Religie,Filosofie

/
Toont 121 tot 140 (van 184 produkten)
 • Metafysica / C. A. van Peursen o. a.

  Metafysica / C. A. van Peursen o. a.

   6/8/17. Zes opstellen van verschillende auteurs over metafysica. Niet over wat zij denken wat die wijsgerige discipline inhoudt of hoe die dient te worden opgezet, maar over wat anderen (Aristoteles, Kant, Bergson, Carnap, Wiener Kreis, Bloch, Popper, Polanyi) dienaangaande dachten. Kortom de "geschiedenis van een begrip" aan de hand van de vraag "is metafysica een (zinvolle) wetenschap?". Bestemd niet voor een naieve beginneling op zoek naar de betekenis van de term, maar voor reeds enigermate ingewijde lezers. Bedoeld vervolgens als een (kritisch) pleidooi voor een herstel van de in sommige kringen gesmade metafysica. Met noten en namenregister.(NBD|Biblion recensie, Dr. J.F.M. Frijns)

 • Michel Foucault - excerpten en kritieken / M. Lambrechts

  Michel Foucault - excerpten en kritieken / M. Lambrechts

   7/9/18. Foucault belangrijkste historische werken worden door Lambrechts aan de orde gesteld.

 • Michel Foucault / R. Muilwijk

  Michel Foucault / R. Muilwijk

   18/9/17. Dit kleine boekje stelt de vraag waarom voor de in 1984 overleden Franse filosoof Michel Foucault het begrip waarheid zo belangrijk was en hoe hij waarheid opvatte. Het antwoord wordt gegeven aan de hand van de drie perioden waarin het werk van Foucault te onderscheiden valt: de archeologische periode waarin onderzocht werd onder welke voorwaarden waarheid tot stand komt; de genealogische periode waarin de verhouding tussen macht en waarheid aan de orde kwam; de ethische periode met het onderzoek naar de invloed van de waarheid op het handelen van de mens. Centraal staat dus de kenleer in de filosofie van Foucault. De uiteenzettingen zijn zeer beknopt, van een hoog abstractieniveau en zeer helder van opbouw. Een pittige inleiding tot het denken van Foucault.(Biblion recensie, Drs. J.G. Heymans.)

 • Montaigne. / P. Burke.

  Montaigne. / P. Burke.

   1/3/18. Montaigne’s Essays behoren tot de boeiendste teksten die de Europese filosofische literatuur heeft voortgebracht. Michel de Montaigne (1533-1592) wordt vaak gezien als een ‘moderne’ denker die zijn tijd ver vooruit was. Peter Burke plaatst hem echter terug in zijn tijd en laat niet alleen de verschillen, maar ook de overeenkomsten met zijn tijdgenoten zien. Hij beschrijft tevens de verreikende invloed van de Essays, die een gevarieerde groep denkers en schrijvers, van Bacon tot Montesquieu, van Nietzsche tot Levi-Strauss, hebben weten aan te spreken.

 • Mysteriescholen / K. Dietzfelbinger

  Mysteriescholen / K. Dietzfelbinger

  14/1/18. Mysteriescholen zijn de bakens in de tijd die het esoterische gedachtegoed door de eeuwen heen levend houden. De inwijdelingen worden getransformeerd doordat zij zich verbinden met een leer van een school/traditie en daarbij hun innerlijke binding aan bezit en vastomlijnde denkbeelden opgaven. Doel van een school is altijd haar leerlingen toegang te verschaffen tot de wereld van de geest en hun behulpzaam te zijn op de weg der mysteriën. In dit boek worden - na een uitvoerige inleiding over de psychologie van de mysterieleerling, de mysterieweg, inwijding en beproeving - zeven hoofdstromingen belicht: Egypte - Osiris- en Isismythe. De school van Pythagoras in Zuid-Italië - Pythagoras had een geweldige uitstraling. Het getal vormde het middelpunt van zijn leer. Socrates en Plato - Aan de hand van overgeleverde dialogen van Plato kunnen we de weg, die de mysterieleerling-filosoof ging, heel concreet en aanschouwelijk nagaan. Het oerchristendom - De weg die de eerste christenen gingen en de weg die Jezus, de stichter van het christendom, hen voorging. De gnosis - De verwezenlijking van het christendom, het ervaren van de spirituele dimensie van de kosmos. De katharen - Rond 1000 na Chr. kwam in de huidige Languedoc de eerste mysterieschool van het middeleeuwse christendom op. Haar relatie tot de graal en het Parzival-epos is bekend. De rozenkruisers - Door middel van drie publicaties tussen 1614 en 1616 trad een broederschap in de openbaarheid, die verklaarde met deze manifesten een algemene wereldhervorming te beginnen van cultuur, religie en wetenschap. 

