Architectuur

/
Toont 21 tot 40 (van 88 produkten)
 • Building the Escorial. / G. Kubler

  Building the Escorial. / G. Kubler

   3/8/17. In this study of the Escorial , G. Kubler , historian of Spanish architecture, makes the famed sixteenth-century monument understandable.

 • Cisterciënzer abdijen / J-F. Leroux-Dhuys

  Cisterciënzer abdijen / J-F. Leroux-Dhuys

   Als nieuw , groot boek met veel foto s.

 • City of salt / N. Kahn & R. Selesnick

  City of salt / N. Kahn & R. Selesnick

  3/10/16.  Panoramic photographs of fantastical landscapes make a bizarre Baedeker to alternative realities in City of Salt, by Nicholas Kahn and Richard Selesnick.

 • Classic Irish houses of the middle size / M. Craig

  Classic Irish houses of the middle size / M. Craig

     Portrayed is the strength and beauty of Ireland as reflected in its houses.Deals with those 17th, 18th and early 19th century houses of the middle size, many of which have fallen victim to decay and neglect. This book analyses the design and layout of over one hundred of these houses.

 • Classicisme en romantiek. / R. Toman

  Classicisme en romantiek. / R. Toman

   Een team van auteurs ontvouwt in dit boek een breed panorama van de architectuur en beeldende kunst in Europa en de VS van ca. 1750-ca. 1850. Herbezinning op de Oudheid en Middeleeuwen, nieuwe ideeen (Verlichting), nieuwe materialen etc. leidden tot een gevarieerde kunst- en architectuurproductie. De heldere opzet van dit boek is volgens de beproefde Konemann-methode. Eerst komt, geografisch ingedeeld, de architectuur aan bod, daarna volgen beeldhouw-, schilder- en tekenkunst. In elk hoofdstuk wordt zowel ingegaan op de specifieke architectuur- en kunstgeschiedenis, als op de historische context en de achterliggende (filosofische) ideeen en theorieen. Ook krijgen afzonderlijke kunstenaars aandacht, bijv. architecten als Adam, Ledoux en Schinkel, beeldhouwers als Canova en Thorvaldsen en schilders als Blake, Turner, David en Goya. De ene tekst is toegankelijker dan de andere, maar over het algemeen moet de lezer een goede achtergrondkennis hebben. Jammer is dat er vrij veel slordigheden in staan. Ook hier doen het vooral de talrijke mooie foto's (meest in kleur), goed geintegreerd in de tekst. De appendix bevat een verklarende woordenlijst, geselecteerde bibliografie en personen- en plaatsregister. 

 • Collected architectural designs / K. F. Schinkel

  Collected architectural designs / K. F. Schinkel

  Academy Editions Architecture Series. 1983.Schinkel, Karl Friedrich, 1781-1841.Engels.

 • Constructa-pres 92 / Ernst & Sohn

  Constructa-pres 92 / Ernst & Sohn

   Constructa-Preis 92: Industriearchitektur in Europa / Industrial Architecture in Europe Teil: 1992.Published by Berlin Ernst & Sohn Verlag. 

 • Contemporary European Architects Volume 1 / W. Amsoneit

  Contemporary European Architects Volume 1 / W. Amsoneit

  English, German and French text. Useful and inspiring large format full colour book, with French flaps. 

 • De complete kleurenwijzer voor het interieur./ A. Westgate

  De complete kleurenwijzer voor het interieur./ A. Westgate

   31/10/16.Kleuren gebruiken in huis: het blijkt dikwijls een hele opgave om het resultaat te bereiken dat men in gedachten had. Wellicht komt dit door onvoldoende inzicht in de kleurentheorie en een gebrek aan voldoende zelfkennis. Want, zo betoogt dit boek, kleuren kunnen ook een therapeutische waarde hebben en het algemeen welzijn bevorderen. Daarom is wellicht ook enig commentaar opgenomen vanuit de Feng Shuhoek (de Chinese kunst om de leefomgeving op een goede manier te ordenen). Deze, en nog meer, informatie wordt verstrekt in korte hoofdstukjes, waarna acht kleuren afzonderlijk worden bekeken. Hierbij zijn ook voorbeelden te zien van concrete toepassingen en worden tips gegeven om zelf verf te mengen. Uitneembare kleurenkaartjes* in een waaier van tinten maken het mogelijk om kleuren met elkaar te combineren en een trefwoordenregister laat enig gericht zoeken toe. Het boek gaat wel nadrukkelijk uit van het kleurenassortiment van een welbepaald merk (Nutshell natural paints). (Biblion recensie, Manu Manderveld)

 • De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst.

  De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst.

  Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving, behandelt de in Nederland voorkomende bouwwerken en aardwerken - of de overblijfselen daarvan - voor zover zij ouder dan honderd jaar en in enig opzicht van belang zijn uit een oogpunt van geschiedenis en kunst, alsmede de voorwerpen, die zich bevinden in dan wel behoren tot de bedoelde bouw- of aardwerken en die voldoen aan de zojuist genoemde vereisten. Verder worden in het kort vermeld openbare en particuliere verzamelingen op het gebied van geschiedenis en kunst, en wel voornamelijk die, welke door hun betrekking tot plaats en omgeving een duurzaam karakter hebben verkregen. 

 • De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst.

  De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst.

   De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst.Deel 4 . De provincie Overijsel . eerste stuk : Twente. 1934.Geill.

