Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Het Zilver lexicon. / J. J. Luijt.

  Het Zilver lexicon. / J. J. Luijt.

   12/12./18. Het Zilverlexicon is een encyclopedisch overzichtswerk toegespitst op zilver uit Nederland en België. Dit standaardwerk bevat in alfabetische volgorde talrijke nuttige gegevens over zilver in de ruimste zin van het woord. In bijna 3000 lemma’s behandelt Het Zilverlexicon benamingen van voorwerpen, stijlen, technieken en topstukken, zoals liefhebbers en professionals die gebruiken. Daarnaast komen ook de belangrijkste edelsmeden, zilvermerken en productiecentra aan bod.Het grote aantal foto's, tekeningen en zilvermerken geven het boek een belangrijke visuele meerwaarde. De vertaling van bijna alle woorden in de talen Engels, Duits en Frans bieden de gebruiker de mogelijkheid om buitenlandse vakliteratuur in die talen beter te begrijpen.De auteur, bekend van publicaties zoals Goud, Dokkumer Zilver en Schoonhovens Zilver St. Eloy, is er in geslaagd een boek over zilver samen te stellen dat vrijwel alle gebruikelijke en ongebruikelijke termen en begrippen op het gebied van zilver behandelt. Een bijzonder handig naslagwerk voor verzamelaars, liefhebbers en professionals.

 • De voorspellingen van Toetanchamon./ M. M. Cotterell

  De voorspellingen van Toetanchamon./ M. M. Cotterell

   12/12/18.Het verbijsterende geheim van de Maya's, de Egyptenaren en de vrijmetselaars.

 • De Lage Landen 1780-1980.

  De Lage Landen 1780-1980.

   12/12/18. Overzicht van voornamelijk de politiek-sociale geschiedenis van Nederland en België gedurende de periode 1780-1914.

 • Ontspannen biofeedback en meditatie / C. Maxwell Cade.

  Ontspannen biofeedback en meditatie / C. Maxwell Cade.

   12/12/18. D.m.v. biofeedback krijgt men rechtstreekse informatie over het spanningsnivo van het lichaam. Dit wordt gedaan door bv. de spierspanning of de huidweerstand te meten. De auteurs hebben deze methode uitgebreid tot de hersenen. Via een speciaal daarvoor ontworpen apparaat krijgt de proefpersoon informatie over de "toestand" van zijn hersenen. D.m.v. deze methode is het mogelijk sneller te ontspannen en mensen met lichamelijke klachten te helpen. Populair wetenschappelijk en zeer vlot geschreven. Wat men mist is de kritische instelling t.o.v. het eigen werk. Er worden al veel conventionele methoden gebruikt om tot ontspanning te komen en het is nog de vraag wat nu echt nieuw is. Over de auteurs wordt geen informatie gegeven. Voor wie het boek bedoeld is, is onduidelijk. Waarschijnlijk voor de geinteresseerde en goed ontwikkelde leek.(NBD|Biblion recensie, Drs. S.J. Dijkstra)

 • Het andere huis van Anne Frank / E. M. Acherchour

  Het andere huis van Anne Frank / E. M. Acherchour

   12/12/18. Het voormalige woonhuis van Anne Frank aan het Merwedeplein, waar de familie Frank woonde van december 1933 tot juli 1942, ademt weer de sfeer van de jaren dertig.Woningcorporatie Ymere restaureerde de woning in de oorspronkelijke stijl en de Anne Frank Stichting verzorgde de inrichting. De oude kamer van Anne en haar zusje Margot is weer precies zo ingericht als toen.De woning wordt nu verhuurd aan Stichting Amsterdam Vluchtstad, die elk jaar een buitenlandse schrijver uitnodigt om hier een jaar lang in vrijheid te komen wonen en werken. Ymere en haar partners willen met de nieuwe bestemming van de woning de historische betekenis en de symbolische boodschap 'de waarde van in vrijheid leven' waarborgen.Het andere huis van Anne Frank - Geschiedenis en toekomst van een schrijvershuis vertelt het verhaal van de restauratie en inrichting, geïllustreerd met historische beelden en een fotodocumentaire door Luuk Kramer.

