Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • De dood van God / K. Armstrong

  De dood van God / K. Armstrong

   21/5/19. In februari 1995 verscheen een omvangrijke cultuur-historische studie over de drie grote monotheïstische wereldgodsdiensten, Een geschiedenis van God. In deze bundel zijn voor het eerst enkele voordrachten en artikelen van Karen Armstrong bijeengebracht over fascinerende onderwerpen als 'De dood van God', 'God en de psyche' en 'God en de vrouw'.

 • De broekbewapperde mens / R. Anker

  De broekbewapperde mens / R. Anker

   21/5/19. Het valt niet te ontkennen dat Robert Anker in zijn nieuwe bundel de grens opzoekt van ons leven. Stervensoefeningen? De oude man in de reeks ‘Senex en Safinur’ staat zelfs al met één been aan gene zijde maar laat zich door zijn Turkse hulp weer graag naar deze kant trekken, Safinur, die zijn wangen inwrijft met sneeuw, ‘tot de kou hem met zijn warmte verzoent’.In een andere reeks marcheert een groepje mensen, genaamd ‘wij’, opgewekt maar onmiskenbaar naar het einde van de steenweg, al zegt ‘iemand van ons’ dat het einde maar een beeld is, ‘dat de steenweg nu al eindigt in onszelf’.

 • Ruize-rijmen / Charivasrius.

  Ruize-rijmen / Charivasrius.

   21/5/19. Onderverdeling: zede-rijmen, politieke rijmen, oorlogs-rijmen, taal, kunst, letteren, iersche gijn, sport- en verkeersrijmen, kalender-rijmen, allerlei en van leven en stilte.

 • Het vooroudergevoel / J. Blokker o.a.

  Het vooroudergevoel / J. Blokker o.a.

   21/5/19. Wie waren onze voorouders, wat hebben we met ze gemeen, wat voor gevoel roepen ze op. Die vraag stellen journalist Jan Blokker en zijn zoons Jan en Bas, beiden historicus, in dit boek. Zij doen dit onder meer aan de hand van de 43 schoolplaten van Isings met historische afbeeldingen, die in kleur en voorzien van commentaar allemaal worden afgedrukt. Isings had een duidelijke voorkeur voor de Gouden Eeuw, maar daar beperken de auteurs zich niet toe. Zij markeren dertig 'halteplaatsen' in de vaderlandse geschiedenis en hangen daar het voorouderlijke verleden aan op. Ze beschrijven in zevenmijlspassen de geschiedenis 'ouderwets' chronologisch en zetten de bekende feiten op een rijtje; het is inhoudelijk weinig vernieuwend, al worden er soms wel prikkelende vragen gesteld (waarom schilderde Rembrandt geen veldslagen of vredesverdragen?). Echt spannend wil het mooi uitgegeven boek niet worden, misschien doordat mensen als Van Speijk en Van Schaffelaar ontbreken, en de uitleg bij Isings prenten (een daarvan, met Willem van Oranje, siert de omslag) is helaas meestal wat aan de magere kant.J. van Bree

 • The Herbal Lore Of Wise Women And Wortcunners. / W. D. Storl.

  The Herbal Lore Of Wise Women And Wortcunners. / W. D. Storl.

   20/5/19. Traditional herbalists or wise women were not only good botanists or pharmacologists; they were also shamanic practitioners and keepers of occult knowledge about the powerful properties of plants. Traveling back to the healing arts of the ancient Egyptians, Greeks, and Romans, The Herbal Lore of Wise Women and Wortcunners takes readers deep into this world, through the leechcraft of heathen society and witches' herb bundles to the cloister gardens of the Middle Ages. It also examines herbal medicine today in the traditional Chinese apothecary, the Indian ayurvedic system, homeopathy, and Native American medicine.

 • De Oogst denkers die ons wereldbeeld veranderden.

  De Oogst denkers die ons wereldbeeld veranderden.

