Diversen

/
Toont 81 tot 100 (van 545 produkten)
 • Dageraad / R. Smits

  Dageraad / R. Smits

   27/3/19. Ons taalvermogen ligt ons van al onze eigenschappen het naast aan het hart. We zijn taal, een mens zonder taal - dat is iets heel anders dan iemand zonder spraak - kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Taal maakte de hele menselijke beschaving mogelijk, en is ook nog eens het opvallendste verschil tussen ons en alle dieren.Toch is het ontstaan van dat allesbepalende taalvermogen een mysterie, zo onbenaderbaar dat het in kringen van taalkundigen ruim een eeuw lang taboe bleef.

 • Dawn of Art / J-M. Chauvet e.a

  Dawn of Art / J-M. Chauvet e.a

     In December 1994, in the Ardýche Valley of Southern France, three explorers entered an underground cave filled with Stone Age animal skeletons and footprints, and more than 300 extraordinary paintings and engravings of animals on its walls. The images from the Chauvet Cave are doubly remarkable in that they are not only the oldest known works of art, but are also powerful, sophisticated works which show an impressive use of technique to convey motion, depth, and perspective. The photographs in Dawn of Art, which, unlike images found in most cave art, depict such dangerous beasts as cave bears, hyenas, lions, and rhinoceroses while the text, written by the cave's discoverers, discusses each work in detail and provides a thrilling account of the discovery.

 • De Afslankmythe. / T. van Strien

  De Afslankmythe. / T. van Strien

   Diëten zijn niet altijd de oplossing. Nederlanders worden steeds zwaarder, ondanks dat ze aan de lijn doen. Hoewel sommige mensen inderdaad afvallen als ze aan de lijn doen, is het een fabeltje dat diëten voor iedereen de oplossing zijn. Van doorslaggevend belang zijn de redenen waarom je eet. Emotionele eters nemen meer voedsel tot zich als ze zich rot voelen en externe eters zijn erg gevoelig voor factoren als verleidelijke geuren, smaakvolle presentatie en gezelligheid aan tafel.Dit boek biedt geen wonderdieet, maar geeft inzicht in je eetgedrag en laat zien wat je het beste kunt doen als je een emotionele of een externe eter bent. Met een zelftest om te ontdekken tot welke categorie eter je behoort.

 • De Antiekdetective. / J. Miller

  De Antiekdetective. / J. Miller

   Naslagwerk voor de antiekverzamelaar/liefhebber. En in tweede instantie een leerboek om echt van namaak te kunnen onderscheiden. Het eerste hoofdstuk behandelt de stijlen en vervolgens de verschillende materialen zoals, hout, metaal, keramiek en glas. Tot slot allerhande verzamelobjecten. Als afsluiting nog veel kleine afbeeldingen van kenmerkende details, merken en signaturen. De hoofdstukken zijn overzichtelijk met veel kleurenfoto's en soms de richtprijzen. Het boek is oorspronkelijk Engels, maar dat is in dit geval geen bezwaar omdat de meeste voorwerpen uit heel Europa komen en daarbuiten zoals het Verre Oosten en Amerika. Het boek handelt veelal over de topstukken, maar niet iedereen heeft een Lodewijk XVI of een Chippendale ameublement in huis. Toch is het aardig om de verschillen te leren onderscheiden. Er gaan steeds meer mensen naar veilingen en antiekbeurzen; hen biedt het boek een royaal overzicht van wat je daar kunt aantreffen. Met register.Kees Hoogendam

 • De arts als ondernemer. / G. J. Barneveld o.a.

  De arts als ondernemer. / G. J. Barneveld o.a.

   19/9/18. Om zijn beroep goed te kunnen uitoefenen moet een arts niet alleen over medische vaardigheden beschikken, maar ook over kennis van de financieel-economische aspecten van zijn beroepsuitoefening. De gezondheidszorg krijgt steeds meer het karakter van een bedrijf, maar het geneeskunde-curriculum besteedt aan deze aspecten nauwelijks aandacht. Het gevolg is dat het voor bijna- of net-afgestudeerde dan wel gevestigde artsen niet eenvoudig is inzicht te krijgen in vragen als: Kan ik mij vrij vestigen? Hoe moet ik de financiering regelen? Welke eisen worden aan mijn administratie gesteld? Moet ik bij praktijk het oude personeel mee overnemen? Is een auto van de zaak voordeliger? Is het zinvol van mijn praktijk een BV te maken? Hoe zit dat met een maatschap? Hoe kan ik mijn kinderen fiscaal voordelig laten studeren? Hoe kan ik mijn oudedagsvoorziening veiligstellen? Wat gebeurt er als ik mijn praktijk beëindig? Enzovoorts. Er is dus grote behoefte aan overzicht, en wij hopen met deze gids in die leemte te voorzien. De auteurs hebben allen vanuit hun specifieke deskundigheid de verschillende problemen praktijkgericht beschreven.: helder en duidelijk worden de hoofdlijnen behandeld, zodat de lezer in staat wordt gesteld de knelpunten in zijn eigen situatie te signaleren en een koers uit te zetten.

