Biografieën

/
Toont 61 tot 80 (van 89 produkten)
 • Ramses II / P. Vandenberg

  Ramses II / P. Vandenberg

    Ramses 11 of de Grote was in alle opzichten een uitzonderlijk mens. Onder zijn lange regering kende Egypte zijn grootste groei en macht. Talloze bouwwerken kwamen tot stand. Vele daarvan zijn bewaard gebleven en dwingen nog steeds grote bewondering af. Maar Ramses 11 was ook een frivool mens, die regelmatig grote hoffeesten organiseerde. In deze levendige, goed gedocumenteerde biografie neemt Philipp Vandenberg u mee naar de bloeiperiode van het oude Egypte en maakt u als het ware ooggetuige van het leven van deze veelzijdige farao, die nog steeds op velen een bijzondere aantrekkingskracht uitoefent.

 • Raspoetin de meestermagier / J. Oakley

  Raspoetin de meestermagier / J. Oakley

   4/8/18. De legendarische monnik Raspoetin (1871-1916), die grote invloed had aan het hof van de laatste tsaar Nicolaas II, verenigde in zich bovennatuurlijke vermogens (hypnose), erotomanie en religieus fanatisme. In dit boek geeft de schrijver een schets van het bizarre leven van deze mysterieuze figuur aan de hand van ruim 150 afbeeldingen (kleur en zwart-wit). Hij beschrijft de levensloop van de Siberische boer Raspoetin, waarbij hij wijst op diens contacten met merkwaardige Russische sekten. Door zijn genezende invloed op de zieke tsarevitsj wist hij aan het hof door te dringen en zelfs politieke macht te verwerven. Hierdoor maakte hij vele vijanden, hetgeen de oorzaak werd van zijn gewelddadige dood. Naast deze levensschets geeft de auteur een beeld van de historische achtergrond en de geschiedenis van de Romanov dynastie.(Biblion recensie, P. Krug.)

 • Rebel tegen wil en dank. / R. Steenhorst.

  Rebel tegen wil en dank. / R. Steenhorst.

   Op 27-11-'72 hield de pas benoemde hoogleraar in de anaesthesiologie te Utrecht, Dr. B. Smalhout, zijn inaugurale rede onder de titel 'De Dood op tafel'. Hij stelde hierin dat in Nederland ieder jaar zeker 200 patiënten in operatiekamers overlijden t.g.v. fouten en onvolkomenheden in de anaesthesie (narcose). Deze openheid was nieuw in de medische wereld. Zijn rede en zijn ongenuanceerde wijze van ageren en reageren maakten hem tot een omstreden man. Deze biografie, waarin Smalhout zelf veel aan het woord is, verhaalt over zijn jeugd, studie, gezin en over zijn conflicten binnen en buiten de universiteit. Men vindt er anekdoten over medische fouten en ervaringen met koninklijke patiënten. Hij uit zijn verontwaardiging over zijn verplichte emeritaat op 65-jarige leeftijd en hekelt het verval van normen en waarden in de maatschappij. Het is het levensverhaal van een gedreven medicus met een uitgesproken mening. De schrijver is medisch journalist bij De Telegraaf. Het boek bevat enkele zwart-wit foto's.

 • Recht in de ogen van mr. Abraham Moszkowicz / J. van der Heuvel

  Recht in de ogen van mr. Abraham Moszkowicz / J. van der Heuvel

   In dit boek is een weergave te vinden van een aantal gesprekken die de auteur, misdaadverslaggever bij de Telegraaf, had met mr. Abraham Moskowicz, de bekende strafpleiter. Een aantal van diens geruchtmakende zaken, waaronder die rond de Hakkelaar, de Heineken-ontvoerders en Desi Bouterse komt daarbij aan de orde.

 • Rimbaud, de biografie / G. Robb.

  Rimbaud, de biografie / G. Robb.

   6/11/16. 'Hij stonk naar genie', luidde het oordeel van een tijdgenoot over Artbur Rimbaud. De jonge Rimbaud, wispelturig, onvoorspelbaar en onhandelbaar, verscheen als een komeet aan het firmament van de Franse negentiende-eeuwse literaire wereld, en verdween even snel weer. Na zijn beruchte liefdesaffaire met de oudere dichter Verlaine, die eindigde met een pistoolschot in een Brusselse hotelkamer, zwoer de rebelse dichter de literatuur af en begon hij een zwervend bestaan. In zijn Rimbaud schetst biograaf Graham Robb een briljant portret van dit ongrijpbare genie en volgt hij hem in zijn vele gedaantewisselingen: van de adolescente hemelbestormer, via de huursoldaat in dienst van het Nederlandse koloniale leger op Java, tot de norse handelsreiziger in donker Afrika. Rimbaud is een adembenemende biografische reis over drie continenten en langs verschillende identiteiten. Doordat Robb de jonge dichter de kans geeft om volwassen te worden, werpt hij een heel nieuw licht op diens door biografen veronachtzaamde laatste jaren.

