Esoterie

/
Toont 81 tot 100 (van 341 produkten)
 • De mineraaltherapie van Dr. Schussler / G. Harnisch

  De mineraaltherapie van Dr. Schussler / G. Harnisch

   2/2/18. De Komboecha-theezwam is een tweeduizend jaar oud natuurgeneesmiddel, dat vooral in Zuidoost Azië bij vele kwalen werd toegepast en sinds enige tientallen jaren ook in het westen werd ontdekt. De Komboecha-drank wordt tegenwoordig op velerlei terrein gebruikt als ondersteuning bij de gezondheid. Het heeft een antibiotische werking, versterkt het immuunsysteem, verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed en wordt als ondersteuning o.a. ook toegepast bij kankertherapie. Kortom: het bevordert, ondersteunt en revitaliseert de menselijke gezondheid op vele terreinen. Dit boek beschrijft alles wat u over Komboecha wilt weten, de historische en medische achtergronden ervan, de toepassingsmogelijkheden en in het bijzonder ook de manier waarop u de Komboecha-drank zelf kunt bereiden.

 • De opvoeding van het kind / R. Steiner

  De opvoeding van het kind / R. Steiner

   14/9/17. Met dit boekje heeft Rudolf Steiner de grondslag gelegd voor alle opvoeding. Telkens weer verwijst hij in zijn latere werk hiernaar. Willen we een kind juist opvoeden, dan moeten we leren inzicht te krijgen in het wezen van het kind. Steiner heeft de inhoud van zijn voordrachten over opvoeding zelf op schrift gesteld in dit boekje. Hier worden ons stevige handvatten aangereikt om ons dat inzicht te verwerven.

 • De parel in de pijn. / P. Young-Eisendrath

  De parel in de pijn. / P. Young-Eisendrath

   17/2/18.De parel in de pijn gaat over de rijkdom die verborgen kan liggen in tegenslagen, teleurstellingen, verlies en verdriet. Lijden draagt een boodschap in zich die we alleen kunnen verstaan wanneer we het recht in de ogen kijken. Wie dat aandurft zal ontdekken dat lijden vaak wordt veroorzaakt door vooroordelen en angsten. We hebben allemaal onze eigen verdedigingsmuren die pijn moeten tegenhouden. Maar pijn is in het leven onvermijdelijk. Wanneer pijn echter wordt geaccepteerd en doorleefd, wordt lijden omgezet in mededogen, inzicht en nieuwe kracht.

 • De profeet / K. Gibran

  De profeet / K. Gibran

   'Je bent goed wanneer je ernaar streeft van jezelf te geven.Toch ben je niet slecht als je uit bent op gewin.Want als je streeft naar winst ben je niet anders dan een wortel die de aarde vastklampt en zich laat zogen door haar borst.Zeker, de vrucht kan niet tot de wortel zeggen: "Wees als mij, rijp en vol en immer schenkend van je overvloed."Want voor de vrucht is geven een noodzaak, zoals ontvangen een noodzaak voor de wortel is.'– Kahlil Gibran, De profeet Kahlil Gibran (1883-1931) werd geboren in Noord-Libanon. Als jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en ontwikkelde zich tot schrijver, filosoof en kunstenaar. Zijn bekendste werk is De profeet.

 • De Regenboogbrug / B. N. Hunter

  De Regenboogbrug / B. N. Hunter

   Een kort boek over alles voor iedereen.'Een schitterend kleinood' noemt niemand minder dan Neale Donald Walsch dit boek, en hij zegt daarmee niets te veel. De regenboogbrug is een van de belangrijkste boeken voor de nieuwe eeuw. Brent Hunter las boeddhistische, joodse, Indische, Keltische en christelijke boeken over leven en dood, en ontdekte in deze boeken en teksten de universele principes en waarheden. In De regenboogbrug verzamelde hij deze universele principes en hij vertelt er precies bij waarom ze voor ons nog steeds werken. Hij schiep daarmee een unieke verzameling inspirerende teksten en praktische leefregels met echte eeuwigheidswaarde! Simpel, helder en duidelijk staat in dit boek wat wij kunnen doen om vrede, rust en evenwicht te bereiken. Niet alleen in onszelf, maar ook samen met anderen, en uiteindelijk in de hele wereld.

