Biologie

/
Toont 81 tot 100 (van 346 produkten)
 • De macht van de planten / B. Lehane

  De macht van de planten / B. Lehane

   26/10/17. Hun macht om te blijven voortbestaan, over ons voedsel, over leven en dood, macht over de geest, macht over de ziel. Al wat leeft dankt zijn bestaan, zijn welzijn - zijn ademtocht- aan de ononderbroken, vanzelfsprekende, wonderbaarlijke activiteit van de plant. In dit boek vindt men de aanblik, en het wonder van die activiteit.Het mooi geïllustreerd boek 'De macht van de planten' geeft van dit grote wonder een beeld op een wijze, zoals nog nooit tevoren is gebeurd. In vijf mooi geïllustreerde hoofdstuk­ken wordt door middel van teksten, sche­ma's en afbeeldingen verteld hoe planten de zeeën en de landen op aarde hebben veroverd en veranderd en hoe de mens geleerd heeft de planten, zowel ten goede als ten kwade, te gebruiken.

 • De mooie voedselmachine / G. Enders.

  De mooie voedselmachine / G. Enders.

   8/2/19. Als je lekker in je vel wilt zitten, gezond oud wilt worden en gelukkiger wilt leven, moet je goed voor je darmen zorgen. Die zijn de belangrijkste adviseur van ons brein. Een verkeerde balans in je darmflora kan zelfs samenhangen met overgewicht, depressie, alzheimer en allergieën. Giulia Enders heeft een vrolijk, open en informatief boek geschreven over de spijsvertering. Makkelijk te lezen, vol feiten, fabels, grapjes en de recentste wetenschappelijke inzichten. Haar doel is: iedereen meer kans geven op gezondheid.

 • De natuur als ontwerper / G. C. Williams

  De natuur als ontwerper / G. C. Williams

   24/1/19. Dit deel in de Science Master-serie stelt uitvindingen en ontwerpen van de mens, zoals de cameralens of de vishaak, tegenover ontwerpen in de natuur, zoals het oog en de hand. Wat is precies het verband tussen zulke natuurlijke ontwerpen en de doelmatigheid die de evolutietheorie veronderstelt? De inzichten van professor George C. Williams hebben onder meer diepgaande gevolgen voor onze kijk op het verband tussen evolutie, ethiek en racisme.

 • De nederlandse vleermuizen / A. Punt o.a.

  De nederlandse vleermuizen / A. Punt o.a.

   Vleermuizen (orde Chiroptera, ook wel handvleugeligen genoemd) zijn zoogdieren die echt kunnen vliegen (in tegenstelling tot zweven). Hiertoe zijn hun vleugels voorzien van een vlieghuid die tussen de vingers van hun voor- en achterpoten en hun staart zit. Er zijn veel soorten vleermuizen. Sommige zeldzame soorten komen slechts op één enkele locatie voor (meestal een grot). Wereldwijd zijn er ruim 1.100 soorten, waardoor meer dan één op de vijf zoogdiersoorten een vleermuis is.

 • De Noordelijke Vechtplassen / P. A. Bakker

  De Noordelijke Vechtplassen / P. A. Bakker

     Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, 1976. Gekartonneerd. Pp: 393. Aan dit boek werden bijdragen geleverd door vele auteurs, fotografen en tekenaars. Rijkelijk geïllustreerd met zw/w foto's, tekeningen, schema's en reprodukties van oude kaarten. Als nieuw, stofwikel mist.

 • De ongelofelijke reis door het menselijke lichaam / N. Harris

  De ongelofelijke reis door het menselijke lichaam / N. Harris

   26/3/18. Een kennismaking met het menselijk lichaam: via openingen in de pagina's laat men zien hoe alles er vanbinnen uitziet. Langs de mond, keel en slokdarm belandt de lezer via de maag in de darmen, waarna een (onlogische) overstap wordt gemaakt naar het binnenste van een haarvaatje. Dan volgt er een kennismaking met onder andere de lever en het hart. In een uitgebreide inleiding worden aan de hand van schematische tekeningen vele technische details over het functioneren van het menselijk lichaam uitgelegd. Het boek eindigt met een woordenlijst en een alfabetisch trefwoordenregister op de binnenkant van het omslag. Het kleurrijke boek toont wat rommelig door de vele tekeningen, de drukke bladspiegel en de in grootte varierende gaten. Ondanks wat moeilijke woorden is de tekst informatief (wel wat statisch) en is concentratie vereist. Aantrekkelijke, maar wat kwetsbare uitgave ondanks het stevige papier; als instructief en illustratief materiaal te gebruiken bij het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken in de bovenbouw van de basisschool. Vanaf ca. 11 jaar.Maike van der Velde-de Boer

