Religie,Filosofie

/
Toont 1 tot 20 (van 191 produkten)
 • Advent / F. J. Jaffke

  Advent / F. J. Jaffke

  18/2/17.  Dit boekje is geschreven vanuit de achtergrond van De Christengemeenschap om de gedachte die wij met het kerstfeest verbinden, te vernieuwen en ieder jaar opnieuw tot leven te wekken. Voor grotere kinderen zijn allerlei dingen verzameld waarmee ze bezig kunnen zijn in de adventstijd zoals: adventskalender en -klok, kersttuintje, sterren, stalletjes met herders en met koningen, transparanten, kaarsen trekken enz. De beschrijvingen zijn nogal ingewikkeld en de zwart/wit tekeningen (behalve bij de transparanten zijn ze gekleurd) geven meestal alleen het eindresultaat weer. Ideeen om onder leiding te maken.(NBD|Biblion recensie, Lies Dijkstra-Kingma)

 • Aquino / A. Kenny.

  Aquino / A. Kenny.

   1/3/18. Inleiding tot leven en werk van de middeleeuwse filosoof (1225-1274)

 • Augustinus op het strand / Henk van Os

  Augustinus op het strand / Henk van Os

   15/11/17. Kunst is leven, kunst is verbazing en verrukking, verdriet en verwarring. Kunst is vooral niet iets esoterisch of exotisch voor de hoogontwikkelde.' Aan het woord is Henk van Os en hij bewijst al een leven lang dat kunst leven is en dat met kunst te leven valt. Na het succesvolle Zien is genoeg (derde druk) verschijnt nu het langverwachte vervolg: Augustinus op het strand. Columns, analyses, essays, herinneringen, brieven – in alles weet Van Os een verrassende dimensie aan te brengen, ook in de spirituele beschouwingen over geloof en godsdienst die in deze veelzijdige bundel werden opgenomen. Als geen ander bezit Henk van Os het vermogen om zijn enorme kennis en ervaring om te zetten in toegankelijke, aanstekelijke en inspirerende teksten over kunst en kunstgeschiedenis. Augustinus op het strand is Henk van Os op zijn best.

 • Bar Mitzvah / S. Silberstein Swartz

  Bar Mitzvah / S. Silberstein Swartz

   5/11/16.Bar Mitzvah is a very important milestone in the life of the young thirteen-year-old Jewish man.

 • Bijbel

  Bijbel

   2/5/18. Bijbel met de Apocriefe boeken.

 • Brieven uit de hel / C. S. Lewis

  Brieven uit de hel / C. S. Lewis

   21/6/18.Clive Staples Lewis (1898-1963), hoogleraar literatuurgeschiedenis, schrijver van kinderboeken (de Narnia-verhalen) en apologeet van het christelijk geloof, heeft grote naam gemaakt met zijn 'Brieven uit de hel', waarin oom Schroeflik tegenover zijn neef de waarheden van het christelijk geloof omdraait en ze beschrijft als belemmeringen voor inlijving in het rijk van de duivel. Op paradoxale wijze en in een stijl die nog niets van zijn levendigheid heeft verloren, wordt hier een klassiek geworden apologie van het christelijk geloof gegeven.

 • Buddha Book: A Meeting of Images./ F. Olinsky.

  Buddha Book: A Meeting of Images./ F. Olinsky.

   21/11/18. Edited and designed by Frank Olinsky, founding art director of Tricycle magazine, Buddha Book presents over ninety sacred images of the Buddha -- both Eastern and Western, ancient and modern -- in the form of paintings, carvings, sculptures, photographs, and drawings. From rare museum pieces and exquisite temple art to striking modern interpretations by such artists as David Byrne, Henri Matisse, Bernardo Bertolucci, and Nam June Paik, Buddha Bookinvites readers to contemplate the many faces of enlightenment.

 • Christelijke symboliek en iconografie / J.J. M. Timmers

  Christelijke symboliek en iconografie / J.J. M. Timmers

   25/11/17. Een bewerking en uitbreiding van het in 1947 verschenen en zeer gewaardeerde boek 'Symboliek en Iconographie der christelijke kunst'. Helder worden begripsbepalingen gegeven van symbool: vergelijking, personificatie, type, attribuut en allegorie, waarbij al deze onderscheidingen toch onder symbolen samengevat worden. Belangrijk is de herkomst van de christelijke symbolen en hierbij wordt een historische lijn gevolgd. Dan volgen in tien hoofdstukken symboolaanduidingen waarbij het symbool van het beeld voorbereid wordt door het symbool van het woord. Bij het hoofdstuk over 'De Heiligen en hun attributen' worden korte levensbeschrijvingen gegeven. Met vele afbeeldingen in zwart-wit. Een belangrijk boek.(Biblion recensie, Dr. W.P. Theunissen.)

 • Christus und die menschliche Seele / Rudolf Steiner

  Christus und die menschliche Seele / Rudolf Steiner

   Christus und die menschliche Seele,Über den Sinn des Lebens,Theosophische Moral; Anthroposophie und Christentum.

