Nieuwe artikelen

/
Toont 101 tot 200 (van 5454 produkten)
 • Het onvergankelijke vlees / P. Camporesi

  Het onvergankelijke vlees / P. Camporesi

   20/6/18. Hoe wordt het lichaam ervaren in de cultuur van de voorindustriële maatschappijen? Op welke wijze wordt het in het hoofdzakelijk magisch-religieuze denken van de voormoderne tijd voorgesteld? Aangetast en geteisterd door ziekten, verwondingen, plagen en ouderdom ontsnapt het niet aan de ontbinding die onophoudelijk werkzaam is in een vergiftigde, bedorven en onreine wereld. Het lichaam is het voorwerp van exorcismen, van purificaties, van therapeutische ceremonieën; het is het middelpunt waar de collectieve beeldwereld door wordt geobsedeerd, vooral in zijn zoeken naar zuiverheid en paradijselijk geluk.

 • De kracht van Chi. / Benchi

  De kracht van Chi. / Benchi

   20/6/18. Benchi is de naam die de auteur geeft aan zijn 'wonderkind' oftewel aan zijn creatieve, liefdevolle en helende energie. Daar gaat dit boek ook over: hoe die universele basis energie in jezelf (weer) vrij te maken. De schrijver legt uit hoe de door hem ontdekte 'universele wet van de drieëenheid' werkt. De basis ligt in de harmonieuze samenwerking tussen de beide hersenhelften, waardoor er creatieve, op groei gerichte energie vrij komt, de 'chi'-kracht. Met behulp van deze kracht kun je je leven opnieuw programmeren via positieve gedachten. Je bent wat je gelooft. Hij ventileert inzichten van deze tijd: niet echt nieuw, wel in een ander jasje. Concreet beschreven (deels vanuit therapeutische ervaring) en met beide benen op de grond. De auteur heeft de neiging, om (te) veel inzichten en theorieën in eenvoudige taal binnen één kader te willen plaatsen. Jammer, dit gaat ten koste van de helderheid en toegankelijkheid. Geen must. Eenvoudig omslag in lichtgeel met donkerblauwe letters. Bevat enkele eenvoudige zwart-witte illustraties.(Biblion recensie, Ineke Meindertsma.)

 • Door het oog van de familie./ E-M. van den Eerenbeemt

  Door het oog van de familie./ E-M. van den Eerenbeemt

   20/6/18. In Door het oog van de familie wordt de invloed van de familie waarin je opgroeit op je latere leven geschetst. Else-Marie van den Eerenbeemt gaat in op hoe je familie de relaties die je aangaat, je werk, je rol in de samenleving en je band met je eigen kinderen kleurt. Met aandacht voor verschillende soorten relaties.

 • Dodenakkers / C. van Raak.

  Dodenakkers / C. van Raak.

   19/6/18. Op de achterzijde van dit boek vol bijzondere 'funerairiteiten' staat een foto van een opgewekte auteur, gemaakt op de R.K. begraafplaats Binnenstad te Tilburg bij het grafmonument van de in 1900 onder nimmer opgehelderde omstandigheden vermoorde elfjarige Marietje Kessels. Het plezier dat hij heeft gehad bij het schrijven, spat ook bijna van de bladzijden af. Van de 24 hoofdstukken zijn er twaalf gewijd aan om de een of andere reden opmerkelijke begraafplaatsen in de twaalf provincies van Nederland; de andere twaalf gaan over ernstige zaken als de geschiedenis van het begraven (en cremeren), de rituelen die in het christendom, jodendom, islam en hindoeïsme gebruikelijk zijn bij het begraven (of cremeren) en militaire begraafplaatsen, om te eindigen met humor en de dood. Het boek bevat een aantal afbeeldingen in zwart-wit van gedenkwaardige graven, grafkelders, toegangshekken van dodenakkers en dergelijke meer, benevens plattegronden van grotere begraafplaatsen. Ondanks de ruime linkermarge, die wordt benut voor het vermelden van aardige details en de bijschriften bij de illustraties, maken de pagina's een overvolle indruk.(Biblion recensie, Dick Welsink.)

 • Nacht van het kwaad / K. Follett

  Nacht van het kwaad / K. Follett

   19/6/18. De lotgevallen van families in Engeland, Wales, Rusland, Duitsland en VS zijn verweven met de gebeurtenissen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

 • De strijd om God / K. Armstrong

  De strijd om God / K. Armstrong

   19/6/18. Na haar studies over God en over de Heilige Oorlog heeft de schrijfster nu een boek gepubliceerd over de strijd om God, het fundamentalisme. Opnieuw weet zij een grote hoeveelheid gegevens samen te voegen tot een goed leesbaar verhaal. Zij slaagt hierin door de geschiedenis vanuit een centraal thema te behandelen, namelijk dat het fundamentalisme niet ouderwets is maar een moderne reactie vormt.Tegenover een bedreigende situatie proberen fundamentalisten zich te weren door zich achter uitspraken van heilige geschriften te verschansen die zij evenwel op moderne wijze letterlijk interpreteren. De schrijfster toont aan hoezeer de agressie van het islamitisch fundamentalisme een reactie is op onderdrukking door de westerse samenleving, dat het joodse fundamentalisme voortkomt uit vrees voor een nieuwe holocaust en waarom in de Verenigde Staten blanke protestanten zich willen vastklampen aan hun machtspositie uit het verleden. De auteur baseert haar studie niet op eigen bronnenonderzoek maar weet dankzij haar grondige kennis van de literatuur wel de zenuw van het fundamentalisme bloot te leggen.

 • Vlaams sagenboek / K. C. Peeters

  Vlaams sagenboek / K. C. Peeters

   18/6/18. Gebonden in linnen, originele omslagwikkel geïllustreerd in kleur.

 • De geschiedenis van het middelbaar onderwijs / C. Buylaert

  De geschiedenis van het middelbaar onderwijs / C. Buylaert

   18/6/18. Met zwart/wit illustraties.

