Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Historische blunders./ E. Chaline

  Historische blunders./ E. Chaline

   24/2/18. De geschiedenis van de mensheid wordt deels bepaald door grote uitvinders en uitvindingen, maar voor iedere Orville of Wilbur Wright waren er tientallen gefrustreerde genieën wier gouden vondsten op niets uitliepen. Ideeën die het ontwerp stadium nooit ontstegen zijn, die in de praktijk niet bleken te werken of die gebruikt werden met kwade intenties. Dit boek is een bloemlezing van ideeën die uitvinders liever zouden vergeten, waaronder: het gebruik en misbruik van aardolie, de pseudowetenschap ‘eugenetica’, de ontdekking van lsd en subprime hypotheken.

 • Bethlehem in de Bangert. / C. Schrickx

  Bethlehem in de Bangert. / C. Schrickx

   24/2/18.In Westerblokker even buiten Hoorn werd in 1475 een vrouwenklooster met de naam Bethlehem opgericht. De grote stichtingsgolf van kloosters, die eind veertiende eeuw begon, was al enige tijd over zijn hoogtepunt heen. Waarom kwam aan het einde van de vijftiende eeuw nog een nieuwe kloostergemeenschap tot stand en wat zegt dit over de vitaliteit van het kloosterleven in die tijd? Tussen 2003 en 2008 is dit klooster voor een groot gedeelte opgegraven. De inrichting van het kloosterterrein kon hierdoor grotendeels worden gereconstrueerd. Er zijn ook veel voorwerpen opgegraven, zoals devotionalia van pijpaarde en terracotta, die een beeld geven van het kloosterleven. Aan de hand van deze archeologische en van historische bronnen beschrijft Christiaan Schrickx waarom het klooster werd gesticht en hoe het leven binnen de kloostermuren was vormgegeven. Een grote rol blijkt hierbij te zijn weggelegd voor de Orde van het Heilig Kruis.

 • De opstand in zwart-wit / D. R. Horst

  De opstand in zwart-wit / D. R. Horst

   24/2/18. Dit boek biedt voor het eerst een volledig overzicht van de voorstellingen die de strijdende partijen produceerden in de periode van de Beeldenstorm tot de moordaanslag op Willem van Oranje in 1584. Aan de orde komen de functie van de prenten als propagandamiddel, de vervaardiging en distributie en de censuur door de overheid. Met de systematische publicatie van dit - vaak niet eerder beschreven -beeldmateriaal worden nieuwe bronnen ontsloten. Daarmee is dit boek een uniek document voor historici en alle geïnteresseerden in de Nederlandse Opstand en de Tachtigjarige Oorlog.

 • De VOC in bedrijf 1602-1799 / H. Stevens

  De VOC in bedrijf 1602-1799 / H. Stevens

   24/2/18. De Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1799) is vooral bekend geworden door haar commerciële successen. De scheepsladingen specerijen die de haven van Amsterdam werden binnengevaren legden de basis voor de Nederlandse Gouden Eeuw en een enorm overzees handelsnetwerk. Maar de VOC was meer dan een eenvoudig kantoor voor handel op Azië. De Compagnie is nog het best te beschouwen als een grootschalige onderneming waarvan de activiteiten zich over de hele wereld en over tal van bedrijfstakken uitstrekten.De VOC in bedrijf geeft inzicht in deze veelzijdigheid van de Compagnie. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum (waaronder een scheepsmodel, een drukletter, fragmenten van een brandspuit, een speld en een rol tabak) komen verschillende aspecten uit de geschiedenis van de VOC aan de orde. De Compagnie als handelaar, transporteur van goederen en mensen, als scheepsbouwer en reder, als militaire macht, heerser en zendeling - in De VOC in bedrijf maakt u kennis met de vele gedaanten van de eerste multinational ter wereld.

