Nieuwe artikelen

/
Toont 101 tot 200 (van 5558 produkten)
 • Kapitein Rob deel 4 / P. J. Kuhn.

  Kapitein Rob deel 4 / P. J. Kuhn.

   10/9/18. De Amerikaanse marineofficier majoor Ross krijgt de opdracht om een aantal Braziliaanse rubberzoekers op te sporen die in het Amazone oerwoud zijn verdwenen en vraagt kapitein Ron om hem op deze tocht te vergezellen. Dat is natuurlijk een kolfje naar zijn hand en al snel vliegen Rob, majoor Ross en Skip in een snelle jager boven de Zuid-Amerikaanse jungle. Als zij dan plots worden aangevallen door vreemde prehistorische vliegende reptielen, stort het vliegtuig neer en moet Rob zijn hachje en dat van Skip op zijn eentje zien te redden. En dan begint de barre tocht terug naar de bewoonde wereld. De Geheimzinnige kristallen die kapitein Rob van zijn vorige avontuur heeft meegebracht stellen professor Prudon in staat om beelden uit het verleden terug te halen met behulp van de door hem ontwikkelde machine. Als Rob dan, in zijn geestdrift, een koperen naamplaat van 'Het Seepaert' onder de machine legt, wordt hij terstond terug geslingerd in de tijd en ontwaakt in de kajuit van zijn verre voorvader Robert Jansz., die juist op het punt staat een nieuwe slag met Peer den Schuymer aan te gaan. Vanzelfsprekend besluit Rob zich met overgave in het strijdgewoel te storten.

 • Oren van steen / E. Janssen

  Oren van steen / E. Janssen

   10/9/18. Verhalen over Nederland en 24 van haar monumenten. Niet wetenschappelijk onderbouwd, noch geschiedkundig doorwrocht of uitputtend. Het boek poogt een een andere kijk op de schoonheid en het belang van ons erfgoed te geven en bovendien de achtergrond soms op de voorgrond plaatsen. Met fraaie kleurenfoto's.

 • Beknopt handelswoordenboek / Kuiper

  Beknopt handelswoordenboek / Kuiper

   9/9/18. In het Nederlandsch , Hoog Duitsch , Engels en Fransch.

 • Patronen & motieven haken / B. Barnden

  Patronen & motieven haken / B. Barnden

   9/9/18. Dit overzichtelijke boekje met haakpatronen en -motieven is dusdanig opgebouwd dat het ook geschikt is voor beginnende haaksters. Door het gebruik van een spiraalrug binnen de band blijft het boekje goed openliggen, hetgeen de bruikbaarheid vergroot. Voorin het boekje is een inhoudsopgave te vinden; daarnaast is er een inleiding over de basistechnieken. Achterin bijlagen over het haken van letters en cijfers, het onderhoud van haakwerk, afkortingen en (op een uitslaande pagina) het gebruik van telpatronen. Tot slot een register. Verder is de opmaak heel overzichtelijk door het gebruik van tabellen, foto's en tekeningen in kleur. De schrijfster is freelance handwerkontwerpster.Drs. L. Dahmen-Boon

 • Nihilisme en cultuur / J. Goudsblom

  Nihilisme en cultuur / J. Goudsblom

   9/9/18. In 1960 promoveerde Goudsblom op het proefschrift 'Nihilisme en cultuur', waarvan dit boek de vijfde - ongewijzigde - druk is. Goudsblom, inmiddels emeritus-hoogleraar sociologie, heeft destijds een voortreffelijk en boeiend overzicht gegeven van de geschiedenis van de begrippen 'nihilisme' en 'cultuur' en van hun interactie, met Nietzsche als centrale figuur. Sinds 1960 is er echter in de filosofie en in de sociologie dermate veel gebeurd, dat het lezen van dit boek, naast respect voor de eruditie van de schrijver, ook een gevoel van gene oproept omdat zijn boek zo pijnlijk duidelijk gedateerd is. De druk is klein tot zeer klein, de citaten uit het Engels en Frans blijven onvertaald. Bevat index en uitvoerig notenapparaat. Pocketuitgave.Dr. D.G. van der Steen

 • Jung`s Psychology and Tibetan Buddhism. / R. Moacanin

  Jung`s Psychology and Tibetan Buddhism. / R. Moacanin

   9/9/18. An ancient Eastern spiritual discipline is reconciled with a contemporary Western psychological system.

 • Das Kapital. / Karl Marx

  Das Kapital. / Karl Marx

   9/9/18. Das Kapital, Karl Marx's seminal work, is the book that above all others formed the twentieth century. From Kapital sprung the economic and political systems that at one time dominated half the earth and for nearly a century kept the world on the brink of war. Even today, more than one billion Chinese citizens live under a regime that proclaims fealty to Marxist ideology. Yet this important tome has been passed over by many readers frustrated by Marx's difficult style and his preoccupation with nineteenth-century events of little relevance to today's reader. Here Serge Levitsky presents a revised version of Kapital, abridged to emphasize the political and philosophical core of Marx's work while trimming away much that is now unimportant. Pointing out Marx's many erroneous predictions about the development of capitalism, Levitsky's introduction nevertheless argues for Kapital's relevance as a prime example of a philosophy of economic determinism that subordinates the problems of human freedom and human dignity to the issues of who should own the means of production and how wealth should be distributed.

 • Wat is er misgaan ? / B. Lewis

  Wat is er misgaan ? / B. Lewis

   9/9/18. Bernard Lewis stelt de vraag die menigeen sinds de gebeurtenissen van 11 september bezighoudt maar die velen in het Westen niet hardop durven uit te spreken: wat is er misgegaan met de islam? Lewis maakt duidelijk dat deze politiek incorrecte craag in de wereld van de islam zelf niet ongebruikelijk is, en door Arabieren, Turken en moslims regelmatig wordt gesteld.Hoe kon het gebeuren dat een hoogontwikkelde cultuur die veel uitheemse invloeden opnam en een belangrijk doorgeefluik vormde voor de westerse cultuur haar superioriteit en dominantie kwijtraakte? Lewis gaat in op de afwijzing van het concept van de scheiding van Kerk en Staat, en de ontkenning van gelijkwaardige positie van de vrouw in de moslimsamenlevingen.

 • Het boek voor den koopman./ M. Prins

  Het boek voor den koopman./ M. Prins

   8/9/18. 351 pagina's met tabellen ,rekenmethoden etc. Inhoudsopgave.

 • Kruiden / M. A. Webb

  Kruiden / M. A. Webb

   8/9/18. In dit fraai vormgegeven boek met mooie kleurenfoto's worden na een algemene inleiding over de geschiedenis, het kweken, oogsten en drogen en de diverse gebruiksmogelijkheden zeventig kruiden nader besproken. In alfabetische volgorde (Latijnse nomenclatuur) wordt het accent gelegd op de medicinale krachten van deze kruiden. Per kruid worden in een apart groen gekaderd deel de gebruikte delen van het kruid, de dosering, potentiële werking en cosmetisch gebruik gegeven plus de nodige waarschuwingen. Auteur is osteopaat en naturopaat en ziet veel heil in alternatieve middelen, vandaar dat hij zijn boek besluit met het geven van suggesties voor kinderen, jongeren en volwassenen, ouderen, zwangere en zogende vrouwen, gestresste lieden en mensen met psychische problemen. Ook wordt een medicijnkastje samengesteld met kruidengeneesmiddelen. De vertaling is goed, en hoewel er al diverse kruidenboeken zijn gepubliceerd, zit de meerwaarde in dit boek in deze benadering.(Biblion recensie, A.M. Keijser-de Klerk.)

 • De mooiste kleren / Hugo Claus

  De mooiste kleren / Hugo Claus

   8/9/18. Het oeuvre van Hugo Claus is groots en veelzijdig; lichtvoetig, teder, bitter, geheimzinnig, komisch en virtuoos. Op zijn vijftiende las Erwin Mortier voor het eerst iets van Claus: `In mijn hoofd ontplofte de taal. Claus heeft me de verbijsterende rijkdom van het Nederlands laten horen. Mortier is altijd een groot bewonderaar van de meester gebleven. Speciaal ter gelegenheid van Claus eerste sterfdag maakt hij een keuze uit de verhalen, novellen, romans, gedichten en toneelstukken.

 • De reis van Theo. / C. Clement

  De reis van Theo. / C. Clement

   8/9/18. Godsdienstige pendant van 'De wereld van Sofie'. Theo is een pientere jongen van veertien, die door een resolute, rijke tante wordt meegenomen op een wereldreis om hem met zoveel mogelijk godsdiensten ter plekke in kennis te brengen. Met wat wij onder theologie verstaan heeft het weinig te maken: het is een godsdienstig-culturele ontdekkingsreis, die Theo wegwijs maakt in godsdiensten, hun verschijningsvormen en begrippen. Omschrijvingen zijn wel eens wat slordig. Niet alleen de grote wereldgodsdiensten komen ter sprake, maar ook vertakkingen als lutheranisme, calvinisme, soefisme, bahaïsme, en godsdiensten als shintoïsme, de Afrikaanse religies en verdwenen geloofsvormen als die van de Romeinen en de katharen. Clément streeft naar objectieve typeringen van de godsdiensten, die zij als religieuze fenomenen ziet. Het boek is vooral van waarde doordat het bij jongeren (vanaf ca. 15 jaar), maar ook bij ouderen, interesse kan wekken voor het brede veld der religies. De taal is jeugdig-populair, de verhaaltrant levendig. De nuchtere, maar liefdevolle kameraadschap tussen de hoofdpersonen doet weldadig aan.  Vanaf ca. 14 jaar.(Biblion recensie, J. Kleisen.)

