Religie,Filosofie

/
Toont 121 tot 139 (van 139 produkten)
 • The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices / Brill

  The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices / Brill

     The collection of thirteen codices found in upper Egypt near Nag Hammadi in 1946 is one of the major archaeological discoveries of our time.

 • The Nag Hammadi libraryin English / E. J. Brill

  The Nag Hammadi libraryin English / E. J. Brill

     Brill, Netherlands,  Hardback. The collection of thirteen codices found in upper Egypt near Nag Hammadi in 1946 is one of the major archaeological discoveries of our time. Apparently the library of a Gnostic community in late antiquity, the codices are a repository of important spiritual materials from throughout the ancient world.

 • The Rivers of Paradise. / D. N. Freedman.& M. McClymond

  The Rivers of Paradise. / D. N. Freedman.& M. McClymond

   This important volume explores the lives of the five founders of major world religions -- Moses, Buddha, Confucius, Jesus and Muhammad -- chronicling what actually is known of these charismatic men and introducing readers to the cultural and religious worlds that heard their messages.

 • The tantra vision. / Bhagwan Shree Rajneesh

  The tantra vision. / Bhagwan Shree Rajneesh

  Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press. 

 • Valsheid in geschrifte. / J. Slavenburg

  Valsheid in geschrifte. / J. Slavenburg

   De evangelieschrijvers waren geen directe leerlingen van Jezus, maar stelden pas generaties na zijn dood hun verhalen samen. Regelmatig werd iets in de geschriften veranderd en aangepast aan de geloofsinzichten van latere tijd. De bijbel als 'het letterlijke woord van God' komt daarmee op losse schroeven te staan. Valsheid in geschrifte onthult op toegankelijke wijze de manier waarop de bijbeltekst in de loop van enkele eeuwen werd gemanipuleerd. De spectaculaire ontdekking van de Nag Hammadi-geschriften bracht onder andere het Evangelie van Thomas aan het licht, dat ouder en authentieker is dan de bijbelse evangeliën. Dit toont aan dat de oorspronkelijke teksten op vele duizenden punten verschillen van de latere gecanoniseerde versie.

 • Verborgen wijsheid / D. Conway

  Verborgen wijsheid / D. Conway

   27/2/18. In een heldere betoogtrant legt Conway uit wat de esoterische traditie heeft te zeggen over het heelal en over de rol die wij daarin hebben. Hij spreekt over het ontstaan van de mensheid en haar vroege geschiedenis, en gaat op onderzoek uit naar legendarische beschavingen als die van Atlantis en Lemuria. Daarbij volgt hij steeds het spoor van de occulte traditie door de eeuwen heen en van hen die zich er de vertegenwoordigers van noemden. Tevens wijst hij de weg die toegang kan verschaffen tot de verborgen werkelijkheid in aanraking kwam en hoe hem bleek dat zij een antwoord kan bieden op de fundamentele vragen van oorsprong, zin en doel van ons bestaan. Hierbij toont hij een grote belezenheid. Hij slaagt er in zijn onderwerp met humor en relativerend vermogen te benaderen. Bevat uitvoerige bibliografie en trefwoordenregister. Duidelijke druk.(NBD|Biblion recensie, Mede naar Louise van Zanen)

 • Verlangen naar wijsheid / G. koek.

  Verlangen naar wijsheid / G. koek.

