Esoterie

/
Toont 101 tot 120 (van 421 produkten)
 • De sjamaan in ons / P. Uccusic.

  De sjamaan in ons / P. Uccusic.

   1/7/19. Het staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Was het in het verleden eerder een studieobject voor cultureel antropologen, tegenwoordig mag het Sjarnanisme zich verheugen in de interesse van een veel breder publiek. Ging het toen meestal om een theoretische, wetenschappelijke invalshoek, vandaag de dag staat vooral een praktische benadering centraal. Binnen de alternatieve geneeswijzen en de psychotherapie wint de sjamanistische aanpak terrein en zijn heuse sjamanen, ook van westerse origine, werkzaam. Dit boek geeft niet alleen een uitgebreid overzicht van het sjamanisme in zijn verschillende - ook cultureel bepaalde - verschijningsvormen, maar gaat ook diep in op een aantal. Voor dit gebied typische onderwerpen zoals krachtdieren, hallucinogene middelen, hogere werelden en dergelijke. Paul Uccusic is er met dit boek in geslaagd de benadering te vertalen naar onze hedendaagse werkelijkheid en onze problemen in liet hiel- en nu. Vanuit zijn Jarenlange ervaringen als genezer geeft hij aan de hand van vele praktijk voorbeelden aan hoe we begrippen, methoden en technieken tilt de sjamanistische denkwereld kunnen gebruiken om onze lichamelijke en geestelijke gezondheid te verbeteren en om het contact met kosmos en natuur. dat wij in onze moderne beschaving zijn kwijtgeraakt, weer te herstellen.

 • De sjamanistische weg van verlichting / A. Villoldo

  De sjamanistische weg van verlichting / A. Villoldo

   9/2/19. Intense gebeurtenissen - denk aan het aangaan van relaties, het verlies van dierbaren, het krijgen van kinderen, rouwen of ernstig ziek worden - veroorzaken emoties die lang in ons systeem blijven zitten; zij vervuilen ons letterlijk. Vaak worden deze emoties door ons niet of nauwelijks goed verwerkt. Door gebruik te maken van sjamanistische wijsheden gecombineerd met de nieuwste inzichten van de neurobiologie laat Villoldo ons zien hoe we, door deze emoties te verluchten en echt te voelen, het juiste pad kunnen blijven bewandelen. Initiaties worden krachtiger door persoonlijke uitdagingen aan te gaan. We leren om op positieve wijze mensen en situaties los te laten, we worden heel, we worden schoon en kunnen terugkeren naar onze natuurlijke innerlijke rust. Accepteer je leven; word één met je kern.

 • De Sleutel Tot De Theosofie. / H. P. Blavatsky

  De Sleutel Tot De Theosofie. / H. P. Blavatsky

   Boeddha noch Christus hebben ooit zelf iets opgeschreven, maar belden spraken in allegorieën en gebruikten "duistere gezegden", zoals alle ware ingewijden deden en nog lang in de toekomst zullen doen. Beide evangeliën, het boeddhistische en het christelijke, werden met hetzelfde oogmerk gepredikt. Belde hervormers waren vurige filantropen en daadwerkelijke altruïsten - predikten zelfopoffering tot het bittere einde. "Laat de zonden van de hele wereld op mij vallen, opdat ik de ellende en het lijden van de mens kan verlichten!" roept Boeddha uit. -Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven", is de oproep tot de armen en misleiden van de -Man van Smarten", die geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen. De leringen van belden zijn grenzeloze liefde voor de mensheid, barmhartigheid, vergiffenis van onrecht, zelfvergetelheid; zij tonen beiden dezelfde verachting voor rijkdom en maken geen verschil tussen mijn en dijn. Hun wens was aan de onwetenden en misleiden, voor wie de last in het leven te zwaar was, voldoende hoop te geven en enig vermoeden van de waarheid, om hen in hun moeilijkste uren te steunen, zonder de heilige mysteriën van de inwijding aan allen te openbaren. Maar het doel van belde hervormers is, tengevolge van een overmatige ijver van hun latere volgelingen, verijdeld. Lees de geschiedenis en denk erover na.

