Sprookjes, Mythen, Sagen

/
Toont 81 tot 100 (van 102 produkten)
 • Sprookjes. Een uniek luisterboek door Viktor en Rolf.

  Sprookjes. Een uniek luisterboek door Viktor en Rolf.

   15/5/19. Wat moet je doen als je pinnige tante je heeft behekst en je voorgoed je 's' kwijt bent? Of als je altijd voor het donker terug naar je holletje moet, omdat je niet wilt dat iedereen ziet dat je dan licht begint te geven? Wat gebeurt er met je als je steeds per ongeluk vuur spuwt? En als je een eendagsvlieg was, welke dag zou je dan het liefst meemaken?Een verdrietig parfumflesje, twee eenzame manen, een vrolijke bloemenbom en nog vele andere fantasievolle sprookjesfiguren nemen je mee naar een andere wereld; een betoverende wereld waarin onvergetelijke dingen gebeuren.

 • Ten ooste van de zon,ten westen van de maan. / M. van Raephorst

  Ten ooste van de zon,ten westen van de maan. / M. van Raephorst

    Dankzij de illustraties van de Deense kunstenaar Kaj Nielsen (1886-1958) is dit een bijzonder mooi uitgevoerd sprookjesboek in typische art nouveau stijl. De zes sprookjes zijn uit het Engels vertaald naar de oorspronkelijke tekksten van de Noren Absjoornsen en Moe. Zij passen hierdoor iets beter bij de verfijnde stijl van de illustrator, maar wijken qua stijl sterk af van het volkse origineel. Druk en band evenals het papier zijn van fraaie kwaliteit. Zowel voor de kunstafdeling als voor de sprookjesafdeling zeer aan te bevelen.(NBD|Biblion recensie, Prof. Dr. Amy van Marken)

 • Terug naar den Olympus./ G. van den Amstel

  Terug naar den Olympus./ G. van den Amstel

     Een oud boek met verhalen over Griekse en Romeinse goden en heldinnen. De goden worden afzonderlijk beschreven en enige heldensagen worden verteld. De goden die worden beschreven zijn o.a. Zeus en Hera, Pallas Athena en Hades en o.a. de tocht der Argonauten en de 12 grote werken van Herakles worden verteld.

 • The Brothers Grimm. / B. Alderson

  The Brothers Grimm. / B. Alderson

   30/3/17. A beautiful collection of 31 of the best-known tales collected by the Brothers Grimm complete with stunning illustrations by Michael Foreman.

 • The Faeries Oracle / Brian Froud

  The Faeries Oracle / Brian Froud

   19/12/16. Using the enchanted art of Brian Froud as your guide, enter into the wise and wonderful world of the faeries.The Faeries' Oraclecalls on sylphs, pans, gnomes -- and, of course, faeries -- to lead you on a delightful journey of adventure, discovery, and enlightenment that will illuminate the future and heal the heart and soul. This beautifully designed divination set contains everything you will need to explore this mysterious realm.

 • The Goblin Companion. / B. Froud & T. Jones

  The Goblin Companion. / B. Froud & T. Jones

   Goblins come in all shapes and sizes. This gallery of slimy portraits includes such smelly denizens of the Labyrinth as Hallow goblins, the Klutton, Zitzie, Stench and Foregoblins.

 • The magic book / Harry Lorayne

  The magic book / Harry Lorayne

   The complete beginners guide to anywhere,sleight-of-hand magic.

 • The Moon Lady / Amy Tan

  The Moon Lady / Amy Tan

     One rainy afternoon, Grandmother tells Maggie, Lily, and June the story of the long-ago night of the Moon Festival, when she encountered the Moon Lady, who grants the secret wishes of those who ask. Color illustrations throughout.

 • The Sagwa, Chinese Siamese Cat / Amy Tan

  The Sagwa, Chinese Siamese Cat / Amy Tan

     In this charming original folktale, a mother cat tells her kittens the true story of their ancestry. Schields's energetic illustrations prove an atmospheric counterpart.

