Esoterie

/
Toont 321 tot 340 (van 369 produkten)
 • Terwijl de merel zingt

  Terwijl de merel zingt

  Dit boek bevat 52 meditaties die elk een vier vormen bestaan: een spreuk. een haiku (een van oorsprong Japans gedichtje over de natuur van drie regels met resp 5. 7 en 5 lettergrepen) een tekst. en een gedicht. Vier vormen die steeds verwijzen naar het ene. 

 • The 99 Names of Nothingness. / Bhagwan Shree Rajneesh

  The 99 Names of Nothingness. / Bhagwan Shree Rajneesh

  Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press. 

 • The artist s way / J. Cameron

  The artist s way / J. Cameron

  22/11/18.  'Ik geloof dat veel getalenteerde mensen hun creativiteit zijn kwijtgeraakt. Ze raakten geblokkeerd - door een nare leraar, een afgunstige vriend of jaloerse ouders. Maar ongeacht je leeftijd of je levensloop, en ongeacht de vraag of het beoefenen van kunst je werk, je liefhebberij of je droom is, het is nooit te laat of te egoïstisch of te dwaas om aan je creativiteit te werken.' Julia Cameron beschrijft in haar werkboek The Artist's Way een praktische methode om in twaalf weken de verschillende blokkades die onze creatieve vermogens in de weg staan, op te heffen.

 • The good spell book / G. Kemp

  The good spell book / G. Kemp

   Simple and easy to follow spells.Love charms,magical cures and other practical sorcery.

 • The Life Codes. / Patty harpenau

  The Life Codes. / Patty harpenau

   16/4/18. In The Life codes geeft levensleraar Patty Harpenau de spelregels voor het leven. Als levende magneten beschikken we over veel meer kennis en kracht dan we vermoeden. Deze krachten kunnen we in onszelf ontwaken door hun codes te kennen. Wie de spelregels begrijpt, begrijpt het leven. Wie de Codes kent, kan met het spel beginnen. The Life Codes legt praktisch en toegankelijk het spel van het leven uit. Het leert je de spelregels van het leven en leidt je zo naar nieuwe inzichten, veranderingen en nieuwe sleutels.

 • The tantra vision. / Bhagwan Shree Rajneesh

  The tantra vision. / Bhagwan Shree Rajneesh

  Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press. 

 • The Wisdom of the Sands: Discourses on Sufism. / Bhagwan Shree

  The Wisdom of the Sands: Discourses on Sufism. / Bhagwan Shree

   Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press.

 • Tijdschrift voor parapsychologie 1953,no;1

  Tijdschrift voor parapsychologie 1953,no;1

  Tijdschrift voor Parapsychologie jaargang 21(1953). No:1. H. P. Leoplds uitgeversmij n. v.1953, paperback, ingenaaid, 70 blz., ills 

 • Trainen Met De Tarot Van A.E. Waite / P. Sonnenberg

  Trainen Met De Tarot Van A.E. Waite / P. Sonnenberg

  De tarot is een bekend en veel geraadpleegde gids bij het begrijpen en oplossen van niet alleen levensvragen, maar ook acute vragen. Het wordt door velen gebruikt om inzicht en antwoord te verkrijgen rond alledaagse thema's zoals werk, relaties, liefde en geluk en algemeen welbevinden. Er zijn vele boeken geschreven waarin alle facetten van de tarot uitgebreid aan bod komen, maar in dit boek verklappen de kaarten ons nog meer. Niet alleen wordt elke kaart apart op duidelijke en overzichtelijke wijze beschreven, maar worden ook de belangrijkste aspecten en correspondenties met o.a. astrologie, numerologie, de elementen, kabbala, I Ching, chakra's enz. beschreven. 

 • Transpersoonlijke psychologie / D. grabijn & F. Foudraine

  Transpersoonlijke psychologie / D. grabijn & F. Foudraine

   De transpersoonlijke psychologie houdt zich bezig met alles wat voorbij het persoonlijke gaat. Dat kan spiritueel zijn, maar ook te maken hebben met algemene zingeving, bewustzijn van bijzondere werkelijkheden en intuïtie. Het betreft een gebied dat in de 'gewone' psychologie nog niet altijd tot zijn recht komt. De transpersoonlijke psychologie brengt de gevestigde psychologie en diverse mystieke, religieuze, esoterische en wijsgerige stelsels bij elkaar. Als wetenschappelijke stroming kwam zij eind jaren zestig in de V.S. voort uit de daar bestaande humanistische psychologie.

