Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • De Nederlandse prentbriefkaart. / H. Ruyters A. Voet.

  De Nederlandse prentbriefkaart. / H. Ruyters A. Voet.

   21/5/18. Selectie van ruim zeshonderd Nederlandse prentbriefkaarten vanaf het eind van de negentiende eeuw tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw, geordend in enkele tientallen hoofdstukjes. Deze staan nergens genoemd; wel is er een register op onderwerpen (van abattoir tot zwembad), dat veel uitgebreider is en dat ook in het Engels is opgenomen. Deze twee (door)kruisen elkaar. En dan is er ook nog een plaatsnamenregister. Dit maakt het speuren nogal omslachtig. Van alle kaarten wordt een 'catalogusprijs' genoemd, die natuurlijk betrekkelijk willekeurig is ("Een kaart kan zowel duurder als goedkoper worden aangeboden"). De (topografische) verzamelaar zal wellicht baat hebben bij deze richtprijzen. Voor het overige heeft hij hier een zeer uitgebreid overzicht over wat er zoal aan kaarten verschenen is in de ruim honderd jaar dat ze bestaan: per pagina twee of meer afbeeldingen van autobussen, gaarkeukens, boeren, tandartsen, stadsgezichten en valpartijen. Het rode omslag toont een aantal kaarten, belettering in geel. Verzorgd uitgegeven.(Biblion recensie, Jan Rijsterborgh.)

 • Satirische spelen. / Jan Sanders.

  Satirische spelen. / Jan Sanders.

   21/5/18. Keihard getekende satire op de Olympische Spelen van Jan Sanders. Bekend van de kleurenkalender voor Sigma Coatings en het laatst verschenen cartoonboek 'Rukwinden'. Deze uitgave bevat minder zoekplaatjes; het zijn zwart-wit prenten met rood als steunkleur. Iedere bladzijde toont een uit zijn verband gerukte (letterlijk en figuurlijk) situatie uit de sportwereld. Sportverdwazing ten top, veel afgerukte ledematen en uitgerukte ingewanden en organen. Opschudding veroorzakende plaatjes van agressief afgebeelde sporters, haastig magistraal getekend. Meer een boek voor de anti-sportfans of nuchtere sportliefhebbers. Overzichtelijke prenten met een duidelijke grap, groot formaat: 24 x 32 cm met harde kaft.

 • Het boerenbeestenboek. / Ditte Merle

  Het boerenbeestenboek. / Ditte Merle

   21/5/18. Een boek vol boerenbeesten. Het koebeest, de krulstaart, de mekkerende geit... Ze wonen bij de boer en de boerin. Je leest over slimme varkens, over oude paarden in een bejaardenhuis en over konijnen die van muziek houden. Is het leven op een boerderij leuk? Veel dieren vervelen zich. Hun stal is donker en ze hebben geen stro. Zit een kistkalf in een kist? Scharrelt een scharrelkip buiten? Waarom hebben koeien gele oorbellen? Vrijen boerenbeesten met elkaar? Sommige koeien worden gemolken door robots. Ook het voeren gaat automatisch. En weet je dat er boerderijen zijn met struisvogels en elanden? Eén ding is zeker. Als je dit boerenbeestenboek gelezen hebt, kijk je anders naar je melk, je kippenboutje, je schoenen en naar alles wat op een boerderij gebeurt.

 • Zomerhitte / Jan Wolkers.

  Zomerhitte / Jan Wolkers.

   21/5/18. Tijdens een hete zomer op het eiland Texel ontmoet een natuurfotograaf een beeldschoon meisje. Er ontwikkelt zich een vurige romance, die een onverwacht criminele wending krijgt als het meisje betrokken blijkt bij drugssmokkel. Zomerhitte is een Wolkers pur sang, waarin alle elementen uit zijn rijke oeuvre terugkeren: liefde en dood, kunst en religie, noodlot en geweld.

 • Geillustreerde antieke wapens encyclopedie / A. E. Hartink.

  Geillustreerde antieke wapens encyclopedie / A. E. Hartink.