 • Thrump-O-Moto / J. Clavell

  Thrump-O-Moto / J. Clavell

  Ditmaal geen heldenepos maar een bijzondere fantasievertelling voor alle leeftijden die de lezer meevoert van het Australische platteland naar de Japanse toverwereld. Trump-o-moto, een tovenaarsleerling komt per ongeluk terecht in de mensenwereld en neemt het gehandicapte meisje Patricia mee naar zijn toverwereld, waar zij het op moeten nemen tegen vele boze krachten die zij ten slotte overwinnen. Wanneer Patricia weer terug is in de mensenwereld blijkt zij ook daar zonder krukken te kunnen lopen. 

 • Twaalf soendaneesche en javaansche sprookjes / B. Alkema

  Twaalf soendaneesche en javaansche sprookjes / B. Alkema

   Hierbij kom ik tot U met een twaalftal sprookjes van Soendaneezenen Javanen. Ik heb ze wel eens verteld aan Hollandsche kinderen en dacht: Wie weet, of velen van onze jongens en meisjes 't niet prettig zouden vinden, die sprookjes ook eens te lezen. Toen heb ikgevraagd aan mijnheer de Bussy, of hij er enkele wilde drukken. Mijnheer de Bussy was daartoe bereid en zoo ziet ge deze sprookjes nu voor U. Ik heb sommige woorden voor U verklaard, maar 't kanzijn, dat ge nog wel enkele tegenkomt, die ge niet begrijpt en waarvan ge de verklaring ook niet kunt vragen aan menschen uit Uwe omgeving.

 • Uit het sagenland / C. Bruijn & N. van Hichtum

  Uit het sagenland / C. Bruijn & N. van Hichtum

   6/10/18. Eerste deel Europa. Tweede deel Overzeesche gewesten. Derde deel De Wereld delen.

 • Verhalen uit de Vikingtijd / M. Otten

  Verhalen uit de Vikingtijd / M. Otten

   19/2/18. Er zijn saga's waarvan de geschiedenis zich voornamelijk op IJsland afspeelt en er zijn saga's die verhalen over de 'oude tijd'. In de meeste gevallen is er sprake van een historische kern, maar er komen vaak ook niet-historische en fantastische elementen bij, zoals bovennatuurlijke gebeurtenissen en sprookjesmotieven. In de verhalen wordt uitbundig gebruikgemaakt van mythen en legenden, folklore, oude heldenverhalen en de geschiedenis. Verhalen uit de Vikingtijd geeft hiervan een goede doorsnede. Al deze verhalen zijn illustratief voor de avonturiersdrang van de IJslanders en de Noren en de manier waarop ze in betrekkelijk korte tijd de halve wereld ontdekten. Daarmee raken we aan het literair-historisch belang van dit boek: vele strofen van heldenliederen zijn overgeleverd en de verhalen kennen een grote geografische spreiding : van Lapland tot het Midden-Oosten, van de Dnjepr tot diep Newfoundland.

 • Verhalen van de vos Reinaart / L. Smulders

  Verhalen van de vos Reinaart / L. Smulders

   Zeventien verhalen, vertalingen van een franse bewerking van het Middeleeuwse dierenepos "Le Roman de Renart", over de slimme vos Reinaart, die heel wat dieren te slim af is. Zelf raakt hij ook regelmatig in moeilijkheden, maar weet door zijn intelligentie altijd uit benarde posities te ontsnappen. Deze onsterfelijk geworden fabels uit de 12e eeuw bevatten een hoop maatschappijkritiek; ijdelheid, hebzucht en andere gebreken worden op licht spottende wijze aan de kaak gesteld. Door de harmonie van menselijk en dierlijk handelen zijn deze fabels nog steeds zeer goed leesbaar. De stijl is kort en zakelijk, niet echt mooi. De vele, soms paginagrote, tekeningen in een techniek van aquarel met kleurpotlood passen uitstekend bij de tekst. Vanaf ca. 9 jaar; voorlezen vanaf ca. 6 jaar.(NBD|Biblion recensie, Edda Rekers-Hazelhoff.)

 • Verzamelde werken van François Rabelais.

  Verzamelde werken van François Rabelais.

