Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Dokter Koek van Boekelo / J. Koek.

  Dokter Koek van Boekelo / J. Koek.

   19/3/18. Dokter Koek van Boekelo : de eerste dokter tussen textiel en zout : een biografie van Cornelus Koek, 1892-1939, en een tijdsbeeld van Boekelo tussen de twee wereldoorlogen.

 • Enschede 1884-1934 / T. Wiegman

  Enschede 1884-1934 / T. Wiegman

   19/3/18. Met foto s.

 • Quilted Fairie Tales / L. M. Poole

  Quilted Fairie Tales / L. M. Poole

   19/3/18. Woodland imps dance in the moonlight, clever elves tiptoe through the flowers, and a cute pixie flirts from her Corvette. It is all part of Linda M. Poole's world of Quilted Fairie Tales. Linda provides eleven basic 'fairie' appliqué patterns, but the fairy tale does not end there. Appliqué enthusiasts will delight in bringing these fanciful patterns to life with stories of their own. The author has also provided a lot of extra prop patterns to accompany the fairies on their journeys. Not so long ago, not too far away, the Quilted Fairie Tales began - on the Internet. Wizard Linda (the author) sent forth a call for quilters to join her on her magical mission - to create fairies in fabric, accompanied by fanciful tales. The call was answered, and a number of those quilts and stories are included in the book. Several of these delightful quilts with their stories are now part of the 'Quilted Fairie Tales' exhibit of 50 pieces, which debuted at the AQS Quilt Exposition in Nashville. The traveling exhibit has a busy schedule ahead. For those who love fairies, storytelling, embellishing, appliquéing, and quilting, this charming collection of patterns is perfect.

 • Dutch Treat / J. Garden

  Dutch Treat / J. Garden

   19/3/18. Issue 42 For those of you who are potty about ceramics, and in particular Delftware, then this book of beautiful blue and white applique designs is the one for you. Judy first explains the technique of reverse or recessed applique and goes on to give step-by-step instructions for making her full size blue and white quilt Deft Delft . She also provides instructions for a smaller quilt in softer pastel shades. 196 applique block patterns are provided so if yu choose to make a small quilt then you'll have the hard task of choosing which block designs to use. I am in no doubt that you will be inspired to make your own unique quilt and will most probably find yourself drawing your own designs - it is surprising how good some simple designs look when using just blue and white fabrics. * Fabrications *

 • Patronen voor Amish quilts / R. T. Pellman

  Patronen voor Amish quilts / R. T. Pellman

   19/3/18. Bij de Amish is het maken van Quilts een vaardigheid die van generatie op generatie wordt overgedragen.Quilts maken deel uit van het dagelijkse bestaan. 

 • Baltische zielen / Jan Brokken

  Baltische zielen / Jan Brokken

   19/3/18.Na een gevangenschap van zes jaar werd Aina Roze, de dochter van boekhandelaar Janis Roze in Riga, vrijgelaten uit een Siberische strafkolonie. Haar moeder Emma moest in Siberië achterblijven. Ze vertikte dat. Haar twintigjarige dochter was door de dwangarbeid sterk verzwakt, ze wilde haar vergezellen. Emma ontsnapte en reisde met haar dochter mee. De vrouwen legden duizenden kilometers af, verstopt in treinen en vrachtwagens, of lopend. Toen ze Letland ten slotte bereikten, moest Emma onderduiken. Elf jaar lang diende ze als huishoudster bij een professor in Riga. De kinderen van haar zoon wisten niet wie ze was en spraken haar aan met 'tante'. Pas in 1959 durfde ze te zeggen: 'Wees nu maar aardig voor me, ik ben jullie oma.'  De verbijsterende geschiedenis van de familie Roze is een van de tientallen verhalen die Jan Brokken optekende. Van 1999 tot 2010 zocht hij in Estland, Letland en Litouwen naar levensgeschiedenissen. Baltische zielen geeft een onthutsend beeld van de twintigste eeuw, met al zijn illusies, desillusies, doctrinaire twisten en waanzinnige moordlust.

 • Bob Dylan kronieken / E. Bindervoet & R-J. Henkes.

  Bob Dylan kronieken / E. Bindervoet & R-J. Henkes.

