Welkom bij Bonteboeken!

Welkom Bezoeker !
Wilt u inloggen? Of wilt u zich als nieuwe klant Aanmelden ?
Kijkt u rustig rond, u hoeft alleen in te loggen of u als nieuwe klant aan te melden wanneer u besluit een bestelling te plaatsen ! Uw winkelwagen wordt automatisch overgenomen nadat u inlogt of zich als nieuwe klant aanmeldt.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, kunt u altijd een bericht mailen naar [email protected] 

Nieuwe producten
 • Vlaams sagenboek / K. C. Peeters

  Vlaams sagenboek / K. C. Peeters

   18/6/18. Gebonden in linnen, originele omslagwikkel geïllustreerd in kleur.

 • De geschiedenis van het middelbaar onderwijs / C. Buylaert

  De geschiedenis van het middelbaar onderwijs / C. Buylaert

   18/6/18. Met zwart/wit illustraties.

 • Operatie Homerus

  Operatie Homerus

   16/6/18. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heeft onder meer tot taak de Nederlandse staatsveiligheid te beschermen. Niet alleen bedreigingen vanuit het buitenland (Rusland, het communisme) worden door de BVD nauwlettend gevolgd, ook maatschappijkritische organisaties en personen in Nederland (bijvoorbeeld vredesbeweging, krakers, antikernenergiebeweging) worden in de gaten gehouden. Daarbij maakt de BVD ook gebruik van infiltranten in deze organisaties. Dit boek doet nauwgezet verslag van infiltraties door een BVD-informant in de jaren zeventig en tachtig. Op basis van eigen onderzoek, openbare bronnen en het relaas van de inmiddels ontmaskerde infiltrant, beschrijven de (anonieme) auteurs deze BVD-activiteiten. Niet alleen schetst dit boek een beeld van de BVD-infiltraties (waarbij de veiligheidsdienst soms bewust aanzet tot crimineel en gewelddadig gedrag), maar het biedt ook een kijkje in de keuken van de `links-radicale' beweging in Nijmegen en omstreken.(Biblion recensie, Dr. H.W. Bomert.)

 • De stilte van het lichaam / G. Ceronetti

  De stilte van het lichaam / G. Ceronetti

   16/6/18. De auteur is werkzaam als journalist op historisch, medisch en religieus gebied. Daarnaast is hij dichter, vertaler en essayist. Deze achtergrond is merkbaar in dit boek. Het bestaat uit korte tot zeer korte fragmenten, lectuurnotities, berichten, impressies, maximen, aforismen en al dan niet becommentarieerde citaten op vooral medisch gebied. De bronnen zijn zeer divers zoals politieverordeningen, religieuze en politieke traktaten, psychiatrische rapporten, dieetvoorschriften, dagboeken en brieven, kranten, collegedictaten, medische verhandelingen etc. Door het ontbreken van een notenapparaat waarin de bronnen van de citaten vermeld worden, moet de lezer wel enige kennis van zaken hebben om alles in dit boek te kunnen volgen. Zelf noemt de auteur zijn boek een verzameling verbleekte knipsels, losse, gezuiverde of in de kantlijn van tekeningen voorziene gedachten van andere, onzuivere herinneringen uit dromen en contacten met mensen. Voor liefhebbers van essays op medisch gebied.(Biblion recensie, Dr. B. Baljet.)

 • Het mirakel van het hart / G. T. haneveld

  Het mirakel van het hart / G. T. haneveld

  16/6/18.  Over geen orgaan van ons lichaam is zo verschillend gedacht als over het hart. Het is gezien als plaats van het gevoel, van dapperheid en moed, van angst ook, zelfs van het intellect, als bron van lichaamswarmte. Lange tijd werd het ongevoelig geacht voor ziekten en elke verwonding als dodelijk beschouwd. Het werd gegeten om de kracht van het slachtoffer in zich op te nemen of aan de goden geofferd. Het boek geeft deze zienswijzen weer in een historisch overzicht van de prehistorie tot in onze tijd. In medisch opzicht betekende de zestiende eeuw een keerpunt. De bouw van het hart werd door ontleding van lijken duidelijk. De functie van het hart werd ontdekt. Het hart bleek elektrische activiteit te vertonen. Hierop berust de werking van pacemakers en defibrillatoren. Het hart was in geval van ziekte medicamenteus te beïnvloeden, operatief te herstellen, zelfs te transplanteren. Een andere, niet-medische, waarde heeft het hart o.a. in de religie, in taal en kunst. Het boek is helder geschreven en goed verzorgd. Het bevat een literatuurverwijzing, een namenregister en zwart-wit illustraties. De schrijver, patholoog-anatoom van beroep, is een vooraanstaand medisch-historicus.(Biblion recensie, J.M.F. Kroft.)