 • Uit naam van de godin / H. Crul

  Uit naam van de godin / H. Crul

   Beschouwing over de historische, psychologische en spirituele betekenis van het vrouwelijk bewustzijn tegen de achtergrond van verschillende culturen en tijdperken. 

 • Uit vrije wil ! / M. Derkse

  Uit vrije wil ! / M. Derkse

   14/2/18. Derkse's tweede boek Uit vrije wil! is een vingeroefening in mystieke psychologie een terrein dat zou goed beheersen als hij. In dit nieuwe boek verbindt hij de levensweg van ons mensen met twee oude mystieke leerstukken de weg van de zeven smarten en de zeven vreugden uit de christelijke en de weg van de Latifa uit de islamitische mystiek. Beide leerstukken zijn in de vergetelheid geraakt en nagenoeg onbekend. De herhaalde voltrekking van deze als geestelijke oefeningen of instrumenten bedoelde leringen nodigt ons uit de blauwdruk van onze oorspronkelijke levensweg, van wie wij zijn en waartoe wij in ons leven bestemd zijn, te herkennen en te omarmen. Zijn onmiskenbare vertrouwdheid met en kennis van de levenswetten die eraan ten grondslag liggen, maken de oude leerstukken voor de moderne lezer helder en navolgbaar. Derkse slaagt erin kostbare oude spiegels uit de mystieke traditie nieuwe glans te geven zonder dat de oorspronkelijke intentie verloren gaat. Zijn stijl is onderzoekend en oprecht, nu eens stellig dan weer kwetsbaar, vol soms wat rebelse perspectieven en frissen nieuwe doorzichten. Voor het Nederlandse taalgebied is Marcel Derkse een verassend nieuwe en oorspronkelijke auteur.

 • Uranus. De planeet van het intuitieve / J. Green

  Uranus. De planeet van het intuitieve / J. Green

   24/7/17. Bijna ieder mens zit gevangen in conditionerende patronen en bijna ie der mens probeert deze vicieuze cirkels te doorbreken en los te komen van de clichématigheid, frustraties, sleur, taboes en verveling die daaraan inherent zijn. Tijdens de huidige overgang van het Vissen- naar het Waterman-tijdperk is het bij uitstek de planeet Uranus die als bevrijder van oude gewoonten ons in staat stelt ons te dé conditioneren, ons hierdoor de kans biedend ons van onze onwetend- en dwangmatigheid te verlossen en zo eindelijk te begrijpen wie we werkelijk zijn en onszelf in die zin te veranderen. JEFF GREEN, de meest vooraanstaande New Age astroloog in Amerika, heeft met URANUS, DE PLANEET VAN HET INTUITIEVE één van de belangrijkste bijdragen over dit ontwikkelingsproces geschreven. Opeen ongedwongen manier bespreekt hij o.a. de archetypische verbanden tussen de planeet Uranus en de psychologie en het gedrag van de mens, onze anatomie en fysiologie, het chakra-stelsel, alsmede de betrekkingen tussen Uranus en Saturnus, en de Aspecten en de Transits. Evenals GREENs "Pluto, de evolutie van de ziel'' is zijn `Uranus, de planeet van het intuïtieve" op informele gesprekstoon geschreven, en net als 'Pluto zal ook Uranus" ons laten inzien, dat we van tijd tot tijd in ons leven nieuwe inzichten moeten aanvaarden om het proces van zelfontdekking levend te houden.

 • Van India naar de planeet Mars / T. Flournoy

  Van India naar de planeet Mars / T. Flournoy

   11/12/18. Studie over Hélène Smith, paranormaal begaafd medium. Flournoy onderzocht Smith's spectaculaire, paranormaal geïnspireerde openbaringen en publiceerde het resultaat in 1899.

 • Verborgen taal van de droom / D. Fontana.

  Verborgen taal van de droom / D. Fontana.

   9/2/18. De betekenis van dromen verbeeld.Dit schitterend geïllustreerde boek geeft een overzicht van de geschiedenis van de droomanalyse en van het karakter en de taal van dromen.

