Diversen

/
Toont 461 tot 480 (van 522 produkten)
 • Uitheemse klederdrachten in kleur. / H. H. Hansen

  Uitheemse klederdrachten in kleur. / H. H. Hansen

   26/7/17. Aardrijkskunde van het kostuum.

 • Uitverkoren maar niet bevlogen / G. Rost van Tonningen

  Uitverkoren maar niet bevlogen / G. Rost van Tonningen

   Wat is er aan de hand met het leiderschap in Nederland? Wat zijn de wortels van een bestuurscultuur die niet meer productief is en wat is er aan te doen? Grimbert Rost van Tonningen bepleit een drastische afslanking van het 'gepolder' en geeft wegen aan om het bedrijfsleven te dynamiseren. Geen pleidooi voor een autoritaire top-down aanpak, maar wel een aantal pijnlijke maatregelen. De auteur is een van de bekendste bestuursadviseurs van Nederland. Zijn leven verliep grillig en bracht hem in totaal verschillende werelden. Hij kleurt zijn analyse met tal van ervaringen en anekdotes over de huidige bestuurscultuur in de politiek en in het bedrijfsleven.

 • Un royaume s'éveille / A. Laurent

  Un royaume s'éveille / A. Laurent

   Esoterie en een sprookje, mooi geillustreerd.

 • Uniforms of the French forein legion / M. Windrow

  Uniforms of the French forein legion / M. Windrow

   The first serious study of the development of the legionnaires' appearance from the Legion's formation to the present. This revised edition provides further information and brings the story up to date. A concise illustrated record, based upon many years of research into documents, histories and photographs and upon interviews with legionnaires, built around more than 100 meticulously detailed full-colour figure paintings, supported by many rare photographs. The text gives extensive descriptions of the uniforms, field dress and equipment of the Legion in all periods. 

 • Ut groen-geile boekie / S. Bral o.a.

  Ut groen-geile boekie / S. Bral o.a.

   22/11/17.Waarom is het Haags de moeder van alle talen?Hoe leer je Authentiek Beschaafd Haags schrijven?Hoe krijg je een `Haagse Hùig'?Waarom is de Haagse ooievaar eigenlijk uitgestorven?Wat betekent `un baum sâhze'?Hoe scheld je iemand verrot - op z'n Haags?Het Groen-Geile Boekie geeft het antwoord op al deze belangrijke vragen.Deze unieke uitgave is een millenniumpaal in de Nederlandse taalhistorie: nooit eerder werd het Haags zo duidelijk en humoristisch beschreven. De auteurs zijn, geïnspireerd door de ingrijpende bouwtaferelen in hun stad, hartgrondig en diepgravend te werk gegaan. Wie na het lezen van dit boek het Haags nóg niet als belangrijkste voertaal van Nederland en de rest van de wereld accepteert, kan wat ons betreft `een pleuresvevelling an ze doâhverrotte gaspèpenek krège'.

 • Valse vooruitgang / F. van Kolfschooten

  Valse vooruitgang / F. van Kolfschooten

   Onderzoek naar fraude en plagiaat in de Nederlandse wetenschap.Gevallen van fraude en  plagiaat komen te vaak voor in de Nederlandse wetenschap om te kunnen worden afgedaan als incidenten. 

 • Values & visions

  Values & visions

     In 1668 Friedrich Merck purchased an apothecary, the Engel-Apotheke (the Angel Pharmacy) in  armstadt, Germany. One hundred and fifty years later, Heinrich E. Merck, a friend and collaborator of Justus Liebig, took over the family business and began its conversion to a manufacturer of pharmaceuticals and fine chemicals. The company, E. Merck, became a major producer of alkaloids, including morphine, codeine, and cocaine.

 • Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.

  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.

   Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.Zo heet deze lexicografische sensatie officieel. Van Dale XIV is minstens zo spectaculair als zijn voorganger, maar volledig gemoderniseerd en nog uitgebreider. Nieuwe trefwoorden, officiële spelling.Maar liefst 9.000 nieuwe trefwoorden uit de moderne Nederlandse en Vlaamse cultuur vindt u terug in Van Dale XIV. Zoals kofferbakhandel, regenboogcoalitie, ietsisme, dioxinekip en tepelklem. En nog eens duizenden nieuwe betekenissen en uitdrukkingen. De inhoud van de nieuwste editie is volgens de 'officiële spelling 2005' van de Nederlandse Taalunie.

