Biografieën

/
Toont 61 tot 80 (van 80 produkten)
 • Sigmund Freud / P. Gay

  Sigmund Freud / P. Gay

   Biografie van de Oostenrijkse psychiater en grondlegger van de psycho-analyse (1856-1939).

 • Sigmund Freud / P. Gay

  Sigmund Freud / P. Gay

   31/3/17. Sigmund Freud (1856-1939), Oostenrijks psychiater en grondlegger van de psycho-analyse, heeft door zijn werk en leven de visie op mens, cultuur en samenleving fundamenteel beinvloed. Zijn 'ontdekking' van het onbewuste zieleleven bracht een Copernicaanse wending in het denken van en over de mens. Deze biografie, geschreven door de beroemde Amerikaanse cultuurhistoricus, hoogleraar aan de Yale University, munt uit door de wijze waarop zij leven en werk van de grote psycho-analyticus beschrijft. De biograaf blijkt een eminent kenner van de psycho-analyse en weet de bedding waar de levensstroom van Freud zich door heeft gebaand, cultuurhistorisch en wetenschapsfilosofisch onderbouwd in kaart te brengen. Ook als biografie is dit monumentele werk geslaagd. Freud wordt als mens van vlees en bloed met zijn 'geestdrift' en 'hartstocht' tot aanzijn geroepen. Bevat uitvoerig notenapparaat, register en zwart-wit illustraties. Uitstekende vertaling. Zie ook andere editie, a.i. deze week.(NBD|Biblion recensie, Anne Schipper.)

 • Sonneveld / H. van Gelder

  Sonneveld / H. van Gelder

   Aan de hand van uitspraken van Wim Sonneveld over zichzelf in interviews, citaten uit zijn brieven en dagboeken, maar eveneens op basis van uitlatingen van diverse vrienden in vraaggesprekken, poogt Henk van Gelder een beeld te schetsen van de artistieke loopbaan en het karakter van de succesvolle cabaretier (1917-1974). De 44 korte tot ultrakorte hoofdstukken, opgeluisterd met een grote hoeveelheid bekende en onbekende illustraties, graven echter niet diep. Ernstiger is dat allerlei details gewoon niet kloppen, kennelijk omdat ze klakkeloos uit de mond der ondervraagden werden opgetekend, zonder dat enig eigen onderzoek waarheid en al dan niet opzettelijke logen van elkaar scheidde. De literatuuropgave, die bestaat uit een lijst van geraadpleegde boeken en een dito van interviews, is wat het laatste onderdeel betreft beneden de maat; een register ontbreekt. De bindmarge is zo smal dat bij illustraties die op twee tegenover elkaar liggende pagina's zijn afgedrukt tekstverlies optreedt. Hoewel qua opzet volkomen anders en zeker ook niet volmaakt heeft men eigenlijk veel meer aan het in 1984 verschenen "Wim Sonneveld opnieuw nabij" van Hubert Janssen (a.i. 84-21-086-9).(NBD|Biblion recensie, Dick Welsink)

 • Steve Jobs / W. Isaacson

  Steve Jobs / W. Isaacson

     De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs. Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken gevoerd met Jobs, zijn familie en vrienden, om een beeld van de mens Steve Jobs te krijgen. Maar Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple?Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.

 • Truman Capote / G. Clarke

  Truman Capote / G. Clarke

   26/12/16. Biografie van de Amerikaanse auteur Truman Capote (1924-1984). Hij wordt gevolgd vanaf zijn merkwaardige jeugd tot aan zijn laatste uur, waarbij de schrijver steeds de relatie legt tussen gebeurtenissen in zijn leven en zijn werk. Het leven van Capote krijgt een duidelijke structuur. Zijn jeugd en homosexuele inslag droegen duidelijk bij aan zijn eerste successen, terwijl de slag die de executie van de beide hoofdpersonen uit 'In Cold Blood' hem toebracht, bijdroeg tot zijn neergang in de jaren zeventig, toen hij zich ontwikkelde van een geziene society-figuur tot een roddelende, zwaar-drinkende lastpak met een al te scherpe tong. De Time-journalist Clarke schetst een scherp en analyserend portret van deze opmerkelijke figuur, mede middels een schat aan anekdotes. Voorzien van foto-katernen, notenapparaat en register.(NBD|Biblion recensie, Aanbevolen voor geinteresseerden in Amerikaanse literatuur en society-leven.)

