Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Schaaknovelle / S Zweig

  Schaaknovelle / S Zweig

   21/6/18.Tijdens een zeereis speelt een voormalig Gestapo-gevangene, die als gevangene een schaakboek uit het hoofd leerde, een match tegen de wereldkampioen.

 • De toekomst van China. / I. Buruma

  De toekomst van China. / I. Buruma

   21/6/18. Ian Buruma brengt het hedendaagse China tot leven door de persoonlijke verhalen op te tekenen van haar meest kritische zonen en dochters: de dissidenten en rebellen. Hij stelde uitgerekend hun de vraag hoe ze tegen het hedendaagse China aankeken, om erachter te komen of het communisme in China nog levensvatbaar is in de eenentwintigste eeuw. China kent vele obstakels en gevoelige kwesties: Taiwan, de relatie met het vrijere Rusland maar ook met het strenge Noord-Korea, de onverzettelijke en oppermachtige Verenigde Staten en de eigen, uitstervende oude communistische machtselite. Toch neemt de vrijheid van de bevolking langzaam toe. De Chinese samenleving in haar veelvormigheid verandert in een steeds sneller tempo, waardoor het moeilijk is te voorspellen hoe het in de toekomst met dit land zal gaan. Maar één ding lijkt zeker: China zal een grote rol spelen in de verdeling van de wereldmacht.

 • Brieven uit de hel / C. S. Lewis

  Brieven uit de hel / C. S. Lewis

   21/6/18.Clive Staples Lewis (1898-1963), hoogleraar literatuurgeschiedenis, schrijver van kinderboeken (de Narnia-verhalen) en apologeet van het christelijk geloof, heeft grote naam gemaakt met zijn 'Brieven uit de hel', waarin oom Schroeflik tegenover zijn neef de waarheden van het christelijk geloof omdraait en ze beschrijft als belemmeringen voor inlijving in het rijk van de duivel. Op paradoxale wijze en in een stijl die nog niets van zijn levendigheid heeft verloren, wordt hier een klassiek geworden apologie van het christelijk geloof gegeven.

 • Beter dan goed / I. van Hildevoorde & B. Pasveer

  Beter dan goed / I. van Hildevoorde & B. Pasveer

   20/6/18. De 100 meter-sprint in minder dan negen seconden:wie zal dat ooit kunnen?Genetici slagen erin om bij muizen enorme spierbundels te kweken,voor de behandeling van spierziektes. Hebben atleten ook wat aan deze technologie?

 • Het onvergankelijke vlees / P. Camporesi

  Het onvergankelijke vlees / P. Camporesi

   20/6/18. Hoe wordt het lichaam ervaren in de cultuur van de voorindustriële maatschappijen? Op welke wijze wordt het in het hoofdzakelijk magisch-religieuze denken van de voormoderne tijd voorgesteld? Aangetast en geteisterd door ziekten, verwondingen, plagen en ouderdom ontsnapt het niet aan de ontbinding die onophoudelijk werkzaam is in een vergiftigde, bedorven en onreine wereld. Het lichaam is het voorwerp van exorcismen, van purificaties, van therapeutische ceremonieën; het is het middelpunt waar de collectieve beeldwereld door wordt geobsedeerd, vooral in zijn zoeken naar zuiverheid en paradijselijk geluk.

 • De kracht van Chi. / Benchi

  De kracht van Chi. / Benchi

   20/6/18. Benchi is de naam die de auteur geeft aan zijn 'wonderkind' oftewel aan zijn creatieve, liefdevolle en helende energie. Daar gaat dit boek ook over: hoe die universele basis energie in jezelf (weer) vrij te maken. De schrijver legt uit hoe de door hem ontdekte 'universele wet van de drieëenheid' werkt. De basis ligt in de harmonieuze samenwerking tussen de beide hersenhelften, waardoor er creatieve, op groei gerichte energie vrij komt, de 'chi'-kracht. Met behulp van deze kracht kun je je leven opnieuw programmeren via positieve gedachten. Je bent wat je gelooft. Hij ventileert inzichten van deze tijd: niet echt nieuw, wel in een ander jasje. Concreet beschreven (deels vanuit therapeutische ervaring) en met beide benen op de grond. De auteur heeft de neiging, om (te) veel inzichten en theorieën in eenvoudige taal binnen één kader te willen plaatsen. Jammer, dit gaat ten koste van de helderheid en toegankelijkheid. Geen must. Eenvoudig omslag in lichtgeel met donkerblauwe letters. Bevat enkele eenvoudige zwart-witte illustraties.(Biblion recensie, Ineke Meindertsma.)