   19/3/18. In een filmische, trefzekere stijl voert Dylan de lezer mee naar vijf belangrijke periodes in zijn leven: van zijn eerste dagen in het door sneeuw bedekte New York, hongerig naar succes, maar het Woodstock van de jaren zestig, het magisch centrum van de wereld; van een schamel appartement in Greenwich Village, van waaruit hij de in een razend tempo veranderende tijden waarneemt, tot de euforische dagen in een opnamestudio waar hij samen met Daniel Lanois werkt aan zijn meesterlijke comebackplaat Oh Mercy. Een helder, direct en openhartig verslag.

 • De kist van Pierlala. / L. P. Grijp.

  De kist van Pierlala. / L. P. Grijp.

   17/3/18. Eeuwenlang werden straatliederen op markten en pleinen gezongen. Straatzangers brachten een scala aan liederen ten gehore, van moord- en rampliederen tot vaderlandse klassiekers, van sentimentele krakers tot bijtende spotliederen. Populaire liedjes verschenen op gedrukte liedbladeren die op straat werden verkocht. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ontstonden twee omvangrijke verzamelingen van deze straatliedjes, die nu bewaard worden door de Koninklijke Bibliotheek en het Meertens Instituut. De meeste liedjes werden geschreven op bestaande melodieën, die door iedereen konden worden meegezongen. Ze zaten in het geheugen van de Nederlanders. De in 2004 bij Het Geheugen van Nederland geopende website met dergelijke straatliederen was een overweldigend succes.

 • Amsterdam in kaarten. / W. F. Heinemeijer & M. F. Wagenaar.

  Amsterdam in kaarten. / W. F. Heinemeijer & M. F. Wagenaar.

   17/3/18. Aan de hand van een vijftigtal kleurenreprodukties van interessante stads- en regiokaarten en evenveel geillustreerde teksthoofdstukken presenteren de auteurs een beeld van de ontwikkeling van de hoofdstad vanaf de Middeleeuwen. Als een rode draad loopt door het boek de voortdurende wisselwerking tussen het leven en de activiteiten van de Amsterdammers en de structuur en het karakter van hun stad. Tot slot een visie op Amsterdam anno 2015. (NBD|Biblion recensie, Redactie.)

 • Ruimte atlas / R. Kerrod.

  Ruimte atlas / R. Kerrod.

  17/3/18.  Het boek geeft in 5 gedeeltes een beeld van de sterrenkunde en het ruimteonderzoek. Deze delen betreffen: 1. een inleiding over de plaats van de aarde in het heelal, 2. een uitvoerige beschrijving van het zonnestelsel (planeten, de maan, meteoren, kometen), 3. de nachtelijke hemel met diverse sterrenkaarten en korte beschrijvingen van hetgeen er te zien is, 4. sterren en melkwegstelsels, met korte uitleg van het uitdijend heelal, 5. verkenning van de ruimte (bemande- en onbemande ruimtevaart, maanonderzoek, satellieten etc.). Het boek is zeer fraai en functioneel in kleur geïllustreerd. Wel veel tekst in 'kadertjes' met een of meer afbeeldingen, wat de aanblik wat rommelig maakt, maar wel uitnodigt tot lekker 'grasduinen'. Bij de behandeling van de planeten is wel een structuur aangebracht waardoor bepaalde gegevens steeds op dezelfde wijze worden gepresenteerd. Moeilijke woorden worden niet geschuwd, maar wel steeds toegelicht, en er is achterin een verklarende woordenlijst. Uitgebreid register. Een prachtig boek, dat zeker inspirerend kan werken en verdere belangstelling voor deze onderwerpen kan stimuleren. Vanaf ca. 13 jaar.(Biblion recensie, Dr. E. Zwijnenberg.)

 • Een veelzijdige verstandhouding. / E. van der Wall & L. Wessels

  Een veelzijdige verstandhouding. / E. van der Wall & L. Wessels

   17/3/18. De verhouding tussen religie en Verlichting mag zich de laatste jaren, vooral onder invloed van het maatschappelijke debat, in een snel groeiende belangstelling verheugen. In het bijzonder komt dit thema aan de orde in de politieke en sociaal-culturele discussie rond vraagstukken als integratie, de multiculturele samenleving en de vermeende botsing van beschavingen. De vele uitlatingen en opinies die in dit verband worden geventileerd, getuigen echter niet altijd van een even zorgvuldig begrip van de historische context en betekenis van het spanningsveld tussen Verlichting en religie. Dat de relatie tussen religie en Verlichting op zeer uiteenlopende manieren gestalte kreeg, wordt wel eens uit het oog verloren. In Een veelzijdige verstandhouding beogen de auteurs licht te werpen op de veelzijdige wijze waarop religie en Verlichting zich tot elkaar konden verhouden.

 • Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen./ K. W. J. M. Bossaers

  Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen./ K. W. J. M. Bossaers

   17/3/18. De achttiende-eeuwse regenten zijn in het verleden vaak afgeschilderd als bepruikte nietsnutten die zich slechts inspanden voor hun eigen belang, waardoor de Republiek, na de glorieuze Gouden Eeuw afgleed naar een tweederangs mogendheid. Recent historisch onderzoek heeft reeds aangetoond dat dit beeld onjuist is. Het huidige beeld van de achttiende-eeuwse regent is met name door een drietal proefschriften van Utrechtse onderzoekers over de Hollandse steden Leiden, Gouda en Hoorn ontstaan. Bossaers heeft onderzocht in hoeverre dit algemene beeld opgaat voor de andere stemhebbende steden van het Noorderkwartier, die veel kleiner in omvang waren dan de drie genoemde middelgrote steden. Bovendien was het Noorderkwartier in de achttiende eeuw in economisch opzicht in verval, hetgeen ook van invloed kan zijn geweest op de samenstelling van de stadsbesturen.

 • Archipenko / D. Karshan

  Archipenko / D. Karshan

   16/3/18. Alexander Porfyrovych Archipenko  May 30, 1887 – February 25, 1964) was a Ukrainian-born American avant-garde artist, sculptor, and graphic artist.

 • Opkomst van de beschaving

  Opkomst van de beschaving

   16/3/18. Aan de hand van vele archeologisch vondsten, grot- en rotsschilderingen willen de samenstellers van dit boek de ontwikkeling van de mensheid laten zien. Zij beschrijven hoe de mensheid zich vanuit Oost-Afrika heeft verspreid over de vijf werelddelen en onafhankelijk van elkaar een bijna gelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hoe de mensen geleidelijk hun nomadenbestaan hebben opgegeven om zich blijvend ergens te vestigen en in staat waren een hoog beschavingspeil te bereiken. Maar ook hoe, door invloeden van buiten zoals bijvoorbeeld klimatologische veranderingen, culturen voorgoed konden verdwijnen. Aan elk continent is een hoofdstuk gewijd, de leestekst is verdeeld over twee kolommen en is aangevuld met ingekaderde informatieve teksten over de beschreven periode. Het boek opent met een geillustreerde tijdbalk en is voorzien van fraaie, kleurrijke illustraties van archeologisch vondsten en kaarten en bevat een register. De overzichtelijke opzet en de prettige lesstijl maken dit boek voor een breed publiek toegankelijk.P. Brugmans-Peters

 • Shinkichi Tajiri / H. Bavelaar & E. Barents

  Shinkichi Tajiri / H. Bavelaar & E. Barents

   16/3/18. De kunstenaar stamt uit een zeer oud adellijk Japans geslacht. Hij werd geboren in de USA (1923), na de Tweede Wereldoorlog in Parijs opgeleid, door zeer bekende beeldend kunstenaars als Zadkine en Leger. Woont en werkt sinds 1956 in Nederland. Zijn invloed op de vernieuwingen in de beeldhouwkunst in ons land is enorm geweest. Zijn grote bekendheid kreeg hij in de jaren vijftig en zestig met zijn krijgers en andere puntig-agressieve en erotisch aandoende beelden van metaal (een voor die tijd nieuw materiaal voor de Nederlandse kunst). Het andere centrale thema (nu al weer sinds zo'n 20 jaar) is gelegen in zijn knopen: als metalen- of kunstofbuizen om elkaar heen geknoopt worden. Niet alleen in de zware materialen werkt hij, maar ook met en op papier. De goede beschrijvingen van Hestia Bavelaar over zijn beeldhouwkunstige werken en van Els Barents over zijn fotowerk vormen, met de vele goede foto's, een heel leer- en leeszaam boek. Afbeeldingen in zwart-wit, enkele in kleur. Verzorgde uitgave.