 • Trump / M. Kranish & M. Fisher

  Trump / M. Kranish & M. Fisher

   6/5/17. Gezaghebbend en actueel! 'Waarschijnlijk het meest complete en genuanceerde boek over Trump tot nu toe.' - The Boston Globe 'De meest onthullende passages vallen samen in een fascinerend beeld... Trump, de schaamteloze acteur, wordt sneuer en driedimensionaler in dit uitstekende boek.' - Evan Thomas, The Washington Post Gezaghebbend, actueel en provocerend: deze door een team van bijna dertig journalisten samengestelde biografie van Donald Trump schetst een complex beeld van een man die - tegen alle verwachtingen in - de 45e president van de Verenigde Staten werd. Wie is Donald J. Trump? Ondanks decennia van nauwkeurig onderzoek zijn vele aspecten van zijn leven nauwelijks bekend. Om Trump volledig te doorgronden, verzamelde The Washington Post een team van journalisten en onderzoekers wier research tot het winnen van meerdere Pulitzers hebben geleid. Zij onderzochten alle aspecten van Trumps onwaarschijnlijke levensverhaal: van zijn bevoorrechte jeugd in Queens tot het winnen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

 • Uit Het Dal / J. Vriend

  Uit Het Dal / J. Vriend

   Interviews met bekende Nederlanders over hoe zij grote tegenslagen in hun leven te boven kwamen. Met Karin Bloemen over haar burn-out, Leontien van Moorsel die anorexia overwon, Bram Peper die de 'bonnetjesaffaire' won, maar zijn vrouw kwijt raakte, Willeke Alberti over haar echtscheidingen en haar vader, Pastoor Berkhout van Volendam die 'leeggeluisterd' raakte, Sylvana Simons over huiselijk geweld, Maribelle over haar echtscheiding en kanker, de mensen van Circus Renz die in de knel raakten na de dood van het directeurspaar, Petra Heybooer die haar bestemming vond bij een kunstenaar als zijn vijfde bruid, Jos Brink die te maken kreeg met een doodzieke partner, Bonnie St. Claire over haar drankmisbruik en mislukte relaties, Henny Huisman die door RTL aan de kant werd gezet, Ben en Marion van der Valk die te maken kregen met een inval door de FIOD, en tot slot Xandra Brood over haar leven met Herman Brood. Met zwart-witfoto's van de geinterviewden.

 • Uitverkoren / P. Blom

  Uitverkoren / P. Blom

   In haar bijna 50-jarige theatercarriere ontwikkelde Conny Stuart (1913) zich van een jeugdige zangeres van Franse chansons tot een cabaretiere en musicalvedette van grote klasse. In de jaren vijftig was zij vast onderdeel van de Sonneveld-cabarets, in de jaren zestig en zeventig leading lady van de Annie-Schmidtmusicals, en daartussendoor zong zij allerlei genres, tot de Argentijnse tango aan toe. Onlangs werd een omvangrijk deel van haar oeuvre in 4 cd's toegankelijk en de biografie "Uitverkoren" geeft een fraai kader voor dit monument. Via gesprekken met Stuart zelf en tientallen collega's wordt een carriere gereconstrueerd en een tijdsbeeld opgeroepen, met misschien niet al te grote psychologische diepgang maar wel met een schat aan informatie en veel, fraaie zwartwitfoto's. Eigenlijk hoort dit boek bij de Annie Schmidtbiografie "Anna". Stuart en Schmidt waren zielsverwanten wier carrieres voor een groot deel parallel liepen. Drs. Cees van der Pluijm

 • United We Fall / P, Ridsdale

  United We Fall / P, Ridsdale

       United We Fall is the book that invites the fan into that intriquing world ot power and politics, as witnessed behind the  scenes at a Premiership club. It is the unique story of life deep inside football, detailing the rise and fall of one of the country's most legendary clubs - Leeds United. It is also the true story of how a childhood fan rose to become chairman of his beloved club in a fantasy football dream that went spectacularly wrong.

