Bouwtechniek in Nederland / J. Oosterhoff

Bouwtechniek in Nederland / J. Oosterhoff
Bouwtechniek in Nederland / J. Oosterhoff
€35,00 incl. tax
In voorraad
1 stuks
Qty:   

Bouwtechniek in Nederland. Constructies vanijzer en beton . Gebouwen 1800-1940. Overzicht en typologie Delft, Univ. Pers. 1988, 1e dr. Softcover.Isbn:9789062754595

   Deze studie behandelt het bouwen met ijzer en beton tussen 1800 en 1940. De studie (dit is het eerste deel van een serie over bouwtechniek in Nederland die, voor zover bekend uit 2 delen zal bestaan) ondersteunt het 'Monumenten Inventarisatie Projekt', dat als doel heeft jongere architektuur en stedebouwkunst in kaart te brengen. In het inleidend gedeelte wordt de historische ontwikkeling behandeld. Vervolgens wordt een uitgebreid overzicht gegeven van draagkonstrukties en gebouwen waarbij gebouwvorm, konstruktietype en -materiaal, kenmerkende bijzonderheden en datering worden behandeld. Auteurs zijn civieltechnici, werkzaam bij de T.U. te Delft. Het boek, dat over het algemeen prettig is geschreven, bevat veel en goed zwart-wit fotomateriaal. Voor personen (ook niet bouwkundigen) die zich interesseren in de bouwkunst van 1800 tot heden. Bevat naast de inhoudsopgave een uitgebreid literatuuroverzicht en een index voor begrippen, personen en bedrijven.

Er geen zijn recensies voor dit product


SCHRIJF RECENCIES

Klik hier om in te loggen in uw profiel om een recensie te schrijven.