 • De ongelooflijke lever- en galblaaszuivering / A. Moritz

  De ongelooflijke lever- en galblaaszuivering / A. Moritz

   14/10/17. In deze herziene editie van zijn bestseller De ongelooflijke lever- en galblaaszuivering gaat Andreas Moritz in op een van de meest voorkomende, maar nauwelijks onderkende oorzaken van ziekte: galstenen die de lever verstoppen. Twintig miljoen Amerikanen lijden jaarlijks aan galkolieken. Meestal bestaat de behandeling slechts uit het verwijderen van de galblaas, waarvan de kosten $ 5 miljard per jaar bedragen. Deze puur symptoomgerichte benadering verwijdert echter niet de oorzaak van de ziekte en schept in veel gevallen de voorwaarden voor nog veel ernstiger aandoeningen. De meeste volwassenen in de geïndustrialiseerde wereld, met name diegenen die aan een chronische ziekte lijden, zoals hart- en vaatziekten, artritis, MS, kanker of diabetes, hebben honderden, zo niet duizenden galstenen (voornamelijk klonten hard geworden gal) die de galkanalen van hun lever blokkeren.

 • De oorsprong van de wereld. / J. Drenth

  De oorsprong van de wereld. / J. Drenth

   23/3/18. De Groningse seksuoloog Jelto Drenth schreef een encyclopedisch boek over de vrouwelijke seksualiteit waarin niets onbesproken blijft. Op onderhoudende wijze belicht hij de anatomie van de vrouwelijke genitaliën, de oorsprong van het seksueel verlangen, Freuds theorie van de coïtus, de verschillende soorten orgasmen en de werking van een vibrator. Drenths boek zit barstensvol wetenswaardigheden en praktische tips, literaire verwijzingen en citaten, en bizarre anekdotes uit de geschiedenis van de - overwegend mannelijke - medische bemoeienis met de vrouwelijke seksualiteit. Ook bespreekt Drenth gebruiken in niet-westerse culturen, zoals rituelen rond de menstruatie, geboorte en zuigelingenzorg, de waardering van de maagdelijkheid, en de gruwelijke initiatierite van de clitoridectomie. 'De oorsprong van de wereld' is een veelzijdig, inmiddels klassiek boek.

 • De pijn de baas / F. Winter

  De pijn de baas / F. Winter

   Het boek DE PijN DE BAAS helpt u uw eigen therapeut te worden. U kunt de invloed van de pijn terugdringen. U heeft dan kennis nodig over pijn en over de manier waarmee pijn beïnvloedbaar is. Het is belangrijk te weten wat u daarvoor moet doen, maar vooral wat u daarvoor moet laten.Het zal u duidelijk worden waarom anderen u wel kunnen steunen, maar u niet kunnen helpen. Er is maar één persoon die voelt wat u voelt, die de ervaring heeft die u heeft en die uw omstandigheden kent. Kennis van uw pijn, van uw ervaringen met de pijn en kennis van uw omstandigheden is noodzaak en voorwaarde om een goed therapieplan voor u te kunnen ontwerpen. De noodzakelijke ervaringskennis heeft u en niemand anders.

 • De probiotica-revolutie / G. B. Huffnagle

  De probiotica-revolutie / G. B. Huffnagle

   7/3/18.Steeds meer mensen kampen met aandoeningen als ontstekingen, allergieën en schimmelinfecties. Om deze klachten te beteugelen worden er al snel zware middelen ingezet. Dat is te voorkomen. Probiotica verhogen de weerstand en verkleinen de kansen op vervelende kwalen. Ze helpen bij de helft van alle astma- en eczeempatiënten klachten te voorkomen. Ook baby's hebben minder kans op astma en eczeem als hun moeder in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding probiotica gebruikt. Een baanbrekend boek over veilige voedingssupplementen, de verbazende werking van yoghurt en een duidelijke uitleg over probiotica en de effecten ervan. Helder uitgelegd en wetenschappelijk onderbouwd. Met lekkere, gezonde recepten.