 • E=Mc2 / D. Bodanis.

  E=Mc2 / D. Bodanis.

   15/6/18. Iedereen weet dat E=mc² een belangrijke formule is, maar bijna niemand weet waarom. De vergelijking oogt zo eenvoudig dat je bijna zou denken dat ze ook gemakkelijk te begrijpen is. In een poging de 'formule van de twintigste eeuw' te verhelderen houdt David Bodanis geen wetenschappelijke verhandeling, maar vertelt hij een aanstekelijk verhaal waarin mensen van vlees en bloed de hoofdrol spelen. Hij maakt verhelderende uitstapjes naar de kunstgeschiedenis en de psychologie en gaat in op de grote maatschappelijke, politieke en militaire invloed die de formule heeft gehad, van de ontwikkeling van de atoombom tot de fabricage van televisietoestellen.

 • Domela, een hemel op aarde / J. Meyers.

  Domela, een hemel op aarde / J. Meyers.

   15/6/18. Op 31 december 1846 werd Ferdinand Domela Nieuwenhuis geboren. Tussen 1864, het jaar waarin hij zijn studie theologie begon en zijn dood in 1919 maakte hij de overgang van luthers dominee naar socialist en van socialist naar anarchist. Als charismatisch leider van de Socialistenbond en hoofdredacteur van 'Recht voor allen' wierf hij aanhangers van het socialisme onder de arbeiders. De biograaf Jan Meijers beschrijft de aantrekkingskracht van deze belangrijke man en geeft aan in welk opzicht Domela heeft bijgedragen aan de groei van de beweging en hoe hij door zijn vele ruzies de eenheid in de partij heeft ondermijnd. Minder aandacht besteedt Meijers aan het privé-leven van Domela dat door tragedies werd beheerst: driemaal zag hij zijn echtgenote in het kraambed sterven. De biografie is evenwichtig, zeer goed geschreven, grondig gedocumenteerd en geïllustreerd met enkele foto's van Domela en zijn familieleden.(Biblion recensie, Anneke Huisman.)

 • Uit liefde van het volk. / J. Meek.

  Uit liefde van het volk. / J. Meek.

   15/6/18. Een roman als een lawine. In één keer neemt James Meek zijn plaats in tussen de allergrootsten. Je bloed begint te suizen en je hart klopt sneller bij het lezen van deze zinderende, pan-Europese roman, die als een stoomtrein optrekt en onontkoombaar op je af dendert. Een roman over de niets ontziende, alles vernietigende energie die mensen ontketenen in naam van de liefde, de revolutie, of een betere wereld. De wereld die Meek oproept doet denken aan die van de grootste Russische meesters. De thematiek is griezelig actueel. Siberië 1919. In een uithoek van een land dat door burgeroorlog verscheurd is, leeft een kleine, bizarre Russisch-orthodoxe sekte onder leiding van de mysterieuze Balasjov. Vlakbij is een Tsjechisch garnizoen gestationeerd. De Tsjechen willen dolgraag naar huis maar hebben aan de verkeerde kant gevochten, voor de tsaar. Door de bossen nadert Samarin, een ontsnapte gevangene uit de noordelijkste goelag van Rusland. Hij wordt achtervolgd door een kannibaal. Zegt hij. De komst van deze charismatische vreemdeling trekt ieders aandacht, ook die van Anna, een mooie, jonge oorlogsweduwe. Wanneer de lokale sjamaan dood gevonden wordt, overspoelen angst en achterdocht het dorp. Wie is Samarin?

 • Het eeuwige ijs / H. G. ponting

  Het eeuwige ijs / H. G. ponting

   15/6/18. Met talrijke foto's van de expeditie, genomen door Scott of Ponting.

 • Barnaby Rudge. / Charles Dickens

  Barnaby Rudge. / Charles Dickens

   15.6.18. Hardcover linnen in orginele goede staat met fraaie oude illustr.

 • Kama Sutra / M. Basu

  Kama Sutra / M. Basu

   15/6/18. De beroemde verhandeling over man-vrouwrelaties Dubbelboek. Kennis voor mannen - Wijsheid voor vrouwen.

