Religie,Filosofie

/
Toont 41 tot 60 (van 173 produkten)
 • De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

  De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

   20/12/17. We naderen een nieuwe fase in de menselijke evolutie waarin het geloof en het denken belicht gaan worden vanuit een hogere zienswijze.

 • De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

  De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

   29/5/17. Waar kom ik vandaan? Hoe dikwijls vragen we ons dit niet af? Tot een paar generaties terug weten wij wie onze voorouders zijn, maar dan houdt het spoor vaak op. Wij dragen echter allemaal in de cel van ons lichaam een boodschap van onze voorouders, die ligt opgesloten in ons DNA, ons genetisch materiaal. In het DNA wordt niet alleen onze geschiedenis als individu geschreven, maar de complete geschiedenis van het menselijk ras. Met behulp van recente ontwikkelingen in de genetische technologie wordt deze geschiedenis nu onthuld door Bryan Sykes.Zijn fascinerende ontdekking dat mitochondriaal DNA onveranderd overerft volgens de vrouwelijke lijn, brengt hem tot zijn theorie dat we allemaal afstammen van slechts zeven oermoeders. Zeven DNA-varianten die zijn te herleiden op het DNA van volkeren die tussen 40.000 en 50.000 jaar geleden Europa binnen trokken. Sykes beschrijft deze stammen en waar en in welke tijd ze geleefd hebben. Hierbij baseert hij zich niet alleen op genetisch maar ook op archeologisch onderzoek. Professor Bryan Sykes is als geneticus verbonden aan het beroemde Institute of Molecular Medicine van Oxford.

 • Denken in alle staten / E. Oger

  Denken in alle staten / E. Oger

   6/7/17. In het internationale filosofische landschap vertoont de Amerikaanse filosofie een merkwaardige vitaliteit. Nooit trof men in haar geschiedenis zoveel oorspronkelijke denkers aan. Opvallend is de grote diversiteit van standpunten, richtingen, problematieken en thema's. Het is niet eenvoudig hierin een rode draad te ontdekken. In het algemeen komen de meest creatieve bijdragen van de denkers die zich binnen de analytische wijsbegeerte situeren of die ermee in een voortdurende dialoog zijn. Toch sluit dit geenszins een openheid voor de Europese continentale filosofie uit, noch voor de eigen traditie, hoofdzakelijk het pragmatisme van Peirce, James en Dewey. Dit boek stelt negen belangrijke filosofen voor: Donald Davidson, Daniel Dennett, Nelson Goodman, Saul Kripke, Hilary Putnam, Thomas Nagel, Willard Van Orman Quine, John Rawls en Richard Rorty . De bijdragen werden geschreven door specialisten ter zake maar zijn toegankelijk voor een ruim publiek.

 • Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

  Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

   6/8/18. Vanaf zijn eerste colleges zoekt Heidegger naar een mogelijkheid om de radicaal eindige beweeglijkheid van het menselijke leven te thematiseren. Omdat deze eindigheid in de metafysica niet tot zijn recht zou komen, ziet hij zich genoodzaakt de vooronderstellingen van deze metafysica kritisch te onderzoeken. Deze destructie van de metafysica vormt het uitgangspunt van zowel Sein und Zeit als van Heideggers latere werk. In deze studie laat Karin de Boer zien hoe de vroege Heidegger een tijdsbegrip ontwikkelt dat hem in staat stelt de beperktheid van de gehele metafysiche traditie aan het licht te brengen. Omdat Hegel deze geschiedenis voltooit, vormt Hegel een van de belangrijkste tegenspelers in Heideggers gigantenstrijd om het zijn. Heideggers Hegel-interpretatie is dan ook zeer geschikt om de betekenis van zijn destructie van de metafysica te verduidelijken. Voor zover Heidegger laat zien dat het leven, het denken en de geschiedenis van het denken onophoudelijk bedreigd worden door datgene wat hun beweging mogelijk maakt, geeft hij een wending aan de filosofie die de weg vrijmaakt voor de deconstructieve filosofie van Derrida en anderen. Door middel van een interpretatie van Heideggers gehele werk, waaronder zeer recent gepubliceerde teksten, werpt deze studie nieuw licht op de grondstructuur en de betekenis van Heideggers denken.

 • Denkweg van de jonge Karl Barth / C. van der Kooi.

  Denkweg van de jonge Karl Barth / C. van der Kooi.

   5/1/17.De denkweg van de jonge Karl Barth; een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording.

 • Descartes / J. Cottingham.

  Descartes / J. Cottingham.