   20/5/19. Deze bundel bevat eerder in de NRC verschenen korte artikelen (ij p.) van diverse journalisten en schrijvers over boeken die een stempel op de twintigste eeuw hebben gedrukt. Er zijn bijdragen van o.m. Arnold Heumakers, Hugo Brandt Corstius, Geert Mak, Laura Starink, Ger Verrips, Hans Goedkoop en Elsbeth Etty. Op decennium geselecteerd geven ze telkens een samenvatting van het boek, de werkingsgeschiedenis en een hedendaags commentaar. Er is vooral aandacht voor filosofisch, historisch en literair werk. Naarmate de eeuw vordert worden de boeken meer politiek getint. Natuurwetenschappelijke publicaties zijn wat ondervertegenwoordigd. Bij de besproken boeken is werk van Lenin, Montessori, Einstein, Wittgenstein, Huizinga, Barth, Hitler, Heidegger, Freud, Du Perron, Gide, Sartre, Popper, Anne Frank, Kinsey, Camus, Chomsky, Germaine Greer, Havel en Fukuyama. Het commentaar op de boeken is meest relativerend, een enkeling noemt een boek ten onrechte vergeten. De selectie alleszins relevant, ook al hebben opvallend veel boeken auteurs met een Europese achtergrond. (Biblion recensie, Wim Fiévez)

 • De nieuwe Franse filosofie / B. Leven o.a.

  De nieuwe Franse filosofie / B. Leven o.a.

   20/5/19. In De nieuwe Franse filosofie presenteren vier jonge Nederlandse en Vlaamse filosofen de denkers uit Parijs voor de 21e eeuw. Welke onderwerpen worden bediscussieerd? Welke denkers doen ertoe? In aantrekkelijke hoofdstukken maakt de lezer kennis met nieuwe filosofen als Quentin Meillassoux, Lo c Wacquant en Catherine Malabou, maar ook oude bekenden als Gilles Deleuze en Jean-Luc Nancy blijken nog zeker relevant te zijn. Iedere filosoof wordt door een kenner ge ntroduceerd met een korte biografie, een heldere uitleg van zijn of haar idee n en suggesties voor verder lezen. Het boek is voorzien van een uitgebreid namen- en zakenregister en bevat vele illustraties.

 • Rijksmuseum Amsterdam. / P. Meurs M-T. van Thoor.

  Rijksmuseum Amsterdam. / P. Meurs M-T. van Thoor.

   19/5/19. Geen gebouw in Nederland heeft een zo onstuimige relatie met de Nederlandse identiteit als het Rijksmuseum. Dit boek volgt de geschiedenis van het 'Nationale Project Rijksmuseum'. Van de totstandkoming van het gebouw onder Cuypers, de relatie tot de collectie, de situering in de stad en de maatschappelijke context, tot de formulering van de opgave voor de restauratie en de lange weg naar de succesvolle heropening in 2013. Al vanaf de bouw in 1885 door architect P.J.H. Cuypers werd het gebouw gezien én bekritiseerd als nationaal symbool. De neogotische architectuur was te katholiek, het gebouw te groot en complex. Toch bleek het 'Rijks' een effectieve spiegel en uithangbord voor het zelfbeeld van de natie.Uitvoerig documenteert een team van specialisten de ontwerpgeschiedenis van het gebouw en de transformatie tot museum van de eenentwintigste eeuw. De ontwerpen van architecten Cruz y Ortiz, Van Hoogevest en interieurarchitect Wilmotte worden belicht in relatie tot de visie van de museumdirectie en monumentenzorg, de rol van de Rijksbouwmeester en de betrokken ministeries bij de totstandkoming van de meest spraakmakende verbouwing van Nederland.

 • Den Derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de polder Westzaan. / M. Verkade

  Den Derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de polder Westzaan. / M. Verkade

   19/5/19. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan Inhoud: Het ontstaan van de polder Westzaan De tweede helft 12e eeuw tot de tweede helft 16e eeuw.

 • Filosofie van de waarheid / S. Blackburn.

  Filosofie van de waarheid / S. Blackburn.

   19/5/19. Wat is waarheid eigenlijk? We geloven graag dat we haar waarderen en ons eraan houden - maar hoe kunnen we iets zeker weten in een wereld waarin zoveel tegenstrijdige religies, gewoonten en zeden bestaan? Simon Blackburns geleerde, slimme en stimulerende nieuwe boek is een betrouwbare gids door dit ondoordringbare gebied. Als geen ander is Blackburn in staat te laten zien hoe grote filosofen denken en dachten over de waarheid, waarbij hij hun idee prikkelend en verrijkend weet te presenteren.Blackburn stelt vragen als: bestaan er absolute morele waarden als goed en slecht? Of heeft ieder gezichtspunt zijn eigen waarde, hoe absurd we het ook mogen vinden? In deze gids voor de waarheid laat hij zien hoe je idee als relativisme en absolutisme, tolerantie en geloof, objectiviteit en kennis een plaats kunt geven, naast de ’nieuwe religies' van ‘wetenschap' en ‘de markt'. In Filosofie van de waarbeid maken we kennis met uiteenlopende figuren als Plato en Locke, Nietzsche en Wittgenstein en lezen we over de morele implicaties en nuances van de vele met elkaar strijdende concepten in de worsteling om erachter te komen wat we nu echt bedoelen als we spreken over ’de waarheid'.

