Vertaalde literatuur

/
Toont 21 tot 40 (van 100 produkten)
 • De Alchemist / P. Coelho

  De Alchemist / P. Coelho

   27/11/18. De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe die in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. Paulo Coelho is een mondiaal fenomeen. Zijn werk gaat in miljoenen exemplaren over de toonbank en is in meer dan dertig talen vertaald. Van De alchemist zijn wereldwijd al rond 6 miljoen exemplaren verkocht.

 • De antichrist / F. Nietzsche

  De antichrist / F. Nietzsche

   2/11/16.De antichrist behoort tot de geschriften die in 1888, in Nietzsches allerlaatste productieve periode, tot stand komen. Vuriger, furieuzer aanklacht tegen zijn tijdgenoten heeft hij niet geschreven. Aan de hand van een koelbloedige ontleding van de fundamenten waarop het christendom en het instituut Kerk berusten, wordt de decadentie van de moderne, Europese cultuur aangetoond. Nietzsche stelt het christelijk geloof aansprakelijk voor de ondergang van de antieke wereld en voor de decadentie in het algemeen, gefundeerd als het is op ressentiment, legenachtigheid, tegennatuurlijkheid en verachting van de seksualiteit. Nietzsche reserveerde zijn vernietigendste banblliksems voor deze 'nog altijd onovertroffen vorm van dodelijke vijandschap tegen de realiteit'.

 • De baldadige vertelsels / H Balzac

  De baldadige vertelsels / H Balzac

   De baldadige vertelsels, bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen . 

 • De behouden Tong / Elias Canetti

  De behouden Tong / Elias Canetti

     De behouden Tong:  geschiedenis van een jeugd.De massapsycholoog en schrijver Elias Canetti (1905-1994, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur 1981) beschrijft hier zijn jeugd in Bulgarije, Engeland, Zwitserland en Oostenrijk. Met opvallende precisie schildert hij in fraai, nobel proza de veelheid van culturen waarin hij als kind verkeerde. Wie zijn beroemde studie over de psychologie en sociologie van de massa, 'Massa en macht', kent, zal hier geboeid de beschrijving van de eerste beleving van het verschijnsel 'menigte' lezen. Wie zijn roman 'Het martyrium' kent zal historische voorlopers van figuren daaruit ontmoeten. Maar ook wie niets van hem weet zal dit rijke boek, zijn meest toegankelijke werk, ademloos uitlezen.

 • De bronzen ruiter. / A. Poesjkin

  De bronzen ruiter. / A. Poesjkin

   Aleksandr Sergejevitsj Poesjkin (Russisch: Александр Сергеевич Пушкин) (Moskou, 6 juni 1799 – Sint-Petersburg, 10 februari 1837, of 26 mei 1799 – 29 januari 1837 volgens de juliaanse kalender) was een Russisch dichter. Poesjkin wordt algemeen beschouwd als de grootste Russische dichter, en tevens als één van de grootste dichters uit de wereldliteratuur. Samen met andere grote Russische schrijvers, zoals Lermontov, Gogol, Toergenjev, Tjoettsjev, Dostojevski, Tolstoj en Tsjechov behoort Poesjkin tot de zogenoemde gouden eeuw van de Russische literatuur.

 • De Droom Van Poliphilus. / F. Colonna

  De Droom Van Poliphilus. / F. Colonna

   24/6/17. Eeuwenlang heeft de droom van Poliphilus, beschreven in de Hypnerotomachia Poliphili, de lezers beziggehouden. Was de schrijver een dominicaner monnik uit Venetië? Of een Romeinse prins? Of de bekende architect Alberti? Zijn de houtsneden in het boek gemaakt door Mantegna? Door Bellini? Of door Carpaccio? Wat was de bedoeling van de schrijver? En waar gaat het verhaal eigenlijk over? Deze laatste vraag is het gemakkelijkst te beantwoorden: Poliphilus droomt over de liefde. Over zijn liefde voor de goudgelokte Polia, voor de architectuur van de Oudheid en voor de pracht van de natuur. In een wellustige woordenstroom vertelt de jonge hoofdpersoon uitvoerig over zijn avontuurlijke zoektocht naar de ware geliefde en over zijn erotische avonturen in zijn humanistische en paganisti-sche wereld, waarin de vrouw vereerd wordt en Venus de belangrijkste godin is. Geïnspireerd door dit verhaal hebben kunstenaars intrigerende beelden gemaakt, stadswijken ontworpen en luisterrijke tuinen aangelegd. Het boek zelf, dat in 1499 in Venetië gedrukt werd, is misschien wel het mooiste werkstuk van de beroemde drukker Aldus Manutius. Na ruim vijf eeuwen publiceren wij nu eindelijk de eerste Nederlandse vertaling van De droom, gedrukt in de oorspronkelijke letter Poliphilus en verlucht met alle hoogst opmerkelijke illustraties.

