Vertaalde literatuur

/
Toont 21 tot 40 (van 71 produkten)
 • De Droom Van Poliphilus. / F. Colonna

  De Droom Van Poliphilus. / F. Colonna

   24/6/17. Eeuwenlang heeft de droom van Poliphilus, beschreven in de Hypnerotomachia Poliphili, de lezers beziggehouden. Was de schrijver een dominicaner monnik uit Venetië? Of een Romeinse prins? Of de bekende architect Alberti? Zijn de houtsneden in het boek gemaakt door Mantegna? Door Bellini? Of door Carpaccio? Wat was de bedoeling van de schrijver? En waar gaat het verhaal eigenlijk over? Deze laatste vraag is het gemakkelijkst te beantwoorden: Poliphilus droomt over de liefde. Over zijn liefde voor de goudgelokte Polia, voor de architectuur van de Oudheid en voor de pracht van de natuur. In een wellustige woordenstroom vertelt de jonge hoofdpersoon uitvoerig over zijn avontuurlijke zoektocht naar de ware geliefde en over zijn erotische avonturen in zijn humanistische en paganisti-sche wereld, waarin de vrouw vereerd wordt en Venus de belangrijkste godin is. Geïnspireerd door dit verhaal hebben kunstenaars intrigerende beelden gemaakt, stadswijken ontworpen en luisterrijke tuinen aangelegd. Het boek zelf, dat in 1499 in Venetië gedrukt werd, is misschien wel het mooiste werkstuk van de beroemde drukker Aldus Manutius. Na ruim vijf eeuwen publiceren wij nu eindelijk de eerste Nederlandse vertaling van De droom, gedrukt in de oorspronkelijke letter Poliphilus en verlucht met alle hoogst opmerkelijke illustraties.

 • De gevaarlijke zomer / E. Hemingway

  De gevaarlijke zomer / E. Hemingway

   In de zomer van 1959 laaide de wedijver tussen de beide stierenvechters Antonio Ordonez en Luis Miguel Dominguin hoog op. Ernest Hemingway werd er heen gestuurd door het tijdschrift Life om hiervan verslag te doen. Sinds 1932, het jaar van de publicatie van "Death in the Afternoon", kortelings ook in het Nederlands vertaald, gold hij als deskundige. Hemingway was nog op een andere manier betrokken bij het dreigende drama (het zag ernaar uit dat een van beiden, te ver gaand in zijn stoutmoedigheid, zou sterven in de arena), hij was nl. met beiden bevriend. Het boek bevat een enigszins verkorte versie van de oorspronkelijke manuscripten. Het geeft een goede sfeerweergave van het wereldje in en om de arena's, geschreven in de typische Hemingway-stijl: enerszijds bondig en staccato, anderszijds vol details en uitweidingen omtrent techniek en folklore van het stierengevecht. Voor de geinteresseerde een indrukwekkende bron, voor anderen wellicht nogal vervelend. Behalve als Hemingway-curiosum wellicht ook voor geinteresseerden in deze sport of in Spaanse couleur locale aan te schaffen.(NBD|Biblion recensie, Drs. G. van Aken.)

 • De grijze zielen / P. Claudel

  De grijze zielen / P. Claudel

   Op een ijzige dag in 1917 wordt het gewurgde lichaam gevonden van de mooie tienjarige Belle de jour. Jaren later blikt een politieagent uit het Franse stadje terug op deze nooit opgehelderde moord, die ook zijn eigen leven ingrijpend heeft veranderd.In deze meesterlijk opgebouwde roman vol ingehouden emotie laat Philippe Claudel zien hoe snijdend de pijn om de dood van een geliefde is, en hoe grijs het schemergebied tussen goed en kwaad. Hij ontleedt het menselijk falen met de genadeloze scherpte van Dostojevski, maar laat tegelijkertijd een tedere, melancholieke gloed oplichten die ook kenmerkend is voor het werk van Konrd.