 • Historische Atlas

  Historische Atlas

   8/9/18. Deze historische atlas van de wereldgeschiedenis is samengesteld door een groot team van wetenschappers uit de Engelstalige wereld, waaronder verschillende Australiers. De opzet is voornamelijk chronologisch in acht tijdvakken, namelijk tot 10.000 v.Chr., 10.000-600 na Chr., 601-1300, veertiende eeuw, twee maal vijftiende en zestiende eeuw, 1601-1900, twintigste eeuw en tenslotte 2001 tot nu. Daarbinnen worden thema's uitgewerkt als politieke rijken, godsdiensten, ontdekkingsreizen en kolonisatie, economische vooruitgang, (wereld)oorlogen en terrorisme. Aan elk thema worden twee of meer pagina's gewijd met korte beschrijvingen, die worden ondersteund door een tijdbalk, citaten, thematische kaarten (vaak met relief) en diverse kleurenfoto's. De foto's nemen ten opzichte van de kaarten in deze atlas een behoorlijk grote plaats in. Het boek in groot formaat besluit met tijdbalken van elk onderwerp, registers op personen, plaatsen en kaarten, een lijst van medewerkers en een fotoverantwoording.

 • Standplaats Moskou / K. Onwijn

  Standplaats Moskou / K. Onwijn

   7/9/18. Ruim 15 jaar woonde en werkte Karel Onwijn voor langere perioden in Rusland en vanaf 1997 was hij er permanent correspondent voor onder meer De Tijd (Be), Het Financieele Dagblad, Het Parool, Reformatorisch Dagblad en ANP. Naast aandacht voor belangrijke politieke gebeurtenissen zoals de coup tegen Gorbatsjov en de opkomst van Poetin schrijft hij vooral over het dagelijkse leven in het post-communistische Moskou. De aanvankelijk stille, armoedig aandoende en grijze stad heeft hij zien veranderen in een welvarende en kleurrijke metropool. Helaas zijn de corruptie en bureaucratie gebleven. Een typerend moment: "Tijdens een nachtelijke wandeling over het streng bewaakte, en nog altijd heilige Rode Plein liep een van de bewakingsagenten plotseling op mij toe.

 • De hypocrisie van de achterdeur./ G. Sprong

  De hypocrisie van de achterdeur./ G. Sprong

  7/9/18/Op meedogenloze wijze laten Gerard Spong, Sidney Smeets en Tim Vis zien hoe de overheid huichelt in de stukgelopen strafzaak tegen de Almeerse coffeeshop Koffie & Dromen. Lokt de overheid niet crimineel handelen uit? Houdt zij niet al jaren een systeem van witwassen in stand? En verdient ze niet jaarlijks via de belasting miljoenen aan het ontduiken van de Opiumwet? De auteurs bepleiten hartstochtelijk dat de vervolging van coffeeshophouders hypocriet is als de overheid geen duidelijkheid geeft over het achterdeurbeleid. Derhalve is die vervolging, met recht, gedoemd te mislukken.

 • Menthol / F. Krake

  Menthol / F. Krake

   7/9/18. Amsterdam, 1925. Joseph Sylvester, bijgenaamd Menthol, komt na een jarenlange zwerftocht aan in de hoofdstad van Nederland. Gevlucht voor de uitzichtloze situatie in zijn geboorteland Saint Lucia en voor de rassenhaat en het geweld van de Ku Klux Klan in Amerika. Een vlucht naar de vrijheid. Hij verdient zijn brood op markten met zijn Babajaba tandpasta, dat hij aanprijst als "het natuur geheim van het zwarte ras'. Daarmee trekt hij het hele land door. Complete steden en dorpen lopen uit. Menthol leert Nederland tandenpoetsen.Roosje Borchert is een vrijgevochten dame van stand en staat als mannequin bekend als het mooiste meisje van de stad. Als zij Joseph tegenkomt is het liefde op het eerste gezicht. Hij zwart, zij blank. Een schier onmogelijke combinatie in de jaren twintig van de vorige eeuw. Maar het paar trotseert alles en iedereen en trouwt. Zij gaan wonen in een provinciestad waar nog nooit eerder iemand een zwarte man heeft gezien.Twaalf jaar later breekt de oorlog uit. Opnieuw dreigt Joseph's vrijheid te worden aangetast. Het echtpaar besluit te scheiden, uit pure liefde voor elkaar. En dat is maar goed ook….

 • Michel Foucault - excerpten en kritieken / M. Lambrechts

  Michel Foucault - excerpten en kritieken / M. Lambrechts

   7/9/18. Foucault belangrijkste historische werken worden door Lambrechts aan de orde gesteld.

 • West-Friesland oud en nieuw 1936.

  West-Friesland oud en nieuw 1936.

   7/9/18. Jaarboek.

 • China / E. L. Shaughnessy

  China / E. L. Shaughnessy

   31/8/18. China is de betrouwbare en toegankelijke gids naar een van 's werelds opmerkelijkste beschavingen. Dit erudiete werk verkent de hoofdthema's van de Chinese geschiedenis en cultuur van de laatste vierduizend jaar, vanaf het prille begin van de oudheid tot aan het einde van de keizertijd. Dit schitterende ge•llustreerde boek biedt een levendig portret van deze boeiende cultuur, van het keizerlijke hof tot de tradities van het tao•sme en confucianisme en verdiept en verheldert de hoofdaspecten van China's historische, religieuze, filosofische en artistieke erfenis.

 • Kernbegrippen in de politieke filosofie / H. E. S. Woldring

  Kernbegrippen in de politieke filosofie / H. E. S. Woldring

   31/8/18. Kernbegrippen in de politieke filosofie gaat over woorden die iedereen gebruikt, zoals staat, samenleving, democratie, rechtvaardigheid en vrijheid. Ook in de sociale en politieke filosofie nemen die begrippen een centrale plaats in, maar er bestaat onduidelijkheid over hun betekenis.De auteur laat zien dat vooral in het liberale denken - dat tegenwoordig dominant is - veel van de oorspronkelijke betekenis van die begrippen verloren is gegaan. Hij maakt duidelijk dat het voor de kwaliteit van een democratische staat en samenleving van groot belang is de authentieke betekenis van deze begrippen te achterhalen.

 • Secrets in the fields / F. Silva

  Secrets in the fields / F. Silva

   31/8/18. One of the world's foremost researchers of the crop-circle phenomenon reports on the history of circles, their nature and symbolism, and the issue of man-made hoaxes, suggesting that their growing design complexity represents a progression of messages meant to re-awaken humankind to the deep wisdom of the Earth. Original.

 • Om het naakte bestaan / W. Hoogendijk

  Om het naakte bestaan / W. Hoogendijk

   31/8/18. Het algemene gevoel, met de ontregeling van het klimaat en een steeds meer falende economie, is dat de wereld een flinke wending moet maken om nog een beetje leefbaar te blijven. De maatregelen van regeringen en het bedrijfsleven blijken zeer ontoereikend.De milieuactivist en -publicist van het eerste uur Willem Hoogendijk pleit al lang voor een kalmering van de economie. Door regionalisering en verduurzaming kan deze meer uit de greep van ht Grote Geld en in de handen van de mensen zelf komen.Hoogendijk ziet een parallel met de opvattingen van Marx en Engels over het destructief worden van de productiekrachten. De onmachtigen (toen de arbeiders) moesten dan de productiekrachten overnemen van de bourgeoisie en deze zo veranderen en toepassen dat het voortbestaan van de mensen zeker werd gesteld.

 • Vaderland / Michel van der Plas

  Vaderland / Michel van der Plas

   31/8/18. Deze dichtbundel van Michel van der Plas  bevat uitsluitend klassieke sonnetten, die over slechts één onderwerp gaan: de vader van de dichter. Ze roepen het beeld op van een man die van jongs afaan keihard heeft moeten werken om de kost te verdienen, eerst als marskramer met stoffen in de polders nabij Zwammerdam voor moeder, broertjes en zusjes, later als eigenaar van een textielzaak gedurende de moeilijke jaren dertig te 's-Gravenhage voor vrouw en kinderen. Het katholieke geloof speelde een niet weg te cijferen rol in zijn leven. In de gedichten zijn dan ook op verschillende plaatsen verwijzingen naar en toespelingen op oude geloofswaarheden en gebruiken te vinden. Ondanks het feit dat bij voortduring blijkt dat de verhouding tussen vader en zoon op zijn minst problematisch genoemd kan worden, spreekt er een gevoel van mededogen uit, van spijt ook om van beide zijden gemiste kansen tot beter onderling begrip. Uiteindelijk is deze hechte cyclus een - zeker ook in poëtisch opzicht - schitterend eerbetoon. Een hoogtepunt in het oeuvre van Van der Plas.(Biblion recensie, Dick Welsink.)