   21/5/18. Deze onmisbare encyclopedie over antieke vuurwapens is speciaal samengesteld voor wapenliefhebbers, wapenverzamelaars en overheidsdiensten.U vindt in dit boek:*een beschrijving van de geschiedenis van het vuurwapen*een uitgebreide beschrijving van de wapenterminologie*uitvoerige technische informatie over wapentechniek en wapensystemen*informatie over wapenontwikkelingen, wapenfabrikanten en wapenmerken uit de vorige eeuwen*een uitgebreid register waarmee u bepaalde wapens of onderwerpen snel kunt opzoeken*vele honderden kleurenfoto's en tekeningen.

 • Nieuwetijdskinderen / P. Wierenga

  Nieuwetijdskinderen / P. Wierenga

   20/5/18. Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelige, hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk. Vaak hebben deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid. Ook ADHD kinderen, met de vormen ADD en PDD-NOS, en Autistische kinderen vallen onder de Nieuwetijdskinderen, dit omdat hun problematiek in de meeste gevallen dezelfde achtergrond heeft: overgevoeligheid.Het blijkt in de praktijk dat er veel overgevoelige kinderen zijn die zich intens verdrietig voelen en niet aan kunnen geven waarom ze zich zo voelen. Dit kan een oorsprong hebben in het feit dat ze in aanleg een tweeling geweest zijn. Dit kan al vroegtijdig verstoord zijn waarbij de vrucht afgedreven werd, maar het verlatingsgevoel bij het kind dat geboren is kan een heel leven duren. Het eenzaamheidsgevoel, het niet-compleet zijn gevoel, verdriet en het gevoel hebben altijd iemand te missen komt heel veel voor.

 • De outsiders / J. Flanagan

  De outsiders / J. Flanagan

   20/5/18. In Skandia worden jongens tot krijgers en zeelieden opgeleid in een zogenaamde 'broederband', een team waarin ze naast gevechtstechnieken alle vaardigheden leren die ze als bemanningslid van een schip nodig hebben. John Flanagan, schrijver van de internationale bestsellerserie 'De Grijze Jager', schept in 'Broederband' een wereld vol avonturen op zee, met sluwe piraten en heftige gevechten.

 • Groeienderwijs / E. Vervaet

  Groeienderwijs / E. Vervaet

   20/5/18. Peuters (3-4 jaar) laten hun fantasie de vrije loop: 'Ik was een ridder en toen reed ik met mijn paard naar oma in Spanje'. Als een peuter met zijn ouders ergens op bezoek is, vangt hij allerlei dingen op die hij nauwelijks kan plaatsen, maar waar anderen wel geboeid naar luisteren en op reageren. Daarom bedenkt hij nu een interessant klinkend verhaal waarvan hij drommels goed weet dat het niet echt is gebeurd. Moet je dat als volwassene afremmen? Nee: luister er geamuseerd naar en prijs hem voor het grappige verhaal.

 • Nederland 1500-1815 / J. de Vries & A. van der Woude

  Nederland 1500-1815 / J. de Vries & A. van der Woude

   20/5/18. Moderne economische groei is in Nederland begonnen. Terwijl in de rest van Europa pas eind 18de, begin 19de eeuw de eerste cyclus van start ging, voltrok zich in Nederland van 1500 - 1815 de eerste ronde van moderne economische groei. Nederland viel in die periode op door de hoge graad van verstedelijking, door het hoge verbruik van energie, door een zeer ontwikkeld produktieniveau. De bevolking was goedgeschoold, en er was een wereldwijd handelsnetwerk niet gigantische pre-multinationals. Er bestond een geavanceerd belastingstelsel, een immense staatsschuld, een verstopte arbeidsmarkt, een grote mate van verdraagzaamheid en een bloeiende en opvallend gedemocratiseerde geestelijke en materiële cultuur. Al deze facetten, die onmiddellijke parallellen met actuele ontwikkelingen oproepen, worden door dr. Jan de Vries en dr. Ad van der Woude op een zeer toegankelijke en volstrekt wetenschappelijk verantwoorde wijze beschreven.

 • Samenwerking en Confrontatie. / G. A. Geerts.

  Samenwerking en Confrontatie. / G. A. Geerts.

