Vertaalde literatuur

/
Toont 1 tot 20 (van 71 produkten)
 • 1492, of De tijd en het leven van Juan Cabezón uit Castilië./ H. Arijdjis

  1492, of De tijd en het leven van Juan Cabezón uit Castilië./ H. Arijdjis

   Een kleinzoon van bekeerde Spaanse joden reist eind 15e eeuw heel Spanje af op zoek naar zijn voor de Inquisitie gevluchte geliefde.

 • Afrikaanse brieven / W. Godschalck van Focquenbroch

  Afrikaanse brieven / W. Godschalck van Focquenbroch

  Afrikaanse brieven van Willem Godschalk van Focquenbroch.Vertaald door : T. Rosenboom.Gebonden boek.2007. 

 • Al mijn vrienden zijn superhelden | Alan Kaufman

  Al mijn vrienden zijn superhelden | Alan Kaufman

  Alle vrienden van Tom zijn ware superhelden. Tom is er zelfs met een getrouwd, de Perfectioniste. Maar op hun bruiloft wordt de Perfectioniste gehypnotiseerd door haar ex, Hypno, die haar laat geloven dat Tom onzichtbaar is. 

 • Alfred & Emily / Doris Lessing

  Alfred & Emily / Doris Lessing

   4/11/17. In haar nieuwe roman Alfred en Emily neemt Nobelprijswinnaar Doris Lessing ons mee naar het Rhodesië van haar jeugd. Ze vraagt zich af hoe het leven van haar ouders zou zijn geweest als de Eerste Wereldoorlog nooit zou hebben plaatsgevonden. Wat als?In werkelijkheid werden haar ouders getekend door die oorlog. Haar vader Alfred, die eigenlijk een leven als boer wilde leiden, werd getroffen door een granaatsplinter en moest een houten been dragen. De grote liefde van haar moeder Emily verdronk in het Kanaal en zij zou de oorlog doorbrengen met het verzorgen van gewonden.De woede van het tweetal vond een weg in de jonge Doris Lessing, en heeft haar nooit meer verlaten. Bijna een eeuw na de oorlog probeert zij haar ouders het leven te geven dat zij zouden hebben kunnen leiden: met een ontmoeting tijdens een cricketwedstrijd, maar ieder met hun eigen levenspad. Een meesterlijk pennenspel tussen feit en fictie.Alfred en Emily is een grootse ode van Doris Lessing aan haar ouders, maar vooral aan de verbeelding, die in haar eigen leven zo'n enorme rol speelde, en waarmee ze andermaal bewijst tot de allergrootste schrijvers te behoren.

 • Alles is verlicht / Jonathan Safran Foer

  Alles is verlicht / Jonathan Safran Foer

   23/11/17. Een jonge joods-Amerikaanse schrijver gaat op zoek naar sporen van zijn familie op het Oekraïense platteland.

 • Als de walvissen vertrekken / J. Rytcheu

  Als de walvissen vertrekken / J. Rytcheu

  Nau is de oermoeder van de mens. Uit liefde voor haar neemt de walvis Reu een menselijke gedaante aan. Nau waakt over de mensheid en lijkt onsterfelijk. 

 • Avonden op een dorp bij Dikanka / Gogol.

  Avonden op een dorp bij Dikanka / Gogol.

   27/10/17. Bevat 2 bundels verhalen van Gogol:- 'De Avonden' vol heksen, spoken, verdronken meisjes, vreselijke wraak, betoverde plekken.- 'Mitgorod' met de complete historische roman Taras Boelba en de bekendste ruzie uit de Russische literatuur tussen Iwan Iwanowitsj en Iwan Nikiforowitsj.