   'Wat kan ik weten?''Wat moet ik doen?''Wat mag ik hopen?''Wat is de mens?'Immanuel KantDit boek cirkelt om de trefwoorden : moderne filosofie, ouder worden en wijsheid. De auteur onderzoekt in hoeverre bepaalde stromingen en filosofen steun kunnen verlenen aan mensen, in het bijzonder aan ouderen, bij hun zoeken naar wijsheid. Spelenderwijs worde ten aantal vragen met elkaar in verband gebracht. Worde moderne filosofie nog geleid door een verlangen naar wijsheid? Kunnen mensen in een moderne maatschappij op basis van hun levenservaring nog wijs worden? Wat is wijsheid in onze tijd? Kan de moderne filosofie antwoorden formuleren op de vragen, die Kant fundamenteel vond voor de filosofie als wijsbegeerte: 'Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?' Het zoeken naar wijsheid en de hulp die de moderne filosofie ons hierbij kan bieden is niet aan een bepaalde leeftijdsfase gebonden. Dit boek is dan ook niet alleen voor ouderen geschreven. De auteur neemt echter -als inleiding op de vragen van Kant- het begrip levenservaring als uitgangspunt. Het boek mondt uit in een beschouwing over het toenemend besef van eindigheid als bron van wijsheid.

 • Vooruitgang of het noodlot van Faust / W. de Ruiter

  Vooruitgang of het noodlot van Faust / W. de Ruiter

   1/6/18. Is de moderne technologie een macht ten goede of ten kwade? Verhoogt of verlaagt zij de kwaliteit van het bestaan? Op deze vragen is geen simpel antwoord mogelijk, al beweren doemdenkers enerzijds en vooruitgangsfreaks anderzijds vaak van wel. De wetenschapsfilosoof Willem de Ruiter is voorzichtiger. Hij kiest niet duidelijk stelling; in plaats daarvan is zijn visie op de toekomst zeker niet rooskleurig; in plaats daarvan giet hij het probleem in de vorm van drie dialogen (in interviewvorm waarbij de sprekers steeds met name genoemd worden) tussen een wat oudere, zieke natuurkundige en zijn jongere vriend en collega, die resp. een negatieve en een positieve visie op de technologie vertegenwoordigen. Een heel scala van actuele onderwerpen, van Star Wars tot het wereldvoedselvraagstuk, passeert de revue, waarbij De Ruiter in de gesprekken een heleboel feiten en argumenten verwerkt. Zijn boek bevat niets nieuws, maar het presenteert een oud probleem in een actuele en indringende vorm. En vanwege de urgentievan dat probleem zou het verplichte lectuur moeten zijn voor op zijn minst een hele schoolgeneratie.(NBD|Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen)

 • Vragen en aanwijzen / B. Delfgaauw

  Vragen en aanwijzen / B. Delfgaauw

   27/12/17. Ondanks zijn 75 jaar lijkt Bernard Delfgauw, emeritus hoogleraar wijsbegeerte te Groningen, zijn verbazingwekkende creativiteit nog geenszins kwijt te zijn. Zijn nieuwste projekt is een filosofie van de grammatica in een groot aantal delen, waarvan dit het derde is; hij behandelt in dit deel de aanwijzende, vragende en betrekkelijke voornaamwoorden, en de algemene theorie van de woordsoorten. Het gaat daarbij niet om taalkunde, maar om een filosofie waarbij de taal als ordenend beginsel fungeert. Zoals alles wat Delfgauw zegt en schrijft is ook dit helder, boeiend, en didaktisch van hoog niveau. Het veronderstelt geen wijsgerige of taalkundige voorkennis bij de lezer. Eerder verschenen "Filosofie van de grammatica" (1984) en "Filosofie van de menselijke betrekkingen" (1986).(NBD|Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen.)