 • De hut van Oom Tom / H.Beecher-Stowe

  De hut van Oom Tom / H.Beecher-Stowe

   Als slavenhouder Shelby zijn favoriete slaaf Tom verkoopt, begint voor Tom een leven vol ellende en verhuizingen. Tom wordt op een veiling verkocht, maar als hij tijdens de bootreis op de Mississippi het dochtertje redt van de heer St. Clare koopt deze hem over en neemt hem mee naar New Orleans. Het noodlot slaat opnieuw toe als Eva ziek wordt en sterft en St. Clare kort daarna wordt doodgestoken. Tom wordt verkocht aan Simon Legree en werkt onder barre omstandigheden op zijn boerderij. Hij troost de andere slaven door godsdienstlessen te verzorgen. Als twee slavinnen vluchten, wordt Tom door Legree beschuldigd en vreselijk gemarteld. Op een dag komt George Shelby, de zoon van zijn vroegere meester langs. Maar hij kan Tom niet meer redden...

 • De jongen in de gestreepte pyama / J. Boyne

  De jongen in de gestreepte pyama / J. Boyne

   De jongen in de gestreepte pyjama begint in Berlijn in 1943. Als de negenjarige Bruno op een dag uit school komt, zijn al zijn spullen in kratten gepakt. Hun nieuwe huis staat naast een hek dat zich uitstrekt zover het oog maar reikt, een hek dat Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij daarachter ziet bewegen. Op een van zijn ontdekkingstochten ontmoet Bruno een jongen wiens leven en omstandigheden zeer verschillen van dat van hem. Toch sluiten de jongens vriendschap...

 • De kamphoer en de simpele ziel / A. Solzjenitsyn

  De kamphoer en de simpele ziel / A. Solzjenitsyn

  Dit toneelspel in 4 bedrijven speelt zich af in een werkkamp in de tijd van Stalin. Waar de schrijver zelf 8 jaar gevangen heeft gezeten. 

 • De man met het ijzeren masker / E. Ladoucette

  De man met het ijzeren masker / E. Ladoucette

   Lodewijk XIII is zeer verheugd als men hem meedeelt dat zijn vrouw, Anna van Oostenrijk, na jaren van kinderloosheid een zoon heeft gebaard. Deze blijdschap slaat echter om in angst, als hem een uur later wordt verteld dat er een tweede zoon is gevolgd: twee kroonprinsen, dat betekent, vroeg of laat, burgeroorlog. De tweede zoon wordt dan ook snel en heimelijk weggevoerd. Slechts weinigen kennen zijn bestaan. Op de woelige baren van allerlei politieke en religieuze tegenstellingen lukt het echter niet om dit geheim waterdicht af te schermen: voortdurend willen allerlei belangengroepen in hem hun leider zien. Tot aan zijn dood blijft hij de "man met het ijzeren masker": nooit kan hij zich vrij vertonen met zijn eigen identiteit. Een verzorgd uitgevoerd, geillustreerd boek, dat het tragische verhaal vertelt van een adellijke tweeling, die, om politieke redenen, elkaar het licht niet in de ogen kunnen gunnen, zozeer zijn de belangen van de een in strijd met die van de ander. In de stijl van de "Drie Musketiers" van Alexandre Dumas (die in het tweede deel daarvan ook over deze figuur schreef; op die versie is de verfilming met Leonardo DiCaprio gebaseerd).

 • De man zonder eigenschappen / R. Musil

  De man zonder eigenschappen / R. Musil

   De man zonder eigenschappen, 4 delen compleet.Amsterdam, Meulenhoff. 1988, Eerste druk. (ISBN: 9029039612) Gebonden met stofomslag. 4 delen met leeslint - 1784 pag. 

 • De moorden in de rue Morgue en andere verhalen. / Edgar Allen Poe

  De moorden in de rue Morgue en andere verhalen. / Edgar Allen Poe

   25/6/17. ‘Een avonturier in de krochten, kelders en verschrikkelijke ondergrondse tunnels van de menselijke ziel.’ Zo omschreef D.H. Lawrence Edgar Allan Poe. In het donkere en waanzinnige universum dat Poe in zijn verhalen schept is angst de hoofdrolspeler: Poe ging ervan uit dat die emotie allesoverheersend is. Zowel zijn personages als zijn lezers vallen eraan ten prooi in zijn bloedstollende, stilistisch sublieme verhalen als ‘De moorden in de rue Morgue’, ‘De put en de slinger’ en ‘Het verraderlijke hart’.

