Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Het snoodste land waar God ooit kwam./ J. de Bruin

  Het snoodste land waar God ooit kwam./ J. de Bruin

   17/10/18. Over de waterhuishouding van Obdam en Hensbroek is in het verleden veel te doen geweest. Dit komt vooral door hun kwetsbare ligging tussen de Heerhugowaard en de Wogmeer.

 • Mijn contacten met een andere wereld. / A. E. Post-Uitenweer.

  Mijn contacten met een andere wereld. / A. E. Post-Uitenweer.

   17/10/18. Verslag van spiritistische seances, zonder commentaar of wetenschappelijke bespiegelingen.

 • Het Kosmische Energieveld. / D.P. Lapierre

  Het Kosmische Energieveld. / D.P. Lapierre

   17/10/18. De mens is een energetisch wezen, ingebed in het grote kosmische netwerk, en ontvanger en zender van energie tegelijk. Het kosmische energieveld is het eerste boek dat deze samenhang tussen mens en kosmos in kaart brengt en mogelijkheden aandraagt om onze afstemming op de kosmos te optimaliseren. Peggy Dubro heeft een methode voor het in balans brengen van het menselijk energieveld ontwikkeld, het EMF (elektromagnetisch veld) Balanceringswerk. Deze techniek helpt ons ons hoogste potentieel te realiseren door ons energieveld af te stemmen op het kosmische energiepotentieel. David Lapierre beschrijft de natuurwetenschappelijke achtergronden van deze kalibreringstechniek en geeft een natuurkundige verklaring voor de werkzaamheid van energetische genezingstechnieken.

 • Haal het beste uit jezelf / R. S. Benninga

  Haal het beste uit jezelf / R. S. Benninga

   17/10/18. Met behulp van kleine correcties in het dagelijks denken en doen, weet Robert S. Benninga een omslag in het leven van de toehoorder/lezer te veroorzaken. Hij brengt mensen tot nadenken over zichzelf, geeft tips voor training van de mentale spieren (mindbuilding is zeker zo belangrijk als bodybuilding) en wijst op de noodzaak van actie. Niet dromen, maar doen. Hoe men zich voelt is een persoonlijke keuze. Het is een chemische reactie in het lichaam die wordt bepaald door wat men eet en drinkt, hoe men demkt(!), hoe men zich beweegt en hoe men ademt.

 • James Joyce A to Z. / A. N. Fargnoli & M. P. Gillespie

  James Joyce A to Z. / A. N. Fargnoli & M. P. Gillespie

   16/10/18. Engelstalig naslagwerk over leven en werk van de Ierse schrijver (1882-1941). De ruim 800 lemma's omvatten: filosofische concepten en ideeën (parallax, metempsychose), historische gebeurtenissen, aardrijkskundige namen (Eccles Street, Mullingar, Zurich), romanfiguren (Bloom, Dedalus, Earwicker) en historische personen (Yeats, Parnell). Bevat ook besprekingen van Joyce's werk, zowel onder de bekende titels als onder de namen van afzonderlijke hoofdstukken, fragmenten en titels van gedichten, essays enz. Verwijzingen naar andere lemma's d.m.v. kleine kapitalen, naar het werk van Joyce d.m.v. hoofdstuk- en regelnummers. De bijlagen bevatten o.a. een werkschema van Finnegans Wake en een bibliografie (ruim 16 blz.!) met vnl. Amerikaanse publicaties. Geïllustreerd met 34 zwart-witfoto's. Naast de bekende biografieën (o.a. Ellmann) kan deze uitgave, oorspronkelijk afkomstig uit de Amerikaanse Facts on File-stal, zeker zijn diensten bewijzen bij scripties, werkstukken e.d. in het voortgezet onderwijs (niveau: VWO en hoger). Uiteraard ook van belang voor alle in Joyce geïnteresseerde lezers.(NBD|Biblion recensie, W. van de Giessen.)