 • De roep van het paradijs / R. Baetens

  De roep van het paradijs / R. Baetens

     Uitgave naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Antwerpse Zoo, een van de oudste dierentuinen van Europa. Na een geschiedkundige inleiding over de mens-dier verhouding door de eeuwen heen wordt de geschiedenis van dit dierenpark beschreven, met veel aandacht voor de culturele functie, de architectuur, de ontwikkeling van het dierbestand, maar vooral ook het economisch reilen en zeilen in tijd van oorlog. Daarnaast wordt het wetenschappelijk werk dat in deze dierentuin plaatsvindt beschreven, en wordt dieper ingegaan op een aantal fokprojecten met bedreigde diersoorten. De auteur van deze lijvige uitgave is historicus, gespecialiseerd in cultuurgeschiedenis. Deze degelijke en gedetailleerde verhandeling gaat dan ook meer over het instituut dierentuin dan over de dierlijke bewoners. Niettemin is het een interessante uitgave voor de meer dan oppervlakkig in dierentuinen en cultuurgeschiedenis geïnteresseerde lezer. Met vele historische prenten en foto's in kleur en zwart-wit. Op het omslag: een kleurenweergave van het schilderij 'het Aards Paradijs', van Roelandt Savery.

 • De Schoolplaat , Vogels en Insecten / F.A.J. van Dulmen

  De Schoolplaat , Vogels en Insecten / F.A.J. van Dulmen

   Dit tiende boek in de serie ‘de Schoolplaat’ laat een prachtige verzameling schoolplaten, geïllustreerd door M.A. Koekkoek en W.K. de Bruin, uit de vorige eeuw zien. Een begrip voor wie onderwijs kreeg in de ‘kennis der natuur’. Maar vooral nog steeds een genot om naar te kijken.De begeleidende teksten zijn ontleend aan de originele onderwijzersteksten van toen. Kortom een erg leuk boek om herinneringen bij op te halen, van te leren en van te genieten.

 • De stilte van het lichaam / G. Ceronetti

  De stilte van het lichaam / G. Ceronetti

   16/6/18. De auteur is werkzaam als journalist op historisch, medisch en religieus gebied. Daarnaast is hij dichter, vertaler en essayist. Deze achtergrond is merkbaar in dit boek. Het bestaat uit korte tot zeer korte fragmenten, lectuurnotities, berichten, impressies, maximen, aforismen en al dan niet becommentarieerde citaten op vooral medisch gebied. De bronnen zijn zeer divers zoals politieverordeningen, religieuze en politieke traktaten, psychiatrische rapporten, dieetvoorschriften, dagboeken en brieven, kranten, collegedictaten, medische verhandelingen etc. Door het ontbreken van een notenapparaat waarin de bronnen van de citaten vermeld worden, moet de lezer wel enige kennis van zaken hebben om alles in dit boek te kunnen volgen. Zelf noemt de auteur zijn boek een verzameling verbleekte knipsels, losse, gezuiverde of in de kantlijn van tekeningen voorziene gedachten van andere, onzuivere herinneringen uit dromen en contacten met mensen. Voor liefhebbers van essays op medisch gebied.(Biblion recensie, Dr. B. Baljet.)

 • De taal van je kind / M. Verrips

  De taal van je kind / M. Verrips

   Leren praten is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Het is ook een buitengewoon geestig en ontroerend proces. Ouders wachten het eerste woord dan ook meestal met spanning af. En verbazen zich vervolgens over het vanzelfsprekende gemak waarmee kinderen hun moedertaal oppikken. Pal onder onze neus voltrekt zich een wonder dat we in het geheel niet kunnen bevatten. Voor hun vijfde verjaardag kunnen alle kinderen praten. Ze bereiken een niveau dat volwassenen bij het leren van een tweede taal maar zelden halen. In De taal van je kind licht taalwetenschapper Maaike Verrips een tipje van de sluier op. 