 • Operatie Homerus

  Operatie Homerus

   16/6/18. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heeft onder meer tot taak de Nederlandse staatsveiligheid te beschermen. Niet alleen bedreigingen vanuit het buitenland (Rusland, het communisme) worden door de BVD nauwlettend gevolgd, ook maatschappijkritische organisaties en personen in Nederland (bijvoorbeeld vredesbeweging, krakers, antikernenergiebeweging) worden in de gaten gehouden. Daarbij maakt de BVD ook gebruik van infiltranten in deze organisaties. Dit boek doet nauwgezet verslag van infiltraties door een BVD-informant in de jaren zeventig en tachtig. Op basis van eigen onderzoek, openbare bronnen en het relaas van de inmiddels ontmaskerde infiltrant, beschrijven de (anonieme) auteurs deze BVD-activiteiten. Niet alleen schetst dit boek een beeld van de BVD-infiltraties (waarbij de veiligheidsdienst soms bewust aanzet tot crimineel en gewelddadig gedrag), maar het biedt ook een kijkje in de keuken van de `links-radicale' beweging in Nijmegen en omstreken.(Biblion recensie, Dr. H.W. Bomert.)

 • De stilte van het lichaam / G. Ceronetti

  De stilte van het lichaam / G. Ceronetti

   16/6/18. De auteur is werkzaam als journalist op historisch, medisch en religieus gebied. Daarnaast is hij dichter, vertaler en essayist. Deze achtergrond is merkbaar in dit boek. Het bestaat uit korte tot zeer korte fragmenten, lectuurnotities, berichten, impressies, maximen, aforismen en al dan niet becommentarieerde citaten op vooral medisch gebied. De bronnen zijn zeer divers zoals politieverordeningen, religieuze en politieke traktaten, psychiatrische rapporten, dieetvoorschriften, dagboeken en brieven, kranten, collegedictaten, medische verhandelingen etc. Door het ontbreken van een notenapparaat waarin de bronnen van de citaten vermeld worden, moet de lezer wel enige kennis van zaken hebben om alles in dit boek te kunnen volgen. Zelf noemt de auteur zijn boek een verzameling verbleekte knipsels, losse, gezuiverde of in de kantlijn van tekeningen voorziene gedachten van andere, onzuivere herinneringen uit dromen en contacten met mensen. Voor liefhebbers van essays op medisch gebied.(Biblion recensie, Dr. B. Baljet.)

 • Het mirakel van het hart / G. T. haneveld

  Het mirakel van het hart / G. T. haneveld

  16/6/18.  Over geen orgaan van ons lichaam is zo verschillend gedacht als over het hart. Het is gezien als plaats van het gevoel, van dapperheid en moed, van angst ook, zelfs van het intellect, als bron van lichaamswarmte. Lange tijd werd het ongevoelig geacht voor ziekten en elke verwonding als dodelijk beschouwd. Het werd gegeten om de kracht van het slachtoffer in zich op te nemen of aan de goden geofferd. Het boek geeft deze zienswijzen weer in een historisch overzicht van de prehistorie tot in onze tijd. In medisch opzicht betekende de zestiende eeuw een keerpunt. De bouw van het hart werd door ontleding van lijken duidelijk. De functie van het hart werd ontdekt. Het hart bleek elektrische activiteit te vertonen. Hierop berust de werking van pacemakers en defibrillatoren. Het hart was in geval van ziekte medicamenteus te beïnvloeden, operatief te herstellen, zelfs te transplanteren. Een andere, niet-medische, waarde heeft het hart o.a. in de religie, in taal en kunst. Het boek is helder geschreven en goed verzorgd. Het bevat een literatuurverwijzing, een namenregister en zwart-wit illustraties. De schrijver, patholoog-anatoom van beroep, is een vooraanstaand medisch-historicus.(Biblion recensie, J.M.F. Kroft.)

 • E=Mc2 / D. Bodanis.

  E=Mc2 / D. Bodanis.

   15/6/18. Iedereen weet dat E=mc² een belangrijke formule is, maar bijna niemand weet waarom. De vergelijking oogt zo eenvoudig dat je bijna zou denken dat ze ook gemakkelijk te begrijpen is. In een poging de 'formule van de twintigste eeuw' te verhelderen houdt David Bodanis geen wetenschappelijke verhandeling, maar vertelt hij een aanstekelijk verhaal waarin mensen van vlees en bloed de hoofdrol spelen. Hij maakt verhelderende uitstapjes naar de kunstgeschiedenis en de psychologie en gaat in op de grote maatschappelijke, politieke en militaire invloed die de formule heeft gehad, van de ontwikkeling van de atoombom tot de fabricage van televisietoestellen.

 • Domela, een hemel op aarde / J. Meyers.

  Domela, een hemel op aarde / J. Meyers.

   15/6/18. Op 31 december 1846 werd Ferdinand Domela Nieuwenhuis geboren. Tussen 1864, het jaar waarin hij zijn studie theologie begon en zijn dood in 1919 maakte hij de overgang van luthers dominee naar socialist en van socialist naar anarchist. Als charismatisch leider van de Socialistenbond en hoofdredacteur van 'Recht voor allen' wierf hij aanhangers van het socialisme onder de arbeiders. De biograaf Jan Meijers beschrijft de aantrekkingskracht van deze belangrijke man en geeft aan in welk opzicht Domela heeft bijgedragen aan de groei van de beweging en hoe hij door zijn vele ruzies de eenheid in de partij heeft ondermijnd. Minder aandacht besteedt Meijers aan het privé-leven van Domela dat door tragedies werd beheerst: driemaal zag hij zijn echtgenote in het kraambed sterven. De biografie is evenwichtig, zeer goed geschreven, grondig gedocumenteerd en geïllustreerd met enkele foto's van Domela en zijn familieleden.(Biblion recensie, Anneke Huisman.)

 • Uit liefde van het volk. / J. Meek.

  Uit liefde van het volk. / J. Meek.