 • Vijf elementen qi gong / Sie L. Kasenda

  Vijf elementen qi gong / Sie L. Kasenda

   16/10//18. Vijf element Qi Gong leert ons in langzame, vloeiende bewegingen hoe we ons diep kunnen ontspannen: een weldaad voor het lichaam, de geest en de ziel. De uitgebalanceerde oefeningen van Sie Lukas Kasenda oriënteren zich op de elementen hout, vuur, aarde, metaal en water, wekken in korte tijd veel energie op en schenken meer rust in het dagelijks leven.

 • Spelen op straat / Kris Wagner

  Spelen op straat / Kris Wagner

   16/10/18. In dit tweede boek, tevens het tweede deel van zijn 'Spel-cyclus', na 'Tussenspel' (a.i. 95-31-223-4), van Kris Wagner (waarvan eerder al een uittreksel verscheen in de bundel 'Jonge Sla', Vlaams literair talent, a.i. 95-20-093-2) koos deze jonge Vlaamse schrijver voor de dagboekvorm omdat hij aldus 'straffeloos in de opeenvolgende fragmenten voor een volledig andere benadering kan kiezen'. Het dient toegegeven dat Wagner erin slaagt van stijl te wisselen als van jas. Diepzinnige filosofische tractaten wisselen af met meer narratieve brieven en half absurde dialogen. De rode lijn door het boek is 'de zoektocht naar inzicht in wat tot het diepste wezen van het menszijn behoort.' Daarbij stoot Wagner voortdurend op de dualiteit tussen zinnelijkheid en beschouwing. Een moeilijk, enigszins chaotisch, maar tegelijk boeiend boek van een auteur die ongetwijfeld heel wat in zijn mars heeft.(Biblion recensie, Guy Didelez.)

 • Jan Walraven Verzameld proza

  Jan Walraven Verzameld proza

   16/10/18. Wat waar is, is goed; De blaffende krekel; Hoe porselein breekt; Slapen ik; De slag bij Waterloo; Roerloos aan zee; Negatief; Jan Biorix; Het tuintje en Nagelaten werk.

 • Numerologie / K. Roquemore

  Numerologie / K. Roquemore

   14/10/18. Om meer van onszelf - en anderen- te weten te komen, biedt de numerologie, de leer der getallen, een uitstekende handgreep. Numerologie werd reeds eeuwen gelden door grote wijsgeren toegepast. Zij wisten al dat elk geval zijn eigen karakterisitiek en vibratie heeft. Aan de hand van eenvoudige regels kunt u er snel achter komen hoe getallen uw leven beïnvloeden: uw ware innerlijk, uw optreden naar buiten en uw lotsbestemming worden in NUMEROLOGIE treffend beschreven. Het boek is een bron aan informatie over carriere, huwelijk, liefde en het opvoeden van kinderen. Door de vele sprekende voorbeelden is Kathleen Roquemore er zeer goed in geslaagd een helder en toegankelijk handboek te maken.

 • De Erfenis Van Thomas Hodgkin. / J. Terlingen

  De Erfenis Van Thomas Hodgkin. / J. Terlingen

   14/10/18. De Erfenis van Thomas Hodgkin.Vanaf de allereerste symptomen tot en met de gevolgen van de behandeling na tien, vijftien jaar beschrijft hij in dit boek wat patienten met een Hodgkin- of een non-Hodgkinlymfoom in de mensen in hun omgeving moeten weten om te overleven. Terlingen is de mensen in hun omgeving moeten weten om te overleven. Terlingen is schrijver en docent aan de Hogeschool voor Journalistiek.

 • Inca/Peru-3000 jaar geschiedenis

  Inca/Peru-3000 jaar geschiedenis

   14/10/18. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel, in 1990. Met honderden illustraties in kleur en zwart/wit.

