Vertaalde literatuur

/
Toont 41 tot 60 (van 100 produkten)
 • De therapeut / I. D. yalom

  De therapeut / I. D. yalom

   10/1/19. Na zich jarenlang te hebben verdiept in het innerlijk leven van zijn cliënten, verlegt vooraanstaand psychiater Irvin D. Yalom in zijn roman De therapeut zijn aandacht naar de andere kant van de therapeutische relatie: die van de therapeut zelf. Zoals Seymour, een al wat oudere therapeut die seksuele fatsoensnormen op geheel eigen wijze interpreteert. Of Marshal die, achtervolgd door dwangneuroses, geld een wat ongelukkige rol laat spelen. Of Ernest Lash die bij wijze van experiment echt ‘eerlijk’ wordt met een patiënt… Zij en andere therapeuten gaan met elkaar en een aantal hoogst eigenzinnige patiënten relaties aan die in deze meeslepende roman tot een onverwachte, bijna thrillerachtige ontknoping komen.

 • De toren / U. Tellkamp

  De toren / U. Tellkamp

   26/2/17. Vijfentwintig jaar geleden kwam met de val van de Muur een onverwacht snel einde aan de Duitse Democratische Republiek. Met dit alom bejubelde verhaal brengt Uwe Tellkamp de DDR, en haar ondergang, op ongekende manier tot leven. Maak kennis met de bewoners van een oude, vervallen villawijk in Dresden, tijdens de laatste zeven jaar van de dictatuur. Zij behoren tot een groep waarvoor eigenlijk geen plaats was in het socialisme: de burgerlijke intellectuelen. Nooit eerder kreeg de lezer zo'n waarachtige indruk van de geuren en kleuren, spreek- en denkwijzen in de laatste jaren van de DDR.

 • De vloek van Wittgenstein / D. Edmonds & J. Eidinow

  De vloek van Wittgenstein / D. Edmonds & J. Eidinow

   Rond een roemruchte woordenwisseling tussen de Oostenrijkse filosofen Karl Popper (1902-1994) en Ludwig Wittgenstein (1889-1951) in Cambridge, tijdens een bijeenkomst in het najaar van 1946 (hun enige ontmoeting, waarbij ook Bertrand Russell aanwezig was), ontvouwt zich in dit boek een magistraal panorama van de wijsgerige ontwikkeling die begon met de Wiener Kreis en zou uitlopen op de analytische filosofie. In een poging de feitelijke toedracht van die bijeenkomst te reconstrueren komen de hoofdrolspelers tot leven, worden hun ideeen helder verwoord, en wordt de culturele context (Wenen, Cambridge) uitvoerig en trefzeker getekend. Wetenschapsjournalistiek van hoog niveau; fascinerend en toegankelijk voor een breed algemeen ontwikkeld publiek. Kleine druk.(Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

 • De wereld als markt en strijd./ M. Houellebecq

  De wereld als markt en strijd./ M. Houellebecq

   31/1/19. Een jonge depressieve werknemer van een softwarebedrijf krijgt de opdracht een reeks cursussen te verzorgen in de provincie. Met tegenzin kwijt hij zich van zijn taak, daarbij geholpen door een dynamische collega, Rafaël Tisserland, die één groot probleem heeft: hij is oerlelijk en kan niet aan de vrouw komen. Toch probeert hij het, probeert het uit alle macht, maar daarbij is hij een inzinking nabij. Dan spoort de hoofdpersoon hem aan een daad te stellen: Een mes, Raphaël, is een aanzienlijke bondgenoot... Houellebecq roert in deze roman een onderwerp aan dat, ondanks zijn centrale rol in het moderne leven, nog nauwelijks verbeeld is in de literatuur: de wereld van het werk. Genadeloos prikt hij de illusies van de hedendaagse mens door. Werk en seks vormen samen het terrein van de strijd die wij allen voortdurend leveren om onszelf aan de man te brengen. In zijn karakteristieke ongepolijste stijl laat Houellebecq op scherpzinnige en humoristische wijze zien wat de noodlottige gevolgen zijn wanneer de mens zichzelf tot handelswaar verheft.Michel Houellebecq (1958) publiceerde essays en poëzie voordat hij zich in 1994 met 'De wereld als markt en strijd', een roman die bekroond werd met diverse prijzen, opwierp al de grote belofte van de Franse letteren.