 • Door het oog van de familie./ E-M. van den Eerenbeemt

  Door het oog van de familie./ E-M. van den Eerenbeemt

   20/6/18. In Door het oog van de familie wordt de invloed van de familie waarin je opgroeit op je latere leven geschetst. Else-Marie van den Eerenbeemt gaat in op hoe je familie de relaties die je aangaat, je werk, je rol in de samenleving en je band met je eigen kinderen kleurt. Met aandacht voor verschillende soorten relaties.

 • Dodenakkers / C. van Raak.

  Dodenakkers / C. van Raak.

   19/6/18. Op de achterzijde van dit boek vol bijzondere 'funerairiteiten' staat een foto van een opgewekte auteur, gemaakt op de R.K. begraafplaats Binnenstad te Tilburg bij het grafmonument van de in 1900 onder nimmer opgehelderde omstandigheden vermoorde elfjarige Marietje Kessels. Het plezier dat hij heeft gehad bij het schrijven, spat ook bijna van de bladzijden af. Van de 24 hoofdstukken zijn er twaalf gewijd aan om de een of andere reden opmerkelijke begraafplaatsen in de twaalf provincies van Nederland; de andere twaalf gaan over ernstige zaken als de geschiedenis van het begraven (en cremeren), de rituelen die in het christendom, jodendom, islam en hindoeïsme gebruikelijk zijn bij het begraven (of cremeren) en militaire begraafplaatsen, om te eindigen met humor en de dood. Het boek bevat een aantal afbeeldingen in zwart-wit van gedenkwaardige graven, grafkelders, toegangshekken van dodenakkers en dergelijke meer, benevens plattegronden van grotere begraafplaatsen. Ondanks de ruime linkermarge, die wordt benut voor het vermelden van aardige details en de bijschriften bij de illustraties, maken de pagina's een overvolle indruk.(Biblion recensie, Dick Welsink.)

 • Nacht van het kwaad / K. Follett

  Nacht van het kwaad / K. Follett

   19/6/18. De lotgevallen van families in Engeland, Wales, Rusland, Duitsland en VS zijn verweven met de gebeurtenissen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

 • De strijd om God / K. Armstrong

  De strijd om God / K. Armstrong

   19/6/18. Na haar studies over God en over de Heilige Oorlog heeft de schrijfster nu een boek gepubliceerd over de strijd om God, het fundamentalisme. Opnieuw weet zij een grote hoeveelheid gegevens samen te voegen tot een goed leesbaar verhaal. Zij slaagt hierin door de geschiedenis vanuit een centraal thema te behandelen, namelijk dat het fundamentalisme niet ouderwets is maar een moderne reactie vormt.Tegenover een bedreigende situatie proberen fundamentalisten zich te weren door zich achter uitspraken van heilige geschriften te verschansen die zij evenwel op moderne wijze letterlijk interpreteren. De schrijfster toont aan hoezeer de agressie van het islamitisch fundamentalisme een reactie is op onderdrukking door de westerse samenleving, dat het joodse fundamentalisme voortkomt uit vrees voor een nieuwe holocaust en waarom in de Verenigde Staten blanke protestanten zich willen vastklampen aan hun machtspositie uit het verleden. De auteur baseert haar studie niet op eigen bronnenonderzoek maar weet dankzij haar grondige kennis van de literatuur wel de zenuw van het fundamentalisme bloot te leggen.

 • Vlaams sagenboek / K. C. Peeters

  Vlaams sagenboek / K. C. Peeters

   18/6/18. Gebonden in linnen, originele omslagwikkel geïllustreerd in kleur.

 • De geschiedenis van het middelbaar onderwijs / C. Buylaert

  De geschiedenis van het middelbaar onderwijs / C. Buylaert

   18/6/18. Met zwart/wit illustraties.