   19/5/18. Vooral zeer uitvoerig worden in dit boek veldslagen en veldtochten beschreven. Aan de tocht naar Rusland worden zelfs vijftig pagina's gewijd. Belangrijke generaals uit de periode als Dirk van Hogendorp, J.W. Janssens en vooral C.R.Th. Krayenhoff die ook minister waren, krijgen nauwelijks aandacht. Het is vooral een verhaal over militaire eenheden en het woord 'confrontatie' in de titel moet men dan ook uitdrukkelijk als 'militaire confrontatie met de vijand' lezen. Een politiek-militair conflict als met de Fransman Demarcay in 1807 wordt bijvoorbeeld niet vermeld. Veel nadruk valt op Dumonceau, Davoust, Cort Heyligers en De Constant Rebecque. Het is geen wetenschappelijk werk; een persoonsregister wordt gemist, maar dit boek vult een lacune in de militaire geschiedenis van ons land. De politieke geschiedenis van de Bataafs-Franse tijd wordt slechts zijdelings aangestipt. Het is vooral van belang voor historisch geinteresseerde militairen. Vlot geschreven en rijk geillustreerd (achterin plotseling in kleur).(Biblion recensie, Prof. dr. L. Turksma)

 • Majoor van Oranje / H. Jongbloed

  Majoor van Oranje / H. Jongbloed

   19/8/18. Een onbekend dagboek, van een onbekende militair: het is een zeldzame en spectaculaire vondst die in het Nationaal Archief werd gedaan. Het zijn de memoires van Jacobus Hojel, geboren in 1779 in Den Haag, maar al jong naar het buitenland vertrokken. In 1813 keert hij, inmiddels officier, terug om Nederland te bevrijden van de Fransen. Vanaf dat moment houdt Hojel zijn dagboek bij. Het groeit uit tot een ongeëvenaarde inside story van de eerste jaren van ons koninkrijk. Hojel is ooggetuige van talrijke belangrijke historische momenten: de inhuldiging van Willem I in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de Belgische opstand in Brussel in 1830 en de Tiendaagse Veldtocht een jaar later. Daar biedt hij zijn paard aan de kroonprins - de latere Willem II - aan, nadat diens eigen rijdier onder hem was weggeschoten door een kanons¬kogel. Willem II en Hojel blijven nog jarenlang be-vriend.Hojel beschrijft tijdens zijn rei¬zen door het nog jonge Nederland (per stoomboot en trein), de mensen die hij tegenkomt en zijn belevenissen.

 • Techniek in schoonheid / H. Stevens & C. de Jonge

  Techniek in schoonheid / H. Stevens & C. de Jonge

   19/5/18. Jaarboeken van musea brengen het museum in de huiskamer met een tweevoudig effect: wie niet in de gelegenheid is een museum te bezoeken, kan toch op afstand meegenieten van de besproken museumstukken; en menigeen wordt door die boeken verleid om het betreffende museum te gaan bezoeken. Daarbij komt nog een derde effect: in die boeken kan men voorwerpen afbeelden uit kelders en depots, die zelden of nooit worden tentoongesteld. Voor dit boek gelden de genoemde effecten nog sterker, omdat het hier een al lang afgesloten collectie betreft. De Marinemodellenkamer begon in 1817 met verzamelen en werd in 1889 opgeheven. Daarna werden de 1600 verzamelde objecten overgebracht naar het Rijksmuseum in Amsterdam. In 18 hoofdstukken wordt een aantal museumstukken in vlotte tekst omschreven. Bij de vele soorten oude en nieuwe illustraties (kleur en zwart/wit) is fotograaf Cees de Jonge erin geslaagd van veel objecten het specifieke karakter of de schoonheid ervan weer te geven.(Biblion recensie, Jaap A.M. Kramer.)

 • Het journaal van Bontekoe / L. Nijgh

  Het journaal van Bontekoe / L. Nijgh

   18/5/18. De gedenkwaardige beschrijving van de reis naar Oost-Indie van schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe uit Hoorn, in de jaren 1618 tot en met 1625. Met een bijdrage van Piet Boon.