 • Grote atlas van de wereldgeschiedenis / K. Santon & L. MacKay

  Grote atlas van de wereldgeschiedenis / K. Santon & L. MacKay

   24/2/18. De Grote atlas van de wereldgeschiedenis blikt vanuit de eenentwintigste eeuw terug op de geschiedenis van de gehele wereld. Van archeologische ontdekkingen tot hedendaagse kwesties. Regio's en gebeurtenissen worden onder de loep genomen in fascinerende teksten, talloze illustraties en speciaal vervaardigde, kleurrijke kaarten.

 • In de binnenlanden van Java / G. Termorshuizen

  In de binnenlanden van Java / G. Termorshuizen

   24/2/18. In de jaren twintig van de vorige eeuw nam de verkenning van de Indische archipel en zijn volkeren een aanvang. De expedities stonden onder leiding van wetenschappers en bestuursambtenaren. De Indische pers fungeerde als doorgeefluik voor de (bij de lezers populaire) reisverslagen. Men vond - in de geest van het verlicht liberalisme - dat plaatsing van de verslagen de kennis van de bevolking over de Indische archipel vergrootte. Vaak stond de tropische natuur met haar verrassingen en dreigingen (tijgers) in de verslagen centraal en werd de inheemse bevolking geïdealiseerd. De vier in de bundel opgenomen reisverhalen verschenen tussen 1822 en 1826 in de Bataviasche Courant en beschrijven reizen in West-Java. De auteur is een kenner van de Indische pers. De tekst is in zijn meest oorspronkelijke vorm opgenomen (een woordenlijst is aanwezig) en geïllustreerd met 16 tekeningen en litho's; gekleurde omslagillustratie. Een boeiend boekje.(Biblion recensie, Wim Visscher.)

 • De 19de Eeuw in België./ J. Vandenbreeden & F. Diekens-Aubry

  De 19de Eeuw in België./ J. Vandenbreeden & F. Diekens-Aubry

   23/2/18. Na het grote succes van 'Art Nouveau in België' is dit het tweede deel in de reeks 'Architectuur in België'. Deze uitgave laat ons kennismaken met de enorme diversiteit aan stijlen die de 19de eeuw heeft gekend. De auteurs beschrijven op een heldere en boeiende manier de achtergronden en zoektochten van de verschillende stijlrichtingen: neoclassicisme, neogotiek, eclecticisme, neorenaissance en de aanloop naar de art nouveau.

 • Rie Groosetie / I. Uding-Mehrengs

  Rie Groosetie / I. Uding-Mehrengs

   23/2/18. Dit is een geromantiseerde biografie van Rie, een jonge, ondernemende vrouw uit een klein dorp aan de Zaan. Het verhaal begint in 1928 in India. Haar man, met wie ze halsoverkop in het huwelijk is getreden na een teleurstelling in de liefde, wordt directeur van de Overzee Bank in Calcutta. Het hete klimaat, de armoede maar ook het snobisme en de leegheid van de kolonialen werken verstikkend op Rie. Ze vecht hiertegen met humor, originaliteit en spontaniteit. In de tien jaar dat ze er woont krijgt ze haar drie kinderen. Een studie in theosofie geeft haar gedurende deze periode veel steun. In 1939 vertrekt de familie naar Nederlands Indië. De oorlog in Europa schokt de Indische gemeenschap hevig. De dreiging van Japan wordt steeds meer voelbaar. Rie richt het Vrouwen Auto Corps op, met medewerking van de Legerleiding en General Motors, om de mobiliteit van het KNIL te waarborgen. Vrouwen krijgen les voor rijbewijs B en licht monteurswerk. Dit tot grote hilariteit van de mannen. Het corps valt uiteen na de invasie, Bandjir genoemd, door de Japanners. Haar man vlucht naar Bandoeng om de waardepapieren van de bank te redden. Rie blijft achter in Batavia met haar drie kinderen en een huis vol vluchtelingen uit de binnenlanden. Ze start een gaarkeuken. Een dertien jaar jongere Zwitser wordt verliefd op haar. Rie vecht tegen haar gevoelens. Over haar man heeft ze al een half jaar niets gehoord. Samen met haar geliefde en haar kinderen gaat ze naar Bandoeng om hem te zoeken. Een pijnlijke situatie volgt.

 • Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk./ S. Bollmann

  Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk./ S. Bollmann

   23/2/18. Afbeeldingen van lezende vrouwen hebben een bijzondere schoonheid, charme en expressiviteit. Waarom lezen ze en in welke lectuur zijn ze verdiept? Stefan Bollmann onderzoekt het in dit boek. En passant vernemen we iets over de kunstenaar, de context en het tijdperk waarin het werk tot stand kwam. Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk, omdat ze op die manier kennis en ervaringen hebben opgedaan (en dat waarschijnlijk nog altijd doen) die oorspronkelijk niet voor hen bestemd waren. Van Michelangelo's reusachtige lezende sibille, Vermeers brieflezende meisje en Münters uitdagend lezende vrouw tot Eve Arnolds beroemde foto van Marilyn Monroe die verdiept is in Ulysses... De doeken en foto's in dit boek zijn van oude meesters en universele kunstenaars, van vroege fotografen en tekenaars van de klare lijn, van nog te ontdekken schilderessen of opnieuw te leren kennen hofschilders. Het boek wordt ingeleid door Kristien Hemmerechts, die een intrigerende driehoeksverhouding blootlegt tussen man, vrouw en boek.

 • Het Driekoningenfeest / A. A. van Wagenberg-ter-Hoeven.

  Het Driekoningenfeest / A. A. van Wagenberg-ter-Hoeven.

   22/2/18. De uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw.

 • Vloot vereeuwigd 1868-1968./ H. de Bles & G. Boven & L. Homburg.

  Vloot vereeuwigd 1868-1968./ H. de Bles & G. Boven & L. Homburg.

   22/2/18.Er bestaat geen boek waarin de geschiedenis van de Koninklijke Marine gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw tot na de tweede wereldoorlog met behulp van fotos wordt verteld.In dit boek wordt met driehonderd fotos van 1868 tot 1968 een beeld geschetst van de geschiedenis van de Koninklijke Marine. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de fotocollectie van het Marinemuseum in Den Helder. Een deelcollectie die sinds de oprichting van het museum in 1962 is ontstaan en door de jaren heen is uitgegroeid tot een belangrijke verzameling. Veel fotos zijn nog nooit eerder gepubliceerd, waardoor dit boek haar bijzondere karakter heeft gekregen.

 • Het witte gat in de tijd. / P. Russell

  Het witte gat in de tijd. / P. Russell

   22/2/18. Hebt u ooit op een heldere avond naar de sterren gekeken en zich afgevraagd wat de zin is van dit alles? Wat gebeurt daar in dat immense heelal? En wat doen wij hier op aarde? Is leven een zeldzaam, zo niet uniek verschijnsel in het universum? Of zijn wij mensen slechts onbeduidende wezens? Wat fysieke afmetingen en levensduur betreft, hebben wij zeker weinig te betekenen. Zoals een Indiase tekst het uitdrukt: ‘Wij zijn niet meer dan het knipperen van het oog van Brahman.’ Maar dit boek laat zien dat er op deze planeet iets plaatsvindt wat wel enorm belangrijk is. Wij zouden op de drempel kunnen staan van een ogenblik waar het universum sinds de aanvang der tijden naartoe heeft gewerkt, een verderreikende sprong in de evolutie dan iemand van ons voor mogelijk durft te houden. Zo boud gesteld kan het als science fiction klinken. Maar de inhoud van dit boek is eerder ‘science’ dan ‘fiction’, een beschrijving van onze mogelijke bestemming gebaseerd op tegenwoordig gangbare theorieën en opvattingen. Het doel van de auteur is overigens niet een theorie te bewijzen, maar mogelijkheden te onderzoeken die wij misschien nog niet hebben overwogen en te zien waartoe die kunnen leiden. De lijn die Russell in zijn vorige boek Wereldbrein (Ankh-Hermes 1986) heeft uitgezet, wordt in Het witte gat in de tijd verder uitgewerkt. We kunnen, als we ons openstellen voor een andere visie op de werkelijkheid, een nieuwe dimensie binnengaan, waardoor we de materiële problemen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd, kunnen ‘overstijgen’ en tegelijkertijd op succesvolle wijze te lijf kunnen gaan.