 • De geschiedenis van de liefde / N. Krauss

  De geschiedenis van de liefde / N. Krauss

   4/6/18.Een verloren gewaand boek wordt herontdekt en verbindt een aantal excentrieke, maar zeer sympathieke personages. Zo is er Leon Gursky, die voor de nazi's uit Europa is gevlucht en die zich heeft aangeleerd om 'onzichtbaar' te zijn. Onzichtbaarheid is zijn lot, waar hij zich echter op soms groteske manier tegen verzet. Daarnaast is er het meisje Alma, een puber wier vader overleden is en die aan de hand van allerlei lijsten probeert de mensen om haar heen te begrijpen, tot ze ontdekt dat het zo niet lukt. Ze houdt een scherp oog gericht op haar broertje, want die denkt dat hij misschien de messias is.

 • De gevaarlijke zomer / E. Hemingway

  De gevaarlijke zomer / E. Hemingway

   In de zomer van 1959 laaide de wedijver tussen de beide stierenvechters Antonio Ordonez en Luis Miguel Dominguin hoog op. Ernest Hemingway werd er heen gestuurd door het tijdschrift Life om hiervan verslag te doen. Sinds 1932, het jaar van de publicatie van "Death in the Afternoon", kortelings ook in het Nederlands vertaald, gold hij als deskundige. Hemingway was nog op een andere manier betrokken bij het dreigende drama (het zag ernaar uit dat een van beiden, te ver gaand in zijn stoutmoedigheid, zou sterven in de arena), hij was nl. met beiden bevriend. Het boek bevat een enigszins verkorte versie van de oorspronkelijke manuscripten. Het geeft een goede sfeerweergave van het wereldje in en om de arena's, geschreven in de typische Hemingway-stijl: enerszijds bondig en staccato, anderszijds vol details en uitweidingen omtrent techniek en folklore van het stierengevecht. Voor de geinteresseerde een indrukwekkende bron, voor anderen wellicht nogal vervelend. Behalve als Hemingway-curiosum wellicht ook voor geinteresseerden in deze sport of in Spaanse couleur locale aan te schaffen.(NBD|Biblion recensie, Drs. G. van Aken.)

 • De grijze zielen / P. Claudel

  De grijze zielen / P. Claudel

   Op een ijzige dag in 1917 wordt het gewurgde lichaam gevonden van de mooie tienjarige Belle de jour. Jaren later blikt een politieagent uit het Franse stadje terug op deze nooit opgehelderde moord, die ook zijn eigen leven ingrijpend heeft veranderd.In deze meesterlijk opgebouwde roman vol ingehouden emotie laat Philippe Claudel zien hoe snijdend de pijn om de dood van een geliefde is, en hoe grijs het schemergebied tussen goed en kwaad. Hij ontleedt het menselijk falen met de genadeloze scherpte van Dostojevski, maar laat tegelijkertijd een tedere, melancholieke gloed oplichten die ook kenmerkend is voor het werk van Konrd.