 • Vogelvlucht / J. Downer

  Vogelvlucht / J. Downer

   18/5/18. De aarde zoals je haar nog nooit gezien hebt! Elke bladzijde uit dit fantastische boek toont ons wat de vogels zien die hoog in de lucht voorbijtrekken. Kronkelende oevers, zonsondergangen, bergen, ravijnen en kolkende zeeën. En de dieren die ze tegenkomen: pelikanen die duiken naar vis, een tijger die drinkt uit een beek, de migratie vanrendieren, spelende dolfijnen, en - in de verlatenheid van de woestijn - een nomadenfamilie. Het boek sluit af met een making-of-hoofdstuk.  De aarde in vogelvlucht, een fantastisch avontuur!

 • Handboek voor de koeltechniek / H. A. van Ingen Schenau

  Handboek voor de koeltechniek / H. A. van Ingen Schenau

   18/5/18.Handboek voor de koeltechniek; ten dienste van de opleiding voor scheepswerktuigkundigen, koelmachinisten, koelmonteurs en zelfstudie; Dl. 1; Industriële- en scheepskoelinstallaties.

 • Amsterdamsche tafereelen./ J. Ter Gouw.

  Amsterdamsche tafereelen./ J. Ter Gouw.

   18/5/18.  Jan ter Gouw (Amsterdam, 16 december 1814 - Hilversum, 9 januari 1894), pseudoniem Aurelius, was een Nederlandse schoolhoofd en geschiedkundig schrijver. Hij schreef gedichten, brieven en novellen en genoot bekendheid als geschiedenisschrijver van Amsterdam.

 • Natuurkunde eenvoudig uitgelegd./ J. teichmann & T. Krapp

  Natuurkunde eenvoudig uitgelegd./ J. teichmann & T. Krapp

   17/5/18. Als jij met Einstein in de lift durft te stappen, dan beleef je fantastische avonturen. Stel dat de liftkabel breekt. Volgens de personenweegschaal wegen Einstein en jij dan niets meer! Hoe kan dat? Hoe weet je dat je naar beneden valt en niet gewichtloos door het heelal zweeft? Met deze gedachte-experimenten, praktische experimenten en een heleboel proeven die je zelf kunt doen, maakt Jürgen Teichmann je vertrouwd met de basisprincipes van de fysica. Want natuurkunde is overal om je heen. En wie de natuurkundewetten begrijpt, bekijkt de wereld met andere ogen.

 • De twaalf rovers / P. Biegel.

  De twaalf rovers / P. Biegel.

   17/5/18. Twaalf stoere rovers, die de schat van de koning willen stelen, ontdekken na elf mislukte pogingen dat goud pas waarde krijgt als je het weggeeft.

 • Handboek survival medicine / C. Motz

  Handboek survival medicine / C. Motz

   17/5/18. Het 'Handboek Survival Medicine' is gebaseerd op de vier elementen: lucht, vuur, water en aarde. In het eerste deel van het boek gaat het over zelfredzaamheid, het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven en het werken vanuit je eigen kracht. Praktische handvatten met betrekking tot overleven worden gerangschikt naar volgorde van belangrijkheid: zuurstof, warmte, vocht en voedsel. In het tweede gedeelte komt een sterk geprotocolleerde benadering van de eerste hulp in afgelegen gebieden of omstandigheden aan bod. Het onderdeel environmental medicine gaat vooral over de invloed van omgevingsfactoren die met hoogte, hitte, vochtigheid, koude en preventieve gezondheidszorg en hygiëne te maken hebben. Tot slot bespreekt de auteur een aantal aspecten uit de traditionele geneeskunde, zoals van oudsher gepraktiseerd door de blotevoetendokter in Azië, waarbij je zonder hulpmiddelen toch hulp kunt verlenen door acupressuur. Het boek is een 'must' voor iedereen die zich buiten de gebaande paden begeeft. Dit boek reikt een aantal eenvoudige handvatten en inzichten aan om onvoorziene situaties te leren hanteren en in te schatten.

