Diversen

/
Toont 61 tot 80 (van 464 produkten)
 • Burchten en kastelen van Belgie

  Burchten en kastelen van Belgie

  ARTIS-HISTORIA 1978. Met inplakplaatjes. NR: 9 

 • Catalogus tinglazuur, aardewerk en tegels.

  Catalogus tinglazuur, aardewerk en tegels.

   Catalogus van het Fries Aardewerkmuseum De Waag in Makkum . 

 • Centsprenten/cathpennyprints / C. F. van Veen

  Centsprenten/cathpennyprints / C. F. van Veen

  Centsprenten/ Catchpenny prints.Nederlandse Volks- en kinderprenten. Rijksmuseum Amsterdam. 1976. 

 • Christie`s. The Diana cargo

  Christie`s. The Diana cargo

     'The Diana'' was owned by Palmer and Co. a powerful Calcutta ship owner and was liscencedby the English East India Company to sail from Calcutta or Madras to Canton, carrying cotton and of course, opium, which was extremely lucrative. The ship would then return to India fromChina, laden with silks, tea, preserved fruits and thousands of pieces of beautiful blue and white porcelain.

 • Cities of tomorrow / P. Hall

  Cities of tomorrow / P. Hall

     This is a history of the ideas, events and personalities that shaped the cities of the world during the twentieth century. Peter Hall shows the benevolent influence of the anarchist ideals of Reclus and Kropotkin in the work of Howard, Geddes and Lloyd Wright, which found expression in garden cities and community planning. He contrasts this with the totalitarian vision of Le Corbusier which, spurned by Mussolini and Stalin, was enthusiastically taken up by countless city authorities in Europe and America. He explores the nightmare cities of Brasilia and Chandigarh and seeks the origins of the high-rise slums and vandalized spaces that afflict the lives of so many people.

 • Clans and Tartans / L. Blackie

  Clans and Tartans / L. Blackie

     The Scottish clans, and the tartans which are their symbol, both grew out of the Celtic past and thrived in the late Middle Ages. Decimated first by inter-clan warfare, then by the brutal repression of the English and finally by the Highland Clearances, the clans have nevertheless survived. The clans still provide a real sense of identity for their members and their tartans have become very fashionable. This fascinating account traces their stories right up to the present day and lavish illustrations show the wonderful variety of the tartans.

 • Computer woordenboek voor senioren / A. Penta

  Computer woordenboek voor senioren / A. Penta

     Dit rijk geïllustreerde en gebonden boek kunt u het best een plaats geven naast uw computer. Meer dan zeshonderd veelgebruikte begrippen worden op een levendige en begrijpelijke wijze verklaard. De praktische adviezen helpen u met het voorkomen van problemen en het doen van aankopen voor uw computer.

 • Contemporary calligrphy

  Contemporary calligrphy

   This important source book will provide a stimulus to the imagination of all those interested in calligraphy. It includes over 280 examples, 26 in colour, in a variety of media; on glass and slate as well as the more usual paper and vellum, and in gold and gouache in addition to watercolour and ink. 

 • Cravatmania / T. Fink. & Y. Mao.

  Cravatmania / T. Fink. & Y. Mao.

  28/12/16.  Tot 1900 was er maar één. In de jaren dertig voegde de prins van Wales er geheel onbedoeld twee aan toe, terwijl hij eigenlijk geen van beide gebruikte. Pas in 1989 kwam een vierde in zwang. Terwijl de stropdas al meer dan 150 jaar gedragen werd, waren er tot voor kort maar vier algemeen bekende manieren om hem te strikken! Maar waar de mode het liet afweten, zag de wetenschap haar kans schoon: twee fysici van de universiteit van Cambridge hebben in een uitputtende studie alle manieren onderzocht waarop een stropdas zich laat strikken. Alle 85 manieren worden hier uit de doeken gedaan, met diagrammen en foto¹s, en begeleid door de geschiedenis van de stropdas. Het resultaat is een wonderlijke mengeling van wetenschap, mode en praktische toepasbaarheid ­ een boekje waar geen enkele goedgeklede man buiten kan. Deze Nederlandse versie is bewerkt en van een nawoord voorzien door schrijver, journalist en stijlmeester Hans Vos, auteur van o.m. Zo hoort het.