 • Schepen die verdwijnen. / P.J. V. M. Sopers

  Schepen die verdwijnen. / P.J. V. M. Sopers

   22/2/18. Bouw algemeen. Tjalk-achtige schepen, Schepen uit Overijssel e.o. Rijnschepen, Rijn/ en Maasschepen, Nederlandsche schepen naar Duitsch model, Rijnschepen op steven bebouwd, Maasschepen en iets over Zwitserse schepen.

 • Als je wereld instort. / P. Chodron

  Als je wereld instort. / P. Chodron

   22/2/18. Aanwijzingen over manieren om moeilijkheden en obstakels in het leven op een positieve en constructieve manier te gebruiken.

 • Het land van Theo van Gogh / S. Ephimenco

  Het land van Theo van Gogh / S. Ephimenco

   22/2/18. Deze columns zijn bijna allemaal eerder verschenen in dagblad Trouw en bewerkt voor deze bundel. Ze gaan over thema's als verdraagzaamheid, vrijheid van meningsuiting, feminisme, religieus extremisme en het veranderend karakter van de multiculturele samenleving. De auteur is voor vreedzame confrontaties en verdediger van het vrije woord. Het boek eindigt met een open brief aan de moordenaar van Van Gogh. De auteur is van geboorte Algerijn, vaste columnist bij Trouw en bekend gespreksdeelnemer bij allerlei forums. Hoewel krantencolumns een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, kan dit boekje een groter gewicht toegekend worden, omdat het goed geschreven is, goed doordacht en niet in een woord te vangen; het geeft een zeer goed tijdsbeeld van een belangrijk ijkpunt: de diepe crisis na de moord op een omstreden filmmaker. Een waardevolle bijdrage aan de voortgaande discussie over het politieke klimaat na de moord op Van Gogh.Drs. Marianne van den Heuvel

 • Fokke & Sukke lachen zich gek. / Reid & Geleijnse & van Tol

  Fokke & Sukke lachen zich gek. / Reid & Geleijnse & van Tol

   22/2/18. Het negende deel in de zogenaamde reguliere reeks van het cartoongevogelte Fokke & Sukke, met de beste algemene grappen van de afgelopen drie jaar. En hoewel deze selectie grappen juist is bedoeld om wat langer mee te gaan dan de kanttekeningen die Fokke & Sukke bij de waan van de dag plaatsen, zijn de onderwerpen van sommige cartoons toch al geen gesprekstof bij de koffieautomaat meer (schaamhaar scheren, klimaatneutraal leven, metroseksualiteit). Andere zijn nog net zo puntig als op de dag van publicatie (massaontslagen, cultuuromslagen en netwerken). Kortom: weer een bundeltje vol ontspannende, relativerende cartoons in tijden van kredietcrisis, smeltende poolkappen en informatieovervloed.(NBD|Biblion recensie, Ria Warmerdam)

 • Fysica van de metafysica / I. Bentov

  Fysica van de metafysica / I. Bentov

   22/2/18. In humoristische taal en met luchtige tekeningen voert Bentov ons langs zijn ontdekkingen in de microkosmos, via vibratie van geluidsgolven naar een theorie over tijd en ruimte en de kwaliteit en kwantiteit van het bewustzijn. Zijn visies op schepping en schepper zijn even helder als zijn uitleg van de wereld van het atoom.