 • Begin van een onbekend tijdperk. /K. Paustovskij

  Begin van een onbekend tijdperk. /K. Paustovskij

   21/11/17. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Paustovskij (1892-1968) verschijnen twee delen van diens zesdelige autobiografie in goedkope edities: "Begin van een onbekend tijdperk" en "Onrustige jeugd" (zie a.i. deze week). De flapteksten van beide boeken zijn overigens verwisseld. In negentien verhalen vertelt de Russische schrijver in dit derde deel eigen belevenissen gedurende de Oktoberrevolutie (1917-1920). Aktief (als soldaat) en passiever (als journalist) kon hij van de plotselinge veranderingen getuige zijn. De neergang van de intelligentsia, het volksleven, couleur locale, reisbelevenissen - dit alles is niet schematisch, 'socialistisch realistisch', maar levendig met groot kunstenaarschap weergegeven. De tegenstanders blijven toch nog mensen in de beschrijving van deze overtuigde communist: neem maar de rake literaire typering van Kerenski. Een lezenswaardig boek, ook uit geschiedkundig oogpunt.(Biblion recensie, Redactie.)

 • Bekentenissen van een Ierse rebel / Brendan Behan

  Bekentenissen van een Ierse rebel / Brendan Behan

   22/11/16.Deze bekentenissen werden door Behan een jaar voor zijn dood op de band gezet en door zijn 'literaire vroedvrouw' persklaar gemaakt. Het zijn herinneringen aan de jaren 1941-1955. Elk hoofdstuk is een brij Iers leven, ruig maar vol humor verteld. Het begint met het feit dat hij er drie jaar tuchthuis op heeft zitten (beschreven in 'Borstal Boy'). Daarna raakt hij nog vele malen in de gevangenis door zijn werk voor de IRA. We horen weinig over zijn literaire werk, maar wel over zijn werk als huisschilder, hetgeen zijn eigenlijke beroep was. Nu in 1979, nu we vele jaren meegeleefd hebben met het Ierse drama, is het goed dat dit boek is herdrukt en dat het nog eens onder de ogen van velen komt. De vertaling laat zich nog vlot lezen.(NBD|Biblion recensie, Th. Fuchs-van Braningen)

 • Bibliomanie / G,. Flaubert

  Bibliomanie / G,. Flaubert

   26/12/16. Op zestienjarige leeftijd schreef Flaubert (1821-1880) een novelle over een Spaanse bibliofiel wiens hartstocht hem uiteindelijk te gronde richt. Een beloftevol jeugdwerkje dat nu dank zij de inspanningen van het vertaalkollektief Cassiopeia en de fraaie vormgeving door uitgever en illustrator de Nederlandse lezer een aantrekkelijke entree tot een groot auteur biedt. In een nawoord gaan de vertaalsters nader in op stijl en kompositie van het verhaal.(NBD|Biblion recensie, Drs. Menno Gnodde)

 • Botanische Fuchia s / M. Goedman-Frankema

  Botanische Fuchia s / M. Goedman-Frankema

   27/9/17. Naast de grote belangstelling die er is voor de gewone Fuchsia's is er een toenemende populariteit waar te nemen voor de in het wild voorkomende botanische Fuchsia's. In deze kleurrijke uitgave worden de 10 secties afzonderlijk beschreven met daarbij een zo volledig mogelijke omschrijving van de in Nederland aanwezige species en aanwijzingen en aanzien van de winterhardheid, verzorging en dergelijke. Bijna 50 soorten zijn in kleur afgebeeld en van elke sectie is er een aquarelleerde afbeelding die de specifieke details laat zien.

 • Braziliaanse brieven / A. willemsen

  Braziliaanse brieven / A. willemsen

   Wat in ons land bekend is van de boeiende Brazilliaanse literatuur, is dat in hoofdzaak dank zij het onvermoeide vertaalwerk van August Willemsen die daarvoor, en voor zijn vertalingen van Portugese auteurs, in 1983 de Nijhoff-Prijs ontving. Daarnaast publiceert Willemsen ook eigen werk, meestal gerelateerd aan zijn activiteiten als vertaler. Tussen 1967 en 1984 woonde, werkte en reisde hij vier keer geruime tijd in Brazilië. In de nu gepubliceerde Reisbrieven doet hij daarvan verslag: indringend, zeer direct en persoonlijk. Met een mengsel van humor, verwondering, afschuw en liefde beschrijft hij de zich geleidelijk verdiepende kennismaking van een (zeer Amsterdamse) Nederlander met de verwarrende samenleving in dit onmetelijke tropische land. Het boek is geschikt voor een ruime lezerskring: liefhebbers van het genre reisbrieven, lezers die geïnteresseerd zijn in wat er buiten Europa te koop is en al diegenen die bereid zijn zich te laten boeien door een begenadigd èn ter zake kundig verteller.(Biblion recensie, Drs. J. de Marez Oyens.)

