Architectuur

/
Toont 41 tot 60 (van 85 produkten)
 • Een gat in de ruimte. / R. Geurtsen & M van Rooy.

  Een gat in de ruimte. / R. Geurtsen & M van Rooy.

   Architect van het Mercatorplein (Amsterdam; Admiralen buurt) was H.P. Berlage (1856-1934). Vanwege bouwvalligheid werd in 1961 één van de twee torens aan het plein gesloopt; een gat in de ruimte bleef over. In het kader van de stadsvernieuwing wordt nu naar een oplossing gezocht. Deze publikatie biedt materiaal ter discussie en is opgesteld in opdracht van de Bouw- en Woningdienst Amsterdam. De teksten zijn van bekende vakmensen: R. Geurtsen (stedebouwkundige) en M. van Rooy (publicist). Een zonder meer boeiende studie waarin de ontwikkeling en de architectuur van het plan 'West', waarin het Mercatorplein is gelegen, uitgebreid aan de orde komen. Ook de toepassing van het element 'toren' in de architectuur/stedebouw wordt beknopt behandeld. De publikatie wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor de reconstruktie. Bevat inhoudsopgave, noot- en literatuurverwijzingen. Rijk geïllustreerd met foto's en tekeningen (deels in kleur). Omslag met duidelijke belettering en een passende illustratie van het plein.(Biblion recensie, Ir. R.J. Wijntjes.)

 • European style Vol.1. / W. Pauwels.

  European style Vol.1. / W. Pauwels.

   30/8/17. Dit drietalige, groot-formaat, boek (Engels, Frans en Nederlands) is het eerste deel van een tweeluik met in totaal twintig fotoreportages over Europese bouwprojecten. De centrale vraag is volgens uitgever Wim Pauwels "of er sprake kan zijn van een 'Europese stijl'", maar in de rest van het boek wordt hier niet expliciet op ingegaan. Dit eerste boek bevat acht reportages over woningen in resp. Londen, Caviano (Zwitserland), Semelhe (Portugal), Dusseldorf, Antwerpen, Ibiza, Kopenhagen en Parijs. Elke reportage opent met een inleiding van een alinea waarin wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van het huis en de architect of het bouwbedrijf dat instond voor de bouw of renovatie. Daarna wordt de lezer aan de hand van paginagrote en kleinere kleurenfoto's rondgeleid door de woning. De gedetailleerde foto's gaan steeds vergezeld van korte annotaties over de gebruikte materialen, de sfeer, het meubilair.Achteraan de adressen van de betrokken bedrijven. Een weinig kritisch, erg luxueus uitgegeven boek voor de liefhebber van strakke en dure ontwerpen. Zware hardcover met dik, glanzend papier.Redactie Vlabin-VBC

 • Europese bouwstijlen / W. Koch.

  Europese bouwstijlen / W. Koch.

   16/2/17. Vertaling: Drs. Gerda Zeegers en Drs. Irmin Visser. 3e druk. In dit naslagwerk is op een overzichtelijke en vrij diepgaande manier (dit geldt vooral voor wat betreft de religieuze bouwkunst) de ontwikkeling van de Europese bouwstijlen beschreven. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de diverse fasen binnen een bouwstijl. Er is een driedeling gemaakt in de behandeling van de materie. Achtereenvolgens komen aan de orde: religieuze bouwkunst, kastelen en paleizen, burgerlijke bouwkunst. Elk hoofdstuk is vergelijkbaar qua opzet: een algemeen historisch en verklarend deel, een beschrijving van de kenmerkende vormen en bouwdetails en vervolgens per land/regio een overzicht van alle belangrijke bouwwerken en varianten van die stijl. Van belang zijn voorts het uitgebreide lexicon van bouwkunst- en aanverwante termen en de goed bruikbare meertalige termenlijst. Rijk geïllustreerd met schetsen en tekeningen van de schrijver.