 • Digitale manga technieken / H. Scott Baron

  Digitale manga technieken / H. Scott Baron

   31/8/18. Maak spannende manga tekeningen op je computer en ontdek hoe digitale hulpmiddelen voor snelheid, flexibiliteit en professionele tekeningen kunnen zorgen. Van het ontwerpen van dynamische figuren tot het ontwikkelen van verhaallijnen en je werk publiceren op Internet of in de druk: dit is de complete gids voor de kunst van digitaal manga tekenen en schilderen.

 • Schrijver en illusteren van een grafische roman / M. Chinn

  Schrijver en illusteren van een grafische roman / M. Chinn

   31/8/18. Grafische romans waren ooit voorbehouden aan striptekenaars, maar nu zijn ze een van de snelst groeiende genres in de uitgeefwereld. Ze zijn overdadig geïllustreerd, hebben lange verhalen en complexe plots, en spreken mensen van alle leeftijden en uit alle werelddelen enorm aan.- Leer je schrijf- en tekentalent omzetten in dynamische stripverhalen die van de bladzijde knallen.- Maak kennis met de talrijke genres, van actie en avontuur, tot futuristische fantasy en sciencefiction.- Ontdek welke materialen en technieken je nodig hebt.- Ga op zoek naar je eigen stijl en maak van je favoriete, klassieke verhaal een grafische roman.

 • Harige en pluizige fantasydieren tekenen / J. Hodges & L. Cibos

  Harige en pluizige fantasydieren tekenen / J. Hodges & L. Cibos

   31/8/18. Tekenen voor animaties en games vraagt om specifieke vaardigheden. In dit boek wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je harige en pluizige fantasydieren leert tekenen. Belangrijkste onderwerp is antropomorfe dieren, een dier met menselijke trekken. In verschillende hoofdstukken leert de lezer een katachtige mens, een menselijk paard of een muis-achtige te tekenen. Telkens is er een korte beschrijving van de rol of het thema en wordt vervolgens stapsgewijs geïllustreerd hoe je tot een bepaald resultaat komt. De beschrijvingen zijn dermate toegankelijk dat veel beginners tot verrassende resultaten komen. In de laatste hoofdstukken wordt aandacht besteed aan compositieleer en de totstandkoming van afbeeldingen. Een leuk boek voor tekenstudenten met een interesse voor fantasydieren.Drs. M.L. de Jager

 • Cartoonfiguren ontwerpen / C. Hart

  Cartoonfiguren ontwerpen / C. Hart

   31/8/18.Meeslepende personages bedenken is een van de belangrijkste aspecten van striptekenen. Maar hoe zorg je ervoor dat ze van de pagina's afspatten en hoe laat je hun speciale krachten zien? In dit boek vind je alles wat je nodig hebt om manga-achtige cyberpunkers, klassieke striphelden en krankzinnige cartoonfiguren te maken.

 • Manga meiden tekenen / C. Hart

  Manga meiden tekenen / C. Hart

   31/8/18. Rebellenleiders, spionnes, magische elfenkoninginnen, gevechts- pilotes, koppige tienermeisjes of ontzagwekkende half-vrouw / half-dierlijke godin. Iedereen die manga wil tekenen moet deze krachtige bishoujo kunnen tekenen (prachtige vrouwen). En iedereen kan dat ook met hulp van Christopher Harts beproefde stap-voor-stap instructies en illustraties van top tekenaars uit het veld. Dit boek bevat alles wat je nodig hebt om zelf manga vrouwen te creëren.

 • Fantasy figuren tekenen en schilderen / F. Cowan

  Fantasy figuren tekenen en schilderen / F. Cowan

   30/8/18.In dit boek leert u alle basisvaardigheden die u nodig hebt om verschillende karakters zoals heksen, tovenaars en monsters te tekenen en schilderen in hun omgeving. De vaardigheden worden uitgelegd aan de hand van klassieke archetypen in de fantasy-kunst. Het boek bestaat uit makkelijk te volgen oefeningen om uw eigen unieke fantasy-wereld te creëren.

 • Manga shoujo / C. Hart.

  Manga shoujo / C. Hart.

   30/8/18. Met de charmante, elegante karakters in shoujo _ een van de populairste mangastijlen _ bevat manga shoujo uitgebreide informatie over alle aspecten van deze Japanse animatie- en striptechniek. Het boek gaat in op verhaallijnen, romantiek en de relaties tussen de karakters die shoujo zo bekend en geliefd hebben gemaakt. Daarnaast wordt het werk van bekende mangatekenaars getoond, iets waar de echte mangafan zeker van zal genieten.

 • Elfen tekenen / C. Hart

  Elfen tekenen / C. Hart

   30/8/18. Dit boek begint met een magisch verhaal dat een introductie vormt in de betoverende wereld. Lezers worden vervolgens uitgenodigd om deelgenoot te worden van het speciale elfenschetsboek van de auteur, boordevol stap-voor-stap schema's, inzichtelijke aantekeningen, onderhoudende teksten en spectaculaire illustraties. Elfen tekenen leert u alles wat u moet weten om een wereld vol fee'rieke figuren te kunnen tekenen en om uw werk te kunnen verrijken met hun bijzondere magie.

 • Paddenstoelen encyclopedie / G. J. Keizer

  Paddenstoelen encyclopedie / G. J. Keizer

   30/8/18. In dit onmisbare naslagwerk voor iedere natuurliefhebber vindt u: - een inleidend hoofdstuk over schimmels, paddestoelen en slijmzwammen met afbeeldingen van schimmels en slijmzwammen- meer dan 700 afbeeldingen en beschrijvingen van paddestoelen, waaronder tot dusverre weinig afgebeelde soorten- de belangrijkste vertegenwoordigers van de verschillende geslachten en soorten, gerangschikt per verwante groep- een uitgebreid register van Nederlands en Latijnse namen waarin u elke afgebeelde paddestoel in een oogwenk kunt opzoeken- meer dan 750 kleurenfoto's

 • Hedendaagse sieradentechnieken / V. Seecharran

  Hedendaagse sieradentechnieken / V. Seecharran

   29/8/18. Leer unieke, eigentijdse sieraden maken met dit inspirerende boek. Ontdek de kunst van het moderne sieraden maken en de vele, gevarieerde materialen die u daarvoor kunt gebruiken. De unieke eigenschappen van elk materiaal worden uitgelegd en er worden fascinerende en verrassende werkwijzen gedemonstreerd. De heldere foto's en stap-voor-stapinstructies laten duidelijk zien hoe dit in zijn werk gaat.

 • Anatomie van fantasyfiguren / G. Fabry

  Anatomie van fantasyfiguren / G. Fabry

   29/8/18. In dit boek komen de basisvaardigheden aan bod die nodig zijn voor het tekenen van anatomie, zoals lichaamsbouw en spierstelsel. Daarnaast krijg je uitleg over perspectief en compositie. Ontdek vervolgens hoe je het menselijke lichaam kunt transformeren tot monsterlijke, magische of overdreven bizarre wezens.

 • M. C. Escher puzzle book

  M. C. Escher puzzle book

   29/8/18. De mooiste ontwerpen van Escher, in 4 prachtige puzzels.

 • Het Paard van Schimmelpenninck./ Tjibbe Bijlsma

  Het Paard van Schimmelpenninck./ Tjibbe Bijlsma

   29/ 8 /18.Gesprek met een vlieg. Hoe denkt een koe. Pesten en leerplicht op school. Tjibbe Bijlsma (geboren in 1930) uit Berkhout presenteert onder de titel ‘Het paard van Schimmelpenninck’ een boek met een diverse inhoud. De verschillende beschreven onderwerpen geven een goed beeld van zijn levensvisie. Als kind groeide hij op in Den Helder. Door de Tweede Wereldoorlog kwam het gezin in Schagen terecht. Naast autobiografische gegevens uit zijn boeiende leven, komen we ook filosofisch getinte verhalen tegen. De hoofdmoot van dit boek zijn essays over de leerplicht, pesten op school en levensbeschrijvingen van twee verlichte mensen, Vinoba Bhave en Moeder Teresa.

 • Black Butler / Yana Toboso.

  Black Butler / Yana Toboso.

   28/8/18. Sebastian Michaelis, the butler to Ciel Phantomhive, the twelve-year-old earl, is the perfect servant, adept at every task from preparing meals to dispatching gangsters, so good at everything he does that he cannot possibly be human.

