Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Numerologie / K. Roquemore

  Numerologie / K. Roquemore

   14/10/18. Om meer van onszelf - en anderen- te weten te komen, biedt de numerologie, de leer der getallen, een uitstekende handgreep. Numerologie werd reeds eeuwen gelden door grote wijsgeren toegepast. Zij wisten al dat elk geval zijn eigen karakterisitiek en vibratie heeft. Aan de hand van eenvoudige regels kunt u er snel achter komen hoe getallen uw leven beïnvloeden: uw ware innerlijk, uw optreden naar buiten en uw lotsbestemming worden in NUMEROLOGIE treffend beschreven. Het boek is een bron aan informatie over carriere, huwelijk, liefde en het opvoeden van kinderen. Door de vele sprekende voorbeelden is Kathleen Roquemore er zeer goed in geslaagd een helder en toegankelijk handboek te maken.

 • De Erfenis Van Thomas Hodgkin. / J. Terlingen

  De Erfenis Van Thomas Hodgkin. / J. Terlingen

   14/10/18. De Erfenis van Thomas Hodgkin.Vanaf de allereerste symptomen tot en met de gevolgen van de behandeling na tien, vijftien jaar beschrijft hij in dit boek wat patienten met een Hodgkin- of een non-Hodgkinlymfoom in de mensen in hun omgeving moeten weten om te overleven. Terlingen is de mensen in hun omgeving moeten weten om te overleven. Terlingen is schrijver en docent aan de Hogeschool voor Journalistiek.

 • Inca/Peru-3000 jaar geschiedenis

  Inca/Peru-3000 jaar geschiedenis

   14/10/18. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel, in 1990. Met honderden illustraties in kleur en zwart/wit.

 • I Ching. / R. Ritsema & S. Karcher

  I Ching. / R. Ritsema & S. Karcher

   14/10/18.Het klassieke Chinese Boek der Veranderingen; nieuwe vertaling uit het Chinees met inleiding en concordantie.

 • Goud uit graan. / R. Daalder

  Goud uit graan. / R. Daalder

   13/10/18. Handel en scheepvaart met het Oostzeegebied legden de basis voor onze Gouden Eeuw. Tienduizenden zeelieden op duizenden schepen waren jaarlijks betrokken bij de vaart naar Riga, Dantzig, Koningsbergen en talloze andere plaatsen rond de Oostzee. De handel in graan nam in deze Oostzeehandel een centrale plaats in. Hout en graan werden geïmporteerd uit het Oostzeegebied, terwijl de Hollandse, Friese en Groninger schippers textiel, bier, haring, kaas, boter en later ook zout, wijn en koloniale waar exporteerden.Handel en koopmansgeest, ondernemingszin en innovatief vermogen bezorgden de Nederlanders een oppermachtige positie in de internationale handelswereld. Deze handel begon met het Hanze-verbond in de 13de eeuw en groeide uit tot de belangrijkste pijler waarop de Nederlandse economie van de Gouden Eeuw rustte.De rijk geïllustreerde publikatie Goud uit Graan, waarin de relatie tussen Nederland en de landen in het Oostzeegebied in de periode 1600-1850 centraal staat, geeft een treffend beeld van deze handel en scheepvaart.

 • Een woordenboek van de filosofie / A. R. Lacey & P. Wesly.

  Een woordenboek van de filosofie / A. R. Lacey & P. Wesly.

   12/10/18. In dit boek wordt aandacht besteed aan kentheorie,metafysica en filosofische logica.

 • In een ommezien / P. Veenstra

  In een ommezien / P. Veenstra

   12/10/18. Uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Andijk.

 • De vaarvoiling

  De vaarvoiling

   12/10/18. Fotoboeken.Hoogkarspel , Grootebroek.

 • Villa Alewijn / L. Jonkhoff

  Villa Alewijn / L. Jonkhoff

   12/10/18. Achter de negentiende-eeuwse gevel van Grote Oost 26 gaat een lange geschiedenis schuil. Toen de huidige eigenaar Leo Melcherts het rijksmonument in 2006 kocht, had het pand al ruim 130 jaar lang niet meer als woonhuis gediend. Er werd een omvangrijk restauratie/verbouwingsplan gestart om het pand niet alleen opnieuw geschikt te maken voor bewoning maar het tevens in zijn volle glorie te herstellen.Tijdens deze restauratie kwamen oude bouwsporen tevoorschijn die meer inzicht gaven in de historie van het monument. Zo bleek het pand oorspronkelijk uit twee woonhuizen te hebben bestaan en voerden de oudste bouwsporen terug naar de vijftiende eeuw. In de lange gang van het huidige woonhuis is prachtig begin achttiende-eeuws stucwerk bewaard gebleven.