 • Naar Jeruzalem en het heilige land. / E. Gerdes

  Naar Jeruzalem en het heilige land. / E. Gerdes

     Naar Jeruzalem en het Heilige Land: Een reisverhaal. Naar de geachste en nieuwste bronnen. 3 delen in een.Amsterdam H. de Hoogh.

 • Nag Hammadi Codices Codex II

  Nag Hammadi Codices Codex II

      Brill, Netherlands,  Hardback. The collection of thirteen codices found in upper Egypt near Nag Hammadi in 1946 is one of the major archaeological discoveries of our time. Apparently the library of a Gnostic community in late antiquity, the codices are a repository of important spiritual materials from throughout the ancient world. Hence a thorough analysis of this new material is indispensable for any proper understanding of the history of religions in this period. The rich documentation which the codices add to early Coptic text material promises to raise to a new precision the historical analysis of that language.]This edition presents collotype reproductions in natural size of all folios of the thirteen codices as well as reproductions of the covers and photographs previously taken of fragments that are now lost.

 • Nag Hammadi Codices: Introduction / E. J. Brill

  Nag Hammadi Codices: Introduction / E. J. Brill

     Brill, Netherlands,  Hardback. The collection of thirteen codices found in upper Egypt near Nag Hammadi in 1946 is one of the major archaeological discoveries of our time. Apparently the library of a Gnostic community in late antiquity, the codices are a repository of important spiritual materials from throughout the ancient world. Hence a thorough analysis of this new material is indispensable for any proper understanding of the history of religions in this period. The rich documentation which the codices add to early Coptic text material promises to raise to a new precision the historical analysis of that language.]This edition presents collotype reproductions in natural size of all folios of the thirteen codices as well as reproductions of the covers and photographs previously taken of fragments that are now lost.

 • Nietzche / M. Tanner

  Nietzche / M. Tanner

   1/3/18. Friedrich Nietzsche (1844-1900) heeft als geen ander een stempel gedrukt op de filosofie, de literatuur en de kunst van de twintigste eeuw. Het lezen van Nietzsche is nog steeds een schokkende, soms zelfs pijnlijke ervaring, maar altijd een boeiend avontuur. Hij was zijn tijd in vele opzichten ver vooruit en behandelt in zijn geschriften filosofische problemen waarvan de omvang en de werkelijke betekenis pas in de twintigste eeuw werden begrepen. Michael Tanner schreef een uitermate leesbare inleiding in het leven en het werk van Nietzsche. Hij rekent tevens af met de vele misvattingen die de laatste honderd jaar hardnekking de ronde blijven doen over deze ‘filosoof met de hamer’

 • Nihilisme en cultuur / J. Goudsblom

  Nihilisme en cultuur / J. Goudsblom

   9/9/18. In 1960 promoveerde Goudsblom op het proefschrift 'Nihilisme en cultuur', waarvan dit boek de vijfde - ongewijzigde - druk is. Goudsblom, inmiddels emeritus-hoogleraar sociologie, heeft destijds een voortreffelijk en boeiend overzicht gegeven van de geschiedenis van de begrippen 'nihilisme' en 'cultuur' en van hun interactie, met Nietzsche als centrale figuur. Sinds 1960 is er echter in de filosofie en in de sociologie dermate veel gebeurd, dat het lezen van dit boek, naast respect voor de eruditie van de schrijver, ook een gevoel van gene oproept omdat zijn boek zo pijnlijk duidelijk gedateerd is. De druk is klein tot zeer klein, de citaten uit het Engels en Frans blijven onvertaald. Bevat index en uitvoerig notenapparaat. Pocketuitgave.Dr. D.G. van der Steen