 • Dombey en zoon / Charles Dickens

  Dombey en zoon / Charles Dickens

   28/9/18. Dombey en Zoon, 'een studie over trots', zo karakteriseerde Dickens dit boek. Het is de trots van de koopman Dombey, star en onbeweeglijk, als een rots, waarop het lot van allen die hem omringen te pletter slaat. Zijn vrouw sterft bij de geboorte van zijn eerste zoon, Paul. Van een vroeger geboren dochter, Florence, heeft Dombey zich nimmer iets aangetrokken. Wat betekent tenslotte een meisje voor de firma Dombey en Zoon?

 • Een heel leven / R. Seerhaler

  Een heel leven / R. Seerhaler

   8/12/18. 'Robert Seethaler behandelt in zijn roman het binnendringen van de moderne tijd in een afgelegen Alpendorp op een volkomen eigen, poëtische toon. Een in een knap gecomponeerd verhaal gevat leven. Een kalm poëtisch verhaal.' – Trouw'Seethaler vertelt in sprankelend proza Eggers verhaal van geboorte tot dood. Een heel leven is een portret met aansprekende details en een degelijke compositie. De metaforen zijn keer op keer raak en origineel. Het verhaal is eenvoudig, en toch schreef Seethaler geen simpel werk, maar een onderhoudende bespiegeling op het leven.' – NRC Handelsblad'Een ingetogen roman over de mens die de strijd aangaat met de dood, een vertelling waarin de diepgang zich soms in een enkele zin openbaart. In slechts 150 pagina's, warm en toch met afstand, vangt Seethaler meer dan negentig jaar van het leven van mankepoot Egger, een man die een hele eeuw aan zich voorbij ziet trekken. Te midden van alle veranderingen zoekt hij naar zijn plaats in de wereld. Het berglandschap is daarbij dezwijgende, standvastige tegenspeler.' - **** De Volkskrant

 • Eenzaam / A. Strindberg

  Eenzaam / A. Strindberg

   22/11/16.Deze geheel herziene uitgave van een van Strindbergs autobiografische werken, behoort tot het beste wat deze Zweedse auteur in dit genre heeft geschreven. De ik-figuur heeft zich na lange conflictvolle jaren op zich zelf teruggetrokken en leeft in bewust gekozen eenzaamheid het bestaan van een toeschouwer die op een afstand het leven van zijn medemensen gadeslaat en zijn fantasie en associatievermogen de vrije loop laat zonder betrokken te raken en in conflicten te komen. Het anders zo tumultueuze werk van de Zweed krijgt in dit boekje het karakter van serene rust en verzoening. In deze uitgave zijn ook enkele poeziefragmenten uit de oorspronkelijke Zweedse editie opgenomen. Zij behoren niet tot het sterkste in zijn oeuvre en winnen niet aan kwaliteit in vertaling. Cora Polet heeft wat het proza betreft uitstekend werk verricht.(NBD|Biblion recensie, A. van Marken)

 • Essay over de moeheid / P. Handke

  Essay over de moeheid / P. Handke

   26/8/18. Hoewel Peter Handke zijn boek in de titel als essay aanduidt, behandelt hij het als een vertelling: 'Ik wil vertellen over de verschillende wereldbeelden van de verschillende moeheden...' zegt hij tegen zijn denkbeeldige gesprekspartner - het boek is geschreven in de dialoogvorm. Na enkele kwaadaardige vormen van moeheid uit zijn jeugd te hebben gememoreerd, komt hij van de 'alleenmoeheid' via de 'tweedelende moeheden' tot 'wij-moeheden' van het samen met anderen werken en vervolgens bij de 'koninklijke moeheid' van het schrijven. Ten slotte beleeft hij de 'Utopische moeheid' die hem een maakt en verzoent met de wereld om hem heen. Die 'wereldvertrouwende moeheid' herbeleeft hij tijdens het schrijven aan zijn essayerende vertelling op een idyllische plek in Andalusië. Enige hoogdravendheid kan Handke's vertelling niet ontzegd worden en de beelden dreigen door zijn omslachtig geformuleerde interpretaties overwoekerd te worden, maar hij wijst in elk geval op de ingewikkeldheid van een verschijnsel waaraan doorgaans weinig woorden worden vuil gemaakt.(Biblion recensie, J.F. Vogelaar.)

 • Faust een tragedie / J. W. Goethe

  Faust een tragedie / J. W. Goethe

   23/4/17. Als Duitsland het land is van dichters en denkers, dan dankt het dat in de eerste plaats aan Goethe. Niet alleen is Goethe verreweg de beroemdste dichter in de Duitse taal, hij is ook een dichter die inhoudelijk zoveel te bieden heeft dat we hem wel de denker onder de dichters mogen noemen.