 • De omzwervingen van jonker Harold / G. Byron

  De omzwervingen van jonker Harold / G. Byron

   24/6/17. De geboorte van het moderne toerisme en de geboorte van de typisch romantische, wereldverachtende held vinden plaats in één gedicht. Dat gedicht is gegoten in een zestiende-eeuwse vorm en is dus in zeker zin neogotisch. Het was een onmiddellijk en blijvend succes, niet alleen in Engeland maar in de hele westerse literaire wereld. Het heet Childe Harold's Pilgrimage.Harolds omzwervingen voeren hem door Portugal, Spanje en vooral Griekenland en Italië. Hij is aan de ene kant een superromantische, heldhaftige, amoureuze, tegelijk geestdriftige en laatdunkende godenzoon, aan de andere kant is hij ook een reisleider die stralende vergezichten, antieke ruïnes en pittoresk volksleven op zijn repertoire heeft. Beide aspecten hebben het leven gegeven aan hele generaties van navolgers.

 • De rode kamer / A. Stindberg

  De rode kamer / A. Stindberg

   20/12/16.In het Stockholm van 1880 ontmoeten maatschappijkritische jongelui (studenten, kunstenaars en "alternatieven") elkaar in het cafe De Rode Kamer. Ze zien zich aan alle kanten geconfronteerd met de wanverhoudingen in de samenleving, die met enorme zin voor humor en satire aan de kaak worden gesteld. Deze roman betekende de literaire doorbraak voor de dertigjarige Strindberg. Het is het klassieke werk uit de Zweedse romanliteratuur, geschreven in een moderne stijl, vol geestige en rake typeringen. Een fris boek, waar men heel weinig terugvindt van de z.g. vrouwenhater en religieuze kwerulant, zoals men die in ander werk van deze auteur soms meent aan te treffen. Met de roman De indringer vormt dit werk een hoogtepunt in Strindbergs oeuvre. Alle lof dat het opnieuw vertaald is. (De eerste vertaling verscheen in 1917). De vertaling zelf is wat onevenwichtig: uitstekende passages wisselen af met onbeholpen nederlands.(NBD|Biblion recensie, Prof. Dr. A. van Marken)

 • De sprookjesschrijfster en de poppenspeler / M. van der Vyver

  De sprookjesschrijfster en de poppenspeler / M. van der Vyver

  Zuid-Afrikaanse schrijfster Griet is op haar veertigste nog net zo warmbloedig en ongeneeslijk romantisch als vroeger. Tijdens een verblijf in de Verenigde Staten ontmoet ze de man van haar leven: de charmante Italiaan Luca. 

 • De stroom van de rivier / D. Chen

  De stroom van de rivier / D. Chen

  Nadat de achttienjarige Da Chen op emotionele wijze afscheid heeft genomen van zijn familie, onderneemt hij een uitputtende treinreis van zijn afgelegen dorp in het zuiden van China naar Beijing. 

 • De toren / U. Tellkamp

  De toren / U. Tellkamp

   26/2/17. Vijfentwintig jaar geleden kwam met de val van de Muur een onverwacht snel einde aan de Duitse Democratische Republiek. Met dit alom bejubelde verhaal brengt Uwe Tellkamp de DDR, en haar ondergang, op ongekende manier tot leven. Maak kennis met de bewoners van een oude, vervallen villawijk in Dresden, tijdens de laatste zeven jaar van de dictatuur. Zij behoren tot een groep waarvoor eigenlijk geen plaats was in het socialisme: de burgerlijke intellectuelen. Nooit eerder kreeg de lezer zo'n waarachtige indruk van de geuren en kleuren, spreek- en denkwijzen in de laatste jaren van de DDR.