 • De hut van Oom Tom / H.Beecher-Stowe

  De hut van Oom Tom / H.Beecher-Stowe

   Als slavenhouder Shelby zijn favoriete slaaf Tom verkoopt, begint voor Tom een leven vol ellende en verhuizingen. Tom wordt op een veiling verkocht, maar als hij tijdens de bootreis op de Mississippi het dochtertje redt van de heer St. Clare koopt deze hem over en neemt hem mee naar New Orleans. Het noodlot slaat opnieuw toe als Eva ziek wordt en sterft en St. Clare kort daarna wordt doodgestoken. Tom wordt verkocht aan Simon Legree en werkt onder barre omstandigheden op zijn boerderij. Hij troost de andere slaven door godsdienstlessen te verzorgen. Als twee slavinnen vluchten, wordt Tom door Legree beschuldigd en vreselijk gemarteld. Op een dag komt George Shelby, de zoon van zijn vroegere meester langs. Maar hij kan Tom niet meer redden...

 • De jongen in de gestreepte pyama / J. Boyne

  De jongen in de gestreepte pyama / J. Boyne

   De jongen in de gestreepte pyjama begint in Berlijn in 1943. Als de negenjarige Bruno op een dag uit school komt, zijn al zijn spullen in kratten gepakt. Hun nieuwe huis staat naast een hek dat zich uitstrekt zover het oog maar reikt, een hek dat Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij daarachter ziet bewegen. Op een van zijn ontdekkingstochten ontmoet Bruno een jongen wiens leven en omstandigheden zeer verschillen van dat van hem. Toch sluiten de jongens vriendschap...

 • De kamphoer en de simpele ziel / A. Solzjenitsyn

  De kamphoer en de simpele ziel / A. Solzjenitsyn

  Dit toneelspel in 4 bedrijven speelt zich af in een werkkamp in de tijd van Stalin. Waar de schrijver zelf 8 jaar gevangen heeft gezeten. 

 • De man zonder eigenschappen / R. Musil

  De man zonder eigenschappen / R. Musil

   De man zonder eigenschappen, 4 delen compleet.Amsterdam, Meulenhoff. 1988, Eerste druk. (ISBN: 9029039612) Gebonden met stofomslag. 4 delen met leeslint - 1784 pag. 

 • De moorden in de rue Morgue en andere verhalen. / Edgar Allen Poe

  De moorden in de rue Morgue en andere verhalen. / Edgar Allen Poe

   25/6/17. ‘Een avonturier in de krochten, kelders en verschrikkelijke ondergrondse tunnels van de menselijke ziel.’ Zo omschreef D.H. Lawrence Edgar Allan Poe. In het donkere en waanzinnige universum dat Poe in zijn verhalen schept is angst de hoofdrolspeler: Poe ging ervan uit dat die emotie allesoverheersend is. Zowel zijn personages als zijn lezers vallen eraan ten prooi in zijn bloedstollende, stilistisch sublieme verhalen als ‘De moorden in de rue Morgue’, ‘De put en de slinger’ en ‘Het verraderlijke hart’.

 • De omzwervingen van jonker Harold / G. Byron

  De omzwervingen van jonker Harold / G. Byron

   24/6/17. De geboorte van het moderne toerisme en de geboorte van de typisch romantische, wereldverachtende held vinden plaats in één gedicht. Dat gedicht is gegoten in een zestiende-eeuwse vorm en is dus in zeker zin neogotisch. Het was een onmiddellijk en blijvend succes, niet alleen in Engeland maar in de hele westerse literaire wereld. Het heet Childe Harold's Pilgrimage.Harolds omzwervingen voeren hem door Portugal, Spanje en vooral Griekenland en Italië. Hij is aan de ene kant een superromantische, heldhaftige, amoureuze, tegelijk geestdriftige en laatdunkende godenzoon, aan de andere kant is hij ook een reisleider die stralende vergezichten, antieke ruïnes en pittoresk volksleven op zijn repertoire heeft. Beide aspecten hebben het leven gegeven aan hele generaties van navolgers.