 • Primitivism In 20Th Century Art. / W. Rubin

  Primitivism In 20Th Century Art. / W. Rubin

   16/3/18. Looks at primitive art by the African and Oceanic cultures, and discusses its influence on Gauguin, Matisse, Picasso, Klee, Moore and various movements in modern art.

 • Schilders van Amsterdam / C. Denninger-Schreuder.

  Schilders van Amsterdam / C. Denninger-Schreuder.

   16/3/18. Als er één stad veelbezongen is, is het wel Amsterdam. De schilderachtigheid van het 'Venetië van het noorden werd in de negen tiende eeuw ontdekt door buitenlandse kunstenaars als Whistler, Monet en Liebermann die in het verval van de oude stad de grandeur ontdekten van eeuwen daarvoor. Hollandse schilders als Breitner en Israëls werden door het turbulente stadsleven - dat zich kenmerkte door afbraak, bouwwerkzaamheden, paardentrams en verlichte pleinen en straten - geïnspireerd tot nieuwe schildersmotieven, die leidden tot hun mooiste werk. Ook in de zeventiende eeuw, de Gouden Eeuw, bruiste het leven in Amsterdam. De stad was het centrum van de wereldhandel en de rijkdom van de kooplieden manifesteerde zich in de bouw van schitterende grachtenwoningen. Kooplieden en regenten gaven door hun opdrachten aan schilders de aanzet voor een nieuw thema in de schilderkunst: het stadsgezicht. Bekende schilders als jacob van Ruisdael en Mein Hobbema waagden zich aan het, nieuwe genre, maar de top werd gehaald door jan van der Heyden en de gebroeders Berckheyde. Hun fijn geschilderde, stemmingsvolle beelden van de markantste plekken in de stad dienden de schilders tot ver in de negentiende eeuw tot voorbeeld. Schilders van Amsterdam biedt een chronologisch overzicht van vier eeuwen Amsterdams stadsgezicht, van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw.

 • Engelen om ons heen / R. Martina

  Engelen om ons heen / R. Martina

   16/3/18. Engelen zijn hier om ons te helpen. Weinig mensen herkennen ze en nog minder mensen weten hoe ze gebruik kunnen maken van engelenenergie.In 'Engelen om ons heen' legt Roy Martina uit hoe je je bewust kunt zijn van engelen, hoe zij je kunnen helpen om troost te vinden, nooit meer alleen te zijn, vrede en liefde te ervaren, veiligheid te bieden en gelukkig te zijn.'Engelen om ons heen' leert je hoe je engelen kunt herkennen en om hun hulp kunt vragen. Op de CD staan meditaties waarmee je de engelen om je heen kunt ervaren en in staat wordt hun hulp in te roepen.Dit prachtige boek is INCLUSIEF meditatie cd ingesproken door Roy Martina.

 • Over ouders en kinderen./ Byron Katie

  Over ouders en kinderen./ Byron Katie

   16/3/18. Kan ik doen wat ik wilde dat mijn ouders hadden gedaan? Kan is mezelf geven wat ik wilde dat mijn ouders me hadden gegeven? Dit is een levenstaak. Sommigen van ons weten niet hoe dat moet. En we verwachten dat onze ouders dit wél weten. Denk aan alles wat je wilde dat zij je hadden gegeven, keer het om en geeft het aan jezelf. Het leven is goed. Ik heb nu mijzelf. En dan geef ik alles wat ik graaf wil ook aan jou. En het maakt me zo blij. Dan kom ik erachter dat dát het geschenk is wat ik aan mezelf geef. Maar totdat ik het aan mij gaf, kón ik het niet aan jou geven. En het aan jou geven is het aan mijzelf te geven.

 • Over gezondheid, ziekte en dood

  Over gezondheid, ziekte en dood

   16/3/18. Doodsangst is het laatste rookgordijn voor de angst voor liefde. We denken dat we bang zijn voor pijn en voor de dood van ons lichaam, waar we werkelijk bang voor zijn is de dood van onze identiteit. Wanneer we door middel van het onderzoek begrijpen dat de dood niets anders is dan een concept, en dat onze identiteit ook een concept is, realiseren we wie we zijn. Dat is het einde van angst.