 • Brieven aan vriendinnen. / L. F. Celine

  Brieven aan vriendinnen. / L. F. Celine

   9/12/17. De brieven die Céline in de jaren dertig aan zijn vriendinnen schreef, zijn van een ongewone openhartigheid. Zij beginnen in de periode dat hij brak met zijn eerste vrouw, Elisabeth Craig, de grote liefde aan wie hij Reis naar het einde van de nacht had opgedragen. De laatste brief in deze bundel valt in de periode dat hij kennismaakte met Lucette Almanzor, de vrouw met wie hij de rest van zijn leven zou doorbrengen. Met geen van de vriendinnen tot wie Céline zich in dit boek richt heeft hij een liefdesrelatie in de conventionele zin van het woord gehad. Liefde is een woord dat hij zeker in verband met sexualiteit niet graag gebruikte.

 • Brieven en dagboeken / Lord Byron

  Brieven en dagboeken / Lord Byron

   14/12/16.Lord George Gordon Byron (1788-1824) geldt als de verpersoonlijking van de romantische mythe. In de zesendertig stormachtige jaren van zijn leven leek de wereld niet om haar eigen as maar om de levensas van Byron te draaien. Byron beschouwde zijn leven als een noodlot en had zich voorgenomen niet te willen deugen. Hij verteerde zijn leven. Een autopsierapport kort na zijn dood vermeldde dat hij het beenderengestel had van een tachtigjarige.  Byron schreef zoals hij leefde: rusteloos, in gedreven haast, achteloos geniaal. De brieven van Byron geven een schitterend beeld van zijn tijd. Uit deze ruime selectie uit de brieven en een vijftal onderbroken dagboeken krijgt de lezer de verrassende indruk dat Byrons proza gisteren geschreven is. Joop van Helmond heeft niet alleen door zijn keuze en vertaling, maar ook door zijn inleiding, nawoord, aantekeningen en beschrijvende bibliografie van deze uitgave een Byron par-lui-même gemaakt: strijdbaar, tegendraads, wanhopig, hyperactief op- velerlei gebied - kortom, de werkelijkheid achter de mythe.

 • Dagboek van een teleurgesteld man. / W. Barbellion

  Dagboek van een teleurgesteld man. / W. Barbellion

   Jij zou medelijden met me hebben, nietwaar? Ik ben eenzaam, platzak, verlamd en net achtentwintig. Maar ik knip met mijn vingers in je gezicht en met een zelfde arrogantie heb ik medelijden met je rimpelloze geluk en de bewegingloze sereniteit van je geest. Ik prefereer mijn eigen kwelling. Ik ben stervende, maar jij bent al een lijk. Jij hebt nooit echt geleefd. Jouw lichaam is nooit geranseld totdat het tintelt van leven door een hopeloos verlangen om te beminnen, te weten, te handelen, te slagen' Zo richt W.N.P. Barbellion, die in 1919 op dertigjarige leeftijd overleed, zich tot de lezer. De dagboeken van Barbellion zijn wrang, groots, aangrijpend. Ze zijn ontsproten aan het brein van een man die door het leven getreiterd werd, een man wiens wanhopig vitalisme en grote ambities voortdurend door een slechte gezondheid gefnuikt worden.

