Religie,Filosofie

/
Toont 81 tot 100 (van 191 produkten)
 • Filosofie-geschiedenis / H-H. Holz

  Filosofie-geschiedenis / H-H. Holz

   27/12/17. Voor veel wetenschappen bestaat hun geschiedenis uit een reeks van inmiddels achterhaalde theorieën. Bij de filosofie ligt dit anders: vroegere denksystemen leven nog voort in het filosoferen van vandaag. Dit betekent dat de verhouding van de hedendaagse filosofie tot haar voorgeschiedenis gecompliceerder is dan, ook door filosofen zelf, vaak wordt aangenomen. In deze bundel laten de auteurs, allen werkzaam als docent geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit van Groningen, de bijzondere verwevenheid van de filosofie met haar geschiedenis zien. Ook worden alternatieven aangedragen om deze verhouding opnieuw te denken. De artikelen, die nogal academisch van toon zijn (gecomprimeerde stijl en veel onvertaalde citaten), zijn vooral interessant in het licht van de hedendaagse waardering van de systematische filosofie, en haken soms expliciet aan bij een universiteitspolitieke richtingenstrijd hierover. Dit alles maakt dat de bundel vooral vakgenoten uit de universitaire wereld zal aanspreken.(Biblion recensie, Desanka Kempers.)

 • Filosofische Wandelingen./ E. brinckmann

  Filosofische Wandelingen./ E. brinckmann

   9/2/18. Spirituele brandstof voor de wandelaar! | In de informatiesamenleving zijn het binnen en het buiten meer gescheiden dan ooit. Al wandelend kunnen we de tegenstelling tussen binnen- en buitensferen verzachten. In deze filosofische wandelgids neemt Eric Brinckmann de lezer mee naar buiten. Hij schetst in uiteenlopende Nederlandse landschappen hoe het denken zich in de loop der eeuwen heeft verhouden tot de ruimte van stad, natuur en landschap. Overzichtelijk opgezet rond een tiental wandelingen.

 • Geduld / Z.H. de Dalai Lama

  Geduld / Z.H. de Dalai Lama

   Tenzin Gyatso werd in 1935 in Amdo, Tibet geboren en op tweejarige leefiijd herkend als de veertiende Dalai Lama, spiritueel en werelds leider van Tibet. Sinds de overname van Tibet door China in 1959 leidt hij de Tibetaanse regering in ballingschap vanuit het Noord-Indiase Dharrrmsala. In 1989 ontving de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede. Inmiddels staat hij wereldwijd bekend om zijn spiritueel onderricht en zijn onvermoeibare inzet voor de wereldvrede.In alle grote wereldreligies wordt het belang van liefde, mededogen en tolerantie benadrukt. Dit geldt met name voor de boeddhistische tradities, die unaniem stellen dat mededogen en liefde de basis vormen van elke spirituele beoefening. 

 • Geschiedenis van de filosofie / H. J. Storig

  Geschiedenis van de filosofie / H. J. Storig

  Deze toegankelijke en heldere uiteenzetting heeft al tientallen jaren zijn waarde bewezen voor iedereen die zich voor het eerst in de filosofie wil verdiepen. In deze nieuwe editie is het gedeelte over de tweede helft van de 20e eeuw geheel herzien en sterk uitgebreid. In dit boek worden leven en werken van de belangrijkste filosofen uitvoerig besproken. Naast een uitvoerige kennismaking met de grote denkers en denkrichtingen van het Oosten, de Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen, passeren ook de belangrijkste denkers van de Nieuwe Tijd de revue. U vindt bijvoorbeeld Locke, Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant, Schelling, alsook Hegel, Comte, Spencer, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Whitehead, Husserl, Jaspers, Sartre, Buber, Heidegger,Wittgenstein en Popper. • Hét standaardwerk over de geschiedenis van de filosofie. 

 • Geschiedenis van de filosofie.

  Geschiedenis van de filosofie.