 • Uri mijn familie mijn leven / U. Coronel

  Uri mijn familie mijn leven / U. Coronel

    Mijn leven is een lange reis vol bijzondere ervaringen.' Uri Coronel, de bekende oud-voorzitter van Ajax, beschrijft in dit boek zijn levensgeschiedenis en die van zijn familie. Een Joodse familie die na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet bij de pakken ging neerzitten, maar van het leven iets probeerde te maken. Door hard te werken en zich in te zetten voor de maatschappij. Tal van onderwerpen komen in deze autobiografie aan de orde. Zo schrijft Coronel in een heldere en vlotte stijl over het na-oorlogse Joodse leven in Nederland en de onverbrekelijke band met Israël. In een ontroerend eerste hoofdstuk vertelt hij hoe hij met zijn vrouw de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor bezoekt, om daar zijn vermoorde familieleden te gedenken. En natuurlijk gaat dit boek ook uitgebreid over Ajax, de Amsterdamse voetbalclub waarmee Coronel bijna zijn hele leven verbonden was en nog is. Eindelijk is daar zijn persoonlijke visie op het spraakmakende leiderschapsconflict met clubicoon Johan Cruyff. Maandenlang was dit voorpaginanieuws en half Nederland bemoeide zich er mee. Uiteindelijk leidde de crisis tot Coronels dramatische aftreden als voorzitter. In dit bijzondere boek spreekt Uri Coronel zich uit: zoals altijd eerlijk en strijdbaar. Maar zonder een spoor van rancune. Uri Coronel (1946) was van 1989 tot 1997 bestuurslid van Ajax. Hij was o.a. de drijvende kracht achter de verhuizing van De Meer naar het nieuwe stadion de Amsterdam ArenA. In de periode 2008 - 2011 was hij voorzitter van Ajax. Buiten Ajax had Uri Coronel een succesvolle carrière in de verzekeringsbranche en vervulde hij tal van bestuursfuncties op maatschappelijk gebied.

 • Vallende vrouw / K. Spaink

  Vallende vrouw / K. Spaink

   Karin Spaink (1957) heeft sinds 1986 multiple sclerose. Toen zij in 1992 de aandacht trok met haar kritiek op de orenmaffia (Het strafbare lichaam), raakten veel mensen nieuwsgierig naar haar eigen verstandhouding met haar ziekte.

 • Vervolg Ze Tot In De Hel / G. Sprong

  Vervolg Ze Tot In De Hel / G. Sprong

   2/6/18. De aangifte van Spong en Hammerstein tegen politici en journalisten wegens nazi-gerelateerde beschuldigingen aan het adres van Pim Fortuyn bracht Nederland in beroering. Was dit een publiciteitsbeluste, kansloze actie? Het Openbaar Ministerie, van hogerhand aangemoedigd, seponeerde de zaak vliegensvlug. Een vijftal medeadvocaten eiste een tuchtrechtelijk onderzoek wegens `het schandalig optreden´ van het duo.Spong en Hammerstein konden echter de Deken van de Amsterdamse Advocaten er met verve van overtuigen dat het hier gaat om een alleszins terechte, en zelfs noodzakelijke actie.In `Vervolg ze tot in de hel´ (citaat van Fortuyn) stapelen zich de argumenten op elkaar om tot een doorwrochte eindconclusie te komen. Een uiterst intelligent en onderhoudend betoog ondersteund door vooraanstaande rechtsgeleerden en doorspekt met onthullende feiten en gebeurtenissen uit een woelige periode die nog niet is geëindigd.Het beroep van Spong en Hammerstein tegen het terzijde leggen van de aangifte wordt in maart 2003 behandeld door het Gerechtshof te Den Haag.Spong en Hammerstein zijn advocaten te Amsterdam. Gerard Spong publiceerde eerder Leugens om bestwil (1977).

