Religie,Filosofie

/
Toont 41 tot 60 (van 180 produkten)
 • De Spinozisten wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )/ S. Thissen

  De Spinozisten wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )/ S. Thissen

   Dit proefschrift, verschenen in het kader van het NWO-programma 'Nederlandse cultuur in Europese context (IJkpunt 1900)' brengt het Nederlandse Spinozisme in kaart, een wijsgerige beweging in het voetspoor van de 17e-eeuwse filosoof Spinoza in de tweede helft van de 19e eeuw. In de geschiedenis van de wijsbegeerte is die beweging, die zich grotendeels afspeelde buiten de universiteit, nog nauwelijks onderzocht. Ten onrechte, blijkt nu, want het onderzoek van Thissen levert een buitengewoon boeiend beeld op van een rijk geschakeerde culturele stroming, waarin wetenschappers als Moleschott, theologen als Van Vloten en Bierens de Haan, en literatoren als Multatuli en Gorter een belangrijke rol speelden. Thissen inventariseert en levert een stroom van materiaal: basis en stimulans voor veelvuldig verder onderzoek. Met noten, index en uitvoerige literatuuropgave. Voor filosofisch ingevoerde lezers. Kleine druk.(Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

 • De susteren van Sanct-Agnetenhuus / F. van der Pol

  De susteren van Sanct-Agnetenhuus / F. van der Pol

   Bundel waarin de geschiedenis van het Sint Agnesconvent in Kampen wordt beschreven. Dit zusterhuis stond in de traditie van de Moderne Devotie. Deze beweging, die aan het einde van de 14de eeuw in de IJsselstreek opkwam, was een uiting van religieus reveil, waarin de nadruk lag op persoonlijke vroomheid en de uitoefening van deugden en goede werken. 

 • De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël. / L. Schouten, Hzn.

  De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël. / L. Schouten, Hzn.

  De tabernakel, gods heiligdom bij Israel. Utrecht, A.H.ten Bokkel Huinink, 1892, kleurenlitho's, in keurige staat, hardcover, orig. band. 

 • De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

  De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

   20/12/17. We naderen een nieuwe fase in de menselijke evolutie waarin het geloof en het denken belicht gaan worden vanuit een hogere zienswijze.

 • De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

  De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

   29/5/17. Waar kom ik vandaan? Hoe dikwijls vragen we ons dit niet af? Tot een paar generaties terug weten wij wie onze voorouders zijn, maar dan houdt het spoor vaak op. Wij dragen echter allemaal in de cel van ons lichaam een boodschap van onze voorouders, die ligt opgesloten in ons DNA, ons genetisch materiaal. In het DNA wordt niet alleen onze geschiedenis als individu geschreven, maar de complete geschiedenis van het menselijk ras. Met behulp van recente ontwikkelingen in de genetische technologie wordt deze geschiedenis nu onthuld door Bryan Sykes.Zijn fascinerende ontdekking dat mitochondriaal DNA onveranderd overerft volgens de vrouwelijke lijn, brengt hem tot zijn theorie dat we allemaal afstammen van slechts zeven oermoeders. Zeven DNA-varianten die zijn te herleiden op het DNA van volkeren die tussen 40.000 en 50.000 jaar geleden Europa binnen trokken. Sykes beschrijft deze stammen en waar en in welke tijd ze geleefd hebben. Hierbij baseert hij zich niet alleen op genetisch maar ook op archeologisch onderzoek. Professor Bryan Sykes is als geneticus verbonden aan het beroemde Institute of Molecular Medicine van Oxford.