 • Verborgen steden / H. Sarfatij.

  Verborgen steden / H. Sarfatij.

   11/10/18.Stadsarcheologie is in opkomst. De laatste tientallen jaren hebben opgravingen in oude binnensteden grote belangstelling getrokken.

 • Quantum-Touch / R. Gordon

  Quantum-Touch / R. Gordon

   11/10/18. Quantum-touch is een belangrijke doorbraak in de kunst van genezen met de handen. Of je nu chiropractor, fysiotherapeut, energetisch genezer bent, aan lichaamswerk doet of in een ander medisch beroep werkzaam bent, met quantum-touch kun je een dimensie aan je werk toevoegen die tot nu toe onmogelijk leek. In dit boek maak je kennis met speciale adem- en lichaamsconcentratietechnieken, waarmee je je energie op een zodanig niveau kunt brengen dat een lichte aanraking al voldoende is om houdingscorrecties te bewerkstelligen. Botten vallen na aanraking spontaan in hun juiste positie terug. Pijn en ontstekingen verminderen en genezingprocessen verlopen sneller. Kinderen kunnen het zich spelenderwijs eigen maken, zo simpel is de techniek, maar toegepast door artsen, acupuncturisten en in de chiropraxie heeft het een enorm effect.

 • De zwarte non / Maria Monk

  De zwarte non / Maria Monk

   11/10/18. Antipapistisch relaas uit sektarisch-protestantse kring in Canada in de 19e eeuw, waarin vermeende zedelijke misstanden in een klooster gehekeld worden.

 • De Laatste Bekentenis Van Mabel Stark./ R. Hough.

  De Laatste Bekentenis Van Mabel Stark./ R. Hough.

   11/10/18. Mabel Stark heeft altijd dingen verborgen moeten houden: dat ze uit een inrichting is ontsnapt, dat ze diverse nog niet ontbonden huwelijken met zich meesleept. Door haar naam te veranderen herkrijgt ze haar vrijheid, maar als haar verleden haar inhaalt, wordt die vrijheid direct beknot. Op hoge leeftijd biedt alleen een bekentenis over een van haar vele mannen een dramatische uitkomst.Mabel Stark maakte aan het begin van de vorige eeuw naam als de bekendste vrouwelijke dompteur in de geschiedenis. Door haar tijger act bij het Ringling Brothers Barnum & Bailey Circus groeide ze uit tot een historische heldin. Stark overleefde een tiental aanvallen van tijgers, en vijf echtgenoten. In een roman die leest als een autobiografie vertelt de 80-jarige Mabel Stark haar verhaal.

 • Griekse mythen / Robert Graves

  Griekse mythen / Robert Graves

   10/10/18. Te midden van de vele boeken die aan de Griekse mythologie zijn gewijd, nemen de twee deeltjes The Greek Myths, door Robert Graves (1895-1985) voor de bekende Pelican-reeks geschreven, een heel eigen plaats in. Ze vallen op door drie zaken: de uitvoerigheid waarmee verschillende versies van zo goed als alle Griekse mythen worden verhaald; de nauwkeurigheid in de vermelding van antieke bronnen; de fantasierijke interpretaties die Graves van de mythen geeft. De nu in een verzorgd gebonden deel verschenen vertaling van deze zeer boeiende, maar met voorzichtigheid te hanteren boekjes, is uitstekend. Een beetje jammer is dat er voor 'argeloze gebruikers' geen inleiding is toegevoegd over de bijzondere theorieën die Graves er met betrekking tot de Griekse mythologie op na hield (hij beschouwde de meeste mythen als een weergave van de overgang van een matriarchale naar een patriarchale samenleving; voor deze ontwikkeling is geen enkel bewijs te leveren!) Aan deze herdruk is een zeer welkom register (30 blz.) toegevoegd.(Biblion recensie, Dr. Rudi van der Paardt.)

 • Reiki, heel jezelf en anderen. / B. Muller & H. Gunther

  Reiki, heel jezelf en anderen. / B. Muller & H. Gunther

   10/10/18. Handboek voor de praktijkReiki is een oude Japanse heelkunst, gebaseerd op handoplegging, waarbij energie vrijkomt die heling bevordert. Deze therapie werkt zeer eenvoudig en wint daardoor snel aan populariteit. Het eerste deel bevat de geschiedenis van Reiki. In het tweede deel tonen duidelijke foto's hoe de lezer bij zichzelf, bij anderen en bij dieren Reiki kan toepassen.