 • De sublieme historische ervaring. / F. Ankersmit.

  De sublieme historische ervaring. / F. Ankersmit.

   19/5/19. De sublieme historische ervaring' is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen. In 'De sublieme historische ervaring' bekritiseert Ankersmit de theoretische benaderingen in de filosofie en de geschiedschrijving van de afgelopen eeuw, die geen ruimte hebben gelaten voor de ervaring. Hij koppelt vervolgens Huizinga's idee van de historische sensatie aan het besef van de verloren tijd, en tilt beide op naar de sublieme historische ervaring. Ankersmit vervlecht zijn persoonlijke geschiedenis met zijn pleidooi voor de erkenning van het primaat van de ervaring in de geschiedbeoefening. De beschrijving van zijn fascinatie voor het schilderij van Guardi en voor de rococo zijn prachtige voorbeelden van wat Ankersmit in 'De sublieme historische ervaring' voor ogen staat. Ankersmits eerherstel van de ervaring is een oproep tot een nieuwe romantische wending in de geschiedschrijving.

 • Denken en doen / J. Dorhout

  Denken en doen / J. Dorhout

   18/5/19. Met voorbeelden voor het zelf maken van o.a. beweegbaar speelgoed, bloembak, kinderstoeltje, sjoelbak, speelgoedkast en nog veel meer.

 • Smaken en kuiven / H. A. Boekwijt.

  Smaken en kuiven / H. A. Boekwijt.

   18/5/19. Het beroep van loods is reeds oud en nog steeds uiterst belangrijk voor de veiligheid van de scheepvaart. De geschiedenis leert ons hoe het was en hoe het zich ontwikkelde naar de moderne tiid met haar geavanceerde communicatietechnieken. Beschrijving van de loodsdienst van en op Amsterdam van de vroegste eeuwen tot heden.

 • Uit de geschiedenis van Oud-Schoten / A. Bicker Caarten o.a.

  Uit de geschiedenis van Oud-Schoten / A. Bicker Caarten o.a.

   18/5/19. Zeer schaars boek; dit geeft een complete weergave van het ontstaan van Oud-Schoten,voorzien van prachtige foto s uit het verleden, begeleid met uitgebreide omschrijving van kenners !!!

 • A universe of books / P. Whitfield

  A universe of books / P. Whitfield

   17/5/19. A wonderful book which takes you on a journey through the world's classic literature. No book-lover can afford to miss this one.

 • Spirituele intelligentie. / D. Zohar & I. Marshall.

  Spirituele intelligentie. / D. Zohar & I. Marshall.

   17/5/19. Met de traditionele intelligentietest wordt,uw denkkracht gemeten. Om met uw eigen gevoelens,en die van anderen om te kunnen gaan, hebt u emotionele intelligentie nodig. Maar er is nog een derde factor in het spel. Met uw spirituele intelligentie kiest u tussen goed en kwaad, bent u creatief, zoekt u naar de zin van uw leven en treedt u in contact met het hogere. Dromen, idealen, visies en aspiraties zijn de mens voorbehouden en worden gestuurd door uw spirituele intelligentie, de intelligentie van de ziel. Alleen hiermee bent u volledig mens, alleen hiermee verlegt u grenzen. 'Spirituele intelligentie' is het baanbrekende boek dat deze intens menselijke, maar tot nog toe niet herkende kwaliteit blootlegt. Met veel voorbeelden tonen de auteurs aan wat spirituele intelligentie is, hoe het werkt en hoe u er bewust gebruik van kunt maken. Er is ook een vragenlijst om uw eigen spirituele intelligentie te meten. 'Spirituele intelligentie' is een meeslepend boek dat u een geheel nieuw zicht op uzelf en de mensheid geeft.

