Religie,Filosofie

/
Toont 1 tot 20 (van 127 produkten)
 • ABC van de bijbel

  ABC van de bijbel

   23/1/18. Deze publikatie van Reader's Digest is in de eerste plaats bedoeld om informatie te geven. Dat gebeurt aan de hand van ruim 400 vragen en antwoorden, meer dan 100 achtergrondverhalen en zeker 300 overwegend kleurenillustraties. Zo is een schitterend en vooral boeiend lees- en kijkboek ontstaan, dat uitleg en achtergrondinformatie geeft over de (wereld van de) bijbel, met verwijzingen - in de kantlijnen - naar de vindplaats van de gebruikte bijbelcitaten. Het laatste van de acht hoofdstukken gaat in op zaken als de oorsprong van de bijbel, de geschiedenis en canon, de bijbelverspreiding, de bijbel en de kunst enz. Het gaat vooral om globale kennis voor een breed publiek, en in dat opzicht mag het werk zeker geslaagd heten.(Biblion recensie, Ds. Jenno Sijtsma.)

 • Advent / F. J. Jaffke

  Advent / F. J. Jaffke

  18/2/17.  Dit boekje is geschreven vanuit de achtergrond van De Christengemeenschap om de gedachte die wij met het kerstfeest verbinden, te vernieuwen en ieder jaar opnieuw tot leven te wekken. Voor grotere kinderen zijn allerlei dingen verzameld waarmee ze bezig kunnen zijn in de adventstijd zoals: adventskalender en -klok, kersttuintje, sterren, stalletjes met herders en met koningen, transparanten, kaarsen trekken enz. De beschrijvingen zijn nogal ingewikkeld en de zwart/wit tekeningen (behalve bij de transparanten zijn ze gekleurd) geven meestal alleen het eindresultaat weer. Ideeen om onder leiding te maken.(NBD|Biblion recensie, Lies Dijkstra-Kingma)

 • Augustinus op het strand / Henk van Os

  Augustinus op het strand / Henk van Os

   15/11/17. Kunst is leven, kunst is verbazing en verrukking, verdriet en verwarring. Kunst is vooral niet iets esoterisch of exotisch voor de hoogontwikkelde.' Aan het woord is Henk van Os en hij bewijst al een leven lang dat kunst leven is en dat met kunst te leven valt. Na het succesvolle Zien is genoeg (derde druk) verschijnt nu het langverwachte vervolg: Augustinus op het strand. Columns, analyses, essays, herinneringen, brieven – in alles weet Van Os een verrassende dimensie aan te brengen, ook in de spirituele beschouwingen over geloof en godsdienst die in deze veelzijdige bundel werden opgenomen. Als geen ander bezit Henk van Os het vermogen om zijn enorme kennis en ervaring om te zetten in toegankelijke, aanstekelijke en inspirerende teksten over kunst en kunstgeschiedenis. Augustinus op het strand is Henk van Os op zijn best.

 • Bar Mitzvah / S. Silberstein Swartz

  Bar Mitzvah / S. Silberstein Swartz

   5/11/16.Bar Mitzvah is a very important milestone in the life of the young thirteen-year-old Jewish man.

 • Christelijke symboliek en iconografie / J.J. M. Timmers

  Christelijke symboliek en iconografie / J.J. M. Timmers

   25/11/17. Een bewerking en uitbreiding van het in 1947 verschenen en zeer gewaardeerde boek 'Symboliek en Iconographie der christelijke kunst'. Helder worden begripsbepalingen gegeven van symbool: vergelijking, personificatie, type, attribuut en allegorie, waarbij al deze onderscheidingen toch onder symbolen samengevat worden. Belangrijk is de herkomst van de christelijke symbolen en hierbij wordt een historische lijn gevolgd. Dan volgen in tien hoofdstukken symboolaanduidingen waarbij het symbool van het beeld voorbereid wordt door het symbool van het woord. Bij het hoofdstuk over 'De Heiligen en hun attributen' worden korte levensbeschrijvingen gegeven. Met vele afbeeldingen in zwart-wit. Een belangrijk boek.(Biblion recensie, Dr. W.P. Theunissen.)

 • Christus und die menschliche Seele / Rudolf Steiner

  Christus und die menschliche Seele / Rudolf Steiner

   Christus und die menschliche Seele,Über den Sinn des Lebens,Theosophische Moral; Anthroposophie und Christentum.

 • Communism and Zen Fire Zen Wind / Osho Raineesh

  Communism and Zen Fire Zen Wind / Osho Raineesh

  Back of The BookIn the last century people increasingly turned away from established religions towards political and social ideologies as they searched meaning and solutions to the very challenging social and economic problems of the time. Initially communism believed that by changing peoples outer circumstances, humanity would take a quantum leap in brotherhood and consciousness. At the time of this discourse series, and in the presence of a TV crew from Soviet Russia, the Communist bloc is rapidly disintegrating. Osho discusses the details and context with beautiful clarity and explains that all political ideologies have failed so far because they have started tr.om the wrong end, the collective. 

 • Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament

  Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament

   25/4/17. Een konkordantie is een lijst van in de Bijbel voorkomende woorden waarin van elk woord steeds de verschillende vindplaatsen aangegeven wordt. Zo'n konkordantie is bij het vertalen en exegetiseren onmisbaar. Voor de vakmensen zijn er verschillende uitvoeringen. Dat betreft dan konkordanties waarin de woorden volgens de oorspronkelijke talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) gerangschikt zijn. Geeft de verouderde Trommius (A.) nog bij elk woord het Hebreeuwse en Griekse grondwoord, in deze konkordantie is geen woord Hebreeuws of Grieks te vinden. Dat maant tot de nodige voorzichtigheid omdat de Nieuwe vertaling van het NBG minder konkordant (voor het zelfde grondwoord steeds dezelfde vertaling) is dan de Statenvertaling. Het betreft dus een uitgave voor hen die de grondwoorden toch niet kunnen lezen, een uitgave voor een breed publiek, voor zgn. populair gebruik.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Congresbundel Filosofiedag Maastricht / W. Callabaut o.a.

  Congresbundel Filosofiedag Maastricht / W. Callabaut o.a.

   7/8/17.  Lezingen gehouden op de negende filosofiedag aan de Rijksuniversiteit Limburg (Filosofische Reeks)

 • Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 / W. Callebaut

  Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 / W. Callebaut

   9/8/17. Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 : lezingen gehouden op de negende filosofiedag aan de Rijksuniversiteit Limburg samengesteld door Werner Callebaut, Pieter Mostert. samengesteld door Werner Callebaut, Pieter Mostert.

 • Das Kapital / Karl Marx

  Das Kapital / Karl Marx

   27/11/17. Het Kapitaal, Kritiek der politieke economie (Duits: Das Kapital; Kritik der politischen Ökonomie) is het hoofdwerk van Karl Marx. In dit boek in drie delen zet Marx een kritische theorie van de moderne, kapitalistische, economie uiteen, met nadruk op de organisatie van productie.

 • Daughter Of Midnight. / A. Gandhi.

  Daughter Of Midnight. / A. Gandhi.

   Gandhi's grandson tells the moving story of his grandparents, two loving human beings who gave rise to the birth of a nation.

 • De Bijbel in de kunst.

  De Bijbel in de kunst.

   Toen christelijk Europa ging schilderen, lieten de kunstenaars zich inspireren door de dramatische kracht der bijbelverhalen. "De Bijbel in de Kunst" brengt in de volgorde der bijbelse geschiedenis (incl. de z.g. apocriefen v.h. OT) ± 250 der beste en dus vaak beroemdste werken, vaak paginagroot, in beeld : meest schilderijen, alle in kleur, enkele tekeningen. Onder de vele tientallen kunstenaars, vooral Nederlanders en Italianen, zijn Rembrandt en Michelangelo (veel uit de Sixtijnse kapel) samen met 1/3 der afbeeldingen vertegenwoordigd. Er is meestal zoveel te zien, dat het nauwelijks hindert dat de kleuren soms wat hard zijn. Bijna alle werken zijn van vóór 1675; men mist dus bijv. de Romantiek (o.a. G. Doré) en iemand als Chagall. De begeleidende tekst is uit de Groot-Nieuws-Bijbel. De bijschriften noemen schilder, titel, datering, herkomst en techniek. Het geheel sluit met 23 pp. uitgebreidere informatie over de schilders en hun werk. Voortreffelijk en laag geprijsd boek voor zeer groot publiek.(Biblion recensie, J. Kleisen.)

 • De Bijbel op Tegels

  De Bijbel op Tegels

   De Bijbel op Tegels. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1e dr., 1978.Rijk geillustreerd. 

 • De bijbel volgens N. Matsier

  De bijbel volgens N. Matsier

  - Jij vandaag gedaan?- Boek Ruth gelezen.- En?- Hartstikke mooi.Nee, zo'n gesprek zul je niet gauw horen! Wie gaat er nou voor zijn plezier de bijbel lezen? Nicolaas Matsier dus. Met De bijbel volgens Nicolaas Matsier levert hij niet alleen het bewijs dat het mogelijk is om de bijbel met groot plezier te lezen, hij draagt dat plezier ook rechtstreeks en met verve over op de lezer.Dit boek heeft voor zijn totstandkoming twee keer het houvast van een krant benut. De bijbel volgens Nicolaas Matsier is de bundeling van de mooie stukken die hij de afgelopen vijf jaar heeft geschreven voor achtereenvolgens de 'Achterpagina' van het NRC Handelsblad en het zaterdagse katern Letter & Geest van Trouw. Een enthousiasmerende introductie tot de boeken van het Oude Testament."Essayistiek van de hoogste soort, na herlezing van de bijbel als literatuur." de Volkskrant 

 • De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid. / M. Baigent o.a.