 • Vrij van religie / Dalai Lama

  Vrij van religie / Dalai Lama

   In verband met het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland op 11 en 12 mei is deze speciale paperbackeditie in samenwerking met de 'Stichting Bezoek Z.H. Dalai Lama' tot stand gekomen. Hoe kunnen we betere mensen worden? Z.H. de Dalai Lama wil met dit boek mensen stimuleren hun fundamentele menselijke waarden te ontwikkelen. Hoe werkt dit? In dit baanbrekende nieuwe boek zet hij zijn visie openhartig uiteen. Iedereen die vervulling, welzijn en geluk wil bereiken, dient fundamentele menselijke waarden als compassie, vergeving, geduld en tolerantie te cultiveren.Van oudsher richten mensen zich tot een religie om hun menselijke waarden te ontwikkelen. De Dalai Lama begrijpt dat dit tegenwoordig voor velen niet meer opgaat. Hij wil niet alleen de tegenstellingen tussen gelovigen en ongelovigen overbruggen, maar ook die tussen de aanhangers van de verschillende religies. Het tweede deel van het boek gaat over de praktische training van de geest, oefeningen om onze innerlijke waarden te ontwikkelen. De oefeningen zijn geschikt voor iedereen en direct gericht op het omzetten van destructieve emoties in menselijke waarden. Ethiek en menselijke waarden zijn volgens de Dalai Lama de basis voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zijn potentieel volledig kan ontwikkelen.

 • Waarom cola duurder is dan melk / B. Haring

  Waarom cola duurder is dan melk / B. Haring

   26/2/17. Wat moet ik vinden van marktwerking, economische groei en recessies? Ik weet niet eens wat die woorden feitelijk betekenen. Toch word ik wel geacht er iets van af te weten. Wanneer ik stem bijvoorbeeld. Politieke partijen hebben uiteenlopende ideeën over economische onderwerpen, maar ik heb geen flauw benul wie er gelijk heeft. En toch stem ik. Onwetend. In principe gaat economie over ons dagelijks leven: ons werk, de verdeling van rijkdom, tegenslagen en geluk, de toekomst. Dat zijn toch belangrijke onderwerpen en het is eigenlijk zaak dat ik er meer van begrijp. Vandaar dus dat ik me in economie ben gaan verdiepen, via vragen als: Waar komt geld vandaan? Zijn wij rijk dankzij de armoe van anderen? En waarom is cola duurder dan melk? Tot mijn bevrediging en verbazing heb ik op al mijn vragen een antwoord gevonden. En bovenal ben ik tot de onverwachte ontdekking gekomen dat die economen nog zo gek niet zijn.

 • Wat de Boeddha onderwees / W. Rahula

  Wat de Boeddha onderwees / W. Rahula

  De leer van de Boeddha wordt op basis van de oorspronkel3ke teksten uiteengezet, waarb3 met name de aandacht kr3gen: de vier edele waarheden, het achtvoudige pad, karma en wedergeboorte, de leer van het afhankel3k ontstaan, de leer van geen-ziel, de meditatie en het beoefenen van de vier vormen van oplettendheid. Het boek wordt besloten met 9 kenmerkende toespraken van de Boeddha, vertaald uit het Pali, de boeddhistische heilige taal, die kunnen helpen om iets van de oorspronkel3ke kracht van de leer over te dragen. De auteur, een wereldberoemde boeddhistische geleerde, werd geboren op Sri Lanka en als kind tot monnik gew3d. H3 ontving de traditionele boeddhistische scholing en is, na een periode aan de Sorbonne gewerkt te hebben, verbonden geweest aan universiteiten in Amerika, India en Sri Lanka. Het goed vertaalde en uitstekend verzorgde boek is inmiddels in 13 talen vertaald en is vooral dienstig voor hen die willen weten wat de Boeddha nu eígenl3k onderwees.(Biblion recensie, Drs. C.J.G. van der Burg.) 