 • De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. / H. van den Berg

  De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. / H. van den Berg

   21/6/17. De Monumenten van Geschiedenis en Kunst van Westfriesland, Tessel en Wieringen. Beschrijving van Nederlandse monumenten en (particuliere) verzamelingen op het gebied van kunst en geschiedenis.

 • Detroit Amsterdam A W G architecten

  Detroit Amsterdam A W G architecten

  Detroit Amsterdam, AWG Architecten. Vesteda, 2005. 

 • Diederendirrix architecten architects

  Diederendirrix architecten architects

   24/8/18. Bepalend voor de architectuur van Bert Dirrix en Paul Diederen is hoe een gebouw zich manifesteert in het stadslandschap en de binnenwereld omhult.Hans Ibelings beschrijft de werkwijze van het bureau diederendirrix en de verschillen en overeenkomsten in benadering van Dirrix en Diederen. Madeleine Maaskant en Giampiero Sanguigni belichten de afzonderlijke oeuvres van respectievelijk Dirrix en Diederen; Jos Bosman analyseert hun gemeenschappelijke wortels in het Eindhovense architectuurmilieu.

 • Doorbroken barieres / I. Finaly

  Doorbroken barieres / I. Finaly

   2/8/17. De negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen van Groningen, Nieuweschans, Coevorden, Deventer, Zutphen, Nijmegen, Grave, 's-Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom, Venlo en Maastricht hebben meer met elkaar gemeen dan men op het eerste gezicht zou denken. Deze steden en nog een aantal andere werden tussen 1867 en 1874 opgeheven als vesting. Toen de steden geen verdedigingsfunctie meer hadden konden ze worden ontmanteld en hun vestingterreinen voor andere, stedelijke functies worden ingericht. Architect F.W. van Gendt heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces dat deze steden doormaakten van gesloten vesting tot open stad met stadsuitbreidingen. Van Gendt was van december 1867 tot zijn overlijden in 1900 in dienst bij het Ministerie van Financiën als 'Ingenieur voor de Ontmanteling der Vestingen'. In die hoedanigheid maakte hij voor minstens twaalf opgeheven Nederlandse vestingen onmantelings- en stadsuitbreidingsplannen, waaraan onmiskenbaar een aantal gemeenschappelijke stedebouwkundigen.

 • Droomhuizen / K. de Graaf

  Droomhuizen / K. de Graaf

   29/8/17. Deze uitgave kan als handleiding dienen voor indivuele opdrachtgevers bij het kiezen van een betaalbaar huis.

 • Dutch Design Van De 20Ste Eeuw / T. Lauwen

  Dutch Design Van De 20Ste Eeuw / T. Lauwen

   15/4/17. Van halssierraad tot Ik ben Ben, van de metaaldraadlamp tot de blotebillenjurk, van de Mediaeval tot de bewegwijzering op Schiphol, van Hotel American tot het damesurinoir: in de twintigste eeuw zijn Nederlandse ontwerpers er steeds opnieuw in geslaagd op de meest uiteenlopende gebieden mooie en spannende, eigenzinnige en aansprekende objecten te bedenken. Vele hiervan zijn zowel beelden van hun tijd als op zich staande iconen geworden. Nederlandse ontwerpers hebben ervoor gezorgd dat Dutch Design over de hele wereld een begrip is geworden.

 • Dwarsweg-weg. / R. van de Booij

  Dwarsweg-weg. / R. van de Booij

  23/12/16.  Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.

 • Eastern Harbour District Amsterdam / P. Bouvier & M. Buurman

  Eastern Harbour District Amsterdam / P. Bouvier & M. Buurman

   The transformation of the Eastern Harbour District in Amsterdam was completed in 2003. More than 8,000 dwellings have definitively taken over from hangars, transhipment installations, rails, containers and goods trains. All of the Netherlands' top architects have built here, as well as a large number of renowned foreigners. An operation like this appeals to the imagination. The number of articles in newspapers and magazines is impressive, as are the numbers of architecture and urban-planning tourists who have visited the district in recent years. Until now, however, there was no single publication in which the entire district was documented in its completed form. Each of the various sections of the district has had a book devoted to it over the years, but only this book gives us a complete overview of the Eastern Harbour District, with historical information and with extensive documentation on every existing project that has by now been built. Besides the built and visible projects, such as dwellings, facilities, infrastructure and public space, this publication also devotes attention to the invisible: the planning process, the basic urban-planning principles, and the cultural and social impact at a local and national level. 

 • ECO STIJL - Mooi natuurlijk wonen / N. Taverne

  ECO STIJL - Mooi natuurlijk wonen / N. Taverne

   Eco Style neemt je mee naar een aantal van de meest inspirerende huizen ter wereld, van Australië tot Italië en van Zuid-Afrika tot Denemarken. Hoe verschillend ook in geografische ligging, stijl en sfeer, de huizen hebben met elkaar gemeen dat ze bewoond worden door mensen met een grote liefde voor de natuurlijke omgeving. Dat het ook mogelijk is om de natuur in je huis toe te laten als je in een door en door stedelijke omgeving woont maken de opgenomen stadswoningen duidelijk. Dit boek gaat ook over het eigen karakter van verschillende soorten eerlijke bouwmaterialen en interieurelementen, zoals hout, steen, glas, leisteen, van de sloop geredde materialen en hergebruikte meubelen. 

/
Toont 21 tot 40 (van 88 produkten)