 • Zwarte weduwe / Ross & Hartman

  Zwarte weduwe / Ross & Hartman

   17/5/18. Een serie bloedige aanslagen treft het hart van Europa. Sir Charles Cavendish, hoofd van de NAVO- veiligheidsdienst, laat zijn Special Force-team een verdachte achtervolgen om zo meer informatie over de daders te achterhalen. Tot hun verbijstering leidt het spoor naar het huis van een NAVO-topman. Dan vindt er een nieuwe aanslag plaats, ditmaal in Amsterdam. De contouren van een gruwelijk complot worden zichtbaar, en in een race tegen de klok proberen teamleden Adam Kaplan en Carrie Montevagio nieuwe aanslagen te voorkomen. Wanneer ze achter de daders komen, neemt Carrie een levensgevaarlijk besluit. Adam zal alles op alles moeten zetten om zijn partner niet te verliezen.

 • De kooi / J. Malerman

  De kooi / J. Malerman

   17/5/18. Aanvankelijk negeerden de mensen de bizarre getuigenissen op het nieuws. Maar er kwamen er steeds meer en ze kwamen van steeds dichter bij huis. Algauw hoorden we dat het bij ons op straat gebeurde, om de hoek. De televisie ging op zwart, de radio zweeg en het internet viel uit. Telefoons stopten met overgaan. En we konden niet meer naar buiten. Want daar zijn zij. En zij mogen niet gezien worden… Malorie voedt haar kinderen binnen op. Iets anders is ondenkbaar. Nog nooit zijn ze buiten geweest.Het huis is stil, de deuren zijn vergrendeld, de gordijnen gesloten. De ramen zijn afgedekt met matrassen, vastgespijkerd in de kozijnen.  De kinderen slapen. Straks zal ze hen wakker maken en hen blinddoeken. Vandaag zullen ze het huis verlaten. Vandaag zetten ze alles op het spel.

 • De labyrintrenner. De doodskuur / J. Dashner

  De labyrintrenner. De doodskuur / J. Dashner

   16/5/18. WICKED heeft alles afgepakt van Thomas. Zijn identiteit, zijn geheugen en nu ook zijn enige vrienden: die uit de Laar. Maar het einde is nabij. Alle beproevingen zitten erop, na nog een allerlaatste test. Maar zal iemand die overleven? Wat WICKED niet beseft is dat de herinneringen van Thomas veel verder teruggaan dan de organisatie vermoedt. En daarom weet Thomas dat hij geen woord moet geloven van wat ze zeggen. Thomas ontsnapte uit het Labyrint. Hij overleefde de Schroei. En hij zal alles op alles zetten om zijn vrienden te redden. Maar het is de waarheid zelf die echt een einde aan alles zal maken. De tijd voor leugens is voorbij.

 • De 5 van Bernlef

  De 5 van Bernlef

   16/5/18. Gedeelde levens, hersenschimmen, het begin van tranen, buiten is het maandag, op slot.

 • De oorlogen van Napoleon / M. Rapport

  De oorlogen van Napoleon / M. Rapport

   16/5/18. Tweehonderd jaar geleden, in 1815, werd keizer Napoleon Bonaparte in de Slag bij Waterloo definitief verslagen. De oorlogen die Napoleon voerde tussen 1792 en 1815 zijn van grote betekenis geweest voor de geschiedenis van Europa. Veel landen waaronder Nederland zien Napoleons bewind zelfs als het startpunt van hun moderne geschiedenis. In De oorlogen van Napoleon beschrijft Mike Rapport het ontstaan en verloop van Napoleons oorlogen, de manier waarop oorlogen toentertijd werden uitgevochten, en de sociale en politieke erfenis van deze oorlogen voor onze huidige wereld.