 • Stoepen / T. Brouwer

  Stoepen / T. Brouwer

  15/6/18.  Aan de hand van talrijke foto's en tekeningen (alle in zwart-wit) wordt een uitvoerig overzicht geboden van wat er in Nederland te vinden is aan monumentale stoepen, stoeppalen en stoephekken. Naast stijlen en typen komt het ook het voormalige gebruik en functioneren van een en ander aan de orde. Tenslotte volgt een pleidooi voor inventarisatie en behoud van dit monumentale erfgoed. Interessant voor in zaken betreffende heemschut en monumentenzorg geïnteresseerden, niet zozeer voor "leken" op dit terrein (hoewel het boek zeker voor ieder toegankelijk en begrijpelijk is).(NBD|Biblion recensie, A.H.J. Wilschut)

 • Rampstukken / W. Baron Six van Oterleek

  Rampstukken / W. Baron Six van Oterleek

   15/6/18. De geschiedenis van de bij Nederlandse vliegtuigongelukken geheel of gedeeltelijk verloren gegane postzendingen.

 • Geillustreerd weekblad voor de huiskamer.

  Geillustreerd weekblad voor de huiskamer.

   14/6/18. Geïllustreerd tijdschrift, ingebonden.

 • Vertrouwd en o zo vreemd / W. Kayzer

  Vertrouwd en o zo vreemd / W. Kayzer

   14/6/18.Het is bijna een wonder dat we ons ook maar iets kunnen herinneren zoals het werkelijk gebeurde. Onze herinneringen worden voortdurend veranderd; ze verouderen of ze worden eenvoudigweg vernietigd. Dit schreef de toonaangevende geheugenpsychologe Elizabeth Loftus. Zij was een van de gasten die door Wim Kayzer werden uitgenodigd voor een vertelling over geheugen en herinnering. In zijn uitnodigingsbrief stond een vraag centraal: Zullen we ooit iets van ons bewustzijn kunnen begrijpen als we niet eerst ontraadselen waarop het drijft: geheugen en herinnering?

 • Het einde van Johan van Oldenbarnevelt / T. rosenboom

  Het einde van Johan van Oldenbarnevelt / T. rosenboom

   14/6/18. 'Maak het kort, maak het kort!' waren de beroemde laatste woorden van een van de grootste staatslieden uit onze geschiedenis, Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Dankzij zijn knecht Jan Francken hebben we een persoonlijk verslag van zijn arrestatie, laatste dagen en terechtstelling. Dat geschrift is nu prachtig hertaald door Thomas Rosenboom, die eerder met veel succes hetzelfde deed met het journaal van Bontekoe.Tot aan zijn dood was Van Oldenbarnevelt landsadvocaat van de Staten van Holland, maar zijn feitelijke macht reikte verder. Terwijl de jonge stadhouder Maurits zich vooral bezighield met de uitvoerende en militaire macht, dirigeerde Van Oldenbarnevelt de politiek. Lange tijd ging dat goed, maar na 1600 liep de spanning tussen de twee op.Tijdens het Twaalfjarig Bestand kwam de definitieve breuk. Maurits maakte van de gelegenheid gebruik om zijn rivaal ter zijde te schuiven: Van Oldenbarnevelt werd gearresteerd en wegens hoogverraad ter dood veroordeeld.

 • De heilige boeken / F. Comte

  De heilige boeken / F. Comte

   14/6/18. Bestaat er in de geschiedenis van de mensheid een meer revolutionaire vondst dan het schrift? Teksten hebben van oudsher een zeer grote rol gespeeld. Interessant is dat het auteurschap van de oudste geschriften in bijna alle beschavingen wordt toegeschreven aan de goden. Zo heeft elke cultuur wel haar heilige boeken. Boeken met eeuwige kennis, door de goden zelf geformuleerd, boeken met orakelspreuken, geschriften met practische voorschriften, maar ook met metafysische en dogmatische uiteenzettingen passeren in dit boek de revue. Ca. 100 boeken van een 20-tal religies - de Avesta, de Soetra, de Sibillijnse boeken, de thora, de Heilige Schrift, de Paulusbrieven, de koran, de Veda's, het Tibetaans dodenboek enz. worden uitvoerig beschreven.

 • Drie hoeraatjes voor de muizen / M. Sharpe

  Drie hoeraatjes voor de muizen / M. Sharpe

   13/6/18. Dit is een heerlijk verhaal. Heel spannend en tegelijk gek en geestig. Het is een fantasie over muizen.( De reddertjes)

 • Maria's kleine ezel en de vlucht naar Egypte.

  Maria's kleine ezel en de vlucht naar Egypte.

   13/6/18. Jozef koopt voor Maria een lui, vuil ezeltje. Samen trekken ze naar Bethlehem. Bewerking van het kerstverhaal met zwart-witillustraties.