 • Van Dale Handwoordenboek / P. van Sterkenburg

  Van Dale Handwoordenboek / P. van Sterkenburg

   21/7/17. In het Van Dale Handwoordenboek hedendaags Nederlands vindt u de betekenissen van de meeste woorden die u tegenkomt en niet kent. Bovendien is het u behulpzaam bij het produceren van teksten. Elk trefwoord is voorzien van een korte, heldere verklaring. U vindt niet alleen de precieze betekenis en de spelling, maar ook de gebruiksmogelijkheden, de beperkingen, de synoniemen, het stijlniveau en de gevoelswaarde van de trefwoorden.Verschil met de grote woordenboeken NederlandsHet Handwoordenboek Nederlands is minder dik dan de andere Van Dale woordenboeken Nederlands, maar het heeft zo'n doordacht geselecteerde en actuele inhoud dat u niet vaak zult misgrijpen.

 • Van fobie naar vrijheid / P. J. G. Frijters

  Van fobie naar vrijheid / P. J. G. Frijters

   28/7/18.Mind Tuning: de radicale methode naar durf, onafhankelijkheid en succes.

 • Van Gouwenaar Tot Bruyere Pijp / G. A. Brongers

  Van Gouwenaar Tot Bruyere Pijp / G. A. Brongers

   Kleine cultuurgeschiedenis van pijp en tabak. Uitgaande van de pijp als klassiek rookinstrument wordt een overzicht gegeven van het tabaksgebruik in de loop der eeuwen. 

 • Van Spaghetti naar Asperges / H. Zondag

  Van Spaghetti naar Asperges / H. Zondag

   20/11/17. 'Van Spaghetti naar Asperges' presenteert de succesrecepten uit de keuken van AFAS Software. Herman Zondag legt het geheim van een lekkere organisatie uit aan de hand van het SIMPEL-model, met de kernwaarden Snelheid, Integratie, Meerwaarde, Passie, Eenvoud en Lef. In een spannend managemantkookavontuur met sterrenchef Karl van Baggem krijgen deze recepten een extra dimensie.

 • Van stater tot E.C.U. Zesentwintig eeuwen Europese munt. / J. Baerten

  Van stater tot E.C.U. Zesentwintig eeuwen Europese munt. / J. Baerten

   8/1/19. Geillustreerd met ingeplakte platen.

 • Van sterrenwichelarij tot ruimtevaart. / A. G. Miller

  Van sterrenwichelarij tot ruimtevaart. / A. G. Miller

   31/3/17. Sinds de aanvang der tijden heeft de mens naar het nachtelijk uitspansel gekeken en zich afgevraagd, wát de sterren en overige hemellichamen waren. Zelfs aan het dier gaan de gebeurtenissen aan de hemel niet ongemerkt voorbij: worden honden en andere huisdieren niet door onrust en angst gekweld bij een zonsverduistering?Maar de mens wilde niet alleen zien en constateren: zijn vorsende geest vraagt naar het hoe, het waardoor en het waarom. De sterrenkunde is daardoor een der oudste wetenschappen der mensheid en tevens de modernste en exactste. En weinig wetenschappen steunen zozeer op een opeenvolgende reeks van scherpzinnige en oorspronkelijke geesten als zij.Vanouds heeft deze wetenschap bestaan uit twee gedeelten: sommige sterrenkundigen hebben zich hun leven lang beziggehouden met waarnemingen, anderen met het denken over de verklaring der waargenomen verschijnselen; niet weinigen hebben zowel waargenomen als geconcludeerd, en een enkeling heeft weten te concluderen alvorens het bewijs voor zijn conclusie te hebben waargenomen.

 • Van Stoom tot Atoom / G. A. J. Bovens

  Van Stoom tot Atoom / G. A. J. Bovens

   De mens bouwde zich schepen. Kleine eerst en primitieve. Toch maakte hij er zeereizen mee die ons nu met verbazing vervullen. Hij waagde het de veilige kust uit het oog te verliezen; hij waagde het op zee te blijven nadat de zon was ondergegaan: hij waagde het zijn koers te bepalen op maan en sterren. De mens bedwong de zee. 

