Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • De grote sagen van de donkere middeleeuwen / J. ter Haar.

  De grote sagen van de donkere middeleeuwen / J. ter Haar.

   19/1/19. In dit boek is getracht de strevende, duldende, handelende mens van vroeger weer te geven voor deze tijd. Want zolang de mens leeft zonder zijn verleden te kennen, zweeft hij gevaarlijk doelloos naar de toekomst.

 • Walam Olum./ J. Kaspersma

  Walam Olum./ J. Kaspersma

   19/1/19. Het enig overgebleven boekwerk van Indianen ten noorden van Mexico, danken we aan de Walam Olum.

 • Jnana Yoga / Swami Vivekananda

  Jnana Yoga / Swami Vivekananda

   19/1/19. Jnana Yoga is de weg naar kennis.

 • De Kabbala ontcijferd. / J. Berenson-Perkins.

  De Kabbala ontcijferd. / J. Berenson-Perkins.

  19/1/19.  De kabbala is een esoterische mystieke stroming binnen het jodendom. Hoewel er volgens sommige wetenschapsbeoefenaars al enkele sporen zijn aan te wijzen rond het begin van onze jaartelling, komt deze stroming pas vooral in de Middeleeuwen tot ontwikkeling; eerst in Zuid-Frankrijk (Provence) en Spanje en vervolgens in Palestina (Safed). Bepaalde richtingen binnen de kabbala zijn vaak zeer omstreden genoemd. In deze uitgave probeert de joodse auteur in een gemakkelijk leesbare stijl enkele hoofdlijnen, symbolen en kernthema's te beschrijven. Ook komen de geschiedenis van de kabbala alsmede enkele belangrijke personen summier ter sprake, aangevuld met raakvlakken uit andere esoterische stromingen, met het doel de lezer uit te nodigen middels oefeningen zelf thuis te geraken in de kabbala.

 • Ayurveda / K. Rosenberg.

  Ayurveda / K. Rosenberg.

   19/1/19. Ayurveda is een holistische natuurgeneeswijze en voedingsleer, die iedereen gemakkelijk in de praktijk kan toepassen. De medicijnen van deze 3000 jaar oude gezondheidsleer uit India zijn allemaal van zuiver plantaardige stoffen te maken. De gebruikte planten, kruiden en oliën zijn gemakkelijk te krijgen. De basis van zelfbehandeling is de waarneming van uw eigen gezondheid.

 • En de burger van Medemblik... hij leefde voort / J. Struik

  En de burger van Medemblik... hij leefde voort / J. Struik

  19/1/19.  Wetenswaardigheden uit de periode 1915-1950.

 • Medemblik / P.S. Teeling H. Langereis.

  Medemblik / P.S. Teeling H. Langereis.

   19/1/19. Grepen uit de roemrijke geschiedenis van de oude Radboudstad.

 • Gesticht in de duinen / J. Vijselaar o.a.

  Gesticht in de duinen / J. Vijselaar o.a.

   19/1/19. Dit boek schetst aan de hand van de ontwikkeling van de drie provinciale ziekenhuizen van Noord-Holland - Santpoort, 'Duin en Bosch' (19O9) en Medemblik (1923-1967) - de 15O jarige geschiedenis van de klassieke pyschiatrische inrichting in ons land. Gedetailleerd worden de opeenvolgende trends in behandeling en verzorging van psychiatrische patiënten beschreven, waarbij vooral het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort een voorhoederol speelde.

 • Flow in zaken / M. Csikszentmihalyi.

  Flow in zaken / M. Csikszentmihalyi.

   19/1/19. In de woelige tijden die het bedrijfsleven momenteel doormaakt, ontstaat een compleet nieuwe kijk op zaken doen. Terwijl veel topondernemers worden ontmaskerd vanwege hun schraapzucht, geloven werkelijk visionaire leiders in een doel waarvan niet alleen zijzelf maar ook anderen profiteren. Ze beseffen dat ze met hun visie en 'bezieling' loyale werknemers aantrekken die bereid zijn meer te doen dan louter hun plicht ten opzichte van het bedrijf. Flow in zaken gaat ervan uit dat in deze tijd de centrale rol van religie en politiek in het leven is overgenomen door het zakenleven en het werk. Het boek laat zien hoe topondernemers, managers en ook werknemers hun 'flow' kunnen ontdekken en zo niet alleen bijdragen aan hun eigen geluk, maar ook aan een rechtvaardige en veranderende samenleving.