 • De Reis Naar De Gewijde Tuin / H. Wesselman

  De Reis Naar De Gewijde Tuin / H. Wesselman

  Dit boekje is verluchtigd met vele sjamanistische afbeeldingen, en wordt aangeboden met een geluids-CD die hulp biedt bij het bereiken van een bepaalde meditatieve staat. 

 • De Sleutel Tot De Theosofie. / H. P. Blavatsky

  De Sleutel Tot De Theosofie. / H. P. Blavatsky

   Boeddha noch Christus hebben ooit zelf iets opgeschreven, maar belden spraken in allegorieën en gebruikten "duistere gezegden", zoals alle ware ingewijden deden en nog lang in de toekomst zullen doen. Beide evangeliën, het boeddhistische en het christelijke, werden met hetzelfde oogmerk gepredikt. Belde hervormers waren vurige filantropen en daadwerkelijke altruïsten - predikten zelfopoffering tot het bittere einde. "Laat de zonden van de hele wereld op mij vallen, opdat ik de ellende en het lijden van de mens kan verlichten!" roept Boeddha uit. -Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven", is de oproep tot de armen en misleiden van de -Man van Smarten", die geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen. De leringen van belden zijn grenzeloze liefde voor de mensheid, barmhartigheid, vergiffenis van onrecht, zelfvergetelheid; zij tonen beiden dezelfde verachting voor rijkdom en maken geen verschil tussen mijn en dijn. Hun wens was aan de onwetenden en misleiden, voor wie de last in het leven te zwaar was, voldoende hoop te geven en enig vermoeden van de waarheid, om hen in hun moeilijkste uren te steunen, zonder de heilige mysteriën van de inwijding aan allen te openbaren. Maar het doel van belde hervormers is, tengevolge van een overmatige ijver van hun latere volgelingen, verijdeld. Lees de geschiedenis en denk erover na.

 • De spirituele reiziger / M. Brown

  De spirituele reiziger / M. Brown

   De spirituele reiziger trekt van Engeland naar India, doorAmerika, op zoek naar wijsheid en inzicht, Hijj zoekt en hij vraagt. Hij ontmoet goeroes en gekken, wijzen en dwazen. Hij ervaart de heilige lach in Toronto; is onder de indruk van de Goddelijke Moeder in een Duits dorpje, en probeert in Californië engelen te vangen in een vlindernetje. Hij neemt je mee op zijn wonderbaarlijke zoektocht, op zijn avontuur van de geest, op zijn reis- die ook jou een geluksmoment kan schenken in deze woeste wereld, aan het einde van dit millennium.

 • De Srtrologische duiding deel 1 / K. M. Hamaker-Zondag

  De Srtrologische duiding deel 1 / K. M. Hamaker-Zondag

   9/4/17. Een grondige uiteenzetting van de inhoud en uitwerking van de vier elementen, de drie kruizen en hun onderlinge samenhang. Het boek bevat naast het theoretische deel een eenvoudige en heldere uitleg wat men moet doen om een horoscoop te berekenen, inclusief voorbeelden van de daarbij meest gebruikte huizentabellen en ephemeriden. Ook bevat Elementen en Kruizen praktische aanwijzingen om goed gefundeerde analyses te maken.

 • De stille kracht van transcendentie

  De stille kracht van transcendentie

   'Bij transcendentie denken we aan het overstijgen van de vormen, de voorschriften, de dogma's en aan het vinden van individuele essentie. Uit bijna elke bijdrage aan deze bundel blijkt verlangen naar die essentie, naar waarachtigheid en in veel gevallen naar het overstijgen van het ego en de materiële werkelijkheid.Spiritualiteit, de ervaring op zielsniveau en het ontdekken van de verbinding staat in veel van de bijdragen centraal. Prachtig is om te zien dat oude tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen humanisme en religie, letterlijk overstegen worden. 