 • Mindfulness en acceptatie / S. Hayes

  Mindfulness en acceptatie / S. Hayes

   12/12/18. In Mindfulness en acceptatie wordt een aantal nieuwe gedragstherapieën beschreven. Zij zijn de laatste tien jaar ontwikkeld en bevatten vernieuwende thema's als mindfulness, aanvaarding, waarden, spiritualiteit, omgaan met relaties, het hier en nu en emotionele verdieping. Deze nieuwe therapieën worden gekenmerkt door effectieve werkwijzen die zich uitstekend lenen voor de behandeling van mensen met moeilijke en complexe problemen. De belangstelling voor deze nieuwe methode neemt sterk toe, zowel bij therapeuten als bij onderzoekers. De auteurs zijn pioniers op dit gebied een geven een grondige beschrijving van het wat, het hoe en het waarom van hun eigen benadering. Het boek vormt dan ook het eerste volledige overzicht van een stroming in de hedendaagse psychotherapie die meer en meer invloed krijgt. De in dit boek gepresenteerde interventies hebben hun oorsprong in verschillende richtingen van de gedragstherapeutische en cognitieve tradities en zijn van uitlopende aard. Wat alle auteurs echter gemeen hebben is dat zij zich toeleggen op het integreren van indirecte en experiëntiële veranderingstrategieën met de meer traditionele en gevestigde technieken.

 • Sprookjes karavaan. / E. Vazsonyi.

  Sprookjes karavaan. / E. Vazsonyi.

   12/12/18. Een negental lange oosterse sprookjes uit de Duizend-en een Dag verzameling (een tegenhanger van de Duizend en een nachtverhalen) uit de 10e eeuw, worden binnen een raamvertelling door een baker aan een van liefdesverdriet wegkwijnende prinses verteld. Ze bevatten alle sprookjes ingrediënten; liefde, haat, trouw, bedrog, rijkdom en armoede van koningen, prinsen, sultans enz. Een sprookjesverzameling in 1675 opgetekend door een Fransman en voor het eerst in 1785 uitgegeven, was uitgangspunt voor dit boek. Harriet Laurey bewerkte deze uitgave in eenvoudige, vooral in de dialogen vrij direkte taal, maar weet de oosterse sfeer goed over te brengen. De fijne pentekeningen passen goed bij het geheel. Ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1966. Nieuwe omslagillustratie. Waardevolle bundel geschikt vanaf ± 10 jaar.(NBD|Biblion recensie, Redactie)

 • Van India naar de planeet Mars / T. Flournoy

  Van India naar de planeet Mars / T. Flournoy

   11/12/18. Studie over Hélène Smith, paranormaal begaafd medium. Flournoy onderzocht Smith's spectaculaire, paranormaal geïnspireerde openbaringen en publiceerde het resultaat in 1899.

 • De vertraagde tijd / A. Cornelis

  De vertraagde tijd / A. Cornelis

   11/12/18. Cultuur filosofisch pleidooi voor meer zelfsturing van het individu in de hedendaagse gemechaniseerde en over geïnformeerde samenleving.

 • Prins Willem van Oranje. Brieven. / M. W> Jurriaanse

  Prins Willem van Oranje. Brieven. / M. W> Jurriaanse

   1/12/18. Bericht dat Lodewijk van Nassau en Hendrik van Nassau waarschijnlijk zijn gesneuveld alsmede Christoff van Württemberg. Uiteenzetting hoe de strijd het best kan worden voortgezet.

 • De zeven levens van Wubbo Ockels. / G. Ockels.

  De zeven levens van Wubbo Ockels. / G. Ockels.

   11/12/18. De Nederlander kent Wubbo Ockels het best als ruimtevaarder of milieuvoorvechter. Hij initieert grote, vaak inspirerende projecten. Over zijn prestaties valt genoeg te lezen, maar wie is de man achter deze prestaties? Zijn dochter Gean Ockels prikt de bel van zijn publieke gezicht door en toont haar vader zoals hij is.Wubbo Ockels vertelt Gean dat hij in zijn zesde leven zit. Hij heeft vijf levensbedreigende gebeurtenissen doorstaan en deze hebben zijn leven beïnvloed. Voor dit boek reizen ze samen naar de plaatsen waar de levensveranderende gebeurtenissen plaatsvonden, niet alleen om het verleden op te zoeken, maar vooral ook om te kijken naar de ontwikkeling van zijn levensspoor daarna.