   11/12/17. This latest volume in the Oxford Readings in Philosophy series brings together some of the most influential and stimulating essays on Descartes' philosophy to have appeared in the last fifty years, edited by the renowned Descartes specialist Professor John Cottingham. A lucid introduction by the editor outlines the principle features of Descartes' philosophy and summarizes the main arguments of each chapter. Covering the full range of Descartes' thought, the volume opens with a cluster of central issues in Descartes' metaphysics: systematic doubt, the Cogito, clarity and distinctness, and the Cartesian Circle; followed by chapters on Descartes' theory of the will, and his account of necessity and possibility. Two notorious and interrelated problems in Descartes' system are then dealt with: the distinction between mind and body, and the unity of the human being. There follow chapters on Descartes' account of human nature and the passions, and his treatment of animals; and the volume closes with three chapters on Cartesian science, covering Descartes' views on the relationship between experiment and deduction, his account of scientific explanation, and the notion of causal agency or force in his physics. These broad-ranging and accessible perspectives on Descartes' work will be essential reading for students and specialists.

 • Dictionary of women in religious art. / D. Apostolos-Cappadona

  Dictionary of women in religious art. / D. Apostolos-Cappadona

   3/8/17. Why was religious art with women's imagery produced? Where was it produced, and by whom? What if any were the roles of women in the production of religious art with women's imagery? The Dictionary of Women in Religious Art provides basic information about not only the images of women in religious art, but about their roles in society and women's cultural history as well. The women or female figures considered are frequently goddesses, celestial beings, demons, metaphorical entities, and legendary women, but also historical women as well: religious leaders, artists, writers, and even women patrons of the arts. Here is a wealth of valuable information drawn from sources as diverse as chronicles, cave art, sacred scriptures, ancient archaeology, and contemporary Japanese dance. The over 2,000 entries in the Dictionary of Women in Religious Art and over one hundred illustrations, provide the reader with a full understanding of the symbolism and the multiple meanings of the details found in each piece of art.

 • Een andere weg naar god / J. Pollmann

  Een andere weg naar god / J. Pollmann

   12/1/18. Gebaseerd op de verwaarloosde maar spectaculaire verzameling egodocumenten van een Utrechtse jurist vertelt 'Een andere weg naar God' hoe een gewone gelovige leerde leven met de opstand en de religieus verdeelde samenleving van de gouden eeuw. Arnoldus Buchelius werd van katholieke eerst kerkelijk ongebonden, daarna libertijns protestant en ten slotte een rechtzinnige calvinist. Dat was deels een persoonlijk proces. Zijn onwettige geboorte en zijn depressies, zijn huwelijk en zijn band met Utrecht droegen allemaal bij tot Buchelius reformatie. Maar Buchelius weg naar god was niet alleen de zijne. Aan de hand van zijn levensverhaal laat dit boek zien dat veel gelovigen in de gouden eeuw niet alleen werden gedreven door bekommernis om het eigen zielenheil of leerstellige kwesties, maar vooral een manier zochten om Gods zegen voor hun razendsnel veranderde wereld veilig te stellen. Wie dat heil in een kerk zocht, werd gemakkelijk onverdraagzaam tegenover andere kerken. Maar in de alledaagse praktijk bleken Nederlanders ook in staat om warme banden te onderhouden met anders gelovigen. Dit boek legt uit hoe dat mogelijk was, en werpt daarmee een nieuw en verassend licht op de tolerantie in de gouden eeuw.

 • Een tipje van de sluier / J. Luyendijk

  Een tipje van de sluier / J. Luyendijk

   Moeten vrouwen een sluier dragen en mannen een baard? Moet je een dief zijn hand afhakken en een moordenaar zijn hoofd? Wat voor man was Mohammed? Is de Islam de nieuwe vijand?Steeds meer mensen in het Westen komen in aanraking met de Islam, op vakantie, op het werk, op school of privé. Daarbij rijzen vragen die vaak onbeantwoord blijven.Een tipje van de sluier is de ideale eerste stap voor iedereen die meer wil weten over de Islam. In kort bestek en met kleurrijke voorbeelden leidt Joris Luyendijk die buitenstaander langs het heden en verleden van de snelst groeiende godsdienst ter wereld.Over Een goede man slaat soms zijn vrouw: Onthullende en bij tijd en wijle hilarische kijk op de moraal van de Egyptische jeugd. Een meesterstuk. - Vrij Nederland.