 • Die Kunst traditioneller Thaimassage./ H. Brust

  Die Kunst traditioneller Thaimassage./ H. Brust

   10/10/18. Met zwart/wit foto s.

 • Buy-ology / M. Lindstrom

  Buy-ology / M. Lindstrom

   10/10/18. Een van de 10 beste marketingboeken aller tijden volgens Management Team. Hoeveel weten we over ons koopgedrag? Wat stuurt werkelijk ons koopgedrag in een wereld waarin we constant door de media worden bestookt met boodschappen? Een opvallende advertentie, een catchy slogan, een aanstekelijke jingle? Of nemen we koopbeslissingen zo diep in ons onderbewustzijn dat we ons er nauwelijks bewust van zijn? In Buy*ology presenteert Martin Lindstrom de resultaten van een zeer ambitieus onderzoeksproject waarin de meest geavanceerde hersen-scanmethoden worden gebruikt en waaraan wereldwijd meer dan 2.000 vrijwilligers deelnamen. De verrassende en grensverleggende conclusies tonen aan dat we onszelf regelmatig voor de gek houden als we een bewuste beslissing denken te nemen.

 • The Essence of Truth./ M. Heidegger

  The Essence of Truth./ M. Heidegger

   10/10/18. Martin Heidegger is one of the most important and influential philosophers of the 20th Century. A major figure in the development of phenomenology, his work also profoundly influenced many of the intellectual movements that followed in his wake, from Sartre's Existentialism to Derrida's deconstructionism. Towards the Definition of Philosophy brings together two seminal lectures that mark a breakthrough moment in Heidegger's thought and introduces the major themes that he would develop in his opus Being and Time.

 • De draagbare Nietzsche / F. Nietzsche

  De draagbare Nietzsche / F. Nietzsche

   10/10/18. Geen negentiende-eeuwse filosoof was en is zo controversieel als Friedrich Nietzsche (1844-1900). Voor sommigen is hij een geperverteerde en immorele nihilist, anderen beschouwen hem als de schepper van een nieuwe cultuur. Het apodictische van zijn uitspraken en de overdaad aan ongerijmdheden in zijn werk maken begrijpelijk waarom men bij Nietzsche alleen in tegenstellingen kan denken. Vaststaat dat hij een stilist was die zijn weerga niet kent. Zijn haarscherpe aforismen getuigen daarvan. Deze selectie van R.J. Hollingdale maakt vooral duidelijk waarom Nietzsche zo'n enorme invloed had en heeft op ons denken. Ze geeft ook de niet-Nietzsche-kenner een helder inzicht in het werk van een man aan wie vete grote filosofen hun inspiratie ontleend hebben.

 • Darwin, dier en recht . P. Cliteur.

  Darwin, dier en recht . P. Cliteur.

   9/10/18. Filosofisch-ethisch onderbouwd voorstel om tot een Universele Verklaring van de Rechten van het Dier te komen.

 • Spiritualiteit voor sceptici / R. C. Solomon

  Spiritualiteit voor sceptici / R. C. Solomon

   9/10/18. Spiritualiteit lijkt vaak een containerbegrip. Wat houdt het nu eigenlijk in? Moet je om spiritualiteit te ervaren ook in iets bovennatuurlijks geloven? En wat is feitelijk het verschil tussen spiritueel en religieus denken? De kritische filosoof Robert Solomon probeert deze en andere vragen te beantwoorden. Hij onderzoekt daartoe de ideeën van bekende denkers als Socrates en Nietszche, Buddha en Kafka. Heeft het leven enige zin, anders dan de betekenis die wij eraan geven. In zijn zoektocht verbindt Solomon spiritualiteit aan emoties als passie en vertrouwen, maar ook aan rationaliteit, wetenschap en gezond verstand.

 • Dromen van Cocagne. / Herman Pleij

  Dromen van Cocagne. / Herman Pleij

   9/10/18. In beeldrijke en meeslepende bladzijden reist Herman Pleij door de markante middeleeuwse verbeeldingen over overvloed en harmonie, naaktloperij en seksuele willigheid, die troost moesten bieden tegen bitterheid van het dagelijks bestaan. Maar de teksten vonden ook andere toepassingen: ze waarschuwden tegen bandeloos en zedeloos gedrag en dienden daarmee vooral voor jongeren als leerschool.

