Esoterie

/
Toont 61 tot 80 (van 400 produkten)
 • De complete verzen van Nostradamus

  De complete verzen van Nostradamus

   In dit fraaie naslagwerk staan al de kwatrijnen vermeld van de hand van Nostradamus. Zowel de Franse tekst als de Nederlandse vertaling wordt weergegeven, telkens afgesloten met een korte verklaring. Bovendien zijn de twee opdrachten opgenomen van Nostradamus aan zijn zoon César en aan Hendrik II.In het algemeen zijn de verklaringen kort, zakelijk en niet al te speculatief Nuttig zijn de kruisverwijzingen tussen de kwatrijnen. Allgeier probeert niet een soort geheime code te vinden die de ontcijfering van de vaak duistere voorspellingen gemakkelijker maakt. Wel neemt hij bij de verklaringen zo nu en dan, en op correcte wijze, zijn toevlucht tot letter- en klankwisselingen. Het boek is handig als naslagwerk voor mensen die kennis willen nemen van de oorspronkelijke kwatrijnen van Nostradamus.

 • De dood en het komende leven. / M. Magre

  De dood en het komende leven. / M. Magre

   25/10/17.Over de noodzakelijkheid van het zoeken naar het geheim van de dood.

 • De Drie Juwelen / H. F. de Wit

  De Drie Juwelen / H. F. de Wit

   23/1/19. De Boeddha, de dharma en de sangha vormen samen de drie juwelen die het boeddhisme kernmerken als levende traditie. Waar de drie juwelen voor staan en hoe we ons ermee kunnen verbinden, is het centrale thema van dit boek.

 • De dromende dolfijn / S. Bambaren

  De dromende dolfijn / S. Bambaren

   De dromende dolfijn. Parabel over een jonge dolfijn die de conservatieve dolfijnenkudde verlaat op zoek naar de ideale surfgolf.

 • De geheime kracht van kleuren / K. Ryberg

  De geheime kracht van kleuren / K. Ryberg

   8/10/17. Kleurentherapie in diverse vormen krijgt in de alternatieve geneeskunde de laatste tijd steeds meer aandacht. In dit boek worden vooral mogelijkheden aangegeven van inwerking via de psyche van de mens, waardoor ook lichamelijke problemen op kunnen lossen. Elke kleur heeft een specifieke inwerking op de mens. In dit boek worden onderwerpen behandeld als toepassing van kleuren in de geschiedenis, reacties van het lichaam op kleuren, behandeling van patiënten met psychische en lichamelijke klachten, kleuren in dagelijkse woon- en leefomgeving, enz. Het boek is bedoeld voor de geïnteresseerde leek en therapeut en is duidelijk geschreven met korte 'noten' in de marge om opzoeken te vergemakkelijken. Het bevat alleen in het midden van het boek 12 foto-illustraties. De kaft is donkerblauw zonder tekst of opdruk en komt saai en neutraal over.(Biblion recensie, E. Wannee-Immerzeel.)

 • De genezende werking van edelstenen / J. Huibers

  De genezende werking van edelstenen / J. Huibers

   Het feit dat bepaalde stenen edel genoemd worden is niet uitsluitend het gevolg van een materiële meerwaarde. Het uiterlijk vertoon, de schoonheid van de edelstenen is ook niet de enige reden dat men reeds duizenden jaren geleden edelstenen droeg. Iedere edelsteen is in wezen een "levend" symbool, van een geestelijke energie die we in deze tijd, met onze technische hulpmiddelen niet meer kunnen opmeten of controleren. In oude tijden was men echter al op de hoogte van het feit dat metalen in een bepaalde relatie staan tot onze (fysiologische) organen en dat de edelstenen vooral betrekking hebben op onze zintuigen. Een uiterst boeiend boek voor hen die nu eens niet een edelsteen uit een soort "bijgeloof" willen dragen, maar door willen dringen in de ware achtergronden van die mystieke stenenwereld.