 • Rock n Roll Junkie / J. Eilander

  Rock n Roll Junkie / J. Eilander

   22/1/17. De auteur had ook een belangrijk aandeel in de gelijknamige bioscoopfilm die simultaan met dit boek uitkwam. Hoewel beide elkaar goed aanvullen geeft het boek echter een veel completer beeld. Het is een serieuze biografie die aanzienlijke meerwaarde krijgt omdat uit de talloze interviews met belangrijke personen uit de popwereld tevens een helder inzicht in 25 jaar Nederlandse popcultuur wordt verschaft. Terecht ook ruime aandacht voor manager/bewaar(b)engel Koos van Dijk. Zonder zijn bovenmenselijke toewijding zou het met Herman, zeker figuurlijk, allang afgelopen zijn. Voornaamste conclusie na lezing van dit, tevens een aantal unieke zwart-wit foto's en een beknopte discografie bevattende boek is, dat wanneer men niet onverbiddelijk over zijn 'zogenaamde' exuberante levensstijl valt er niets anders rest dan een eerlijk, onaangenaam portret van een luie aartsegoïst, die sinds de jaren '80, muzikaal gezien, nauwelijks meer iets van enige importantie heeft gepresteerd. Pocketeditie, zeer kleine druk.(Biblion recensie, Ted Leijendekker.)

 • Screaming with Joy: The Life of Allen Ginsberg. / G. caveney

  Screaming with Joy: The Life of Allen Ginsberg. / G. caveney

   28/12/16. The first fully illustrated tribute to Allen Ginsberg--the best-known American poet of the post-war generation, mother of the Beats, and walking embodiment of Western counterculture.

 • Shaddai / S. Asscher

  Shaddai / S. Asscher

   Roman over de lotgevallen van een joodse familie in Nederland in de twintigste eeuw. De jonge Samouel verhaalt over zijn jeugd en jonge jaren in Amsterdam en de dramatische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 • Sigmund Freud / P. Gay

  Sigmund Freud / P. Gay

   Biografie van de Oostenrijkse psychiater en grondlegger van de psycho-analyse (1856-1939).

 • Sonneveld / H. van Gelder

  Sonneveld / H. van Gelder

   Aan de hand van uitspraken van Wim Sonneveld over zichzelf in interviews, citaten uit zijn brieven en dagboeken, maar eveneens op basis van uitlatingen van diverse vrienden in vraaggesprekken, poogt Henk van Gelder een beeld te schetsen van de artistieke loopbaan en het karakter van de succesvolle cabaretier (1917-1974). De 44 korte tot ultrakorte hoofdstukken, opgeluisterd met een grote hoeveelheid bekende en onbekende illustraties, graven echter niet diep. Ernstiger is dat allerlei details gewoon niet kloppen, kennelijk omdat ze klakkeloos uit de mond der ondervraagden werden opgetekend, zonder dat enig eigen onderzoek waarheid en al dan niet opzettelijke logen van elkaar scheidde. De literatuuropgave, die bestaat uit een lijst van geraadpleegde boeken en een dito van interviews, is wat het laatste onderdeel betreft beneden de maat; een register ontbreekt. De bindmarge is zo smal dat bij illustraties die op twee tegenover elkaar liggende pagina's zijn afgedrukt tekstverlies optreedt. Hoewel qua opzet volkomen anders en zeker ook niet volmaakt heeft men eigenlijk veel meer aan het in 1984 verschenen "Wim Sonneveld opnieuw nabij" van Hubert Janssen (a.i. 84-21-086-9).(NBD|Biblion recensie, Dick Welsink)

 • Steve Jobs / W. Isaacson

  Steve Jobs / W. Isaacson

     De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs. Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken gevoerd met Jobs, zijn familie en vrienden, om een beeld van de mens Steve Jobs te krijgen. Maar Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple?Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.