 • I Ching. / R. Ritsema & S. Karcher

  I Ching. / R. Ritsema & S. Karcher

   14/10/18.Het klassieke Chinese Boek der Veranderingen; nieuwe vertaling uit het Chinees met inleiding en concordantie.

 • Goud uit graan. / R. Daalder

  Goud uit graan. / R. Daalder

   13/10/18. Handel en scheepvaart met het Oostzeegebied legden de basis voor onze Gouden Eeuw. Tienduizenden zeelieden op duizenden schepen waren jaarlijks betrokken bij de vaart naar Riga, Dantzig, Koningsbergen en talloze andere plaatsen rond de Oostzee. De handel in graan nam in deze Oostzeehandel een centrale plaats in. Hout en graan werden geïmporteerd uit het Oostzeegebied, terwijl de Hollandse, Friese en Groninger schippers textiel, bier, haring, kaas, boter en later ook zout, wijn en koloniale waar exporteerden.Handel en koopmansgeest, ondernemingszin en innovatief vermogen bezorgden de Nederlanders een oppermachtige positie in de internationale handelswereld. Deze handel begon met het Hanze-verbond in de 13de eeuw en groeide uit tot de belangrijkste pijler waarop de Nederlandse economie van de Gouden Eeuw rustte.De rijk geïllustreerde publikatie Goud uit Graan, waarin de relatie tussen Nederland en de landen in het Oostzeegebied in de periode 1600-1850 centraal staat, geeft een treffend beeld van deze handel en scheepvaart.

 • Een woordenboek van de filosofie / A. R. Lacey & P. Wesly.

  Een woordenboek van de filosofie / A. R. Lacey & P. Wesly.

   12/10/18. In dit boek wordt aandacht besteed aan kentheorie,metafysica en filosofische logica.

 • In een ommezien / P. Veenstra

  In een ommezien / P. Veenstra

   12/10/18. Uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Andijk.

 • De vaarvoiling

  De vaarvoiling

   12/10/18. Fotoboeken.Hoogkarspel , Grootebroek.

 • Villa Alewijn / L. Jonkhoff

  Villa Alewijn / L. Jonkhoff

   12/10/18. Achter de negentiende-eeuwse gevel van Grote Oost 26 gaat een lange geschiedenis schuil. Toen de huidige eigenaar Leo Melcherts het rijksmonument in 2006 kocht, had het pand al ruim 130 jaar lang niet meer als woonhuis gediend. Er werd een omvangrijk restauratie/verbouwingsplan gestart om het pand niet alleen opnieuw geschikt te maken voor bewoning maar het tevens in zijn volle glorie te herstellen.Tijdens deze restauratie kwamen oude bouwsporen tevoorschijn die meer inzicht gaven in de historie van het monument. Zo bleek het pand oorspronkelijk uit twee woonhuizen te hebben bestaan en voerden de oudste bouwsporen terug naar de vijftiende eeuw. In de lange gang van het huidige woonhuis is prachtig begin achttiende-eeuws stucwerk bewaard gebleven.

 • Verborgen steden / H. Sarfatij.

  Verborgen steden / H. Sarfatij.

   11/10/18.Stadsarcheologie is in opkomst. De laatste tientallen jaren hebben opgravingen in oude binnensteden grote belangstelling getrokken.

 • Quantum-Touch / R. Gordon

  Quantum-Touch / R. Gordon

   11/10/18. Quantum-touch is een belangrijke doorbraak in de kunst van genezen met de handen. Of je nu chiropractor, fysiotherapeut, energetisch genezer bent, aan lichaamswerk doet of in een ander medisch beroep werkzaam bent, met quantum-touch kun je een dimensie aan je werk toevoegen die tot nu toe onmogelijk leek. In dit boek maak je kennis met speciale adem- en lichaamsconcentratietechnieken, waarmee je je energie op een zodanig niveau kunt brengen dat een lichte aanraking al voldoende is om houdingscorrecties te bewerkstelligen. Botten vallen na aanraking spontaan in hun juiste positie terug. Pijn en ontstekingen verminderen en genezingprocessen verlopen sneller. Kinderen kunnen het zich spelenderwijs eigen maken, zo simpel is de techniek, maar toegepast door artsen, acupuncturisten en in de chiropraxie heeft het een enorm effect.

