Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Sporen aan de hemel; Deel. III / A. A. Jansen

  Sporen aan de hemel; Deel. III / A. A. Jansen

   22/1/19. Beschrijving van de strijd tussen de Amerikaanse en Duitse luchtmacht boven Nederland.

 • De wijsheid van de heks / R. Beth.

  De wijsheid van de heks / R. Beth.

   22/1/19. Op dezelfde intieme en eigenzinnige wijze als in Brieven van een heks vertelt Rae Beth over de manier waarop zij spiritualiteit ervaart. Ze blijft hierin praktisch en geeft beginnende heksen tips en aanwijzingen voor het gebruik van magie of de omgang met magische (natuur)wezens.De hekserij van Beth is onconventioneel, puur, en gaat recht naar het hart. Niet voor niets is De wijsheid van de heks het boek dat de Pagan Federation ' de erkende vereniging van Heksen in Nederland ' iedereen aanraadt die geïnteresseerd is in hekserij. Voor iedereen die zich een heks voelt, maar nog geen instructie heeft gehad; voor de heks in elke vrouw ' of man.

 • Aura's lezen en beïnvloeden / S. G. Shumsky

  Aura's lezen en beïnvloeden / S. G. Shumsky

   22/1/19. Een verlichtend boek vol prikkelende ideeën en een leerzame en verbazingwekkende reis in de wereld van de menselijke energie. Een baanbrekend handboek over het menselijk energieveld met vele praktische oefeningen.

 • Zelf de toekomst leren voorspellen /C. Eason

  Zelf de toekomst leren voorspellen /C. Eason

   22/1/19. Dit boek bevat praktische stap-voor-stapinstructies over het gebruik van tarot- en speelkaarten, de I-tjing, runen, kristallen, pendels, handleeskunde en numerologie.

 • Zwerfster in Frankrijk / A. Jonkman

  Zwerfster in Frankrijk / A. Jonkman

   22/1/19.Ada en Renaud leven als zwervers in Narbonne. Beiden zijn ze in de dertig, zij een Nederlandse vrouw, hij een Franse man. Ze slapen in een oude verlaten villa buiten de stad en voeren een harde strijd tegen honger en winterse kou. Terwijl Renaud op zoek gaat naar eten, kleren en spullen die ze kunnen verkopen, bedelt Ada iedere dag bij het postkantoor. Ze hebben alleen elkaar en hun kameraden van de straat. Door een plotseling bedelverbod worden hun omstandigheden echt erbarmelijk en moeten ze een andere manier vinden om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Uiteindelijk verlaten Ada en Renaud Narbonne met de buit van een inbraak. Van dat geld kopen ze een oude auto waarmee ze de bergen intrekken. Ze voelen zich bijna verraders die van het ene kamp overlopen naar het andere. Als het voorjaar aanbreekt, vinden ze betaald werk op het land en kunnen ze een boerderijtje huren.

 • Tussen wens en werkelijkheid / G. van Dee o.a.

  Tussen wens en werkelijkheid / G. van Dee o.a.

   22/1/19. Het bepalen van de strategie voor een onderneming vertoont sterke gelijkenis met het zeilen van een zee zeilwedstrijd. Er moet een duidelijk doel zijn, een hechte, capabele en gedisciplineerde bemanning, groot tactisch inzicht, een goed schip en ten slotte een besluitvaardige en inspirerende kapitein. Het gaat daarbij niet alleen om denken, maar ook om doen, ofwel initiëren, analyseren, beslissen en implementeren. De auteurs laten zien hoe dat in zijn werk gaat en onderbouwen dit met praktijkvoorbeelden. In iedere case wordt geanalyseerd voor welk strategisch dilemma men stond en hoe men de koers heeft bepaald en geïmplementeerd.

 • Türkiye-Hollanda belgesel dostluk simgesi.

  Türkiye-Hollanda belgesel dostluk simgesi.

   21/1/19. Tweetalig boek met algemene informatie over heden en verleden van de relatie tussen Turkije en Nederland.