 • Gezelschap Leeghwater. / G. L. Stuyvenberg

  Gezelschap Leeghwater. / G. L. Stuyvenberg

   28/8/18. Met het alphabetische index.Zwart en wit illustraties.

 • Pin- Up een godin voor elke dag.

  Pin- Up een godin voor elke dag.

   28/8/18. Foto's en tekeningen.

 • Filosofie en ironie. / J. Bransen

  Filosofie en ironie. / J. Bransen

   28/8/18. Postmoderne benadering van de zin van de wijsgerige reflectie.

 • Te koop: welzijn, volksgezondheid en cultuur./ H. Ferree

  Te koop: welzijn, volksgezondheid en cultuur./ H. Ferree

   28/8/18. Hans Ferree - sinds jaar en dag DE trend- en reclamedeskundige van ons land - haakt in op de bezuinigingen. Hij signaleert de onontkoombare trend: actie-groepen, musea, sportverenigingen, opbouwwerkers, voorlichters, charitatieve instellingen en andere lichamen Tot Nut van 't Algemeen, die het sinds Lubbers/Van Aardenne met minder (of geen) subsidie moeten doen en toch behoefte hebben aan "kopers" (sympathisanten, afnemers, donateurs, etc.). Deze doorgaans weinig commercieel ingestelde lieden vinden in het boek talloze voorbeelden en omschrijvingen van Hoe 't Moet. Goed, ogen openend, helder geschreven, rijkelijk en to the point van illustraties voorzien boek. Must voor wie "vies" van commercie is, maar z'n voordeel kan doen met de beproefde technieken van de commercie.(NBD|Biblion recensie, R.E. Hertzberger)

 • Golias deel 1 / Le Tendre & lereculey

  Golias deel 1 / Le Tendre & lereculey

   27/8/18. Prins Golias leidt een zorgeloos leventje in zijn toekomstige rijk Ankinoë. Tot zijn vader, koning Farstal, vergiftigd wordt door zijn broer Polynos. De diagnose van magiër Sahran is zonneklaar: alleen de onbereikbare bloem der herinnering kan de vorst van de dood redden. Golias scheept meteen in voor een verre expeditie. Maar zijn snode oom doet er alles aan opdat de reis de strijdlustige Golias noodlottig wordt... Grootse en spectaculaire nieuwe historische avonturenreeks!

 • Golias deel 2 / Le Tendre & lereculey

  Golias deel 2 / Le Tendre & lereculey

   27/8/18. In het legendarische oude Griekenland, op het eiland Ankinoë, droomt prins Golias tussen de trainingen met zijn wapenmeester en de zachte gezangen van zijn zus door van verre reizen en grootse avonturen. Maar de tijd van dagdromen is voorbij als zijn neef zijn laagste lusten botviert en een heimelijke machtsstrijd ontketent. Wil hij zijn eigen plaats op de troon en het leven van zijn vader veiligstellen, dan moet Golias de confrontatie aangaan...

 • Het jongensboek / C. & H. Iggulden

  Het jongensboek / C. & H. Iggulden

   27/8/18. Meer dan een miljoen exemplaren werden er verkocht. The Dangerous Book for Boys is niet alleen in Engeland en Amerika een groot succes, ook in Nederland is het boek niet aan te slepen. Nu verschijnt de Nederlandse versie, niet gewoon een vertaling, maar toegespitst op Nederland. In Het Jongensboek vind je typisch Hollandse fenomenen als fierljeppen, Michiel de Ruyter, de deltawerken en het kweken van tulpen. Fantastisch boek voor vader en zoon, voor jong en oud om veel en vaak te lezen.

 • Hundertwasser / H. Rand

  Hundertwasser / H. Rand

   27/8/18. "Wie een kroon opzet, wordt koning. Waarom zetten mensen geen kroon op? Omdat ze te laf zijn om koning te zijn." Friedrich Stowasser, geboren in Wenen in 1928, noemt zich Hundertwasser Friedens- reich Regentag Dunkelbunt. Zijn namenrijkdom komt overeen met zijn vele activiteiten als schilder, architect, ecoloog en 'bewustmaker van identiteiten'.Zijn vanzelfsprekendheid volgend, wordt Hundertwassers werk hier in zijn talrijke facetten voorgesteld. En omdat zijn leven, zijn artistieke en politieke activiteiten en zijn schijnbare privé-geschiedenissen niet van zijn werk te scheiden zijn, ontstaat meteen ook een levendig portret van de kunstenaar, dat een direct en authentiek karakter krijgt door de weergave van gesprekken tussen de auteur en de kunstenaar. Op zijn drieëntwintigste nam Hundertwasser zich voor zich 'te bevrijden van de universele bluf van onze beschaving'. Tot op heden heeft hij, zo schijnt het, dit doel niet uit het oog verloren.

 • Breitner en zijn foto's./ A. B. Osterholt

  Breitner en zijn foto's./ A. B. Osterholt

   27/8/18. Vele tientallen foto's Met o.a. Amsterdam, naakten en kimonomeisje Geesje Kwak. Met z/w illustraties.

 • Aquarel workshop / M. E. Mehaffey

  Aquarel workshop / M. E. Mehaffey

   26/8/18. Dit boek is voor zowel de beginner als de gevorderde aquarellist, in samenwerking met ColArt.Het bevat diverse technieken, onderwerpen en mogelijkheden!Dit boek leert aquarel te combineren met andere mediums, met tips om nieuwe inspiratie op te doen, tips voor het oplossen van problemen en het verbeteren van werkstukken waar men niet tevreden over is en een twintigtal workshops.Met handige verborgen wire-o, zodat het boek perfect blijft liggen tijdens het werk.

 • The panorama / B. Comment.

  The panorama / B. Comment.

   26/8/18. Invented in 1788, the panorama reached the height of its popularity at the time of the 1900 Universal Exhibition. Vast circular canvases installed in purpose-built rotundas were designed to be viewed from centrally placed platforms and attracted an admiring public. The aim was to produce a perfect illusion. Thus the relationship between viewer and 'reality' underwent a profound mutation, opening up a new logic according to which the world was transformed into a spectacle and images substituted for direct experience. This lavishly illustrated book examines the wide variety of panoramas in both the Old and New Worlds. Included among views of cities are Robert Barker's View of Edinburgh and Karl Friedrich Schinkel's View of Palermo, as well as depiction of Paris, Moscow, Jerusalem and Lima; among historical themes, The History of the Century and Battle of Moscow proved especially popular. The author expands his subject to encompass the sister formats of diorama and cineorama.

 • Weerwraak / Preston & Child

  Weerwraak / Preston & Child

   26/8/18.Pendergast en zijn zwager Judson Esterhazy zijn op jacht in de Schotse hooglanden als het tot een gewelddadige botsing tussen hen komt. Esterhazy verslaat Pendergast en laat hem voor dood achter in het moeras. Voordat hij wegloopt, vertelt hij achteloos dat Pendergasts vrouw Helen helemaal niet bij een jachtincident is omgekomen maar nog leeft!

 • Wit vuur / Preston & Child

  Wit vuur / Preston & Child

   26/8/18. De excentrieke FBI-agent Pendergast arriveert in een exclusief skioord op het moment dat brute brandstichtingen de toeristen afschrikken. Pendergast ontdekt een onwaarschijnlijk geheim uit de dorpsgeschiedenis, dat samen lijkt te hangen met een legendarisch, verloren gewaand Sherlock Holmes-verhaal. Terwijl het dorp letterlijk onder vuur ligt en het leven van Pendergasts protegee Corrie Swanson ernstig gevaar loopt, moet Pendergast het raadsel uit het verleden zien op te lossen, voordat alles in vlammen opgaat...

 • Twee graven / Preston & Child

  Twee graven / Preston & Child

   26/8/18. Twaalf jaar lang dacht FBI-agent Aloysius Pendergast dat zijn vrouw was verongelukt. Toen werd hem verteld dat ze was vermoord. En nu ontdekt hij dat Helen nog leeft... maar dan wordt ze, recht voor zijn ogen, ontvoerd.  Dit is echter pas het begin van een nog gruwelijker verhaal, waarbij een seriemoordenaar paniek zaait in New York. Pendergast is de enige die de moordenaar kan vinden. De jacht brengt hem tot diep in de ondoordringbare bossen van Zuid-Amerika, een plek waar hij herinnerd wordt aan het oude gezegde: Wie uit is op wraak, doet er wijs aan twee graven te delven.