 • Gaudi / R. Zeebst

  Gaudi / R. Zeebst

   2/12/16. Iedereen die naar Barcelona gaat, komt langs de werken van Antoni Gaudí, de architect die kunstliefhebbers van over de hele wereld naar Spanje heeft getrokken. Het was in deze hoofdstad van Catalonië waar de beroemde meester van de architectuur bijna al zijn werken produceerde, zoals de villa’s voor de welgestelden, het uitgestrekte Park Güell (dat nu open is voor het publiek) en de beroemde kerk ontworpen ter ere van de Heilige Familie, een project dat meer dan 100 jaar geleden is gestart en nog steeds voltooid moet worden.Het leven van Antoni Gaudí was vol tegenstellingen. Als jonge man was hij lid van de Catalaanse nationalistische beweging en was kritisch ten opzichte van de kerk. Hijhield van de glamour van het sociale leven en het uiterlijk van een dandy, terwijl hij op latere leeftijd een Spartaans leven leidde. Gaudí is nooit getrouwd en wijdde zijn leven geheel aan zijn kunst: de architectuur.Zijn werken zijn uitgeroepen tot “rustgevende oases in een woestijn van functionele gebouwen” en als “kostbare juwelen in het uniforme grijs van rijen huizen” en de meester zelf werd uitgeroepen tot de “Dante van de architectuur”.

 • Gebrandschilderd Glas / V. Chieffo Raguin

  Gebrandschilderd Glas / V. Chieffo Raguin

   Van middeleeuwse vensters tot moderne kunst belicht deze bijzondere vorm van kunst. Virginia Chiefo Raguin verkent de belangrijkste periodes waarin gebrandschilderde ramen werden gemaakt. Daarbij behandelt ze de oorsprong, de symboliek en de context van de ramen, alsmede de manier waarop ze gemaakt zijn.

 • Getooid als een bruid / A. Erftemeijer o.a.

  Getooid als een bruid / A. Erftemeijer o.a.

   4/8/17. 'Getooid als een bruid' is het eerste boek dat door zijn wetenschappelijke verantwoorde tekst en meer dan 300 illustraties volledig recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van dit monument. Het boek besteedt uitvoerig aandacht aan het ontwerp, de bouwgeschiedenis, de symboliek, de iconografie, de decoratie en de inrichting van de Sint Bavo kathedraal te Haarlem. De auteurs hebben gekozen voor een kunsthistorische benadering; zij deden uitvoerig bronnenonderzoek en raadpleegden verscheidene nog levende kunstenaars en andere betrokkenen. Een groot aantal gegevens in vorige boeken kon zodoende gecorrigeerd en aangevuld worden. Op basis van zeer veel nieuw gevonden en niet eerder gepubliceerd materiaal, waaronder brieven en ontwerptekeningen, zijn zij er in geslaagd een veel gedetailleerder beeld van de kathedraal te geven dan hun voorgangers.

 • Gezocht Gevonden! / D. Jeurissen

  Gezocht Gevonden! / D. Jeurissen

   30/8/17. Ben je al lang van plan je oude stoelen op te knappen of wil je een nieuwe designkeuken aanschaffen? Gezocht gevonden! helpt je bij de zoektocht naar bijzondere materialen en spullen in huis. Alles komt aan bod: tegels, vloeren, behang maar ook serres, luiken en hang- en sluitwerk. De redactie van 101 woonideeën verzamelde meer dan 350 tips en woonadressen. Dit is het woonboek waar je écht wat aan hebt!

 • Glas in architectuur / F. Seidel

  Glas in architectuur / F. Seidel

   1/9/17. Glas is mooi. Het geeft een enorm gevoel van vrijheid in architectuur. Sinds het glas uitgevonden is en vooral sinds de laatste 100 jaar is er een enorme verbetering in het procede geweest. Hierdoor is het mogelijk om glas op vele verschillende manieren te gebruiken in de architectuur. Dit boek geeft na een zeer beknopte inleiding een overzicht van 25 gebouwde projecten (wereldwijd, met veel voorbeelden uit Oostenrijk). In Nederland wordt het Laminata-huis in Leerdam genoemd. Het boek bestaat uit twee delen: het exterieur en het interieur. Per project wordt er een korte inleiding gegeven over het project en vervolgens wordt het project getoond door middel van foto's in kleur en ontwerptekeningen. Een mooi foto-overzicht van de mogelijkheden van glas in de architectuur. De nadruk ligt op de foto's. De toelichting (Ned., Fr., Eng.) is minimaal.Gilbert van der Lee