 • Negen kerstvertellingen / W. G. van de Hulst

  Negen kerstvertellingen / W. G. van de Hulst

   13/6/18. Veel auteurs hebben gepoogd kerstvertellingen te schrijven, maar de voorkeur van de lezers blijkt steeds weer uit te gaan naar W.G. van de Hulst en Anne de Vries. In deze bundel zijn van ieder negen verhalen opgenomen, waarvan de helft voor volwassenen en de helft voor de jeugd bestemd is.

 • Brand in Mokum 1200-1995. / G. P. Koppers

  Brand in Mokum 1200-1995. / G. P. Koppers

   13/6/18. De geschiedenis van de brandbestrijding in Amsterdam in woord en beeld, 72 blz., rijk geïllustreerd met tal van historische afbeeldingen, uitgave ter gelegenheid van de officiële opening van het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum in 1995.

 • Volledige handleiding voor het schaakspel / Dr. M. Euwe

  Volledige handleiding voor het schaakspel / Dr. M. Euwe

   13/6/18. Eerste druk van Wereldkampioen Euwe's handboek.

 • Hel en hemel van Dachau./ J. Overduin

  Hel en hemel van Dachau./ J. Overduin

   12/6/18. Tijdens de bezetting heeft ds. Overduin ruim anderhalf jaar (van 8 februari 1942 tot 9 oktober 1943) gevangen gezeten. Deze tijd heeft hij' doorgebracht in vier gevangenissen (Arnhem, Essen, Würzburg, Neurenberg) en twee concentratiekampen (Amersfoort en Dachau), grotendeels in Dachau. De aanleiding tot zijn gevangenneming was zijn moedig optreden in de strijd met de bezetters om de christelijke school. In dit boek beschrijft hij' zijn ervaringen in de diverse gevangenissen en vooral in het concentratiekamp Dachau. Bij' al de soberheid en zakelijkheid in de weergave van feiten en belevenissen is dit een aangrijpend boek. Het plaatst het concentratiekamp met zijn onmenselijke methoden tegen de achtergrond van een anti-christelijke totalitaire ideologie. De verschijning van de negende druk van dit boek is om meer dan één reden van grote betekenis. In de eerste plaats is het een signaal voor na-oorlogse generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt: een dringende waarschuwing tegen het totalitarisme. In de tweede plaats is het boek een sprekend bewijs van de waarheid van het 'Nooit kan 't geloof te veel verwachten'. Een documentaire van blijvende waarde.

 • Dit kan niet waar zijn. / J. Luyendijk

  Dit kan niet waar zijn. / J. Luyendijk

   12/6/18. Joris Luyendijk begaf zich twee jaar lang in het hart van de financiele wereld, The City van Londen. Wat begon als een blog op The Guardian groeide uit tot een verzameling aan interviews die de basis vormen voor dit boek. Als absolute leek op het gebied van de bankenwereld begon Luyendijk onderzoek te doen naar de achterliggende motieven van deze gehaaide bankiers. Ondanks de gesloten wereld vbegonnen steeds meer insiders met hem te praten. Over hoe mooi hun baan was, hoe interessant en hoe gevaarlijk.

 • Lulu. De doos van Pandora / F. Wedekind.

  Lulu. De doos van Pandora / F. Wedekind.

   12/6/18. Toneelstuk. Frank Wedekind verbleef vanaf 1872 in Lenzburg in Zwitserland. Zijn vader, de gynaecoloog Friedrich Wilhelm Wedekind, had besloten met zijn gezin te emigreren uit onvrede met de Reichsgründung, de stichting van het nieuwe verenigde Duitse Keizerrijk.

 • Het geheim van Jeroen Bosch / P. Dempf

  Het geheim van Jeroen Bosch / P. Dempf

   12/6/18. Den Bosch 1510. In de stad is een machtsstrijd gaande tussen de plaatselijke bestuurders, de dominicanen, de inquisitie en de beruchte sekte der adamieten. Petronius Oris, schildersgezel vn Jeroen Bosch, komt op het spoor van een geheim. Verbergt de triptiek De tuin der lusten, waaraan de meester op dat moment werkt, werkelijk de boodschap der adamieten, de sekte die de wereldheerschappij van de katholieke Kerk wil ondergraven?

 • Nederlands Theater jaarboek 2002/2003.

  Nederlands Theater jaarboek 2002/2003.