 • Denken in alle staten / E. Oger

  Denken in alle staten / E. Oger

   6/7/17. In het internationale filosofische landschap vertoont de Amerikaanse filosofie een merkwaardige vitaliteit. Nooit trof men in haar geschiedenis zoveel oorspronkelijke denkers aan. Opvallend is de grote diversiteit van standpunten, richtingen, problematieken en thema's. Het is niet eenvoudig hierin een rode draad te ontdekken. In het algemeen komen de meest creatieve bijdragen van de denkers die zich binnen de analytische wijsbegeerte situeren of die ermee in een voortdurende dialoog zijn. Toch sluit dit geenszins een openheid voor de Europese continentale filosofie uit, noch voor de eigen traditie, hoofdzakelijk het pragmatisme van Peirce, James en Dewey. Dit boek stelt negen belangrijke filosofen voor: Donald Davidson, Daniel Dennett, Nelson Goodman, Saul Kripke, Hilary Putnam, Thomas Nagel, Willard Van Orman Quine, John Rawls en Richard Rorty . De bijdragen werden geschreven door specialisten ter zake maar zijn toegankelijk voor een ruim publiek.

 • Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

  Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

   6/8/18. Vanaf zijn eerste colleges zoekt Heidegger naar een mogelijkheid om de radicaal eindige beweeglijkheid van het menselijke leven te thematiseren. Omdat deze eindigheid in de metafysica niet tot zijn recht zou komen, ziet hij zich genoodzaakt de vooronderstellingen van deze metafysica kritisch te onderzoeken. Deze destructie van de metafysica vormt het uitgangspunt van zowel Sein und Zeit als van Heideggers latere werk. In deze studie laat Karin de Boer zien hoe de vroege Heidegger een tijdsbegrip ontwikkelt dat hem in staat stelt de beperktheid van de gehele metafysiche traditie aan het licht te brengen. Omdat Hegel deze geschiedenis voltooit, vormt Hegel een van de belangrijkste tegenspelers in Heideggers gigantenstrijd om het zijn. Heideggers Hegel-interpretatie is dan ook zeer geschikt om de betekenis van zijn destructie van de metafysica te verduidelijken. Voor zover Heidegger laat zien dat het leven, het denken en de geschiedenis van het denken onophoudelijk bedreigd worden door datgene wat hun beweging mogelijk maakt, geeft hij een wending aan de filosofie die de weg vrijmaakt voor de deconstructieve filosofie van Derrida en anderen. Door middel van een interpretatie van Heideggers gehele werk, waaronder zeer recent gepubliceerde teksten, werpt deze studie nieuw licht op de grondstructuur en de betekenis van Heideggers denken.

 • Denkweg van de jonge Karl Barth / C. van der Kooi.

  Denkweg van de jonge Karl Barth / C. van der Kooi.

   5/1/17.De denkweg van de jonge Karl Barth; een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording.

 • Descartes / J. Cottingham.

  Descartes / J. Cottingham.

   11/12/17. This latest volume in the Oxford Readings in Philosophy series brings together some of the most influential and stimulating essays on Descartes' philosophy to have appeared in the last fifty years, edited by the renowned Descartes specialist Professor John Cottingham. A lucid introduction by the editor outlines the principle features of Descartes' philosophy and summarizes the main arguments of each chapter. Covering the full range of Descartes' thought, the volume opens with a cluster of central issues in Descartes' metaphysics: systematic doubt, the Cogito, clarity and distinctness, and the Cartesian Circle; followed by chapters on Descartes' theory of the will, and his account of necessity and possibility. Two notorious and interrelated problems in Descartes' system are then dealt with: the distinction between mind and body, and the unity of the human being. There follow chapters on Descartes' account of human nature and the passions, and his treatment of animals; and the volume closes with three chapters on Cartesian science, covering Descartes' views on the relationship between experiment and deduction, his account of scientific explanation, and the notion of causal agency or force in his physics. These broad-ranging and accessible perspectives on Descartes' work will be essential reading for students and specialists.