 • Althollandische Fliesen./ E. M. Vis & C. de Geus.

  Althollandische Fliesen./ E. M. Vis & C. de Geus.

   10/12/18. Prachtige grote in linnen gebonden boeken in cassette.In het Duits. Verzamelaar Vis en architekt de Geus stelden het eerste grote overzicht in foto's samen van de Nederlandse tegelkunst in de 16e, 17e en 18e eeuw, dat in het Duits gepubliceerd werd. Deze herdruk is door D.F. Lunsingh Scheurlee aangevuld en verbeterd.

 • Corneille, een vroege vogel / M. den Bieman

  Corneille, een vroege vogel / M. den Bieman

   10/12/18. Tot op heden is er veel geschreven over Corneille en Cobra. De eerste 26 levensjaren van Corneille zijn echter nauwelijks aan bod gekomen. Een lacune, want juist deze jaren zijn van buitengewoon belang geweest voor zijn artistieke ontwikkeling en brachten vele prachtige, spannende en zeer verschillende werken voort. Werken waarvan de meesten nog nooit werden tentoongesteld of afgebeeld en die op een zeer unieke wijze zijn zoeken, aftasten en experimenteren laten zien. Reden voor Elisabeth den Bieman de Haas om een overzichtstentoonstelling van deze vroege werken te organiseren, gekoppeld aan de publicatie van dit boek. Een boek waarin deze nog onbekende maar zeer interessante periode uitgebreid wordt belicht: zijn kindertijd, de periode op de Rijksacademie in Amsterdam, de Tweede Wereldoorlog zijn vrienden en vriendinnen, zijn eerste reizen en eerste exposities.

 • Silver / P. Glanville

  Silver / P. Glanville

   10/12/18. ''...one can unreservedly recommend the book as a first introduction to the work of antique and modern silversmiths.''nJessie McNab, ApollonnA lively social history of silver from the Middle Ages to the present day, drawing on a wealth of visual sources. Special features show silver in many different contexts: from laying the table, drinking customs and rituals, to techniques of making and embellishing silver, how to recognise fakes and forgeries as well as practicalities such as care and cleaning.

 • Geschiedenis van Zwolle / J. ten Hove

  Geschiedenis van Zwolle / J. ten Hove

   10/12/18. De stad Zwolle kan zich beroemen op een rijk en afwisselend verleden, dat in dit eigentijdse standaardwerk uitvoerig wordt belicht. De nieuwe Geschiedenis van Zwolle biedt een volledig en samenhangend overzicht van de veelbewogen historie van de hoofdplaats van Overijssel, vanaf het ontstaan van het landschap en de prehistorie tot de huidige tijd. De nederzetting waaruit Zwolle voortkwam, is omstreeks 800 op een dekzandrug langs een riviertje gesticht. De natuurlijke ligging van de stad was bepalend voor de functie die zij door de eeuwen heen tegenover van de buitenwereld vervulde: die van regionaal marktcentrum, handelsknooppunt en verbindingsschakel tussen oost en west. In de Middeleeuwen wist Zwolle zich langzaam maar zeker uit te stijgen boven zijn twee bondgenoten én rivalen, Deventer en Kampen, waarmee de stad in het gewest de dienst uitmaakte. Na de opname in de Verenigde Republiek werd omstreeks 1600 het vizier, dat voorheen nog sterk op het Duitse Rijk was gericht, in toenemende mate naar het Westen gewend. Zwolle werd een voorname buitenpost in het Hollandse stedensysteem. In de loop van de 19de eeuw ontvouwde zich in de stad een starre behoudzucht, die haar ontwikkeling in de moderne tijd lang zou afremmen. Pas in de laatste decennia van de 20ste eeuw werd die mentaliteit losgelaten en maakte Zwolle een onstuimige groei door.

 • Fotografie van de 20st. eeuw. / E. Draaijer.

