Esoterie

/
Toont 61 tot 80 (van 345 produkten)
 • De dromende dolfijn / S. Bambaren

  De dromende dolfijn / S. Bambaren

   De dromende dolfijn. Parabel over een jonge dolfijn die de conservatieve dolfijnenkudde verlaat op zoek naar de ideale surfgolf.

 • De Erfopvolgers Van De Graal. / Sir L. Gardner

  De Erfopvolgers Van De Graal. / Sir L. Gardner

   In Gardners genealogieën gaan de stambomen van koning Arthur en zijn ridders terug op Jezus, die de koninklijke erfgenaam was van het Huis van Judea en niet werkelijk gekruisigd werd, en bovendien op Jozef van Arimatea ofwel Jezus' broer Jacobus. Ook de Merovingers, Karolingen, Capetingen en andere vorstenhuizen hebben Jozef als stamvader. Zo bijvoorbeeld het Schotse Huis van de Stewarts of Stuarts. Erfgenaam van de troon is hier de 39-jarige Prins Michael, Graaf van Albany. H3 schreef een voorwoord voor het boek, dat zijn dynastieke rechten bepleit. Gardner baseert zijn Graalgenealogie op de bekende literaire, legendarische bronnen. Hij is vooral een verteller, die vrijwel al zijn kennis grondt op kritiekloos aanvaarde secundaire bronnen. Voor de lezer vormen waarheid en verdichting zo een onontwarbaar kluwen. Twee voorbeelden van speculatieve stellingen: Farao Echnaton is dezelfde als Mozes; de Dode-Zeerollen kwamen tot stand onder leiding van Judas, die opperschriftgeleerde was. Herhalingen en wijdlopige detailleringen bemoeilijken het lezen. De moraal is sympathiek: bewust leven, dienen in plaats van heersen.(Biblion recensie, J. Kleisen.)

 • De geheime kracht van kleuren / K. Ryberg

  De geheime kracht van kleuren / K. Ryberg

   8/10/17. Kleurentherapie in diverse vormen krijgt in de alternatieve geneeskunde de laatste tijd steeds meer aandacht. In dit boek worden vooral mogelijkheden aangegeven van inwerking via de psyche van de mens, waardoor ook lichamelijke problemen op kunnen lossen. Elke kleur heeft een specifieke inwerking op de mens. In dit boek worden onderwerpen behandeld als toepassing van kleuren in de geschiedenis, reacties van het lichaam op kleuren, behandeling van patiënten met psychische en lichamelijke klachten, kleuren in dagelijkse woon- en leefomgeving, enz. Het boek is bedoeld voor de geïnteresseerde leek en therapeut en is duidelijk geschreven met korte 'noten' in de marge om opzoeken te vergemakkelijken. Het bevat alleen in het midden van het boek 12 foto-illustraties. De kaft is donkerblauw zonder tekst of opdruk en komt saai en neutraal over.(Biblion recensie, E. Wannee-Immerzeel.)

 • De genezende kracht van water en edelstenen / M. Gieger & J. Goebel

  De genezende kracht van water en edelstenen / M. Gieger & J. Goebel

   23/1/18. Sardonyx-water tegen oorontsteking, chrysopraas-water om te ontgiften en ontslakken, smaragd-water bij ontstekingen en aquamarijn-water bij allergie. Dit zijn enkele voorbeelden van de heilzame werking van water waaraan edelstenen hun kracht hebben afgegeven. Deze traditie bestaat al eeuwenlang, maar doet in deze moderne tijd weer opgeld – mede dankzij het wateronderzoek van Masaru Emoto, waardoor de genezende werkingen nu ook kunnen worden verklaard.

 • De genezende werking van edelstenen / J. Huibers

  De genezende werking van edelstenen / J. Huibers

   Het feit dat bepaalde stenen edel genoemd worden is niet uitsluitend het gevolg van een materiële meerwaarde. Het uiterlijk vertoon, de schoonheid van de edelstenen is ook niet de enige reden dat men reeds duizenden jaren geleden edelstenen droeg. Iedere edelsteen is in wezen een "levend" symbool, van een geestelijke energie die we in deze tijd, met onze technische hulpmiddelen niet meer kunnen opmeten of controleren. In oude tijden was men echter al op de hoogte van het feit dat metalen in een bepaalde relatie staan tot onze (fysiologische) organen en dat de edelstenen vooral betrekking hebben op onze zintuigen. Een uiterst boeiend boek voor hen die nu eens niet een edelsteen uit een soort "bijgeloof" willen dragen, maar door willen dringen in de ware achtergronden van die mystieke stenenwereld.