 • Om het naakte bestaan / W. Hoogendijk

  Om het naakte bestaan / W. Hoogendijk

   31/8/18. Het algemene gevoel, met de ontregeling van het klimaat en een steeds meer falende economie, is dat de wereld een flinke wending moet maken om nog een beetje leefbaar te blijven. De maatregelen van regeringen en het bedrijfsleven blijken zeer ontoereikend.De milieuactivist en -publicist van het eerste uur Willem Hoogendijk pleit al lang voor een kalmering van de economie. Door regionalisering en verduurzaming kan deze meer uit de greep van ht Grote Geld en in de handen van de mensen zelf komen.Hoogendijk ziet een parallel met de opvattingen van Marx en Engels over het destructief worden van de productiekrachten. De onmachtigen (toen de arbeiders) moesten dan de productiekrachten overnemen van de bourgeoisie en deze zo veranderen en toepassen dat het voortbestaan van de mensen zeker werd gesteld.

 • Oneindig Afscheid. / A. Maitland

  Oneindig Afscheid. / A. Maitland

  Wat voor steun kan het Tibetaans boeddhisme ons bieden in tijden van ziekte, ouderdom en dood? Arnaud Maitland, een leerling van de Tibetaanse Lama Tarthang Tulku, geeft op deze vraag in Oneindig afscheid een antwoord. Als een rode draad door het boek loopt het levensverhaal van zijn moeder, die de ziekte van Alzheimer kreeg en haar laatste jaren sleet in een verpleeghuis. Alle emoties die bij een dergelijk ziekteproces loskomen - hulpeloosheid, schuldgevoelens, woede, onbegrip, machteloosheid en vooral angst -, worden belicht aan de hand van diverse principes en methodes die het Tibetaans boeddhisme rijk is. Het resultaat is een inzichtelijk, troostrijk en ontroerend boek, dat velen die de problematiek herkennen tot steun zal zijn. 

 • Ons is geboren een kindekijn / C. Lesch

  Ons is geboren een kindekijn / C. Lesch

   28/8/17. Op beeldende wijze laat Christiane Lesch ons meeleven met de verkondiging aan Maria, de tocht naar Bethlehem om te voldoen aan het bevel van Augustus, het zoeken naar onderdak, de herders op het veld en de aanbidding van het Kind in de stal. Ook het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten is door haar kleurrijk uitgebeeld, tot aan het begin van de vlucht naar Egypte. Dit kerstprentenboek is lange tijd niet leverbaar geweest en op veler verzoek herdrukt.

 • Ontmoetingen geloof en wereld / B. Blans o.a.

  Ontmoetingen geloof en wereld / B. Blans o.a.

   9/8/17. Wat is katholieke levensbeschouwing? Bestaat ze eigenlijk wel? Zo ja, kan dat ook zichtbaar gemaakt worden aan concrete problemen? Deze vragen waren aanleiding tot een levendig gesprek tussen de tien bijzonder hoogleraren van de Radboudstichting en een aantal betrokkenen adviseurs. Dit boek wil hun gesprek ook voor anderen toegankelijk maken, in veertien heel uiteenlopende essays van fundamentele, contemplatieve en praktische aard. Daarin komen aan orde: een bezinning op de relatie tussen bidden en denken; een sacramentele kijk op techniek; een visie op solidariteit in het groot; een toespitsing van solidariteit in de moderne gezondheidszorg: peilingen van de grootheid van geduld; een bezinning over het 'beeld Gods' zijn van de mens; het zoeken naar een oecumenisch- katholieke leefvorm; gedachten over hedendaagse spiritualiteit; verkenningen rond sacramentaliteit en vroomheid; een eigenzinnige kijk op 'Romeinse' katholieke cultuur. Dit is slecht een kleine greep uit onderwerpen waarop in dit boek wordt doorgedacht. Daarmee wil dit boek niet alleen een informatief en inspirerend steuntje in de rug zijn voor wie vanuit de katholieke levensbeschouwing maatschappelijk of anderszins actief is, maar ook bijdragen aan een doordachte ontmoeting van geloof en wereld.

