Esoterie

/
Toont 341 tot 360 (van 397 produkten)
 • Tao van het lichaam / D. Reid

  Tao van het lichaam / D. Reid

   15/1/18. TAO is een fundamenteel element in de oudst ' e samenleving ter wereld en wordt al 5000 jaar toegepast door Chinese artsen, atleten en priesters. TAO is heden ten dage nog tiet zo relevant voor de westerse wereld als tiet altijd is geweest voor het Oosten. Om die reden heeft Daniel Reid de onderwerpen bijeengebracht die voor het westerse publiek van direkt praktisch belang zijn. Het boek gaat gedetailleerd in op voeding en meditatie. Bovendien laat Reid zien hoe u geestelijke en lichamelijke harmonie kunt bereiken.- en daarmee ziekte en verval voorkomen. De ademhalingsoefeningen en Chinese bewegingsoefeningen worden zorgvuldig uitgelegd en zijn verhelderend geïllustreerd.

 • Taoistische geheimen der liefde / M. Chia & M. Winn

  Taoistische geheimen der liefde / M. Chia & M. Winn

   15/1/18. Het taoïsme is een religieuze filosofie die haar wortels heeft in China. Taoïstische wijzen kennen methoden en leringen omtrent de seksualiteit die eeuwenlang in het geheim zijn overgeleverd. Met deze hoogst verfijnde methoden kan de man zijn seksuele vitaliteit verhogen en zijn seksuele energie transformeren tot spirituele liefde. Mantak Chia maakte een uitgebreide studie van deze overleveringen en openbaart ze ons. Hij wijdt ons in in de ideeën, technieken en richtlijnen zoals die door taoïstische en boeddhistische meesters zijn doorgegeven. De in dit boek aangereikte methoden en technieken stellen de man in staat zijn seksualiteit verder te ontwikkelen en de vitale lichaamsfuncties te verjongen en versterken. Ze leren boe de man zijn seksuele liefde kan beheersen, zijn sperma-energie kan transformeren en hoe hij zijn energie tijdens het vrijen het beste met een vrouw kan uitwisselen. Door seks verliest de man namelijk meer energie dan de vrouw; zij is bovendien seksueel actiever en sterker.

 • Terwijl de merel zingt

  Terwijl de merel zingt

  Dit boek bevat 52 meditaties die elk een vier vormen bestaan: een spreuk. een haiku (een van oorsprong Japans gedichtje over de natuur van drie regels met resp 5. 7 en 5 lettergrepen) een tekst. en een gedicht. Vier vormen die steeds verwijzen naar het ene. 

 • The 99 Names of Nothingness. / Bhagwan Shree Rajneesh

  The 99 Names of Nothingness. / Bhagwan Shree Rajneesh

  Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press. 

 • The artist s way / J. Cameron

  The artist s way / J. Cameron

  22/11/18.  'Ik geloof dat veel getalenteerde mensen hun creativiteit zijn kwijtgeraakt. Ze raakten geblokkeerd - door een nare leraar, een afgunstige vriend of jaloerse ouders. Maar ongeacht je leeftijd of je levensloop, en ongeacht de vraag of het beoefenen van kunst je werk, je liefhebberij of je droom is, het is nooit te laat of te egoïstisch of te dwaas om aan je creativiteit te werken.' Julia Cameron beschrijft in haar werkboek The Artist's Way een praktische methode om in twaalf weken de verschillende blokkades die onze creatieve vermogens in de weg staan, op te heffen.

 • The Life Codes. / Patty harpenau

  The Life Codes. / Patty harpenau

   16/4/18. In The Life codes geeft levensleraar Patty Harpenau de spelregels voor het leven. Als levende magneten beschikken we over veel meer kennis en kracht dan we vermoeden. Deze krachten kunnen we in onszelf ontwaken door hun codes te kennen. Wie de spelregels begrijpt, begrijpt het leven. Wie de Codes kent, kan met het spel beginnen. The Life Codes legt praktisch en toegankelijk het spel van het leven uit. Het leert je de spelregels van het leven en leidt je zo naar nieuwe inzichten, veranderingen en nieuwe sleutels.

 • The tantra vision. / Bhagwan Shree Rajneesh

  The tantra vision. / Bhagwan Shree Rajneesh

  Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press. 

 • The Wisdom of the Sands: Discourses on Sufism. / Bhagwan Shree

  The Wisdom of the Sands: Discourses on Sufism. / Bhagwan Shree

   Chandra Mohan Jain (About this sound pronunciation  11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, as Bhagwan Shree Rajneesh (About this sound pronunciation (help·info)) during the 1970s and 1980s and as Osho from 1989, was an Indian mystic, guru and spiritual teacher who has an international following.A professor of philosophy, he travelled throughout India during the 1960s as a public speaker. His outspoken criticism of socialism, Mahatma Gandhi and institutionalised religion made him controversial. He advocated a more open attitude towards sexuality, a stance which earned him the sobriquet of "sex guru" in the Indian and (later) international press.

