Biografieën

/
Toont 1 tot 20 (van 69 produkten)
 • Andy Warhol / H. Wünsche

  Andy Warhol / H. Wünsche

   9/11/16. In het Engels en Duits. Catalogus.

 • Anna / A. van der Zijl

  Anna / A. van der Zijl

   10/2/18. Iedereen kent Annie M.G. Schmidt, misschien wel de populairste Nederlandse schrijfster aller tijden. Maar wie kent haar nu eigenlijk echt? Voor Schmidt kwam de grote roem immers pas laat en wat er over haar leven bekend is, is vooral datgene wat ze er zelf over kwijt wilde.Op basis van een schat aan nieuw materiaal reconstrueerde Annejet van der Zijl de lotgevallen van de vrouw achter de schrijfster: haar hardnekkige zoektocht naar liefde, de onstuimige opgang tot ’s lands ‘schaduwkoningin’ en het roerige en soms inktzwarte persoonlijke leven achter de roem. Het resultaat is het inspirerende verhaal van een vrouw die in haar jeugd eigenlijk niets mee had, maar er dankzij haar humor en moed toch in slaagde om alles uit het leven te halen.

 • Anna baronesse Bentinck 1902-1989./ U. Den Tex

  Anna baronesse Bentinck 1902-1989./ U. Den Tex

   De hoogstpersoonlijke geschiedenis van Anna baronesse Bentinck is een verhaal over standsverschil en moederschap, over de alledaagsheid van de adel, en over zijn raadselachtige ongenaakbaarheid. Anna baronesse Bentinck is geschreven in haar eigen woorden en door haar eigen dochter, de journaliste Ursula den Tex. Brieven en dagboeken vormen de fundamenten voor haar levensbeschrijving en geven een unieke kijk op zeden en gewoonten van een geprivilegieerde stand. Het verhaal beslaat bijna de hele twintigste eeuw en we zien hoe in oorlog en vrede, in rijkdom en verlies een vrouw haar standvastigheid behoudt.Ursula den Tex schreef hiermee een subtiele, intieme en indringende documentaire, niet alleen van een bewogen leven, maar ook over een mensensoort: de echte adellijke mevrouw van weleer.

 • Art of Aubrey Beardsley / C. Slessor

  Art of Aubrey Beardsley / C. Slessor

   Dead at age 25, Beardsley's was a singular life and a singular art. Combining abstraction and reality into disturbing images, Beardsley had a worldwide influence. Here is a collection of hundreds of his illustrations punctuated by text that describes the people and places influencing him the most.

 • Beethoven / J. Claeyers

  Beethoven / J. Claeyers

    Ludwig Van Beethoven wordt beschouwd als een van de grootste componisten aller tijden en hij is tot op de huidige dag uiterst populair. Dit is de eerste biografie in het Nederlandse taalgebied die het geheel van zijn leven en werk omspant. Het is het verhaal van een kunstenaarscarrière: het beschrijft Beethovens ontwikkeling als componist en de muziekwereld in zijn tijd. Jan Caeyers portretteert Beethoven als geniaal componist, maar gaat ook in op zijn uiterst gecompliceerde en getourmenteerde persoonlijkheid. De feiten uit het leven van Beethoven zijn sombere jeugd, zijn sterk wisselende stemmingen, zijn verlangens, zijn relaties en conflicten met familie en vrienden, zijn verhouding met de `onsterfelijke geliefde , het drama van zijn doofheid worden verbonden met zijn werk. Jan Caeyers besteedt bovendien ruim aandacht aan de historische context, de politieke verwikkelingen binnen het Europa van eind achttiende, begin negentiende eeuw waarin Beethoven leefde, en hij gaat helder in op zijn muziek, die met de jaren complexer en eigenzinniger werd.

 • Biesboek. /J. M. A. Biesheuvel

  Biesboek. /J. M. A. Biesheuvel

    Biesboek. Foto's, documenten en tekeningen becommentarieerd door J.M.A. B. Met bijdragen van Hanneke 't Hart, Maarten 't Hart, Anton Korteweg en Karel van het Reve.

 • Biologische moestuin / M. L. Kreuter

  Biologische moestuin / M. L. Kreuter

   Weten wat je eet. Wie zelf groenten en fruit kweekt, kan er zeker van zijn dat wat er op tafel komt niet alleen veel lekkerder en smaakvoller is dan wat je in de winkel koopt, maar ook veel gezonder. Zeker als je op een biologische manier te werk gaat, zonder gebruik van chemische middelen en met de hulp van Moeder Natuur.

 • Birth of the cool / Miles Davis

  Birth of the cool / Miles Davis

   Een biografie over Miles Davis uitgegeven door NRC Handelsblad met cd .