 • Germaine Greer Shakespeare

  Germaine Greer Shakespeare

   11/1/19. Ondanks het bescheiden formaat van deze studie is dit een uiterst belangwekkende verhandeling over Shakespeares toneelwerk. De schrijfster heeft een zeer groot observatievermogen en een scherp inzicht in Shakespeares wezen; het meest interessante is vermoedelijk de stelling dat zijn ideeenwereld niet draaide om een soort "kosmische orde", maar juist om wat de tegenstelling tussen verschillende standpunten in de toeschouwer teweeg zou brengen: eerder een beweeglijke dan een beschouwende filosofie dus. Een heldere onderverdeling in probleemgebieden (poetica, ethiek, politiek, teleologie en sociologie) en het gebruik van een aantal essentiele stukken (o.a. "King Lear", "Hamlet", "De storm", "Richard II" en "As you like it") ter illustratie geven het geheel extra duidelijkheid. Zeer interessant en boeiend voor zowel leek als kenner; redelijk goede vertaling.(NBD|Biblion recensie, Casper Oliemans.)

 • Groote verwachtingen / Charles Dickens

  Groote verwachtingen / Charles Dickens

   28/9/18. Op een winderig kerkhof bij de zeekust wordt de kleine Pip door een verwilderd en woest man in de schemering aangegrepen, en krijgt de boodschap een vijl en proviand voor de verwoesteling te halen. – Zo is het ongehoord suggestieve begin van dit verhaal, dat verder van de ene wonderlijke situatie naar de volgende verrassing glijdt. De kleine Pip ontdekt dat de man die hem aansprak een ontsnapte gevangene is, en even later ontdekt hij dat het er twee zijn. Aan hun ontsnapping komt gauw een eind, aan de wonderlijke zaken niet. – Na enige tijd wordt Pip binnengeleid in het vreemde huis van juffrouw Havisham, een spookachtig verschijnsel in oeroude bruidskledij, wankelend rondlopend door een huis waar een s de tijd en alle klokken zijn blijven stilstaan – getuige de bruidstaart, middelpunt van een staatsievertrek, nu al sinds jaren de veilige woning van torren en spinnen. Daar ontmoet Pip de kleine Estella, een wees als hij. Door toedoen van juffrouw Havisham komt Pip in de leer bij zijn zwager Joe Gargery, een smid. Maar aan zijn smidsloopbaan komt spoedig een einde, als de heer Jaggers, advocaat uit Londen, Pip komt bezoeken met de mededeling dat een onbekende edelmoedigaard zijn opleiding tot 'gentleman' zal bekostigen.

 • Günter Grass - In Kupfer, auf Stein

  Günter Grass - In Kupfer, auf Stein

   26/12/16.Inclusief losse bijlage met de Nederlandse vertaling van de Duitse teksten.

 • Herinnering aan mijn droeve hoeren / G. G. Marquez

  Herinnering aan mijn droeve hoeren / G. G. Marquez

   Een aangrijpend verhaal van een man die op zijn negentigste verjaardag een ongebruikelijk cadeau krijgt van een bevriende bordeelhoudster: een jong meisje, maagd nog, maar in afwachting van een bestaan in de prostitutie. Tussen de oude man en het meisje groeit een ontroerende, kwetsbare en ongewone relatie. Marquez slaagt erin om hun twee levensgeschiedenissen te vervlechten in een gepassioneerde roman over liefde - en de naderende dood.

 • Het boek van Gould./ R. Flanagan

  Het boek van Gould./ R. Flanagan

   26/6/18. Originele, Australische roman die zich afspeelt in een negentiende-eeuwse, Australische strafkolonie.

 • Het eigen lot / K. Oe

  Het eigen lot / K. Oe

   Hoe reageert men op de geboorte van een abnormaal kind? Vogel, een zevenentwintigjarige jongeman met asociale neigingen, zocht tot nu toe, als zich moeilijkheden in zijn leven voordeden, zijn toevlucht in een zee van whisky. Nu krijgt hij te maken met een onmetelijk groot verdriet. Oë beschrijft de aarzeling, de vreugde en de depressie van de hoofdpersoon gedurende een paar weken. In de epiloog vertelt hij hoe Vogel de beslissing neemt om zijn ongelukkig geboren kind door operaties het leven te redden en het groot te brengen.