 • De wedergeboorte van de natuur / R. Sheldrake

  De wedergeboorte van de natuur / R. Sheldrake

   17/5/19. Sheldrake propageert sinds jaren een zg. holistische visie op de natuur en de aarde, gebaseerd op geloof en mystiek. Hij bekritiseert de huidige wetenschappelijke materialistische, mechanistische benadering en geeft een aantal voorbeelden uit o.a. de geschiedenis, antropologie, etnologie en biologie. Hij concludeert dat er mysterieuze krachten moeten bestaan, zoals zijn 'morfogenetische velden' en het 'morfische veld van Gaia (de aarde)'. Al eerder verscheen een Nederlandse vertaling, wat aantoont dat er voor zo'n alternatieve visie een lezersmarkt bestaat. Hoewel de auteur zich, meestal tevergeefs, baseert op wetenschappelijke argumenten, hoort het boek zeker niet thuis in de categorie wetenschappen, maar in die van alternatieve en religieuze wereldbeelden.

 • De avonturen van Riki en Wiske / Willy vander Steen.

  De avonturen van Riki en Wiske / Willy vander Steen.

  17/5/19.  Om dit unieke jubileum van Willy Vandersteens creaties te vieren, schenkt Standaard Strips deze exclusieve uitgave aan vrienden en relaties'. Een van de 1500 (1071) genummerde en gepersonaliseerde exemplaren. 

 • Titaantjes Waren We..

  Titaantjes Waren We..

   16/5/19. Het motto Titaantjes is ontleend aan het gelijknamige verhaal van Nescio uit 1918, dat begint met een van de beroemdste zinnen uit de Nederlandse literatuur: 'Jongens waren we - maar aardige jongens.' Ter gelegenheid van deze mijlpaal verschijnt de jubileumuitgave 'Titaantjes waren we - Schrijvers schrijven zichzelf'. Vijfenzeventig auteurs schrijven of dichten een brief aan hun jonge ik. De deelnemende auteurs vormen samen een staalkaart van de Nederlandstalige literatuur, van poezie tot kinderboek. Tot de auteurs die hun medewerking hebben toegezegd behoren onder anderen Remco Campert, Adriaan van Dis, Bas Heijne, Herman Koch, Geert Mak, Erwin Mortier, Charlotte Mutsaers, Edward van de Vendel en Leo Vroman.

 • Paul Geerts; dertig jaar als peetvader van Suske en Wiske. / T. Vaessen

  Paul Geerts; dertig jaar als peetvader van Suske en Wiske. / T. Vaessen

   16/5/19. Het levensverhaal van Paul Geerts, de voormalige tekenaar van Suske en Wiske, is gelardeerd met anekdotes en boeiende herinneringen, verteld door Paul zelf en goede bekenden en vrienden. Theo Vaessen schetst een fascinerend portret van een man van grote eenvoud, diepe hartstochten en grote loyaliteit; een man die de lezer voor zich zal innemen. Dit boek bevat naast de uitgebreide biografie de mooiste tekeningen en aquarellen van Geerts' hand en het nieuwe stripverhaal dat hij voor deze biografie bedacht, tekende en inkleurde met de penseel: De Hemelboom. De Hemelboom is Paul Geerts in topvorm. Het is zonder twijfel het beste en mooiste stripverhaal dat hij schreef én tekende sinds zijn wereldseller De Parel in de Lotusbloem.

 • Other Council Fires Were Here before Ours. / J. Sams

  Other Council Fires Were Here before Ours. / J. Sams

   16/5/19. A retelling of the Seneca creation story and prophesies for the future.

 • Roodkapje en de wolf / Richard Scarry

  Roodkapje en de wolf / Richard Scarry

   16/5/19. Roodkapje (in dit boek is zij een poesje) en de Wolf, in een boek van Richard Scarry: dit sprookje werd door Jan G. Steur bewerkt voor kinderen die net hebben leren lezen. De auteur heeft bewust de inhoud van het oorspronkelijke verhaal ondergeschikt gemaakt aan de leesmogelijkheiden van kinderen tussen zes en acht jaar. De leuke, kleurrijke tekeningen van Richard Scarry geven de bekende sprookjes een totaal nieuw gezicht.

 • Colombia / J. Porup

  Colombia / J. Porup

   15/5/19. - Includes expanded coverage of cool, cosmopolitan Bogota and sultry Cartegena and tons more coverage of off-track and emerging destinations like the Rio Magdelena Valley and Taganga - New Colombia Outdoors chapter advises the best locales for trekking, diving, paragliding and horseback riding - Dedicated regional and themed itineraries to help travellers customize their trips - A detailed Greendex has details of eco-friendly sights, lodgings and activities and there is also expanded coverage of volunteer travel options.