 • Een veelzijdige verstandhouding. / E. van der Wall & L. Wessels

  Een veelzijdige verstandhouding. / E. van der Wall & L. Wessels

   17/3/18. De verhouding tussen religie en Verlichting mag zich de laatste jaren, vooral onder invloed van het maatschappelijke debat, in een snel groeiende belangstelling verheugen. In het bijzonder komt dit thema aan de orde in de politieke en sociaal-culturele discussie rond vraagstukken als integratie, de multiculturele samenleving en de vermeende botsing van beschavingen. De vele uitlatingen en opinies die in dit verband worden geventileerd, getuigen echter niet altijd van een even zorgvuldig begrip van de historische context en betekenis van het spanningsveld tussen Verlichting en religie. Dat de relatie tussen religie en Verlichting op zeer uiteenlopende manieren gestalte kreeg, wordt wel eens uit het oog verloren. In Een veelzijdige verstandhouding beogen de auteurs licht te werpen op de veelzijdige wijze waarop religie en Verlichting zich tot elkaar konden verhouden.

 • Een verkenning van de theosofie

  Een verkenning van de theosofie

   Deze verzameling artikelen, gecomprimeerd en bewerkt uit theosofische publicaties, is een uitnodiging aan belangstellenden om de diepte en schoonheid van de theosofie te verkennen en te ervaren. De Theosophical Society streeft ernaar dat ‘universele broederschap’ beter wordt begrepen en dieper in het hart wordt gevoeld. Haar filosofie, gebaseerd op de universele wijsheidstraditie van de mensheid, biedt ons tijdloze beginselen die het intuïtieve begrip stimuleren en licht werpen op elk vraagstuk. Deze beginselen vormen hulpmiddelen waarmee onderzoekers de waarheid in zichzelf kunnen ontdekken en de raadsels van de natuur kunnen ontsluieren, en moedigen aan tot altruïsme en mededogen voor alle wezens.

 • Een wijd land / Bep van Muilekom

  Een wijd land / Bep van Muilekom

   16/8/18. Een wijd land gaat over gewone mensen in een buitengewone werkelijkheid. Het is een verhaal over het dagelijkse bestaan van trappistinnen, over het Brabantse dorp waarin zij leven en over hun spirituele achterland. De schrijfster beantwoordt vragen die bij veel gasten van de abdij Koningsoord opkomen: wat speelt zich af achter de geheimzinnige muren?Wat (of Wie) beweegt de zusters, zelfbewuste vrouwen van deze tijd, om voor deze oeroude levensvorm te kiezen? Wat is hun ideaal en hoe verhoudt zich dit tot het leven van alledagen tot het leven in dorp en wereld?Leven in een klooster is een geconcentreerde vorm van gewoon leven. Al wat menselijk en kleinmenselijk is, het hele rijk geschakeerde palet van ervaringen en gevoelens, goed en kwaad, is er te vinden. In deze besloten wereld zoeken de zusters naar het wijde land van de liefde, want waar vriendschap is en liefde, daar is God, zo zingen zij.Dit verhaal gaat over de ervaringen van een gemeenschap. Het verleden wordt beschreven in de levendige woorden van de zusters zelf. Ook voor de persoonlijke verhalen van dorpelingen, gasten en werkers is ruimte gemaakt.

 • En de mens speelt met de tijd / A. Stikker

  En de mens speelt met de tijd / A. Stikker

   3/6/17. De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een zelfreflecterend bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het evolutieproces ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het evolutieproces, en in de rol die de mens daar nu in speelt. Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het evolutieproces nu zoek is geraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.

 • En mijn tafelheer is Plato / R. Wijnberg

  En mijn tafelheer is Plato / R. Wijnberg

   27/1/18.We leven in een land en in een cultuur waarin infotainment niet langer alleen een journalistiek genre is, maar ook een politieke norm: het gaat niet slechts om de boodschap, maar vooral ook om de manier waarop die wordt uitgedragen. Beeldvorming is de allesbepalende factor: niet het gedachtegoed van een partij, de standpunten van een politicus of het beleid van het kabinet is maatgevend voor de kiezersvoorkeuren, maar het beeld dat daarvan van dag tot dag in de verschillende mediakanalen ontstaat. Zo manifesteert het publieke debat zich steeds meer als een publiciteitsshow, omringd door kiezers die letterlijk meedeinen met de waan van de dag.