 • Vrouwen in mannenkleren / R. Dekker & L. van de Pol

  Vrouwen in mannenkleren / R. Dekker & L. van de Pol

   21/1/19. Studie naar 120 vrouwen die tussen 1500 en 1800 in Noordwest-Europa als man leefden.

 • Het slapende leger / M. Koerkamp o.a.

  Het slapende leger / M. Koerkamp o.a.

   21/1/19. In Het slapende leger gaan de auteurs op zoek naar de drijfveren van jonge moslims die bereid zijn te vechten in een heilige oorlog, de jihad. Ze spreken diverse deskundigen, maar vooral talloze geradicaliseerde jongeren en hun familieleden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse, tot de islam bekeerde schoonmoeder van Samir A. en Celestina, de stiefdochter van Abu Khaled, de vermeende leider van de Hofstadgroep.De journalistes bezoeken islamitische 'getto's' en omstreden moskeeën in Den Haag, Amsterdam en Eindhoven en worden, op zoek naar de achtergrond van de Hofstadgroep, gearresteerd door de Marokkaanse Mukhabaraat in het Rif-gebergte. Om te achterhalen wat er leeft onder extreem radicale moslimjongeren, gaan zij diverse keren undercover, hun blonden lokken weggestopt onder een niqaab. Zonder een oordeel te vellen, beschrijven Sanne en Marije van binnenuit hoe leeftijdsgenoten hun eigen toekomst en de toekomst van Nederland zien en ontrafelen ze het systeem van de zogenaamde 'ronselaars'.

 • Over lef gesproken / F. de Kriuif.

  Over lef gesproken / F. de Kriuif.

   21/1/19. In de zomer van 1966 vond in Ede een zowel voor Nederlandse als internationale begrippen unieke gebeurtenis plaats. Een aantal soldaten, ontevreden met de dagelijkse gang van zaken in de Nederlandse krijgsmacht, richtte een belangenvereniging voor soldaten op; de nog steeds bestaande VVDM. Dit jubileumboek geeft een beeld van 25 jaar VVDM en laat onder meer zien wat er dankzij de VVDM in die periode binnen het Nederlandse leger is veranderd (afschaffing van de groetplicht, vrije haardracht, verhoging van de wedde etc.). Het boek beschrijft op chronologische wijze de geschiedenis van de VVDM - van een door het kader soms gedoogde, soms tegengewerkte belangenvereniging die op ludieke wijze misstanden aan de kaak stelt, tot een echte vakbond die niet schuwt politieke keuzes te maken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een dubbelinterview: actieve bestuursleden van de VVDM en vertegenwoordigers van de top van het Ministerie van Defensie (vaak ministers) blikken terug op de activiteiten van de VVDM. Het boek bevat zwart-witte illustraties, alsmede een voorwoord van Jan Wolkers.(Biblion recensie, Bert Bomert.)

 • Tussen aanpassing en verzet./ C. Wijers o.a.

  Tussen aanpassing en verzet./ C. Wijers o.a.

   21/1/19. Centraal staat dat gedeelte van de Nederlandse vrouwengeschiedenis dat medebepalend is geweest voor de huidige samenleving. Hoofdstukken met historische overzichten worden afgewisseld met levensbeschrijvingen van individuele vrouwen. Daarnaast zorgen bronnenfragmenten, tekstuele en illustratieve, en de in de tekst verweven illustraties voor een functionele aanvulling en een prettige onderbreking. Het boek kan bij uitstek gebruikt worden als verdiepingsstof bij het Nederlandse deel van het eindexamen in 1990. Een apart onderwijskatern met vragen en opdrachten voor direct gebruik in de klas is toegevoegd. Voor alle andere geïnteresseerden is het een wetenswaardig en goed toegankelijk boek. Bevat literatuurverwijzingen in noten.(NBD|Biblion recensie, Beitj van Ek.)