 • De vloek van Wittgenstein / D. Edmonds & J. Eidinow

  De vloek van Wittgenstein / D. Edmonds & J. Eidinow

   Rond een roemruchte woordenwisseling tussen de Oostenrijkse filosofen Karl Popper (1902-1994) en Ludwig Wittgenstein (1889-1951) in Cambridge, tijdens een bijeenkomst in het najaar van 1946 (hun enige ontmoeting, waarbij ook Bertrand Russell aanwezig was), ontvouwt zich in dit boek een magistraal panorama van de wijsgerige ontwikkeling die begon met de Wiener Kreis en zou uitlopen op de analytische filosofie. In een poging de feitelijke toedracht van die bijeenkomst te reconstrueren komen de hoofdrolspelers tot leven, worden hun ideeen helder verwoord, en wordt de culturele context (Wenen, Cambridge) uitvoerig en trefzeker getekend. Wetenschapsjournalistiek van hoog niveau; fascinerend en toegankelijk voor een breed algemeen ontwikkeld publiek. Kleine druk.(Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

 • De Zahir / P. Coelho

  De Zahir / P. Coelho

   3/10/17. De verteller van De Zahir is een internationaal beroemde auteur, die geniet van zijn succes. Hij is al jaren gelukkig getrouwd met Esther, een oorlogscorrespondente. Op een dag verdwijnt zij spoorloos. de schrijver blijft vol vragen achter. Is Esther ontvoerd, vermoord, of is ze gevlucht uit een onbevredigend huwelijk?De zoektocht naar zijn vrouw voert de schrijver uit zijn veilige leventje in Frankrijk naar Spanje, Kroatië en uiteindelijk de kale landschappen van Centraal-Azië. Zijn queeste over ongebaande paden brengt hem niet alleen dichter bij zijn vrouw, maar ook bij de essentie van zijn eigen leven, de aard van de liefde en de macht van het lot.Met De Zahir toont Paulo Coelho zich niet alleen een krachtig en meeslepend verteller, maar hij laat ook zien wat het is een mens te zijn in een wereld vol mogelijkheden.

 • De zoon van een dienstbode / A. Strndberg

  De zoon van een dienstbode / A. Strndberg

   18/11/16. August Strindberg (1849-1912) schreef een omvangrijk oeuvre waarin autobiografische elementen een grote rol speelden. De twee delen van zijn autobiografie De zoon van een dienstbode en Tijd van gisting geven een openhartig en compleet beeld van zijn jongere jaren als aankomend schrijver in de periode 1849 tot 1872. Hij beschrijft zijn armoedige jeugd, de kennismaking met klasseverschillen, zijn ervaringen op de middelbare school. Strindberg vertelt over zijn eerste liefdes en over zijn studententijd in Uppsala. Daarna volgen beproevingen als leraar, zijn eerste schreden op het pad van de literatuur als toneelschrijver en zijn ontmoetingen met grote tijdgenoten als Ibsen en Brandes. Maar bovenal vormen deze boeken een nog immer actuele en fascinerende schrijversautobiografie die de ontstaansgeschiedenis van een van de belangrijkste literaire carrières van de negentiende eeuw blootlegt. Deze klassieke werken zijn nu - in een volledig herziene vertaling - voor het eerst samen in één band bijeengebracht.

 • Eenzaam / A. Strindberg

  Eenzaam / A. Strindberg

   22/11/16.Deze geheel herziene uitgave van een van Strindbergs autobiografische werken, behoort tot het beste wat deze Zweedse auteur in dit genre heeft geschreven. De ik-figuur heeft zich na lange conflictvolle jaren op zich zelf teruggetrokken en leeft in bewust gekozen eenzaamheid het bestaan van een toeschouwer die op een afstand het leven van zijn medemensen gadeslaat en zijn fantasie en associatievermogen de vrije loop laat zonder betrokken te raken en in conflicten te komen. Het anders zo tumultueuze werk van de Zweed krijgt in dit boekje het karakter van serene rust en verzoening. In deze uitgave zijn ook enkele poeziefragmenten uit de oorspronkelijke Zweedse editie opgenomen. Zij behoren niet tot het sterkste in zijn oeuvre en winnen niet aan kwaliteit in vertaling. Cora Polet heeft wat het proza betreft uitstekend werk verricht.(NBD|Biblion recensie, A. van Marken)

 • Faust een tragedie / J. W. Goethe

  Faust een tragedie / J. W. Goethe

   23/4/17. Als Duitsland het land is van dichters en denkers, dan dankt het dat in de eerste plaats aan Goethe. Niet alleen is Goethe verreweg de beroemdste dichter in de Duitse taal, hij is ook een dichter die inhoudelijk zoveel te bieden heeft dat we hem wel de denker onder de dichters mogen noemen.

/
Toont 21 tot 40 (van 71 produkten)