Religie,Filosofie

/
Toont 81 tot 100 (van 181 produkten)
 • Heideggers vraag naar de techniek./ G. Visser.

  Heideggers vraag naar de techniek./ G. Visser.

   2/8/18. In zijn voordracht 'De vraag naar de techniek' uit 1955 onderwerpt Martin Heidegger de instrumentele opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder technische voortbrenging nog iets heel anders verstond, namelijk een 'wijze van ontbergen'. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een 'opvorderend ontbergen', dat van al wat ermee in aanraking komt maar één ding verlangt: dat het terstond ter plekke ter beschikking staat. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer. In zijn commentaar legt Gerard Visser Heideggers diepgaande beschouwing niet alleen nauwkeurig en integraal uit, maar gaat hij ook in op de herkomst van diens herneming van de zijnsvraag in de ervaring van wat Nietzsche het Europese nihilisme heeft genoemd.

 • Het dagende niets / J. van de Wetering.

  Het dagende niets / J. van de Wetering.

   Het Dagende Niets pretendeert niet meer dan een beschrijving te zijn van een eerste, allereerste bewustwording, voortgebracht via de Zen-techniek.??Janwillem van de Wetering, discipel van een Japanse meester, beschrijft hoe hij, na diens dood, zijn training voortzet in Amerika. Ergens in een kleine nederzetting aan de kust van de Verenigde Staten, leert een meester zijn leerlingen hoe zij alleen iets kunnen bereiken door los te laten, terwijl – en dat is misschien het meest onbegrijpelijke van de methode van deze boeddhistische gemeenschap – zij steeds gedwongen worden hun uiterste best te doen.?Voor velen zal dit, hier en daar wat cynisch aandoende verhaal een verademing zijn en misschien zelfs aanleiding tot de conclusie dat het alledaagse leven een groot en prachtig mysterie is, een mysterie dat niet buiten ons om gaat maar waar wij, illusionaire eenheden, deel van uitmaken.

 • Het doden van een mens / G. Kuijer

  Het doden van een mens / G. Kuijer

   22//18.Het doden van een mens is niet het verdedigen van een doctrine, het is het doden van een mens.' Sebastian Castellio schreef dit in 1553; de aanleiding voor zijn verzuchting was de dood van Miguel Serveto (of Michel Servet), die in hetzelfde jaar onder auspici van Calvijn in Gen levend was verbrand. Guus Kuijer laat zien dat Castellio geen uitzondering was: in alle tijden zijn er mensen geweest die er humane opvattingen op nahielden, niet iedereen is zo fanatiek dat hij de leer boven het leven stelt. In een ingenieus vlechtwerk van betoog, geschiedverhaal en biografie geeft Guus Kuijer aan de hand van Servets leven een beeld van de godsdiensttwisten in de zestiende eeuw, en vervolgens houdt hij een hartstochtelijk pleidooi voor tolerantie. Als noodzakelijke voorwaarde voor die tolerantie wijst hij de scheiding aan van kerk en staat: 'Christenen en moslims zijn meer aan elkaar verwant dan aan de seculiere wereld. Op een dag zullen ze zich verenigen en de waardigheid van de mens uit hem knijpen zoals je een tube tandpasta leeg knijpt.'

 • Het Europese nihilisme. / P. van Tongeren

  Het Europese nihilisme. / P. van Tongeren

   11/7/18. Het nihilisme staat voor onze deur; waar komt deze meest sinistere van alle gasten vandaan?' Nietzsche beschrijft het nihilisme meerdere malen als iets onheilspellends, als een 'catastrofe'. Hij stelt het voor als iets wat onvermijdelijk zal komen en verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Aan het eind van de negentiende eeuw schrijft hij dat die naargeestige maar noodlottige gebeurtenis zich zal voltrekken in de komende twee eeuwen. Dat betekent dat wij er heel dicht bij zijn, er misschien wel middenin zitten.In dit boek beschrijft Paul van Tongeren de filosofische, culturele en politieke geschiedenis van het nihilisme. Naast een presentatie van de belangrijkste teksten van Nietzsche over het nihilisme waagt hij zich aan een interpretatie van diens gedachten over het Europese nihilisme. Ook de receptie van dit begrip in het werk van andere denkers komt aan de orde.De centrale vraag is steeds hoe het kan dat wij niet verontrust lijken over datgene wat volgens Nietzsche de onheilspellendste gebeurtenis aller tijden is? Wat heeft Nietzsche gezien of menen te zien, waarom was het zo onheilspellend en waarom ervaren wij het nihilisme niet op die manier? Heeft Nietzsche zich vergist? Of zijn wij blind en doof voor wat er aan het gebeuren is?