 • Dictionary of women in religious art. / D. Apostolos-Cappadona

  Dictionary of women in religious art. / D. Apostolos-Cappadona

   3/8/17. Why was religious art with women's imagery produced? Where was it produced, and by whom? What if any were the roles of women in the production of religious art with women's imagery? The Dictionary of Women in Religious Art provides basic information about not only the images of women in religious art, but about their roles in society and women's cultural history as well. The women or female figures considered are frequently goddesses, celestial beings, demons, metaphorical entities, and legendary women, but also historical women as well: religious leaders, artists, writers, and even women patrons of the arts. Here is a wealth of valuable information drawn from sources as diverse as chronicles, cave art, sacred scriptures, ancient archaeology, and contemporary Japanese dance. The over 2,000 entries in the Dictionary of Women in Religious Art and over one hundred illustrations, provide the reader with a full understanding of the symbolism and the multiple meanings of the details found in each piece of art.

 • Early Greek Science: Thales to Aristotle / G. E. R. Lloyd

  Early Greek Science: Thales to Aristotle / G. E. R. Lloyd

   8/11/18. Although there is no exact equivalent to our term science in Greek, Western science may still be said to have originated with the Greeks, for they were the first to attempt to explain natural phenomena consistently in naturalistic terms, and they initiated the practices of rational criticism of scientific theories.

 • Een andere weg naar god / J. Pollmann

  Een andere weg naar god / J. Pollmann

   12/1/18. Gebaseerd op de verwaarloosde maar spectaculaire verzameling egodocumenten van een Utrechtse jurist vertelt 'Een andere weg naar God' hoe een gewone gelovige leerde leven met de opstand en de religieus verdeelde samenleving van de gouden eeuw. Arnoldus Buchelius werd van katholieke eerst kerkelijk ongebonden, daarna libertijns protestant en ten slotte een rechtzinnige calvinist. Dat was deels een persoonlijk proces. Zijn onwettige geboorte en zijn depressies, zijn huwelijk en zijn band met Utrecht droegen allemaal bij tot Buchelius reformatie. Maar Buchelius weg naar god was niet alleen de zijne. Aan de hand van zijn levensverhaal laat dit boek zien dat veel gelovigen in de gouden eeuw niet alleen werden gedreven door bekommernis om het eigen zielenheil of leerstellige kwesties, maar vooral een manier zochten om Gods zegen voor hun razendsnel veranderde wereld veilig te stellen. Wie dat heil in een kerk zocht, werd gemakkelijk onverdraagzaam tegenover andere kerken. Maar in de alledaagse praktijk bleken Nederlanders ook in staat om warme banden te onderhouden met anders gelovigen. Dit boek legt uit hoe dat mogelijk was, en werpt daarmee een nieuw en verassend licht op de tolerantie in de gouden eeuw.

 • Een tipje van de sluier / J. Luyendijk

  Een tipje van de sluier / J. Luyendijk

   Moeten vrouwen een sluier dragen en mannen een baard? Moet je een dief zijn hand afhakken en een moordenaar zijn hoofd? Wat voor man was Mohammed? Is de Islam de nieuwe vijand?Steeds meer mensen in het Westen komen in aanraking met de Islam, op vakantie, op het werk, op school of privé. Daarbij rijzen vragen die vaak onbeantwoord blijven.Een tipje van de sluier is de ideale eerste stap voor iedereen die meer wil weten over de Islam. In kort bestek en met kleurrijke voorbeelden leidt Joris Luyendijk die buitenstaander langs het heden en verleden van de snelst groeiende godsdienst ter wereld.Over Een goede man slaat soms zijn vrouw: Onthullende en bij tijd en wijle hilarische kijk op de moraal van de Egyptische jeugd. Een meesterstuk. - Vrij Nederland.