   15/6/18. Een roman als een lawine. In één keer neemt James Meek zijn plaats in tussen de allergrootsten. Je bloed begint te suizen en je hart klopt sneller bij het lezen van deze zinderende, pan-Europese roman, die als een stoomtrein optrekt en onontkoombaar op je af dendert. Een roman over de niets ontziende, alles vernietigende energie die mensen ontketenen in naam van de liefde, de revolutie, of een betere wereld. De wereld die Meek oproept doet denken aan die van de grootste Russische meesters. De thematiek is griezelig actueel. Siberië 1919. In een uithoek van een land dat door burgeroorlog verscheurd is, leeft een kleine, bizarre Russisch-orthodoxe sekte onder leiding van de mysterieuze Balasjov. Vlakbij is een Tsjechisch garnizoen gestationeerd. De Tsjechen willen dolgraag naar huis maar hebben aan de verkeerde kant gevochten, voor de tsaar. Door de bossen nadert Samarin, een ontsnapte gevangene uit de noordelijkste goelag van Rusland. Hij wordt achtervolgd door een kannibaal. Zegt hij. De komst van deze charismatische vreemdeling trekt ieders aandacht, ook die van Anna, een mooie, jonge oorlogsweduwe. Wanneer de lokale sjamaan dood gevonden wordt, overspoelen angst en achterdocht het dorp. Wie is Samarin?

 • Het eeuwige ijs / H. G. ponting

  Het eeuwige ijs / H. G. ponting

   15/6/18. Met talrijke foto's van de expeditie, genomen door Scott of Ponting.

 • Kama Sutra / M. Basu

  Kama Sutra / M. Basu

   15/6/18. De beroemde verhandeling over man-vrouwrelaties Dubbelboek. Kennis voor mannen - Wijsheid voor vrouwen.

 • Stoepen / T. Brouwer

  Stoepen / T. Brouwer

  15/6/18.  Aan de hand van talrijke foto's en tekeningen (alle in zwart-wit) wordt een uitvoerig overzicht geboden van wat er in Nederland te vinden is aan monumentale stoepen, stoeppalen en stoephekken. Naast stijlen en typen komt het ook het voormalige gebruik en functioneren van een en ander aan de orde. Tenslotte volgt een pleidooi voor inventarisatie en behoud van dit monumentale erfgoed. Interessant voor in zaken betreffende heemschut en monumentenzorg geïnteresseerden, niet zozeer voor "leken" op dit terrein (hoewel het boek zeker voor ieder toegankelijk en begrijpelijk is).(NBD|Biblion recensie, A.H.J. Wilschut)

 • Rampstukken / W. Baron Six van Oterleek

  Rampstukken / W. Baron Six van Oterleek

   15/6/18. De geschiedenis van de bij Nederlandse vliegtuigongelukken geheel of gedeeltelijk verloren gegane postzendingen.

 • Geillustreerd weekblad voor de huiskamer.

  Geillustreerd weekblad voor de huiskamer.

   14/6/18. Geïllustreerd tijdschrift, ingebonden.

 • Vertrouwd en o zo vreemd / W. Kayzer

  Vertrouwd en o zo vreemd / W. Kayzer

   14/6/18.Het is bijna een wonder dat we ons ook maar iets kunnen herinneren zoals het werkelijk gebeurde. Onze herinneringen worden voortdurend veranderd; ze verouderen of ze worden eenvoudigweg vernietigd. Dit schreef de toonaangevende geheugenpsychologe Elizabeth Loftus. Zij was een van de gasten die door Wim Kayzer werden uitgenodigd voor een vertelling over geheugen en herinnering. In zijn uitnodigingsbrief stond een vraag centraal: Zullen we ooit iets van ons bewustzijn kunnen begrijpen als we niet eerst ontraadselen waarop het drijft: geheugen en herinnering?

 • De heilige boeken / F. Comte

  De heilige boeken / F. Comte

   14/6/18. Bestaat er in de geschiedenis van de mensheid een meer revolutionaire vondst dan het schrift? Teksten hebben van oudsher een zeer grote rol gespeeld. Interessant is dat het auteurschap van de oudste geschriften in bijna alle beschavingen wordt toegeschreven aan de goden. Zo heeft elke cultuur wel haar heilige boeken. Boeken met eeuwige kennis, door de goden zelf geformuleerd, boeken met orakelspreuken, geschriften met practische voorschriften, maar ook met metafysische en dogmatische uiteenzettingen passeren in dit boek de revue. Ca. 100 boeken van een 20-tal religies - de Avesta, de Soetra, de Sibillijnse boeken, de thora, de Heilige Schrift, de Paulusbrieven, de koran, de Veda's, het Tibetaans dodenboek enz. worden uitvoerig beschreven.

 • Drie hoeraatjes voor de muizen / M. Sharpe

  Drie hoeraatjes voor de muizen / M. Sharpe

   13/6/18. Dit is een heerlijk verhaal. Heel spannend en tegelijk gek en geestig. Het is een fantasie over muizen.( De reddertjes)

 • Maria's kleine ezel en de vlucht naar Egypte.

  Maria's kleine ezel en de vlucht naar Egypte.

   13/6/18. Jozef koopt voor Maria een lui, vuil ezeltje. Samen trekken ze naar Bethlehem. Bewerking van het kerstverhaal met zwart-witillustraties.

 • Negen kerstvertellingen / W. G. van de Hulst

  Negen kerstvertellingen / W. G. van de Hulst

   13/6/18. Veel auteurs hebben gepoogd kerstvertellingen te schrijven, maar de voorkeur van de lezers blijkt steeds weer uit te gaan naar W.G. van de Hulst en Anne de Vries. In deze bundel zijn van ieder negen verhalen opgenomen, waarvan de helft voor volwassenen en de helft voor de jeugd bestemd is.

 • Brand in Mokum 1200-1995. / G. P. Koppers

  Brand in Mokum 1200-1995. / G. P. Koppers

   13/6/18. De geschiedenis van de brandbestrijding in Amsterdam in woord en beeld, 72 blz., rijk geïllustreerd met tal van historische afbeeldingen, uitgave ter gelegenheid van de officiële opening van het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum in 1995.