 • De rode kamer / A. Stindberg

  De rode kamer / A. Stindberg

   20/12/16.In het Stockholm van 1880 ontmoeten maatschappijkritische jongelui (studenten, kunstenaars en "alternatieven") elkaar in het cafe De Rode Kamer. Ze zien zich aan alle kanten geconfronteerd met de wanverhoudingen in de samenleving, die met enorme zin voor humor en satire aan de kaak worden gesteld. Deze roman betekende de literaire doorbraak voor de dertigjarige Strindberg. Het is het klassieke werk uit de Zweedse romanliteratuur, geschreven in een moderne stijl, vol geestige en rake typeringen. Een fris boek, waar men heel weinig terugvindt van de z.g. vrouwenhater en religieuze kwerulant, zoals men die in ander werk van deze auteur soms meent aan te treffen. Met de roman De indringer vormt dit werk een hoogtepunt in Strindbergs oeuvre. Alle lof dat het opnieuw vertaald is. (De eerste vertaling verscheen in 1917). De vertaling zelf is wat onevenwichtig: uitstekende passages wisselen af met onbeholpen nederlands.(NBD|Biblion recensie, Prof. Dr. A. van Marken)

 • De Ruimte van Liefde. / V. Megre

  De Ruimte van Liefde. / V. Megre

  17/1/19.  Vladimir Megre gaat opnieuw op bezoek bij Anastasia, om zijn zoon te zien en om antwoorden te krijgen op de talrijke vragen van de lezers. Onderweg merkt hij, dat hij allang niet meer de enige is die van plan is Anastasia op te zoeken. Zijn verhaal hierover biedt nieuw inzicht in geweldloosheid en de onbegrensde macht van Liefde...In dit derde deel bijzondere aandacht voor opvoeding en onderwijs, uiteenlopend van de rol van de ouders, tot het belang van borstvoeding, tot een voorbeeld van een school waar `Anastasias antisysteem in praktijk wordt gebracht, met wondere resultaten.Verder komen uitvoerig aan bod: de kracht van ons denken dat de toekomst van de Aarde kan beïnvloeden, en adviezen hoe iedere mens Anastasias droom van een gelukkig leven in praktijk kan brengen. Het begint allemaal met de schepping van een Ruimte van Liefde, waartoe we allemaal in staat zijn.

 • De Schopenhauer-kuur. / Irvin D. Yalom

  De Schopenhauer-kuur. / Irvin D. Yalom

   10/1/19. Op de dag dat de vooraanstaande psychiater Julius Hertzfeld te horen krijgt dat hem waarschijnlijk nog maar één jaar te leven rest, begint hij met een onderzoek naar de betekenis van zijn leven. Hij zoekt na meer dan twintig jaar contact met Philip, een aantrekkelijke, arrogante, contactgestoorde, seksverslaafde man, die drie jaar bij hem in therapie zat ¿ zonder enig resultaat. Philip blijkt tot Julius' grote verbazing gepromoveerd te zijn in de filosofie en een opleiding te volgen tot therapeut. Julius biedt zich aan als supervisor ¿ met als voorwaarde dat Philip aan zijn therapiegroep zal deelnemen. Een van de leden van deze therapiegroep, Pam, blijkt slachtoffer van Philip te zijn geweest en is nooit over deze traumatische ervaring heen gekomen. Terwijl de groepsleden proberen om te gaan met deze ontvlambare situatie en het einde van Julius' laatste jaar schrikbarend dichtbij komt, stijgt de therapie tot een ongekend hoog niveau ¿ met buitengewone veranderingen bij elk groepslid als gevolg. Yalom verweeft deze geschiedenis met het verhaal over het leven en werk van de filosoof Arthur Schopenhauer ¿ Philips goeroe, alter ego en inspirator ¿ met fascinerende lessen over Schopenhauers invloed op de hedendaagse filosofie tot een indrukwekkende, uiterst leesbare roman.

 • De sprookjesschrijfster en de poppenspeler / M. van der Vyver

  De sprookjesschrijfster en de poppenspeler / M. van der Vyver

  Zuid-Afrikaanse schrijfster Griet is op haar veertigste nog net zo warmbloedig en ongeneeslijk romantisch als vroeger. Tijdens een verblijf in de Verenigde Staten ontmoet ze de man van haar leven: de charmante Italiaan Luca. 

 • De stroom van de rivier / D. Chen

  De stroom van de rivier / D. Chen

  Nadat de achttienjarige Da Chen op emotionele wijze afscheid heeft genomen van zijn familie, onderneemt hij een uitputtende treinreis van zijn afgelegen dorp in het zuiden van China naar Beijing. 

/
Toont 21 tot 40 (van 100 produkten)