 • De spiritualiteit van het lichaam / A. Lowen

  De spiritualiteit van het lichaam / A. Lowen

   18/7/19. Ons lichaam is een afspiegeling van onze ervaringen, ook al zijn we ons daarvan lang niet altijd bewust. In dit boek laat Lowen zien hoe onze jeugdervaringen, onze trauma's en onze gevoelens onmiskenbaar tot uitdrukking komen in de houding en bewegingen van ons lichaam. De activiteit van het lichaam, die kan worden afgeleid uit de helderheid van de ogen, de kleur en de warmte van de huid, de spontaniteit van de gelaatsuitdrukking, de levendigheid van het lichaam en de sierlijkheid van onze bewegingen, is een objectieve afspiegeling van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een gezond lichaam bezit een natuurlijke gratie. Als kind hebben we deze gratie verloren nadat we ons keer op keer moesten conformeren aan verwachtingen van de buitenwereld. Dit verlies van gratie is een fysiek verschijnsel. Lowen brengt ons in contact met de spirituele dimensie van gezondheid, maar Lowen zou Lowen niet zijn als hij dat niet zou doen door het lichaam te benaderen als een energetisch systeem, een potentiële bron van energie, vitaliteit en spirituele vreugde. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit zijn 35-jarige praktijk als bio-energetisch therapeut laat Lowen ons bewust worden van de oorzaken van het verlies aan gratie en welbevinden. Met behulp van eenvoudige bio-energetische oefeningen, die de lezer zelfstandig kan uitvoeren, kunnen we de verloren gegane gratie en harmonie van het lichaam herwinnen, en daarmee ook het welbevinden en de vreugde waarmee zij verbonden is. Energie is de kracht achter het spirituele in de geest, en daarom de basis voor de spiritualiteit van het lichaam.

 • De Sprong / C. Kellough

  De Sprong / C. Kellough

   2/7/19. De grote vraag waar het hier om draait, is hoe we de problemen in deze wereld kunnen aanpakken. De oude strategieen hebben weinig opgeleverd. Er is een sprong in de evolutie nodig, een volgende stap in ons bewustzijn. De auteur pleit voor een andere bron dan de pure ratio waaruit we kunnen putten voor oplossingen. Die bron voor de correcte waarneming van ons bestaan is onze innerlijke stilte. Daar kunnen we de goddelijke eenheid en verbondenheid van en met alle mensen ervaren. In dit boek wordt uit de doeken gedaan hoe je bij die stilte en die innerlijke stem kunt komen, wat je door oefening kunt ervaren en hoe je ondermeer kunt omgaan met (voor)oordelen veronderstellingen, roddel, schuld, woede, zelfmedelijden, intenties, intuitie en veranderingen. Hoewel de auteur een goed verhaal houdt, kun je gaandeweg een gevoel krijgen van onvolmaaktheid en tekortschieten. Gelukkig zegt de schrijfster dat iedereen bij zijn eigen proces moet blijven. Ook al ben je er nog ver van verwijderd, in dit boek kun je wel een glimp opvangen van de goddelijke vrede en liefde waar velen naar streven.Annelies Vossen

 • De Srtrologische duiding deel 1 / K. M. Hamaker-Zondag

  De Srtrologische duiding deel 1 / K. M. Hamaker-Zondag

   9/4/17. Een grondige uiteenzetting van de inhoud en uitwerking van de vier elementen, de drie kruizen en hun onderlinge samenhang. Het boek bevat naast het theoretische deel een eenvoudige en heldere uitleg wat men moet doen om een horoscoop te berekenen, inclusief voorbeelden van de daarbij meest gebruikte huizentabellen en ephemeriden. Ook bevat Elementen en Kruizen praktische aanwijzingen om goed gefundeerde analyses te maken.

 • De stilte / E. Tolle

  De stilte / E. Tolle

   15/3/18. Eckhart Tolle laat ons zien hoe we rust en onze ware aard kunnen vinden in innerlijke stilte. De kern van zijn boodschap is eenvoudig te begrijpen: als we contact maken met de stilte in ons, laten we ons actieve denken en onze rumoerige emoties achter ons en ontdekken we grote diepten van blijvende vrede, tevredenheid en sereniteit. Sprekende teksten uit De stilte spreekt sieren deze set prachtige kaarten. Elke kaart biedt spirituele leiding en je kunt de doos als standaard gebruiken voor gerichte contemplatie.