 • Operatie Homerus

  Operatie Homerus

   16/6/18. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heeft onder meer tot taak de Nederlandse staatsveiligheid te beschermen. Niet alleen bedreigingen vanuit het buitenland (Rusland, het communisme) worden door de BVD nauwlettend gevolgd, ook maatschappijkritische organisaties en personen in Nederland (bijvoorbeeld vredesbeweging, krakers, antikernenergiebeweging) worden in de gaten gehouden. Daarbij maakt de BVD ook gebruik van infiltranten in deze organisaties. Dit boek doet nauwgezet verslag van infiltraties door een BVD-informant in de jaren zeventig en tachtig. Op basis van eigen onderzoek, openbare bronnen en het relaas van de inmiddels ontmaskerde infiltrant, beschrijven de (anonieme) auteurs deze BVD-activiteiten. Niet alleen schetst dit boek een beeld van de BVD-infiltraties (waarbij de veiligheidsdienst soms bewust aanzet tot crimineel en gewelddadig gedrag), maar het biedt ook een kijkje in de keuken van de `links-radicale' beweging in Nijmegen en omstreken.(Biblion recensie, Dr. H.W. Bomert.)

 • De stilte van het lichaam / G. Ceronetti

  De stilte van het lichaam / G. Ceronetti

   16/6/18. De auteur is werkzaam als journalist op historisch, medisch en religieus gebied. Daarnaast is hij dichter, vertaler en essayist. Deze achtergrond is merkbaar in dit boek. Het bestaat uit korte tot zeer korte fragmenten, lectuurnotities, berichten, impressies, maximen, aforismen en al dan niet becommentarieerde citaten op vooral medisch gebied. De bronnen zijn zeer divers zoals politieverordeningen, religieuze en politieke traktaten, psychiatrische rapporten, dieetvoorschriften, dagboeken en brieven, kranten, collegedictaten, medische verhandelingen etc. Door het ontbreken van een notenapparaat waarin de bronnen van de citaten vermeld worden, moet de lezer wel enige kennis van zaken hebben om alles in dit boek te kunnen volgen. Zelf noemt de auteur zijn boek een verzameling verbleekte knipsels, losse, gezuiverde of in de kantlijn van tekeningen voorziene gedachten van andere, onzuivere herinneringen uit dromen en contacten met mensen. Voor liefhebbers van essays op medisch gebied.(Biblion recensie, Dr. B. Baljet.)

 • Het mirakel van het hart / G. T. haneveld

  Het mirakel van het hart / G. T. haneveld

  16/6/18.  Over geen orgaan van ons lichaam is zo verschillend gedacht als over het hart. Het is gezien als plaats van het gevoel, van dapperheid en moed, van angst ook, zelfs van het intellect, als bron van lichaamswarmte. Lange tijd werd het ongevoelig geacht voor ziekten en elke verwonding als dodelijk beschouwd. Het werd gegeten om de kracht van het slachtoffer in zich op te nemen of aan de goden geofferd. Het boek geeft deze zienswijzen weer in een historisch overzicht van de prehistorie tot in onze tijd. In medisch opzicht betekende de zestiende eeuw een keerpunt. De bouw van het hart werd door ontleding van lijken duidelijk. De functie van het hart werd ontdekt. Het hart bleek elektrische activiteit te vertonen. Hierop berust de werking van pacemakers en defibrillatoren. Het hart was in geval van ziekte medicamenteus te beïnvloeden, operatief te herstellen, zelfs te transplanteren. Een andere, niet-medische, waarde heeft het hart o.a. in de religie, in taal en kunst. Het boek is helder geschreven en goed verzorgd. Het bevat een literatuurverwijzing, een namenregister en zwart-wit illustraties. De schrijver, patholoog-anatoom van beroep, is een vooraanstaand medisch-historicus.(Biblion recensie, J.M.F. Kroft.)

 • E=Mc2 / D. Bodanis.

  E=Mc2 / D. Bodanis.

   15/6/18. Iedereen weet dat E=mc² een belangrijke formule is, maar bijna niemand weet waarom. De vergelijking oogt zo eenvoudig dat je bijna zou denken dat ze ook gemakkelijk te begrijpen is. In een poging de 'formule van de twintigste eeuw' te verhelderen houdt David Bodanis geen wetenschappelijke verhandeling, maar vertelt hij een aanstekelijk verhaal waarin mensen van vlees en bloed de hoofdrol spelen. Hij maakt verhelderende uitstapjes naar de kunstgeschiedenis en de psychologie en gaat in op de grote maatschappelijke, politieke en militaire invloed die de formule heeft gehad, van de ontwikkeling van de atoombom tot de fabricage van televisietoestellen.

