Auto,Spoorwegen

/
Toont 61 tot 80 (van 95 produkten)
 • Niet zeuren, aftekenen die kist. / C. van Boekel

  Niet zeuren, aftekenen die kist. / C. van Boekel

   23/1/19. Als geboren handelsreiziger bracht Cock van Boekel een groot deel van zijn leven door in de passagierscabines van vliegtuigen. Maar vliegtuigen spelen ook een heel andere rol in zijn leven. Als directeur van een bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met het slopen van vliegtuigen, heeft Van Boekel inmiddels heel wat afgedankte en gecrashte kisten voorbij zien komen. Daardoor kwam hij niet alleen veel te weten over de toestellen en gevaarlijke stoffen, maar ook over het doen en laten van vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen.Het verhaal dat de Bijlmer-enquêtecommissie niet wilde horen.

 • Nzh. Van Boedapester tot Bolramer / A. van Kamp

  Nzh. Van Boedapester tot Bolramer / A. van Kamp

   13/6/17. De op het Malieveld rangerende Blauwe Tram, en de Gele Tram, die van de Turfmarkt vertrok, hadden daarbij beslist de voorkeur!Toen door een verhuizing naar Heemskerk de Residentie moest worden verlaten, werd de liefde voor Den Haag en zijn trams alleen maar groter. Nu moesten vakanties en vrije dagen worden benut om een bezoekje te kunnen brengen aan Den Haag en zijn trams.Toen in 1960/1961 de Blauwe en Gele Tram voorgoed verdwenen, ontwikkelde de hobby zich verder in het verzamelen van foto's en het onderzoeken van de geschiedenis van NZH en HTM.Praktijkkennis werd opgedaan bij de restauratie van het Boedapestrrijtuig B 412 te Voorburg, waaraan de Heer van Kamp werkte van 1976 tot 1984.Na het bestuderen van historisch materiaal, en het leggen van de nodige contacten, verscheen in 1986 zijn eerste boek over de Bollenlijn. Hier bleef het echter niet bij, want nadien verschenen van zijn hand De Gele Tram, De Haagse Tram, Vaarwel Blauwe Tram, Retourtje Wassenaar, Op het spoor van de Blauwe Tram deel I en II, en Toen de tram nog reed in Leiden.

 • Onderweg. / J. M. Fuchs

  Onderweg. / J. M. Fuchs

   's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen, 1981. J.M. Fuchs uitgegeven in 1981 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transportondernemingen KNVTO 232 pagina's 29 cm. Zeer goed.

 • Onze Nederlandse Stoomlocomotieven in Woord En Beeld / H. Waldor

  Onze Nederlandse Stoomlocomotieven in Woord En Beeld / H. Waldor

   Alkmaar: Uitgeverij De Alk B.V., 1981. 5de geheel herziene druk. 384 pagina's. Tientallen foto's en schaaltekeningen. Het standaardwerk van de stoomlocs die bij de Nederlandsche Spoorwegen en haar voorgangers hebben gereden. Per locomotief worden de hoofdafmetingen, bouwer, jaar van indienststelling en nadere bijzonderheden gegeven. Tevens zijn per type een of meerdere foto's en tekeningen afgedrukt.

 • Panorama. Het formule 1 spektakel 1997.

  Panorama. Het formule 1 spektakel 1997.

  Alle Grand Prix. De winnaars,verliezers en hun wagens.

 • Per Noord-Zuid er op uit!/ H. De Roy van Zuydewijn

  Per Noord-Zuid er op uit!/ H. De Roy van Zuydewijn

   31/1/17. Geschiedenis van de "blauwe tram" en haar voorlopers, geïllustreerd met afbeeldingen uit de jaren 1878-1961.

 • Plans Handbook 3: Model Engineering

  Plans Handbook 3: Model Engineering

   Plans Handbook 3: Model Engineering Plans Handbooks: Amazon.co.uk: Model & Allied Publications: Books.1980.Met ill.

 • Praktijkboek modelspoorwegen

  Praktijkboek modelspoorwegen

   Het Praktijkboek Modelspoorwegen is een naslagwerk dat tot stand is gekomen door een unieke samenwerking avan meer dan twintig ervaren bouwers van modelspoorwegen. Zij beschrijven de ele aspecten die belangrijk zijn bij het werk in de praktijk, waaronder; het plannen van een modelspoorweg, het construeren van de onder-en bovenbouw, het vormen van het landschap en de exploitatie. Zeer bijzonder is het onderdeel technieken, dat de modelbouw helpt bij onderdelen als het solderen en bouwen met witmetaal en messing, het spuiten en het weatheren.