 • De Tao van een gezond en lang leven./Da Liu

  De Tao van een gezond en lang leven./Da Liu

   1/12/17.Het boek beschrijft oefeningen en technieken zoals Tai Chi en andere traditionele Chinese oefeningen op het gebied van ademhaling, zelfmassage en acupunctuur; de voordelen van kruiden, theesoorten en de juiste wijze van eten, slapen ,lopen en zitten.

 • De terugkeer van de koning. / T. van der Kroon.

  De terugkeer van de koning. / T. van der Kroon.

   22/11/18. In tijden van chaos en verandering is het niet zozeer de wetenschap of de techniek, noch de politiek of de kerk die ons kan redden, maar veeleer de creatieve kracht van mythen en verhalen. Verhalen die ons vertellen over onze diepste wensen en angsten, en die ons herinneren aan wie we in werkelijkheid zijn. De terugkeer van de koning is gebaseerd op koningsverhalen uit de westerse mythologie en cultuur, die inzicht geven in het roerige proces waar we - individueel en collectief - op dit moment doorheen gaan. Het is een boek geschreven voor mannen, maar evengoed te lezen voor vrouwen die nieuwsgierig zijn naar de ziel van de man. verberg omschrijving.

 • De terugkeer van de rishi / D. Chopra

  De terugkeer van de rishi / D. Chopra

   17/2/18. Deepak Chopra studeerde westerse medicijnen. Hij kreeg echter steeds meer het gevoel dat hij slechts symptomen bestreed en niet bijdroeg aan de werkelijk genezing van zijn patiënten. Tijdens een reis door zijn geboorteland kwam Deepak Chopra in aanraking met de Ayurveda, de oude natuurgeneeswijze die ervan uitgaat dat de geest heerst over het lichaam. Chopra begon de Ayurvedische principes met de westerse medische inzichten te combineren. In De terugkeer van de Rishi vertelt Deepak Chopra het fascinerende verhaal van hoe hij geleidelijk aan de man werd die wij nu kennen: een wereldberoemd genezer, schrijver en spreker. Hij schreef verder onder meer De zeven spirituele wetten van succes, De zeven spirituele wetten voor ouders, De terugkeer van Merlijn, en Leeftijd.

 • De terugkeer van Peppel / L. Gray

  De terugkeer van Peppel / L. Gray

   Dit is het derde deel van een waargebeurde trilogie over de relatie tussen een dier en een Engelse kostschoolkok, parkwachter en schrijver. Dit deel is los te lezen; deel 1 en 2 zijn niet in het Nederlands vertaald. Als 20-jarige zeeman kreeg Gray in 1964 een Westafrikaanse aap (Peppel) en hield haar tien jaar als huisdier. Gray verlaat het aanvankelijk theosofische pad en gaat in 1987, inmiddels 60, op pelgrimsreis naar India. In Benares trekt hij zich het lot aan van een Hindustaans gidsje. Inmiddels tot boeddhistische monnik 'Sunanda' gewijd, onderbouwt Gray de stelling dat het diertje na haar overlijden incarneerde in het kind en haalt de jonge Ram Rattan na wat immigratieproblemen voor een keurige opvoeding naar Engeland. Overal heeft de boeddhist de juiste spirituele citaten en bewijzen voor het eigen gelijk bij de hand. De romantische geschiedenis van een celibatair, die zich toch een zoon toe kon eigenen na eerst liefdevol op een aapje geoefend te hebben.(Biblion recensie, Peter den Haring.)

 • De Toekomstmens

  De Toekomstmens

    Auteur heeft de moed de huidige ontwikkelingen door te trekken naar een verbijsterende toekomst.

 • De Uitverkorenen /A. van der Meer

  De Uitverkorenen /A. van der Meer

   Verslag in romanvorm van een pijnlijk leerproces van een Nederlandse therapeute, die zich jarenlang liet inpakken door ene Isis, de zeer enge leidster van het New Age centrum Shamballah in Glastonbury. Isis leest aura's, zielsafspraken, ziektebeelden en karmische opdrachten, maar ziet vooral wat in haar seksuele en financiele straatje past. Haar slachtoffers zijn geheel in haar ban, bereid tot slavenwerk, tot forse donaties en zelfs tot experimenten met overschaduwd worden door quasi Hoge Entiteiten, e.e.a. met astrale goedkeuring van de volledige Hierarchie van Verheven Meesters!