 • Over kinderkleren / M. Olsthoorn-Roosen

  Over kinderkleren / M. Olsthoorn-Roosen

   22/2/18. Dit boek is samengesteld door de vrouw achter het kinderkledingmerk 'Oilily'. Ze geeft haar visie op kinderkleding en beschrijft haar inspiratiebronnen. Vanuit haar stijlopvatting doet ze suggesties voor het ontwerpen en het zelf maken van kinderkleding. Haar inspiratiebronnen vindt ze in de geschiedenis van de kinderkleding, in nationale klederdrachten, in internationale drachten uit Europa, Latijns Amerika, India en Zuidoost Azië. In het technische deel geeft ze uitgangspunten voor het ontwerpen, het gebruik van stoffen, kleur en dessins, combinatiemogelijkheden en toepasbaarheid. Dit completeert ze door naai-instructies bij patronen die op schaal getekend zijn. Het boek bevat veel kleurrijke illustraties en foto's.(Biblion recensie, A.M. Tabak.)

 • Het gejuich was massaal./ J. Goossens & J. Vedder

  Het gejuich was massaal./ J. Goossens & J. Vedder

   21/2/18. Via de Sex Pistols maakt Nederland in januari 1977 voor het eerst kennis met het verschijnsel punk. In Paradiso, waar de groep twee optredens geeft, komt een paar honderd man uit nieuwsgierigheid kijken. Maar voor een aantal Nederlandse popmuzikanten zijn de Pistols meer dan alleen een luidruchtig curiosum. De agressie, energie en directheid van het Britse viertal stuit in talloze oefenhokken op kreten van herkenning. Dit blijkt het startschot voor een muzikale revolutie, die nog steeds niet is uitgewoed. 'Het geluid was massaal' is het eerste boek over punk in Nederland, een turbulente periode, waarin talloze muzikale en sociale barrières werden geslecht. Goossens en Vedder schrijven op aanstekelijke wijze over een van de meest vitale periodes in de Nederlandse popgeschiedenis. Jeroen Vedder (1964) was eind jaren '70 grondlegger van het punkfanzine Orgie, en het gelijknamige platen- en cassettelabel.

 • Terra Nova / Jeroen Hermkens.

  Terra Nova / Jeroen Hermkens.

   21/2/18. Schilderijen, litho's en dagboekaantekeningen. De Koos van Oord Collectie.

 • Tekenen & schilderen / M. Buddemeijer & T. van der Hoeve A. van der Putte

  Tekenen & schilderen / M. Buddemeijer & T. van der Hoeve A. van der Putte

   21/2/18. Aan de hand van zes hoofdstukken presenteren zes kunstenaars een didactische verantwoorde leergang m.b.t. beeldaspecten, plant en dier, stad en land, gezichten en mensen, stillevens, materialen en technieken. Iedere auteur leidt zijn/haar onderwerp helder en duidelijk in. Mooi illustratiemateriaal en ondersteunende teksten geven uitleg aan de beginnende en gevorderde amateurschilder. Voorkeurvoorbeelden van de kunstenaar, variaties op het behandelde thema en kunstwerken uit de televisieprogramma's sluiten vaak een hoofdstuk af. De beeldaspecten lijn, vorm, toon, kleur en compositie krijgen terecht uitgebreid en correct aandacht; zo ook het laatste onderdeel, waarin de materialen en technieken beschreven staan. Het thema 'Gezichten en mensen' kent een goede opbouw en toont fraai en gevarieerd illustratiemateriaal. Heel verrassend zijn de 'Stillevensstudies', die afstappen van de geijkte voorbeelden en de vergankelijkheid van het leven benadrukken. (Biblion recensie, Ellie Toussaint.

 • Veel veren / F. Smits & J. Bartels & B. Kist.

  Veel veren / F. Smits & J. Bartels & B. Kist.