 • Hel en hemel van Dachau./ J. Overduin

  Hel en hemel van Dachau./ J. Overduin

   12/6/18. Tijdens de bezetting heeft ds. Overduin ruim anderhalf jaar (van 8 februari 1942 tot 9 oktober 1943) gevangen gezeten. Deze tijd heeft hij' doorgebracht in vier gevangenissen (Arnhem, Essen, Würzburg, Neurenberg) en twee concentratiekampen (Amersfoort en Dachau), grotendeels in Dachau. De aanleiding tot zijn gevangenneming was zijn moedig optreden in de strijd met de bezetters om de christelijke school. In dit boek beschrijft hij' zijn ervaringen in de diverse gevangenissen en vooral in het concentratiekamp Dachau. Bij' al de soberheid en zakelijkheid in de weergave van feiten en belevenissen is dit een aangrijpend boek. Het plaatst het concentratiekamp met zijn onmenselijke methoden tegen de achtergrond van een anti-christelijke totalitaire ideologie. De verschijning van de negende druk van dit boek is om meer dan één reden van grote betekenis. In de eerste plaats is het een signaal voor na-oorlogse generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt: een dringende waarschuwing tegen het totalitarisme. In de tweede plaats is het boek een sprekend bewijs van de waarheid van het 'Nooit kan 't geloof te veel verwachten'. Een documentaire van blijvende waarde.

 • Dit kan niet waar zijn. / J. Luyendijk

  Dit kan niet waar zijn. / J. Luyendijk

   12/6/18. Joris Luyendijk begaf zich twee jaar lang in het hart van de financiele wereld, The City van Londen. Wat begon als een blog op The Guardian groeide uit tot een verzameling aan interviews die de basis vormen voor dit boek. Als absolute leek op het gebied van de bankenwereld begon Luyendijk onderzoek te doen naar de achterliggende motieven van deze gehaaide bankiers. Ondanks de gesloten wereld vbegonnen steeds meer insiders met hem te praten. Over hoe mooi hun baan was, hoe interessant en hoe gevaarlijk.

 • Lulu. De doos van Pandora / F. Wedekind.

  Lulu. De doos van Pandora / F. Wedekind.

   12/6/18. Toneelstuk. Frank Wedekind verbleef vanaf 1872 in Lenzburg in Zwitserland. Zijn vader, de gynaecoloog Friedrich Wilhelm Wedekind, had besloten met zijn gezin te emigreren uit onvrede met de Reichsgründung, de stichting van het nieuwe verenigde Duitse Keizerrijk.

 • Het geheim van Jeroen Bosch / P. Dempf

  Het geheim van Jeroen Bosch / P. Dempf

   12/6/18. Den Bosch 1510. In de stad is een machtsstrijd gaande tussen de plaatselijke bestuurders, de dominicanen, de inquisitie en de beruchte sekte der adamieten. Petronius Oris, schildersgezel vn Jeroen Bosch, komt op het spoor van een geheim. Verbergt de triptiek De tuin der lusten, waaraan de meester op dat moment werkt, werkelijk de boodschap der adamieten, de sekte die de wereldheerschappij van de katholieke Kerk wil ondergraven?

 • Nederlands Theater jaarboek 2002/2003.

  Nederlands Theater jaarboek 2002/2003.

   11/6/18. Ook de 52e editie van het Nederlands Theaterjaarboek 2002-2003 geeft weer een compleet seizoensoverzicht van het podiumkunstenaanbod op de terreinen dans, mime en bewegingstheater, toneel, muziektheater, poppen- en objectentheater, cabaret, musical, opera, operette, circus, straattheater, beeldend theater en jeugdtheater.Daarnaast bevat het naslagwerk op het gebied van theater onder meer een zeer uitgebreid adressenregister, de titels van voorstellingen, namen van uitvoerenden, tournees van gezelschappen, festivals en prijswinnaars, een theaterkroniek, een fullcolour katern met de genomineerde affiches van de TheaterAffichePrijs03 eb ruim honderd foto's (deels in fullcolour).

 • Kou uit het oosten / K. Follett

  Kou uit het oosten / K. Follett

   11/6/18. In dit derde en laatste deel van de ‘Century-trilogie’* beschrijft de auteur de wereldgeschiedenis van 1961, het begin van de Koude oorlog, tot de verkiezing van Obama als eerste gekleurde president van Amerika. Aan de hand van ervaringen van gewone mensen en gebeurtenissen waar zij bij betrokken raken, wordt duidelijk wat de bouw van de Berlijnse Muur, rassendiscriminatie en de houding van verschillende Amerikaanse presidenten betekend heeft. Onderling hebben de families uit Oost-Duitsland, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Engeland met elkaar te maken door familiebanden, werk of ontmoetingen. Het verhaal is goed los van de andere delen te lezen en weet vanaf begin tot einde te boeien. Het gaat over kleine herkenbare gebeurtenissen die een goed beeld geven van die tijd. Wie geïnteresseerd is in de wereldgeschiedenis van de afgelopen eeuw doet er goed aan deze serie te lezen. Voorin is een lijst personages per land opgenomen.Marian Verstappen-Naus

 • Het einde van de Joden / A. Mansbach

  Het einde van de Joden / A. Mansbach

   11/6/18.Adam Mansbach (1976) is docent 'creative writing' en schrijft voor The New York Times over muziek en literatuur. 'Het einde van de joden' (zijn eerste in het Nederlands vertaalde roman) is een familiedrama over drie generaties van een geseculariseerde joodse familie. Zowel Tristan Brodsky (grootvader) als Trist Freedman (kleinzoon) zijn ambitieuze schrijvers die door middel van hun romans naar een identiteit zoeken die hun joodse afkomst ontstijgt. Tristan is voor zijn emancipatie vooral schatplichtig aan zijn vriendschap met zwarte jazzmusici, Trist op zijn beurt laat zich inspireren door hiphop. Als Tristan een succesvolle roman schrijft over de leefwereld van Trist, en zo het gras voor de voeten van zijn kleinzoon wegmaait, neemt Trist wraak door het leven van zijn grootvader naar eigen smaak te herschrijven. De schending van integriteit is een van de thema's die Mansbach behandelt. Ook de grenslijnen van andere grote thema's als identiteit, relaties, geaardheid, ras, kunst en religie worden door Mansbach opnieuw getrokken: een geniale registratie van de postmoderne tijd. Kleine druk.L. Torn