 • De Grootmoeders spreken / S. McErlane

  De Grootmoeders spreken / S. McErlane

   Een groep oudere vrouwen verschijnt aan Sharon McErlane wanneer zij met haar hond aan het wandelen is. Deze wijze vrouwen vertegenwoordigen alle culturen en rassen en noemen zichzelf De Grote Raad van Grootmoeders. Zij openbaarden aan Sharon hun missie: 'De aarde is te lang door yang gedomineerd, het principe van de mannelijke energie, waardoor yin, het principe van de vrouwelijke energie, ontoereikend en zwak is geworden; wij zijn gekomen om dit te herstellen.'  De Grootmoeders laten de veranderingen zien die plaatsvinden op aarde, leggen uit waarom onze wereld in een gevaarlijke toestand verkeert, verduidelijken het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie en vertellen ons wat wij kunnen doen om onszelf en onze planeet te helpen de balans te herstellen. Ze leren ons hoe we een hechtere, meer persoonlijke relatie met het goddelijke kunnen bewerkstelligen en moedigen ons aan ons leven te doordrenken met heilige aanwezigheid. De meditaties en visualisaties van de Grootmoeders achter in het boek stellen iedereen, maar vooral vrouwen, in staat om met elkaar in verbinding te komen. Een krachtige verbinding tussen vrouwen vormt reeds nu een netwerk van yinkracht die de aarde ondersteunt en haar stabiel houdt terwijl de noodzakelijke veranderingen in het energieveld plaatsvinden. De Grootmoeders zijn gekomen in deze cruciale tijd om de aanwezigheid van het diep vrouwelijke wakker te maken en mannen en vrouwen en al het leven weer in harmonie te brengen.

 • De heksen waren high / A. van Hageland

  De heksen waren high / A. van Hageland

   14/3/17. Er staat wel heel erg veel in dit boek. De schrijver heeft het niet alleen over hekserij, maar in een adem worden ook drugs, seks, angsten, bijgeloof, satanisme, dromen en hun betekenissen erbij gehaald, kortom, hij raakt alle mogelijke randgebieden van hekserij. Slotkonklusie van zijn betoog is, dat moderne hekserij, magie en bijgeloof sterker dan ooit tevoren leven onder de mensen. Maar welk terrein hij ook bespreekt, in grote lijnen brengt hij praktisch al bovengenoemde gebieden terug tot uitingen van sex en verlangen van sex. Of dat waar is? Eerlijk gezegd draai je een beetje dol als je dit boek helemaal uitleest in korte tijd. Maar voor degenen, die veel gegevens in een boek bij elkaar willen hebben, kan dit werk van nut zijn, als ze tenminste ervan uitgaan, dat ze deze vluchtige kennismaking met veel materiaal op dit gebied het beste kunnen zien meer gespecialiseerd onderzoek.(NBD|Biblion recensie, G. van Oirschot-Sparla)

 • De heldenreis / L. Faber

  De heldenreis / L. Faber

   15/1/18. Dit boek neemt je mee op een tocht naar lang vergeten oorden in de uiteinden van de psyche.

 • De helende kracht van vergeving / H. Stolp

  De helende kracht van vergeving / H. Stolp

   Als we de inwijdingsweg van vergeven gaan, creëren we ware vrede. In deze tijd komt veel oud karma tot ontlading. Daarom moeten wij leren vergeven en tot verzoening komen voordat het nieuwe tijdperk van de vrede kan aanbreken.Vergeven heeft twee aspecten: de ander vergeven en jezelf vergeven. Om te kunnen vergeven moet je bereid zijn alle pijn en woede te doorleven en los te laten. Anders wordt vergeven verdringen. Wij moeten de ander leren zien vanuit ons hóger ik, en níet vanuit ons lager ik. Ons hoger ik ziet het goede in de ander, ons lager ik (ons ego) bijt zich juist vast in het donker van de ander. Het leren vergeven vergt in wezen het gaan van een inwijdingsweg. Want alleen langs die weg leer ik mij te verbinden met mijn hoger ik.

 • De helende reis / B. Reys

  De helende reis / B. Reys

   16/5/17. Bij Brandon Bays werd in 1992 een grote tumor geconstateerd. Zeven weken later was ze helemaal schoon, zonder medicijnen, zonder operatie. Kort daarna raakte ze haar huis, haar geld, en het contact met haar dochter kwijt en kwam er een einde aan haar huwelijk. Maar na het analyseren van alle pijnlagen vond ze haar ware zelf. _In de jaren daarop deed Brandon Bays onderzoek naar haar ervaringen om die in een methode te verwerken. Sindsdien hebben duizenden mensen een helende reis gemaakt en zichzelf bevrijd van klachten en emotionele blokkades door haar boeken en workshops, ook in Nederland en Vlaanderen.