 • Het geheime boek der grootmeesters. / L. Picknett & C. Prince

  Het geheime boek der grootmeesters. / L. Picknett & C. Prince

   15/7/17. Tijdens hun onderzoek naar de lijkwade van Turijn en het oeuvre van Leonardo da Vinci stuitten de Engelse onderzoekers Lynn Picknett en Clive Prince op aanwijzingen in het werk van deze grote renaissancekunstenaar die erop wezen dat er een geheime, ondergrondse godsdienst zou hebben bestaan. In een Engelse kerk vonden zij vervolgens het bewijs voor het voortbestaan van deze godsdienst tot op de dag van vandaag. Deze vondsten vormden het begin van een speurtocht die hen zou voeren tot in het hart van het Europese occultisme en de geschiedenis van de vrijmetselaars, de katharen en de tempeliers. Het spoor voerde terug naar de eerste eeuw na Christus en bracht een dramatische verandering teweeg in hun visie op de ware aard en de motieven van Jezus Christus en de rol die Johannes de Doper en Maria Magdalena hebben gespeeld, een rol die door de roomskatholieke Kerk stelselmatig is ontkend en vervormd. Het schokkende relaas van een geheime geschiedenis die is vastgelegd in verschillende kunstwerken en zelfs ingotische kathedralen.

 • Het geheime leger van de paus / G. Urquhart

  Het geheime leger van de paus / G. Urquhart

   21/9/17. Een autobiografisch boek van een ex-lid van de 'Focolare'-beweging, opgericht in 1943 in Trente door Chiara Lubbich. De auteur verw3st daarb3 naar het 'Neo-Catechumenaat' van Kiko Arguello, 'Communione e Liberazione' van priester Don Giussani en naar 'Opus Dei'. De auteur beschr3ft hen als binnenkerkel3ke fundamentalistische sekten die bekende indoctrinatietechnieken hanteren als b3voorbeeld: charismatische leiders, fanatieke personencultus, agressieve missionering, vernietiging van persoonl3kheid, vervreemding van familie, isolatie van het gewone leven en simpele antwoorden op alle vragen. Hun direkte band met de opperste kerkleiding in het Vaticaan en de zegen van deze conservatieve paus hebben deze sekten de overtuiging gegeven van hun absolute gel3k. Daarb3 z3n z3 uit op macht binnen en buiten de kerk. Johannes Paulus II heeft ze gepromoveerd tot z3n geheime leger. Een intrigerend boek omdat het een persoonl3k gekleurde visie vermengt met documentatie en analyse en een evaluatie biedt die de kloof tussen moderniteit en religieus integrisme illustreert.(Biblion recensie, Dr. R. Weverbergh.)

 • Het grijze paard van Aran / A. van der Veen

  Het grijze paard van Aran / A. van der Veen

   1/6/18. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Rotatyclub 's-Gravehage-oos.

 • Het Heilige Bloed en de Heilige Graal / M. Baigent o.a

  Het Heilige Bloed en de Heilige Graal / M. Baigent o.a

   Aan de voet van de Pyreneeën, in Rennes-le-Château, doet in de 19de-eeuw een priester een ontdekking die hem in staat stelt een fortuin te vergaren. Deze ontdekking staat aan het begin van een speurtocht die voert langs gecodeerde perkamenten, geheime genootschappen, de Tempelridders en een duister Frans vorstenhuis dat al dertienhonderd jaar geleden de greep op de koningstroon verloor. De auteurs besteedden jaren aan hun onderzoek en kwamen tot een schokkende conclusie: de onthulling van een geheim dat aan de basis ligt vande hele westerse beschaving en een nieuw licht werpt op de oorsprong van het christendom – sterker nog: op de identiteit van Jezus.