 • Het einde van de Joden / A. Mansbach

  Het einde van de Joden / A. Mansbach

   11/6/18.Adam Mansbach (1976) is docent 'creative writing' en schrijft voor The New York Times over muziek en literatuur. 'Het einde van de joden' (zijn eerste in het Nederlands vertaalde roman) is een familiedrama over drie generaties van een geseculariseerde joodse familie. Zowel Tristan Brodsky (grootvader) als Trist Freedman (kleinzoon) zijn ambitieuze schrijvers die door middel van hun romans naar een identiteit zoeken die hun joodse afkomst ontstijgt. Tristan is voor zijn emancipatie vooral schatplichtig aan zijn vriendschap met zwarte jazzmusici, Trist op zijn beurt laat zich inspireren door hiphop. Als Tristan een succesvolle roman schrijft over de leefwereld van Trist, en zo het gras voor de voeten van zijn kleinzoon wegmaait, neemt Trist wraak door het leven van zijn grootvader naar eigen smaak te herschrijven. De schending van integriteit is een van de thema's die Mansbach behandelt. Ook de grenslijnen van andere grote thema's als identiteit, relaties, geaardheid, ras, kunst en religie worden door Mansbach opnieuw getrokken: een geniale registratie van de postmoderne tijd. Kleine druk.L. Torn

 • Het geluid van vallende sneeuw / J. Regnerus.

  Het geluid van vallende sneeuw / J. Regnerus.

   26/9/18. Een jonge vrouw reist af naar Japan om er als kunstenaar te werken. Zij stuit op een samenleving met onbekende codes en raadselachtige tegenstrijdigheden.In 2001 woonde Jannie Regnerus een jaar in Japan. Ze raakte gefascineerd door dit land en zijn bewoners, die de modernste technologie als vanzelfsprekend omarmen, maar wier dagelijks bestaan tegelijkertijd doordrenkt is van goden, geesten en magische rituelen. Haar Japanse vriendin Etsuko, een oud-studiegenoot, laat haar kennis maken met deze kant van het Japanse leven, die is gebaseerd op het geloof dat alles een ziel heeft, van bomen en rivieren tot brillen en fotocamera's.Samen bezoeken ze een ceremonie waar afgedankte foto-toestellen ritueel worden verbrand opdat de zielen erin vredig vrijkomen. Tijdens het jaarlijkse maanfeest wordt hum een glas maanwater geserveerd, een drankje om het geweten te zuiveren. In zentuinen leert Etsuko haar luisteren naar het geluid van vallende sneeuw, ze gaat naar een zomers vuurvliegjesfestival en maakt de nationale opwinding mee over het ontluiken van de kersenbloesem. Terwijl zij probeert zich staande te houden in een provinciale miljoenenstad, ontmoet ze een galeriehouder die haar een verblijf in een geleerd bergpension opdringt om haar eenzaamheid te laten ervaren.

 • Het paneel van Vlaanderen / A. Perez-Reverte

  Het paneel van Vlaanderen / A. Perez-Reverte

   24/12/18. Prez Reverte (Cartagena, 1951) is behalve romancier ook oorlogscorrespondent. Voor de Spaanse televisie versloeg hij o.a. de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavi. 'Het paneel van Vlaanderen' is een intrigerende, veelzijdige roman met verschillende niveaus die ons niet alleen iets leert over het schaakspel (het schilderij beeldt een schaakpartij uit), maar bijv. ook over de wereld van galeries, restaurateurs en veilinghuizen. Het is geen wonder dat deze roman leest als een trein. 'Het paneel van Vlaanderen' vraagt om een brede lezerskring. Het boek doet qua opzet denken aan Lujns 'Los espejos paralelos', waarin ook een schilderij de hoofdrol speelt. Hardcover met toepasselijk omslag van een schaker met daarop in zwart kader de titelgegevens; normale druk.(Biblion recensie, Dr. M.A. Vissers.)

 • Het tegenovergestelde van dood / R. Saviano

  Het tegenovergestelde van dood / R. Saviano

   31/12/16.Een hartverscheurende novelle en een kort verhaal over jonge mensen en de keuzes die ze moeten maken om de maffia te kunnen ontlopen. Na zijn sensationele debuut Gomorra toont Roberto Saviano ons in deze hartverscheurende novelle de andere kant van de medaille – de wereld van jonge Italianen die aan de kant van het gezag staan, en om precies te zijn: in de frontlinie. De verhalen spelen zich af in het arme zuiden van Italië, waar jongemannen geen andere keuze hebben om de criminaliteit te ontlopen dan door bij de politie of in het leger te gaan.

/
Toont 41 tot 60 (van 100 produkten)