 • Carmiggelt / H.. van Gelder

  Carmiggelt / H.. van Gelder

   26/10/16.Simon Carmiggelt (1913-1987) deed zich voor als de man die vanaf de zijlijn, minzaam peinzend, het menselijk tekort beschouwde en beschreef in fijnzinnige verhaaltjes met een tragikomische strekking. De ironie van zijn zinswendingen, de beeldende kracht van zijn metaforen en de melancholieke toonzetting van zijn humor maakten hem tot de observator, die altijd alles in evenwicht leek te hebben. De postume onthulling van zijn verhouding met Renate Rubinstein deed pas vermoeden dat hij ook een andere kant had, die echter nog grotendeels onbelicht is gebleven. Uit dit levensverhaal komen de vele kanten van Carmiggelt naar voren: de publieke persoonlijkheid, die hij bewust cultiveerde en naar voren schoof, en de persoon daarachter: de man die zichzelf uit de schaduw moest halen van zijn in de bezetting opgepakte broer, die aan de oorlog een aan fanatisme grenzend wereldbeeld overhield, en die zichzelf ondanks drank en depressies overeind trachtte te houden. Een man ook, die dartel uit de hand kon springen en een gretig feestvierden was, maar die tegelijk ongenadig hard kon zijn voor zichzelf en anderen, en anderzijds de tranen voelde opkomen als hij zijn favoriete 'In a sentimental mood' van Duke Ellington hoorde. Door getuigenissen van vrienden en tijdgenoten, en door een analyse van de duizenden onbekend gebleven Kronkels, rijst van Simon Carmiggelt een veelzijdiger en boeiender beeld op dan tot dusver bekend was. Henk van Gelder (1946) is freelance publicist op velerlei gebied. Eerder schreef hij onder meer biografieën van Jacques van Tol (De spookschrijver) en Abraham Tuschinski.

 • Cecile, Cecile Dreesmann Vertelt Over Haar Levenswerk

  Cecile, Cecile Dreesmann Vertelt Over Haar Levenswerk

    Ingeleid worden, door haarzelf, in Cecile Dreesmann's droomwereld, is dat geen kostelijk vooruitzicht voor de vele duizenden mensen, die het wonderlijke spel met naald en draad, het borduren, als kunsthobby in hun hart hebben gesloten? Evenals een Anton Pieck de jachtige mens van Heden tot rust brengt door hem terug te voeren naar het kleurige, romantische Verleden, speelt Cecile eenzelfde spel niet met tekenstift en palet, maar met de naald en vele, bontgekleurde garens... en haar wereld is niet die van het Verleden, maar van de Droom.

 • Claudia Schiffer Ontboezemingen / J. Lacan

  Claudia Schiffer Ontboezemingen / J. Lacan

   Claudia Schiffer. Ontboezemingen.Forum, Amsterdam. Gebonden hardcover.1995.

 • Dali. Biografie. / M. Etheringthon-Smith

  Dali. Biografie. / M. Etheringthon-Smith

    Salvador Dali is, samen met zijn landgenoot Picasso, de bekendste en de controversieelste kunstenaar van de twintigste eeuw. Deze eerste 'post-Freudiaanse' schilder heeft met zijn flamboyante levensstijl, zijn excentrieke gedrag en zijn buitengewone uitspraken meer dan zes decennia de krantekolommen gevuld. Maar merkwaardig genoeg is de echte Dali, de man achter het zo zorgvuldig geconstrueerde masker, altijd 'terra incognita' gebleven, of zoals hij zelf ooit zei: 'een geheim binnen een geheim'. Deze eerste grote biografie over Dali sinds zijn overlijden in 1989 onderzoekt de werkelijke, enigszins tragische figuur achter de extravagante snorren.Door middel van nog niet eerder gepubliceerde correspondentie en talloze gesprekken met mensen die hem van nabij gekend hebben, onthult Meredith Etherington-Smith een andere Dali: de kunststudent op wie Garcia Lorca, een van de grootste hedendaagse dichters, verliefd werd; de jonge schilder en revo-lutionair die samen met Luis Bunuel de eerste surrealistische film maakte, Un chien andalou. Deze biografie onthult ook de waarheid achter zijn getroubleerde seksuele en emotionele relatie met zijn vrouw Gala, die zowel zijn muze als zijn cipier, zowel zijn redding als zijn ondergang was.

 • De jongen die tien concentratiekampen overleefde / A. Gratz

  De jongen die tien concentratiekampen overleefde / A. Gratz

   21/3/17. Geschikt voor zowel jongere als volwassen lezers Voor liefhebbers van 'Haar naam was Sarah' en 'De jongen in de gestreepte pyjama' De jongen die tien concentratiekampen overleefde vertelt het waargebeurde verhaal van Yanek, een Joods jongetje tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen. Als de nazi's de jacht op de joden openen in het land, verandert zijn vertrouwde leventje in een nachtmerrie die helaas werkelijkheid is . Hij wordt van het ene concentratiekamp in het andere geplaatst, uitgehongerd, gemarteld en uitgebuit en kijkt de dood keer op keer in de ogen. Het is een wonder hoe Yanek, of volgens de tatoeage op zijn arm PRISONER B-3087, de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk overleeft. Maar waar je je als lezer misschien nog wel het meest over verbaast is de kracht van een jongen om te overleven.