 • Vogelalbum / M. Bastin

  Vogelalbum / M. Bastin

     Uitleg over het leven en gedrag van een aantal in Nederland voorkomende vogels, voorzien van veel gekleurde en zwart-witte tekeningen. 

 • Wacht maar tot ik dood ben / H. Vogel

  Wacht maar tot ik dood ben / H. Vogel

   Wacht maar tot ik dood ben: het lang verwachte boek van Parool - journalist Hans Vogel, in de bewerking van Hans van den Bergh. Wat in de nalatenschap van de onlangs overleden auteur werd aangetroffen, was het resultaat van vele jaren intensief speurwerk. Hans Vogel heeft uitvoerig gesproken met alle artiesten die Annie M.G. Schmidt van nabij leerde kennen en die met haar hebben samengewerkt om haar oeuvre voor radio, televisie en in het theater te realiseren; van haar zoon Flip van Duyn kreeg hij inzage in Annies persoonlijke archief en het omvangrijke brievenmateriaal. Uit deze gesproken en geschreven getuigenissen heeft Vogel een uiterst leesbare, meeslepende reportage opgebouwd van Schmidts omgang met het toneel en de media, over haar plezier en haar conflicten, over de vriendschappen, de successen en de teleurstellingen. Wacht maar tot ik dood ben - de titel die Annie zelf aan Hans Vogel voorstelde - is geen biografie in de traditionele zin, maar een op duizenden feiten gebaseerd verslag van een zoektocht naar de achtergronden van Schmidts gevarieerde dramatische werk, dat vaak verborgen verbanden met haar persoonlijke leven blijkt te hebben. Wacht maar tot ik dood ben is verplichte lectuur voor elke liefhebber van het werk van Annie M.G. Schmidt.

 • Warhol biografie / V. Bockris

  Warhol biografie / V. Bockris

   1/2/17. De eerste complete biografie van de invloedrijkste en raadselachtigste kunstenaar van deze tijd.

 • Wat mij betreft / C. Brokken

  Wat mij betreft / C. Brokken

   Corry Brokken, nu 68 jaar, heeft een veelbewogen leven achter de rug. Na de oorlog werd haar vader wegens collaboratie veroordeeld en niet lang nadat hij zijn straf had uitgezeten, zijn haar ouders gescheiden. Omdat de financiële toestand te wensen overliet, moest ze al jong gaan werken. Via audities bij verschillende omroepverenigingen slaagde ze erin een contract voor een jaar voor een wekelijks optreden in een radioprogramma te bemachtigen. Langzaam begon haar ster te stijgen en kreeg ze succes. Ook privé ging het crescendo, in 1956 trouwde ze met Cees See. In 1957 kwam de doorbraak: ze won het Eurovisie Songfestival. Na vele ups en downs in haar persoonlijk leven besloot ze in 1973 haar zangcarrière af te bouwen en aan een studie rechten te beginnen. Uiteindelijk bracht ze het tot rechter in Den Bosch. In 1996 trad ze vervroegd uit en pakte haar oude stiel weer op. Voorwaar een boeiend en afwisselend leven waarover ze op een onderhoudende manier weet te vertellen. Omdat er heel wat namen vallen in dit boek, is het jammer dat het geen register heeft. Het bevat zestien bladzijden met foto's; op de voorzijde van het omslag staat een prachtig, door Paul Huf in 1966 gemaakt glamourportret. Vrij kleine druk.(Biblion recensie, Redactie)