 • Glas in lood / S. Brown

  Glas in lood / S. Brown

   19/7/17. Wij associëren glas-in-lood met kerken en kathedralen. En inderdaad werden in de middeleeuwen de ramen van kerken en kathedralen tot kleurige openingen, die het Licht der Wereld binnenlieten. Na 1800, met het Gotisch reveil, nam de belangstelling voor de techniek weer sterk toe, wat leidde tot de grote verfijning tijdens Art Deco, Jugendstil, etc. Door moderne architecten wordt glas-in-lood veelvuldig en heel vernieuwend toegepast. De schrijfster volgt zorgvuldig de ontwikkeling van het ambacht, vanaf het Romaans tot aan het heden. Haar betoog wordt prachtig geïllustreerd met vele foto's, vaak paginagroot. De (moeilijk te nemen) foto's zijn helder, duidelijk en prachtig van belichting en kleur. Een gedetailleerde studie voor de geïntrigeerde kijker en de sterk gemotiveerde lezer.(Biblion recensie, Jan Rijsterborgh.)

 • Het Meubel van Gotiek tot Biedermeier / A. Berendsen

  Het Meubel van Gotiek tot Biedermeier / A. Berendsen

  Het Meubel van Gotiek tot Biedermeier. Uitgebreide en rijk geïllustreerde uitgave.  

 • Het Schippertje. Ornamenten en lijsten

  Het Schippertje. Ornamenten en lijsten

   24/10/17. Een fotoboek met voorbeelden.

 • Het veranderend stadsbeeld van Den Haag / V. Freijser

  Het veranderend stadsbeeld van Den Haag / V. Freijser

   31/1/17. Een bundel stedebouwkundige artikelen uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan (1990) van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. Zeven chronologisch geordende hoofdstukken behandelen de ontstaansperioden van de stad Den Haag. Na een inleidend hoofdstuk dat de ontwikkeling tot 1890 beschrijft, worden de opkomst van de moderne stedebouw, de stedebouw tussen de oorlogen, de wederopbouw, de grootsteedse ambities, de stadsvernieuwing en het huidige Den Haag besproken. Het boek bevat veel zwart-witte foto's, enkele kleurenfoto's, tekeningen, plattegronden en landkaarten. De goed leesbare tekst is geschikt voor de geïnteresseerde leek, maar ook voor de beroepsmatige lezer. Met name interessant zijn de twee laatste hoofdstukken, waarin de recente Haagse stads- en stedelijke vernieuwingsactiviteiten duidelijk op een rijtje worden gezet. Het boek krijgt hierdoor een actuele meerwaarde voor de architectuurhistorie.(Biblion recensie, M.M.J. van Herpen.)

 • Honderd jaar wonen in Nederland 1900-2000./ J. Huisman.

  Honderd jaar wonen in Nederland 1900-2000./ J. Huisman.

   1/3/17. De vaste wastafel, de douche, de inbouwkeuken, de driezitsbank en het halogeenspotje, het zijn deze kleine, alledaagse maar niet onbelangrijke vindingen die het Nederlands interieur in de afgelopen eeuw hebben verrijkt. Een eeuw die gekenschetst zou kunnen worden als de eeuw van het comfort. Ook op designniveau is het een en ander gebeurd: van de Rietveldstoel en De Gisperlamp naar de Spectrumbank van Martin Visser en de Bruynzeelkeuken. Geen eeuw laat zo'n dynamisch beeld zien van het wonen als de vorige. Het binnenhuis werd opengegooid, de alkoof verdween, muren werden doorgebroken, vitrage weggehaald.

