Religie,Filosofie

/
Toont 81 tot 100 (van 205 produkten)
 • Eros & de vrouw van de filosoof / M. Looij

  Eros & de vrouw van de filosoof / M. Looij

   17/12/17. Dit boek wil een andere kijk bieden op de traditioneel bewonderde klassieke Griekse cultuur (5de-4de eeuw voor Chr.). De schrijver (oud-leraar Nederlands) wil de schaduwzijden van die cultuur belichten: de slavernij, de positie van de vrouw, huwelijken zonder liefde en de knapenliefde. Desondanks is het zeker geen negatief boek geworden. Op een persoonlijke en enthousiaste wijze probeert de schrijver de Griekse cultuur op deze manier toegankelijk te maken voor een groot publiek van belangstellenden. Centraal staat het Symposion (Drinkgelag) van Plato. In dit wereldberoemde werk discussiëren Socrates en zijn gespreksgenoten over de liefde. De schrijver knoopt hier commentaren aan vast over Socrates' vrouw Xanthippe, over echtgenotes, moeders, hoeren en homoërotiek, opvoeding, mythen, kortom allerlei aspecten van het dagelijks leven, die volgens de schrijver meestal te weinig aan bod komen. Voor kenners en vakgenoten is dit werk te algemeen, voor nieuwelingen op dit terrein biedt het een sterk persoonlijk gekleurde maar wel vlotte en gemakkelijk leesbare introductie.(Biblion recensie, Drs. E.A. Hemelrijk.)

 • Familiebijbel / T. Dennis.

  Familiebijbel / T. Dennis.

   Duizenden jaren geleden begonnen de inwoners van Israël met het op schrift stellen van hun geschiedenis, hun verhalen, de liederen die in de tempel gezongen werden en de uitspraken van hun profeten. Toen kwam er een nieuwe leraar wiens vele volgelingen geloofden dat hij een profeet was: Jezus van Nazareth. Mensen schreven over zijn leven, zijn lessen en zijn wonderen, en over het nieuwe geloof dat zich over de wereld verspreidde.Deze oude geschriften werden samengebracht in de bijbel: het boek van het christendom.In dit boek combineert Trevor Dennis zijn kwaliteiten als wetenschapper en verhalenverteller om deze oude geschriften op een originele, geestdriftige en meeslepende manier voor een groot publiek toegankelijk te maken.

 • Filosofen van het dagelijks brood / R. L. Heilbroner

  Filosofen van het dagelijks brood / R. L. Heilbroner

  9/10/17. Dit boek is een nieuwe Nederlandse uitgave van een wereldberoemd boek dat dertig jaar geleden werd geschreven. Heilbroner leidt ons als gids langs de grote economische denkers, zoals Adam Smith, Malthus, Ricardo, Marx, Veblen en Keynes. Hij beschrijft niet alleen de visie van deze filosofen op de economie, maar op de hele samenleving. Hij schenkt aandacht aan de maatschappelijke structuur waarbinnen deze denkers tot hun maatschappijvisie kwamen, maar ook aan de persoonlijke omstandigheden die deze visie beinvloed hebben. Het boek is nog steeds actueel, omdat, zoals Heilbroner zegt, "in het debat dat om ons heen wordt gevoerd wij de stemmen uit het verleden herkennen". Kennis van de economische geschiedenis is noodzakelijk voor een goed begrip van het heden, en Heilbroner is een inspirerende gids.(NBD|Biblion recensie, Dr. A.J.M. Hagenaars.)

 • Filosofie als science-fiction./ F. Elders

  Filosofie als science-fiction./ F. Elders

   18/8/17. Dit boek bevat een aantal debatten met Nederlandse filosofen,waarin gediscussieerd wordt over ideen en thema s.

 • Filosofie en ironie. / J. Bransen

  Filosofie en ironie. / J. Bransen

   28/8/18. Postmoderne benadering van de zin van de wijsgerige reflectie.

 • Filosofie en kunst 2. / H. A. F. Oosterling & A. W. Prins

  Filosofie en kunst 2. / H. A. F. Oosterling & A. W. Prins

   4/11/17. Met bijdragen van o.a.: Ton Bevers, Douwe Tiemersma, Jan Hoogland e.a.

 • Filosofie voor alledag / C. van Hoof-Kort & R. F. van Hoof

  Filosofie voor alledag / C. van Hoof-Kort & R. F. van Hoof

   20/2/18. Ter gelegenheid van hun 80e respectievelijk 50e verjaardag namen de auteurs van dit boek het initiatief om teksten en afbeeldingen te verzamelen die zij graag aan hun nageslacht zouden laten lezen. Zij zochten teksten op, veel aforismen vooral, uit zeer verschillende, vaak godsdienstige en filosofische geschriften. Maar ook van heel andere aard, van heel oud tot heel jong. Het is een bonte, zeer lezenswaardige verzameling geworden, waarin Lao Tse, Sri Aurobindo en Wina Born naast elkaar staan. Het een en ander is gerangschikt naar onderwerpen uit het leven van de mens. Er is ook een aantal afbeeldingen opgenomen afkomstig uit de artistieke produktie van vier generaties uit de familie Van Hoof. Een boek om lange tijd in te bladeren.(Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.)