 • Domela, een hemel op aarde / J. Meyers.

  Domela, een hemel op aarde / J. Meyers.

   15/6/18. Op 31 december 1846 werd Ferdinand Domela Nieuwenhuis geboren. Tussen 1864, het jaar waarin hij zijn studie theologie begon en zijn dood in 1919 maakte hij de overgang van luthers dominee naar socialist en van socialist naar anarchist. Als charismatisch leider van de Socialistenbond en hoofdredacteur van 'Recht voor allen' wierf hij aanhangers van het socialisme onder de arbeiders. De biograaf Jan Meijers beschrijft de aantrekkingskracht van deze belangrijke man en geeft aan in welk opzicht Domela heeft bijgedragen aan de groei van de beweging en hoe hij door zijn vele ruzies de eenheid in de partij heeft ondermijnd. Minder aandacht besteedt Meijers aan het privé-leven van Domela dat door tragedies werd beheerst: driemaal zag hij zijn echtgenote in het kraambed sterven. De biografie is evenwichtig, zeer goed geschreven, grondig gedocumenteerd en geïllustreerd met enkele foto's van Domela en zijn familieleden.(Biblion recensie, Anneke Huisman.)

 • Uit liefde van het volk. / J. Meek.

  Uit liefde van het volk. / J. Meek.

   15/6/18. Een roman als een lawine. In één keer neemt James Meek zijn plaats in tussen de allergrootsten. Je bloed begint te suizen en je hart klopt sneller bij het lezen van deze zinderende, pan-Europese roman, die als een stoomtrein optrekt en onontkoombaar op je af dendert. Een roman over de niets ontziende, alles vernietigende energie die mensen ontketenen in naam van de liefde, de revolutie, of een betere wereld. De wereld die Meek oproept doet denken aan die van de grootste Russische meesters. De thematiek is griezelig actueel. Siberië 1919. In een uithoek van een land dat door burgeroorlog verscheurd is, leeft een kleine, bizarre Russisch-orthodoxe sekte onder leiding van de mysterieuze Balasjov. Vlakbij is een Tsjechisch garnizoen gestationeerd. De Tsjechen willen dolgraag naar huis maar hebben aan de verkeerde kant gevochten, voor de tsaar. Door de bossen nadert Samarin, een ontsnapte gevangene uit de noordelijkste goelag van Rusland. Hij wordt achtervolgd door een kannibaal. Zegt hij. De komst van deze charismatische vreemdeling trekt ieders aandacht, ook die van Anna, een mooie, jonge oorlogsweduwe. Wanneer de lokale sjamaan dood gevonden wordt, overspoelen angst en achterdocht het dorp. Wie is Samarin?

 • Het eeuwige ijs / H. G. ponting

  Het eeuwige ijs / H. G. ponting

   15/6/18. Met talrijke foto's van de expeditie, genomen door Scott of Ponting.

 • Barnaby Rudge. / Charles Dickens

  Barnaby Rudge. / Charles Dickens

   15.6.18. Hardcover linnen in orginele goede staat met fraaie oude illustr.

 • Kama Sutra / M. Basu

  Kama Sutra / M. Basu

   15/6/18. De beroemde verhandeling over man-vrouwrelaties Dubbelboek. Kennis voor mannen - Wijsheid voor vrouwen.

 • Stoepen / T. Brouwer

  Stoepen / T. Brouwer

  15/6/18.  Aan de hand van talrijke foto's en tekeningen (alle in zwart-wit) wordt een uitvoerig overzicht geboden van wat er in Nederland te vinden is aan monumentale stoepen, stoeppalen en stoephekken. Naast stijlen en typen komt het ook het voormalige gebruik en functioneren van een en ander aan de orde. Tenslotte volgt een pleidooi voor inventarisatie en behoud van dit monumentale erfgoed. Interessant voor in zaken betreffende heemschut en monumentenzorg geïnteresseerden, niet zozeer voor "leken" op dit terrein (hoewel het boek zeker voor ieder toegankelijk en begrijpelijk is).(NBD|Biblion recensie, A.H.J. Wilschut)

 • Rampstukken / W. Baron Six van Oterleek

  Rampstukken / W. Baron Six van Oterleek

   15/6/18. De geschiedenis van de bij Nederlandse vliegtuigongelukken geheel of gedeeltelijk verloren gegane postzendingen.