 • De bètacanon.

  De bètacanon.

   Waarom komt de grote zeventiende-eeuwse wiskundige Christian Huygens niet voor in de historische canon van Nederland? Of Boerhave, of Van Leeuwenhoek? Rond die simpele vragen verenigde de Volkskrant journalisten en wetenschappers, omdat zij vindt dat de exacte vakken er wéltoe doen. Natuurwetenschappen geven immers inzichten die bepalend zijn voor wereldbeelden; de techniek verandert de wereld zelf. En dus is enige kennis van de exacte vakken en hun geschiedenis ook een kwestie van cultuur, en cruciaal om te begrijpen waarom de huidige werkelijkheid is wat en hoe zij is. 

 • De beurs 125 jaar jong / C. van Diemen

  De beurs 125 jaar jong / C. van Diemen

  DE BEURS 125 JONG' vertelt het verhaal over de geschiedenis van De Beurs aan de Kruisweg inHoofddorp. De lezer maakt kennis met de eigenaren die een periode van hun leven hebben gewoond en gewerkt in het horecabedrijf. Het voert terug naar vrolijke, grappige, unieke en ook droevige episodes uithun leven. Hard werkende mensen hebben De Beurs gemaakt wat het nu is: een modern, luxehorecabedrijf. Zoals blijkt uit de verhalen in dit boek heeft De Beurs door de jaren heen een grote rol gespeeld in het sociale en maatschappelijk leven van Hoofddorp. 

 • De Boekdrukkunst En Haar Betekenis Voor De Kultuur. / R. Steiner

  De Boekdrukkunst En Haar Betekenis Voor De Kultuur. / R. Steiner

  Herdruk, ter gelegenheid van de boeken-10daagse, maart 1988, van een feestrede en een artikel uit 1900 van Rudolf Steiner, waarin wordt uiteengezet het moeilijk te overschatten belang van de uitvinding van de boekdrukkunst. In de visie van Steiner betekent de uitvinding van de boekdrukkunst eigenlijk pas het einde van de middeleeuwen. Gutenberg ziet hij als de stille deelnemer aan vrijwel alle kulturele en maatschappelijke ontwikkelingen sindsdien, en als de bron van de in de 16e eeuw op gang gekomen stroom van wetenschappelijke onderzoekingen en ontwikkelingen. Impliciet kan men in deze essays lezen, dat ook een informatie-maatschappij niet zal kunnen zonder historisch perspectief en dat de rol van het gedrukte boek daarin onverwoestbaar zal blijken. Instructieve en stimulerende lectuur voor middelbare scholen, en beroepsopleidingen in het boekenvak. Het boekje is voorzien van enige illustraties. 

 • De complete kleurenwijzer voor het interieur./ A. Westgate

  De complete kleurenwijzer voor het interieur./ A. Westgate

   31/10/16.Kleuren gebruiken in huis: het blijkt dikwijls een hele opgave om het resultaat te bereiken dat men in gedachten had. Wellicht komt dit door onvoldoende inzicht in de kleurentheorie en een gebrek aan voldoende zelfkennis. Want, zo betoogt dit boek, kleuren kunnen ook een therapeutische waarde hebben en het algemeen welzijn bevorderen. Daarom is wellicht ook enig commentaar opgenomen vanuit de Feng Shuhoek (de Chinese kunst om de leefomgeving op een goede manier te ordenen). Deze, en nog meer, informatie wordt verstrekt in korte hoofdstukjes, waarna acht kleuren afzonderlijk worden bekeken. Hierbij zijn ook voorbeelden te zien van concrete toepassingen en worden tips gegeven om zelf verf te mengen. Uitneembare kleurenkaartjes* in een waaier van tinten maken het mogelijk om kleuren met elkaar te combineren en een trefwoordenregister laat enig gericht zoeken toe. Het boek gaat wel nadrukkelijk uit van het kleurenassortiment van een welbepaald merk (Nutshell natural paints). (Biblion recensie, Manu Manderveld)

 • De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes. / R. van Santbrink

  De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes. / R. van Santbrink

   26/2/19. Van veel afbeeldingen voorzien overzicht van de producten die in de loop der jaren zijn gemaakt naar aanleiding van de figuren uit de strip van Marten Toonder.