 • Oosterse wijsheid./ C. Scott Littleton.

  Oosterse wijsheid./ C. Scott Littleton.

   19/5/17. Inleiding in woord en beeld tot de geschiedenis, centrale begrippen en leerstellingen van een vijftal Oost-Aziatische religieuze tradities.

 • Op zoek naar het wonderbaarlijke / P.D. Ouspensky

  Op zoek naar het wonderbaarlijke / P.D. Ouspensky

   Op zoek naar het wonderbaarlijke, fragmenten van een onbekende leer vormt het boeiende verslag van de zeven jaren van Ouspensky's intensieve samenwerking met zijn grote leermeester Gurdjieff, vanaf hun kennismaking kort na het begin van de eerste wereldoorlog in Sint Petersburg tot na hun aankomst, wijkend voor het geweld in Rusland en na lange omzwervingen, in West-Europa.Het is een fascinerend relaas van de sterk door oorlog en revolutie getekende uiterlijke gebeurtenissen. Maar dit vormt slecht de achtergrond voor waar het in wezen om gaat: een weergave van Gurdjieff's leer. En Ouspensky is er op meesterlijke wijze in geslaagd hiervan in dit boek het meest heldere, complete en betrouwbare overzicht te gegeven dat wij bezitten, zowel wat de kosmologische en de psychologische ideeën in hun onderlinge samenhang betreft alsook van de daarop gebaseerde praktische aanwijzingen voor een doelgericht en zinvol 'werken aan onszelf' om tot een diepere levensvervulling te komen. Het is Gurdjieff die door dit hele boek heen met G. wordt aangeduid.Tot de publicatie van 'Op zoek' werd pas na Ouspensky's dood in 1947 door zijn weduwe en met volledige instemming van Gurdjieff besloten.Ook na Gurdjieff's dood in 1949 vindt het door hem gebrachte 'werk' in tal van centra in vele landen - waaronder Nederland - voortgang met een steeds grotere verbreding en verdieping.

 • Over dood en hiernamaals / W. Gijsen

  Over dood en hiernamaals / W. Gijsen

  Dialogen met vertegenwoordigers van de Anthroposofie, het Boeddhisme, het Hindoeïsme, het Humanistisch Verbond, de Islam, Jehova’s Getuigen, de Jezus Beweging, het Jodendom, een Protestants Christelijke Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Rozekruisers, de Soefi-beweging, en het Theosofisch Genootschap. 

 • Panta rhei / L. De Crescenzo

  Panta rhei / L. De Crescenzo

   11/12/17. Vrijmoedige uitleg van het denken van de Griekse filosoof Heraclitus (ca. 500 v.Chr.).

 • Pelgrimages / B. Wasser

  Pelgrimages / B. Wasser

  Uit duizenden bedevaartplaatsen die het christendom in West-Europa kent (heeft gekend), koos W. er ruim 60 voor een beschrijving zonder wetenschappelijke pretenties: van Aken tot Zebrzydowski in Polen. Zowel de bekende oorden Lourdes, Santiago de Compostela, Banneux en Fatima komen voor, als veel minder bekende en soms vergeten plaatsen. Voor Nederland viel de keuze op Dokkum, Heiloo, Hasselt, Amsterdam. De voorbeelden illustreren het interessante verschijnsel van pelgrimages als uitingen van volksdevotie. Bij de selectie werd vooral gekeken naar de cultuurhistorische en legendarische aspecten, de meer dan regionale betekenis en een zekere geografische spreiding. Ook speelden de verscheidenheid in ontstaanstijd en de variatie in vereerde heiligen en objecten een rol. Deze veelheid aan invalshoeken maakte de doorslaggevende criteria evenwel steeds minder herkenbaar en de af en toe vooral toeristisch-religieuze keuzes arbitrair. Voor een nadere oriëntatie in de kerkpolitieke en de religieuze betekenis van bedevaarten - wat is waarheid, wat verdichtsel? - verwijst W. naar een uitgebreide bronnenlijst. Soms indrukwekkende foto's.(Biblion recensie, Ton Smits.) 

/
Toont 121 tot 140 (van 184 produkten)