 • Over werk & geld / Byron Katie

  Over werk & geld / Byron Katie

  16/3/18.  Geld is niet jouw zaak, de waarheid is jouw zaak. Het verhaal 'ik heb meer geld nodig' is wat het besef van jouw welvaart in de weg staat. Iedere keer dat je denkt dat je behoeften niet bevredigd zullen worden, vertel je het verhaal van een toekomst. Je hoort precies zoveel geld te hebben als je op dit moment hebt. Dat is geen theorie, dat is de realiteit. Hoeveel geld heb je? Dat is het, precies het bedrag dat je op dit moment zou moeten hebben. Als je dat niet gelooft, kijk naar je bankafschriften. Hoe weet je wanneer je meer moet hebben? Wanneer je meer hebt. Hoe weet je wanneer je minder moed hebben? Wanneer dat het geval is. Dit is de ware overvloed. Dan heb je geen zorgen meer.

 • Leren coachen / M. van Beek & I. Tijmes.

  Leren coachen / M. van Beek & I. Tijmes.

   16/3/18. Marinka van Beek en Ineke Tijmes geven al enkele jaren les aan beginnende coaches. Voor de lessen hebben zij verschillende literatuur gebruikt, maar ze konden geen specifieke onderwijsliteratuur vinden waarin de methodiek van coaching duidelijk en overzichtelijk beschreven stond. Daarom schreven zij het methodiekboek Leren coachen. In het boek worden drie soorten coaching uitgewerkt, namelijk functiegerichte coaching, vooral gericht op het leren van het vak, procesgerichte coaching, waarbij het gaat om de persoonlijke ontwikkeling in het werk, en contextgerichte coaching, waar het zoeken naar nieuwe perspectieven en het omgaan met veranderingen in het werk en/of organisatie centraal staan. De auteurs beschrijven aan de hand van een model alle stappen in het coachingsproces. Het model structureert dit proces en geeft houvast bij het methodisch werken.

 • Tussen twee gedachten / R. Hartzema

  Tussen twee gedachten / R. Hartzema

  15/3/18. 'Stel je voor dat je rustig zit'. Zo begint een hoofdstuk in een boek over de wijze waarop we onszelf en de wereld ervaren. De schrijver is geinspireerd door de Tibetaanse lama Tarthang Tulku. 'Tussen twee gedachten' is even fascinerend als Tulku's 'Ruimte, Tijd en Kennis' en tegelijk veel toegankelijker. Dit boek is verbluffend helder geschreven, met veel dagelijkse voorbeelden. Oefeningen zijn onmerkbaar in de tekst verweven. Ruimte, tijd en inzicht zijn de leidende thema's. De tussenliggende gedachtenlijken uit te gaan van twee werelden: 1. een altijd aanwezige rijkdom aan ervaringsmogelijkheden; en 2. een onechte, krampachtige houding daartegenover. Het is daarbij zaak om de tweede wereld voor de eerste in te ruilen. Je zou zeggen dat het nastreven van ervaringsrijkdom ook beperkend is voor iemands bewustzijn, maar misschien is zich beperken op sommige momenten ook in orde... Van de auteur verscheen eerder o.a. "Sjamamisme het genezende evenwicht" (1983).(NBD|Biblion recensie, D.C.J. Grabijn)

 • Jong blijven met tai chi. / Master Lam Kam Chuen

  Jong blijven met tai chi. / Master Lam Kam Chuen

   15/3/18.Tai Chi versterkt je lichaam en verkwikt je geest. Deze eeuwenoude Chinese methode wordt overal te wereld beoefend en wint nog steeds aan populariteit. In jong blijven met Tai Chi presenteert master Lam Kam Chuen, auteur van onder andere: Tai Chi zonder geheimen en Da Cheng Chuan: oefeningen voor het vergroten van de innerlijke kracht een stap voor stap programma dat voor iedereen te volgen is, ongeacht leeftijd of lichamelijke conditie.