 • Het leven van Boeddha / G. Huramer

  Het leven van Boeddha / G. Huramer

   Een historisch verantwoorde levensgeschiedenis van Boeddha in de vorm van een stripverhaal. Dit geeft een authentiek beeld van uiterlijk en entourage van de hoofdrolspelers, tot in de kleinste details. Het is een vlot leesbare biografie voor in het boeddhisme geïnteresseerden, een verrukkelijk exotisch sprookje voor de liefhebbers van fraaie beeldverhalen en een verzamelobject voor de stripfijnproevers.

 • Het leven van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus.

  Het leven van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus.

   Het leven van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus en Zijner maagdelijke moeder Maria tot onderricht en stichting in den geest van den eerw. P. Martinus van Cochem bewerkt door L.C. Businger, uit het Duitsch in het Ned. vertaald door F.F.L. vd Wee.

 • Het Mooiste Geschenk. / S. Summers

  Het Mooiste Geschenk. / S. Summers

   14/10/16. Koning Artaban, een volgeling van Zoroaster (stichter van de oudperzische godsdienst, die astrologie een belangrijk element daarin vond) gaat evenals zijn drie vrienden, Caspar, Melchior en Balthasar op zoek naar de Ster van Bethlehem. Als geschenk neemt hij drie edelstenen mee. De keuzes, die Artaban tijdens deze lange reis moet maken, laten zien dat hij een goed mens is. Dit prentenboek is gebaseerd op de vertelling van Henry van Dyke, die hij rond 1900 schreef en waarin hij de geboorte van de Messias als universeel thema stelde, nl. dat 'het uiterlijke verloop van het leven de innerlijke reis van de ziel weerspiegelt.' Het is levendig naverteld en correct vertaald. Eenvoudige zinnen wisselen af met moeilijke. De prachtige illustraties in aquatinten, karmozijn- en okerkleuren stralen, samen met de tekst, een grote sereniteit uit. De weg, die Artaban aflegt, is via een vrolijke geografische tekening op de schutbladen ook nog te volgen. Een nawoord, met uitleg over het ontstaan van dit verhaal, maakt de inhoud compleet en toegankelijk voor lezers vanaf ca. 9 jaar. Dit juweeltje van een prentenboek, dat dwingt tot nadenken, kijken, lezen en voorlezen heeft een geplastificeerde, inspirerende kaft met gouden letters.(Biblion recensie, Ellie Toussaint.)

 • Het mysterie van de hersenstam. / T. van den Berg.

  Het mysterie van de hersenstam. / T. van den Berg.

   Als we de fysiologische basis van ons leven uit het oog verliezen, worden we schijnheilig en arrogant. Dan ontgaat ons de zin van alles. Ons verstand, gezeteld in de hersenschors, kan die zin wel blijven zoeken, maar steunend op eigen kracht zal ze die nooit kunnen vinden. Alleen onze instincten, gezeteld in de hersenstam, zouden die zin kunnen vinden, maar zullen die nooit bewust zoeken. Wijsheid is de onbewuste signalen van de hersenstam bewust weten te integreren in de hersenschors. Dat wil in dit boek onder meer zeggen, dat we aandacht moeten hebben voor onze basisfuncties zoals: slapen en dromen, eten en drinken, vrijen en ademhalen. Daar ligt niet alleen de ingang voor psychosomatisch gezond leven maar ook voor een (nieuwe vorm van) spiritueel leven. Vele levensbeschouwingen hebben dit steeds geweten en daadwerkelijk tot uitdrukking gebracht; alleen het westerse christendom heeft daar de laatste eeuwen grote moeite mee. Het heeft ofwel een grote onderwaardering voor deze functies (zoals bijvoorbeeld ademen en dromen) ofwel ze verdringt ze (zoals bijvoorbeeld vrijen). Het verrassende in dit boek is dat eeuwenoude levenswijsheden juist meer inzichtelijk en reëler worden wanneer we ze bezien vanuit de werking van ons meest archaïsche brein, de hersenstam, die 500 miljoen jaren oud is. In de oorspronkelijke synthese brengt de auteur soms zeer uiteenlopende disciplines bijeen. Hij heeft een uitdagend maar ook een uitnodigend boek geschreven.