 • Wees Niet Bang. / A. Broers

  Wees Niet Bang. / A. Broers

    Tiny Muskens werd geboren in 1935, in het katholieke boerendorp Elshout. Zijn leven vertelt het verhaal van een tijdperk vol veranderingen, waar Muskens steeds bij wilde zijn. Als brave kapelaan las hij ' met rode oortjes ' Jan Wolkers en Gerard Reve, om de cultuur van de jaren zestig te begrijpen. Als pasgewijd priester reisde hij naar Rome om stiekem een zitting van het Tweede Vaticaans Concilie mee te maken, maar werd door de bewaking de Sint Pieter uitgezet. Hij zag de armen van Calcutta, het lijk van Mao en het huisje van Gauguin op Tahiti.Eind jaren zestig werd de Brabantse boerenzoon verliefd op Indonesië, waar hij acht jaar woonde en werkte. Daarna verbleef hij zestien jaar in Rome, het centrum van de wereldkerk. En in al die tijd zwierf hij door Azië, Afrika en Amerika om de wereld en de kerk te leren kennen.

 • Wilhelmina Triesman / J. Jager

  Wilhelmina Triesman / J. Jager

   18/7/18. WILHELMINA TRIESMAN (1901-1982), een Rotterdams ateliermeisje, verloor haar Nederlandse nationaliteit toen zij in 1920 met een Russische zeeman trouwde. Als communiste en 'politieke emigrante' vluchtte zij in 1925 met haar gezin naar de Sovjet-Unie. Onder zeer moeilijke omstandigheden slaagde zij erin om in Leningrad een nieuw leven op te bouwen. Vele vrienden en kennissen verdwenen spoorloos tijdens de stalinistische terreur in de jaren '30. De oorlogsperiode was voor haar een nog zwaardere beproeving. Toen zij na de oorlog wilde terugkeren naar Nederland raakte zij in een gevaarlijk conflict met de Sovjetautoriteiten verwikkeld. Zij mocht het land niet verlaten. Uiteindelijk maakte zij van de nood een deugd. Zij werkte zich op tot wetenschappelijk medewerkster van de Kunstkamera, waar zij de Indonesische collectie beheerde. Aan belangrijke gasten van dit beroemde museum werd zij voorgesteld als nasja Gollandka, 'onze Hollandse'. Als vertaalster en docente bracht zij het Nederlandse culturele erfgoed onder de aandacht van Russen en zij stond aan de wieg van de vakgroep neerlandistiek aan de Leningradse universiteit.

 • Witte Ko herinneringen uit het gewapend verzet / O. Kraan

  Witte Ko herinneringen uit het gewapend verzet / O. Kraan

    In dit boek met een sterk biografiese inslag beleeft de lezer weer enige jaren bezetting. Aan het woord is Jan Brasser, indertijd arbeider bij de Hoogovens, gemeenteraadslid voor de C.P.N. en tijdens de bezetting een fel verzetsstrijder. Brasser heeft veel beleefd, veel werk verricht als saboteur en kraker van gemeentehuizen, enz. Hij weet het aardig en boeiend te vertellen zonder zich schuldig te maken aan zelfverheerlijking.(NBD|Biblion recensie, Mr. Drs. W.M. Westerhuis)

 • Zoon van China./ He Liyi

  Zoon van China./ He Liyi

   He Liyi (1930), een boerenzoon, had maar één droom: leraar Engels worden. Door zijn volk Engels te leren, wilde hij China de kans geven met de hele wereld in contact te komen. Hij werd weliswaar leraar Engels maar zijn droom veranderde in een nachtmerrie. Hij was nauwelijks afgestudeerd of zijn geliefde Engels bleek de taal van de 'imperialisten' te zijn en hij werd als 'rechts sujet' naar een werkkamp gestuurd. Toen hij jaren later vrij kwam, zat er voor hem niets anders op dan terug te keren naar zijn geboortedorp en er boer met de boeren te worden. Hij overleefde ook nu weer, onder meer door het stelen van stront uit openbare wc's en het persen van olie uit perzikpitten. Op een dag verkocht zijn vrouw haar vetste varken om voor hem een radio aan te schaffen. Sinds die dag luisterde hij naar de BBC om zijn Engels bij te spijkeren en hij dwong zich zijn levensverhaal, 'Zoon van China', rechtstreeks in het Engels, op te tekenen.

/
Toont 61 tot 80 (van 80 produkten)