 • Manisch dagboek / I. Scheifes

  Manisch dagboek / I. Scheifes

   11/6/18. Irun Scheifes (geb. 1957) publiceerde tien jaar geleden de fantasievolle roman 'Onaffe dingen'*. Zijn nieuwe publicatie 'Manisch dagboek' is minstens even veelvormig. De ondertitel belooft dat al: 'Essay als fictie-fictie als essay'. In 'Manisch dagboek' schetst Scheifes enerzijds zijn eigen leven in Nijmegen tussen 1994 en 1996; anderzijds lardeert hij die beschrijving met verhalen over schrijvers met wie hij zich verwant voelt: de Russen Charms en Chlebnikov, de Nederlanders Jo Otten en Bert Schierbeek en verder o.a. de Spaanse auteur Goytisolo. Belevenissen van de hoofdpersoon en zijn familie worden gekruist met bespiegelingen over en citaten uit het werk van deze auteurs. Dat werkt niet altijd goed omdat de aansluiting van leven en literatuur niet bepaald vloeiend is. Verder maakt de ingewikkeldheid van de relaties van de hoofdpersoon (de drie vrouwen Aia, Laila en Teleh en de kinderen Ilse, Ester, Mite en een tweeling) het geheel ook niet helderder. Wat stoort is een matige eindredactie ('ik schudt' etc.) en een wel erg verliteratuurd bestaan; wat ontwapent is enthousiasme en eerlijkheid.Jos Damen

 • Van moment tot moment / W. M. H. Hummelen

  Van moment tot moment / W. M. H. Hummelen

   11/6/18.Lezen van een toneelstuk is je voorstellen hoe het zou zijn als het werd opgevoerd. De lezer is toeschouwer van een door hem zelf geregisseerde voorstelling. En zoals de toeschouwer in de zaal, weet die lezer op ieder willekeurig moment slechts dat, wat hij tot op dat moment 'gezien' heeft. Het is met name dit aspect waaraan Hummelen in zijn toneeltheorie recht wil doen. Hij bepleit een analyse van de toneeltekst van moment tot moment. Zijn methode komt er dan op neer dat hij de betekenis van die momenten - te onderscheiden in dramatische situaties en afzonderlijke speelhandelingen - als het ware scherp stelt door ze te bekijken in relatie tot dat wat komen zal, tot dat wat zich gelijktijdig afspeelt en tot dat wat vooraf ging. Hummelen integreert en geeft aanvullingen op lang beproefde en veel becommentarieerde methodes van Beckerman en van Van der Kun. Het resultaat is meer een lang niet eenvoudige toneeltheorie dan een uitnodigend en makkelijk toepasbaar analysemodel.(NBD|Biblion recensie, Rob van der Zalm.)

 • Einsteins licht / M. van Calmthout

  Einsteins licht / M. van Calmthout

   10/6/18. Het jaar 1905 is het wonderjaar van Albert Einstein (1879-1955). In een paar maanden tijd publiceert de onbekende zesentwintigjarige patentklerk uit de Zwitserse hoofdstad Bern vier artikelen die elk op zich al een glanzende carrière als professioneel fysicus zouden rechtvaardigen. Te eigengereid voor een reguliere universiteit, is deze Einstein na zijn studie in Zurich een heel andere weg gegaan. Nu voert hij, ongebonden en met niets te verliezen, de natuurkunde de nieuwe tijd binnen. Hij beredeneert dat moleculen werkelijk bestaan. Dat licht uit energiepakketjes is opgebouwd. Dat de klokken van bewegende waarnemers trager lopen en hun meetlatten korter zijn. En dat massa een vorm van energie is.

 • Cryptonomicon / N. Stephenson

  Cryptonomicon / N. Stephenson

   10/6/18. 1942: een gevaarlijke geallieerde missie moet voorkomen dat de Duitsers ontdekken dat de Enigma-code gekraakt is. 1998: een briljante hacker werkt aan een niet te kraken, veilig computernetwerk.Als hij op een oude nazi-code stuit, begint een avontuur dat kan leiden tot rijkdom en vrijheid of tot de nachtmerrie van totalitaire controle. Cryptonomicon is een ideeënroman, oorlogsverhaal, technothriller, cyberthriller en episch avontuur ineen. Een actuele pageturner over macht, informatie, spionage en oorlog in de twintigste eeuw.

 • Geschiedenis van Eindhoven. / L. G, A. Houben

  Geschiedenis van Eindhoven. / L. G, A. Houben

   10/6/18. Met foto s in zwart / wit.

 • De eerste wet van de magie. / T. Goodkind

  De eerste wet van de magie. / T. Goodkind

   10/6/18.De eenvoudige boszoeker Richard Cypher redt in Westland het leven van een geheimzinnige vrouw en wordt daardoor meegesleept in een maalstroom van gebeurtenissen die zijn lot en dat van de wereld bepaalt.

 • Jisp in oude ansichten / J. Slooten

  Jisp in oude ansichten / J. Slooten

   10/6/18. Bekijk oude ansichtkaarten en foto's van Jisp en geniet van de sfeer van vroeger.

 • De voedselzandloper. / K. Verburg

  De voedselzandloper. / K. Verburg

   9/6/18. Kris Verburgh (1986) is arts en onderzoeker. Op 17-jarige leeftijd publiceerde hij zijn eerste wetenschapsboek, drie jaar later zijn tweede. Zijn boeken werden verschillende malen herdrukt en genomineerd. Van jongs af aan is hij gefascineerd door het verouderingsproces en het belang van voeding bij het voorkomen van ziektes.

 • Rood katoen / G. Van Beek

  Rood katoen / G. Van Beek

   9/6/18. Deze uitgave is een onderdeel van een kunstproject ter gelegenheid van de renovatie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. De kunstenaar R. Villevoye maakte en exposeerde foto's van Asmats uit Papoea-Nieuw-Guinea. Ze dragen allen hedendaagse T-shirts die op verschillende manieren zijn bewerkt, gerafeld, gescheurd, opengeknipt. Villevoye's kleurenfoto's worden gelardeerd met historische zwartwitfoto's van de Asmat uit de collectie van het museum. De auteur tracht aan de hand van twee antropologische thema's - het vooroordeel van de eigen cultuur en de cultuur van het verzamelen - grip te krijgen op deze collectie T-shirts als verzamelobjecten en kunstvoorwerpen. Het boek bevat geen informatie over het kunstproject, noch over de kunstenaar.A.M. Tabak

 • Hofleveranciers in Nederland / M. R. van der Krogt.

  Hofleveranciers in Nederland / M. R. van der Krogt.