 • De ondergang van Napoleon / A. Zamoyski

  De ondergang van Napoleon / A. Zamoyski

   9/10/18. Na zijn rampzalige Russische veldtocht van1812 verzwakte Napoleons keizerlijke greepop Europa. Wat volgde was eenschaamteloos gegraai om territorium doorde machtigste staten. De uitkomst,vastgelegd op het Congres van Wenen in1815, bepaalde de grenzen van het nieuweEuropa en ligt aan de wortel van veel van deproblemen van vandaag.De belangrijkste beslissingen werdengenomen door tsaar Alexander I vanRusland, de Oostenrijkse kanselierMetternich, de Duke van Wellington, deFranse diplomaat Talleyrand en Napoleonzelf, maar de algemene voorstelling vanhoffelijke staatslieden in elegante Weensesalons klopt niet. Veel cruciale kwestieswerden besloten op het slagveld of gewoonlangs de kant van de weg.Op basis van uitvoerig bronnenonderzoekin zes talen, waaronder de rapporten vanspionnen en informanten, wordt duidelijkdat het nieuwe Europa werd gesmeed doormannen in de greep van angst, hebzucht enlust, in een verdorven atmosfeer waarinseksuele gunsten net zo gemakkelijk werdenverhandeld als provincies en de 'zielen' dieze bewoonden.

 • Edelstenen en sterrenbeelden. / S. Sharamon & B. J. Baginski

  Edelstenen en sterrenbeelden. / S. Sharamon & B. J. Baginski

   9/10/18. De kennis van de verborgen krachten van edelstenen stamt uit drie bronnen. De eerste wordt gevormd door de traditionele geschriften en recente publicaties over edelstenen en hun werking, de tweede bestaat uit de herleving van het oude gebruik edelstenen op het derde oog te leggen om langs dit subtiele perssectie centrum naar hun vibraties te leren luisteren, de derde bron is de persoonlijke uitwisseling met de steen bijvoorbeeld via meditatie en contemplatie om zo te ervaren welke eigenschap de steen precies kan ondersteunen en wat zijn werkzaamheid is.

 • Van christen tot antichrist / L. Kalsbeek.

  Van christen tot antichrist / L. Kalsbeek.

   7/10/18. De hernieuwde belangstelling voor het werk van Nietzsche groeit nog steeds.Dit boek volgt het leven van Nietzsche op de voet.

 • Spirituele Numerologie./ J. Gale.

  Spirituele Numerologie./ J. Gale.

   7/10/18.Eindelijk weer eens een nieuw en inspirerend boek over numerologie, dat aan duidelijkheid en helderheid niets te wensen over laat.Bovendien is het een compleet boek. U vindt er alle 'kerngetallen' van de numerologie in zoals: geboortegetal, naamgetal, klinker- en medeklinkergetal, verjaardagsgetal, rijpheidsgetal, getal bij naamsverandering, karmische lessen en nog veel meer.Spirituele numerologie brengt je dichter bij het antwoord op de vragen naar de zin van jouw leven hier op aarde en wat je hier kunt leren. Het is een fascinerende zoektocht naar jezelf en jouw levensbestemming en die van de mensen die je dierbaar zijn.

 • Rêves de princesses

  Rêves de princesses

   7/10/18.Huit Princesses éternelles au destin d'exception, dans une féerie de découpes laser. Un très beau livre-objet à offrir ou à se faire offrir ! Uitknip kunst.Prachtige platen met diverse prinsessen.

 • Oude & Nieuwe Joodse sprookjes en verhalen. / I. Zwi Kanner

  Oude & Nieuwe Joodse sprookjes en verhalen. / I. Zwi Kanner

   7/10/18. In dit boek verhalen die je niet in andere sprookjes boeken vindt, en die een beeld geven van de Joodse geest gedurende duizenden jaren.

 • Uit het sagenland / C. Bruijn & N. van Hichtum

  Uit het sagenland / C. Bruijn & N. van Hichtum

   6/10/18. Eerste deel Europa. Tweede deel Overzeesche gewesten. Derde deel De Wereld delen.

 • Jihad vs. McWorld / B. R. Barber

  Jihad vs. McWorld / B. R. Barber

   5/10/18. Terrorisme en globalisering als bedreigingen voor de democratie.