 • Op zoek naar Shambhalal / E. Bernbaum

  Op zoek naar Shambhalal / E. Bernbaum

   18/1/19. Eeuwenlang geloofden de bewoners van Tibet en Mongolië in het bestaan van Shambhala, een mythisch koninkrijk gelegen in de afgelegen bergen van de Himalaya in Centraal-Azië. Daar, aldus de overlevering, bewaken een aantal verlichte vorsten de hoogste wijsheid voor de tijd dat alle spirituele woorden in de uiterlijke wereld teloor zijn gegaan in oorlog en vernietiging. Op dat moment, overeenkomstig de legende, zal er een grote koning herrijzen uit zijn heiligdom en de kwade krachten vernietigen om een gouden nieuwe tijd definitief te vestigen. Aan de hand van Tibetaanse en Sanskriet-teksten, interviews met lama's in Nepal en India, en op basis van zijn eigen ervaringen in de Himalaya geeft Edwin Bernbaum een gedetailleerde kijk op deze intrigerende legende. Hij onderzoekt daarbij zowel de geschiedenis en de religie uit de regio evenals de symbolische betekenis van Shambhala.

 • Nachtzicht / J. M. Pameijer

  Nachtzicht / J. M. Pameijer

   18/1/19. Ieder mens heeft zijn eigen droomruimte, de stille onbewuste binnenkant van onze persoonlijkheid. Soms doen dromen je versteld staan en stemmen ze tot nadenken. Wat willen ze je duidelijk maken? Zijn dromen bedrog?Johan Pameijer tracht in dit boek nieuwe spirituele perspektieven toe te voegen aan het droomonderzoek vanuit de zienswijze dat dromen ons kunnen helpen en ons innerlijk kunnen helen.In dit boek voert de schrijver ons langs de oude Egyptische, Assyrische en Griekse droomuitleggers naar het meer modern op Freud en Jung gebaseerde droomonderzoek. Hij maakt daarbij gebruik van vele persoonlijke en hem terhand gestelde indrukwekkende droomverslagen.

 • Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging / A. de Leeuw

  Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging / A. de Leeuw

   18/1/19. Leven en werk van Alex de Leeuw. Het Nederlandse communisme tussen de wereldoorlogen.

 • Astrologie./ Mellie Uyldert

  Astrologie./ Mellie Uyldert

   18/1/19. Mellifica[1] (Mellie) Uyldert (Blaricum, 31 mei 1908 - Bilthoven, 10 mei 2009) was een Nederlands astrologe en alternatief genezeres. Uyldert was de dochter van onderwijzeres Marie Calisch, een aanhangster van de Rein Leven Beweging, en Emil Uyldert. In 1912 vertrok haar vader met de verzorgster van de kleine Mellie naar de Verenigde Staten.[2] Ze werd door haar moeder opgevoed. In 1928 ging ze naar bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Filosofie.

 • Als ik troost kon zijn / C. vanden Abbeelle

  Als ik troost kon zijn / C. vanden Abbeelle

   17/1/19. Als ziekte, afscheid, verlies van het vertrouwde op je levenspad komen, wordt opeens alles anders. Dan zijn er vaak geen woorden, geen riten, geen herinneringen om toch weer verder te gaan. Hoe ga je om met verdriet en rouw? De auteur, schrijfster en beeldend kunstenares, spreekt al vele jaren over rouwen en verlies. Eerder schreef zij 'De kunst van het afscheid nemen' (1999)*. Ook in dit boek probeert ze woorden aan te reiken in de vorm van gedichten, teksten en beschouwingen om door alle onmacht heen wegen te vinden naar toekomst. Om bij jezelf de pijn toe te laten en anderen te helpen troost te vinden. Het boek is verlucht met foto's van haar schilderijen (acryl en pigment). Jammer dat de lezer de titel steeds achter in het boek moet opzoeken. Geschreven vanuit een grote ervaring en zeker bruikbaar voor begeleiders van rouwverwerkingsgroepen. De teksten lezen door het hoge beschouwende karakter niet gemakkelijk. Claire van Abbeele is in Belgie ook bekend van De Verbinding, een vereniging voor mensen die verlies ervaren. Op ontmoetingsdagen krijgen deelnemers de gelegenheid elkaar te ontmoeten door middel van gesprek, schilderen enzovoort om uiting te geven aan wat in hen leeft en zo verder te komen in een verwerkingsproces. Een boek voor hulpverleners bij rouw en verlies.Drs. E. Wigchert

 • Het bloed en de lijkwade / I. Wilson

  Het bloed en de lijkwade / I. Wilson

   17/1/19. De Lijkwade van Turijn blijft een van de mysteriën van onze tijd. Er is nog steeds geen afdoende verklaring voor de 'negatieve' afbeelding van een gekruisigde man op een lap stof, die gedurende de laatste vier eeuwen bewaard is in Turijn. Radiokoolstofdatering van de stof in 1988 wees uit dat het doek middeleeuws was, wat overeenkomt met eerste schriftelijke vermelding van de Lijkwade in de jaren vijftig van de veertiende eeuw. Toch blijft het een raadsel hoe deze afbeelding op het doek gekomen is. Is deze geschilderd? En zo ja, door wie? Hoe kon de kunstenaar op de hoogte zijn van het perspectief voordat dit in de Renaissance 'ontdekt' werd? Hoe kon hij een afbeelding in negatief schilderen zonder over middelen te beschikken om dit te zien en te controleren.