 • En Toen Kraaide De Haan... / P. Schellens

  En Toen Kraaide De Haan... / P. Schellens

  Na het succes van 'God, waar ben je nou' (2002)* zocht Schellens een andermaal in het werk van zijn medebroeder Falke naar beelden die hij van teksten kon voorzien. Het resultaat is opnieuw een prachtige spirituele bundel met mooi afgebeelde houtsnijwerken en eenvoudige en trefzekere teksten. De thema's gaan dwars door het Oude en Nieuwe Testament heen, waarbij bekende (Noach, drie koningen, Emmaus) met minder bekende (Jefta, Judith, Nain) afgewisseld worden. Schellens schuwt daarbij niet ingewikkelde verhalen en diepe geloofswaarheden op een heldere en actuele manier uit te leggen. Zonder kerkelijke dogmatiek getuigt hij daarbij van een grote verbondenheid met de traditie van de algemene christelijke kerk. De auteurs zijn leden van de congregatie van het Heilig Hart; de een was kunstenaar en leraar in Canada en Afrika, de ander docent en pastor in Nederland. Het boek ademt duidelijk een katholieke sfeer, maar zal zonder twijfel bij mensen van verschillende leeftijd en kerkelijke achtergrond goed aankomen.Dr. E. Sengers

 • Er was eens een God / J. Blokker

  Er was eens een God / J. Blokker

   De bijbel is het bestverkochte boek aller tijden, maar keert ook altijd terug op lijstjes van minst gelezen boeken. Gegrepen door de schoonheid en vitaliteit van de bijbel vertellen Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker in Er was eens een God het aloude verhaal op een levendige en toegankelijke manier en plaatsen zij de tekst in een historische context. 

 • Erfenissen van de verlichting. / R. Boomkens

  Erfenissen van de verlichting. / R. Boomkens

   8/7/18. Cultuurfilosofie is een vakgebied waarvoor de belangstelling de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Met dit boek, Erfenissen van de Verlichting, biedt René Boomkens een unieke inleiding in de belangrijke vraagstukken in de cultuurfilosofie. Op een toegankelijke wijze en met veel voorbeelden introduceert hij tal van denkers die hebben bijgedragen aan de rijkgeschakeerde geschiedenis van dit vakgebied. Erfenissen van de Verlichting analyseert cultuur in de context van grote themas, zoals de publieke ruimte, kunst en media, globalisering en de toekomst van de filosofie in de eenentwintigste eeuw. Het centrale motief in deze inleiding is de historische spanningsverhouding tussen Verlichting en Romantiek, die de afgelopen drie eeuwen de cultuurfilosofie gevormd heeft. Dit boek is bij uitstek geschikt voor studenten filosofie en media- en communicatiewetenschappen en voor studenten aan kunstacademies. Bovendien is het een voortreffelijk naslagwerk voor vakfilosofen en cultuurbeoefenaars.

 • Eros & de vrouw van de filosoof / M. Looij

  Eros & de vrouw van de filosoof / M. Looij

   17/12/17. Dit boek wil een andere kijk bieden op de traditioneel bewonderde klassieke Griekse cultuur (5de-4de eeuw voor Chr.). De schrijver (oud-leraar Nederlands) wil de schaduwzijden van die cultuur belichten: de slavernij, de positie van de vrouw, huwelijken zonder liefde en de knapenliefde. Desondanks is het zeker geen negatief boek geworden. Op een persoonlijke en enthousiaste wijze probeert de schrijver de Griekse cultuur op deze manier toegankelijk te maken voor een groot publiek van belangstellenden. Centraal staat het Symposion (Drinkgelag) van Plato. In dit wereldberoemde werk discussiëren Socrates en zijn gespreksgenoten over de liefde. De schrijver knoopt hier commentaren aan vast over Socrates' vrouw Xanthippe, over echtgenotes, moeders, hoeren en homoërotiek, opvoeding, mythen, kortom allerlei aspecten van het dagelijks leven, die volgens de schrijver meestal te weinig aan bod komen. Voor kenners en vakgenoten is dit werk te algemeen, voor nieuwelingen op dit terrein biedt het een sterk persoonlijk gekleurde maar wel vlotte en gemakkelijk leesbare introductie.(Biblion recensie, Drs. E.A. Hemelrijk.)

 • Familiebijbel / T. Dennis.

  Familiebijbel / T. Dennis.

   Duizenden jaren geleden begonnen de inwoners van Israël met het op schrift stellen van hun geschiedenis, hun verhalen, de liederen die in de tempel gezongen werden en de uitspraken van hun profeten. Toen kwam er een nieuwe leraar wiens vele volgelingen geloofden dat hij een profeet was: Jezus van Nazareth. Mensen schreven over zijn leven, zijn lessen en zijn wonderen, en over het nieuwe geloof dat zich over de wereld verspreidde.Deze oude geschriften werden samengebracht in de bijbel: het boek van het christendom.In dit boek combineert Trevor Dennis zijn kwaliteiten als wetenschapper en verhalenverteller om deze oude geschriften op een originele, geestdriftige en meeslepende manier voor een groot publiek toegankelijk te maken.

/
Toont 41 tot 60 (van 173 produkten)