 • Dawn of Art / J-M. Chauvet e.a

  Dawn of Art / J-M. Chauvet e.a

     In December 1994, in the Ardýche Valley of Southern France, three explorers entered an underground cave filled with Stone Age animal skeletons and footprints, and more than 300 extraordinary paintings and engravings of animals on its walls. The images from the Chauvet Cave are doubly remarkable in that they are not only the oldest known works of art, but are also powerful, sophisticated works which show an impressive use of technique to convey motion, depth, and perspective. The photographs in Dawn of Art, which, unlike images found in most cave art, depict such dangerous beasts as cave bears, hyenas, lions, and rhinoceroses while the text, written by the cave's discoverers, discusses each work in detail and provides a thrilling account of the discovery.

 • De Afslankmythe. / T. van Strien

  De Afslankmythe. / T. van Strien

   Diëten zijn niet altijd de oplossing. Nederlanders worden steeds zwaarder, ondanks dat ze aan de lijn doen. Hoewel sommige mensen inderdaad afvallen als ze aan de lijn doen, is het een fabeltje dat diëten voor iedereen de oplossing zijn. Van doorslaggevend belang zijn de redenen waarom je eet. Emotionele eters nemen meer voedsel tot zich als ze zich rot voelen en externe eters zijn erg gevoelig voor factoren als verleidelijke geuren, smaakvolle presentatie en gezelligheid aan tafel.Dit boek biedt geen wonderdieet, maar geeft inzicht in je eetgedrag en laat zien wat je het beste kunt doen als je een emotionele of een externe eter bent. Met een zelftest om te ontdekken tot welke categorie eter je behoort.

 • De Antiekdetective. / J. Miller

  De Antiekdetective. / J. Miller

   Naslagwerk voor de antiekverzamelaar/liefhebber. En in tweede instantie een leerboek om echt van namaak te kunnen onderscheiden. Het eerste hoofdstuk behandelt de stijlen en vervolgens de verschillende materialen zoals, hout, metaal, keramiek en glas. Tot slot allerhande verzamelobjecten. Als afsluiting nog veel kleine afbeeldingen van kenmerkende details, merken en signaturen. De hoofdstukken zijn overzichtelijk met veel kleurenfoto's en soms de richtprijzen. Het boek is oorspronkelijk Engels, maar dat is in dit geval geen bezwaar omdat de meeste voorwerpen uit heel Europa komen en daarbuiten zoals het Verre Oosten en Amerika. Het boek handelt veelal over de topstukken, maar niet iedereen heeft een Lodewijk XVI of een Chippendale ameublement in huis. Toch is het aardig om de verschillen te leren onderscheiden. Er gaan steeds meer mensen naar veilingen en antiekbeurzen; hen biedt het boek een royaal overzicht van wat je daar kunt aantreffen. Met register.Kees Hoogendam

 • De bètacanon.

  De bètacanon.

   Waarom komt de grote zeventiende-eeuwse wiskundige Christian Huygens niet voor in de historische canon van Nederland? Of Boerhave, of Van Leeuwenhoek? Rond die simpele vragen verenigde de Volkskrant journalisten en wetenschappers, omdat zij vindt dat de exacte vakken er wéltoe doen. Natuurwetenschappen geven immers inzichten die bepalend zijn voor wereldbeelden; de techniek verandert de wereld zelf. En dus is enige kennis van de exacte vakken en hun geschiedenis ook een kwestie van cultuur, en cruciaal om te begrijpen waarom de huidige werkelijkheid is wat en hoe zij is. 

 • De beurs 125 jaar jong / C. van Diemen

  De beurs 125 jaar jong / C. van Diemen

  DE BEURS 125 JONG' vertelt het verhaal over de geschiedenis van De Beurs aan de Kruisweg inHoofddorp. De lezer maakt kennis met de eigenaren die een periode van hun leven hebben gewoond en gewerkt in het horecabedrijf. Het voert terug naar vrolijke, grappige, unieke en ook droevige episodes uithun leven. Hard werkende mensen hebben De Beurs gemaakt wat het nu is: een modern, luxehorecabedrijf. Zoals blijkt uit de verhalen in dit boek heeft De Beurs door de jaren heen een grote rol gespeeld in het sociale en maatschappelijk leven van Hoofddorp. 