 • Sprookjes van Leander / R. van Volkmann

  Sprookjes van Leander / R. van Volkmann

   17/1/19. Sprookjesachtige verhalen uit de vorige eeuw, waaruit blijkt dat de mensen toen heel anders dachten dan nu.

 • Vilten / M. Claessen

  Vilten / M. Claessen

   17/1/19. Een handleiding voor het zelf vilten van wol om kleding en andere werkstukken te maken.

 • Het geheim van de klokkenmaker / T. Dragt

  Het geheim van de klokkenmaker / T. Dragt

   17/1/19. Raamvertelling, die begint met de verantwoording van de schrijfster. In het tweede hoofdstuk bevinden we ons in de bibliotheek van de Januaraanse ambassade, waar zich de bibliothecaris, drie kinderen en de student Jan A. bevinden. De bibliothecaris vertelt de eerste versie van het verhaal; 'de tijd zal het leren', zoals hij dat van de klokkenmaker heeft gehoord, waarin de tijdreis van de student Jan A. mislukt. In het tweede deel 'de tijd zal je leren', vertelt Jan A. hoe hij wel een dag in de toekomst beleeft. Er ontstaat de vreemde situatie wanneer hij zichzelf tegenkomt. Moeilijk verhaal, dat veel van de lezer eist. Er komen weinig emoties voor. Er wordt gefilosofeerd over verleden, heden en toekomst en de invloed die je daarop zou kunnen uitoefenen d.m.v. een tijdmachine. Het verhaal komt wat moeilijk op gang. Het boek is geillustreerd met zwart-wit collages. Geschikt voor jongeren vanaf dertien jaar, die meer intellectueel dan emotioneel zijn ingesteld.(NBD|Biblion recensie, M. Verboom.)

 • Aphorismen van de minne / A. J. Kuipers

  Aphorismen van de minne / A. J. Kuipers

   16/1/19. Verzen met 2 houtsnedes geïllustreerd door A.J. Kuipers.Gedrukt februari 1945,oorlogsuitgave.

 • De eeuw van mijn vader / Geert Mak

  De eeuw van mijn vader / Geert Mak

   16/1/19. ‘Geert Mak is er met De eeuw van mijn vader daadwerkelijk in geslaagd een benijdenswaardig meesterstuk te schrijven. […] Wat dit boek zo tot buitengewoon inspirerende literatuur maakt, is niet in de laatste plaats de verdienste van het parlando van zijn verteller.’ – Süddeutsche Zeitung

 • Mijn leven met Tikker / J. Siebelink

  Mijn leven met Tikker / J. Siebelink

   16/1/19. Meer dan veertien jaar deelde Jan Siebelink zijn leven met Tikker, een elegante hazewind. Van dat leven heeft hij verslag gedaan. Hij weet waar hij over schrijft en hij doet dat liefdevol, met humor en een groot gevoel.

 • Zij kon het lonken niet laten. / G. Vleugel o.a.

  Zij kon het lonken niet laten. / G. Vleugel o.a.

   15/1/19. Liedteksten uit het Ned. Cabaret van 1945 tot nu.

 • In naam van God / Karen Armstrong

  In naam van God / Karen Armstrong

   15/1/19. Religies en hun volgelingen zijn altijd gewelddadig – zo luidt een populaire atheïstische claim. Karen Armstrong, prominent geleerde op het gebied van wereldreligies, laat echter zien dat de ware redenen voor oorlog en geweld in onze historie meestal weinig met religie van doen hadden, maar veelal sociaal, economisch of politiek van aard waren. In een reis van de prehistorie tot het heden maakt Armstrong duidelijk dat naast de kruisvaarder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de hedendaagse jihadist, er in religies ook altijd een Jezus of een Boeddha is geweest, pleitend voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Daarmee corrigeert ze het wijdverbreide beeld dat religies schuldig zijn aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis. Aan de hand van gedegen onderzoek en in de vorm van een bevlogen betoog maakt de auteur zich sterk voor religieuze ideeën en bewegingen die oorlog en agressie afwijzen en zich inzetten voor gelijkheid, vrede en verzoening.