   9/6/18. Na persartikelen in de jaren '70 en '80 verscheen een eerste - nog wat fragmentarisch - boek over dit exclusieve onderwerp. Achtereenvolgens passeren het ontstaan van dit predikaat (1814), ontwikkeling, gebruik, misbruik en reclame, de procedure tot verkrijging alsmede wapenborden en gieterijen de revue. Tegen de 20 leden van het vorstenhuis worden als brevetverleners gereleveerd, terwijl verwarring met het begrip "koninklijk" aangewezen wordt. Een lijst van ruim 160 huidige brevethouders is opgenomen. De nog jeugdige auteur biedt hier een populaire handelseditie van zijn doctoraalscriptie sociale geschiedenis (Leiden). De tekst is hier en daar wat droog, maar mede dankzij de 80 afb., waaronder vele wapenschilden en brevetfacsimile's, is een alleraardigst boekje ontstaan. Het ontmoetingsvlak van commercie, dynastie en heraldiek kan op een breed publiek aantrekkingskracht uitoefenen. Voor 1815 echter was er meer dan 1 firma die met hun relatie tot de souvereine vorst reclame maakten.(NBD|Biblion recensie, J.J. Bouman)

 • Beknopte kleurenleer / E. Rijgersberg.

  Beknopte kleurenleer / E. Rijgersberg.

   8/6/18. Met 91 afbeeldingen en 8 platen in kleurendruk.

 • Het schaakspel / E. H. Schuyer

  Het schaakspel / E. H. Schuyer

   8/6/18. Dit boek gaat over de geschiedenis van het schaakspel.

 • Rovers plunderen Arnhem. / Tj. de B & W. H. K.

  Rovers plunderen Arnhem. / Tj. de B & W. H. K.

   8/6/18.Over het leegroven van Arnhem door de Duitsers na operatie Market Garden.

 • Capitool compact Berlijn

  Capitool compact Berlijn

   8/6/18. Of u nu eersteklas reist of met een beperkt budget, Capitool Compact biedt u het beste van alles. Tientallen lijsten met hoogtepunten - de mooiste musea, de beste winkels en de gezelligste restaurants - verschaffen u alle kennis die u nodig hebt. De praktische informatie en bijzondere tips besparen u tijd en geld. Met behulp van de gedetailleerde kaarten en honderden foto's vindt u moeiteloos de weg. De gids is handzaam, licht, overzichtelijk en compleet.

 • Van zeerampen en redders / A. Scheffer

  Van zeerampen en redders / A. Scheffer

   7/6/18. Relaas van spectaculaire schipbreuken tussen Egmond en Eems. Rijk geïllustreerd in zwart-wit.

 • Het interessante van poststukken. / J. H. Broekman

  Het interessante van poststukken. / J. H. Broekman

   7/6/18. Hele stukken, poststukken, postzegelstukken en postwaardestukken.

 • Hoorn in limericks

  Hoorn in limericks

   7/5/18. Een verzameling limericks naar aanleiding van het cabaret "Hoorn on Line", 15 november 2000 .

 • Leven na de dood / J. Martin &P. romanowski

  Leven na de dood / J. Martin &P. romanowski

   7/6/18. Het boek gaat over het werk van George Anderson, een thans bijna 40-jarige man die opmerkelijke gaven aan de dag legt als 'geestelijk medium'. Hij ontvangt, wanneer hij in contact is met nabestaanden van overledenen, indrukken en beelden omtrent deze overledenen. Dit boek geeft uitvoerige, veelal letterlijke verslagen van de gesprekken die hij voert met de overledenen, waarin hij vaak zulke intieme informatie óver de overledene krijgt, dat deze volgens de auteurs wel vàn de (geest van de) overledene zelf afkomstig moet zijn; hierdoor vormt het boek 'een overtuigende bijdrage tot het ontrafelen van het grootste mysterie der mensheid' (flaptekst). Deze aanbeveling is echter te sterk. Hoewel het relaas over Anderson en zijn werkwijze een autentieke indruk maakt, wordt een eventuele kritiek dat hij al zijn informatie uitsluitend verkrijgt uit telepathische communicatie met de nabestaanden nergens systematisch besproken. Aanlokkelijk, maar slechts van beperkte waarde voor de grote groep in paranormale zaken geïnteresseerde lezers.(Biblion recensie, H.S. Verbrugh.)

 • Zomersprookjes / B. Doedens

  Zomersprookjes / B. Doedens

   7/6/18. Zomersprookjes zijn vertellingen, gedichten en soundscapes, geschreven voorruim zestig reuzenschelpen die deze zomer langs de kust van Nederland aanspoelen om verhalen te vertellen. Het zijn verhalen waarin de zee en de reuzenschelpen zich verbazen, verwonderen en vrij fantaseren vanuit een ander tijd- en ruimtebesef. Na het lezen van de Zomersprookjes is de zee nooit meer alleen maar zèè!

 • De ontwikkelingen der Noord-Nederlandsche textielververij / W. L. J. de Nie

  De ontwikkelingen der Noord-Nederlandsche textielververij / W. L. J. de Nie

   6/6/18. Proefschrift met illustraties en een kaart in de achterzijde.

 • Zo was Buren / A. H. A. Thijsen

  Zo was Buren / A. H. A. Thijsen

   6/6/18. Oude foto's en prentbriefkaarten vertellen van Buren, Erichem en Asch.

 • 350 knopen voor macramé / H. Mooi.

  350 knopen voor macramé / H. Mooi.

   6/6/18. Het boek behandelt op een systematische wijze zo veel mogelijk knopen die worden toegepast in het oude schiemanswerk en ook bij macrame en vlechtwerk. Door het grote toepassingsgebied is het een interessant en leerzaam boek zowel voor vrouwen als mannen. Zeer duidelijke tekeningen en foto's een goed volgbare beschrijvingen maken het mogelijk de verschillende knopen aan te leren. Ook als ondergrond of als aanvulling voor gebruik van andere boeken over macrame is het een zeer waardevol boek.(NBD|Biblion recensie, O. Duim-Smits)

 • Libelles bosalbum / M. Bastin

  Libelles bosalbum / M. Bastin

   6/6/18. Breng de natuur op een stijlvolle manier terug in huis met Marjolein Bastin. Dit merk laat zich inspireren door al het moois wat de natuur ons te bieden heeft. De kleinste details van deze wonderlijke wereld worden door Marjolein Bastin uitvergroot. Om iedereen bewust te maken van al dit moois zijn talloze producten voorzien van de prachtigste natuurdesigns. Droom heerlijk weg onder de dekbedden met natuurschoon. Of drink jouw dagelijkse kopje thee uit één van de prachtig ontworpen kopjes van Marjolein Bastin.