 • Communism and Zen Fire Zen Wind / Osho Raineesh

  Communism and Zen Fire Zen Wind / Osho Raineesh

  Back of The BookIn the last century people increasingly turned away from established religions towards political and social ideologies as they searched meaning and solutions to the very challenging social and economic problems of the time. Initially communism believed that by changing peoples outer circumstances, humanity would take a quantum leap in brotherhood and consciousness. At the time of this discourse series, and in the presence of a TV crew from Soviet Russia, the Communist bloc is rapidly disintegrating. Osho discusses the details and context with beautiful clarity and explains that all political ideologies have failed so far because they have started tr.om the wrong end, the collective. 

 • Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament

  Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament

   25/4/17. Een konkordantie is een lijst van in de Bijbel voorkomende woorden waarin van elk woord steeds de verschillende vindplaatsen aangegeven wordt. Zo'n konkordantie is bij het vertalen en exegetiseren onmisbaar. Voor de vakmensen zijn er verschillende uitvoeringen. Dat betreft dan konkordanties waarin de woorden volgens de oorspronkelijke talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) gerangschikt zijn. Geeft de verouderde Trommius (A.) nog bij elk woord het Hebreeuwse en Griekse grondwoord, in deze konkordantie is geen woord Hebreeuws of Grieks te vinden. Dat maant tot de nodige voorzichtigheid omdat de Nieuwe vertaling van het NBG minder konkordant (voor het zelfde grondwoord steeds dezelfde vertaling) is dan de Statenvertaling. Het betreft dus een uitgave voor hen die de grondwoorden toch niet kunnen lezen, een uitgave voor een breed publiek, voor zgn. populair gebruik.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Congresbundel Filosofiedag Maastricht / W. Callabaut o.a.

  Congresbundel Filosofiedag Maastricht / W. Callabaut o.a.

   7/8/17.  Lezingen gehouden op de negende filosofiedag aan de Rijksuniversiteit Limburg (Filosofische Reeks)

 • Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 / W. Callebaut

  Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 / W. Callebaut

   9/8/17. Congresbundel Filosofiedag Maastricht 1987 : lezingen gehouden op de negende filosofiedag aan de Rijksuniversiteit Limburg samengesteld door Werner Callebaut, Pieter Mostert. samengesteld door Werner Callebaut, Pieter Mostert.

 • Darwin, dier en recht . P. Cliteur.

  Darwin, dier en recht . P. Cliteur.

   9/10/18. Filosofisch-ethisch onderbouwd voorstel om tot een Universele Verklaring van de Rechten van het Dier te komen.

 • Das Kapital / Karl Marx

  Das Kapital / Karl Marx

   27/11/17. Het Kapitaal, Kritiek der politieke economie (Duits: Das Kapital; Kritik der politischen Ökonomie) is het hoofdwerk van Karl Marx. In dit boek in drie delen zet Marx een kritische theorie van de moderne, kapitalistische, economie uiteen, met nadruk op de organisatie van productie.

 • Daughter Of Midnight. / A. Gandhi.

  Daughter Of Midnight. / A. Gandhi.

   Gandhi's grandson tells the moving story of his grandparents, two loving human beings who gave rise to the birth of a nation.

 • De armoede van de filosofie / Marx

  De armoede van de filosofie / Marx

   23/9/18. In 1847 verschijnt “De armoede van de filosofie”, een kritiek op “De filosofie van de armoede” door Pierre-Joseph Proudhon.

 • De Bijbel in de kunst.

  De Bijbel in de kunst.

   Toen christelijk Europa ging schilderen, lieten de kunstenaars zich inspireren door de dramatische kracht der bijbelverhalen. "De Bijbel in de Kunst" brengt in de volgorde der bijbelse geschiedenis (incl. de z.g. apocriefen v.h. OT) ± 250 der beste en dus vaak beroemdste werken, vaak paginagroot, in beeld : meest schilderijen, alle in kleur, enkele tekeningen. Onder de vele tientallen kunstenaars, vooral Nederlanders en Italianen, zijn Rembrandt en Michelangelo (veel uit de Sixtijnse kapel) samen met 1/3 der afbeeldingen vertegenwoordigd. Er is meestal zoveel te zien, dat het nauwelijks hindert dat de kleuren soms wat hard zijn. Bijna alle werken zijn van vóór 1675; men mist dus bijv. de Romantiek (o.a. G. Doré) en iemand als Chagall. De begeleidende tekst is uit de Groot-Nieuws-Bijbel. De bijschriften noemen schilder, titel, datering, herkomst en techniek. Het geheel sluit met 23 pp. uitgebreidere informatie over de schilders en hun werk. Voortreffelijk en laag geprijsd boek voor zeer groot publiek.(Biblion recensie, J. Kleisen.)

 • De Bijbel op Tegels

  De Bijbel op Tegels

   De Bijbel op Tegels. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1e dr., 1978.Rijk geillustreerd. 

/
Toont 1 tot 20 (van 191 produkten)