 • Tijdschrift voor parapsychologie 1953,no;1

  Tijdschrift voor parapsychologie 1953,no;1

  Tijdschrift voor Parapsychologie jaargang 21(1953). No:1. H. P. Leoplds uitgeversmij n. v.1953, paperback, ingenaaid, 70 blz., ills 

 • Trainen Met De Tarot Van A.E. Waite / P. Sonnenberg

  Trainen Met De Tarot Van A.E. Waite / P. Sonnenberg

  De tarot is een bekend en veel geraadpleegde gids bij het begrijpen en oplossen van niet alleen levensvragen, maar ook acute vragen. Het wordt door velen gebruikt om inzicht en antwoord te verkrijgen rond alledaagse thema's zoals werk, relaties, liefde en geluk en algemeen welbevinden. Er zijn vele boeken geschreven waarin alle facetten van de tarot uitgebreid aan bod komen, maar in dit boek verklappen de kaarten ons nog meer. Niet alleen wordt elke kaart apart op duidelijke en overzichtelijke wijze beschreven, maar worden ook de belangrijkste aspecten en correspondenties met o.a. astrologie, numerologie, de elementen, kabbala, I Ching, chakra's enz. beschreven. 

 • Trance & Magie / J. Hollander

  Trance & Magie / J. Hollander

   22/2/19.Op basis van de hypnose/trance-rituelen van twee Afro-Braziliaanse religies uit oeroude bronnen bouwt de auteur een Westerse vorm van psychotherapie, de interculturele pragmagie.

 • Transpersoonlijke psychologie / D. grabijn & F. Foudraine

  Transpersoonlijke psychologie / D. grabijn & F. Foudraine

   De transpersoonlijke psychologie houdt zich bezig met alles wat voorbij het persoonlijke gaat. Dat kan spiritueel zijn, maar ook te maken hebben met algemene zingeving, bewustzijn van bijzondere werkelijkheden en intuïtie. Het betreft een gebied dat in de 'gewone' psychologie nog niet altijd tot zijn recht komt. De transpersoonlijke psychologie brengt de gevestigde psychologie en diverse mystieke, religieuze, esoterische en wijsgerige stelsels bij elkaar. Als wetenschappelijke stroming kwam zij eind jaren zestig in de V.S. voort uit de daar bestaande humanistische psychologie.

 • Uit naam van de godin / H. Crul

  Uit naam van de godin / H. Crul

   Beschouwing over de historische, psychologische en spirituele betekenis van het vrouwelijk bewustzijn tegen de achtergrond van verschillende culturen en tijdperken. 

 • Uit vrije wil ! / M. Derkse

  Uit vrije wil ! / M. Derkse

   14/2/18. Derkse's tweede boek Uit vrije wil! is een vingeroefening in mystieke psychologie een terrein dat zou goed beheersen als hij. In dit nieuwe boek verbindt hij de levensweg van ons mensen met twee oude mystieke leerstukken de weg van de zeven smarten en de zeven vreugden uit de christelijke en de weg van de Latifa uit de islamitische mystiek. Beide leerstukken zijn in de vergetelheid geraakt en nagenoeg onbekend. De herhaalde voltrekking van deze als geestelijke oefeningen of instrumenten bedoelde leringen nodigt ons uit de blauwdruk van onze oorspronkelijke levensweg, van wie wij zijn en waartoe wij in ons leven bestemd zijn, te herkennen en te omarmen. Zijn onmiskenbare vertrouwdheid met en kennis van de levenswetten die eraan ten grondslag liggen, maken de oude leerstukken voor de moderne lezer helder en navolgbaar. Derkse slaagt erin kostbare oude spiegels uit de mystieke traditie nieuwe glans te geven zonder dat de oorspronkelijke intentie verloren gaat. Zijn stijl is onderzoekend en oprecht, nu eens stellig dan weer kwetsbaar, vol soms wat rebelse perspectieven en frissen nieuwe doorzichten. Voor het Nederlandse taalgebied is Marcel Derkse een verassend nieuwe en oorspronkelijke auteur.

