Biografieën

/
Toont 41 tot 60 (van 71 produkten)
 • Nynke Van Hichtum / A. Holtrop

  Nynke Van Hichtum / A. Holtrop

    Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer stierf op 9 januari 1939, negen jaar na haar ex-echtgenoot Pieter Jelle Troelstra, de grote man van de Socialistische Arbeiders Partij. Hoewel het algemeen bekend is dat zij de echtgenote van Troelstra was, bekendheid kreeg ze zelf vooral door het schrijven van kinderboeken onder het pseudoniem Nynke van Hichtum. Afke's Tiental* is het bekendste boek dat nog steeds gelezen wordt. Het is de geromantiseerde geschiedenis van Hiltje Feenstra, het eerste dienstmeisje van het gezin Troelstra. Behalve schrijfster van kinderboeken en -versjes was Sjoukje kinderboekenrecensente en moeder van twee zonen. De biografie laat veel aspecten van Sjoukjes bewogen leven zien, in een vertellende stijl die prettig leest. De biografische informatie is afgewisseld met citaten uit onder andere documenten, recensies en natuurlijk het werk van Nynke van Hichtum. Enige zwart-witfoto's illustreren de tekst. De omvangrijke biografie is uitstekend gedocumenteerd met onder meer een bibliografie, literatuuropgave en een register en laat een Sjoukje Troelstra zien zoals ze was: ziekelijk en tegelijk een vrouw met een sterke wil. Maar bovenal een kinderboekenschrijfster in hart en nieren.

 • Omzien in verwondering / A. Romein-Verschoor

  Omzien in verwondering / A. Romein-Verschoor

   Herinneringen van Annie Romein-Verschoor, deel 1 en deel 2. Prive domein nummer 17.

 • Op de helft / C. Maas

  Op de helft / C. Maas

   Het leven begint bij veertig. Maar intussen raast de tijd voort, lijkt de onbevangenheid te verdwijnen, en moeten er _ vóór het te laat is _ belangrijke beslissingen genomen worden over de toekomst. Rond het veertigste levensjaar komen ze onherroepelijk op: vragen en twijfels over ambities en oude idealen, werk, vriendschappen. 

 • Piet Romer een leven in verhalen. / P. Romer

  Piet Romer een leven in verhalen. / P. Romer

   Piet Römer was niet alleen bekend als een uitstekend acteur, Sartre, Pinter - noem een naam, en Römer speelde er een stuk van, hij was ook een geliefd verhalenverteller. Urenlang kon hij, bij een goed glas en in het gezelschap van een gretig gehoor, smakelijk vertellen over alles wat hij tijdens zijn bewogen loopbaan had meegemaakt – een loopbaan die aanleiding gaf tot sterke verhalen en meeslepende anekdotes.

 • Portret van de Dalai Lama / Sir Charles Bell

  Portret van de Dalai Lama / Sir Charles Bell

   Wereldbibliotheek, Amsterdam 1949 Biografie over de 13e Dalai Lama.

 • Proust Biografie / . de Diesbach

  Proust Biografie / . de Diesbach

   18/11/16.Een snob, een leugenaar, een ingebeelde zieke, maar ook een genie, een groot schrijver, een meedogenloos observator en een fabuleus causeur: in Proust geeft Ghislain de Diesbach een scherp beeld van Marcel Proust en schetst hij een fascinerend portret van de tijd en wereld waarin Proust leefde. Deze biografie, die zelf de meeslepende toon, de humor en de stijl van een roman heeft, vertelt smeuïg over de Parijse salons en de mensen die van invloed zijn geweest op Prousts leven en gevoelens. Met de romancyclus Op zoek naar de verloren tijd heeft Proust zijn eigen legende geschapen. Diesbach ontrafelde die legende en schreef het geslaagde verhaal van een mislukt leven.