 • Truman Capote / G. Clarke

  Truman Capote / G. Clarke

   26/12/16. Biografie van de Amerikaanse auteur Truman Capote (1924-1984). Hij wordt gevolgd vanaf zijn merkwaardige jeugd tot aan zijn laatste uur, waarbij de schrijver steeds de relatie legt tussen gebeurtenissen in zijn leven en zijn werk. Het leven van Capote krijgt een duidelijke structuur. Zijn jeugd en homosexuele inslag droegen duidelijk bij aan zijn eerste successen, terwijl de slag die de executie van de beide hoofdpersonen uit 'In Cold Blood' hem toebracht, bijdroeg tot zijn neergang in de jaren zeventig, toen hij zich ontwikkelde van een geziene society-figuur tot een roddelende, zwaar-drinkende lastpak met een al te scherpe tong. De Time-journalist Clarke schetst een scherp en analyserend portret van deze opmerkelijke figuur, mede middels een schat aan anekdotes. Voorzien van foto-katernen, notenapparaat en register.(NBD|Biblion recensie, Aanbevolen voor geinteresseerden in Amerikaanse literatuur en society-leven.)

 • Trump / M. Kranish & M. Fisher

  Trump / M. Kranish & M. Fisher

   6/5/17. Gezaghebbend en actueel! 'Waarschijnlijk het meest complete en genuanceerde boek over Trump tot nu toe.' - The Boston Globe 'De meest onthullende passages vallen samen in een fascinerend beeld... Trump, de schaamteloze acteur, wordt sneuer en driedimensionaler in dit uitstekende boek.' - Evan Thomas, The Washington Post Gezaghebbend, actueel en provocerend: deze door een team van bijna dertig journalisten samengestelde biografie van Donald Trump schetst een complex beeld van een man die - tegen alle verwachtingen in - de 45e president van de Verenigde Staten werd. Wie is Donald J. Trump? Ondanks decennia van nauwkeurig onderzoek zijn vele aspecten van zijn leven nauwelijks bekend. Om Trump volledig te doorgronden, verzamelde The Washington Post een team van journalisten en onderzoekers wier research tot het winnen van meerdere Pulitzers hebben geleid. Zij onderzochten alle aspecten van Trumps onwaarschijnlijke levensverhaal: van zijn bevoorrechte jeugd in Queens tot het winnen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

 • Uit Het Dal / J. Vriend

  Uit Het Dal / J. Vriend

   Interviews met bekende Nederlanders over hoe zij grote tegenslagen in hun leven te boven kwamen. Met Karin Bloemen over haar burn-out, Leontien van Moorsel die anorexia overwon, Bram Peper die de 'bonnetjesaffaire' won, maar zijn vrouw kwijt raakte, Willeke Alberti over haar echtscheidingen en haar vader, Pastoor Berkhout van Volendam die 'leeggeluisterd' raakte, Sylvana Simons over huiselijk geweld, Maribelle over haar echtscheiding en kanker, de mensen van Circus Renz die in de knel raakten na de dood van het directeurspaar, Petra Heybooer die haar bestemming vond bij een kunstenaar als zijn vijfde bruid, Jos Brink die te maken kreeg met een doodzieke partner, Bonnie St. Claire over haar drankmisbruik en mislukte relaties, Henny Huisman die door RTL aan de kant werd gezet, Ben en Marion van der Valk die te maken kregen met een inval door de FIOD, en tot slot Xandra Brood over haar leven met Herman Brood. Met zwart-witfoto's van de geinterviewden.

 • Uitverkoren / P. Blom

  Uitverkoren / P. Blom

   In haar bijna 50-jarige theatercarriere ontwikkelde Conny Stuart (1913) zich van een jeugdige zangeres van Franse chansons tot een cabaretiere en musicalvedette van grote klasse. In de jaren vijftig was zij vast onderdeel van de Sonneveld-cabarets, in de jaren zestig en zeventig leading lady van de Annie-Schmidtmusicals, en daartussendoor zong zij allerlei genres, tot de Argentijnse tango aan toe. Onlangs werd een omvangrijk deel van haar oeuvre in 4 cd's toegankelijk en de biografie "Uitverkoren" geeft een fraai kader voor dit monument. Via gesprekken met Stuart zelf en tientallen collega's wordt een carriere gereconstrueerd en een tijdsbeeld opgeroepen, met misschien niet al te grote psychologische diepgang maar wel met een schat aan informatie en veel, fraaie zwartwitfoto's. Eigenlijk hoort dit boek bij de Annie Schmidtbiografie "Anna". Stuart en Schmidt waren zielsverwanten wier carrieres voor een groot deel parallel liepen. Drs. Cees van der Pluijm

 • United We Fall / P, Ridsdale

  United We Fall / P, Ridsdale

       United We Fall is the book that invites the fan into that intriquing world ot power and politics, as witnessed behind the  scenes at a Premiership club. It is the unique story of life deep inside football, detailing the rise and fall of one of the country's most legendary clubs - Leeds United. It is also the true story of how a childhood fan rose to become chairman of his beloved club in a fantasy football dream that went spectacularly wrong.