 • De encyclopodie van de domheid Morosofie / M. van Boxsel

  De encyclopodie van de domheid Morosofie / M. van Boxsel

   9/4/17. Morosofie is het tweede deel van de Encyclopedie van de Domheid. Hierin staan Nederlandse en Vlaamse denkers centraal wier theorieën over het bestaan zo absurd zijn, dat ze van de weeromstuit een welhaast literaire kwaliteit krijgen. Honderd van de meest spectaculaire zienswijzen worden samengevat. Op karikaturale wijze maken de waanwijzen de domheid tastbaar waar ieder mens wel eens het slachtoffer van wordt. Van hun fouten kunnen wij leren. Bovendien valt er veel te genieten van de vindingrijkheid waarmee zijn hun waantheorieën hebben pogen te onderbouwen. Morosofie is wetenschap met vakantie, een vrolijke wetenschap.

 • De Fokker-DASA-deal / P. K. Jagersma

  De Fokker-DASA-deal / P. K. Jagersma

  De Fokker-DASA-deal de verkwanseling van de nationale vliegtuigindustrie. Bedrijfseconomische analyse van de gang van zaken rond de fusie van Fokker en Dasa.1994. 

 • De geciteerde vrouw. / Gerd de Ley

  De geciteerde vrouw. / Gerd de Ley

   2/11/18. Een citatenboek,geheel gewijd aan vrouwen.

 • De geheime code / P. Hemenway.

  De geheime code / P. Hemenway.

   De gulden snede, ook bekend als de 'goddelijke verhouding' of 'goddelijke verdeling' en het 'gulden getal'(phi), zien we terug in de zadenmotieven van planten, piramiden, gotische kathedralen en het menselijk lichaam, om slechts enkele voorbeelden uit de oneindige reeks fenomenen te noemen. In dit boek worden niet alleen de veelsoortige verschijningsvormen van de gulden snede in de natuur, kunst, architectuur, muziek en wetenschap gepresenteerd, maar ook varianten ervan zoals de gulden spiraal in het menselijk binnenoor. Dit boek, voorzien van ruim 300 afbeeldingen en grafieken, biedt een spannende zoektocht naar de wetmatigheden van het universum en het verborgen 'goddelijk plan' dat zich daarin openbaart.

 • De Gentleman. / B. Roetzel

  De Gentleman. / B. Roetzel

   Waar worden de beste op maat gemaakte overhemden verkocht? Waar kan een man zich nog volgens de regels der kunst laten scheren? Waarom zijn schoenen het belangrijkste detail in een herengarderobe? Hoe gaat de four in hand-knoop? En waar doen beroemde tijdgenoten inkopen wanneer ze in Londen, Parijs, Rome of New York zijn?De een noemt het stijl, de ander smaak - dat 'gevoel' waarmee sommige mannen altijd precies het goede pak of overhemd en de juiste das of schoenen weten uit te zoeken. En toch is het helemaal niet moeilijk om zich als een man stijlvol te kleden: een goede kennis van de klasiekers en hun achtergronden volstaat.De gentleman informeert over trendsetters, adviseert over het combineren van modellen, materialen, stoffen en kleuren, en geeft handige tips en adressen. Dit boek bundelt wetenswaardigheden die gewoonlijk alleen verspreid in herenmodetijdschriften en columns te vinden zijn.Van de stropdas (en hoe hij wordt geknoopt) tot de schoen (en waar hij op maat wordt gemaakt); van slip tot smoking en van Barbour-jas tot filofax - alles wat de man nodig heeft om de gentleman in zichzelf naar voren te halen, komt in dit boek uitgebreid aan bod, rijk geïllustreerd en 'opgesmukt' met vele anekdotes over beroemde gentlemen.