 • In dertig dagen uit je burnout./ C. Karsten

  In dertig dagen uit je burnout./ C. Karsten

   15/5/18. Carien Karsten ontvangt in haar praktijk als psychotherapeut en managementconsultant veel mensen die door hard werken burnout zijn geraakt. Zij heeft hen geholpen hun leven en werk opnieuw in te richten. De beklemmende ervaring van burnout is omgezet in meer plezier in leven en werk dan ooit tevoren. In dit boek geeft Carien Karsten een antwoord op vragen waarmee mensen met burnout vaak rondlopen, zoals: - Hoe maak ik het best gebruik van mijn talenten? - Hoe ontdek ik wat ik leuk vind? - Hoe zorg ik ervoor dat mijn werk geen energie vreet, maar geeft?  In In dertig dagen uit je burnout staan de stappen van het ACCES-protocol beschreven. ACCES is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en staat voor: Analyse van de werkgerelateerde problemen en situatie van de werknemer; Conditieherstel; verandering van Cognities; verbetering van het Effectief functioneren in het werk; en Stabiliseren van het resultaat.

 • Maak van uw tuin een vogelparadijs / M. Bastin N. de Haan

  Maak van uw tuin een vogelparadijs / M. Bastin N. de Haan

   15/5/18. In maak van uw tuin een vogelparadijs, een inspirerende gids met handige tips en ideeën van Nico de Haan en sfeervolle tekeningen van Marjolein Bastin, richten we ons op het meest geliefde stukje natuur: de tuin. Hoe maakt u van tuin een vogelvriendelijke omgeving? Hoe trekt u vogels aan door het aanbieden van voedsel, water en beplanting? Hoe stimuleert u het nestelen in uw tuin?

 • Op zoek naar innerlijke vrede / M. George

  Op zoek naar innerlijke vrede / M. George

   15/5/18. Wie het spirituele aspect van ons drukke bestaan verwaarloost, wordt erg gevoelig voor stress en frustraties. Op zoek naar innerlijke vrede leert ons meer persoonlijke voldoening te bereiken. Deze rijkelijk geïllustreerde gids combineert daartoe filosofische reflectie, intuïtieve spirituele wijsheid en tips voor praktische zelfontplooiing. Het boek is zo een ideaal hulpmiddel bij het herontdekken van de aangename, waarachtige manier van leven waarbij we ons allemaal goed voelen.Mike George leert ons hoe we, door voldoende aandacht te besteden aan het spirituele, helderder en diepgaander gaan nadenken. Zo bereiken we een grotere zelfkennis, meer zelfrespect en een diepere gemoedsrust. Het is de beste manier om weer meer te leren genieten van het leven. In Op zoek naar innerlijke vrede brengt Mike George inzichten, meditatieoefeningen en visualisaties uit verschillende tradities van over de hele wereld bijeen. Aan de hand van die praktische oefeningen leren we de zorgen die ons waarnemingsvermogen al te vaak vertroebelen van ons af te zetten. Vervolgens kunnen we in alle vrijheid op zoek gaan naar een betere persoonlijke voldoening.

 • Schaken voor beginners / W. N. Panov

  Schaken voor beginners / W. N. Panov

   15/8/18. Handboek schaken, met de regels, combinatie- en positiespel, schaakproblemen, standaardspelen, openingen, open- en half-open spelen, gesloten spelen en analyses.

 • Het olieverfboek / D. Pyle E. Pearce

  Het olieverfboek / D. Pyle E. Pearce

   14/5/18. Het complete handboek voor kunstenaars.

 • Om de stembus / D. J. Elzinga & G. Voerman

  Om de stembus / D. J. Elzinga & G. Voerman

   14/5/18. Het boek wordt ingeleid door kamervoorzitter Deetman en geeft een overzicht van de verkiezingsaffiches uit de periode 1918-1989. De samenstellers hebben met grote moeite dit boek samengesteld uit materiaal uit particulier bezit en uit officiële archieven. Zij hebben met deze uitgave de kunst en politiek visueel gemaakt; 75 jaar verkiezingsaffiches in volle kleur biedt een prachtig historisch overzicht van een steeds veranderende maatschappij. Het is goed dat dit waardevolle materiaal is ontsloten en thans toegankelijk is voor iedereen: de minnaar van prenten, de politicus, de historicus, studenten in het bijzonder. Een prettig lezend boek, met een uitstekende weergave van het prentmateriaal! Met een overzicht van de zetelverdeling in de Tweede Kamer (1918-1989) en een verklarende lijst van partijafkortingen.(Biblion recensie, P. Redman.)