 • Uri mijn familie mijn leven / U. Coronel

  Uri mijn familie mijn leven / U. Coronel

    Mijn leven is een lange reis vol bijzondere ervaringen.' Uri Coronel, de bekende oud-voorzitter van Ajax, beschrijft in dit boek zijn levensgeschiedenis en die van zijn familie. Een Joodse familie die na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet bij de pakken ging neerzitten, maar van het leven iets probeerde te maken. Door hard te werken en zich in te zetten voor de maatschappij. Tal van onderwerpen komen in deze autobiografie aan de orde. Zo schrijft Coronel in een heldere en vlotte stijl over het na-oorlogse Joodse leven in Nederland en de onverbrekelijke band met Israël. In een ontroerend eerste hoofdstuk vertelt hij hoe hij met zijn vrouw de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor bezoekt, om daar zijn vermoorde familieleden te gedenken. En natuurlijk gaat dit boek ook uitgebreid over Ajax, de Amsterdamse voetbalclub waarmee Coronel bijna zijn hele leven verbonden was en nog is. Eindelijk is daar zijn persoonlijke visie op het spraakmakende leiderschapsconflict met clubicoon Johan Cruyff. Maandenlang was dit voorpaginanieuws en half Nederland bemoeide zich er mee. Uiteindelijk leidde de crisis tot Coronels dramatische aftreden als voorzitter. In dit bijzondere boek spreekt Uri Coronel zich uit: zoals altijd eerlijk en strijdbaar. Maar zonder een spoor van rancune. Uri Coronel (1946) was van 1989 tot 1997 bestuurslid van Ajax. Hij was o.a. de drijvende kracht achter de verhuizing van De Meer naar het nieuwe stadion de Amsterdam ArenA. In de periode 2008 - 2011 was hij voorzitter van Ajax. Buiten Ajax had Uri Coronel een succesvolle carrière in de verzekeringsbranche en vervulde hij tal van bestuursfuncties op maatschappelijk gebied.

 • Vallende vrouw / K. Spaink

  Vallende vrouw / K. Spaink

   Karin Spaink (1957) heeft sinds 1986 multiple sclerose. Toen zij in 1992 de aandacht trok met haar kritiek op de orenmaffia (Het strafbare lichaam), raakten veel mensen nieuwsgierig naar haar eigen verstandhouding met haar ziekte.

 • Vervolg Ze Tot In De Hel / G. Sprong

  Vervolg Ze Tot In De Hel / G. Sprong

   2/6/18. De aangifte van Spong en Hammerstein tegen politici en journalisten wegens nazi-gerelateerde beschuldigingen aan het adres van Pim Fortuyn bracht Nederland in beroering. Was dit een publiciteitsbeluste, kansloze actie? Het Openbaar Ministerie, van hogerhand aangemoedigd, seponeerde de zaak vliegensvlug. Een vijftal medeadvocaten eiste een tuchtrechtelijk onderzoek wegens `het schandalig optreden´ van het duo.Spong en Hammerstein konden echter de Deken van de Amsterdamse Advocaten er met verve van overtuigen dat het hier gaat om een alleszins terechte, en zelfs noodzakelijke actie.In `Vervolg ze tot in de hel´ (citaat van Fortuyn) stapelen zich de argumenten op elkaar om tot een doorwrochte eindconclusie te komen. Een uiterst intelligent en onderhoudend betoog ondersteund door vooraanstaande rechtsgeleerden en doorspekt met onthullende feiten en gebeurtenissen uit een woelige periode die nog niet is geëindigd.Het beroep van Spong en Hammerstein tegen het terzijde leggen van de aangifte wordt in maart 2003 behandeld door het Gerechtshof te Den Haag.Spong en Hammerstein zijn advocaten te Amsterdam. Gerard Spong publiceerde eerder Leugens om bestwil (1977).

 • Vogelalbum / M. Bastin

  Vogelalbum / M. Bastin

     Uitleg over het leven en gedrag van een aantal in Nederland voorkomende vogels, voorzien van veel gekleurde en zwart-witte tekeningen. 

/
Toont 61 tot 80 (van 89 produkten)