 • De antichrist / F. Nietzsche

  De antichrist / F. Nietzsche

   2/11/16.De antichrist behoort tot de geschriften die in 1888, in Nietzsches allerlaatste productieve periode, tot stand komen. Vuriger, furieuzer aanklacht tegen zijn tijdgenoten heeft hij niet geschreven. Aan de hand van een koelbloedige ontleding van de fundamenten waarop het christendom en het instituut Kerk berusten, wordt de decadentie van de moderne, Europese cultuur aangetoond. Nietzsche stelt het christelijk geloof aansprakelijk voor de ondergang van de antieke wereld en voor de decadentie in het algemeen, gefundeerd als het is op ressentiment, legenachtigheid, tegennatuurlijkheid en verachting van de seksualiteit. Nietzsche reserveerde zijn vernietigendste banblliksems voor deze 'nog altijd onovertroffen vorm van dodelijke vijandschap tegen de realiteit'.

 • De baldadige vertelsels / H Balzac

  De baldadige vertelsels / H Balzac

   De baldadige vertelsels, bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen . 

 • De behouden Tong / Elias Canetti

  De behouden Tong / Elias Canetti

     De behouden Tong:  geschiedenis van een jeugd.De massapsycholoog en schrijver Elias Canetti (1905-1994, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur 1981) beschrijft hier zijn jeugd in Bulgarije, Engeland, Zwitserland en Oostenrijk. Met opvallende precisie schildert hij in fraai, nobel proza de veelheid van culturen waarin hij als kind verkeerde. Wie zijn beroemde studie over de psychologie en sociologie van de massa, 'Massa en macht', kent, zal hier geboeid de beschrijving van de eerste beleving van het verschijnsel 'menigte' lezen. Wie zijn roman 'Het martyrium' kent zal historische voorlopers van figuren daaruit ontmoeten. Maar ook wie niets van hem weet zal dit rijke boek, zijn meest toegankelijke werk, ademloos uitlezen.

 • De bronzen ruiter. / A. Poesjkin

  De bronzen ruiter. / A. Poesjkin

   Aleksandr Sergejevitsj Poesjkin (Russisch: Александр Сергеевич Пушкин) (Moskou, 6 juni 1799 – Sint-Petersburg, 10 februari 1837, of 26 mei 1799 – 29 januari 1837 volgens de juliaanse kalender) was een Russisch dichter. Poesjkin wordt algemeen beschouwd als de grootste Russische dichter, en tevens als één van de grootste dichters uit de wereldliteratuur. Samen met andere grote Russische schrijvers, zoals Lermontov, Gogol, Toergenjev, Tjoettsjev, Dostojevski, Tolstoj en Tsjechov behoort Poesjkin tot de zogenoemde gouden eeuw van de Russische literatuur.

 • De dame met het hondje / A. Tsjechov

  De dame met het hondje / A. Tsjechov

   11/11/17. Niet voor niets bestaat er zoiets als ‘het Tsjechoviaanse verhaal’: Anton Tsjechov was dé grote vernieuwer van het moderne korte verhaal. Het open einde, de stream-of-consciousness techniek, de minimalistische stijl, de ogenschijnlijk onbelangrijke details: veel kenmerken uit de verhalen van latere grootmeesters zoals Hemingway, Joyce en Faulkner zijn uitgevonden door Tsjechov. Vooral in de laatste jaren van zijn leven schreef Tsjechov een aantal verhalen die tot zijn meesterwerken worden gerekend. De veertien verhalen in deze bundel ademen de melancholieke sfeer en het menselijk gevoel die zo typerend is voor dit latere werk. In het titelverhaal ‘De dame met het hondje’ beginnen een man en een vrouw uit verveling een buitenechtelijke affaire die uitloopt in een grote, onmogelijke liefde, vol schuldgevoelens en schrijnend verlangen. En in het destijds gecensureerde ‘Grote Volodja en kleine Volodja’ maken we kennis met een typisch Tsjechoviaanse hoofdpersoon: een frivole, oppervlakkige, ontevreden vrouw die geen kans ziet zich te ontworstelen aan het lege bestaan dat ze leidt.

/
Toont 1 tot 20 (van 71 produkten)