 • De Tao van een gezond en lang leven./Da Liu

  De Tao van een gezond en lang leven./Da Liu

   1/12/17.Het boek beschrijft oefeningen en technieken zoals Tai Chi en andere traditionele Chinese oefeningen op het gebied van ademhaling, zelfmassage en acupunctuur; de voordelen van kruiden, theesoorten en de juiste wijze van eten, slapen ,lopen en zitten.

 • De terugkeer van de rishi / D. Chopra

  De terugkeer van de rishi / D. Chopra

   17/2/18. Deepak Chopra studeerde westerse medicijnen. Hij kreeg echter steeds meer het gevoel dat hij slechts symptomen bestreed en niet bijdroeg aan de werkelijk genezing van zijn patiënten. Tijdens een reis door zijn geboorteland kwam Deepak Chopra in aanraking met de Ayurveda, de oude natuurgeneeswijze die ervan uitgaat dat de geest heerst over het lichaam. Chopra begon de Ayurvedische principes met de westerse medische inzichten te combineren. In De terugkeer van de Rishi vertelt Deepak Chopra het fascinerende verhaal van hoe hij geleidelijk aan de man werd die wij nu kennen: een wereldberoemd genezer, schrijver en spreker. Hij schreef verder onder meer De zeven spirituele wetten van succes, De zeven spirituele wetten voor ouders, De terugkeer van Merlijn, en Leeftijd.

 • De terugkeer van Peppel / L. Gray

  De terugkeer van Peppel / L. Gray

   Dit is het derde deel van een waargebeurde trilogie over de relatie tussen een dier en een Engelse kostschoolkok, parkwachter en schrijver. Dit deel is los te lezen; deel 1 en 2 zijn niet in het Nederlands vertaald. Als 20-jarige zeeman kreeg Gray in 1964 een Westafrikaanse aap (Peppel) en hield haar tien jaar als huisdier. Gray verlaat het aanvankelijk theosofische pad en gaat in 1987, inmiddels 60, op pelgrimsreis naar India. In Benares trekt hij zich het lot aan van een Hindustaans gidsje. Inmiddels tot boeddhistische monnik 'Sunanda' gewijd, onderbouwt Gray de stelling dat het diertje na haar overlijden incarneerde in het kind en haalt de jonge Ram Rattan na wat immigratieproblemen voor een keurige opvoeding naar Engeland. Overal heeft de boeddhist de juiste spirituele citaten en bewijzen voor het eigen gelijk bij de hand. De romantische geschiedenis van een celibatair, die zich toch een zoon toe kon eigenen na eerst liefdevol op een aapje geoefend te hebben.(Biblion recensie, Peter den Haring.)

 • De Toekomstmens

  De Toekomstmens

    Auteur heeft de moed de huidige ontwikkelingen door te trekken naar een verbijsterende toekomst.

 • De transit van Saturnus door de huizen / K. M. hamaker-Zondag

  De transit van Saturnus door de huizen / K. M. hamaker-Zondag

   5/2/17. De planeet Saturnus loopt in 29 tot 30 jaar door de dierenriem, en doorloopt in die tijd alle twaalf huizen van de horoscoop. In elk huis heeft hij een specifieke uitwerking, stelt hij ons belangrijke vragen, werpt problemen en hindernissen op en wijst de weg naar oplossingen. Hoewel zijn gang door de huizen vaak wordt ervaren als lastig, blijkt in deze transit een diepere zin te liggen, en kan bij een juist inzicht en een goede aanpak de beloning groot zijn. In dit boek worden de problemen en mogelijkheden van de transit van Saturnus door de huizen geanalyseerd. Met die kennis kan de lezer gaan ervaren dat deze planeet ons op een bijzondere en directe wijze verbindt met ons verleden en onze toekomst, en dat Saturnus daarbij een rode draad door ons leven weeft. Bijzonder is namelijk dat elk huis weer verbonden is met een aantal andere huizen, waardoor datgene wat Saturnus in een huis teweegbrengt ook gevolgen heeft voor andere levensgebieden. Dit boek is een weergave van vele jaren ervaring, en de inzichten zijn allemaal uit de praktijk geboren. Karen geeft zowel de verschijnselen als de psychologische achtergronden bij deze transit vlot en helder weer. Deze ervaringen zijn niet eerder in boekvorm verschenen!