   Geschiedenis van de filosofie. Van de klassieke oudheid tot heden. Könemann, Keulen. 2000 120 pp. Softcover ill. zwart/wit en kleurenafbeeldingen.

 • Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / F. Sassen

  Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / F. Sassen

   4/3/17. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen (13 augustus 1894 - Lugano, 16 september 1971) was een Nederlandse priester, filosoof en hoogleraar filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Leiden.

 • Gods namen jouw gebed. / A. Spangler.

  Gods namen jouw gebed. / A. Spangler.

   7/3/18. God wordt in de Bijbel bij allerlei namen genoemd. Door zijn namen laat God zien wie Hij is: de Creator, de Eeuwige, de God die mij ziet, de God die geneest, de Heer mijn Rots, de Heer mijn Herder … In dit unieke dagboek ontdek je aan de hand van Gods namen vele facetten van zijn persoonlijkheid. Zo leer je Gods karakter, zijn liefde en zijn trouw steeds beter kennen. Iedere week wordt één naam behandeld: - De maandag geeft een uitleg van de Hebreeuwse naam.- Op dinsdag, woensdag en donderdag worden bijbelgedeeltes behandeld waarin de naam van God gebruikt wordt. Deze kun je gebruiken als springplank voor je eigen gebed.- De vrijdag legt een verband tussen Gods naam en zijn beloftes in de Bijbel.

 • Greek Science After Aristotle / G. E. R. Lloyd

  Greek Science After Aristotle / G. E. R. Lloyd

   8/11/18.Although there is no exact equivalent to our term "science" in Greek, Western science may still be said to originate with the Greeks.In this volume, the author discusses the fundamental Greek contributions to science, drawing on the rich literary and archaeological sources for the period after Aristotle. Particular attention is paid to the Greeks' conceptions of the inquiries they were engaged on, and to the interrelations of science and philosophy, science and religion, and science and technology. In the first part of the book the author considers the two hundred years after the death of Aristotle, devoting separate chapters to mathematics, astronomy, and biology. He goes on to deal with Ptolemy and Galen and concludes with a discussion of later writers and of the problems raised by the question of the decline of ancient science.

 • Handboek bij de bijbel / P. Alexander

  Handboek bij de bijbel / P. Alexander

   14/1/18. In achtentwintig talen zijn wereldwijd meer dan drie miljoen exemplaren van het Handboek bij de bijbel verkocht. Niet voor niets. Dit handboek heeft een ongeëvenaarde reputatie als inleiding tot de bijbel. Voor velen is het Handboek bij de bijbel 'het beste boek naast de bijbel'. Deze volledig herziene en uitgebreide editie is uitgevoerd in een groter formaat. De vormgeving is volledig up-to-date en omvat een schitterende collectie kaarten, schema's., tabellen en vele honderden foto's.

 • Heidegger's Philosophy of Being./ H. Philipse

  Heidegger's Philosophy of Being./ H. Philipse

   4/10/18. This scrupulously researched and rigorously argued book is the first to interpret and evaluate the central topic of Martin Heidegger's philosophy--his celebrated "Question of Being"--in the context of the full range of Heidegger's thought. With this comprehensive approach, Herman Philipse distinguishes in unprecedented ways the center from the periphery, the essential from the incidental in Heidegger's philosophy. Among other achievements, this allows him to shed new light on the controversial relationship between Heidegger's life and thought--in particular the connections between his philosophy and his involvement with Nazism.

 • Heideggers vraag naar de techniek./ G. Visser.

  Heideggers vraag naar de techniek./ G. Visser.

   2/8/18. In zijn voordracht 'De vraag naar de techniek' uit 1955 onderwerpt Martin Heidegger de instrumentele opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder technische voortbrenging nog iets heel anders verstond, namelijk een 'wijze van ontbergen'. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een 'opvorderend ontbergen', dat van al wat ermee in aanraking komt maar één ding verlangt: dat het terstond ter plekke ter beschikking staat. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer. In zijn commentaar legt Gerard Visser Heideggers diepgaande beschouwing niet alleen nauwkeurig en integraal uit, maar gaat hij ook in op de herkomst van diens herneming van de zijnsvraag in de ervaring van wat Nietzsche het Europese nihilisme heeft genoemd.