 • Schienenseilbahnen in Aller Welt / W. Hefti

  Schienenseilbahnen in Aller Welt / W. Hefti

  Schienenseilbahnen sind in der Literatur noch kaum in selbstandigen Ubersichten behandelt worden. Es schien daher wunschenswert, ein Nachschlagewerk zu schaffen, in dem diese Bahnen systematisch von den Anfangen im 1 9. Jahrhundert bis in die Gegenwart behandelt werden. Dabei stellte sich der Autor als Aufgabe, alle Bahnen der ganzen Welt zu erfassen und deren Hauptdaten zusammenzutragen; also auch Anlagen, welche schon langst ihren Betrieb eingestellt haben. Das Gebiet war aber viel umfangreicher und komplexer, als anfanglich angenommen. Es kamen Losungen zum Vorschein, von denen wohl nur wenige Fachleute noch etwas wissen. Der gluckliche Umstand, daB Hobby und Beruf zusammenfallen, haben es ermoglicht, daB der Autor in fast 19 Jahre dauernder Arbeit oft unuberwindlich scheinende Schwierigkeiten zu meistern vermochte. So ist ein Buch entstanden, das ahnlich jenem uber Zahnradbahnen der Welt zu den Standardwerken der Eisenbahnliteratur gehoren wird. 

 • Small Wonder / W. H. Nelson

  Small Wonder / W. H. Nelson

   First published in 1965, "Small Wonder: The Amazing Story of the Volkswagen Beetle" is the most successful book of all time on the Beetle. Originally selling over 1.2 million copies, "Small Wonder" is often quoted as the source by many subsequent histories. Now, Bentley Publishers is releasing this new edition, with new foreword by the author, in honor of the new Beetle and the renewed interest in the original Beetle.

 • Spoortocht langs oude en nieuwe n.s.-atations/ M. Vermooten

  Spoortocht langs oude en nieuwe n.s.-atations/ M. Vermooten

   Het eerste deel van dit boek verscheen in 1987 en behandelde de stations in Brabant, Limburg en Zeeland (a.i. 88-14-438-0). Dit tweede deel doet qua uitvoering en de ca. 300 vaak oude foto's zeer interessant aan. De teksten bij de foto's zijn echter van zeer wisselend gehalte, typische bijzonderheden ontbreken vaak, terwijl er aperte fouten in voorkomen. Het vinden van een bepaald station of halte is vaak zeer moeizaam, daar dat, wat 'index' genoemd wordt, een inhoudsopgave is en bv. Scheveningen onder Den Haag te vinden is. Relatie met het zeer minimale kaartmateriaal is er weinig, terwijl het aansluitende tramvervoer de ene keer wel, de andere keer niet genoemd wordt. De gegevens uit de bij de teksten genoemde bronnen zijn niet gecoordineerd en vele waardevolle bronnen zijn niet gebruikt. Ofschoon de foto's veel goedmaken is zeker dit deel een tragisch gemiste kans om te komen tot een encyclopedisch naslagwerk van de Nederlandse stations.

 • Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-Stations./ M. Vermooten & T. Smit

  Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-Stations./ M. Vermooten & T. Smit

   21/1/17. Met dit derde deel wordt de reeks van Nederlandse stations (zie a.i. 88-14-438-0 en 90-25-191-1) voortgezet met de provincies Utrecht en Gelderland. Foto's en tekst geven vaak de sfeer uit vroeger jaren uitstekend weer. Jammer dat de kritiek op de eerdere delen onverminderd moet blijven gelden: te veel detailgegevens zijn onjuist. Zo komt de op pagina 22 genoemde curieuze rolwagen op twee foto's voor, zonder dat dat vermeld wordt. De spoorwegkaart is te laag gereproduceerd, zodat o.a. Hattem en Wezep daar niet op te vinden zijn, terwijl de index weer geen index is en Gelselaar in het niets is verdwenen. Mede door de niet-doortekende lucht van de foto heeft het omslag, dat goed past in de reeks, een heel aparte sfeer.(Biblion recensie, F.C.J.M. Ongering.)

 • Spoorwegen in Nederland in oude ansichten deel 1 / H. G. Hesselink

  Spoorwegen in Nederland in oude ansichten deel 1 / H. G. Hesselink

  20/10/16. Binnen het kader van de ruim achthonderd boekjes ".... in oude ansichten" en "Kent u ze nog...." is in het boekje dat u thans in de hand hebt getracht een stuk spoorweghistorie uit de jaren 1839 tot 192O weer te geven. Ik zeg met opzet "getracht", want het is natuurlijk onmogelijk zulks in dit bestek te doen.Evenwel hoop ik er in geslaagd te zijn in de tekstbladzijden in vogelvlucht te hebben weergegeven waar eigenlijk de N.V. Nederlandsche Spoorwegen vandaan is gekomen. Dat ik daarbij wat uitvoeriger op het allereerste begin ben ingegaan, ondanks het feit dat dit gebied door tal van schrijvers reeds is afgegraasd, komt mij logisch voor. Immers, de komst van de spoorweg is vele malen belangwekkender dan de verdere groei geweest. Door middel van de afbeeldingen zien we vervolgens herleven hoe primitief het oorspronkelijk toch wel alles was, iets dat we maar al te graag vergeten als het tegenwoordig op reis niet allemaal gaat zoals we het willen.