 • Ramses II / P. Vandenberg

  Ramses II / P. Vandenberg

    Ramses 11 of de Grote was in alle opzichten een uitzonderlijk mens. Onder zijn lange regering kende Egypte zijn grootste groei en macht. Talloze bouwwerken kwamen tot stand. Vele daarvan zijn bewaard gebleven en dwingen nog steeds grote bewondering af. Maar Ramses 11 was ook een frivool mens, die regelmatig grote hoffeesten organiseerde. In deze levendige, goed gedocumenteerde biografie neemt Philipp Vandenberg u mee naar de bloeiperiode van het oude Egypte en maakt u als het ware ooggetuige van het leven van deze veelzijdige farao, die nog steeds op velen een bijzondere aantrekkingskracht uitoefent.

 • Rebel tegen wil en dank. / R. Steenhorst.

  Rebel tegen wil en dank. / R. Steenhorst.

   Op 27-11-'72 hield de pas benoemde hoogleraar in de anaesthesiologie te Utrecht, Dr. B. Smalhout, zijn inaugurale rede onder de titel 'De Dood op tafel'. Hij stelde hierin dat in Nederland ieder jaar zeker 200 patiënten in operatiekamers overlijden t.g.v. fouten en onvolkomenheden in de anaesthesie (narcose). Deze openheid was nieuw in de medische wereld. Zijn rede en zijn ongenuanceerde wijze van ageren en reageren maakten hem tot een omstreden man. Deze biografie, waarin Smalhout zelf veel aan het woord is, verhaalt over zijn jeugd, studie, gezin en over zijn conflicten binnen en buiten de universiteit. Men vindt er anekdoten over medische fouten en ervaringen met koninklijke patiënten. Hij uit zijn verontwaardiging over zijn verplichte emeritaat op 65-jarige leeftijd en hekelt het verval van normen en waarden in de maatschappij. Het is het levensverhaal van een gedreven medicus met een uitgesproken mening. De schrijver is medisch journalist bij De Telegraaf. Het boek bevat enkele zwart-wit foto's.

 • Recht in de ogen van mr. Abraham Moszkowicz / J. van der Heuvel

  Recht in de ogen van mr. Abraham Moszkowicz / J. van der Heuvel

   In dit boek is een weergave te vinden van een aantal gesprekken die de auteur, misdaadverslaggever bij de Telegraaf, had met mr. Abraham Moskowicz, de bekende strafpleiter. Een aantal van diens geruchtmakende zaken, waaronder die rond de Hakkelaar, de Heineken-ontvoerders en Desi Bouterse komt daarbij aan de orde.

 • Rimbaud, de biografie / G. Robb.

  Rimbaud, de biografie / G. Robb.

   6/11/16. 'Hij stonk naar genie', luidde het oordeel van een tijdgenoot over Artbur Rimbaud. De jonge Rimbaud, wispelturig, onvoorspelbaar en onhandelbaar, verscheen als een komeet aan het firmament van de Franse negentiende-eeuwse literaire wereld, en verdween even snel weer. Na zijn beruchte liefdesaffaire met de oudere dichter Verlaine, die eindigde met een pistoolschot in een Brusselse hotelkamer, zwoer de rebelse dichter de literatuur af en begon hij een zwervend bestaan. In zijn Rimbaud schetst biograaf Graham Robb een briljant portret van dit ongrijpbare genie en volgt hij hem in zijn vele gedaantewisselingen: van de adolescente hemelbestormer, via de huursoldaat in dienst van het Nederlandse koloniale leger op Java, tot de norse handelsreiziger in donker Afrika. Rimbaud is een adembenemende biografische reis over drie continenten en langs verschillende identiteiten. Doordat Robb de jonge dichter de kans geeft om volwassen te worden, werpt hij een heel nieuw licht op diens door biografen veronachtzaamde laatste jaren.