   11/6/18. Ook de 52e editie van het Nederlands Theaterjaarboek 2002-2003 geeft weer een compleet seizoensoverzicht van het podiumkunstenaanbod op de terreinen dans, mime en bewegingstheater, toneel, muziektheater, poppen- en objectentheater, cabaret, musical, opera, operette, circus, straattheater, beeldend theater en jeugdtheater.Daarnaast bevat het naslagwerk op het gebied van theater onder meer een zeer uitgebreid adressenregister, de titels van voorstellingen, namen van uitvoerenden, tournees van gezelschappen, festivals en prijswinnaars, een theaterkroniek, een fullcolour katern met de genomineerde affiches van de TheaterAffichePrijs03 eb ruim honderd foto's (deels in fullcolour).

 • Kou uit het oosten / K. Follett

  Kou uit het oosten / K. Follett

   11/6/18. In dit derde en laatste deel van de ‘Century-trilogie’* beschrijft de auteur de wereldgeschiedenis van 1961, het begin van de Koude oorlog, tot de verkiezing van Obama als eerste gekleurde president van Amerika. Aan de hand van ervaringen van gewone mensen en gebeurtenissen waar zij bij betrokken raken, wordt duidelijk wat de bouw van de Berlijnse Muur, rassendiscriminatie en de houding van verschillende Amerikaanse presidenten betekend heeft. Onderling hebben de families uit Oost-Duitsland, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Engeland met elkaar te maken door familiebanden, werk of ontmoetingen. Het verhaal is goed los van de andere delen te lezen en weet vanaf begin tot einde te boeien. Het gaat over kleine herkenbare gebeurtenissen die een goed beeld geven van die tijd. Wie geïnteresseerd is in de wereldgeschiedenis van de afgelopen eeuw doet er goed aan deze serie te lezen. Voorin is een lijst personages per land opgenomen.Marian Verstappen-Naus

 • Het einde van de Joden / A. Mansbach

  Het einde van de Joden / A. Mansbach

   11/6/18.Adam Mansbach (1976) is docent 'creative writing' en schrijft voor The New York Times over muziek en literatuur. 'Het einde van de joden' (zijn eerste in het Nederlands vertaalde roman) is een familiedrama over drie generaties van een geseculariseerde joodse familie. Zowel Tristan Brodsky (grootvader) als Trist Freedman (kleinzoon) zijn ambitieuze schrijvers die door middel van hun romans naar een identiteit zoeken die hun joodse afkomst ontstijgt. Tristan is voor zijn emancipatie vooral schatplichtig aan zijn vriendschap met zwarte jazzmusici, Trist op zijn beurt laat zich inspireren door hiphop. Als Tristan een succesvolle roman schrijft over de leefwereld van Trist, en zo het gras voor de voeten van zijn kleinzoon wegmaait, neemt Trist wraak door het leven van zijn grootvader naar eigen smaak te herschrijven. De schending van integriteit is een van de thema's die Mansbach behandelt. Ook de grenslijnen van andere grote thema's als identiteit, relaties, geaardheid, ras, kunst en religie worden door Mansbach opnieuw getrokken: een geniale registratie van de postmoderne tijd. Kleine druk.L. Torn

 • Manisch dagboek / I. Scheifes

  Manisch dagboek / I. Scheifes

   11/6/18. Irun Scheifes (geb. 1957) publiceerde tien jaar geleden de fantasievolle roman 'Onaffe dingen'*. Zijn nieuwe publicatie 'Manisch dagboek' is minstens even veelvormig. De ondertitel belooft dat al: 'Essay als fictie-fictie als essay'. In 'Manisch dagboek' schetst Scheifes enerzijds zijn eigen leven in Nijmegen tussen 1994 en 1996; anderzijds lardeert hij die beschrijving met verhalen over schrijvers met wie hij zich verwant voelt: de Russen Charms en Chlebnikov, de Nederlanders Jo Otten en Bert Schierbeek en verder o.a. de Spaanse auteur Goytisolo. Belevenissen van de hoofdpersoon en zijn familie worden gekruist met bespiegelingen over en citaten uit het werk van deze auteurs. Dat werkt niet altijd goed omdat de aansluiting van leven en literatuur niet bepaald vloeiend is. Verder maakt de ingewikkeldheid van de relaties van de hoofdpersoon (de drie vrouwen Aia, Laila en Teleh en de kinderen Ilse, Ester, Mite en een tweeling) het geheel ook niet helderder. Wat stoort is een matige eindredactie ('ik schudt' etc.) en een wel erg verliteratuurd bestaan; wat ontwapent is enthousiasme en eerlijkheid.Jos Damen