 • De herontdekking van het ware zelf / I. Bosch

  De herontdekking van het ware zelf / I. Bosch

   8/2/17. Drs. Ingeborg Bosch ontwikkelde de uiterst succesvolle therapie Past Reality Integration. Pas Reality Integration (PRI) is gebaseerd op de gedachte dat wij een gedeeld bewustzijn hebben moeten ontwikkelen: het ene deel ziet de wereld door de ogen van het kind dat wij ooit waren, en het andere deel ziet de wereld van de volwassene die we nu zijn. Door de splitsing zien en ervaren we de dingen heel verschillend, afhankelijk van het deel van het bewustzijn waarin we ons op dat moment bevinden.  We overleven allemaal onze jeugd dankzij verdringing en ontkenning van de waarheid. Dat maakt het mogelijk onszelf wijs te maken dat we een gelukkige jeugd hebben gehad en dat het allemaal wel meevalt. Helaas maken deze levensreddende mechanismen als we eenmaal volwassen zijn ons leven moeilijker en pijnlijker dan nodig is.

 • De knie van luisteren / Da Free Jonh

  De knie van luisteren / Da Free Jonh

    De auteur heet oorspronkelijk Franklin Jones en werd in 1939 in de staat New York geboren. In dit boek geeft hij een uitvoerige, met theoretische bespiegelingen doorspekte autobiografie: zijn studie, zijn ervaringen aan de universiteit, kennismaking met LSD als proefpersoon bij psychedelische experimenten, met de Scientology en met verschillende Verlichte Meesters. In het laatste deel geeft hij een aantal pseudo-filosofische teksten over ervaring, over het Hart, over Volheid en Werkelijkheid, wijsheid etc. Een overzicht van "De Namen van Hart-Meester Da Love-Ananda" specificeert dat "De Namen en Titels en Aanduidingen van Hart-Meester Da Love Ananda... een gewijde betekenis (hebben) die met zijn functie van "Ware Hart-Meester samenhangt"; de rest van het boek is van navenant gehalte. Vermeldenswaardig is dat de in het alternatief circuit in Nederland bekende (voormalige huis)arts Frans Bakker 13 bladzijden vol hoofdletters als Nawoord over zichzelf en De Auteur en Diens grote Gave schrijft. Bevat enkele zwart-witte foto's.

 • De kracht van het nu in de praktijk / E. Tolle

  De kracht van het nu in de praktijk / E. Tolle

   16/12/17. Een groot onderdeel van het succes van 'De kracht van het Nu' is het feit dat het eigenlijk heel simpel is. Het leven is een aaneenschakeling van momenten in het Nu. Alles gebeurt in het Nu en alles vinden we in het Nu. Als we ons hiervan bewust worden, vinden we schoonheid, liefde, geluk, creativiteit, innerlijke vrede en bovenal ons ware zelf. Je hoeft er niet in te geloven, maar, zoals Tolle zelf zegt, je moet het ervaren. In 'De kracht van het Nu in de praktijk' reikt Tolle ons oefeningen aan waarmee we die sprong in ons bewustzijn nog gemakkelijker kunnen maken en steeds beter leren om in het Nu te leven.

 • De kracht van je spirit / S. Choquette

  De kracht van je spirit / S. Choquette

    Leef vurig, vreugdevol en vrij - laat je Spirit aan het roer van je leven In dit verhelderende boek laat spiritueel leraar Sonia Choquette je zien dat je, zelfs al heb je geen controle over de wereld buiten je, met de kracht van je Spirit een gevoel van zinvolheid in jezelf kunt creëren, die diepe voldoening en persoonlijke gemoedsrust teweegbrengt - wat er om je heen ook gebeurt.

 • De kracht van pure liefde / B. J. Eadie

  De kracht van pure liefde / B. J. Eadie

   1/12/17. Betty J. Eadie had enkele jaren geleden een bijna-doodervaring. Ze schreef daarover het boek GELEID DOOR HET LICHT, waarin ze op aangrijpende wijze verslag doet van haar verblijf in het schemergebied tussen leven en dood. De boodschap die deze reis naar het voorportaal van de hemel haar influisterde is dat het geloof in God en de aanvaarding van Zijn liefde ertoe leiden dat we een ongekende vreugde ervaren die we met anderen willen delen. In de nabijheid van God ervaren we pure liefde. Het overweldigende succes van GELEID DOOR HET LICHT en HET ONTWAKENDE HARD Eadies tweede boek waarin ze vertelt over haar spirituele ontwaken, leverde de schrijfster een stroom aan brieven op. Die lezersreacties vormen de basis van haar nieuwe boek DE KRACHT VAN PURE LIEFDE.