 • Montsegur / B. Moerland

  Montsegur / B. Moerland

   15/3/18. In 1244 viel Montségur, de laatst overgebleven burcht van de katharen. De katharen behoorden tot de gnostieke tak van het christendom. De gnostiek vormde vanaf de eerste eeuwen een wezenlijk bestanddeel van het christendom. Maar vanaf die eerste eeuwen zijn de gnostici bestreden door de aanhangers van het christendom zoals wij dat kennen. Met de val van Montségur is die gnostieke tak voorgoed uit onze cultuur verdwenen. Het christendom zoals het nu bestaat, zowel katholiek als protestant, is het gelijk van de overwinnaars van Montségur.In dit boek beschrijft de filosoof Bram Moerland niet alleen de strijd tegen de katharen, zoals die in Zuid-Frankrijk woedde, hij plaatst die ook in een historisch perspectief. Bovendien gaat hij uitvoerig in op de gnostieke leer. Het blijkt dat velen in onze tijd juist in de oude christelijke gnostiek nieuwe inspiratie vinden.Naast de historische feiten beschrijft Bram Moerland zijn eigen ontdekkingstocht van de gnostiek en het katharisme. Hij tekent ons daarbij een verrassende en soms schokkende visie op de ontstaansgeschiedenis van het christendom tot de val van Montségur.

 • Vind je bron. / H. Kunneman

  Vind je bron. / H. Kunneman

   15/3/18.  In zijn lessen aan de conservatoria van Amsterdam en Inholland verweeft Hans Kunneman allerlei meditatievormen: "Daarbij merkte ik dat mijn studenten niet alleen op muzikaal gebied, maar juist ook in het algemeen meer creativiteit en inspiratie ondervonden." Het meditatief luisteren, de basistechniek die hij daarbij gebruikt, beschrijft hij in Vind je bron. "Inspiratie betekent letterlijk influistering. Het is een zacht, subtiel signaal, dat alleen tot ons doordringt als we ons er bewust voor openstellen. Deze gerichte aandacht kun je ook meditatief luisteren noemen." De oefeningen en muziek op de cd helpen je om deze techniek, waarmee je je eigen bron van inspiratie kunt aanboren, in de vingers te krijgen.

 • Jezelf en anderen helen met de Silva-methode / J. Silva & R. B. Stone

  Jezelf en anderen helen met de Silva-methode / J. Silva & R. B. Stone

   15/3/18. José Silva en zijn succesvolle Sitva Mind Control Methode zijn in. 'middels geen onbekenden meer in Nederland. Met op zich heel simpele oefeningen leren we het zogenaamde alfaniveau te bereiken, de toestand waarbij de hersenen hoofdzakelijk alfagolven uitzenden en waarin een volledige ontspanning optreedt. Eenmaal aangekomen op alfaniveau kunnen we ons een bepaalde gewenste toestand voorstellen. Op deze, wijze kunnen we heel bewust de kwaliteit van ons leven beïnvloeden. In dit boek wordt de hier beschreven techniek vooral gebruikt voor de verbetering van onze gezondheid, ons geestelijk en lichamelijk welbevinden. Door naar het alfaniveau te gaan kunnen we één genezingsproces op gang brengen. Silva, geeft een aantal treffende voorbeelden van gevallen waarin met alfatraining echt 'wonderen' werden verricht.

 • De stilte / E. Tolle

  De stilte / E. Tolle

   15/3/18. Eckhart Tolle laat ons zien hoe we rust en onze ware aard kunnen vinden in innerlijke stilte. De kern van zijn boodschap is eenvoudig te begrijpen: als we contact maken met de stilte in ons, laten we ons actieve denken en onze rumoerige emoties achter ons en ontdekken we grote diepten van blijvende vrede, tevredenheid en sereniteit. Sprekende teksten uit De stilte spreekt sieren deze set prachtige kaarten. Elke kaart biedt spirituele leiding en je kunt de doos als standaard gebruiken voor gerichte contemplatie.

 • Tai Chi Chi Kung./ Master Lam Kam Chuen

  Tai Chi Chi Kung./ Master Lam Kam Chuen

   14/3/18. Chi Kung is een Chinese gezondheidsleer die als een wetenschappelijke methode is ontstaan uit prehistorische sjamanistische tradities. Onze natuurlijke energie, chi, is het krachtigste geneesmiddel dat bestaat.Master Lam Kan Chuen ontwikkelde voor dit boek een programma waarbij het natuurlijke evenwicht wordt hersteld en kracht wordt opgebouwd, met als resultaat een gezond en fit lichaam dat beter kan vechten tegen stress en ziekten. De oefeningen en technieken die in dit boek staan versterken de natuurlijke energie en weerstand.

 • Hollandia 85 jaar volharding / W. Vingerhoed

  Hollandia 85 jaar volharding / W. Vingerhoed

   14/3/18. Jubileumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van voetbalvereniging Hollandia 1898-1983.