 • Tip culinair

  Tip culinair

   21/1/19. Het tijdschrift TIP Culinair is al 25 jaar toonaangevend op het gebied van koken en culinair genieten in Nederland. Een goede gelegenheid om een kookboek samen te stellen dat terugblikt op deze jaren.TIP Culinair, het beste uit 25 jaar, bevat meer dan 500 verrukkelijke recepten uit alle windstreken, recepten die de afgelopen 25 jaar in het tijdschrift TIP Culinair gepubliceerd zijn en nog steeds in deze tijd passen.Het boek is ingedeeld in tien hoofdstukken waarin alle aspecten van lekker eten aan bod komen. Snelle en eenvoudig te bereiden gerechten worden afgewisseld met gerechten die iets bewerkelijker zijn. De recepten zijn getest in de eigen TIP Culinair keuken en door de duidelijke stap voor stap beschrijving zijn alle gerechten goed te maken.TIP Culinair, het beste uit 25 jaar is een inspirerend en verrassend boek om lekker in te lezen en elke dag iets anders uit te koken.

 • De grote sagen van de donkere middeleeuwen / J. ter Haar.

  De grote sagen van de donkere middeleeuwen / J. ter Haar.

   19/1/19. In dit boek is getracht de strevende, duldende, handelende mens van vroeger weer te geven voor deze tijd. Want zolang de mens leeft zonder zijn verleden te kennen, zweeft hij gevaarlijk doelloos naar de toekomst.

 • Walam Olum./ J. Kaspersma

  Walam Olum./ J. Kaspersma

   19/1/19. Het enig overgebleven boekwerk van Indianen ten noorden van Mexico, danken we aan de Walam Olum.

 • Jnana Yoga / Swami Vivekananda

  Jnana Yoga / Swami Vivekananda

   19/1/19. Jnana Yoga is de weg naar kennis.

 • De Kabbala ontcijferd. / J. Berenson-Perkins.

  De Kabbala ontcijferd. / J. Berenson-Perkins.

  19/1/19.  De kabbala is een esoterische mystieke stroming binnen het jodendom. Hoewel er volgens sommige wetenschapsbeoefenaars al enkele sporen zijn aan te wijzen rond het begin van onze jaartelling, komt deze stroming pas vooral in de Middeleeuwen tot ontwikkeling; eerst in Zuid-Frankrijk (Provence) en Spanje en vervolgens in Palestina (Safed). Bepaalde richtingen binnen de kabbala zijn vaak zeer omstreden genoemd. In deze uitgave probeert de joodse auteur in een gemakkelijk leesbare stijl enkele hoofdlijnen, symbolen en kernthema's te beschrijven. Ook komen de geschiedenis van de kabbala alsmede enkele belangrijke personen summier ter sprake, aangevuld met raakvlakken uit andere esoterische stromingen, met het doel de lezer uit te nodigen middels oefeningen zelf thuis te geraken in de kabbala.

 • Ayurveda / K. Rosenberg.

  Ayurveda / K. Rosenberg.

   19/1/19. Ayurveda is een holistische natuurgeneeswijze en voedingsleer, die iedereen gemakkelijk in de praktijk kan toepassen. De medicijnen van deze 3000 jaar oude gezondheidsleer uit India zijn allemaal van zuiver plantaardige stoffen te maken. De gebruikte planten, kruiden en oliën zijn gemakkelijk te krijgen. De basis van zelfbehandeling is de waarneming van uw eigen gezondheid.

 • En de burger van Medemblik... hij leefde voort / J. Struik

  En de burger van Medemblik... hij leefde voort / J. Struik

  19/1/19.  Wetenswaardigheden uit de periode 1915-1950.

 • Medemblik / P.S. Teeling H. Langereis.

  Medemblik / P.S. Teeling H. Langereis.

   19/1/19. Grepen uit de roemrijke geschiedenis van de oude Radboudstad.

 • Gesticht in de duinen / J. Vijselaar o.a.

  Gesticht in de duinen / J. Vijselaar o.a.

   19/1/19. Dit boek schetst aan de hand van de ontwikkeling van de drie provinciale ziekenhuizen van Noord-Holland - Santpoort, 'Duin en Bosch' (19O9) en Medemblik (1923-1967) - de 15O jarige geschiedenis van de klassieke pyschiatrische inrichting in ons land. Gedetailleerd worden de opeenvolgende trends in behandeling en verzorging van psychiatrische patiënten beschreven, waarbij vooral het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort een voorhoederol speelde.