   21/2/18. 'Draag de zegelring van je grootvader, maar nooit zijn boord', ofwel gebruik het goede uit het verleden maar vernieuw wanneer het nodig is. Dit is het credo van F.J.H.Th. Smits, een van de belangrijkste ontwerpers van uitingen van Nederlandse militaire traditie. In de periode na de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij vele nieuwe uitvoeringen van uniformen, uitrustingsstukken, emblemen en onderscheidingen. Deze Haagse Heer - nadrukkelijk met een hoofdletter - combineerde darbij het creatieve van de kunstenaar en het ambachtelijke van de illustrator. Goede contractuele vaardigheden, gevoel voor timing en een opgeruimd karakter droegen ertoe bij dat voorstellen om de uitstraling van de Nederlandse militair te verbeteren ook werkelijk werden uitgevoerd.

 • In vredes naam. / W. Tabak & H. van Zwet

  In vredes naam. / W. Tabak & H. van Zwet

   21/2/18. De wereldwijde inzet van Nederlandse blauwhelmen.

 • Mariniers in Irak en Turkije 1991 / D. C. L. Schoonnoord

  Mariniers in Irak en Turkije 1991 / D. C. L. Schoonnoord

   21/2/18. Voorbeelden van internationale samenwerking bij een militaire operatie met een humanitair doel zijn in de geschiedenis maar dun gezaaid. Reden temeer voor kolonel Dr. D.C.L. Schoonoord om het aandeel van het Eerste Nederlandse Mariniersbataljon bij een dergelijke operatie in 1991 bij het Koerdische vluchtelingenprobleem in Turkije en Irak in woord en beeld vast te leggen. Na een korte inleiding over de historie van de Koerden, beschrijft de auteur de rol van de Verenigde Naties en de aanloop tot de operatie, de politieke en militaire besluitvorming, de samenstelling van het contingent mariniers en de verplaatsingen naar Turkije. Kern van het boek wordt gevormd door de belevenissen tijdens 'Operatie Haven' en 'Operation Provide Comfort II' op Irakees grondgebied. Het boek is voorzien van talloze kleuren- en zwart-wit foto's, die de aparte werksfeer prima weergeven. Kleurenfoto van de actie op de omslag.(Biblion recensie, E. Westerhuis.)

 • Nederlandse gemeentewapens / C. Druif

  Nederlandse gemeentewapens / C. Druif

   21/2/18. Tekeningen van de samensteller.

 • 250 jaar Genietroepen1748-1998. / M. Elands J. van Hoof o.a.

  250 jaar Genietroepen1748-1998. / M. Elands J. van Hoof o.a.

   20/2/18. In 1748 werd het Regiment Mineurs en Sappeurs gevormd. Het was het officiële startschot van een tot de verbeelding sprekend legeronderdeel: de genie. 25O jaar Genietroepen is een overzicht van de geschiedenis der Nederlandse genie-eenheden. Behalve mineurs en sappeurs maakten daar in de loop van de tijd ook pontonniers, torpedisten en spoorwegtroepen deel van uit. Dit boek schenkt veel aandacht aan de operationele inzet van de genie. De veldtocht naar Rusland in 1812, de Belgische Opstand, de Meidagen van 194O, Nederlands-Indië, Libanon en Bosnië. Ook staan de auteurs stil bij de oorlogsvoorbereiding tijdens de Koude Oorlog. Bij humanitaire operaties is de genie onmisbaar gebleken. Dergelijke acties - soms ver weg in Tunesië of Noord Irak, soms dichtbij tijdens de watersnood in eigen land - komen eveneens aan de orde. De fraaie illustraties geven een goed beeld van het veelzijdige takenpakket van de genie en het oude en moderne materiaal: van pontonbruggen tot en met brugleggende tanks.

 • Van marketentster tot logistiek netwerk / H. Roos

  Van marketentster tot logistiek netwerk / H. Roos

   20/2/18. Nog steeds wekken de krijgsverrichtingen van onze voorouders alom verbazing. Met zeer weinig middelen en onder extreme omstandigheden trokken zij door onbekende gebieden, doorstonden vele gevaren om ver van huis veldslagen te leveren. Hoe werden de troepen van weleer gevoed? Hoe kwamen zij aan wapens? Welke organisatie zorgde kortom voor de logistieke verzorging?