 • Geillustreerd weekblad voor de huiskamer.

  Geillustreerd weekblad voor de huiskamer.

   14/6/18. Geïllustreerd tijdschrift, ingebonden.

 • Vertrouwd en o zo vreemd / W. Kayzer

  Vertrouwd en o zo vreemd / W. Kayzer

   14/6/18.Het is bijna een wonder dat we ons ook maar iets kunnen herinneren zoals het werkelijk gebeurde. Onze herinneringen worden voortdurend veranderd; ze verouderen of ze worden eenvoudigweg vernietigd. Dit schreef de toonaangevende geheugenpsychologe Elizabeth Loftus. Zij was een van de gasten die door Wim Kayzer werden uitgenodigd voor een vertelling over geheugen en herinnering. In zijn uitnodigingsbrief stond een vraag centraal: Zullen we ooit iets van ons bewustzijn kunnen begrijpen als we niet eerst ontraadselen waarop het drijft: geheugen en herinnering?

 • Het einde van Johan van Oldenbarnevelt / T. rosenboom

  Het einde van Johan van Oldenbarnevelt / T. rosenboom

   14/6/18. 'Maak het kort, maak het kort!' waren de beroemde laatste woorden van een van de grootste staatslieden uit onze geschiedenis, Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Dankzij zijn knecht Jan Francken hebben we een persoonlijk verslag van zijn arrestatie, laatste dagen en terechtstelling. Dat geschrift is nu prachtig hertaald door Thomas Rosenboom, die eerder met veel succes hetzelfde deed met het journaal van Bontekoe.Tot aan zijn dood was Van Oldenbarnevelt landsadvocaat van de Staten van Holland, maar zijn feitelijke macht reikte verder. Terwijl de jonge stadhouder Maurits zich vooral bezighield met de uitvoerende en militaire macht, dirigeerde Van Oldenbarnevelt de politiek. Lange tijd ging dat goed, maar na 1600 liep de spanning tussen de twee op.Tijdens het Twaalfjarig Bestand kwam de definitieve breuk. Maurits maakte van de gelegenheid gebruik om zijn rivaal ter zijde te schuiven: Van Oldenbarnevelt werd gearresteerd en wegens hoogverraad ter dood veroordeeld.

 • De heilige boeken / F. Comte

  De heilige boeken / F. Comte

   14/6/18. Bestaat er in de geschiedenis van de mensheid een meer revolutionaire vondst dan het schrift? Teksten hebben van oudsher een zeer grote rol gespeeld. Interessant is dat het auteurschap van de oudste geschriften in bijna alle beschavingen wordt toegeschreven aan de goden. Zo heeft elke cultuur wel haar heilige boeken. Boeken met eeuwige kennis, door de goden zelf geformuleerd, boeken met orakelspreuken, geschriften met practische voorschriften, maar ook met metafysische en dogmatische uiteenzettingen passeren in dit boek de revue. Ca. 100 boeken van een 20-tal religies - de Avesta, de Soetra, de Sibillijnse boeken, de thora, de Heilige Schrift, de Paulusbrieven, de koran, de Veda's, het Tibetaans dodenboek enz. worden uitvoerig beschreven.

 • Drie hoeraatjes voor de muizen / M. Sharpe

  Drie hoeraatjes voor de muizen / M. Sharpe

   13/6/18. Dit is een heerlijk verhaal. Heel spannend en tegelijk gek en geestig. Het is een fantasie over muizen.( De reddertjes)

 • Maria's kleine ezel en de vlucht naar Egypte.

  Maria's kleine ezel en de vlucht naar Egypte.

   13/6/18. Jozef koopt voor Maria een lui, vuil ezeltje. Samen trekken ze naar Bethlehem. Bewerking van het kerstverhaal met zwart-witillustraties.

 • Negen kerstvertellingen / W. G. van de Hulst

  Negen kerstvertellingen / W. G. van de Hulst

   13/6/18. Veel auteurs hebben gepoogd kerstvertellingen te schrijven, maar de voorkeur van de lezers blijkt steeds weer uit te gaan naar W.G. van de Hulst en Anne de Vries. In deze bundel zijn van ieder negen verhalen opgenomen, waarvan de helft voor volwassenen en de helft voor de jeugd bestemd is.