 • De Uitverkorenen /A. van der Meer

  De Uitverkorenen /A. van der Meer

   Verslag in romanvorm van een pijnlijk leerproces van een Nederlandse therapeute, die zich jarenlang liet inpakken door ene Isis, de zeer enge leidster van het New Age centrum Shamballah in Glastonbury. Isis leest aura's, zielsafspraken, ziektebeelden en karmische opdrachten, maar ziet vooral wat in haar seksuele en financiele straatje past. Haar slachtoffers zijn geheel in haar ban, bereid tot slavenwerk, tot forse donaties en zelfs tot experimenten met overschaduwd worden door quasi Hoge Entiteiten, e.e.a. met astrale goedkeuring van de volledige Hierarchie van Verheven Meesters!

 • De universiteit van de duivel / S. Herten

  De universiteit van de duivel / S. Herten

  Kerk en astrologie 2002 

 • De vierde dimensie / H. P. Roel.

  De vierde dimensie / H. P. Roel.

   19/11/17. De Vierde Dimensie is een verhaal over de onzichtbare wereld om ons heen, die bepalend is voor succes. Het is een boek dat inzicht geeft in de wetmatigheden die in de vierde dimensie gelden en dat ingaat op de magie van het leven. Wens, werkelijkheid en toeval lopen in dit verhaal dwars door elkaar, net als in het leven zelf. Toevalligheden spelen een belangrijke rol in ons leven. In dit boek leer je het toeval te herkennen en dat vervolgens gericht te sturen. Ga mee op reis met Nick Larson, een succesvolle beursmakelaar, die door de crisis in de schuldsanering belandt. Na deze ingrijpende gebeurtenis gaat hij op zoek naar de waarheid en komt zo de vierde dimensie op het spoor.

 • De vrouw die haar man ging redden / S. Fruh

  De vrouw die haar man ging redden / S. Fruh

   In deze bundel wordt afgerekend met het vooroordeel als zouden in sprookjesland alleen maar dommige,drmomerige vrouwen wonen die niets ander te doen hebben dan de hele dag op een erwt zitten, met kikkers flirten of in bed liggen tot een knappe prins hen wakker kust. Hier nemen de vrouwen het heft in eigen hand wanneer het lot van hun land of volk op het spel staat. Hier overwinnen de vrouwen de grootste hindernissen wanneer ze er op uittrekken om degene van wie ze houden te redden uit diens benarde omstandigheden. Ze doen dit op een doortastende manier, met liefde maar ook met list.

 • De vuurproef van Verenike / P. den Haring

  De vuurproef van Verenike / P. den Haring

   De Vuurproef van Verenike is een magisch verhaal, gesitueerd in een negentiende-eeuws, Oost-Europees decor. Het beschrijft vanuit een therapeutische optiek en in een grappige symboliek de ontwikkelingsgang van een jong meisje. Door de romantiek en de directe humor is het verhaal toegankelijk voor jongeren vanaf twaalf jaar. Verenike gaat na een ruzie met haar pleegmoeder op zoek naar haar vader, die ze nooit gekend heeft. Ze weet alleen dat hij ooit muzikant was, een man met een grote blonde snor en dat hij waarschijnlijk in de verre stad Praalburg woont. Daar is net de oorlog tot een einde gekomen. Lastig bij haar speurtocht is, dat veel mensen denken deze meneer Ongrond te kennen, maar dat ze allemaal verschillende ideeën over hem hebben. Gelukkig spreekt onze heldin de taal der dieren en dat scheelt. Via toverij, trollen, hulp van kraaien en knappe kunsten weet ze verzoening tussen een eenogige heks en de klagerige Regentes van Praalburg te bewerkstelligen.

/
Toont 81 tot 100 (van 341 produkten)