 • Rock n Roll Junkie / J. Eilander

  Rock n Roll Junkie / J. Eilander

   22/1/17. De auteur had ook een belangrijk aandeel in de gelijknamige bioscoopfilm die simultaan met dit boek uitkwam. Hoewel beide elkaar goed aanvullen geeft het boek echter een veel completer beeld. Het is een serieuze biografie die aanzienlijke meerwaarde krijgt omdat uit de talloze interviews met belangrijke personen uit de popwereld tevens een helder inzicht in 25 jaar Nederlandse popcultuur wordt verschaft. Terecht ook ruime aandacht voor manager/bewaar(b)engel Koos van Dijk. Zonder zijn bovenmenselijke toewijding zou het met Herman, zeker figuurlijk, allang afgelopen zijn. Voornaamste conclusie na lezing van dit, tevens een aantal unieke zwart-wit foto's en een beknopte discografie bevattende boek is, dat wanneer men niet onverbiddelijk over zijn 'zogenaamde' exuberante levensstijl valt er niets anders rest dan een eerlijk, onaangenaam portret van een luie aartsegoïst, die sinds de jaren '80, muzikaal gezien, nauwelijks meer iets van enige importantie heeft gepresteerd. Pocketeditie, zeer kleine druk.(Biblion recensie, Ted Leijendekker.)

 • Screaming with Joy: The Life of Allen Ginsberg. / G. caveney

  Screaming with Joy: The Life of Allen Ginsberg. / G. caveney

   28/12/16. The first fully illustrated tribute to Allen Ginsberg--the best-known American poet of the post-war generation, mother of the Beats, and walking embodiment of Western counterculture.

 • Shaddai / S. Asscher

  Shaddai / S. Asscher

   Roman over de lotgevallen van een joodse familie in Nederland in de twintigste eeuw. De jonge Samouel verhaalt over zijn jeugd en jonge jaren in Amsterdam en de dramatische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 • Sigmund Freud / P. Gay

  Sigmund Freud / P. Gay

   Biografie van de Oostenrijkse psychiater en grondlegger van de psycho-analyse (1856-1939).

 • Sigmund Freud / P. Gay

  Sigmund Freud / P. Gay

   31/3/17. Sigmund Freud (1856-1939), Oostenrijks psychiater en grondlegger van de psycho-analyse, heeft door zijn werk en leven de visie op mens, cultuur en samenleving fundamenteel beinvloed. Zijn 'ontdekking' van het onbewuste zieleleven bracht een Copernicaanse wending in het denken van en over de mens. Deze biografie, geschreven door de beroemde Amerikaanse cultuurhistoricus, hoogleraar aan de Yale University, munt uit door de wijze waarop zij leven en werk van de grote psycho-analyticus beschrijft. De biograaf blijkt een eminent kenner van de psycho-analyse en weet de bedding waar de levensstroom van Freud zich door heeft gebaand, cultuurhistorisch en wetenschapsfilosofisch onderbouwd in kaart te brengen. Ook als biografie is dit monumentele werk geslaagd. Freud wordt als mens van vlees en bloed met zijn 'geestdrift' en 'hartstocht' tot aanzijn geroepen. Bevat uitvoerig notenapparaat, register en zwart-wit illustraties. Uitstekende vertaling. Zie ook andere editie, a.i. deze week.(NBD|Biblion recensie, Anne Schipper.)

 • Sonneveld / H. van Gelder

  Sonneveld / H. van Gelder

   Aan de hand van uitspraken van Wim Sonneveld over zichzelf in interviews, citaten uit zijn brieven en dagboeken, maar eveneens op basis van uitlatingen van diverse vrienden in vraaggesprekken, poogt Henk van Gelder een beeld te schetsen van de artistieke loopbaan en het karakter van de succesvolle cabaretier (1917-1974). De 44 korte tot ultrakorte hoofdstukken, opgeluisterd met een grote hoeveelheid bekende en onbekende illustraties, graven echter niet diep. Ernstiger is dat allerlei details gewoon niet kloppen, kennelijk omdat ze klakkeloos uit de mond der ondervraagden werden opgetekend, zonder dat enig eigen onderzoek waarheid en al dan niet opzettelijke logen van elkaar scheidde. De literatuuropgave, die bestaat uit een lijst van geraadpleegde boeken en een dito van interviews, is wat het laatste onderdeel betreft beneden de maat; een register ontbreekt. De bindmarge is zo smal dat bij illustraties die op twee tegenover elkaar liggende pagina's zijn afgedrukt tekstverlies optreedt. Hoewel qua opzet volkomen anders en zeker ook niet volmaakt heeft men eigenlijk veel meer aan het in 1984 verschenen "Wim Sonneveld opnieuw nabij" van Hubert Janssen (a.i. 84-21-086-9).(NBD|Biblion recensie, Dick Welsink)

 • Steve Jobs / W. Isaacson

  Steve Jobs / W. Isaacson

     De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs. Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken gevoerd met Jobs, zijn familie en vrienden, om een beeld van de mens Steve Jobs te krijgen. Maar Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple?Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.