 • De zwarte non / Maria Monk

  De zwarte non / Maria Monk

   11/10/18. Antipapistisch relaas uit sektarisch-protestantse kring in Canada in de 19e eeuw, waarin vermeende zedelijke misstanden in een klooster gehekeld worden.

 • De Laatste Bekentenis Van Mabel Stark./ R. Hough.

  De Laatste Bekentenis Van Mabel Stark./ R. Hough.

   11/10/18. Mabel Stark heeft altijd dingen verborgen moeten houden: dat ze uit een inrichting is ontsnapt, dat ze diverse nog niet ontbonden huwelijken met zich meesleept. Door haar naam te veranderen herkrijgt ze haar vrijheid, maar als haar verleden haar inhaalt, wordt die vrijheid direct beknot. Op hoge leeftijd biedt alleen een bekentenis over een van haar vele mannen een dramatische uitkomst.Mabel Stark maakte aan het begin van de vorige eeuw naam als de bekendste vrouwelijke dompteur in de geschiedenis. Door haar tijger act bij het Ringling Brothers Barnum & Bailey Circus groeide ze uit tot een historische heldin. Stark overleefde een tiental aanvallen van tijgers, en vijf echtgenoten. In een roman die leest als een autobiografie vertelt de 80-jarige Mabel Stark haar verhaal.

 • Griekse mythen / Robert Graves

  Griekse mythen / Robert Graves

   10/10/18. Te midden van de vele boeken die aan de Griekse mythologie zijn gewijd, nemen de twee deeltjes The Greek Myths, door Robert Graves (1895-1985) voor de bekende Pelican-reeks geschreven, een heel eigen plaats in. Ze vallen op door drie zaken: de uitvoerigheid waarmee verschillende versies van zo goed als alle Griekse mythen worden verhaald; de nauwkeurigheid in de vermelding van antieke bronnen; de fantasierijke interpretaties die Graves van de mythen geeft. De nu in een verzorgd gebonden deel verschenen vertaling van deze zeer boeiende, maar met voorzichtigheid te hanteren boekjes, is uitstekend. Een beetje jammer is dat er voor 'argeloze gebruikers' geen inleiding is toegevoegd over de bijzondere theorieën die Graves er met betrekking tot de Griekse mythologie op na hield (hij beschouwde de meeste mythen als een weergave van de overgang van een matriarchale naar een patriarchale samenleving; voor deze ontwikkeling is geen enkel bewijs te leveren!) Aan deze herdruk is een zeer welkom register (30 blz.) toegevoegd.(Biblion recensie, Dr. Rudi van der Paardt.)

 • Reiki, heel jezelf en anderen. / B. Muller & H. Gunther

  Reiki, heel jezelf en anderen. / B. Muller & H. Gunther

   10/10/18. Handboek voor de praktijkReiki is een oude Japanse heelkunst, gebaseerd op handoplegging, waarbij energie vrijkomt die heling bevordert. Deze therapie werkt zeer eenvoudig en wint daardoor snel aan populariteit. Het eerste deel bevat de geschiedenis van Reiki. In het tweede deel tonen duidelijke foto's hoe de lezer bij zichzelf, bij anderen en bij dieren Reiki kan toepassen.

 • Die Kunst traditioneller Thaimassage./ H. Brust

  Die Kunst traditioneller Thaimassage./ H. Brust

   10/10/18. Met zwart/wit foto s.