 • Stad van de eeuwige nacht / Preston & Child

  Stad van de eeuwige nacht / Preston & Child

   26/8/18. FBI-detective Aloysius Pendergast is terug! Stad van de eeuwige nacht van Preston & Child, het zeventiende deel in de Pendergast-serie, is nog spannender dan De verborgen kamer.Het begint met een fanatieke speurtocht naar Grace Ozmian, de vermiste dochter van een tech-miljardair. Eerst vermoedt de NYPD dat de mooie en roekeloze Grace, die geregeld in de tabloids staat, simpelweg weer in een wild avontuur verzeild is geraakt. Maar de zaak draait 180 graden als het lichaam van de jonge vrouw wordt gevonden in een verlaten pakhuis in Queens, en haar hoofd nergens te bekennen is.Luitenant Vincent D'Agosta en special agent Pendergast worden op de zaak gezet en al snel raken ze in het vizier van een tegenstander die het hart van de stad bedreigt. Pendergast zal alles op alles moeten zetten om deze gevaarlijke vijand te ontmaskeren – laat staan om het te overleven…

 • Scharlaken kust / Preston & Child

  Scharlaken kust / Preston & Child

   26/8/18. Scharlaken kust van Preston & Child is de vijftiende thriller in de serie over FBI-agent Aloysius Pendergast. Hier moet hij het opnemen tegen geesten uit het verleden.Pendergast accepteert een privéopdracht in Exmouth, Massachusetts om de diefstal van een waardevolle wijnkelder te onderzoeken. Samen met zijn pupil Constance Greene reist hij af naar de badplaats, waar ze al snel iets sinisters ontdekken: een dichtgemetselde nis in de wijnkelder die de resten van een man bevat, gemarteld en vervolgens levend begraven, 150 jaar geleden. Maar waarom? De puzzel wordt bemoeilijkt wanneer ze nog een lijk ontdekken - bedekt met mysterieuze symbolen - in de zoutmijnen achter Exmouth. De plaats waar, zo wil de legende, de echte heksen van Salem hun toevlucht zochten na de heksenjachten van 1692...

 • Voorbij de ijsgrens. / Preston & Child

  Voorbij de ijsgrens. / Preston & Child

   26/8/18. Voorbij de ijsgrens van Preston & Child is een Gideon Crew thriller, geschreven door de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers. De vloek van het oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden.In Voorbij de ijsgrens blijkt een mysterieuze meteoriet een gevaar voor de toekomst van de aarde. Lukt het Gideon Crew om deze allesvernietigende buitenaardse steen tegen te houden?

 • Het blauwe labyrint / Preston & Child

  Het blauwe labyrint / Preston & Child

   26/8/18. FBI-agent Aloysius Pendergast treft zijn bloedeigen zoon dood aan voor zijn deur. Alles wijst op een perfecte moord. De enige aanwijzing is een stukje turkoois in de maag van het slachtoffer. Het steentje leidt Pendergast naar een verlaten mijn en een uitgestorven resort aan de Californische kust.Het voert hem tevens op een ontdekkingsreis diep door de sinistere geschiedenis van zijn eigen familie. Pendergast wordt slachtoffer van een onbekende kwade genius, die zint op wraak vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Hij wordt het doelwit van een gruwelijk slim complot dat uiteindelijk maar op één manier kan eindigen: met zijn dood.

 • De verborgen kamer / Preston & Child

  De verborgen kamer / Preston & Child

   26/8/18. Het zestiende deel in de Pendergast-serie. Wat doe je als een beruchte moordenaar opstaat uit de dood? FBI-detective Aloysius Pendergast is terug! De verborgen kamer van Preston & Child, het zestiende deel in de Pendergast-serie, is nóg spannender dan Scharlaken kust. Pendergast is vermist – en het lijkt alsof hij na zijn laatste onderzoek is verdronken aan de kust van Massachusetts. Pendergasts pupil, Constance, is geschokt door zijn vermissing en trekt zich terug in haar kamer diep onder hun herenhuis aan Riverside Drive. Zij en Pendergasts huisbediende, Proctor, zijn alleen in het huis als Pendergasts geduchte broer Diogenes – die iedereen voor dood hield – opeens opdaagt. Proctor wordt bewusteloos geslagen en wanneer hij later bijkomt, ontdekt hij dat Diogenes Constance heeft ontvoerd. Proctor komt meteen in actie en gaat op zoek. Maar wanneer hij eindelijk Constance gevonden denkt te hebben, doet hij een gruwelijke ontdekking: waar Constance had moeten zijn, staat alleen een gekoelde doodskist…

 • Handboekje voor den timmerman

  Handboekje voor den timmerman

   25/8/18. Kozijnen, deuren, ramen, luiken; handboek voor timmerlieden betrokken bij restauratie van ... door den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond.

 • Nederlands fabrikaat / R. Kras

  Nederlands fabrikaat / R. Kras

   25/8/18. Boek behorend bij de Teleac-cursus die vanaf 2 september wordt uitgezonden. In deze rijk geïllustreerde uitgave wordt een overzicht gegeven van de vele aspecten van Nederlandse industriële vormgeving. Behandeld worden de geschiedenis van de industriële vormgeving, vormgeven als proces, huisstijlen en bedrijfsvormgeving, televisievormgeving, institutionele vormgeving, techniek en vorm, en consumentisme. Een standdaardwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in ontwerpen of daarmee bezig is. Naar uitgeversinformatie i.v.m. actualiteit. De bijbehorende televisie-uitzendingen worden z.s.m. aangeboden in Audiovizier.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Tinbergen lectures on economic policy. / A. Knoester & A. H. Wellink

  Tinbergen lectures on economic policy. / A. Knoester & A. H. Wellink

   25/8/18. This book contains the six Tinbergen lectures held since 1987.

 • Veldgids diersporen./ A. van Diepenbeek

  Veldgids diersporen./ A. van Diepenbeek

   25/8/18.Veldgids nr. 12. Dierensporen; sporen van gewervelde landdieren. Sporen van de zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen in heel West-Europa.  Diersporen van West-Europa doeltreffend herkennen, ecologische informatie.Info over uiterlijk, afmetingen en vindplaats. Met honderden kleurenfoto's en tekeningen.

 • De brieven van Karl Marx. / K. Marx

  De brieven van Karl Marx. / K. Marx

   25/8/18. De Amerikaan Padover maakte een zeer selectieve keuze uit het grote aantal van Marx bewaard gebleven brieven. Hij liet de politieke en economische uiteenzettingen als gedateerd en verouderd weg en richtte zich op persoon en leven van Marx. Daardoor wordt de lezer 362 brieven lang geconfronteerd met ziektes, geldzorgen en familieproblemen. Wel moet zo bewondering ontstaan voor de wetenschappelijke prestaties die Marx desondanks leverde. Deze selectie lijkt heel erg gericht op het slecht geinformeerde Amerikaanse publiek. De uitgever had de Nederlandse lezer beter gediend door de zeer deskundige vertalers een keuze te laten maken. De selectie verhindert nu een positief eindoordeel.(NBD|Biblion recensie, J.P. de Jong)

 • Het oude Egypte / D. P. Silverman

  Het oude Egypte / D. P. Silverman

   24/8/18. Het oude Egypte is een gezaghebbend en levendig geschreven boek over de voornaamste thema´s van de oude Egyptische wereld, van de levens van de farao´s en de bouw van de piramiden tot de fascinerende taal van de hiërogliefen. Het beslaat alle belangrijke aspecten van deze machtige beschaving; geschiedenis, religie, kunst, wetenschap en mythologie. Het boek is voorzien van prachtige illustraties en foto´s.

 • Indian / J. Caroll

  Indian / J. Caroll

   24/8/18.Het merk Indian behoort tot de beroemdste in de geschiedenis van de motorfiets. Van 19O1 tot 1953 verwierf de Indian Motoccle Company een geweldige reputatie op basis van zijn hoogwaardige, innovatieve technologie en zijn winnende racemotoren. Ondersteund door 12O schitterende kleurenfoto's vertelt Indian, de geschiedenis van een klassiek merk het complete verhaal over mannen die met hun machines een legende om zich heen bouwden.

 • Knopen / G. Budworth

  Knopen / G. Budworth

   24/8/18.Knopen, bindsels, lussen, verbindingen verkortingen steken.

 • Diederendirrix architecten architects

  Diederendirrix architecten architects

   24/8/18. Bepalend voor de architectuur van Bert Dirrix en Paul Diederen is hoe een gebouw zich manifesteert in het stadslandschap en de binnenwereld omhult.Hans Ibelings beschrijft de werkwijze van het bureau diederendirrix en de verschillen en overeenkomsten in benadering van Dirrix en Diederen. Madeleine Maaskant en Giampiero Sanguigni belichten de afzonderlijke oeuvres van respectievelijk Dirrix en Diederen; Jos Bosman analyseert hun gemeenschappelijke wortels in het Eindhovense architectuurmilieu.

 • Als winnen makkelijk was, zou iedereen het doen / H. Tann

  Als winnen makkelijk was, zou iedereen het doen / H. Tann

   23/8/18 In 'Als winnen makkelijk was, zou iedereen het doen' verzamelt Humberto zijn spraakmakende, kritische en geestige sportcolumns. Hij sprak met verschillende sporters in hun voorbereiding op de Spelen. Het resultaat: unieke portretten, oprecht, persoonlijk en met verstand van zaken zoals alleen Tan dat kan. Het nationale voetbalelftal, trainers, blessures, sportleed, de Olympische Spelen, herstentrauma's, rugnummers, sportprogamma's en uitblinkers: je leest het allemaal. Hét boek voor een zomer vol sport.