 • De goede kameraad. / T. Duijx & J. Linders

  De goede kameraad. / T. Duijx & J. Linders

  Dit prachtig verzorgde boek is uitgegeven bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Van Holkema en Warendorf. Het ontstaan van de uitgeverij en de achtergronden van de oprichters worden in een kort woord vooraf geschetst. De auteurs van deze bundel, Toine Duijx (docent Kinder- en jeugdliteratuur Universiteit Leiden) en Joke Linders (recensente en publiciste), hebben gekozen voor het bespreken van het werk van een aantal auteurs die in de loop van deze honderd jaar hun werk bij deze uitgeverij hebben gepubliceerd en deze geplaatst in het kader van de ontwikkeling van de jeugdliteratuur in Nederland. Zo is er een uitstekend gedocumenteerd en helder tijdsbeeld ontstaan. De keuze van auteurs is vaak afhankelijk van de waardering en van de belangstelling van de media, waardoor men een selectie heeft toegepast. Dit kan men betreuren, maar het tijdsbeeld wordt erdoor versterkt. Men krijgt een beter beeld van de veranderingen die op maatschappelijk en cultureel gebied hebben plaatsgevonden. Het is een prachtig naslagwerk geworden, waarbij vooral de typografische verzorging opvalt, geschikt voor iedereen die in jeugdliteratuur geïnteresseerd is.(Biblion recensie, N. Teeuwen-Opheij.) 

 • De Grote Crimezone Thriller Encyclopedie / J. van Cann

  De Grote Crimezone Thriller Encyclopedie / J. van Cann

     Momenteel leven we in de Gouden Eeuw van het spannende boek. Zowel in binnenland als in buitenland voert een spannend boek de bestsellerlijsten aan. Het aantal thrillers dat jaarlijks verschijnt, neemt explosief toe. De kwaliteit van de boeken stijgt alleen maar en de thrillerauteurs worden alom geroemd. De hoogste tijd dus voor een actuele inventarisatie van de misdaadauteurs en -romans van de vorige eeuw tot nu. Het is een zwerftocht vol verrassingen geworden die leidt van Agatha Christie tot Karin Slaughter en Nicci French, van Havank en Raymond Chandler tot David Baldacci en John Grisham. Auteurs worden belicht, hun detectives, politieromans of thrillers ingedeeld, op rij gezet en daar waar nodig van een waardering voorzien. Meer dan 3000 auteurs en 12.000 titels komen aan bod. De Grote Crimezone Thriller Encyclopedie bundelt alle kennis van de baanbrekende Moordgids van Jos van Cann en de uitgebreide archieven van Crimezone.nl, dé thrillersite van Nederland. Het is een uniek naslagwerk waarin ook genomineerden en winnaars van Nederlandse en Vlaamse prijzen zijn opgenomen.

 • De handen van de zeven zusters / G. Noordzij

  De handen van de zeven zusters / G. Noordzij

   Bundel opstellen en notities van een der bekendste Nederlandse typografische vormgevers (1931). Het accent ligt op de betekenis en functie van letters en lettertypen, en de typografische vormgeving. Daarnaast is er aandacht voor het belang van goed kijken, de gebrekkge visie van bestuurders, geleerden en bijbelinterpreten. Rijk geilustreerd met voorbeelden in zwart-wit en kleur, en charmante tekeningen van de auteur. De teksten zijn vol zinnige, soms eigenzinnige opmerkingen, met name over vormgeving en typografie. Prikkelende en tot nadenken en weerspraak uitdagende lectuur voor typografen, vormgevers, letterontwerpers, maar ook voor paleografen, linguisten, wiskundigen, redenaars, politici, dominees, onderwijsdeskundigen en schrijvers. De vomgeving is fraai, eveneens van de hand van de auteur. De illustraties munten uit in helderheid en sierlijkheid. Alleen de papierkeuze bederft deels het plezier omdat vooral de lijntekeningen worden verstoord door de van de volgende bladzijde doorschijnende tekst. Ook geeft de titel van het boek niet aan welke inhoud men kan verwachten en een toelichtende ondertitel ontbreekt. (Biblion recensie, Anton Gerits)

 • De hypocrisie van de achterdeur./ G. Sprong

  De hypocrisie van de achterdeur./ G. Sprong

  7/9/18/Op meedogenloze wijze laten Gerard Spong, Sidney Smeets en Tim Vis zien hoe de overheid huichelt in de stukgelopen strafzaak tegen de Almeerse coffeeshop Koffie & Dromen. Lokt de overheid niet crimineel handelen uit? Houdt zij niet al jaren een systeem van witwassen in stand? En verdient ze niet jaarlijks via de belasting miljoenen aan het ontduiken van de Opiumwet? De auteurs bepleiten hartstochtelijk dat de vervolging van coffeeshophouders hypocriet is als de overheid geen duidelijkheid geeft over het achterdeurbeleid. Derhalve is die vervolging, met recht, gedoemd te mislukken.

 • De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch Indië / Jaspers

  De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch Indië / Jaspers

   De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch Indië, I: Het Vlechtwerk.Vlechtwerk uit Indie, met o.a technieken voor hoeden,manden,dozen.

/
Toont 81 tot 100 (van 545 produkten)