 • Filosofie-geschiedenis / H-H. Holz

  Filosofie-geschiedenis / H-H. Holz

   27/12/17. Voor veel wetenschappen bestaat hun geschiedenis uit een reeks van inmiddels achterhaalde theorieën. Bij de filosofie ligt dit anders: vroegere denksystemen leven nog voort in het filosoferen van vandaag. Dit betekent dat de verhouding van de hedendaagse filosofie tot haar voorgeschiedenis gecompliceerder is dan, ook door filosofen zelf, vaak wordt aangenomen. In deze bundel laten de auteurs, allen werkzaam als docent geschiedenis van de filosofie aan de Universiteit van Groningen, de bijzondere verwevenheid van de filosofie met haar geschiedenis zien. Ook worden alternatieven aangedragen om deze verhouding opnieuw te denken. De artikelen, die nogal academisch van toon zijn (gecomprimeerde stijl en veel onvertaalde citaten), zijn vooral interessant in het licht van de hedendaagse waardering van de systematische filosofie, en haken soms expliciet aan bij een universiteitspolitieke richtingenstrijd hierover. Dit alles maakt dat de bundel vooral vakgenoten uit de universitaire wereld zal aanspreken.(Biblion recensie, Desanka Kempers.)

 • Filosofische Wandelingen./ E. brinckmann

  Filosofische Wandelingen./ E. brinckmann

   9/2/18. Spirituele brandstof voor de wandelaar! | In de informatiesamenleving zijn het binnen en het buiten meer gescheiden dan ooit. Al wandelend kunnen we de tegenstelling tussen binnen- en buitensferen verzachten. In deze filosofische wandelgids neemt Eric Brinckmann de lezer mee naar buiten. Hij schetst in uiteenlopende Nederlandse landschappen hoe het denken zich in de loop der eeuwen heeft verhouden tot de ruimte van stad, natuur en landschap. Overzichtelijk opgezet rond een tiental wandelingen.

 • Geduld / Z.H. de Dalai Lama

  Geduld / Z.H. de Dalai Lama

   Tenzin Gyatso werd in 1935 in Amdo, Tibet geboren en op tweejarige leefiijd herkend als de veertiende Dalai Lama, spiritueel en werelds leider van Tibet. Sinds de overname van Tibet door China in 1959 leidt hij de Tibetaanse regering in ballingschap vanuit het Noord-Indiase Dharrrmsala. In 1989 ontving de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede. Inmiddels staat hij wereldwijd bekend om zijn spiritueel onderricht en zijn onvermoeibare inzet voor de wereldvrede.In alle grote wereldreligies wordt het belang van liefde, mededogen en tolerantie benadrukt. Dit geldt met name voor de boeddhistische tradities, die unaniem stellen dat mededogen en liefde de basis vormen van elke spirituele beoefening. 

 • Geschiedenis van de filosofie / H. J. Storig

  Geschiedenis van de filosofie / H. J. Storig

  Deze toegankelijke en heldere uiteenzetting heeft al tientallen jaren zijn waarde bewezen voor iedereen die zich voor het eerst in de filosofie wil verdiepen. In deze nieuwe editie is het gedeelte over de tweede helft van de 20e eeuw geheel herzien en sterk uitgebreid. In dit boek worden leven en werken van de belangrijkste filosofen uitvoerig besproken. Naast een uitvoerige kennismaking met de grote denkers en denkrichtingen van het Oosten, de Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen, passeren ook de belangrijkste denkers van de Nieuwe Tijd de revue. U vindt bijvoorbeeld Locke, Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant, Schelling, alsook Hegel, Comte, Spencer, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Whitehead, Husserl, Jaspers, Sartre, Buber, Heidegger,Wittgenstein en Popper. • Hét standaardwerk over de geschiedenis van de filosofie. 

 • Geschiedenis van de filosofie.

  Geschiedenis van de filosofie.

   Geschiedenis van de filosofie. Van de klassieke oudheid tot heden. Könemann, Keulen. 2000 120 pp. Softcover ill. zwart/wit en kleurenafbeeldingen.

 • Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / F. Sassen

  Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / F. Sassen

   4/3/17. Ferdinand Léon Rudolphe Sassen (13 augustus 1894 - Lugano, 16 september 1971) was een Nederlandse priester, filosoof en hoogleraar filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Leiden.

 • Gods namen jouw gebed. / A. Spangler.

  Gods namen jouw gebed. / A. Spangler.