 • Sranantongo / R. Hart

  Sranantongo / R. Hart

   23/8/18. dit boek heeft tien hoofdstukken. in ieder hoofdstuk zit een opbouw die steeds terugkomt.

 • De atlas van het menselijk lichaam / A. Chinn

  De atlas van het menselijk lichaam / A. Chinn

   23/8/18. De atlas van het menselijk lichaam is een onmisbaar naslagwerk over het lichaam en het werkt. Deze prachtig geïllustreerde encyclopedie laat alle onderdelen van het lichaam in detail zien, van hoofd tot voeten, en vertelt over de levenscyclus van de mens.

 • Kromme snavels en scherpe klauwen / N. de Haan

  Kromme snavels en scherpe klauwen / N. de Haan

   23/8/18. Roofvogels en uilen behoren tot heel bijzondere vogelfamilies. Hun intrigerende gedrag en de spectaculaire achtervolgingen spreken veel mensen aan. In dit boek komen alle Nederlandse roofvogels en uilen uitgebreid aan de orde, maar ook de roofvogels en uilen die elders voorkomen in Europa. Dus als u ooit op vakantie gaat in Zuid-Europa, zult u met behulp van deze gids de slangenarenden en de rode, zwarte en grijze wouwen zonder enig probleem kunnen herkennen.

 • Ja! / Stef Bos

  Ja! / Stef Bos

   22/8/18. Ja! is het boek dat volgt op Stef's debuut Gebroken Zinnen uit 2004. In Ja! geeft Stef Bos zijn teksten in handen van kunstenaar Eric de Bruijn, met opnieuw een verrassend resultaat! Na Gebroken Zinnen en Ja! ben je direct nieuwsgierig naar wat nog volgt. Want duidelijk is dat deze serie boeken met de bijzondere combinatie van woord en vormgeving een aanvulling is aan ieders boekenkast..!

 • De onttovering van de wereld / P. Dassen

  De onttovering van de wereld / P. Dassen

   22/8/18. Patrick Dassen beziet Weber en zijn werk in hun historische context. De rode draad in zijn prettig ontnuchterende studie is de spanning tussen Webers diagnose van een onttoverde wereld en het feit dat hij getuige was van de ontelbare pogingen van tijdgenoten om de wereld opnieuw te betoveren, in welke vorm ook. Het tijdperk waarin Weber leefde, toont aan hoe dicht de onttovering van de wereld en de utopische verleiding bij elkaar lagen. Bijna honderd jaar later blijkt uit de opnieuw toenemende belangstelling voor semi-religieuze bewegingen en esoterische geschriften hoe actueel dit vraagstuk nog altijd is.

 • Over het pauperisme / A. de Tocqueville

  Over het pauperisme / A. de Tocqueville

   22/78/18. 'Over het pauperisme' van Alexis de Tocqueville (1805-1859) is een van zijn minder bekende, maar scherpste werken. Zijn onderzoek naar armoedebeleid in Engeland leest als een pamflet. Hij juicht de ont­luikende verzorgingsstaat toe, maar heeft er tegelijkertijd fundamentele kritiek op. De lezer zal zich permanent verbazen over het feit dat het in 1836 geschreven is. De actualiteit en parallellen met de huidige politieke en maatschappelijke situatie spatten ervan af. Of het nu gaat om de averechtse en uitsluitende werking van decentralisering, het ontvreemden van rechten, de (on)mogelijkheid om zelfredzaamheid te sti­muleren of het afhankelijk maken van armen van overheidssteun, Tocqueville neemt het waar en beschrijft en beoordeelt op zijn bekende eigenzinnige wijze. De fundamentele vraag of vrijheid, gelijkheid en broederschap verdrongen zullen worden door efficiency, bureaucratie en individualisme ligt in de boezem van 'Over het pauperisme' besloten.

 • Sterke Verhalen voor bij de borrel / M. Zegeling o.a.

  Sterke Verhalen voor bij de borrel / M. Zegeling o.a.

   21/8/18. Over de hele wereld worden de beroemde Delfts blauwe huisjes van KLM gezien als icoon van Nederland. Het zijn replica's van echt bestaande huizen. De 94 huisjes en collectors items vormen samen een eigenzinnig overzicht van 500 jaar Dutch Design. Over het leven achter die gevels zijn de mooiste anekdotes en sterke verhalen verzameld. Bijna te mooi om waar te zijn, maar waargebeurd. Over de boezemvrienden van Willem van Oranje, de verkooptrucs van Rembrandt, het bed van Mata Hari, een goudschat in de tuin en mensen-vet als wondermiddel. En op de muur van een van de huizen staat ook nog een code die bijna niet te kraken valt. Kortom, hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis en architectuur, in koninklijk Delfts blauw.

 • Wannée / C. J. Wannee

  Wannée / C. J. Wannee

  21 /8/18. Het honderdjarig jubileum wordt gevierd met een geheel herziene editie van Wannée – Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. Voor deze gelegenheid heeft culinair journaliste Anne Scheepmaker de recente innovaties in de Nederlandse keuken onderzocht, en ook is er meer aandacht voor productinformatie en streekgerechten. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het belang van dit befaamde boek voor de Nederlandse kookgeschiedenis. Sociologe en historica Anneke van Otterloo schreef een inleiding waarin de toenmalige rol van de huishoudschool belicht wordt, net als de ontwikkeling die de Nederlandse keuken de afgelopen honderd jaar heeft doorgemaakt. Maar alle feestelijke extra’s daargelaten, blijft het basiskookboek Wannée natuurlijk gewoon het betrouwbare kookhandboek dat het al een eeuw lang is!

 • Razende mannen, onrustige vrouwen. / Bart Vermeulen

  Razende mannen, onrustige vrouwen. / Bart Vermeulen

   21/8/18. Archeologisch en historisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse nederzetting, een adellijke hofstede en het St. Elisabethsgasthuis te Deventer.

 • Ik stuur je de zon / W. de Weerd & E. Leeuwrik.

  Ik stuur je de zon / W. de Weerd & E. Leeuwrik.

   19/8/18. Ik stuur je de zon is een hartverwarmend prentenboek over Anne, een vijfjarig Nederlands meisje en de tienjarige Abel uit Kenia. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet maar toch zijn ze broer en zus. Via brieven en tekeningen leren ze over elkaars leven.  Een bijzonder verhaal, geschikt voor kleuters, over verschillende culturen en het sponsoren van een kind dat in armoede leeft. 

 • Het grote rekenboek

  Het grote rekenboek

   19/8/18. Met Het Grote Rekenboek krijgen kinderen (en hun ouders) eindelijk weer grip op de basisprincipes van het rekenen. Over de tekortkomingen van het huidige rekenonderwijs is de laatste tijd veel te doen.Dit boek is een uitkomst voor iedereen die thuis wil kunnen terugvallen op de basis. Het Grote Rekenboek is een onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen, ouders, leerkrachten en (Pabo-)studenten. Het Grote Rekenboek bevat alle stof van de basisschool. Alle rekenonderdelen komen gestructureerd aan bod:getals begrip – optellen – aftrekken – vermenigvuldigen – delen – breuken – kommagetallen – verhoudingen – procenten – meten – geld – tijd – perspectief – kaartbegrip – grafieken en diagrammen.

 • De gouden tijd van het rijzen 1880-1939. / A. gregory

  De gouden tijd van het rijzen 1880-1939. / A. gregory

   19/8/18. Dit boek begeeft u terug naar de opwindende periode waarin de 'nieuwe' werelden werden ontdekt door welgestelde burgers met de luxe passagiersschepen en andere coming-up transportmiddelen,, aangevuld met talrijke en mooie illustraties, een aanrader !

 • Wandelen over Zorgvlied / M. Bergen & I. Clement

  Wandelen over Zorgvlied / M. Bergen & I. Clement

   19/8/18. Zorgvlied in Amsterdam is een bijzondere begraafplaats. Een vergelijking met Père-Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs, wordt vaak gemaakt. En dat is eigenlijk niet zo vreemd. Op Zorgvlied worden veel bekende personen uit de wereld van kunst, cultuur, literatuur en politiek begraven. Wandelen over Zorgvlied is een bijzondere ervaring. De paden en lanen beslaan zo'n 60 kilometer, waarlangs meer dan 17.000 graven liggen. Deze rijk geïllustreerde gids voert u langs de graven van bekende Nederlanders. In korte biografieën is hun vaak bijzondere leven beschreven. Naast de wandelroute geeft Wandelen over Zorgvlied veel informatie over de 140-jarige historie van Zorgvlied, de flora en fauna op de begraafplaats, bijzondere grafmonumenten en de grafsymboliek die er te vinden is.