 • De universiteit van de duivel / S. Herten

  De universiteit van de duivel / S. Herten

  Kerk en astrologie 2002 

 • De Veda's / V. Kumar Arya

  De Veda's / V. Kumar Arya

   7/2/19. Het hindoeïsme heeft een miljard aanhangers en toch zijn veel van de hindoeïstische tradities buiten India nauwelijks bekend. Wie zijn Kali, Shiva en Krishna? Wat is karma nu eigenlijk? Dit naslagwerk over de heilige boeken van de veda's en de upanishads maakt duidelijk wat de blijvende aantrekkingskracht van het hindoeïsme is.

 • De verbinding / L. McTaggart

  De verbinding / L. McTaggart

   14/7/19. Blauwdruk voor een beter leven.Wetenschapsjournalist Lynne McTaggart neemt ons mee naar een volgende, revolutionaire stap in de moderne wetenschap. De verbinding ontsluit de radicaal nieuwe wetenschappelijke visie op de essentie van alle leven en de menselijke ervaringswereld en verandert onze kijk op onszelf. We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar tezijn: alles draait om de ruimte tussen ons en anderen, de samenhang van alle dingen en levensvormen.

 • De voorspellingen van Toetanchamon./ M. M. Cotterell

  De voorspellingen van Toetanchamon./ M. M. Cotterell

   12/12/18.Het verbijsterende geheim van de Maya's, de Egyptenaren en de vrijmetselaars.

 • De vrouw die haar man ging redden / S. Fruh

  De vrouw die haar man ging redden / S. Fruh

   In deze bundel wordt afgerekend met het vooroordeel als zouden in sprookjesland alleen maar dommige,drmomerige vrouwen wonen die niets ander te doen hebben dan de hele dag op een erwt zitten, met kikkers flirten of in bed liggen tot een knappe prins hen wakker kust. Hier nemen de vrouwen het heft in eigen hand wanneer het lot van hun land of volk op het spel staat. Hier overwinnen de vrouwen de grootste hindernissen wanneer ze er op uittrekken om degene van wie ze houden te redden uit diens benarde omstandigheden. Ze doen dit op een doortastende manier, met liefde maar ook met list.

 • De vuurproef van Verenike / P. den Haring

  De vuurproef van Verenike / P. den Haring

   De Vuurproef van Verenike is een magisch verhaal, gesitueerd in een negentiende-eeuws, Oost-Europees decor. Het beschrijft vanuit een therapeutische optiek en in een grappige symboliek de ontwikkelingsgang van een jong meisje. Door de romantiek en de directe humor is het verhaal toegankelijk voor jongeren vanaf twaalf jaar. Verenike gaat na een ruzie met haar pleegmoeder op zoek naar haar vader, die ze nooit gekend heeft. Ze weet alleen dat hij ooit muzikant was, een man met een grote blonde snor en dat hij waarschijnlijk in de verre stad Praalburg woont. Daar is net de oorlog tot een einde gekomen. Lastig bij haar speurtocht is, dat veel mensen denken deze meneer Ongrond te kennen, maar dat ze allemaal verschillende ideeën over hem hebben. Gelukkig spreekt onze heldin de taal der dieren en dat scheelt. Via toverij, trollen, hulp van kraaien en knappe kunsten weet ze verzoening tussen een eenogige heks en de klagerige Regentes van Praalburg te bewerkstelligen.

 • De weg naar een rijker leven / Joseph Murphy

  De weg naar een rijker leven / Joseph Murphy

   23/4/18In december 1981 overleed de auteur, maar nog steeds is er vraag naar zijn boeken, waarin 'slechts' een en dezelfde boodschap wordt geleerd: 'maak gebruik van de ongelimiteerde kracht in uzelf, in uw innerlijk, want het is de kracht van God zelf'. De mens is namelijk 'een kanaal van de goddelijke energie' en God communiceert voortdurend met elk mens. Het komt er op aan dat je je dat bewust bent, daarin gelooft en dan zul je een rijker, vervulder leven leiden, vol zelfvertrouwen en zelfbevestiging. Tientallen voorbeelden maken volgens de auteur duidelijk dat zijn 'leer' klopt.

/
Toont 101 tot 120 (van 421 produkten)