  De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid. / M. Baigent o.a.

   Tussen 1947 en 1956 werden in de grotten ten oosten van Jeruzalem aan de Dode Zee een aantal perkamentrollen gevonden die de aanleiding zouden vormen voor 'het grootste academische schandaal van de twintigste eeuw'. Deze documenten, bekend onder de aanduiding Dode-Zeerollen, dateren van tussen de tweede eeuw voor en de tweede eeuw na Christus en lijken onder andere de complete tekst van Jesaja te omvatten, alsmede informatie over de priesterlijke en koninklijke Messias.Merkwaardigerwijs heeft slechts een heel kleine groep geleerden toegang gekregen tot gedeelten van het materiaal en is het grootste deel nog steeds niet vrijgegeven voor publicatie. Toch slaagden de auteurs erin te achterhalen hoe en waarom een gedeelte van de 800 antieke Hebreeuwse en Aramese geschriften lange tijd voor de wereld verborgen werd gehouden. Door middel van interviews, analyse en diepgaande studie van het materiaal menen zij de ware oorzaak van alle geheimzinnigheid te kennen: de documenten geven een heel nieuwe verklaring voor de oorsprong van het christendom en een alternatieve en hoogst belangwekkende versie van grote delen van het Nieuwe Testament.

 • De geboorte van de tragedie / F. Nietzsche

  De geboorte van de tragedie / F. Nietzsche

   18/9/17. Dit is een van de eerste geschriften van Friedrich Nietzsche (1844-1900). Hij schreef het als hoogleraar in de klassieke taal- en letterkunde, maar het is veel meer dan een literair-wetenschappelijk verhaal. Hij stelde zich erin als taak "de wetenschap vanuit het perspectief van de kunstenaar te bezien, de kunst echter vanuit dat van het leven." Het werk bevat een aanval op de toenmalige opvatting dat de Griekse geest in hoofdzaak Apollinisch van aard is, dwz. gekenmerkt wordt door licht, regel en maat. Nietzsche legde meer de nadruk op het Dionysisch aspect, dat het duister representeert, de chaos en de overmaat. De synthese van deze elementen zag Nietzsche in de klassieke tragedie. In dit werk erkent hij slechts een kunstenaarszin achter al het gebeuren van de mensheid, dwz. een esthetische tegenover wat hij noemt de morele uitleg van het christendom. Een interessante studie die in onze tijd niet aan actualiteit heeft ingeboet, De vertaler, Kees Vuyk, voegde er een nuttige inleiding een toe.(NBD|Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.)

 • De genealogie van de moraal / F. Nietzsche

  De genealogie van de moraal / F. Nietzsche

   8/12/17. In De genealogie van de moraal keert Nietzsche terug naar een genre dat hij na De geboorte van de tragedie en Oneigentijdse beschouwingen had afgezworen: het traktaat. In een hecht doortimmerd betoog dat hij tussen 10 en 30 juli 1887 in één adem schreef, trekt Nietzsche de consequenties uit een leven lang denken over de waarde en de functie van de moraal. Het leidt hem tot beargumenteerde maar boude uitspraken over de oorsprong van het (slechte) geweten, de werking van de geschiedenis, en de moraal als uitdrukking van de wil tot macht. Vooral de beruchte passage over de joden als 'het priesterlijke volk van het ressentiment bij uitstek' zou koren op de molen zijn van antisemieten en rassenideologen. Waar Nietzsche zich op de waarde van de instincten beroept betoont hij zich freudiaanser dan Freud, en waar hij de relatie tussen schuldeiser en schuldenaar aan de basis van de civilisatie stelt marxistischer dan Marx. De genealogie van de moraal is een onomstotelijk hoogtepunt in het oeuvre van de controversiële denker Nietzsche, een polemisch boek dat de lezer nog steeds irriteert en verontrust.

 • De goddelijke komedie / Dante

  De goddelijke komedie / Dante

   18/9/17. Op Goede Vrijdag van het jaar 1300 begint Dante Alighieri (1265-1321) aan een imaginaire reis die hem achtereenvolgens naar de el ('Inferno'), de louteringsberg ('Purgatorio') en het paradijs ('Paradiso') zal voeren. De schrijver is 35 jaar oud, in het midden van zijn leven aangekomen. Het poëtisch relaas van deze tocht heet Divina Commedia of Goddelijke Komedie. Het adjectief 'goddelijk' is toegevoegd door Boccaccio, die een generatie jonger was dan Dante en een grote bewondering voor hem had. Dante noemde zijn hoofdwerk een 'Komedie' omdat het droevig begint, maar eindigt met een happy end.

/
Toont 1 tot 20 (van 127 produkten)