Religie,Filosofie

/
Toont 41 tot 60 (van 203 produkten)
 • De man die op aarde rondliep / K. Bjorstad. o.a.

  De man die op aarde rondliep / K. Bjorstad. o.a.

   27/10/18.De auteur Ketil Bjornstad, regisseur Torstein Bieler en musicus Lage Fosheim sloegen de handen ineen om deze hedendaagse fabel over ideaal en praktijk binnen de wereldgodsdiensten te schrijven. De drie auteurs vertellen dit spirituele verhaal zonder cynisme, maar met veel inlevingsvermogen en filosofisch inzicht. Een verfilming van het boek is in voorbereiding.

 • De monnik en de filosoof / J-F Revel

  De monnik en de filosoof / J-F Revel

   22/5/17. Plato of Boeddha. Vader Jean-François Revel, een westerse filosoof, en zoon Matthieu Ricard, een boeddhistische monnik, spreken in het afgelegen Nepal over boeddhisme, filosofie en wereldproblemen. Deze dialoog tussen De monnik en de filosoof geeft een fascinerend beeld van het westerse denken en de spirituele inzichten van het Oosten 'Men leest deze gesprekken met bewondering voor de ernst en intellectuele diepte van beide deelnemers.' New York Times'Het geweldige van dit boek is dat het laat zien hoe vruchtbaar openhartige dialoog kan zijn.' De Dalai LamaJean-François Revel (1924) is filosoof. Zijn interesse ligt vooral bij de klassieke westerse filosofie, maar ook bij het hedendaagse politieke denken. Daarbij is hij agnosticus en zeker geen aanhanger van de metafysica. Zijn zoon, Matthieu Ricard (1946), studeerde moleculaire biologie en behaalde een staatsdoctoraat in 1972, de hoogste universitaire graad in Frankrijk. Zijn groeiende interesse voor het boeddhisme deed hem besluiten voorgoed naar Azië te gaan. Hij werd monnik, leerde Tibetaans en bestudeerde de heilige geschriften. In dit boek spreken hij en zijn vader over de waarde van het boeddhisme, waarbij Revel als rationalist zijn bedenkingen uit.

 • De Naardense Bijbel / P. Oussoren

  De Naardense Bijbel / P. Oussoren

   4/4/17. Deze geprezen bijbelvertaling laat de bronteksten getrouw klinken in toegankelijk Nederlands. Als je dicht bij de originele tekst wil komen, hoor je in deze bijbelvertaling ongehoorde dingen! De woord voor woord vertaling van de bijbel uit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Pieter Oussoren. Dit boek is een van de bronnen van de West-Europese beschaving. In de Lage Landen heeft deze tekst een nauwelijks te overschatten invloed gehad op het culturele, godsdienstige en maatschappelijke leven. Gelovig of niet, de bijbel zit in de erfenis van elke Nederlander. Deze zeer oude liturgische tekst wordt hier gepresenteerd in een integrale Nederlandse vertaling die recht doet aan het eigen literaire karakter van het origineel. De vertaler Pieter Oussoren werkte meer dan 30 jaar aan deze vertaling, vanuit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse bronnen.

 • De Onsterfelijke Ziel./ M. Schreiber

  De Onsterfelijke Ziel./ M. Schreiber

   2/2/19. Meer dan de helft van de wereldbevolking gelooft 'dat er meer is' na de dood. Het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel is de oudste troost in de geschiedenis van de mensheid. De gedachte dat de ziel het lichaam overleeft, is al duizenden jaren oud en verbindt mensen van de meest uiteenlopende culturen. Over het eeuwige leven spreken alle grote godsdiensten – christendom, islam, jodendom en boeddhisme – maar ze geven alle het begrip op een verschillende manier inhoud. Welk antwoord geven de verschillende godsdiensten en filosofische tradities? Mathias Schreiber neemt de lezer mee op een fascinerende reis door de oude en nieuwe voorstellingen die mensen zich maken van het voortbestaan in het hiernamaals, van reïncarnatie en opstanding.

 • De ontdekking van het weten / C. Kwa

  De ontdekking van het weten / C. Kwa

   3/11/16. De ontdekking van het weten heeft als uitgangspunt de verschillende stijlen van wetenschapsbeoefening die sinds de Oudheid zijn ontwikkeld: deductie, experiment, hypothese, taxonomie, statistiek en evolutie. Chunglin Kwa beschrijft de geschiedenis van wat mensen steeds onder ‘waarheid’ verstaan hebben en biedt tal van nieuwe inzichten. Van het deductivisme in Griekenland tot Copernicus, van de alchemie in de 17e eeuw tot aan het neodarwinisme: De ontdekking van het weten schept helderheid en boeit tot aan het slot over de hedendaagse wetenschappelijke vooruitgang.

 • De profeet Jakob Lorber / Kurt Eggenstein

  De profeet Jakob Lorber / Kurt Eggenstein

   19/10/18. Openbaringen van de Oostenrijkse kunstenaar (1800-1864).