 • De Grootmoeders spreken / S. McErlane

  De Grootmoeders spreken / S. McErlane

   Een groep oudere vrouwen verschijnt aan Sharon McErlane wanneer zij met haar hond aan het wandelen is. Deze wijze vrouwen vertegenwoordigen alle culturen en rassen en noemen zichzelf De Grote Raad van Grootmoeders. Zij openbaarden aan Sharon hun missie: 'De aarde is te lang door yang gedomineerd, het principe van de mannelijke energie, waardoor yin, het principe van de vrouwelijke energie, ontoereikend en zwak is geworden; wij zijn gekomen om dit te herstellen.'  De Grootmoeders laten de veranderingen zien die plaatsvinden op aarde, leggen uit waarom onze wereld in een gevaarlijke toestand verkeert, verduidelijken het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie en vertellen ons wat wij kunnen doen om onszelf en onze planeet te helpen de balans te herstellen. Ze leren ons hoe we een hechtere, meer persoonlijke relatie met het goddelijke kunnen bewerkstelligen en moedigen ons aan ons leven te doordrenken met heilige aanwezigheid. De meditaties en visualisaties van de Grootmoeders achter in het boek stellen iedereen, maar vooral vrouwen, in staat om met elkaar in verbinding te komen. Een krachtige verbinding tussen vrouwen vormt reeds nu een netwerk van yinkracht die de aarde ondersteunt en haar stabiel houdt terwijl de noodzakelijke veranderingen in het energieveld plaatsvinden. De Grootmoeders zijn gekomen in deze cruciale tijd om de aanwezigheid van het diep vrouwelijke wakker te maken en mannen en vrouwen en al het leven weer in harmonie te brengen.

 • De helende reis / B. Reys

  De helende reis / B. Reys

   16/5/17. Bij Brandon Bays werd in 1992 een grote tumor geconstateerd. Zeven weken later was ze helemaal schoon, zonder medicijnen, zonder operatie. Kort daarna raakte ze haar huis, haar geld, en het contact met haar dochter kwijt en kwam er een einde aan haar huwelijk. Maar na het analyseren van alle pijnlagen vond ze haar ware zelf. _In de jaren daarop deed Brandon Bays onderzoek naar haar ervaringen om die in een methode te verwerken. Sindsdien hebben duizenden mensen een helende reis gemaakt en zichzelf bevrijd van klachten en emotionele blokkades door haar boeken en workshops, ook in Nederland en Vlaanderen.

 • De hemel op aarde / Alison DuBois

  De hemel op aarde / Alison DuBois

   16/11/18. Allison DuBois nodigt ons uit in haar wereld. Een wereld waarin er contact is tussen ons en onze overleden geliefden. Ze toont op overtuigende wijze aan dat de doden constant bij ons zijn en ons steun, troost en liefde bieden. Onze overleden dierbaren willen graag in contact komen met ons en de band die er was voortzetten. Maar de doden hebben een eigen taal. Ze communiceren door middel van tekens, dromen, liedjes, toevalligheden en onverwachte boodschappen. Allison DuBois leert ons hun taal te herkennen en te begrijpen. In dit boek leest u de hartverwarmende verhalen van mensen die het contact met hun dierbaren hebben hervonden, waardoor ze opnieuw deelgenoot zijn geworden van het geluk in hun leven.

 • De herontdekking van het ware zelf / I. Bosch

  De herontdekking van het ware zelf / I. Bosch

   8/2/17. Drs. Ingeborg Bosch ontwikkelde de uiterst succesvolle therapie Past Reality Integration. Pas Reality Integration (PRI) is gebaseerd op de gedachte dat wij een gedeeld bewustzijn hebben moeten ontwikkelen: het ene deel ziet de wereld door de ogen van het kind dat wij ooit waren, en het andere deel ziet de wereld van de volwassene die we nu zijn. Door de splitsing zien en ervaren we de dingen heel verschillend, afhankelijk van het deel van het bewustzijn waarin we ons op dat moment bevinden.  We overleven allemaal onze jeugd dankzij verdringing en ontkenning van de waarheid. Dat maakt het mogelijk onszelf wijs te maken dat we een gelukkige jeugd hebben gehad en dat het allemaal wel meevalt. Helaas maken deze levensreddende mechanismen als we eenmaal volwassen zijn ons leven moeilijker en pijnlijker dan nodig is.