 • Een veelzijdige verstandhouding. / E. van der Wall & L. Wessels

  Een veelzijdige verstandhouding. / E. van der Wall & L. Wessels

   17/3/18. De verhouding tussen religie en Verlichting mag zich de laatste jaren, vooral onder invloed van het maatschappelijke debat, in een snel groeiende belangstelling verheugen. In het bijzonder komt dit thema aan de orde in de politieke en sociaal-culturele discussie rond vraagstukken als integratie, de multiculturele samenleving en de vermeende botsing van beschavingen. De vele uitlatingen en opinies die in dit verband worden geventileerd, getuigen echter niet altijd van een even zorgvuldig begrip van de historische context en betekenis van het spanningsveld tussen Verlichting en religie. Dat de relatie tussen religie en Verlichting op zeer uiteenlopende manieren gestalte kreeg, wordt wel eens uit het oog verloren. In Een veelzijdige verstandhouding beogen de auteurs licht te werpen op de veelzijdige wijze waarop religie en Verlichting zich tot elkaar konden verhouden.

 • Een verkenning van de theosofie

  Een verkenning van de theosofie

   Deze verzameling artikelen, gecomprimeerd en bewerkt uit theosofische publicaties, is een uitnodiging aan belangstellenden om de diepte en schoonheid van de theosofie te verkennen en te ervaren. De Theosophical Society streeft ernaar dat ‘universele broederschap’ beter wordt begrepen en dieper in het hart wordt gevoeld. Haar filosofie, gebaseerd op de universele wijsheidstraditie van de mensheid, biedt ons tijdloze beginselen die het intuïtieve begrip stimuleren en licht werpen op elk vraagstuk. Deze beginselen vormen hulpmiddelen waarmee onderzoekers de waarheid in zichzelf kunnen ontdekken en de raadsels van de natuur kunnen ontsluieren, en moedigen aan tot altruïsme en mededogen voor alle wezens.

 • Een wijd land / Bep van Muilekom

  Een wijd land / Bep van Muilekom

   16/8/18. Een wijd land gaat over gewone mensen in een buitengewone werkelijkheid. Het is een verhaal over het dagelijkse bestaan van trappistinnen, over het Brabantse dorp waarin zij leven en over hun spirituele achterland. De schrijfster beantwoordt vragen die bij veel gasten van de abdij Koningsoord opkomen: wat speelt zich af achter de geheimzinnige muren?Wat (of Wie) beweegt de zusters, zelfbewuste vrouwen van deze tijd, om voor deze oeroude levensvorm te kiezen? Wat is hun ideaal en hoe verhoudt zich dit tot het leven van alledagen tot het leven in dorp en wereld?Leven in een klooster is een geconcentreerde vorm van gewoon leven. Al wat menselijk en kleinmenselijk is, het hele rijk geschakeerde palet van ervaringen en gevoelens, goed en kwaad, is er te vinden. In deze besloten wereld zoeken de zusters naar het wijde land van de liefde, want waar vriendschap is en liefde, daar is God, zo zingen zij.Dit verhaal gaat over de ervaringen van een gemeenschap. Het verleden wordt beschreven in de levendige woorden van de zusters zelf. Ook voor de persoonlijke verhalen van dorpelingen, gasten en werkers is ruimte gemaakt.

 • Een woordenboek van de filosofie / A. R. Lacey & P. Wesly.

  Een woordenboek van de filosofie / A. R. Lacey & P. Wesly.

   12/10/18. In dit boek wordt aandacht besteed aan kentheorie,metafysica en filosofische logica.

 • Emile / Jean-Jacques Rousseau

  Emile / Jean-Jacques Rousseau

   18/10/18. Als een denkbeeldige, ideale pedagoog die een jonge, door de cultuur onbedorven mens begeleidt op de weg naar volwassenheid, verwoordt de Franse schrijver (1712-1778) zijn opvoedkundige ideeën.

 • En de mens speelt met de tijd / A. Stikker

  En de mens speelt met de tijd / A. Stikker

   3/6/17. De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een zelfreflecterend bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het evolutieproces ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het evolutieproces, en in de rol die de mens daar nu in speelt. Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het evolutieproces nu zoek is geraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.

/
Toont 41 tot 60 (van 180 produkten)