 • Verborgen wijsheid / D. Conway

  Verborgen wijsheid / D. Conway

   27/2/18. In een heldere betoogtrant legt Conway uit wat de esoterische traditie heeft te zeggen over het heelal en over de rol die wij daarin hebben. Hij spreekt over het ontstaan van de mensheid en haar vroege geschiedenis, en gaat op onderzoek uit naar legendarische beschavingen als die van Atlantis en Lemuria. Daarbij volgt hij steeds het spoor van de occulte traditie door de eeuwen heen en van hen die zich er de vertegenwoordigers van noemden. Tevens wijst hij de weg die toegang kan verschaffen tot de verborgen werkelijkheid in aanraking kwam en hoe hem bleek dat zij een antwoord kan bieden op de fundamentele vragen van oorsprong, zin en doel van ons bestaan. Hierbij toont hij een grote belezenheid. Hij slaagt er in zijn onderwerp met humor en relativerend vermogen te benaderen. Bevat uitvoerige bibliografie en trefwoordenregister. Duidelijke druk.(NBD|Biblion recensie, Mede naar Louise van Zanen)

 • Verlangen naar wijsheid / G. koek.

  Verlangen naar wijsheid / G. koek.

   'Wat kan ik weten?''Wat moet ik doen?''Wat mag ik hopen?''Wat is de mens?'Immanuel KantDit boek cirkelt om de trefwoorden : moderne filosofie, ouder worden en wijsheid. De auteur onderzoekt in hoeverre bepaalde stromingen en filosofen steun kunnen verlenen aan mensen, in het bijzonder aan ouderen, bij hun zoeken naar wijsheid. Spelenderwijs worde ten aantal vragen met elkaar in verband gebracht. Worde moderne filosofie nog geleid door een verlangen naar wijsheid? Kunnen mensen in een moderne maatschappij op basis van hun levenservaring nog wijs worden? Wat is wijsheid in onze tijd? Kan de moderne filosofie antwoorden formuleren op de vragen, die Kant fundamenteel vond voor de filosofie als wijsbegeerte: 'Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?' Het zoeken naar wijsheid en de hulp die de moderne filosofie ons hierbij kan bieden is niet aan een bepaalde leeftijdsfase gebonden. Dit boek is dan ook niet alleen voor ouderen geschreven. De auteur neemt echter -als inleiding op de vragen van Kant- het begrip levenservaring als uitgangspunt. Het boek mondt uit in een beschouwing over het toenemend besef van eindigheid als bron van wijsheid.

 • Verstilling / F. de Miranda

  Verstilling / F. de Miranda

   6/5/17. Een platen-meditatieboek mensuitbeelding in voor- en na-naturalistische kunstperioden.

 • Vijf elementen qi gong / Sie L. Kasenda

  Vijf elementen qi gong / Sie L. Kasenda

   16/10//18. Vijf element Qi Gong leert ons in langzame, vloeiende bewegingen hoe we ons diep kunnen ontspannen: een weldaad voor het lichaam, de geest en de ziel. De uitgebalanceerde oefeningen van Sie Lukas Kasenda oriënteren zich op de elementen hout, vuur, aarde, metaal en water, wekken in korte tijd veel energie op en schenken meer rust in het dagelijks leven.

 • Vind je bron. / H. Kunneman

  Vind je bron. / H. Kunneman

   15/3/18.  In zijn lessen aan de conservatoria van Amsterdam en Inholland verweeft Hans Kunneman allerlei meditatievormen: "Daarbij merkte ik dat mijn studenten niet alleen op muzikaal gebied, maar juist ook in het algemeen meer creativiteit en inspiratie ondervonden." Het meditatief luisteren, de basistechniek die hij daarbij gebruikt, beschrijft hij in Vind je bron. "Inspiratie betekent letterlijk influistering. Het is een zacht, subtiel signaal, dat alleen tot ons doordringt als we ons er bewust voor openstellen. Deze gerichte aandacht kun je ook meditatief luisteren noemen." De oefeningen en muziek op de cd helpen je om deze techniek, waarmee je je eigen bron van inspiratie kunt aanboren, in de vingers te krijgen.

/
Toont 321 tot 340 (van 369 produkten)