Auto,Spoorwegen

/
Toont 81 tot 96 (van 96 produkten)
 • Trains. / B. Cole

  Trains. / B. Cole

   21/2/17. Trains - The Early Years offers an original view of the first century or so of railways and trains, reflecting the early influence of Stephenson's Rocket in England, through two world wars, prosperity, depression, resistance and acceptance to the middle of the 20th century. Railways arrived only a decade or so before the camera, and have been captured in pictures throughout their history. This means of transport was pioneered and developed in Britain and so the greatest British photo archive, Getty Images , has a remarkable collection of photographs of trains both from this country and around the world. Beverley Cole has drawn on these to illustrate their story from the early Victorian days of broad gauge and engine funnels like the tall top hats of the period, through the heyday of steam in the late 19th century, the threats and challenges of two world wars and from road transport, to the era of diesel and high-tech electric. Here are spectacular line-side photos of powerful engines in action in some of the most desolate and arresting landscapes, as well as scenes in crowed stations, bustling cities and locomotive works.

 • Trammend door Twente / G. Ferree

  Trammend door Twente / G. Ferree

   2/10/16. In 1908 opende de Twentsche Electrische Tramweg-Mij. de ruim 7 km-lange lijn Enschede-Glanerbrug. Het is -ondanks die wijdse naam- bij dat ene tramlijntje gebleven. De wijdse titel van het boek dekt echter wel de lading: naast de geschiedenis van de TET is bijna de helft van de 120 pagina's gewijd aan de Nederlandsch Westfaalsche Stoomtram-Mij. Dagbladjournalist Guus Ferree heeft beide histories boeiend, helder en zeer gedokumenteerd beschreven. Hij betrekt daarin ook de sociale roerselen van de streek die hun weerslag vinden bij de 'textiel-trams'. Het boek is niet alleen verlucht met talrijke anekdoten en facsimile's die het lezen veraangenamen, maar ook met uitstekend fotomateriaal. De grootte van het boek en de kleinheid van beide bedrijven hebben de auteur alle ruimte gegeven om de trams en-detail te volgen. Bevat bronvermelding, materieeloverzicht, tekeningen, kaartjes en plattegronden.(NBD|Biblion recensie, W.J.M. Leideritz)

 • Trams en tramlijnen motertrams / H. G. Hesselink

  Trams en tramlijnen motertrams / H. G. Hesselink

     Reeds in 1891 verschijnt als eerste de petroleummotor en enkele jaren daarna kunnen we een op lichtgas lopende tram aantreffen.

 • Trams en Tramlijnen. De Elektrische Trams Op Java. Deel 9. H.J.

  Trams en Tramlijnen. De Elektrische Trams Op Java. Deel 9. H.J.

   Vroeg, heel vroeg kreeg Batavia zijn tram. Meer dan een eeuw geleden, in 1869 toen in Nederland alleen nog maar trams liepen van Den Haag naar Schevenlngen en naar Delft, werd door de Bataviasche Tramway-Maatschappij op 20 april een paardetramlijn geopend die de verbinding van de benedenstadmet het centrum, Weltevreden, ging onderhouden op het traject Amsterdamsche Poort-Molenvliet-Harmonie. Wagonfabrieken voor tramwagens had men in die dagen nog niet in Nederland evenmin op Java. Geen wonder dan ook dat men de wagens uit het buitenland betrok Het was de fabriek Bonnefond te Ivry bij Parijs die Java's eerste stad van trams voorzag. De Nederlanders hadden al eerder ervaringen opgedaan met deze fabriek toen die drie jaar voordien het materieel voor de lijn 's-Gravenhage-Delft had geleverd. Nadat in 1875 ook nog enkele wagens waren afgeleverd aan het eerst toen begonnen Amsterdamse trambedrijf, raakte de fabriek buiten de belangstelling van de Nederlanders en word het alspoedig do nationale wagonfabriek Boynes dio Nederland en Java van trammaterieel ging voorzien.