 • Weg met de weegschaal / M. van Herwijnen

  Weg met de weegschaal / M. van Herwijnen

   15/1/19. De schrijfster studeerde voeding en gezondheid aan de Universiteit van Wageningen en zette het concept voor 'weg met de weegschaal' op. Leidraad hiervan is genieten van eten zonder stress of regels, luisteren naar je lichaam en eerlijke en pure producten eten. Stap voor stap leert de lezer de behoeften van zijn lichaam kennen en hiernaar te handelen, met als doel lekkerder in zijn vel te zitten en slank te zijn. Het boek bevat ook enkele recepten. Voor wie ook persoonlijke begeleiding wil, worden er door het hele land cursussen gegeven volgens deze methode. Overzichtelijke en rustige lay-out, met af en toe een sfeerfoto. Bevat een alfabetisch register in zeer kleine letter.Yvonne Mink

 • Kokende Mannen. / E. van den Berg

  Kokende Mannen. / E. van den Berg

   15/1/19. Vijftig verrassende portretten van mannen die koken. Niet beroepshalve, want zij zijn bijna allemaal gerespecteerde beoefenaars van geheel andere beroepen, maar puur en alleen voor hun plezier. Of is het om iets te bewijzen, indruk te maken, applaus te oogsten?Voor de meeste mannen is koken geen dagelijkse verplichting, dus konden zij het zich veroorloven er een liefhebberij van te maken. Mannen die, net als vrouwen, noodgedwongen vele uren achter het fornuis doorbrengen – omdat ze alleen wonen of in het weekend de kinderen te eten moeten geven – zijn in de minderheid.De geportretteerde mannen leven zich uit in de keuken en genieten van de lof die ze oogsten voor de heerlijkheden die ze op tafel weten te toveren. Waarom hebben de mannen behoefte aan die complimenten? Wat drijft hen om, vaak naast een drukke, verantwoordelijke baan, ook baas in eigen keuken te willen zijn? Wie of wat was hun inspiratiebron, hoe herinneren zij zich de maaltijden uit hun prille jeugd? En wat is hun favoriete kookboek, hun liefste keukengerei, wat zijn hun lekkerste recepten?

 • De eerlijke dief / Dostojewski

  De eerlijke dief / Dostojewski

   14/1/19. Dit is No:841 van 1000 exemplaren.

 • De brieven van De Schoolmeester. / M. Mathijsen

  De brieven van De Schoolmeester. / M. Mathijsen

   14/1/19. De Schoolmeesteris het pseudoniem van de Nederlandse dichter Gerrit van de Linde, 1808-1858). Bezorgd en toegelicht door Marita Mathijsen. Twee delen. Geïllustreerd. Met bibliografie en register.

 • Atlas van de menselijke anatomie. / R. T. Hutchings

  Atlas van de menselijke anatomie. / R. T. Hutchings

   13/1/19. De atlas is gebaseerd op de gegevens van het 'Visible human project'. Bij dit project zijn de lichamen van een man en een vrouw gebruikt, die zich ter beschikking van de wetenschap hadden gesteld. Met behulp van radiodiagnostische methoden werden van de lichamen allerlei doorsnede-opnamen gemaakt. Vervolgens werden van de lichamen plakjes (coupes) van 1 mm dik gesneden, die werden gefotografeerd. Aan de hand van de gedigitaliseerde gegevens werden de anatomische structuren in de derde dimensie afgebeeld. In het boek worden vele organen in hun derde dimensie getoond. De afbeeldingen zijn van zeer goede kwaliteit. Voor deze vertaling heeft men echter niet voor de anatomische vaktermen gekozen, maar voor de Nederlandse. Dit laatste is gedaan om het boek voor een groot publiek toegankelijk te maken. Het boek bevat een verklarende woordenlijst en een register.(Biblion recensie, Dr. B. Baljet)

 • De schatkamer van de liefde./ Kitaqgawa Oetamaro

  De schatkamer van de liefde./ Kitaqgawa Oetamaro

   12/1/19. Overdruk van een Japans boekje uit 1800 met erotische houtsneeprenten.

 • Bereik je ideale gewicht! Deel 2./ Sonja Bakker

  Bereik je ideale gewicht! Deel 2./ Sonja Bakker

   12/1/19.Sonja Bakker (1974) is voedingsdeskundige en bestseller-schrijfster. Jarenlang begeleidde zij mensen met overgewicht in haar praktijk. Inmiddels verkocht ze al miljoenen boeken. In deze prachtige opvolger van 'Bereik je ideale gewicht', Sonja's eerste boek, komen geheel nieuwe producten aan de orde.Met nieuwe weekmenu's van deze tijd, heerlijke, makkelijke recepten, weet Sonja je wederom te motiveren om je overgewicht aan te pakken.Voor wie snel wat kilo's wil afvallen op een verantwoorde manier is dit boek een echte aanrader!