 • De Zaanse molen / H. P. Moelker

  De Zaanse molen / H. P. Moelker

   5/6/18. De geschiedenis van de molens in de Zaanstreek getuigt van de groei en bloei in vervlogen tijden. Het boek zit vol met prachtige kleurige afbeeldingen.

 • Het boek van Alfred Kantor. / A. Kantor & J. Wykert

  Het boek van Alfred Kantor. / A. Kantor & J. Wykert

  5/6/18. Met 127 kamptekeningen in kleur gemaakt in het vluchtelingenkamp in Deggendorf, Beieren, 1945.

 • Resultaatgericht vergaderen

  Resultaatgericht vergaderen

   5/6/18. In vergaderingen ontbreekt het vaak aan plezier en resultaat. De vraag of daar wat aan te doen is, wordt in Resultaatgericht vergaderen positief beantwoord. In dit boek leest hoe u een optimaal vergaderresultaat kunt behalen door aandacht te hebben voor inhoud én proces.Deze praktijkgids behandelt uiteenlopende aspecten van vergaderingen en de voorbereiding daarop. Behalve voor traditionele vergaderingen is er ook aandacht voor vergaderen met behulp van nieuwe technologieën, zoals videoconferencing en netmeeting.

 • Authentiek leiderschap / B. W. Blekkingh

  Authentiek leiderschap / B. W. Blekkingh

   5/6/18. Je bent succesvol leider, hebt veel eindverantwoordelijkheden en je oefent je functie al jaren met veel plezier uit. Maar je voelt dat er meer plezier uit je werk te halen valt. Iets houdt dat tegen en je krijgt geen grip op wat daarvan de oorzaak is. Je zoekt verbetering, maar zit vast in een patroon. Voor die leider is Authentiek leiderschap het aangewezen boek. De basis van deze uitgave is het in de praktijk getoetste zeven-schillenmodel, waarbij elke schil je als lezer dichter bij je kern brengt. Stapsgewijs ontdek je jouw antwoorden op essentiële vragen als: wat wil je bereiken in het leven, wat zijn jouw normen en waarden, waar sta je voor, wat is jouw missie en hoe maak je die waar? Je leert hoe je als authentiek leider anderen inspireert en zelf gelukkiger wordt. De opdrachten en cases helpen je daarbij. Authentiek leiderschap is een soms confronterend boek dat je als leidinggevende, coach, adviseur of docent zal inspireren tot het creëren van een omgeving waarin prestaties en geluk elkaar positief beïnvloeden.

 • De man van het zwarte huis / Corry Stoel

  De man van het zwarte huis / Corry Stoel

  5/6/18.Zestig jaar lang zweeg Roger van Daele over de verschrikkingen die hij als jonge verzetsstrijder in de gevangenissen en concentratiekampen had ondergaan. Tot hij in 2004 in het ziekenhuis terecht kwam en besefte dat hij sterfelijk was. Hij dacht aan zijn kleinzoon Stefaan, zijn oogappel. Als hij nog wilde vertellen hoe het nou werkelijk zat en waarom hij was geworden wie hij was, dan zou hij toch iemand in vertrouwen moeten nemen.Hij vertelde, 80 jaar oud, zijn herinneringen aan de Nederlandse schrijfster Corry Stoel en het werd een ongewoon, aangrijpend levensverhaal, vol schokkende details, humor, levenskracht, troost en hoop. Als geen ander weet Roger dat het razend moeilijk was om met niets dan je eigen krachten te vechten voor overleving in de vernietigende maalstroom van de Tweede Wereldoorlog.

 • Gedoe komt er toch./ J. Swieringa & J. Jansen

  Gedoe komt er toch./ J. Swieringa & J. Jansen

   5/6/18. In dit boek worden tien klassieke wijsheden over organisatieverandering aan de kaak gesteld. Wijsheden waar op het eerste gezicht niets tegen in te brengen valt: natuurlijk moet je draagvlak hebben, uiteraard is het belangrijk dat de top erachter staat. En er is niets tegen een helder doel. Maar gek genoeg is dat juist wat er Œmis¹ is met deze wijsheden: als ze zo vanzelfsprekend zijn, waarom is het dan zo nodig om ze steeds weer te noemen? Wat is hun functie in het veranderingsproces? Al die open deuren over organisatieverandering komen rechtstreeks voort uit het klassieke gedachtegoed over organiseren en managen. Het zijn opvattingen die de bureaucratie juist veroorzaken of versterken. En dus zijn het misvattingen als je toe wilt naar een niet-klassieke, niet bureaucratische organisatie.

 • Mode paleizen in Amsterdam / A. den Dekker.

  Mode paleizen in Amsterdam / A. den Dekker.

   5/6/18. Aan het eind van de negentiende eeuw verrezen er in Amsterdam een aantal grote modehuizen. Deze kcnmerkten zich door imponerende winkel-panden met aantrekkelijke etalages, een Iuxueuze inrichting, een hoge service aan de klant en een ruim aanbod aan nieuwste mode, als maatkleding of als luxe confectie. Allemaal spectaculaire - en dure! - nieuwigheden, die een warm onthaal vonden bij vooral de dames uit de hoogste kringen. Tot die tijd konden zij alleen terecht in 'gesloten' huizen: gespccialiseerde modeateliers aan huis, waar de nieuwste, meestal Parijse mode in opdracht werd vervaardigd.In een aantal essays wordt ingegaan op de architectuur van de modehuizen, de gang van zaken in de gesloten huizen en het reilen en zeilen in modehuizen als Metz & Co en Hirsch & Cie. Andere exclusieve modehuizen die aan bod komen zijn de Bijenkorf, Gerzon en Maison de Bonneterie. De lezer wordt meegenomen naar een sterk veranderende stad, bezoekt de mode-paleizen van weleer, ziet hoe zij waren ingericht.