 • De schildersfamilie Wassenbergh / J. van Roekel

  De schildersfamilie Wassenbergh / J. van Roekel

   De schildersfamilie Wassenbergh - en een palet van tijdgenoten.In deze bijzondere biografie is het ouvere van de 18-eeuwse schildersfamilie Wassenbergh bijeegebracht.

 • Donald Trump / C. Groenhuijsen

  Donald Trump / C. Groenhuijsen

   10/12/17. Aan de hand van de meest trumpiaanse foto's en uitspraken blikt Groenhuijsen in Donald Trump. 'Iedereen houdt van mij' even stoutmoedig als vrolijk vooruit op de Amerikaanse verkiezingen, die wel eens de spannendste in decennia kunnen worden. Aan 'The Donald' zal het niet liggen, hij amuseert zich kostelijk: 'Ik heb geen idee waar dit eindigt. Maar ik zit er nu middenin en het is fantastisch.'

 • Een levensverhaal / S. Witteman & T. van der Bergh

  Een levensverhaal / S. Witteman & T. van der Bergh

   11/5/17. Carmiggelt was een groot schrijver van kleine verhalen. Tientallen jaren schreef hij elke dag wat hij zelf geringschattend 'een stukkie' noemde. Hoewel hij als meester van de weemoedigkomische beschrijvingen op de korte baan geliefd was hij het grote publiek en vele prijzen ontving, werd hij door de literaire critici lange tijd niet voor vol aangezien.Zelf hield Carmiggelt zich in zijn cursiefjes meestal op de achtergrond.

 • Een Nijmeegse familie./ M. J. M. Dongelmans

  Een Nijmeegse familie./ M. J. M. Dongelmans

   9/2/18. Vier ondernemende en maatschappelijke bewogen generaties Dobbelmann werkten en leefden in de stad aan de waal.

 • Een overwinning op de zwaartekracht. / Joe Jackson

  Een overwinning op de zwaartekracht. / Joe Jackson

   De Engelse zanger, pianist en songschrijver Joe Jackson is één van de grootste en veelzijdigste talenten uit de Britse popmuziek. Maar omdat `het leven van een popster eigenlijk geen boek waard is laat de eigenzinnige Jackson zijn onderhoudende en humoristische muzikale autobiografie eindigen als een platenmaatschappij hem zijn eerste platencontract aanbiedt. En dat maakt Een overwinning op de zwaartekracht zo lezenswaardig: niet het succesvolle gedeelte van zijn leven wordt verteld, maar juist het ontroerende verhaal van de Engelse arbeidersjongen uit de jaren zeventig voor wie de technische school meer voor de hand lag dan het conservatorium. En Jackson kijkt veel meer naar waar hij vandaan komt dan naar wat hij bereikt heeft. Het is het verhaal van een zeer getalenteerde jongen in ogenschijnlijk kansarme omgeving die zijn talent en liefde voor muziek ontdekt en daarmee zijn kansen voor altijd keert.

 • Eigen waarde / T. Steenmeijer-Wielenga

  Eigen waarde / T. Steenmeijer-Wielenga

   De auteur is conservatrice van het Fries Letterkundig Museum en in die professionele hoedanigheid zeer goed op de hoogte van leven en werk van kinderboekenschrijfster Nynke van Hichtum (vooral bekend van 'Afke's tiental'). In dit boek is ze echter eerst en vooral 'schrijfster, romanciere'. De oorspronkelijke Friese titel, 'De oare helte' ('De andere helft') is misschien wel een betere titel, omdat daarin de zelfstandigheid ten opzichte van haar dominante echtgenoot, de beroemde (beruchte) socialist Pieter Jelles Troelstra, sterker naar voren komt dan in het wat vlakke 'Eigen waarde'. De roman is vanuit 'haar' gezichtspunt geschreven, het zijn 'haar' herinneringen. Zo krijgt de lezer een fraai portret van een fysiek zwakke, maar geestelijk sterke vrouwelijke persoonlijkheid, levend in de voor een vrouw niet altijd even gemakkelijke periode rond 1900. In die zin is het ook een historische roman, vergelijkbaar met 'Tine' (de echtgenote van Multatuli) van Nelleke Noordervliet, eveneens een geromantiseerde autobiografie. Bruikbaar dus voor diegenen die geinteresseerd zijn in 'geschiedenis', 'jeugdliteratuur' en 'genderstudies'. Kleine druk.(Biblion recensie, H. Bekkering)

 • Frans Bauer

  Frans Bauer

   Op 12 april 2007 verschijnt de biografie over de populaire volkszanger. Het boek, geschreven door Louis Bovée, biedt een unieke kijk in het leven van Frans. Auteur Louis Bovée volgt Frans Bauer al sinds 2002 zeer nauw.

/
Toont 1 tot 20 (van 69 produkten)