   7/4/18.Eerste deel: Gargantua en Pantagruel Vermeldend hun onwaardeerbare heldhaftigheden en hoogwijze woordenmitsgaders de tallooze boeverijen van Panturg die nooit wist of hij Trouwen dorst. Tweede deel:Gargantua en Pantagruel Waarin vervat is de visitatie van het woord van de flesch: om hetwelk te hooren heel de lange reis ondernomen werd.

 • Vlaams sagenboek / K. C. Peeters

  Vlaams sagenboek / K. C. Peeters

   18/6/18. Gebonden in linnen, originele omslagwikkel geïllustreerd in kleur.

 • Vlaamse sprookjes / M. de Meyer

  Vlaamse sprookjes / M. de Meyer

    Deze elfde, geheel herziene druk is eigenlijk de 12e (de 11e dateert van 1975) en bevat weer de 100 volkssprookjes uit de 1e en 2e druk, (en niet 95 zoals de tussenliggende drukken), terwijl de volgorde weer dezelfde is als die in de eerste druk. Ook de inleiding (2 pag.) van de samensteller is weer in z'n geheel opgenomen, zij het dat de opmerkingen over de aanpassing van de taal zijn weggelaten, i.v.m. de herziene, verder vernederlandste versie. De bedoeling van de samensteller was, zoveel mogelijk de minder bekende sprookjes uit diverse moeilijk toegankelijke bronnen bereikbaar te maken voor een groot publiek, in een goed leesbare taal. De stof en de motieven verschillen niet van de volksverhalen van andere Europese volken, maar de Vlaamse sprookjes zijn vooral humoristisch. Een lijst van behandelde thema's volgens het typenregister van Aarne en Thompson is openomen. Op bijna iedere pagina staan een of meer aantrekkelijke, nieuwe illustraties, waarvan een flink deel in kleur. Een verzorgd uitgegeven herdruk. Vanaf ca. 11 jaar.(Biblion recensie, Rian van de Sande.)

 • Volksverhalen uit Antwerpen / M. van den Berg

  Volksverhalen uit Antwerpen / M. van den Berg

    Volksverhalen uit Antwerpen : 1.Water- en aardgeesten , 2.Vuurgeesten, 3.Luchtgeesten 4.Plaaggeesten, 5.Spoken, spookdieren en spookdingen, 6.Bespookte plaatsen, 7.Terugkerende doden 8.De duivel, 9.Vrijmetselaars, 10.Heksen, 11.Tovenaars, 12.magische middelen, 13.Weerwolven,14.Witte Magie, 15.Sagen over plaatsen en personen, 16.Benden en rovers, 17.verklarende en naamverklarende sagen, 18. Sterke verhalen, 19.Legenden, 20.spotsagen, 21.Grappige verhalen, 22.Sprookjes.

 • Volksverhalen Uit Belgisch Limburg

  Volksverhalen Uit Belgisch Limburg

     Limburg is de kleinste van de Belgische provincies en de dunst bevolkte van de Vlaamse provincies. Deze gouw, eeuwenlang een gebied met reusachtige heidevlakten en uitgestrekte bossen in het noorden en ingesluimerde, minuscule dorpjes en kleinschalige provinciestadjes in het zuiden, werd pas in het begin van deze eeuw ontsloten.

 • Vrouw Holle / J. W. Stewig.

  Vrouw Holle / J. W. Stewig.

   2/6/18. Twee zusjes - de vriendelijke, vlijtige Rosalie en de luie, ijdele Else - beleven heel verschillende avonturen als ze in de wereld van Vrouw Holle terechtkomen. Rosalie is aardig tegen iedereen die ze onderweg tegenkomt en ze werkt hard voor Vrouw Holle. Daarom komt ze overdekt met goud weer thuis, terwijl Else gestraft wordt voor haar jaloerse, trotse en onvriendelijke gedrag.John Warren Stewig heeft in zijn bewerking een einde aan dit sprookje van de gebroeders Grimm toegevoegd, waaruit blijkt dat geen mens zo slecht is dat er geen verbetering mogelijk is. De rijke illustraties van Johanna Westerman zijn boeiend en betoverend.

/
Toont 81 tot 100 (van 102 produkten)