 • Flow in zaken / M. Csikszentmihalyi.

  Flow in zaken / M. Csikszentmihalyi.

   19/1/19. In de woelige tijden die het bedrijfsleven momenteel doormaakt, ontstaat een compleet nieuwe kijk op zaken doen. Terwijl veel topondernemers worden ontmaskerd vanwege hun schraapzucht, geloven werkelijk visionaire leiders in een doel waarvan niet alleen zijzelf maar ook anderen profiteren. Ze beseffen dat ze met hun visie en 'bezieling' loyale werknemers aantrekken die bereid zijn meer te doen dan louter hun plicht ten opzichte van het bedrijf. Flow in zaken gaat ervan uit dat in deze tijd de centrale rol van religie en politiek in het leven is overgenomen door het zakenleven en het werk. Het boek laat zien hoe topondernemers, managers en ook werknemers hun 'flow' kunnen ontdekken en zo niet alleen bijdragen aan hun eigen geluk, maar ook aan een rechtvaardige en veranderende samenleving.

 • Op zoek naar Shambhalal / E. Bernbaum

  Op zoek naar Shambhalal / E. Bernbaum

   18/1/19. Eeuwenlang geloofden de bewoners van Tibet en Mongolië in het bestaan van Shambhala, een mythisch koninkrijk gelegen in de afgelegen bergen van de Himalaya in Centraal-Azië. Daar, aldus de overlevering, bewaken een aantal verlichte vorsten de hoogste wijsheid voor de tijd dat alle spirituele woorden in de uiterlijke wereld teloor zijn gegaan in oorlog en vernietiging. Op dat moment, overeenkomstig de legende, zal er een grote koning herrijzen uit zijn heiligdom en de kwade krachten vernietigen om een gouden nieuwe tijd definitief te vestigen. Aan de hand van Tibetaanse en Sanskriet-teksten, interviews met lama's in Nepal en India, en op basis van zijn eigen ervaringen in de Himalaya geeft Edwin Bernbaum een gedetailleerde kijk op deze intrigerende legende. Hij onderzoekt daarbij zowel de geschiedenis en de religie uit de regio evenals de symbolische betekenis van Shambhala.

 • Nachtzicht / J. M. Pameijer

  Nachtzicht / J. M. Pameijer

   18/1/19. Ieder mens heeft zijn eigen droomruimte, de stille onbewuste binnenkant van onze persoonlijkheid. Soms doen dromen je versteld staan en stemmen ze tot nadenken. Wat willen ze je duidelijk maken? Zijn dromen bedrog?Johan Pameijer tracht in dit boek nieuwe spirituele perspektieven toe te voegen aan het droomonderzoek vanuit de zienswijze dat dromen ons kunnen helpen en ons innerlijk kunnen helen.In dit boek voert de schrijver ons langs de oude Egyptische, Assyrische en Griekse droomuitleggers naar het meer modern op Freud en Jung gebaseerde droomonderzoek. Hij maakt daarbij gebruik van vele persoonlijke en hem terhand gestelde indrukwekkende droomverslagen.

 • Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging / A. de Leeuw

  Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging / A. de Leeuw

   18/1/19. Leven en werk van Alex de Leeuw. Het Nederlandse communisme tussen de wereldoorlogen.

 • Astrologie./ Mellie Uyldert

  Astrologie./ Mellie Uyldert

   18/1/19. Mellifica[1] (Mellie) Uyldert (Blaricum, 31 mei 1908 - Bilthoven, 10 mei 2009) was een Nederlands astrologe en alternatief genezeres. Uyldert was de dochter van onderwijzeres Marie Calisch, een aanhangster van de Rein Leven Beweging, en Emil Uyldert. In 1912 vertrok haar vader met de verzorgster van de kleine Mellie naar de Verenigde Staten.[2] Ze werd door haar moeder opgevoed. In 1928 ging ze naar bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Filosofie.