 • Benedictijnse regels. / Anselm Grun

  Benedictijnse regels. / Anselm Grun

   18/8/18. De benedictijner monnik Anselm Grün (1945) trad na zijn eindexamen in 1964 toe tot de abdij Münsterschwarzach. Hij probeert de spirituele traditie van de monniken te verbinden met de moderne psychologie. Sinds 1978 schreef hij veel boeken over spirituele onderwerpen, over psychologisch advies vanuit het geloof en over managementthema's. Zijn boeken zijn in 31 talen vertaald.

 • The Ethics of the Greek Philosophers / J. H. Hyslop

  The Ethics of the Greek Philosophers / J. H. Hyslop

   18/8/18. Black & white illustrations.

 • Komt allen tezamen / C. J. Aarts & M. C. van Etten

  Komt allen tezamen / C. J. Aarts & M. C. van Etten

   17/8/18. Komt allen tezamen bevat de bekendste Nederlandse kerstliedjes, uit alle tijden en van alle geloven. Het oudste Nederlandse kerstlied, 'Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer',stamt al uit de elfde eeuw en wij zingen het nog steeds zoals het in de zestiende eeuw werd gezongen. Naast de klassieke kerstliedjes bevat Komt allen tezamen kerstliedjes van hedendaagse tekstschrijvers. Bovendien staat in Komt allen tezamen een aantal buitenlandse kerstliedjes. Allemaal in hun oorspronkelijke taal met de Nederlandse tekst ernaast, vaak in meer dan één versie.

 • Ik wou wel weer een beetje ziek zijn. / M. Molegraaf

  Ik wou wel weer een beetje ziek zijn. / M. Molegraaf

   17/8/18. Zieken worden bijna nóg zieker van alle boeketten en fruitmanden waarmee ze worden bedacht. Nu is er eindelijk een cadeau waarvan je béter wordt, een bundel met de mooiste Nederlandse en Vlaamse gedichten over ziekte en beterschap.Poëzie van Martin Bril, Ida Gerhardt, Ingmar Heytze, Ramsey Nasr, Hagar Peeters, Leo Vroman en vele anderen over amandelknippen en tropenkoorts, psychiaters en verzekeringsartsen, spoedopname en intensive care, de planeet die 'ziekcnhuis' heet. Honderd heldere en verhelderende gedichten, waarin vrolijkheid niet verboden is. Honderd manieren om te demonstreren: zo helpt poëzie. De gedichten zijn zo gerangschikt dat ze een verhaal vertellen. Een verhaal dat bestemd is voor iedereen, voor zieken en gewonden. Maar toch het meest voor 'als het bezoekuur is verstreken'. Fijner bezoek dan deze dichters valt nauwelijks te bedenken.

 • Vergezichten en gezichten. / M. Vasalis

  Vergezichten en gezichten. / M. Vasalis

   17/8/18. In deze bundel zijn de volgende gedichten opgenomen: Aan een boom in het Vondelpark, De oude mannen, Soms, als gij zwijgt en uit het venster schouwt, Afscheid, De winter en mijn lief zijn heen, Streng en aanbiddend kijkt zij in mijn ogen, Steen, Sotto Voce, In de oudste lagen van mijn ziel, Er zijn dingen, die alleen het oppervlak beroeren, Aan het vers, Duif, Des nachts, wanneer ik wakker lig, Paard gezien bij circus Straszburger, Confetti, Braamstruik, Carillon, Ster, De weiden liggen ongezegd in ¿t licht, Moeder, Waterkant. Vroeger, Je gezicht, sluimerend van tederheid, Aan een boom, Als je een landschap was waar ik doorheen kon lopen, Aan het verre lief, Alleen wat leeft en lichaam heeft, Wandeling in de herfst, Zoals een hond, verdrinkend, in zijn redders handen bijt, Mijn hart lag uitgespannen als de dageraad, Klein. ¿s Avonds, Als daar muziek voor is, wil ik het horen, Nu worden mijn gedachten vreemd, als oude tulpen, Ik droom steeds vaker in mijn dromen, Skelet, Weer wordt het alles anders, Omgekeerd paradijsje, Eb, Nacht, Even te lang hield ik mijn hand, Oud, Vuur, Fragmenten, Scheepje varen, Van hoofd naar schouder loopt de stille bocht, Thuiskomst van de kinderen, Overgevoelig, Avonduur, Ontvoering, Landschappen, Zien, Kennen, Zachter, Herfst, Uittocht.

 • De deeltjesdierentuin / J-P. Keulen

  De deeltjesdierentuin / J-P. Keulen

   17/8/18. Wat Bas Haring voor de evolutietheorie heeft gedaan, doet Jean-Paul Keulen voor de deeltjesfysica. Kranten en nieuwswebsites plaatsen vaak berichten over de nieuwste bevindingen in de deeltjesfysica. Maar na het lezen van een dergelijk artikel zullen de meeste mensen nog steeds geen duidelijk beeld hebben van de inhoud. Ja, het nieuws is belangrijk genoeg voor de voorpagina, maar waarom is het nu precies zo belangrijk?Jean-Paul Keulen heeft met De deeltjesdierentuin een praktische, heldere inleiding geschreven over de veelbesproken deeltjes. Als een gids neemt hij de lezer mee langs de vondsten van de wetenschappers. Eerst de basis: de atomen, moleculen, neutronen en dergelijke figuren. Als we daarmee vertrouwd zijn, gaan we naar de volgende diersoort. Aan de hand van de boeiende verhalen leidt Keulen de lezer zo langs de quarks, de leptonen, de antideeltjes, het Higgsdeeltje en de quasideeltjes. Het is net een echte dierentuin, waar bij de ene kooi meer is te zien dan bij de ander. Na de rondleiding heeft de lezer een goed beeld van alle diersoorten. Of beter gezegd: heeft de lezer een beeld van welke deeltjes de wetenschap nu op het spoor is. Want wellicht is er nog veel meer te ontdekken.

 • Anne Frank mijn beste vriendin

  Anne Frank mijn beste vriendin

   17/8/18. Hanneli Goslar was de beste vriendin van Anne Frank op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het verhaal van Anne kent iedereen, in tegenstelling tot dat van Hanneli. Terwijl Hanneli als jong Joods meisje de concentratiekampen wél overleefde. Toen haar werd gevraagd of ze over haar herinneringen aan Anne Frank wilde vertellen, moest ze daar eerst goed over nadenken omdat veel herinneringen zo pijnlijk waren. Toch heeft ze het gedaan, en het resultaat is een aangrijpend en ontroerend boek over vriendschap en oorlog en over een bijzondere ontmoeting met Anne Frank, drie jaar nadat ze elkaar uit het oog hadden verloren toen ze gedwongen werden om onder te duiken.

 • Provo; de geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967 / R. van Duijn

  Provo; de geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967 / R. van Duijn

   17/8/18. De geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967.Met foto's van Cor Jaring.

 • Een wijd land / Bep van Muilekom

  Een wijd land / Bep van Muilekom

   16/8/18. Een wijd land gaat over gewone mensen in een buitengewone werkelijkheid. Het is een verhaal over het dagelijkse bestaan van trappistinnen, over het Brabantse dorp waarin zij leven en over hun spirituele achterland. De schrijfster beantwoordt vragen die bij veel gasten van de abdij Koningsoord opkomen: wat speelt zich af achter de geheimzinnige muren?Wat (of Wie) beweegt de zusters, zelfbewuste vrouwen van deze tijd, om voor deze oeroude levensvorm te kiezen? Wat is hun ideaal en hoe verhoudt zich dit tot het leven van alledagen tot het leven in dorp en wereld?Leven in een klooster is een geconcentreerde vorm van gewoon leven. Al wat menselijk en kleinmenselijk is, het hele rijk geschakeerde palet van ervaringen en gevoelens, goed en kwaad, is er te vinden. In deze besloten wereld zoeken de zusters naar het wijde land van de liefde, want waar vriendschap is en liefde, daar is God, zo zingen zij.Dit verhaal gaat over de ervaringen van een gemeenschap. Het verleden wordt beschreven in de levendige woorden van de zusters zelf. Ook voor de persoonlijke verhalen van dorpelingen, gasten en werkers is ruimte gemaakt.

 • Peachez, een romance / Ilja Leonard Pfeijffer

  Peachez, een romance / Ilja Leonard Pfeijffer

   16/8/18. Voor Peachez, een romance heeft Ilja Leonard Pfeijffer zich gebaseerd op een waargebeurd verhaal: dat van een professor in Amerika die verliefd wordt op een fotomodel dat hij surfend op het internet leert kennen en voor wie hij een alles overstijgende liefde gaat koesteren die zijn leven overhoop haalt. Uiteindelijk blijkt zijn liefde te zijn gegrond op een fantasie. Maar geldt dat niet in wezen voor alle liefdesrelaties? Peachez, een romance behandelt het moderne fenomeen van catfishing en zo ook het eeuwige thema van de zoektocht naar geluk in de liefde, maar het is ook een filosofische roman die leest als een thriller.