  Fotografie van de 20st. eeuw. / E. Draaijer.

   10/12/18. Wie dat boek doorbladert, ziet buitengewoon veel werken die als iconen van de fotografie van de 20e eeuw worden beschouwd. Dat heeft het museum en de uitgever ertoe gebracht om een selectie samen te stellen die zich vooral op deze foto's concentreert en zo eens te meer duidelijk maakt wat voor schatten deze collectie omvat, die in de afgelopen twintig jaar op basis van de aankoop van de collectie Gruber, de collectie Mantz en de nalatenschap van Chargesheimer bijeengebracht werd.

 • Matisse / Gilles Neret.

  Matisse / Gilles Neret.

   9/12/18. Matisse is de schilder van kleur, licht en ruimte.

 • Momentopname. Caldic Collectie Rotterdam, 1996.

  Momentopname. Caldic Collectie Rotterdam, 1996.

   9/12/18. Fotoboek in zwart/wit en kleur.

 • Mark Rothko / F. Kaiser & H. Cooper

  Mark Rothko / F. Kaiser & H. Cooper

   9/12/18. Van blozend roze en jubelend geel over knallend blauw tot somber zwart: ontdek de wereld van Mark RothkoMark Rothko (1903-1970) wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw. Zijn tentoonstellingen trekken massa's mensen en schilderijen van zijn hand worden geveild voor tientallen miljoenen, wat uitzonderlijk is voor abstracte kunst.Maar wat maakt zijn werk zo bijzonder? De immense kleurvelden van Rothko, opgebouwd uit zinderende verflagen, zijn van een ongekende intensiteit en verbeelden universele gevoelens als angst, extase, tragiek en euforie. Gevoed door de ontgoocheling die de wereldoorlogen teweeg hadden gebracht en geteisterd door depressie kende de kunstenaar een moeilijk leven. Hij was een getormenteerde ziel die tot grootse kunst in staat was, en daarmee mensen tot op de dag van vandaag troost en verwondert. ?Mensen staan voor mijn schilderijen te huilen, omdat ze dezelfde spirituele ervaring hebben als ik had toen ik het schilderde?, zei hij daar zelf over.Dit boek is de rijk geïllustreerde catalogus bij de grote Rothko-tentoonstelling in Den Haag.

 • Verzet-verzen / H. Fedder

  Verzet-verzen / H. Fedder

   9/ 12/18. Illustraties Rein van Looy.

 • Ideas and opinions / Albert Einstein

  Ideas and opinions / Albert Einstein

   9/12/18. IDEAS AND OPINIONS contains essays by eminent scientist Albert Einstein on subjects ranging from atomic energy, relativity, and religion to human rights, government, and economics. Previously published articles, speeches, and letters are gathered here to create a fascinating collection of meditations by one of the world's greatest minds.

 • Der Himmel Ueber Berlin./ Wim wenders.

  Der Himmel Ueber Berlin./ Wim wenders.

   9/12/18. Met veel zwart/wit foto s.

 • Alle verhalen / G. G. Marquuez

  Alle verhalen / G. G. Marquuez

   8/12/18. Voor het eerst zijn in deze bundel alle schitterende korte en langere verhalen van de Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez bijeengebracht.

 • Een heel leven / R. Seerhaler

  Een heel leven / R. Seerhaler

   8/12/18. 'Robert Seethaler behandelt in zijn roman het binnendringen van de moderne tijd in een afgelegen Alpendorp op een volkomen eigen, poëtische toon. Een in een knap gecomponeerd verhaal gevat leven. Een kalm poëtisch verhaal.' – Trouw'Seethaler vertelt in sprankelend proza Eggers verhaal van geboorte tot dood. Een heel leven is een portret met aansprekende details en een degelijke compositie. De metaforen zijn keer op keer raak en origineel. Het verhaal is eenvoudig, en toch schreef Seethaler geen simpel werk, maar een onderhoudende bespiegeling op het leven.' – NRC Handelsblad'Een ingetogen roman over de mens die de strijd aangaat met de dood, een vertelling waarin de diepgang zich soms in een enkele zin openbaart. In slechts 150 pagina's, warm en toch met afstand, vangt Seethaler meer dan negentig jaar van het leven van mankepoot Egger, een man die een hele eeuw aan zich voorbij ziet trekken. Te midden van alle veranderingen zoekt hij naar zijn plaats in de wereld. Het berglandschap is daarbij dezwijgende, standvastige tegenspeler.' - **** De Volkskrant