 • De Kabbala ontcijferd. / J. Berenson-Perkins.

  De Kabbala ontcijferd. / J. Berenson-Perkins.

  19/1/19.  De kabbala is een esoterische mystieke stroming binnen het jodendom. Hoewel er volgens sommige wetenschapsbeoefenaars al enkele sporen zijn aan te wijzen rond het begin van onze jaartelling, komt deze stroming pas vooral in de Middeleeuwen tot ontwikkeling; eerst in Zuid-Frankrijk (Provence) en Spanje en vervolgens in Palestina (Safed). Bepaalde richtingen binnen de kabbala zijn vaak zeer omstreden genoemd. In deze uitgave probeert de joodse auteur in een gemakkelijk leesbare stijl enkele hoofdlijnen, symbolen en kernthema's te beschrijven. Ook komen de geschiedenis van de kabbala alsmede enkele belangrijke personen summier ter sprake, aangevuld met raakvlakken uit andere esoterische stromingen, met het doel de lezer uit te nodigen middels oefeningen zelf thuis te geraken in de kabbala.

 • De kern van Reiki / D. Stein

  De kern van Reiki / D. Stein

   28/3/18. Reiki (het Japanse woord betekent 'universele levenskracht') is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt. Reiki is een bekende en inmiddels geaccepteerde behandelingsmethode binnen de alternatieve geneeswijzen. De kern van Reiki biedt een volledig overzicht van alle aspecten van Reiki. Dit boek is een klassieker en een veel gebruikt studieboek.

 • De knie van luisteren / Da Free Jonh

  De knie van luisteren / Da Free Jonh

    De auteur heet oorspronkelijk Franklin Jones en werd in 1939 in de staat New York geboren. In dit boek geeft hij een uitvoerige, met theoretische bespiegelingen doorspekte autobiografie: zijn studie, zijn ervaringen aan de universiteit, kennismaking met LSD als proefpersoon bij psychedelische experimenten, met de Scientology en met verschillende Verlichte Meesters. In het laatste deel geeft hij een aantal pseudo-filosofische teksten over ervaring, over het Hart, over Volheid en Werkelijkheid, wijsheid etc. Een overzicht van "De Namen van Hart-Meester Da Love-Ananda" specificeert dat "De Namen en Titels en Aanduidingen van Hart-Meester Da Love Ananda... een gewijde betekenis (hebben) die met zijn functie van "Ware Hart-Meester samenhangt"; de rest van het boek is van navenant gehalte. Vermeldenswaardig is dat de in het alternatief circuit in Nederland bekende (voormalige huis)arts Frans Bakker 13 bladzijden vol hoofdletters als Nawoord over zichzelf en De Auteur en Diens grote Gave schrijft. Bevat enkele zwart-witte foto's.

 • De kracht van Chi. / Benchi

  De kracht van Chi. / Benchi

   20/6/18. Benchi is de naam die de auteur geeft aan zijn 'wonderkind' oftewel aan zijn creatieve, liefdevolle en helende energie. Daar gaat dit boek ook over: hoe die universele basis energie in jezelf (weer) vrij te maken. De schrijver legt uit hoe de door hem ontdekte 'universele wet van de drieëenheid' werkt. De basis ligt in de harmonieuze samenwerking tussen de beide hersenhelften, waardoor er creatieve, op groei gerichte energie vrij komt, de 'chi'-kracht. Met behulp van deze kracht kun je je leven opnieuw programmeren via positieve gedachten. Je bent wat je gelooft. Hij ventileert inzichten van deze tijd: niet echt nieuw, wel in een ander jasje. Concreet beschreven (deels vanuit therapeutische ervaring) en met beide benen op de grond. De auteur heeft de neiging, om (te) veel inzichten en theorieën in eenvoudige taal binnen één kader te willen plaatsen. Jammer, dit gaat ten koste van de helderheid en toegankelijkheid. Geen must. Eenvoudig omslag in lichtgeel met donkerblauwe letters. Bevat enkele eenvoudige zwart-witte illustraties.(Biblion recensie, Ineke Meindertsma.)