 • Als ik troost kon zijn / C. vanden Abbeelle

  Als ik troost kon zijn / C. vanden Abbeelle

   17/1/19. Als ziekte, afscheid, verlies van het vertrouwde op je levenspad komen, wordt opeens alles anders. Dan zijn er vaak geen woorden, geen riten, geen herinneringen om toch weer verder te gaan. Hoe ga je om met verdriet en rouw? De auteur, schrijfster en beeldend kunstenares, spreekt al vele jaren over rouwen en verlies. Eerder schreef zij 'De kunst van het afscheid nemen' (1999)*. Ook in dit boek probeert ze woorden aan te reiken in de vorm van gedichten, teksten en beschouwingen om door alle onmacht heen wegen te vinden naar toekomst. Om bij jezelf de pijn toe te laten en anderen te helpen troost te vinden. Het boek is verlucht met foto's van haar schilderijen (acryl en pigment). Jammer dat de lezer de titel steeds achter in het boek moet opzoeken. Geschreven vanuit een grote ervaring en zeker bruikbaar voor begeleiders van rouwverwerkingsgroepen. De teksten lezen door het hoge beschouwende karakter niet gemakkelijk. Claire van Abbeele is in Belgie ook bekend van De Verbinding, een vereniging voor mensen die verlies ervaren. Op ontmoetingsdagen krijgen deelnemers de gelegenheid elkaar te ontmoeten door middel van gesprek, schilderen enzovoort om uiting te geven aan wat in hen leeft en zo verder te komen in een verwerkingsproces. Een boek voor hulpverleners bij rouw en verlies.Drs. E. Wigchert

 • Het bloed en de lijkwade / I. Wilson

  Het bloed en de lijkwade / I. Wilson

   17/1/19. De Lijkwade van Turijn blijft een van de mysteriën van onze tijd. Er is nog steeds geen afdoende verklaring voor de 'negatieve' afbeelding van een gekruisigde man op een lap stof, die gedurende de laatste vier eeuwen bewaard is in Turijn. Radiokoolstofdatering van de stof in 1988 wees uit dat het doek middeleeuws was, wat overeenkomt met eerste schriftelijke vermelding van de Lijkwade in de jaren vijftig van de veertiende eeuw. Toch blijft het een raadsel hoe deze afbeelding op het doek gekomen is. Is deze geschilderd? En zo ja, door wie? Hoe kon de kunstenaar op de hoogte zijn van het perspectief voordat dit in de Renaissance 'ontdekt' werd? Hoe kon hij een afbeelding in negatief schilderen zonder over middelen te beschikken om dit te zien en te controleren.

 • Sprookjes van Leander / R. van Volkmann

  Sprookjes van Leander / R. van Volkmann

   17/1/19. Sprookjesachtige verhalen uit de vorige eeuw, waaruit blijkt dat de mensen toen heel anders dachten dan nu.

 • Vilten / M. Claessen

  Vilten / M. Claessen

   17/1/19. Een handleiding voor het zelf vilten van wol om kleding en andere werkstukken te maken.

 • Het geheim van de klokkenmaker / T. Dragt

  Het geheim van de klokkenmaker / T. Dragt

   17/1/19. Raamvertelling, die begint met de verantwoording van de schrijfster. In het tweede hoofdstuk bevinden we ons in de bibliotheek van de Januaraanse ambassade, waar zich de bibliothecaris, drie kinderen en de student Jan A. bevinden. De bibliothecaris vertelt de eerste versie van het verhaal; 'de tijd zal het leren', zoals hij dat van de klokkenmaker heeft gehoord, waarin de tijdreis van de student Jan A. mislukt. In het tweede deel 'de tijd zal je leren', vertelt Jan A. hoe hij wel een dag in de toekomst beleeft. Er ontstaat de vreemde situatie wanneer hij zichzelf tegenkomt. Moeilijk verhaal, dat veel van de lezer eist. Er komen weinig emoties voor. Er wordt gefilosofeerd over verleden, heden en toekomst en de invloed die je daarop zou kunnen uitoefenen d.m.v. een tijdmachine. Het verhaal komt wat moeilijk op gang. Het boek is geillustreerd met zwart-wit collages. Geschikt voor jongeren vanaf dertien jaar, die meer intellectueel dan emotioneel zijn ingesteld.(NBD|Biblion recensie, M. Verboom.)