 • Voor altijd vroeger. / Tonny van der Horst

  Voor altijd vroeger. / Tonny van der Horst

   8/12/18. Voor altijd vroeger bevat de verzamelde herinneringen van Tonny van der Horst (1915-2005) In Het huis aan de Schiekade en Liefde en oorlog beschrijft zij haar jeugd in Rotterdam, haar ouders, het kunstenaarsdorp Bergen en haar huwelijk met Victor van Vriesland. Haar stukken over Oud-Rotterdam, die eerder in drie bundels verschenen, zijn eveneens opgenomen en uitgebreid met een aantal nieuwe herinneringen,Voor altijd vroeger brengt op geestige, meeslepende en soms ontroerende wijze de eerste helft van de twintigste eeuw opnieuw tot leven.

 • Onderweg.De autobiografie./ Oliver Sacks

  Onderweg.De autobiografie./ Oliver Sacks

   8/12/18. Autobiografie van de beroemde Britse neuroloog (1933-2015).

 • Nooit meer slapen / Willem Frederik Hermans

  Nooit meer slapen / Willem Frederik Hermans

   7/12/18. De studiereis van een jonge geoloog naar Noorwegen wordt wetenschappelijk gezien een fiasco, maar leidt wel tot meer zelfinzicht.

 • Ziezo / M. Roosen & B. Stigter

  Ziezo / M. Roosen & B. Stigter

   7/12/18. Een keuze uit het werk van kunstenares Maria Roosen (1959). Haar voornaamste thema is seksualiteit. Op ongebruikelijke wijze combineert zij materialen en technieken om haar ideeen gestalte te geven in sculpturen en installaties (bijv. glasgeblazen borsten, hangend in een pruimenboompje of een glazen melkkan met een gebreid truitje aan). Het materiaal glas vormt een rode draad in haar werk. De inleidende tekst van Bianca Stigter geeft op originele wijze iets prijs van de denk- en belevingswereld van de kunstenares. Aan de hand van een trefwoord of zin wordt telkens een ander aspect van het werk van Roosen belicht. Veel mooie kleurenfoto's en niet teveel tekst (Nederlands/Engels) in een zorgvuldige en heldere opmaak zonder overbodige franje. Kortom een aardig kunstenaarsdocument.(NBD|Biblion recensie, Han Kobes.)

 • Van Gogh / J. Cutts

  Van Gogh / J. Cutts

   7/12/18. Van Gogh veranderde het gezicht van de negentiende-eeuwse schilderkunst, maar tragisch genoeg werden zijn talenten tijdens zijn leven niet erkend. Ondanks zijn korte carri‰re bracht deze opzienbarende postimpressionistische kunstenaar een groot aantal werken voort.Dit boek belicht alle aspecten van het werk van de kunstenaar. Het biedt gedetailleerd commentaar op 120 van zijn schilderijen en laat de overeenkomsten en contrasten in zijn stijl zien. Sommige van deze werken worden tot zijn belangrijkste gerekend. Andere zijn minder bekend, maar allemaal waren ze van wezenlijk belang voor Van Goghs filosofische en artistieke ontwikkeling.

 • Impressionisten / A. Cunningham.

  Impressionisten / A. Cunningham.

   7/12/18. De impressionisten veranderden het gezicht van de negentiende-eeuwse schilderkunst fundamenteel door hun belangstelling voor het vastleggen van vluchtige momenten, en door buitenshuis te werken in plaats van af te gaan op het geheugen of op modellen in hun ateliers.Dit boek belicht alle aspecten van het werk van deze beweging en biedt gedetailleerd commentaar op 120 stukken. Sommige hiervan behoren tot de belangrijkste. Andere zijn misschien minder bekend, maar allemaal spelen ze een belangrijke rol in de filosofische en artistieke ontwikkeling van deze gevarieerde groep kunstenaars.