 • De kringloop der ziel / Jozef Rulof

  De kringloop der ziel / Jozef Rulof

   De eerste twee titels van Jozef Rulof, Een Blik in het Hiernamaals en Zij die terugkeerden uit de dood presenteren het eerste beginsel voor de verruiming van ons geestelijk voelen en denken: er is leven na de dood. In De Kringloop der Ziel maken we kennis met het tweede fundament: de reïncarnatie of wedergeboorte. Jozef Rulof ontving deze machtige roman in drie delen van de geest Lantos. In het eerste deel vertelt Lantos over zijn laatste leven op aarde, dat zich afspeelde in Frankrijk tijdens de middeleeuwen. Als jongetje reeds treedt het aangeboren gevoel voor kunst naar voren. Hij wordt een gevierd beeldhouwer, maar is niet gelukkig omdat hij niet kan samenleven met zijn jeugdvriendinnetje Marianne. Wanneer hij Marianne in moeilijke omstandigheden terugziet, pleegt hij een zware misdaad. Hierdoor belandt hij in de kerker. Door uitputting van zijn lichaam wordt hij in zijn gevangenis steeds gevoeliger voor de onzichtbare wereld. De duistere intelligenties uit het leven na de dood halen hem over om zelfmoord te plegen, doordat ze hem voorhouden dat hij hierdoor van zijn aardse lijden verlost zal worden.

 • De kunst van het voorspellen / J. Struthers

  De kunst van het voorspellen / J. Struthers

   In dit boek worden achtergrond en praktijk van zeven eeuwenoude voorspellingstechnieken behandeld: tarot, astrologie, Chinese astrologie, kaartleggen, pendelen, handlijnkunde en numerologie. Elke techniek kan op een eenvoudige wijze worden beoefend, meer dan wat allerdaagse spulletjes zijn daarvoor niet nodig, met uitzondering van tarot, waarvoor speciale kaarten worden gebruikt.Uitgelegd wordt hoe de technieken werken en moeten worden toegepast en welke soort vragen u ermee kunt beantwoorden. Een extra dimensie vormen de historische foto's en speciaal gemaakte illustraties, die fraai aansluiten op het waas van romantiek en mysterie dat rond de waarzeggerij hangt.Met behulp van dit boek verwerft men zich een waardevol inzicht in eigen karakter en persoonlijkheid, alsmede in die van wat de toekomst voor ons in petto kan hebben.

 • De liefdes horoscoop / G. Haddenbach

  De liefdes horoscoop / G. Haddenbach

  De liefdes horoscoop. Spirituele raadgever.2005.Als nieuw. 

 • De maakbaarheid van het geluk./ S. Lyubomirsky

  De maakbaarheid van het geluk./ S. Lyubomirsky

   We willen allemaal gelukkig zijn. Toch weten maar weinig mensen hoe we ons geluk werkelijk kunnen vergroten. We zoeken het vaak in de verkeerde zaken en bezigheden. In De maakbaarheid van het geluk toont Sonja Lyubomirsky aan dat het vermogen om een gelukkig leven te leiden al voor 50% bij geboorte vastligt. 10% wordt bepaald door de omstandigheden en 40% door doelbewuste acties.Omdat we onze genen niet kunnen veranderen, en het effect van veranderde omstandigheden slechts tijdelijk is, blijft de doelbewuste actie - in gedrag en gedachte - als enige beïnvloedbare geluksfactor over.Dit vraagt om een mentale aanpassing en gedragsverandering. Lyubomirsky leert de lezer allereerst zijn geluksniveau te bepalen. Vervolgens geeft zij de lezer keuze uit een aantal strategieën die helpen bij het vergroten en laten voortduren van het geluksgevoel.

 • De magie van elfen intens ervaren/ M. Zina Mager

  De magie van elfen intens ervaren/ M. Zina Mager

    Als klein meisje vond ik het vanzelfsprekend. Het was zo normaal dat ik ze niet eens opmerkte. Maar nu, decennia later, realiseer ik me wat `het´ was: elfen.´ Laat u leiden door uw zintuigen en ga mee op ontdekkingsreis naar een wereld van toverij en verwondering. Durf de zeven glinsterende deuren te openen en treed binnen in het Verborgen Koninkrijk van de elfen. Zo ontdekt u de heilige wetten die hun wereld beheersen en de magische krachten die hen laten vliegen en door muren laten lopen. Elfen helpen u de brug over te steken tussen onze aardse realiteit en de wonderlijke `andere´ wereld van de natuur. Elfen brengen ons terug naar de magie van onze kindertijd, een magie die wij allemaal vergeten zijn maar die toch zo dichtbij is. 

/
Toont 61 tot 80 (van 345 produkten)