   7/3/18. God wordt in de Bijbel bij allerlei namen genoemd. Door zijn namen laat God zien wie Hij is: de Creator, de Eeuwige, de God die mij ziet, de God die geneest, de Heer mijn Rots, de Heer mijn Herder … In dit unieke dagboek ontdek je aan de hand van Gods namen vele facetten van zijn persoonlijkheid. Zo leer je Gods karakter, zijn liefde en zijn trouw steeds beter kennen. Iedere week wordt één naam behandeld: - De maandag geeft een uitleg van de Hebreeuwse naam.- Op dinsdag, woensdag en donderdag worden bijbelgedeeltes behandeld waarin de naam van God gebruikt wordt. Deze kun je gebruiken als springplank voor je eigen gebed.- De vrijdag legt een verband tussen Gods naam en zijn beloftes in de Bijbel.

 • Greek Science After Aristotle / G. E. R. Lloyd

  Greek Science After Aristotle / G. E. R. Lloyd

   8/11/18.Although there is no exact equivalent to our term "science" in Greek, Western science may still be said to originate with the Greeks.In this volume, the author discusses the fundamental Greek contributions to science, drawing on the rich literary and archaeological sources for the period after Aristotle. Particular attention is paid to the Greeks' conceptions of the inquiries they were engaged on, and to the interrelations of science and philosophy, science and religion, and science and technology. In the first part of the book the author considers the two hundred years after the death of Aristotle, devoting separate chapters to mathematics, astronomy, and biology. He goes on to deal with Ptolemy and Galen and concludes with a discussion of later writers and of the problems raised by the question of the decline of ancient science.

 • Handboek bij de bijbel / P. Alexander

  Handboek bij de bijbel / P. Alexander

   14/1/18. In achtentwintig talen zijn wereldwijd meer dan drie miljoen exemplaren van het Handboek bij de bijbel verkocht. Niet voor niets. Dit handboek heeft een ongeëvenaarde reputatie als inleiding tot de bijbel. Voor velen is het Handboek bij de bijbel 'het beste boek naast de bijbel'. Deze volledig herziene en uitgebreide editie is uitgevoerd in een groter formaat. De vormgeving is volledig up-to-date en omvat een schitterende collectie kaarten, schema's., tabellen en vele honderden foto's.

 • Heidegger's Philosophy of Being./ H. Philipse

  Heidegger's Philosophy of Being./ H. Philipse

   4/10/18. This scrupulously researched and rigorously argued book is the first to interpret and evaluate the central topic of Martin Heidegger's philosophy--his celebrated "Question of Being"--in the context of the full range of Heidegger's thought. With this comprehensive approach, Herman Philipse distinguishes in unprecedented ways the center from the periphery, the essential from the incidental in Heidegger's philosophy. Among other achievements, this allows him to shed new light on the controversial relationship between Heidegger's life and thought--in particular the connections between his philosophy and his involvement with Nazism.

 • Heideggers vraag naar de techniek./ G. Visser.

  Heideggers vraag naar de techniek./ G. Visser.

   2/8/18. In zijn voordracht 'De vraag naar de techniek' uit 1955 onderwerpt Martin Heidegger de instrumentele opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder technische voortbrenging nog iets heel anders verstond, namelijk een 'wijze van ontbergen'. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een 'opvorderend ontbergen', dat van al wat ermee in aanraking komt maar één ding verlangt: dat het terstond ter plekke ter beschikking staat. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer. In zijn commentaar legt Gerard Visser Heideggers diepgaande beschouwing niet alleen nauwkeurig en integraal uit, maar gaat hij ook in op de herkomst van diens herneming van de zijnsvraag in de ervaring van wat Nietzsche het Europese nihilisme heeft genoemd.

 • Het dagende niets / J. van de Wetering.

  Het dagende niets / J. van de Wetering.

   Het Dagende Niets pretendeert niet meer dan een beschrijving te zijn van een eerste, allereerste bewustwording, voortgebracht via de Zen-techniek.??Janwillem van de Wetering, discipel van een Japanse meester, beschrijft hoe hij, na diens dood, zijn training voortzet in Amerika. Ergens in een kleine nederzetting aan de kust van de Verenigde Staten, leert een meester zijn leerlingen hoe zij alleen iets kunnen bereiken door los te laten, terwijl – en dat is misschien het meest onbegrijpelijke van de methode van deze boeddhistische gemeenschap – zij steeds gedwongen worden hun uiterste best te doen.?Voor velen zal dit, hier en daar wat cynisch aandoende verhaal een verademing zijn en misschien zelfs aanleiding tot de conclusie dat het alledaagse leven een groot en prachtig mysterie is, een mysterie dat niet buiten ons om gaat maar waar wij, illusionaire eenheden, deel van uitmaken.

/
Toont 81 tot 100 (van 205 produkten)