 • Trams en treinen / R. Statius Muller

  Trams en treinen / R. Statius Muller

  18/1/17.  Dit boek bevat een kleine 150, merendeels goede zwart-witte foto's uit de camera van een zekere M. van Notten (1917-'68) en is als zodanig een hommage aan diens werk als amateurfotograaf/railhobbyist. Het is tevens een waardevol dokument, omdat in die periode werd afgerekend met het verleden (stoomtraktie en interlokale tram). De foto's van groot formaat (halve pagina) brengen hoofdstukgewijs de crisis, de oorlog, de wederopbouw en de afbraak in beeld, welke laatste - mirabile dictu - door de oorlogsjaren werd vertraagd. De foto's zijn ondersteund door uitgebreide bijschriften (halve pagina) en verwoorden met de inleidingen dit dynamische tijdvak op klare wijze. Het boek (formaat 23 x 22 cm) is typografisch uitstekend verzorgd en bevat een bronvermelding. Voor de ouderen een feest der herkenning; voor de jongeren een aanschouwelijk stuk railgeschiedenis.(NBD|Biblion recensie, W.J.M. Leideritz.)

 • Trams langs de Utrechtse Heuvelrug. / A. Steenmeijer.

  Trams langs de Utrechtse Heuvelrug. / A. Steenmeijer.

   18/10/16.Na het boekje over de Zeister tram (Pirola '82) van dezelfde auteur het "vervolg" van de rit: de tramroute Amersfoort-Zeist-Arnhem. De paarde, stoom, benzo-elektrische en elektrische tractiemiddelen worden in chronologische volgorde besproken. Op een vertellende wijze verhaalt de auteur de geschiedenis van deze eens zo vooruitstrevende tramlijn. De met anekdotes doorspekte tekst, over het dagelijks wel en wee van de tram en haar personeel, wordt aangevuld met 107 zw/w. foto's en 8 route kaartjes/situatieschetsjes. Hoewel deze onregelmatig over de tekst zijn verdeeld, passen de foto's goed bij de tekst. De meeste foto's zijn voorzien van een verklarende tekst. Bijzonder aardig zijn de zeer originele trams door de werkplaats Rhenen geconstrueerd, die de auteur apart voor ons belicht. Achterin een tabel met jaartallen, een materieeloverzicht en een toelichting op enkele in de tekst voorkomende afkortingen.

 • Tramweg Stichting 1965-1990

  Tramweg Stichting 1965-1990

  Een uit de hand gelopen hobby. Uitgave Tramweg Stichting Deze publikatie verscheen in 1990 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Tramweg Stichting in een oplage van 4500 exemplaren. Deze stichting, opgericht op 11 augustus 1965 te Den Haag, beoogt Nederlands trammaterieel te restaureren, voor het nageslacht te bewaren en er zo mogelijk mee te rijden. 

 • Vaarwel! Blauwe Tram / A. van Kamp

  Vaarwel! Blauwe Tram / A. van Kamp

   Weer een boek over de Noord-Zuid Hollandse-tram en weer onder de noemer Blauwe Tram. Bij nader inzien een voorbarige konklusie! Dit fotoboek dat alle NZH-lijnen - behalve de Bollenlijn, eerder en apart verschenen - in beeld brengt, geeft een nostalgische kijk op de nadagen (1954-1961) van dit vermaarde, eens toonaangevende trambedrijf. Het boek (formaat 23 x 26 cm) bevat niet minder dan 145 paginagrote- (17 x 22 cm) en 48 kleinere zwart-wit foto's van zeer goede kwaliteit, waarvan de meeste nog niet eerder zijn gepubliceerd (een bewijs voor de grote NZH-belangstelling onder de vele fotograferende tramhobbyisten). De samensteller, in het dagelijks leven administratief medewerker bij de PTT, weet zoveel liefde voor de NZH-tram op/over te brengen, dat hij ook de uitgave van dit fraaie fotoboek zelf financierde.(Biblion recensie, W.J.M. Leideritz.)

 • Verdwenen, maar niet vergeten / J. P. Albers

  Verdwenen, maar niet vergeten / J. P. Albers

   Verdwenen, maar niet vergeten. Haarlem : NZH-Bedrijfsmuseum, 1986. - 71 p. : ill. - Catalogus van de tramfoto-expositie.