 • Het bloed en de lijkwade / I. Wilson

  Het bloed en de lijkwade / I. Wilson

   17/1/19. De Lijkwade van Turijn blijft een van de mysteriën van onze tijd. Er is nog steeds geen afdoende verklaring voor de 'negatieve' afbeelding van een gekruisigde man op een lap stof, die gedurende de laatste vier eeuwen bewaard is in Turijn. Radiokoolstofdatering van de stof in 1988 wees uit dat het doek middeleeuws was, wat overeenkomt met eerste schriftelijke vermelding van de Lijkwade in de jaren vijftig van de veertiende eeuw. Toch blijft het een raadsel hoe deze afbeelding op het doek gekomen is. Is deze geschilderd? En zo ja, door wie? Hoe kon de kunstenaar op de hoogte zijn van het perspectief voordat dit in de Renaissance 'ontdekt' werd? Hoe kon hij een afbeelding in negatief schilderen zonder over middelen te beschikken om dit te zien en te controleren.

 • Het dagende niets / J. van de Wetering.

  Het dagende niets / J. van de Wetering.

   Het Dagende Niets pretendeert niet meer dan een beschrijving te zijn van een eerste, allereerste bewustwording, voortgebracht via de Zen-techniek.??Janwillem van de Wetering, discipel van een Japanse meester, beschrijft hoe hij, na diens dood, zijn training voortzet in Amerika. Ergens in een kleine nederzetting aan de kust van de Verenigde Staten, leert een meester zijn leerlingen hoe zij alleen iets kunnen bereiken door los te laten, terwijl – en dat is misschien het meest onbegrijpelijke van de methode van deze boeddhistische gemeenschap – zij steeds gedwongen worden hun uiterste best te doen.?Voor velen zal dit, hier en daar wat cynisch aandoende verhaal een verademing zijn en misschien zelfs aanleiding tot de conclusie dat het alledaagse leven een groot en prachtig mysterie is, een mysterie dat niet buiten ons om gaat maar waar wij, illusionaire eenheden, deel van uitmaken.

 • Het doden van een mens / G. Kuijer

  Het doden van een mens / G. Kuijer

   22//18.Het doden van een mens is niet het verdedigen van een doctrine, het is het doden van een mens.' Sebastian Castellio schreef dit in 1553; de aanleiding voor zijn verzuchting was de dood van Miguel Serveto (of Michel Servet), die in hetzelfde jaar onder auspici van Calvijn in Gen levend was verbrand. Guus Kuijer laat zien dat Castellio geen uitzondering was: in alle tijden zijn er mensen geweest die er humane opvattingen op nahielden, niet iedereen is zo fanatiek dat hij de leer boven het leven stelt. In een ingenieus vlechtwerk van betoog, geschiedverhaal en biografie geeft Guus Kuijer aan de hand van Servets leven een beeld van de godsdiensttwisten in de zestiende eeuw, en vervolgens houdt hij een hartstochtelijk pleidooi voor tolerantie. Als noodzakelijke voorwaarde voor die tolerantie wijst hij de scheiding aan van kerk en staat: 'Christenen en moslims zijn meer aan elkaar verwant dan aan de seculiere wereld. Op een dag zullen ze zich verenigen en de waardigheid van de mens uit hem knijpen zoals je een tube tandpasta leeg knijpt.'