 • Uranus. De planeet van het intuitieve / J. Green

  Uranus. De planeet van het intuitieve / J. Green

   24/7/17. Bijna ieder mens zit gevangen in conditionerende patronen en bijna ie der mens probeert deze vicieuze cirkels te doorbreken en los te komen van de clichématigheid, frustraties, sleur, taboes en verveling die daaraan inherent zijn. Tijdens de huidige overgang van het Vissen- naar het Waterman-tijdperk is het bij uitstek de planeet Uranus die als bevrijder van oude gewoonten ons in staat stelt ons te dé conditioneren, ons hierdoor de kans biedend ons van onze onwetend- en dwangmatigheid te verlossen en zo eindelijk te begrijpen wie we werkelijk zijn en onszelf in die zin te veranderen. JEFF GREEN, de meest vooraanstaande New Age astroloog in Amerika, heeft met URANUS, DE PLANEET VAN HET INTUITIEVE één van de belangrijkste bijdragen over dit ontwikkelingsproces geschreven. Opeen ongedwongen manier bespreekt hij o.a. de archetypische verbanden tussen de planeet Uranus en de psychologie en het gedrag van de mens, onze anatomie en fysiologie, het chakra-stelsel, alsmede de betrekkingen tussen Uranus en Saturnus, en de Aspecten en de Transits. Evenals GREENs "Pluto, de evolutie van de ziel'' is zijn `Uranus, de planeet van het intuïtieve" op informele gesprekstoon geschreven, en net als 'Pluto zal ook Uranus" ons laten inzien, dat we van tijd tot tijd in ons leven nieuwe inzichten moeten aanvaarden om het proces van zelfontdekking levend te houden.

 • Van India naar de planeet Mars / T. Flournoy

  Van India naar de planeet Mars / T. Flournoy

   11/12/18. Studie over Hélène Smith, paranormaal begaafd medium. Flournoy onderzocht Smith's spectaculaire, paranormaal geïnspireerde openbaringen en publiceerde het resultaat in 1899.

 • Verborgen krachten der edelstenen. / M. Uyldert

  Verborgen krachten der edelstenen. / M. Uyldert

  7/2/19.  Aanvankelijk meende men, gewend als men is aan specialisatie, dat Mellie Uyldert moest gezien worden als veelzijdig deskundige op gebieden zoals sprookjes, kruiden, natuurgeneeswijze, moderne voeding en astrologie. Weinigen begrepen dat zij op al deze gebieden slechts toepaste wat haar het meest na aan het hart ligt: het nieuwe denken, dat past in de nieuwe tijd die is aangebroken. Zij houdt haar toverlamp bij elke verschijningsvorm van de dagelijkse werkelijkheid, om de straling door te laten tot in haar wezen: 'Kijk, dát is, waar het om gaat!' Edelstenen zijn de ogen der stof, die ons aanzien. Hoe kan men denken dat stenen niet leven? Een langzaam leven is het, maar analoog aan het leven in planten, dieren en mensen. Een leven van groei en gedaantewisselingen waarin toch steeds dezelfde patronen tot aanzijn geraken, die wij ook kennen uit andere rijken, ja waarin wij ook alle trillingen van het menselijk zieleleven kunnen herkennen. Want onze aarde heeft één kleurenstelsel en één getallensysteem, waarin zij haar wetten openbaart op zo vele lagen, in zo vele rijken, maar altijd herkenbaar analoog.

 • Verborgen taal van de droom / D. Fontana.

  Verborgen taal van de droom / D. Fontana.

   9/2/18. De betekenis van dromen verbeeld.Dit schitterend geïllustreerde boek geeft een overzicht van de geschiedenis van de droomanalyse en van het karakter en de taal van dromen.

 • Verborgen wijsheid / D. Conway

  Verborgen wijsheid / D. Conway

   27/2/18. In een heldere betoogtrant legt Conway uit wat de esoterische traditie heeft te zeggen over het heelal en over de rol die wij daarin hebben. Hij spreekt over het ontstaan van de mensheid en haar vroege geschiedenis, en gaat op onderzoek uit naar legendarische beschavingen als die van Atlantis en Lemuria. Daarbij volgt hij steeds het spoor van de occulte traditie door de eeuwen heen en van hen die zich er de vertegenwoordigers van noemden. Tevens wijst hij de weg die toegang kan verschaffen tot de verborgen werkelijkheid in aanraking kwam en hoe hem bleek dat zij een antwoord kan bieden op de fundamentele vragen van oorsprong, zin en doel van ons bestaan. Hierbij toont hij een grote belezenheid. Hij slaagt er in zijn onderwerp met humor en relativerend vermogen te benaderen. Bevat uitvoerige bibliografie en trefwoordenregister. Duidelijke druk.(NBD|Biblion recensie, Mede naar Louise van Zanen)

 • Verborgen wijsheid van oude rijmen / M. Uyldert

  Verborgen wijsheid van oude rijmen / M. Uyldert

   31/1/19. Een verzameling spelletjes, dansjes en rijmpjes, liedjes en verhaaltjes afkomstig van religieuze dansen en plechtig rituaal uit oude tijden, waarmee de mens het ritme van de natuur uitbeeldde en begeleidde.

/
Toont 341 tot 360 (van 397 produkten)