Psychologie

/
Toont 1 tot 20 (van 122 produkten)
 • ABC van het enneagram / E. Salmon

  ABC van het enneagram / E. Salmon

   Het enneagram is een methode om de persoonlijkheid te bestuderen. Deze methode is gebaseerd op negen gedragslijnen van de menselijke natuur. Het enneagram berust op negen onbewuste conditioneringen, ook wel 'passies' genoemd, die het menselijk gedrag beïnvloeden. Deze passies zijn terug te vinden in de spiritualiteit en de filosofie van onder meer de christelijke en de soefistische traditie. Het zijn: woede, trots, nijd, hebzucht, onmatigheid, lust, luiheid, bedrog en angst. Het leuke van het enneagram is dat het rekening houdt met de ontwikkeling en de verschillende facetten van iedere persoonlijkheid. Door zijn concreetheid is het meteen in de dagelijkse praktijk toe te passen. Het enige dat men nodig heeft is het vermogen tot zelfobservatie. Op psychologisch niveau biedt de methode ons de mogelijkheid ons bewust te worden van onze conditioneringen. Daarnaast reikt het ons handvatten aan om ons uit de greep van het geconditioneerde 'ik' te bevrijden. Op spiritueel niveau gaat het om het terugvinden van de verborgen essentie van het zijn die in ons leeft en boven onze persoonlijkheid uitstijgt. Na een kennismaking met de dynamiek van de methode krijgt de lezer in ABC van het Enneagram op pakkende wijze uitleg over de psychologische opbouw van de negen persoonlijkheidstypen. De vele tekeningen maken de fixaties en kwaliteiten meteen inzichtelijk. In het derde en vierde deel worden de praktische toepassingen en de historie van het enneagram toegelicht.

 • Alle liefde is economie / S. Pont

  Alle liefde is economie / S. Pont

   9/12/17. Dit boek is een handleiding voor iedereen die de liefde niet alleen wil voelen ,maar ook doorgronden.

 • Alle vragen die je zou moeten stellen. / S.Piver

  Alle vragen die je zou moeten stellen. / S.Piver

   31/3/18.Een vernieuwende en uitdagende vraag-en-antwoordmethode om door te dringen tot je diepste overtuigingen over relaties, vriendschap, gezondheid, familie, werk, geld, creativiteit, spiritualiteit en normen en waarden. Dit boek geeft geen pasklare antwoorden, maar stelt de juiste vragen, die je laten nadenken over alle belangrijke zaken in je leven. De antwoorden die je geeft, vormen de basis voor een nieuwe, frisse blik op je leven, vrij van leegheid en besluiteloosheid. Zo krijg je de emotionele kracht en het inzicht om met de onontkoombare veranderingen in je leven om te gaan.

 • Als je man verandert / M. Bloem & P. Kil

  Als je man verandert / M. Bloem & P. Kil

     In Als je man verandert wordt op indringende en persoonlijke wijze beschreven wat de partner van de patiÙnt meemaakt vanaf het moment dat de arts de diagnose van prostaatkanker stelt. Klinisch psychologe, romanschrijver en ervaringsdeskundige Marion Bloem interviewde partners van prostaatkankerpatienten, die in de meeste gevallen voor het eerst die ervaringen met een lotgenoot deelden.

 • Als man je eigen weg vinden / A. Grun

  Als man je eigen weg vinden / A. Grun

     Wat betekent het om man te zijn in de 21ste eeuw? Veel mannen zijn onzeker over hun rol en over hun plaats in de samenleving. Voor hen beschrijft Anselm Grün achttien mannen uit de bijbel, eigenlijk archetypen. Zo zijn er Jakob - de vader, Mozes - de leider, Salomo - de minnaar en Simson - de krijger. Deze mannen zijn voorbeelden hoe je met je mannelijke energie in het leven kunt staan.

 • Amazing Journey. / C. Pater

  Amazing Journey. / C. Pater

   Een spiritueel filosofische verkenning.

 • Autisme / T. Peeters

  Autisme / T. Peeters

     Hoewel autisme het best gedocumenteerde kinderpsychiatrische syndroom is, blijft er een grote kloof tussen het theoretische begrijpen van autisme en de dagelijkse praktijk. Autisme. Medisch en educatief probeert die kloof te overbruggen.Mensen met autisme hebben het moeilijk met onze abstracte soepele symbolen van sociaal gedrag en communicatie. Dat maakt dat ze leven in een wereld die vaak chaotisch en deels onbegrijpelijk overkomt. Ze kunnen zich ook tegenover ons moeilijk verstaanbaar maken en uitleggen wat er schort. Zowel in hun opvoeding als in het onderwijs hebben ze begeleiding die echt met hun speciale aanleg rekening houdt.Daarom wordt de basis van het medische begrijpen en die van het educatieve begrijpen in één boekje samengebracht.