 • Wat zeg ik tegen Petrus? / D. Thöne e.a

  Wat zeg ik tegen Petrus? / D. Thöne e.a

   Hoe vaak pauzeren we tijdens onze turbulente levens om dat wat we deden of nalieten eens goed te overdenken? Te weinig, dacht Donatus Thöne (auteur van het succesvolle: Sprookjes voor Managers) en hij schreef een luchtig boek dat gelijktijdig het einde, maar vooral het leven als thema heeft.  Thöne greep daarbij metaforisch naar Petrus, de poortwachter van de hemel en hij creëerde hoofdpersoon Ruud. In zeven verschillende gedaanten komt Ruud bij poortwachter Petrus. Petrus' taak is het om intakegesprekken te houden en te inventariseren wat Ruud, in al zijn verschijningsvormen (jongeman, rijpere vrouw, kind, oude man, jonge deerne ...) geleerd heeft van zijn doen en laten.  Bij die zo ontspannen mogelijke evaluaties wordt altijd koffie of thee geschonken en Petrus geeft mee dat wij op aarde dat moment, koffie of thee drinken, heel handig als een punt van reflectie kunnen zien (en zo wordt en passant 'koffie- en thee-coaching' geboren). 

 • Wij mensen / Th. van Baaren

  Wij mensen / Th. van Baaren

   12/2/17. Theodoor Pieter (Theo) van Baaren - ook wel Theodorus Petrus van Baaren - (Utrecht, 13 mei 1912 - Groningen, 4 mei 1989) was een Nederlands dichter en godsdiensthistoricus, verbonden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Behalve gedichten schreef Van Baaren toneel, een roman en een aantal godsdiensthistorische publicaties. Op het gebied van de beeldende kunst maakte hij collages. Ook was hij een actief verzamelaar van (kunst)voorwerpen uit niet-westerse culturen.

 • Wisdom of the Sands: v. 1 / Bhagwan Shree Rajneesh

  Wisdom of the Sands: v. 1 / Bhagwan Shree Rajneesh

  Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press. 

 • Wittgenstein / A. C. Grayling

  Wittgenstein / A. C. Grayling

   2/3/18.Een reeks toegankelijke inleidingen in het leven en denken van sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse filosofie, die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) was een uitzonderlijk oorspronkelijk filosoof wiens invloed op het denken van de twintigste eeuw veel verder reikt dan de filosofie alleen. Hij beweerde dat de filosofie tot taak heeft de conceptuele verwarring op te heffen en de knopen te ontwarren die het gevolg zijn van een verstrikt raken in het web van de taal. In dit boek slaagt A.C. Grayling er in de rijkdom van Wittgenstein's denken toegankelijk te maken voor de algemene, niet-gespecialiseerde lezer.

 • Zekerheid in wetenschap en leven / H. Philipse

  Zekerheid in wetenschap en leven / H. Philipse

   7/8/17. Het vereiste der vastbeslotenheid; de alethische basis van de vastbeslotenheid; de soliditeit van het menselijk geluk; het probleem van de definitieve moraal.

 • Zen:the diamond thunderbolt / Bhagwan Shree Rajneesh

  Zen:the diamond thunderbolt / Bhagwan Shree Rajneesh

   Zen:the diamond thunderbolt. Rebel Publishing House, 1988. Hardcover.5 books in Box. English. 

 • Zijne heiligheid / C. Bernstein & M. Politi

  Zijne heiligheid / C. Bernstein & M. Politi

   Dit boek is tot stand gekomen op basis van gesprekken met talloze direct betrokkenen uit Oost en West, die zich lieten overhalen tot in de finesse te getuigen van geheime politieke manipulaties. Daarnaast konden de schrijvers tot nu toe ontoegankelijke bronnen in Washington, Rome en Moskou aanboren. Met overtuigend psychologisch inzicht beschrijven de auteurs jeugd en achtergrond van Karol Wojtyla. Zij werpen licht op zijn opgang in de Poolse kerkelijke hiërarchie en onthullen vele details over zijn uitverkiezing tot paus. Hoofdpunt is natuurlijk de houding van Johannes Paulus II tegenover de strubbelingen in de jaren 80 in zijn vaderland, die het begin vormen van wat later de vreedzame ontmanteling van het Oostblok bleek te zijn. Het ragfijne samenspel tussen het Vaticaan en het Witte Huis in die dagen wordt beschreven met 'chirurgische precisie". De pontificale missie was hiermee echter niet voorbij.

/
Toont 121 tot 139 (van 139 produkten)