 • De profeet. / Karen Armstrong.

  De profeet. / Karen Armstrong.

   16/11/18. Levensbeschrijving van Mohammed (circa 570-632), profeet en stichter van de islam.

 • De Regenboogbrug / B. N. Hunter

  De Regenboogbrug / B. N. Hunter

   Een kort boek over alles voor iedereen.'Een schitterend kleinood' noemt niemand minder dan Neale Donald Walsch dit boek, en hij zegt daarmee niets te veel. De regenboogbrug is een van de belangrijkste boeken voor de nieuwe eeuw. Brent Hunter las boeddhistische, joodse, Indische, Keltische en christelijke boeken over leven en dood, en ontdekte in deze boeken en teksten de universele principes en waarheden. In De regenboogbrug verzamelde hij deze universele principes en hij vertelt er precies bij waarom ze voor ons nog steeds werken. Hij schiep daarmee een unieke verzameling inspirerende teksten en praktische leefregels met echte eeuwigheidswaarde! Simpel, helder en duidelijk staat in dit boek wat wij kunnen doen om vrede, rust en evenwicht te bereiken. Niet alleen in onszelf, maar ook samen met anderen, en uiteindelijk in de hele wereld.

 • De Spinozisten wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )/ S. Thissen

  De Spinozisten wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )/ S. Thissen

   Dit proefschrift, verschenen in het kader van het NWO-programma 'Nederlandse cultuur in Europese context (IJkpunt 1900)' brengt het Nederlandse Spinozisme in kaart, een wijsgerige beweging in het voetspoor van de 17e-eeuwse filosoof Spinoza in de tweede helft van de 19e eeuw. In de geschiedenis van de wijsbegeerte is die beweging, die zich grotendeels afspeelde buiten de universiteit, nog nauwelijks onderzocht. Ten onrechte, blijkt nu, want het onderzoek van Thissen levert een buitengewoon boeiend beeld op van een rijk geschakeerde culturele stroming, waarin wetenschappers als Moleschott, theologen als Van Vloten en Bierens de Haan, en literatoren als Multatuli en Gorter een belangrijke rol speelden. Thissen inventariseert en levert een stroom van materiaal: basis en stimulans voor veelvuldig verder onderzoek. Met noten, index en uitvoerige literatuuropgave. Voor filosofisch ingevoerde lezers. Kleine druk.(Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

 • De susteren van Sanct-Agnetenhuus / F. van der Pol

  De susteren van Sanct-Agnetenhuus / F. van der Pol

   Bundel waarin de geschiedenis van het Sint Agnesconvent in Kampen wordt beschreven. Dit zusterhuis stond in de traditie van de Moderne Devotie. Deze beweging, die aan het einde van de 14de eeuw in de IJsselstreek opkwam, was een uiting van religieus reveil, waarin de nadruk lag op persoonlijke vroomheid en de uitoefening van deugden en goede werken. 

 • De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël. / L. Schouten, Hzn.

  De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël. / L. Schouten, Hzn.

  De tabernakel, gods heiligdom bij Israel. Utrecht, A.H.ten Bokkel Huinink, 1892, kleurenlitho's, in keurige staat, hardcover, orig. band. 

 • De terugkeer van de koning. / T. van der Kroon.

  De terugkeer van de koning. / T. van der Kroon.

   22/11/18. In tijden van chaos en verandering is het niet zozeer de wetenschap of de techniek, noch de politiek of de kerk die ons kan redden, maar veeleer de creatieve kracht van mythen en verhalen. Verhalen die ons vertellen over onze diepste wensen en angsten, en die ons herinneren aan wie we in werkelijkheid zijn. De terugkeer van de koning is gebaseerd op koningsverhalen uit de westerse mythologie en cultuur, die inzicht geven in het roerige proces waar we - individueel en collectief - op dit moment doorheen gaan. Het is een boek geschreven voor mannen, maar evengoed te lezen voor vrouwen die nieuwsgierig zijn naar de ziel van de man. verberg omschrijving.

 • De troost van de Boeddha./ Lama Surya Das.

  De troost van de Boeddha./ Lama Surya Das.

   16/11/18. Het leven is vol veranderingen die pijn doen, zoals de dood of het vertrek van een geliefde. Voor de meeste mensen is het moeilijk verdriet en onzekerheid te verwerken.Het boeddhisme stelt dat het juist verdriet is dat ons de belangrijkste levenslessen kan leren, als we ervoor open staan. De troost van de boeddha biedt krachtige lessen die kunnen helpen bij de verwerking van de emoties die bij elk verlies horen, om zo te komen tot grotere wijsheid.In De troost van de boeddha verklaart Lama Surya Das deze universele gevoelens op zijn eigen, zeer toegankelijke manier. Hij laat aan de hand van oude verhalen en met behulp van meditaties zien dat het ontkennen of wegstoppen van onze wonden - zowel voor onszelf als voor anderen - niet helpt. Het is beter om ze te accepteren, ze toe te laten in ons hart en ons door de pijn te laten leiden naar een beter begrip van onszelf en van onze eigen goddelijkheid.