 • Sporen van verandering

  Sporen van verandering

     75 jaar Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor-en tramwegwezen. Bij dit jubileum is er voor gekozen een aantal deskundige auteurs aan het woord te laten over een aantal zaken die in de voorbije 75 jaar veranderd zijn. En veranderd is er nogal wat in die jaren! De rol van de overheid veranderde, net als de plaats van Nederland in de wereld. Schaalvergroting en mondialisering hebben in de jaren tussen 1931 en 2006 hun invloed ook op het gebied van railvervoer doen gelden. Interlokale trams, ooit de ruggegraat in het streekvervoer, verdwenen en werden vervangen door de bus of auto.

 • Stoomlocomotieven van de Ned. spoorwegen / N.J van Wijck

  Stoomlocomotieven van de Ned. spoorwegen / N.J van Wijck

  Deel 1 van de serie 'Spoorwegen in Nederland'. Beschrijving van de periode 1921-1958 

 • Stoomtrams rond Alkmaar / J. Kok

  Stoomtrams rond Alkmaar / J. Kok

  Stoomtrams rond Alkmaar. Pirola 1981, 132 pag., hardcover, ills. 

 • Stoomtrams rond Hoorn / J. Kok

  Stoomtrams rond Hoorn / J. Kok

   10/6/17. Dit deeltje, uit een serie van vier aan het openbare vervoer in West-Friesland gewijd, biedt meer dan de titel doet vermoeden. Met Hoorn als uitgangspunt worden trekschuit, stoomboot, paarde- en stoomtrams, spoorwegen en autobus -kortom alle vormen van openbaar vervoer- uitvoerig en goed gedokumenteerd beschreven. De geinteresseerde streekbewoner zal bij het lezen versteld staan over de historische en technische achtergronden van menige, zo simpel lijkende verbinding. Ook in dit boek heeft de schrijver, opgegroeid in de gemeente Westwoud, alle registers van zijn kennis op dit gebied opengetrokken. Het boek bevat voorts een interessant hoofdstuk over land- en tuinbouwveilingen in relatie tot het railvervoer, alsmede een relaas van een ooggetuige. Een prettig leesbaar en gezellig boek, geillustreerd met een 100-tal foto's van doorgaans uitstekende kwaliteit.(NBD|Biblion recensie, W.J.M. Leideritz)

 • The Pictorial Encyclopedia of Railways / H. Ellis

  The Pictorial Encyclopedia of Railways / H. Ellis

   A locomotive is a railway vehicle that provides the motive power for a train. The word originates from the Latin loco – "from a place", ablative of locus, "place" + Medieval Latin motivus, "causing motion", and is a shortened form of the term locomotive engine, first used in the early 19th century to distinguish between mobile and stationary steam engines. 

 • Toeristisch spoorboekje / P. Postma

  Toeristisch spoorboekje / P. Postma

   Dit toeristisch spoorboekje is een complete reisgids voor Nederland per trein. Dat wil niet zeggen dat uuw auto thuis hoeft te laten, maar wel dat de auteur bij de samenstelling ervan is uitgegaan van de trein als vervoermiddel. Letterlijk alle plaatsen die met de trein bereikbaar zijn vindt u in dit gidsje Van de kleinste plaats, waar hoogstens 66nmaal peruur een stoptrein komt, tot de grote plaatsen waar tientallen treinen per uur binnenlopen. 

 • Trains. / B. Cole

  Trains. / B. Cole

   21/2/17. Trains - The Early Years offers an original view of the first century or so of railways and trains, reflecting the early influence of Stephenson's Rocket in England, through two world wars, prosperity, depression, resistance and acceptance to the middle of the 20th century. Railways arrived only a decade or so before the camera, and have been captured in pictures throughout their history. This means of transport was pioneered and developed in Britain and so the greatest British photo archive, Getty Images , has a remarkable collection of photographs of trains both from this country and around the world. Beverley Cole has drawn on these to illustrate their story from the early Victorian days of broad gauge and engine funnels like the tall top hats of the period, through the heyday of steam in the late 19th century, the threats and challenges of two world wars and from road transport, to the era of diesel and high-tech electric. Here are spectacular line-side photos of powerful engines in action in some of the most desolate and arresting landscapes, as well as scenes in crowed stations, bustling cities and locomotive works.

/
Toont 61 tot 80 (van 95 produkten)