 • Houten kappen in Nederland / H. Janse

  Houten kappen in Nederland / H. Janse

   Kappen van grote gebouwen en woonhuizen zijn in Nederland tot ver in de 19de eeuw altijd van hout gemaakt. Er is een grote verscheidenheid aan constructiewijzen. In dit boek komen houten kapconstructies aan de orde uit de periode tussen I 000 en 1940. De tijdspanne is in drie perioden onderverdeeld. De eerste periode behandelt de middeleeuwen tot 1575 met de sporen- en gordingenkappen, de houten tonge­ welven en enkele andere interessante typen. Hierbij zijn ook vele kappen in België en de Duitse grensgebieden besproken. De tweede periode valt ongeveer samen met het tijdperk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een periode waar­ in naast de traditionele kappen ook meer gecompliceerde houten kapconstructies werden gemaakt, onder meer op kerken en grote openbare gebouwen. Het laatste gedeelte beschrijft de periode van 1800 tot 1940, waarin hang- en schoorwerken en Philibertspanten verschijnen. Na 1900 komen nieuwe ontwikkelingen met onder meer de vakwerkspanten en de gelamineerde spanten naar voren. In het boek worden tevens enkele algemene onderwerpen be­ schreven, zoals het houtgebruik, de betekenis van telmerken, de historische terminologie en de functie van de gilden. Ter illustra­ tie zijn bestekken van houten kappen uit de verschillende perio­ den toegevoegd en overzichten van vele honderden houten kap­ pen, die uit perioden van de !!de eeuw tot de 20ste eeuw in Nederland bewaard bleven. 

 • Kleine ecohuizen

  Kleine ecohuizen

   29/8/17. Het aantal architecten en ontwikkelaars dat op kleine schaal ecologische huizen wil bouwen groeit gestaag. Een groeiend milieubewustzijn, nieuwe economische gegevens en de trend om traditionale bouwmethoden te herintroduceren bevorderen de vraag naar ecohuizen. Dergelijke huizen vormen de eerste stap op weg naar een duurzame en verantwoorde bouwcultuur. Het gaat daarbij niet alleen om het toepassen van natuurlijke grondstoffen, waarmee energie wordt bespaard en schadelijke stoffen uit huizen worden geweerd, maar vooral om het scheppen van oases waar bewoners van een hoge levenskwaliteit kunnen genieten. Er bestaan inmiddels talrijke voorbeelden van architectonisch indrukwekkende ecohuizen. Daaronder bevinden zich huizen van natuursteen, hout of leem. De grote variatie aan ecologische bouwmaterialen biedt iedere architect afzonderlijk ruime keus om met individuele ontwerpen te komen. Dit boek laat aan de hand van zorgvuldig uitgezochte kleine ecologische woningen zien wat er op het terrein van duurzaam bouwen mogelijk is. Het beschrijft alternatieven die architectonisch haalbaar zijn. Ze waren lange tijd de buitenbeentjes van het bouwen, maar nu zetten milieuvriendelijk gebouwde huizen de trend voor morgen.

 • Landschappen van de dood / R. Spruit

  Landschappen van de dood / R. Spruit

   Fotoboek met diverse foto s van begraafplaatsen.Dit boek bevat 35 schitterende kleurenfoto's.

 • Langs moderne architectuur / D. van Hooff

  Langs moderne architectuur / D. van Hooff

  De routes leiden behalve langs belangrijke gebouwen van recente datum ook langs prachtige bouwwerken uit de jaren 50 en 60, die tot voor kort maar weinig aandacht kregen. gebonden met omslag. 

 • Lensvelt Office Guide 3

  Lensvelt Office Guide 3

   4/2/17. L.O.G. 3, de derde editie van de Lensvelt Office Guide, is vanaf nu beschikbaar. L.O.G. 3 presenteert de Lensvelt-meubellijnen, een aantal gerealiseerde werkomgevingen, speciale projecten, op maat gemaakte meubelstukken en interviews die aangeven hoe Lensvelt zich op dit moment binnen de wereld van interieurarchitectuur en projectinrichting manifesteert.

 • Life in the French country house / M. Cirouard

  Life in the French country house / M. Cirouard

   8/8/17. The author of Life in the English Country House crosses the Channel for a look at French pastoral living, using letters, diaries, inventories, and contemporary etiquette to recreate life in the "great houses" of the French countryside. 12,500 first printing.

 • Lof van de eenvoud. / M. Verjans.

  Lof van de eenvoud. / M. Verjans.

   12/9/17. In ringband, 4 talige tekst: Nederlands, Duits, Engels en Frans.

/
Toont 41 tot 60 (van 85 produkten)