 • Autisme wegwijzer / D. E. Betts

  Autisme wegwijzer / D. E. Betts

     Als ouder van een kind met een autisme spectrumstoornis loop je tegen allerlei problemen op: in en rond het huis, op school, onderweg, bij de dokter et cetera. Met behulp van de AUTISME-WEGWIJZER hoef je in die situaties niet zelf meer het wiel uit te vinden, maar kun je terugvallen op de adviezen en tips van twintig jaar ouder-ervaring die in dit boek is verzameld.Telkens wordt een probleemsituatie geschetst waarbij ouders aangeven waar ze precies tegenaan lopen, maar ze spreken ook hun angst en onzekerheid uit. Er wordt vervolgens helder en bondig uitgelegd wat dit specifiek met autisme te maken heeft, waarna er mogelijke oplossingen worden gegeven om het kind zich in zo'n situatie beter te laten voelen of om dit probleem in het vervolg te voorkomen.

 • Balsem voor de ziel. 5/ J. Canfield. & M. V. Hansen

  Balsem voor de ziel. 5/ J. Canfield. & M. V. Hansen

     Zesenzestig gebundelde verhalen, bedoeld om mensen in allerlei situaties een hart onder de riem te steken. Het geheel verraadt de Amerikaanse afkomst van de schrijvers. Onder alle omstandigheden is iets positiefs te vinden en te ervaren. Schrijvers zijn beide professionele trainers, die inspireren tot verbetering van zelfbeeld en prestaties.

 • Beginning Your Enneagram Journey / L. Brady

  Beginning Your Enneagram Journey / L. Brady

     The Enneagram theory, as applied to human nature, suggests that there are nine different vantage points from which we humans view reality. From our particular views of reality will flow our motivations, our thoughts, our feelings, and our choices of action. There are two ways to approach the Enneagram. One way is to study it as a theory.

 • Benedictijnse regels. / Anselm Grun

  Benedictijnse regels. / Anselm Grun

   18/8/18. De benedictijner monnik Anselm Grün (1945) trad na zijn eindexamen in 1964 toe tot de abdij Münsterschwarzach. Hij probeert de spirituele traditie van de monniken te verbinden met de moderne psychologie. Sinds 1978 schreef hij veel boeken over spirituele onderwerpen, over psychologisch advies vanuit het geloof en over managementthema's. Zijn boeken zijn in 31 talen vertaald.

 • Bepaal zelf je leeftijd / B. de Boer

  Bepaal zelf je leeftijd / B. de Boer

     (Neurolinguistisch programmeren), een communicatiemethode die steeds meer ingang en sympathie krijgt bij mensen, die bewuster willen omgaan met interpersoonlijke communicatie en zichzelf daarin beter willen hanteren. Het gevolg is ook een verandering van gedrag. Inmiddels zijn er verschillende opleidingsinstituten ook in Nederland. Velerlei soorten van hulpverleners, maar ook begeleiders uit de sportwereld en het bedrijfsleven maken veelvuldig gebruik van de technieken en inzichten van de NLP. De schrijver is van huis uit fysiotherapeut en heeft een eigen NLP-instituut.

 • Beyond Gentle Teaching / J. J. McGee

  Beyond Gentle Teaching / J. J. McGee

     Presents a new way of thinking for caregivers to children and adults with severe behavioral difficulties (or others comparably disadvantaged and marginalized) which substitutes for the current trend toward reward and punishment a psychology based on mutual change.

 • Beziel je leven / W. Dyer

  Beziel je leven / W. Dyer

   Dr. Wayne Dyer heeft wereldwijd zijn naam gevestigd als de psychotherapeut met de heldere inzichten, de begrijpelijke woordkeus en de praktische, effectieve adviezen. In Beziel je leven leert Dyer ons om onze gedachten, wensen, doelstellingen én ons leven te stroomlijnen en te bezielen.Ieder van ons constateert wel eens met spijt dat het leven van onze dromen niet overeenkomt met ons werkelijke bestaan. Wij denken dan natuurlijk al heel snel dat een droomleven niet voor ons is weggelegd. Dyer laat ons zien dat dat een fabeltje is en dat wij onze dromen juist wel waar kunnen maken.