 • De vertraagde tijd / A. Cornelis

  De vertraagde tijd / A. Cornelis

   11/12/18. Cultuur filosofisch pleidooi voor meer zelfsturing van het individu in de hedendaagse gemechaniseerde en over geïnformeerde samenleving.

 • De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

  De Werking van het Licht / J. P. J. Verstraelen

   20/12/17. We naderen een nieuwe fase in de menselijke evolutie waarin het geloof en het denken belicht gaan worden vanuit een hogere zienswijze.

 • De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

  De Zeven Dochters Van Eva. / B. Sykes

   29/5/17. Waar kom ik vandaan? Hoe dikwijls vragen we ons dit niet af? Tot een paar generaties terug weten wij wie onze voorouders zijn, maar dan houdt het spoor vaak op. Wij dragen echter allemaal in de cel van ons lichaam een boodschap van onze voorouders, die ligt opgesloten in ons DNA, ons genetisch materiaal. In het DNA wordt niet alleen onze geschiedenis als individu geschreven, maar de complete geschiedenis van het menselijk ras. Met behulp van recente ontwikkelingen in de genetische technologie wordt deze geschiedenis nu onthuld door Bryan Sykes.Zijn fascinerende ontdekking dat mitochondriaal DNA onveranderd overerft volgens de vrouwelijke lijn, brengt hem tot zijn theorie dat we allemaal afstammen van slechts zeven oermoeders. Zeven DNA-varianten die zijn te herleiden op het DNA van volkeren die tussen 40.000 en 50.000 jaar geleden Europa binnen trokken. Sykes beschrijft deze stammen en waar en in welke tijd ze geleefd hebben. Hierbij baseert hij zich niet alleen op genetisch maar ook op archeologisch onderzoek. Professor Bryan Sykes is als geneticus verbonden aan het beroemde Institute of Molecular Medicine van Oxford.

 • Denken in alle staten / E. Oger

  Denken in alle staten / E. Oger

   6/7/17. In het internationale filosofische landschap vertoont de Amerikaanse filosofie een merkwaardige vitaliteit. Nooit trof men in haar geschiedenis zoveel oorspronkelijke denkers aan. Opvallend is de grote diversiteit van standpunten, richtingen, problematieken en thema's. Het is niet eenvoudig hierin een rode draad te ontdekken. In het algemeen komen de meest creatieve bijdragen van de denkers die zich binnen de analytische wijsbegeerte situeren of die ermee in een voortdurende dialoog zijn. Toch sluit dit geenszins een openheid voor de Europese continentale filosofie uit, noch voor de eigen traditie, hoofdzakelijk het pragmatisme van Peirce, James en Dewey. Dit boek stelt negen belangrijke filosofen voor: Donald Davidson, Daniel Dennett, Nelson Goodman, Saul Kripke, Hilary Putnam, Thomas Nagel, Willard Van Orman Quine, John Rawls en Richard Rorty . De bijdragen werden geschreven door specialisten ter zake maar zijn toegankelijk voor een ruim publiek.

 • Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

  Denken in het licht van de tijd./ K. de Boer

   6/8/18. Vanaf zijn eerste colleges zoekt Heidegger naar een mogelijkheid om de radicaal eindige beweeglijkheid van het menselijke leven te thematiseren. Omdat deze eindigheid in de metafysica niet tot zijn recht zou komen, ziet hij zich genoodzaakt de vooronderstellingen van deze metafysica kritisch te onderzoeken. Deze destructie van de metafysica vormt het uitgangspunt van zowel Sein und Zeit als van Heideggers latere werk. In deze studie laat Karin de Boer zien hoe de vroege Heidegger een tijdsbegrip ontwikkelt dat hem in staat stelt de beperktheid van de gehele metafysiche traditie aan het licht te brengen. Omdat Hegel deze geschiedenis voltooit, vormt Hegel een van de belangrijkste tegenspelers in Heideggers gigantenstrijd om het zijn. Heideggers Hegel-interpretatie is dan ook zeer geschikt om de betekenis van zijn destructie van de metafysica te verduidelijken. Voor zover Heidegger laat zien dat het leven, het denken en de geschiedenis van het denken onophoudelijk bedreigd worden door datgene wat hun beweging mogelijk maakt, geeft hij een wending aan de filosofie die de weg vrijmaakt voor de deconstructieve filosofie van Derrida en anderen. Door middel van een interpretatie van Heideggers gehele werk, waaronder zeer recent gepubliceerde teksten, werpt deze studie nieuw licht op de grondstructuur en de betekenis van Heideggers denken.

 • Denkweg van de jonge Karl Barth / C. van der Kooi.

  Denkweg van de jonge Karl Barth / C. van der Kooi.

   5/1/17.De denkweg van de jonge Karl Barth; een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording.

/
Toont 41 tot 60 (van 203 produkten)