 • Het nieuwe testament

  Het nieuwe testament

   18/12/17. Bijbel, dat is de Gansche Heilige Schrift, bevattende al de Kanonijke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse Taal getrouwelijk overgezet op last van de Hoogmogende Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden.

 • Het onvergankelijke vlees / P. Camporesi

  Het onvergankelijke vlees / P. Camporesi

   20/6/18. Hoe wordt het lichaam ervaren in de cultuur van de voorindustriële maatschappijen? Op welke wijze wordt het in het hoofdzakelijk magisch-religieuze denken van de voormoderne tijd voorgesteld? Aangetast en geteisterd door ziekten, verwondingen, plagen en ouderdom ontsnapt het niet aan de ontbinding die onophoudelijk werkzaam is in een vergiftigde, bedorven en onreine wereld. Het lichaam is het voorwerp van exorcismen, van purificaties, van therapeutische ceremonieën; het is het middelpunt waar de collectieve beeldwereld door wordt geobsedeerd, vooral in zijn zoeken naar zuiverheid en paradijselijk geluk.

 • Het vierenswaardig wonder / A. Van Duinkerken

  Het vierenswaardig wonder / A. Van Duinkerken

    Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het sacrament van mirakel 1345-1945.

 • Hindoeisme / V. Narayanan

  Hindoeisme / V. Narayanan

   23/5/17. Hindoeïsme geeft een beknopte, betrouwbare en toegankelijke introductie tot een van 's werelds grootste religies en culturele tradities. Het boek is opgezet rondom negen sleutelthema's: Oorsprong, en historische ontwikkeling, Aspecten van het goddelijke, Heilige teksten, Heilige personen, Ethische beginselen, Heilige ruimte, Heilige tijd, De dood en het hiernamaals, Maatschappij en religie. Elk van deze thema's wordt verrijkt met een fragment en samenvatting van een historische tekst, en met een commentaar van de auteur, waarin hij de betekenis ervan uitlegt of het stuk plaatst in een bepaalde context.

 • Hints voor een diagnose / O. Duintjer

  Hints voor een diagnose / O. Duintjer

  17/12/17.Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.

 • Historische inleiding tot de wijsbegeerte / C. Steel

  Historische inleiding tot de wijsbegeerte / C. Steel

   9/8/17. C. Steel biedt geen geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij streeft naar een inleiding in de eigen betekenis van de wijsbegeerte door een reflectie op haar feitelijke historische ontwikkeling en haar verhouding tot de andere factoren binnen de cultuur. Wie dit boek met vrucht wil lezen, doet er goed aan zich tevoren in de geschiedenis van de wijsbegeerte te oriënteren. Deze publicatie is een bewerking van een cursus voor kandidaatsstudenten die A. Wylleman vele jaren in Leuven heeft gegeven. Het is een bondige, originele tekst, goed leesbaar, een voorbeeld van een boeiende wijsgerige reflectie. Centraal staat de vraag naar de 'idee' van de wijsbegeerte als zinvol project in verschillende cruciale perioden van de Westerse geschiedenis. Een (al te beknopt) hoofdstuk over mythe gaat vooraf. Dan volgen 4 historische perioden: antieke wereld, middeleeuwen, moderne tijd, recente periode met bijzondere aandacht voor (een kritiek op) het positivisme.(Biblion recensie, Prof. dr. F.J. Heggen.)

 • Hume / A. J. Ayer.

  Hume / A. J. Ayer.

   2/3/18. Kopstukken Filosofie, een reeks toegankelijke inleidingen in het leven en denken van sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse filosofie, " meesters in het denken ", die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed.

 • I Ching. / R. Ritsema & S. Karcher

  I Ching. / R. Ritsema & S. Karcher

   14/10/18.Het klassieke Chinese Boek der Veranderingen; nieuwe vertaling uit het Chinees met inleiding en concordantie.

/
Toont 81 tot 100 (van 181 produkten)