 • Biografie en andere gedichten / Nasos Vayenas

  Biografie en andere gedichten / Nasos Vayenas

   Biografie en andere gedichten.Amsterdam, Het Griekse Eiland, 1990. Een van de belangrijkste Griekse dichters van de laatste twintig jaar is Nasos Vayenás.

 • Boulimie en eetbuien overwinnen. / J. Vanderlinden

  Boulimie en eetbuien overwinnen. / J. Vanderlinden

     In Boulimie en eetbuien overwinnen gaat dokter Vanderlinden dieper in op dat andere grote eetprobleem: boulimie. Ongeveer 5 procent van de vrouwen wordt ermee geconfronteerd. Boulimia nervosa noemen we de onweerstaanbare behoefte aan gewoonlijk zeer calorierijk voedsel. Boulimie doet zich meestal voor bij jonge vrouwen en is de laatste jaren aan een dramatische opmars begonnen in de westerse wereld. In het boek gaat dokter Vanderlinden dieper in op de uitlokkende factoren en beschrijft hij de levensbedreigende gevolgen. Vervolgens krijgt de lezer een stap-voor-stap-zelfhulpprogramma aangeboden met als doel het stoppen van de eetbuien en het braken, en het verbeteren van de onderliggende psychologische problemen en van de levenskwaliteit.

 • Breken met je ouders / M. Hospes

  Breken met je ouders / M. Hospes

     Als het contact met de ouders voornamelijk pijn oplevert terwijl alles is geprobeerd om de relatie te verbeteren, dan kan het soms beter zijn dat beide partijen hun eigen weg gaan. Dit boek met ervaringsverhalen is een bron van herkenning voor mensen met een ingewikkelde familie en biedt handvatten om de situatie te accepteren. Het eerste deel van dit boek behandelt de belangrijkste redenen om het contact te verbreken, bijvoorbeeld verslaving, parentificatie of emotionele mishandeling. In het tweede gedeelte worden de heersende gedachten over ouderschap besproken, en hoe de directe omgeving kan reageren op het verbreken van het contact. In het laatste deel worden suggesties en adviezen gegeven. Over leren omgaan met een slechte jeugd, het verbreken van het contact en aansluitend de situatie leren accepteren. Het boek sluit af met een nawoord van Marinka Kamphuis, die dit onderwerp toelicht vanuit haar expertise als psycholoog. Marloes Hospes (1971) heeft een praktijk in alternatieve geneeswijzen en geeft cursussen in persoonlijke ontwikkeling. Marinka Kamphuis is gespecialiseerd in gedragstherapie en psychoanalytische psychotherapie. Zij combineert lesgeven met een eigen praktijk.

 • Buitenbeentjes / H. Schachtschabel

  Buitenbeentjes / H. Schachtschabel

   We hebben allemaal wel een idee van wat hoort bij een normale´ ontwikkeling van kinderen. Een 6-jarige die niet alleen naar school durft te fietsen vinden we gewoon, van een lichamelijk gezonde 12-jarige die dat niet durft vinden we dat vreemd. Verschijnselen zoals ëbang zijn voor vreemden´, die normaal zijn in een bepaalde levensfase, zijn dat in een volgende fase niet meer. Afwijkingen in een bepaalde levensfase die de ontwikkeling van een kind belemmeren, wijzen vaak op een psychiatrische stoornis.Kinder- en jeugdpsychiatrie is een betrekkelijk jong vak en er bestaan nog veel misverstanden over.

 • C.G.Jung: Psychological Reflections.

  C.G.Jung: Psychological Reflections.

   11/9/18. C. G. Jung was one of the great thinkers of our time. In the course of his long medical practice he reflected deeply on human nature and human problems, and his profile writings bear witness to his wisdom and insight. This anthology of his writings, containing nearly thirteen hundred quotations is the perfect introduction to jung's works.

 • De achterkant van het helpen / S. Pas

  De achterkant van het helpen / S. Pas

   Veel hulpverleners werken vanuit een impliciete achtergrond en zijn zich niet bewust van hun ëbril´. Deze ëbril´ bepaalt wat hulpverleners zien en hoe ze vervolgens handelen. Om het blikveld te verruimen verschaft de auteur van dit boek hulpverleners een andere ëbril´. Hij doet dit door van een aantal thema´s in de hulpverlening de veelal ondoordachte, onbesproken kant te belichten. Het boek is geschreven voor derde en vierdejaars studenten, docenten, hulpverleners, pastores en supervisors.

/
Toont 1 tot 20 (van 122 produkten)