 • Het Europese nihilisme. / P. van Tongeren

  Het Europese nihilisme. / P. van Tongeren

   11/7/18. Het nihilisme staat voor onze deur; waar komt deze meest sinistere van alle gasten vandaan?' Nietzsche beschrijft het nihilisme meerdere malen als iets onheilspellends, als een 'catastrofe'. Hij stelt het voor als iets wat onvermijdelijk zal komen en verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Aan het eind van de negentiende eeuw schrijft hij dat die naargeestige maar noodlottige gebeurtenis zich zal voltrekken in de komende twee eeuwen. Dat betekent dat wij er heel dicht bij zijn, er misschien wel middenin zitten.In dit boek beschrijft Paul van Tongeren de filosofische, culturele en politieke geschiedenis van het nihilisme. Naast een presentatie van de belangrijkste teksten van Nietzsche over het nihilisme waagt hij zich aan een interpretatie van diens gedachten over het Europese nihilisme. Ook de receptie van dit begrip in het werk van andere denkers komt aan de orde.De centrale vraag is steeds hoe het kan dat wij niet verontrust lijken over datgene wat volgens Nietzsche de onheilspellendste gebeurtenis aller tijden is? Wat heeft Nietzsche gezien of menen te zien, waarom was het zo onheilspellend en waarom ervaren wij het nihilisme niet op die manier? Heeft Nietzsche zich vergist? Of zijn wij blind en doof voor wat er aan het gebeuren is?

 • Het geheime leger van de paus / G. Urquhart

  Het geheime leger van de paus / G. Urquhart

   21/9/17. Een autobiografisch boek van een ex-lid van de 'Focolare'-beweging, opgericht in 1943 in Trente door Chiara Lubbich. De auteur verw3st daarb3 naar het 'Neo-Catechumenaat' van Kiko Arguello, 'Communione e Liberazione' van priester Don Giussani en naar 'Opus Dei'. De auteur beschr3ft hen als binnenkerkel3ke fundamentalistische sekten die bekende indoctrinatietechnieken hanteren als b3voorbeeld: charismatische leiders, fanatieke personencultus, agressieve missionering, vernietiging van persoonl3kheid, vervreemding van familie, isolatie van het gewone leven en simpele antwoorden op alle vragen. Hun direkte band met de opperste kerkleiding in het Vaticaan en de zegen van deze conservatieve paus hebben deze sekten de overtuiging gegeven van hun absolute gel3k. Daarb3 z3n z3 uit op macht binnen en buiten de kerk. Johannes Paulus II heeft ze gepromoveerd tot z3n geheime leger. Een intrigerend boek omdat het een persoonl3k gekleurde visie vermengt met documentatie en analyse en een evaluatie biedt die de kloof tussen moderniteit en religieus integrisme illustreert.(Biblion recensie, Dr. R. Weverbergh.)

 • Het grijze paard van Aran / A. van der Veen

  Het grijze paard van Aran / A. van der Veen

   1/6/18. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Rotatyclub 's-Gravehage-oos.

 • Het Heilige Bloed en de Heilige Graal / M. Baigent o.a

  Het Heilige Bloed en de Heilige Graal / M. Baigent o.a

   Aan de voet van de Pyreneeën, in Rennes-le-Château, doet in de 19de-eeuw een priester een ontdekking die hem in staat stelt een fortuin te vergaren. Deze ontdekking staat aan het begin van een speurtocht die voert langs gecodeerde perkamenten, geheime genootschappen, de Tempelridders en een duister Frans vorstenhuis dat al dertienhonderd jaar geleden de greep op de koningstroon verloor. De auteurs besteedden jaren aan hun onderzoek en kwamen tot een schokkende conclusie: de onthulling van een geheim dat aan de basis ligt vande hele westerse beschaving en een nieuw licht werpt op de oorsprong van het christendom – sterker nog: op de identiteit van Jezus.

 • Het leven van Boeddha / G. Huramer

  Het leven van Boeddha / G. Huramer

   Een historisch verantwoorde levensgeschiedenis van Boeddha in de vorm van een stripverhaal. Dit geeft een authentiek beeld van uiterlijk en entourage van de hoofdrolspelers, tot in de kleinste details. Het is een vlot leesbare biografie voor in het boeddhisme geïnteresseerden, een verrukkelijk exotisch sprookje voor de liefhebbers van fraaie beeldverhalen en een verzamelobject voor de stripfijnproevers.

/
Toont 81 tot 100 (van 191 produkten)