 • Toeval! Hoe de kwantumfysica ons wereldbeeld verandert. / A. Zeilinger

  Toeval! Hoe de kwantumfysica ons wereldbeeld verandert. / A. Zeilinger

   15/5/19. Albert Einstein geloofde dat de wereld 'ontdekt' kon worden. Als men de sluier van onwetendheid weg zou halen, zou de ware vorm van de wereld tevoorschijn komen. Maar de kwantumfysica zette dat wereldbeeld op zijn kop. In de subatomaire wereld van de kwantumdeeltjes vervagen de ons zo vertrouwde categorieën van tijd, ruimte en causaliteit. In plaats daarvan blijken termen als 'toeval' en vooral 'informatie' van doorslaggevend belang om deze wereld te begrijpen. Dus de wereld hangt aan elkaar van toevalligheden? Dus er bestaat geen natuur die men kan ontdekken en ontsluieren, zoals Einstein dat geloofde? In dit boek geeft topwetenschapper Anton Zeilinger een zinderende uitleg van een wereld die het menselijke verstand te boven gaat.

 • Darwin's Unfinished Symphony./ K. N. Laland

  Darwin's Unfinished Symphony./ K. N. Laland

   15/5/19. Humans possess an extraordinary capacity for cultural production, from the arts and language to science and technology. How did the human mind--and the uniquely human ability to devise and transmit culture--evolve from its roots in animal behavior? Darwin's Unfinished Symphony presents a captivating new theory of human cognitive evolution. This compelling and accessible book reveals how culture is not just the magnificent end product of an evolutionary process that produced a species unlike all others--it is also the key driving force behind that process. Kevin Laland shows how the learned and socially transmitted activities of our ancestors shaped our intellects through accelerating cycles of evolutionary feedback. The truly unique characteristics of our species--such as our intelligence, language, teaching, and cooperation--are not adaptive responses to predators, disease, or other external conditions. Rather, humans are creatures of their own making. Drawing on his own groundbreaking research, and bringing it to life with vivid natural history, Laland explains how animals imitate, innovate, and have remarkable traditions of their own.

 • Sprookjes. Een uniek luisterboek door Viktor en Rolf.

  Sprookjes. Een uniek luisterboek door Viktor en Rolf.

   15/5/19. Wat moet je doen als je pinnige tante je heeft behekst en je voorgoed je 's' kwijt bent? Of als je altijd voor het donker terug naar je holletje moet, omdat je niet wilt dat iedereen ziet dat je dan licht begint te geven? Wat gebeurt er met je als je steeds per ongeluk vuur spuwt? En als je een eendagsvlieg was, welke dag zou je dan het liefst meemaken?Een verdrietig parfumflesje, twee eenzame manen, een vrolijke bloemenbom en nog vele andere fantasievolle sprookjesfiguren nemen je mee naar een andere wereld; een betoverende wereld waarin onvergetelijke dingen gebeuren.

 • 10 jaar top schaatsen / T. Koomen.

  10 jaar top schaatsen / T. Koomen.

   14/5/19. Met foto s in zwart/wit.

 • De mens in de filosofie van de twintigste eeuw. / J. Sperna Weiland

  De mens in de filosofie van de twintigste eeuw. / J. Sperna Weiland

   14/5/19. Iedereen heeft een beeld van zichzelf, van anderen, van de mens in het algemeen. Soms is dat beeld samenhangend, dan weer te mooi om waar te zijn. Wat mensen doen en laten wordt niet alleen door omstandigheden bepaald, maar ook en misschien nog meer door het beeld dat zij van zichzelf en anderen hebben. De mens in de filosofie van de twintigste eeuw is een uitnodiging tot nadenken, meedenken en tegendenken over mensbeelden, tot het ophelderen van het grote onbekende raadsel dat de mens is. J. Sperna Weiland heeft de geheimtaal die onder filosofen zo gebruikelijk is vermeden. Het boek bestaat uit een reeks toegankelijke miniaturen van twintigste-eeuwse filosofen, waardoor het aangenaam concreet blijft.

 • Exotisch koken.

  Exotisch koken.

   14/5/19. Recepten uit De Antillen, China, Indonesië, Marokko, Suriname en Turkije.

 • Tot rust komen / B. Jollands

  Tot rust komen / B. Jollands

   14/5/19.Tot rust komen: natuurlijke manieren om de stress te verminderen. Natuurlijke manieren om de symptomen van stress te verlichten. Praktisch advies over verschillende technieken om met spanning om te gaan, waaronder ontspanning, meditatie en voeding. Advies over het gebruik van kruiden en aromatherapie om geestelijk en lichamelijk welzijn te herstellen. Volledig geïllustreerd met foto's die u stap voor stap begeleiden.