 • Klein geluk Amsterdam / G. Luijters

  Klein geluk Amsterdam / G. Luijters

   16/8/18. Verzameling columns van de veelzijdige auteur die voor het brede publiek wellicht het meest bekend is van zijn aangrijpende 'In memoriam' met portretten van de tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde joodse kinderen. Deze columns verschenen eerder in Het Parool en gaan over veel lichtere zaken: nostalgische observaties en hedendaagse troostvolle momenten in de grote stad Amsterdam. In een mooie stijl: heel verzorgd maar zonder tierlantijnen. De onderwerpen van de in 1943 geboren schrijver variëren van ontmoetingen in de tram en de eerste voetbalwedstrijd met Johan Cruijff, tot scheepjes in flessen, verdwenen bioscopen en stadswandelingen. Zeer herkenbaar, maar tegelijkertijd heel persoonlijk. En dat raakt misschien wel aan een van de kenmerken van Amsterdam. Iedereen creëert zijn eigen stad, met eigen fietsroutes, overbekende tramritjes, zelfgekozen ijkpunten, favoriete adressen en persoonlijke herinneringen. En waar de stad van de ene Amsterdammer die van de andere overlapt, worden columns geboren, die een soort geruststelling bieden, tussen het dagelijkse boze wereldnieuws.Ria Warmerdam

 • Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt / D. Draaisma

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt / D. Draaisma

   16/8/18. In het autobiografische geheugen tekenen we onze persoonlijke lotgevallen op. Het is het register dat we raadplegen als iemand ons vraagt wat onze vroegste herinnering is, hoe het huis eruit zag waar we als kind hebben gewoond of wat het laatste boek is dat we hebben gelezen. Het autobiografische geheugen groeit samen met ons op. Het is onze intiemste metgezel, maar stelt ons ook voor vragen.Waarom trekt het zich zo weinig van onze opdrachten aan, maakt het zoek wat we hadden willen bewaren, of komt het kwispelstaartend aandragen wat we juist hadden weggegooid om het kwijt te raken? Waarom zijn we vrijwel alles vergeten wat voor ons derde of vierde gebeurde? Hoe komt het dat geuren zulke vroege herinneringen losmaken? Waarom hebben we zo'n feilloos geheugen voor krenkingen? Waarom lijkt het leven sneller te gaan als je ouder wordt? En dit zijn nog maar de alledaagse vragen. Het psychologische onderzoek naar het autobiografische geheugen probeert ook op te helderden waarom iedereen nog precies weet waar hij was toen hij hoorde dat prinses Diana was verongelukt, hoe déjà vu's ontstaan, waarom onze herinnering altijd voorwaarts en nooit achterwaarts verloopt, of hoe een dam-grootmeester blind tientallen partijen tegelijk weet te spelen.

 • Verblind Mel / W. de Vries

  Verblind Mel / W. de Vries

   15/8/18. Max, Nina, Edith, Sjoerd, Maaike en Alexander zijn Amsterdamse scholieren die in de eindexamenklas zitten. Ze hebben welgestelde ouders, wonen in grote huizen, gaan naar een eliteschool en dragen dure kleding. Roos zit twee klassen lager en is een populair meisje. Haar ouders zijn gescheiden en ze woont bij haar vader, die weinig tijd voor haar heeft. Wanneer ze verliefd wordt op Alexander, een van de jongens uit het eindexamengroepje, wordt ze liefdevol opgenomen door het vriendengroepje. Als Roos op een dag het lichaam van de gewurgde Maaike vindt, is de groep lamgeslagen van verdriet. Maaike lijkt het slachtoffer van een criminele afrekening; haar vader, een bekende topadvocaat, was bezig met een grote zaak tegen de Amsterdamse onderwereld. Dan valt er nog een slachtoffer en slaat de twijfel bij Roos toe. Wie heeft er nog meer belang bij de dood van Maaike? Langzaam vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Maar wil Roos de waarheid wel zien…

 • Het bedrijfsleven aan de macht. / D. C. Korten

  Het bedrijfsleven aan de macht. / D. C. Korten

   15/8/18. In dit boek analyseert David Korten de groeiende macht van het bedrijfsleven. Gesteund door verregaande vrijhandelsverdragen hebben multinationals zich ontwikkeld tot machtsblokken waar geen regering meer vat op heeft. Zij zetten de toon en bepalen de koers van de mondiale economie. Hun invloed op regeringen en internationale organisaties leidt wereldwijd tot een drievoudige crisis: toenemende armoede, maatschappelijke desintegratie en milieuvernietiging. De auteur kent het bedrijfsleven van binnenuit. Hij pleit voor een regulering van de internationale handel en een economie die gericht is op dienstverlening aan de mens. Daarbij is het van groot belang dat samenlevingen zelf weer zeggenschap krijgen over hun eigen bestaansbronnen.

 • Alle 50 goed / I. Mijland

  Alle 50 goed / I. Mijland

   15/8/18.Voilà. Het eenentwintigste boek van Ivo Mijland. Eerlijk is eerlijk. Dit werk is niet nieuw. Wel actueel. Het is een bloemlezing uit de meer dan honderd praktijkartikelen die hij schreef voor tijdschriften als Prima VO, Bij de les, Van 12 tot 18, Vakblad van de VCW, Tijdschrift voor IB'ers en Mensenkinderen. De artikelen vormen een concrete mix van inspiratie over onderwerpen als faalangst, positieve groepsvorming, mentoraat, psychopathologie, pesten, echtscheiding, rouw en verdriet, omgaan met verschillen, gameverslaving en motiverende gespreksvoering. Een heerlijk boek om bij de hand te hebben. Ivo Mijland wordt gewaardeerd om zijn heldere boodschap, in klare taal, met rake woorden. Over zijn vorige boek zei televisiemaakster Floortje Dessing: 'Het zou mooi zijn als het boek een groot publiek bereikt. Het leest als een roman. Het is nergens belerend, wel confronterend.' In Alle 50+1 goed start Ivo Mijland met een oproep om het onderwijs veel kindgerichter in te richten. Dit boek bevat de eerste recepten om de wijsheid van de leerlingen in te zetten, om van onderwijs naar onderwijst te groeien. Veel leesplezier!

 • Speksteen / R Reher

  Speksteen / R Reher

   14/8/18. Speksteen is een betrekkelijk zacht natuurmateriaal van gevarieerde kleur en structuur, dat zich makkelijk laat bewerken tot kleine siervoorwerpen.Dit boek geeft eerst een uitleg over het mineraal speksteen, de toe te passen technieken en het te gebruiken gereedschap. Daarna worden dertig werkstukken besproken met stap-voor-stap uitleg van ruwe steen tot voltooid beeld.

 • Het sociale dier / D. Brooks

  Het sociale dier / D. Brooks

   14/8/18. De sociale psychologie leert ons veel over de diepste drijfveren van de mens. De Amerikaanse journalist Brooks heeft het initiatief genomen om deze verzamelde kennis op een originele manier samen te vatten. Hij vertelt het levensverhaal van Erica en Harold, twee doorsnee Amerikanen, die elkaar ontmoeten, trouwen, kinderen krijgen, oud worden, sterven - steeds vanuit sociaal-psychologisch perspectief, dus met aandacht voor de biologische en hormonale veranderingen, voor de ingebakken evolutionaire reacties, voor de invloed van de sociale omgeving op ons gedrag en onze interacties. Door deze originele manier van vertellen is een interessant boek ontstaan dat veel inzicht geeft in de onbewuste aspecten van ons gedrag. Brooks heeft hiermee ook een bijbedoeling: als we ons van deze aspecten bewust zijn, kunnen we het ook sturen en gelukkiger, evenwichtiger mensen worden. Een dikke pil, maar vlot geschreven, soms wat houterig door de overgang tussen vertelling en wetenschapstaal. Een positief, informerend boek om met anderen over door te praten, dat aansluit bij de populaire psychologie-trend.Dr. E. Sengers

 • Kastelen / A. Schellart o.a.

  Kastelen / A. Schellart o.a.

   14/8/18. 208 ills, fotografisch overzicht van Nederlandse kastelen met korte beschrijvingen.

 • Tylusis identitetas / Stille identiteit. / Arturas Valiauga

  Tylusis identitetas / Stille identiteit. / Arturas Valiauga

   13/8/18.Fotoboek.Lithuanian photographer Arturas Valiauga (b. 1967) lives and works in Vilnius, Lithuania. He graduated from Vilnius College of Technologies and Design with a degree in Photography Technology, and in 2010 he went on to gain a Masters degree in Photography and Media Art at Vilnius Art Academy.

 • Moderne landhuizen

  Moderne landhuizen

   13/8/18. Prachtig naslagwerk met daarin de mooiste landhuizen wereldwijd. Licht, ruimte, landschap en modern.

 • The cottage homes of Engeland / S. Dick & H. Allingham

  The cottage homes of Engeland / S. Dick & H. Allingham

   13/8/18. In this volume I have attempted to summarise the history of the old English cottages and farm houses which still adorn the villages and lanes of the countryside, and in some measure to trace the causes which resulted in their present form. With out entering into undue technicalities.

/
Toont 101 tot 200 (van 5558 produkten)