 • Van Yab Yum naar Dim Sum / M. Rutten

  Van Yab Yum naar Dim Sum / M. Rutten

   De bouw-, installatie- en vastgoedsector staat aan de vooravond van hele grote veranderingen. Wat kunt u verwachten en wat moet u doen om goed toegerust de toekomst tegemoet te treden? Van Yab Yum naar Dim Sum geeft antwoord op die twee vragen. Ontwikkelingen op het gebied van economie, demografie, sociale zaken, technologie en natuur en milieu zorgen ervoor dat de sector er in 2025 definitief anders uitziet. Van Yab Yum naar Dim Sum licht de ontwikkelingen toe en geeft voorbeelden van hoe andere organisaties op die ontwikkelingen inspelen. Het is geen wetenschappelijk betoog, maar een praktisch boek. Aan dit boek werkten honderden mensen mee. Zij gaven hun visie, droegen ideeën aan en deelden hun verwachtingen. Jonge, aanstormende talenten net zo goed als oude rotten in het vak. Doel is om u te inspireren. U als overheid, ontwikkelaar, corporatie, bouwer, branchevereniging, adviseur, toeleverancier en alle andere partijen voor wie het nu van cruciaal belang is om verder vooruit te kijken dan naar de dag van morgen…

 • Verboden boeken / C. J. Aarts

  Verboden boeken / C. J. Aarts

   27/11/18. Gelegenheidsuitgave van de Bijenkorf voor de boekenweek. Aardig overzicht in voorbeelden van boekencensuur, vooral in het westen, uit religieuze, politieke of morele motieven. Van honderd wel heel uiteenlopende boeken worden gegevens verstrekt over auteur, inhoud, ontvangst, Nederlandse vertalingen met een reproductie van een omslag alsmede een relevante passage uit het boek en een proeve van de discussie rond het boek in kwestie. Het gaat hoofdzakelijk om romans, maar ook de Koran en Bijbel, en ook Mein Kampf figureren. Zeer actueel is het boek door de laatst opgenomen titel: "Satanic verses" van Rushdie.(NBD|Biblion recensie, Redactie/TB

 • Verborgen raderwerk / Douwe Draaisma

  Verborgen raderwerk / Douwe Draaisma

   6/11/18. Dit boek brengt een aantal onderwerpen uit de geschiedenis en de filosofie van de wetenschap op onverwachte wijze bij elkaar en werpt er zodoende een verrassend licht op. Centraal staat de vraag van de kunstmatige intelligentie (A.I.): in hoeverre is het menselijk denken door een machine te imiteren? Een soortgelijke vraag hield de 17de eeuw in haar ban: in hoeverre is een dier een machine? Draaisma laat zien hoe die laatste vraag samenhing met de opkomst en de groeiende maatschappelijke betekenis van het uurwerk, en trekt vervolgens die lijnen door naar het huidige A.I.-debat. Hij schrijft boeiend en begrijpelijk, en maakt veel gegevens uit veel vakgebieden toegankelijk. Het boek bevat een register en uitvoerige literatuurverwijzingen.(Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen.)

 • Vermoorde Onschuld

  Vermoorde Onschuld

  In Nederland is de weg naar het etnische geplaveid met plechtigheid. Een krachtig taboe regeert ons handelen jegens etnisch andere mensen, in het openbaar althans. De kracht en de omvang van dat taboe kunnen, volgens de in Nederland heersende moraal. nauwelijks groot genoeg zijn. Wordt het ideaal van een goed functionerende multiculturele samenleving door deze benadering dichterbij gebracht?In dit boek ga ik ervan uit dat dit geenszins zeker is. 

 • Videorecorder techniek / C. Biaesch-Wiebke

  Videorecorder techniek / C. Biaesch-Wiebke

   29/1/17. Dit boek behandelt de werking en principes van elektronische en mechanische componenten en schakelingen die voorkomen in de moderne videorecorder. Naast de bekende VHS techniek krijgt ook het in de professionele wereld gebruikelijke U-matic systeem de bijbehorende aandacht. Het eerste deel van het boek gaat in op de video-techniek in het algemeen. Het tweede deel duikt gedetailleerd de videorecorder in en laat alle mechanische en elektronische technieken de revue passeren. Algemene kennis van televisietechniek en elektronika is beslist noodzakelijk, want het vakjargon is niet van de lucht. Maar voor personen met genoemde kennis is het geheel duidelijk te volgen. Vele schema's en tekeningen zijn opgenomen. Bedoeld als naslagwerk en ondersteuning voor onderhoudstechnici van deze apparatuur; wiskundige benaderingen e.d. zijn daarom niet gegeven. Verder ook geschikt voor de onderwijswereld.(Biblion recensie, F. Dullemeijer.)

/
Toont 461 tot 480 (van 522 produkten)