 • Truman Capote / G. Clarke

  Truman Capote / G. Clarke

   26/12/16. Biografie van de Amerikaanse auteur Truman Capote (1924-1984). Hij wordt gevolgd vanaf zijn merkwaardige jeugd tot aan zijn laatste uur, waarbij de schrijver steeds de relatie legt tussen gebeurtenissen in zijn leven en zijn werk. Het leven van Capote krijgt een duidelijke structuur. Zijn jeugd en homosexuele inslag droegen duidelijk bij aan zijn eerste successen, terwijl de slag die de executie van de beide hoofdpersonen uit 'In Cold Blood' hem toebracht, bijdroeg tot zijn neergang in de jaren zeventig, toen hij zich ontwikkelde van een geziene society-figuur tot een roddelende, zwaar-drinkende lastpak met een al te scherpe tong. De Time-journalist Clarke schetst een scherp en analyserend portret van deze opmerkelijke figuur, mede middels een schat aan anekdotes. Voorzien van foto-katernen, notenapparaat en register.(NBD|Biblion recensie, Aanbevolen voor geinteresseerden in Amerikaanse literatuur en society-leven.)

 • Trump / M. Kranish & M. Fisher

  Trump / M. Kranish & M. Fisher

   6/5/17. Gezaghebbend en actueel! 'Waarschijnlijk het meest complete en genuanceerde boek over Trump tot nu toe.' - The Boston Globe 'De meest onthullende passages vallen samen in een fascinerend beeld... Trump, de schaamteloze acteur, wordt sneuer en driedimensionaler in dit uitstekende boek.' - Evan Thomas, The Washington Post Gezaghebbend, actueel en provocerend: deze door een team van bijna dertig journalisten samengestelde biografie van Donald Trump schetst een complex beeld van een man die - tegen alle verwachtingen in - de 45e president van de Verenigde Staten werd. Wie is Donald J. Trump? Ondanks decennia van nauwkeurig onderzoek zijn vele aspecten van zijn leven nauwelijks bekend. Om Trump volledig te doorgronden, verzamelde The Washington Post een team van journalisten en onderzoekers wier research tot het winnen van meerdere Pulitzers hebben geleid. Zij onderzochten alle aspecten van Trumps onwaarschijnlijke levensverhaal: van zijn bevoorrechte jeugd in Queens tot het winnen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

 • Uit Het Dal / J. Vriend

  Uit Het Dal / J. Vriend

   Interviews met bekende Nederlanders over hoe zij grote tegenslagen in hun leven te boven kwamen. Met Karin Bloemen over haar burn-out, Leontien van Moorsel die anorexia overwon, Bram Peper die de 'bonnetjesaffaire' won, maar zijn vrouw kwijt raakte, Willeke Alberti over haar echtscheidingen en haar vader, Pastoor Berkhout van Volendam die 'leeggeluisterd' raakte, Sylvana Simons over huiselijk geweld, Maribelle over haar echtscheiding en kanker, de mensen van Circus Renz die in de knel raakten na de dood van het directeurspaar, Petra Heybooer die haar bestemming vond bij een kunstenaar als zijn vijfde bruid, Jos Brink die te maken kreeg met een doodzieke partner, Bonnie St. Claire over haar drankmisbruik en mislukte relaties, Henny Huisman die door RTL aan de kant werd gezet, Ben en Marion van der Valk die te maken kregen met een inval door de FIOD, en tot slot Xandra Brood over haar leven met Herman Brood. Met zwart-witfoto's van de geinterviewden.

/
Toont 41 tot 60 (van 71 produkten)