 • De toekomst van Gezondheid / A. Bakas

  De toekomst van Gezondheid / A. Bakas

     Gezond leven wordt een van de belangrijkste thema's van de 21e eeuw. Het afgelopen decennium, de jaren '0, was een overgangsperiode waarin we afscheid konden nemen van de 20e eeuw. Nu, bij de aanvang van de jaren '10 gaat de 21e eeuw pas beginnen. De huidige economische wereldcrisis biedt alle ruimte om doorbraakinnovaties te realiseren, zeker in de zorg die nu groeit als zelfrijzend bakmeel. De eerste tekenen van een nieuwe invulling van gezondheid zijn er al. Hightech gaat in de nieuwe tijd samen met spiritualiteit, eindeloos doorbehandelen van terminale patiënten wordt vervangen door acceptatie van eindigheid van het leven. Warmte gaat samen met robotisering. Er komt meer zelfzorg en er komen radicaal andere financieringsarrangementen. De technologie rukt op en maakt steeds meer medisch mogelijk. Hoe moeten stakeholders in de gezondheidsbranche in deze tijggeest hun vak uitoefenen? Welke gezondheidsproducten hebben toekomst, welke nieuwe komen eraan? Welke coalities moet je aangaan en met welke partijen, wil je als ziekenhuis, farmaceutisch bedrijf, apotheek, GGZ-instelling of particuliere kliniek je klanten optimaal van dienst zijn? Welke gezondheidsissues worden actueel? Welk soort leiderschap vergt dit allemaal in de branche? Maar wat betekent de vernieuwing van de zorgsector voor jou als burger, als zorgconsument? Hoe kun je daar zelf aan bijdragen? Lees het in dit prikkelende en actuele boek van trendwatcher Adjiedj Bakas, Voorbij de hypes, voorbij de waan van de dag.

 • De verslaving voorbij / J. Geurtz

  De verslaving voorbij / J. Geurtz

   22/4/18.In De verslaving voorbij komen alle eigentijdse vormen van verslaving of dwangmatigheid aan bod: - drugs- en medicijnverslavingen - alcohol- en rookverslaving - eet- en gokverslaving - seks- en relatieverslaving - diverse dwangmatigheden Jan Geurtz verklaart ze op een verrassende wijze, en toont vervolgens een verbluffend simpele uitweg uit de gevangenis van verslaving en dwangmatigheid. Deze methode is in principe voor iedereen toepasbaar en helpt mensen daadwerkelijk een einde aan hun verslaving te maken! Familieleden van verslaafden kunnen door dit boek geïnspireerd worden om op een andere manier met de verslaafde om te gaan, die minder belastend is voor henzelf en voor de verslaafde meer uitzicht biedt op verandering. Ook de verslavings-hulpverlener kan nieuwe inzichten opdoen die zijn behandeling succesvoller maken.

 • De vogels van Belgie

  De vogels van Belgie

  De vogels van Belgie.Plakplaatjes, compleet. 2 delen in het Frans en Nederlands.N. V. Fort-Produkten. 1960. 

 • De walvis

  De walvis

   Het boek De Walvis verschijnt bij de gelijknamige tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum. In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds wordt getoond hoe deze bijzondere diersoort door de eeuwen heen symbool is geweest van verschillende belangen en hoe hij beschermd kan worden. Vijf facetten worden belicht: biologie, imago, economie, politiek en ecologie.Naast de historische rol van Nederland in de walvisjacht komen de recente ontwikkelingen die walvissen juist moeten beschermen en het werk van het Wereld Natuur Fonds aan bod. Bijvoorbeeld het lucratieve walvis-kijken. Tevens is er aandacht voor internationale afspraken, verhalen en mythen zoals Moby Dick en Jona en de laatste Nederlandse walvisvaarder De Willem Barendtsz.

 • De wedergeboorte van de natuur / R. Sheldrake

  De wedergeboorte van de natuur / R. Sheldrake

   17/5/19. Sheldrake propageert sinds jaren een zg. holistische visie op de natuur en de aarde, gebaseerd op geloof en mystiek. Hij bekritiseert de huidige wetenschappelijke materialistische, mechanistische benadering en geeft een aantal voorbeelden uit o.a. de geschiedenis, antropologie, etnologie en biologie. Hij concludeert dat er mysterieuze krachten moeten bestaan, zoals zijn 'morfogenetische velden' en het 'morfische veld van Gaia (de aarde)'. Al eerder verscheen een Nederlandse vertaling, wat aantoont dat er voor zo'n alternatieve visie een lezersmarkt bestaat. Hoewel de auteur zich, meestal tevergeefs, baseert op wetenschappelijke argumenten, hoort het boek zeker niet thuis in de categorie wetenschappen, maar in die van alternatieve en religieuze wereldbeelden.

 • De wonderwereld der tropische vlinders / E. Handschin

  De wonderwereld der tropische vlinders / E. Handschin

  De wonderwereld der tropische vlinders, in linnen gebonden, in zeer goede staat Brussel, Artis, 1950. Album, 48 platen naar aquarellen van Walter Linsenmaier, 102 pp. 

/
Toont 81 tot 100 (van 346 produkten)