 • Filosofie voor alledag / C. van Hoof-Kort & R. F. van Hoof

  Filosofie voor alledag / C. van Hoof-Kort & R. F. van Hoof

   20/2/18. Ter gelegenheid van hun 80e respectievelijk 50e verjaardag namen de auteurs van dit boek het initiatief om teksten en afbeeldingen te verzamelen die zij graag aan hun nageslacht zouden laten lezen. Zij zochten teksten op, veel aforismen vooral, uit zeer verschillende, vaak godsdienstige en filosofische geschriften. Maar ook van heel andere aard, van heel oud tot heel jong. Het is een bonte, zeer lezenswaardige verzameling geworden, waarin Lao Tse, Sri Aurobindo en Wina Born naast elkaar staan. Het een en ander is gerangschikt naar onderwerpen uit het leven van de mens. Er is ook een aantal afbeeldingen opgenomen afkomstig uit de artistieke produktie van vier generaties uit de familie Van Hoof. Een boek om lange tijd in te bladeren.(Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.)

 • Het geschenk van de vrijheid./ T. Muller

  Het geschenk van de vrijheid./ T. Muller

   20/2/18.Zoals de meesten van ons zijn de twee hoofdpersonen van dit boek volledig bewust geboren, om net als iedereen het besef daarvan tijdens hun jeugd weer kwijt te raken. Wanneer hun verlangen om dit verloren deel weer in bezit te nemen groeit, volgen ze met vallen en opstaan de weg die hen steeds verder naar binnen voert. Dit verslag van hun reis is het laatste deel van een trilogie over bewustzijn. Bij elkaar beslaat het verhaal een periode van ongeveer honderd jaar. Dit laatste deel speelt zich af in de huidige tijd en eindigt in het nu. Het kan, zoals alle delen van de trilogie, op zichzelf gelezen worden.''Eindelijk een boek (of, nou ja, drie boeken dus inmiddels, inclusief het deel dat u nu in handen heeft), dat mijn diepste ervaringen legitimeert, mijn lastigste vragen beantwoordt, en me vragen leert stellen waar ik zelf nooit op gekomen zou zijn.Kleine waarschuwing: Dit boek heeft de neiging zijn lezer te veranderen. En als die lezer het dan na een tijdje herleest, is zij/hij dus niet meer dezelfde, waardoor het boek weer diepere lagen prijsgeeft, en ga zo maar door. Het verandert met de lezer mee, of eigenlijk voor de lezer uit, en is zodoende meer dan bestand tegen regelmatig herlezen. Wat de aanschaf zeer verantwoord maakt voor de meer economisch ingestelden en de klein behuisden onder u.''Peter Lusse, acteur

 • Tjoet Nja Din / M. H. Szekely-Lulofs

  Tjoet Nja Din / M. H. Szekely-Lulofs

   20/2/18. Dit verhaal speelt zich af in Atjeh voor en gedurende de Atjeh-oorlog (1873-1903). Het is een geromantiseerde biografie van een uitzonderlijke vrouw: Tjoet Nja Din, vorstin, echtgenote van verzetsstrijder Teuku Oemar, een strijdbare moslim-vrouw en een Indonesische nationale heldin door haar strijd tegen de koloniale overheersing. Haar sterke karakter wordt in dit op documenten gebaseerd epos goed weergegeven. Naast drama en historie komt men ook de interessante Noord-Sumatraanse zeden en gewoonten tegen. Schrijfster registreert de gebeurtenissen alsof zij deze zelf heeft beleefd in Couperus-stijl. Mooi, leesbaar boek. Verzorgde opmaak, met literatuurlijst en historische kaart.(NBD|Biblion recensie, G.T. Tjen-A-Kwoei)