 • Vervlogen stoom./ H. van Pol

  Vervlogen stoom./ H. van Pol

   2/10/16. Dit boek behelst de laatste twintig jaar van de spoorwegen in Nederland voor de laatste Wereldoorlog. In 1921 kwam de zogenaamd fusie tot stand van de afzonderlijke maatschappijen tot de NS, en in de jaren daarna werd gepoogd ondanks crisis en opkomst van het wegverkeer een modern, zij het hoofdzakelijk stoombedrijf te ontwikkelen. De auteurs hebben de vele veranderingen die dit meebracht op boeiende en deskundige wijze beschreven, waarbij zij mede hebben kunnen putten uit de documenten en herinneringen van hen die dit in de praktijk hebben meegemaakt. Ca. 350 foto's, waarvan vele onbekend, geven daarnaast een beeld van hoe het was: het spoorbedrijf met stoomlocomotieven, nog aarzelend vervangen door motor- en elektrische tractie. Het hoe en waarom wordt met vele tabellen en tekeningen gestaafd. Geinteresseerden vinden de locomotiefseries en hun diensten gedetailleerd beschreven, waarbij de positie van de spoorman met zijn wisselende diensten niet vergeten is. Het geheel is geplaatst tegen het beleid van spoorwegdirectie en overheid, waar vele plannen in de crisistijd sneuvelden en de oorlog aan vele zaken een eind maakte. Dit gedegen werk vormt een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse spoor-, techniek- en bedrijfsgeschiedenis.(Biblion recensie, F.C.J.M. Ongering)

 • Vespa from Italy with love

  Vespa from Italy with love

   Ruim gëillustreerde uitgave over de geschiedenis van, en cultus rond, het trendsettende Italiaanse scootermerk Vespa. In acht hoofdstukken geeft de auteur een beeld van alle aspecten van de scooter die na de Tweede Wereldoorlog werd ontworpen en in de jaren vijftig de markt veroverde. De tekst is uitgebreid geïllustreerd met veel kleurenfoto's en zwart-witfoto's. Jammer is dat er in de eerste twee hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis een aantal historische feiten fout zijn weergegeven en geïnterpreteerd. Ook in de beschrijving van de technische gegevens zitten veel fouten. De vertaling van het boek is nogal plichtmatig, zonder veel gevoel en zonder kennis van de materie. Niettemin een heel mooi boek met prachtig (deels door de fabrikant verstrekt) uniek fotomateriaal. Alleen al daarom toch een aanrader. Eerder verscheen over dit onderwerp ook 'Vespa'*.

 • Vraagbaak Peugot 204 / 304

  Vraagbaak Peugot 204 / 304

  Vraagbaak voor de typen: 204 en 304 sedans, stationcars en bestelwagens met benzine- en dieselmotor 304 S, coupé en cabriolet 

 • Vraagbaak voor uw Mazda 626

  Vraagbaak voor uw Mazda 626

  Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: sedan en coupé 1,6, sedan en coupé 1,6 met automatische versnellingsbak, sedan en coupé 2,0, sedan en coupé 2,0 met automatische versnellingsbak : 1979-1980 

 • Werkspoor-Utrecht / W. van Scharenburg

  Werkspoor-Utrecht / W. van Scharenburg

   19/12/18.Het zou een betere titel voor dit boek zijn. Het is echter deel twee in de serie over Werkspoor, ooit begonnen met Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was, waarin vier delen verschenen zijn. Het gevoel van trots is bij het schrijven van dit boek heel sterk naar voren gekomen. Een beschrijving van de vel grote projecten die Werkspoor-Utrecht realiseerde is algauw een reeks van superlatieven: de eerste bussen met gebogen voorruit, de grootste overspanning tussen de pijlers voor een spoorbrug in Europa, de grootste raffinaderij van Europa – het werd allemaal gebouwd door de medewerkers van Werkspoor. Voortdurend verrassende ontdekkingen: maakten ze dat óók bij Werksppor? Ja hoor, ook die kadaverwagen, dieplader, verhuiswagen, het restaurant van de Euromast, de schuiven voor de Haringvlietsluis, vliegtuigdelen (onder andere voor Fokker), maar ook een compleet houten vliegtuig, de Jumbo. De schotelantenne bij Dwingeloo, dat wist u natuurlijk al. Maar wist u ook van die verschillende schotels in het Friese Burum? En van de suikerfabrieken die de mannen van Sescon monteerden in Iran (dat toen nog Perzië heette)? Bombay, Sidney, Curaçao, Balik Papan, Melbourne, overal ter wereld was Werkspoor-Utrecht actief.

 • Zomer 1932. Goedkoope treinen, goedkoope tarieven.

  Zomer 1932. Goedkoope treinen, goedkoope tarieven.

  SPOORWEG MAATSCHAPPIJ UTRECHT. Softcover, nette staat, veel advertenties. 1932. 

 • Zomer 1933 Goedkoope treinen, goedkoope tarieven

  Zomer 1933 Goedkoope treinen, goedkoope tarieven

  SPOORWEG MAATSCHAPPIJ UTRECHT. Softcover, nette staat, veel advertenties. 1933 

/
Toont 81 tot 96 (van 96 produkten)