 • De Boekdrukkunst En Haar Betekenis Voor De Kultuur. / R. Steiner

  De Boekdrukkunst En Haar Betekenis Voor De Kultuur. / R. Steiner

  Herdruk, ter gelegenheid van de boeken-10daagse, maart 1988, van een feestrede en een artikel uit 1900 van Rudolf Steiner, waarin wordt uiteengezet het moeilijk te overschatten belang van de uitvinding van de boekdrukkunst. In de visie van Steiner betekent de uitvinding van de boekdrukkunst eigenlijk pas het einde van de middeleeuwen. Gutenberg ziet hij als de stille deelnemer aan vrijwel alle kulturele en maatschappelijke ontwikkelingen sindsdien, en als de bron van de in de 16e eeuw op gang gekomen stroom van wetenschappelijke onderzoekingen en ontwikkelingen. Impliciet kan men in deze essays lezen, dat ook een informatie-maatschappij niet zal kunnen zonder historisch perspectief en dat de rol van het gedrukte boek daarin onverwoestbaar zal blijken. Instructieve en stimulerende lectuur voor middelbare scholen, en beroepsopleidingen in het boekenvak. Het boekje is voorzien van enige illustraties. 

 • De complete kleurenwijzer voor het interieur./ A. Westgate

  De complete kleurenwijzer voor het interieur./ A. Westgate

   31/10/16.Kleuren gebruiken in huis: het blijkt dikwijls een hele opgave om het resultaat te bereiken dat men in gedachten had. Wellicht komt dit door onvoldoende inzicht in de kleurentheorie en een gebrek aan voldoende zelfkennis. Want, zo betoogt dit boek, kleuren kunnen ook een therapeutische waarde hebben en het algemeen welzijn bevorderen. Daarom is wellicht ook enig commentaar opgenomen vanuit de Feng Shuhoek (de Chinese kunst om de leefomgeving op een goede manier te ordenen). Deze, en nog meer, informatie wordt verstrekt in korte hoofdstukjes, waarna acht kleuren afzonderlijk worden bekeken. Hierbij zijn ook voorbeelden te zien van concrete toepassingen en worden tips gegeven om zelf verf te mengen. Uitneembare kleurenkaartjes* in een waaier van tinten maken het mogelijk om kleuren met elkaar te combineren en een trefwoordenregister laat enig gericht zoeken toe. Het boek gaat wel nadrukkelijk uit van het kleurenassortiment van een welbepaald merk (Nutshell natural paints). (Biblion recensie, Manu Manderveld)

 • De Elfen / B. Froud

  De Elfen / B. Froud

   Inventarisatie in tekst en illustraties van de wereld van de elfen, hun karakter en de vele gedaanten en vormen waarin ze kunnen verschijnen. 

 • De encyclopodie van de domheid Morosofie / M. van Boxsel

  De encyclopodie van de domheid Morosofie / M. van Boxsel

   9/4/17. Morosofie is het tweede deel van de Encyclopedie van de Domheid. Hierin staan Nederlandse en Vlaamse denkers centraal wier theorieën over het bestaan zo absurd zijn, dat ze van de weeromstuit een welhaast literaire kwaliteit krijgen. Honderd van de meest spectaculaire zienswijzen worden samengevat. Op karikaturale wijze maken de waanwijzen de domheid tastbaar waar ieder mens wel eens het slachtoffer van wordt. Van hun fouten kunnen wij leren. Bovendien valt er veel te genieten van de vindingrijkheid waarmee zijn hun waantheorieën hebben pogen te onderbouwen. Morosofie is wetenschap met vakantie, een vrolijke wetenschap.

 • De Fokker-DASA-deal / P. K. Jagersma

  De Fokker-DASA-deal / P. K. Jagersma

  De Fokker-DASA-deal de verkwanseling van de nationale vliegtuigindustrie. Bedrijfseconomische analyse van de gang van zaken rond de fusie van Fokker en Dasa.1994. 

 • De geheime code / P. Hemenway.

  De geheime code / P. Hemenway.

   De gulden snede, ook bekend als de 'goddelijke verhouding' of 'goddelijke verdeling' en het 'gulden getal'(phi), zien we terug in de zadenmotieven van planten, piramiden, gotische kathedralen en het menselijk lichaam, om slechts enkele voorbeelden uit de oneindige reeks fenomenen te noemen. In dit boek worden niet alleen de veelsoortige verschijningsvormen van de gulden snede in de natuur, kunst, architectuur, muziek en wetenschap gepresenteerd, maar ook varianten ervan zoals de gulden spiraal in het menselijk binnenoor. Dit boek, voorzien van ruim 300 afbeeldingen en grafieken, biedt een spannende zoektocht naar de wetmatigheden van het universum en het verborgen 'goddelijk plan' dat zich daarin openbaart.

/
Toont 61 tot 80 (van 464 produkten)