 • De kracht van je spirit / S. Choquette

  De kracht van je spirit / S. Choquette

    Leef vurig, vreugdevol en vrij - laat je Spirit aan het roer van je leven In dit verhelderende boek laat spiritueel leraar Sonia Choquette je zien dat je, zelfs al heb je geen controle over de wereld buiten je, met de kracht van je Spirit een gevoel van zinvolheid in jezelf kunt creëren, die diepe voldoening en persoonlijke gemoedsrust teweegbrengt - wat er om je heen ook gebeurt.

 • De kringloop der ziel / Jozef Rulof

  De kringloop der ziel / Jozef Rulof

   De eerste twee titels van Jozef Rulof, Een Blik in het Hiernamaals en Zij die terugkeerden uit de dood presenteren het eerste beginsel voor de verruiming van ons geestelijk voelen en denken: er is leven na de dood. In De Kringloop der Ziel maken we kennis met het tweede fundament: de reïncarnatie of wedergeboorte. Jozef Rulof ontving deze machtige roman in drie delen van de geest Lantos. In het eerste deel vertelt Lantos over zijn laatste leven op aarde, dat zich afspeelde in Frankrijk tijdens de middeleeuwen. Als jongetje reeds treedt het aangeboren gevoel voor kunst naar voren. Hij wordt een gevierd beeldhouwer, maar is niet gelukkig omdat hij niet kan samenleven met zijn jeugdvriendinnetje Marianne. Wanneer hij Marianne in moeilijke omstandigheden terugziet, pleegt hij een zware misdaad. Hierdoor belandt hij in de kerker. Door uitputting van zijn lichaam wordt hij in zijn gevangenis steeds gevoeliger voor de onzichtbare wereld. De duistere intelligenties uit het leven na de dood halen hem over om zelfmoord te plegen, doordat ze hem voorhouden dat hij hierdoor van zijn aardse lijden verlost zal worden.

 • De kunst van het dromen. / Carlos Castanada.

  De kunst van het dromen. / Carlos Castanada.

   24/4/19. De kunst van het dromen, het aanleren van een nieuwe manier van waarnemen. Castaneda, op zijn beurt, voelt zich na jaren van oefeningen vertrouwd genoeg op dit terrein om zijn kennis door te geven. In dit voor het ongrijpbare onderwerp vrij helder geschreven boek staat de methode van het loslaten en doorleven centraal. Een intrigerend boek.

 • De kunst van het gezichten lezen / Chi An Kuei

  De kunst van het gezichten lezen / Chi An Kuei

   25/1/19.Wat gezichten u kunnen vertellen over: uw karakter en dat van anderen - uw persoonlijke en professionele relaties - uw algemene gezondheid.

 • De lachende Boeddha / T. van Gelder F. de Vos.

  De lachende Boeddha / T. van Gelder F. de Vos.

   1/12/18. "Ken je de Lachende Boeddha? Dit is een Chinees porseleinen beeldje van een enorme vetzak, die breeduit ontspannen lacht terwijl een hele kudde kinderen over hem heen krioelt. De dikheid en de kinderen symboliseren materiële en geestelijke overvloed, het goede gezegende leven van iemand die de geheimen van het bestaan doorgrond heeft en nu met volle teugen geniet van al het goeds dat het leven te bieden heeft." (TvG) In het westerse denken over ziekte en gezondheid overheerst een materialistische opvatting: lichamelijke aandoeningen hebben een materiële ofwel stoffelijke oorzaak. De westerse arts legt bij veel ziektebeelden het verband tussen de aandoening en zaken die daar een (negatieve) invloed op uitoefenen zoals roken of teveel eten. In de Chinese visie op ziekte en gezondheid liggen de zaken anders. De Chinese traditie ziet veranderingen - energie - als het hogere principe; zodra deze energie niet meer vrij kan stromen ontstaan blokkades die tal van klachten kunnen veroorzaken.

 • De liefdes horoscoop / G. Haddenbach

  De liefdes horoscoop / G. Haddenbach

  De liefdes horoscoop. Spirituele raadgever.2005.Als nieuw. 

/
Toont 61 tot 80 (van 400 produkten)