 • Buy-ology / M. Lindstrom

  Buy-ology / M. Lindstrom

   10/10/18. Een van de 10 beste marketingboeken aller tijden volgens Management Team. Hoeveel weten we over ons koopgedrag? Wat stuurt werkelijk ons koopgedrag in een wereld waarin we constant door de media worden bestookt met boodschappen? Een opvallende advertentie, een catchy slogan, een aanstekelijke jingle? Of nemen we koopbeslissingen zo diep in ons onderbewustzijn dat we ons er nauwelijks bewust van zijn? In Buy*ology presenteert Martin Lindstrom de resultaten van een zeer ambitieus onderzoeksproject waarin de meest geavanceerde hersen-scanmethoden worden gebruikt en waaraan wereldwijd meer dan 2.000 vrijwilligers deelnamen. De verrassende en grensverleggende conclusies tonen aan dat we onszelf regelmatig voor de gek houden als we een bewuste beslissing denken te nemen.

 • The Essence of Truth./ M. Heidegger

  The Essence of Truth./ M. Heidegger

   10/10/18. Martin Heidegger is one of the most important and influential philosophers of the 20th Century. A major figure in the development of phenomenology, his work also profoundly influenced many of the intellectual movements that followed in his wake, from Sartre's Existentialism to Derrida's deconstructionism. Towards the Definition of Philosophy brings together two seminal lectures that mark a breakthrough moment in Heidegger's thought and introduces the major themes that he would develop in his opus Being and Time.

 • De draagbare Nietzsche / F. Nietzsche

  De draagbare Nietzsche / F. Nietzsche

   10/10/18. Geen negentiende-eeuwse filosoof was en is zo controversieel als Friedrich Nietzsche (1844-1900). Voor sommigen is hij een geperverteerde en immorele nihilist, anderen beschouwen hem als de schepper van een nieuwe cultuur. Het apodictische van zijn uitspraken en de overdaad aan ongerijmdheden in zijn werk maken begrijpelijk waarom men bij Nietzsche alleen in tegenstellingen kan denken. Vaststaat dat hij een stilist was die zijn weerga niet kent. Zijn haarscherpe aforismen getuigen daarvan. Deze selectie van R.J. Hollingdale maakt vooral duidelijk waarom Nietzsche zo'n enorme invloed had en heeft op ons denken. Ze geeft ook de niet-Nietzsche-kenner een helder inzicht in het werk van een man aan wie vete grote filosofen hun inspiratie ontleend hebben.

 • Darwin, dier en recht . P. Cliteur.

  Darwin, dier en recht . P. Cliteur.

   9/10/18. Filosofisch-ethisch onderbouwd voorstel om tot een Universele Verklaring van de Rechten van het Dier te komen.

 • Spiritualiteit voor sceptici / R. C. Solomon

  Spiritualiteit voor sceptici / R. C. Solomon

   9/10/18. Spiritualiteit lijkt vaak een containerbegrip. Wat houdt het nu eigenlijk in? Moet je om spiritualiteit te ervaren ook in iets bovennatuurlijks geloven? En wat is feitelijk het verschil tussen spiritueel en religieus denken? De kritische filosoof Robert Solomon probeert deze en andere vragen te beantwoorden. Hij onderzoekt daartoe de ideeën van bekende denkers als Socrates en Nietszche, Buddha en Kafka. Heeft het leven enige zin, anders dan de betekenis die wij eraan geven. In zijn zoektocht verbindt Solomon spiritualiteit aan emoties als passie en vertrouwen, maar ook aan rationaliteit, wetenschap en gezond verstand.

 • Dromen van Cocagne. / Herman Pleij

  Dromen van Cocagne. / Herman Pleij

   9/10/18. In beeldrijke en meeslepende bladzijden reist Herman Pleij door de markante middeleeuwse verbeeldingen over overvloed en harmonie, naaktloperij en seksuele willigheid, die troost moesten bieden tegen bitterheid van het dagelijks bestaan. Maar de teksten vonden ook andere toepassingen: ze waarschuwden tegen bandeloos en zedeloos gedrag en dienden daarmee vooral voor jongeren als leerschool.