 • Voedings mythes / M. Katan

  Voedings mythes / M. Katan

   4/6/18. Maken we ons te druk over voeding? Van verkoudheid tot kanker en van depressie tot impotentie - altijd is er wel iets in ons eten dat we de schuld geven, of dat er juist voor zou zorgen dat het je níet treft. Iedereen heeft een mening over voeding en honderden ondernemers proberen hun etenswaar als 'gezond' te verkopen. maar de zogenaamd gunstige effecten van een levensmiddel zijn vaak niet gebaseerd op harde wetenschappelijke feiten - en de gevreesde nadelige effecten trouwens ook niet. In deze maalstroom van overtuigingen en belangen verdedigt Martijn Katan met verve het doorslaggevende belang van de wetenschappelijke feiten. Als een van Nederlands meest geciteerde en gerespecteerde voedingonderzoekers heeft hij daartoe het gezag. Hij bezit daarnaast het talent om ingewikkelde kwesties simpel en met humor uit te leggen. In zijn nieuwe boek rekent hij af met vijftig voedselmythes: over hormonen in vlees, kleurstoffen, lage bloedsuiker, beauty foods en nog veel meer. Voedselmythes is een ontnuchterend boek dat het leven kan vereenvoudigen.

 • Allemaal naar groep een / S. Noort & R. Kromhout o.a.

  Allemaal naar groep een / S. Noort & R. Kromhout o.a.

   4/6/18. Een boek met vijftien korte verhalen, twee gedichten en een stripverhaal over situaties, die zich op school afspelen. De hoofdpersonen zijn steeds andere kinderen en leerkrachten, maar hebben allen gemeen dat ze voor het eerst op school zijn en in groep 1 zitten. De verhalen en tekeningen zijn gemaakt door vele auteurs en illustratoren, waardoor er een divers beeld ontstaat van de eerste groep. Ze zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. De thema's zijn voor kinderen vanaf ca. 4 jaar zeer herkenbaar: voor het eerst naar school, waar is de wc, zijn er wel vriendjes, samen spelen, speelgoed delen. De verhalen zijn zowel voor kinderen als volwassenen humoristisch geschreven en zeer herkenbaar. De vele illustraties, die zowel in kleur als in zwart-wit en in diverse technieken uitgevoerd zijn, passen goed bij de verhalen en gedichten. Voor ouders, leerkrachten en kinderen vanaf ca. 4 jaar een leuk voorleesboek, waarin vele herkenbare situaties voorkomen. Met bronvermelding. (Biblion recensie, Felix Meijer)

 • Sun Tzu's krijgskunst voor advocaten / C. G. Scholtens

  Sun Tzu's krijgskunst voor advocaten / C. G. Scholtens

   4/6/18. "Op 30 juni 2005 heeft mr. C.G. Scholtens zijn praktijk neergelegd en daarmee een punt gezet achter 35 jaar advocatuur. Ter gelegenheid hiervan is dit boek gezamenlijk uitgegeven door Kluwer en Sdu uitgevers.Sun Tzu is een Chinese veldheer en filosoof die circa 500 jaar voor Christus zijn denkbeelden en lessen over de krijgskunst beschreef in zijn verhandeling De Kunst van het oorlogvoeren. De lessen van Sun Tzu stonden in het teken van winnen zonder strijd: de ultieme victorie is gelegen in het oplossen van het conflict zonder strijd. Scholtens heeft deze lessen ""vertaald"" naar situaties in de advocatuur. Procederen is immers strijd leveren, waarbij het gesproken en geschreven woord de wapens zijn en de strijd soms gaat op leven en dood. Daarnaast adviseren advocaten over contracten e.d. om in de toekomst juist procedures te voorkomen. Dit handboek mag dan ook niet ontbreken in de boekenkast van iedereen die te maken heeft met conflictoplossing en -hantering."

 • De geschiedenis van de liefde / N. Krauss

  De geschiedenis van de liefde / N. Krauss

   4/6/18.Een verloren gewaand boek wordt herontdekt en verbindt een aantal excentrieke, maar zeer sympathieke personages. Zo is er Leon Gursky, die voor de nazi's uit Europa is gevlucht en die zich heeft aangeleerd om 'onzichtbaar' te zijn. Onzichtbaarheid is zijn lot, waar hij zich echter op soms groteske manier tegen verzet. Daarnaast is er het meisje Alma, een puber wier vader overleden is en die aan de hand van allerlei lijsten probeert de mensen om haar heen te begrijpen, tot ze ontdekt dat het zo niet lukt. Ze houdt een scherp oog gericht op haar broertje, want die denkt dat hij misschien de messias is.

 • Hitlers vrouwen / G. Knopp

  Hitlers vrouwen / G. Knopp

   3/6/18. Het Derde Rijk van Adolf Hitler kende louter mannen als hoofdpersonen. De voornaamste en vrijwel enige taak van de vrouw was zorgdragen voor een kinderrijk gezin. Toch verkeerde in de directe omgeving van Hitler een aantal vrouwen die hem hartstochtelijk bijstonden. Guido Knopp vertelt de levensverhalen van vijf van deze vrouwen: Eva Braun, Magda Goebbels, Leni Riefensthal, Winifred Wagner en Zarah Leander. Wie waren zij en hoe kwamen zij ertoe om Hitler te steunen?In scherp contrast hiermee stond de handelwijze van Marlene Dietrich. Vanuit Hollywood hielp zij landgenoten nazi-Duitsland te ontvluchten en tijdens de oorlog ondersteunde zij op alle mogelijke manieren de Amerikaanse troepen.Door zijn gedetailleerde en fascinerende portretten van deze vrouwen schetst Knopp tegelijkertijd een nieuw beeld van de dictator Hitler.

 • British Generals in the War of 1812 / W. E. Turner

  British Generals in the War of 1812 / W. E. Turner

   3/6/18. In British Generals in the War of 1812 Wesley Turner takes a fresh look at five British Generals - Sir George Prevost, Isaac Brock, Roger Sheaffe, Baron Francis de Rottenburg, and Gordon Drummond - who held the highest civil and military command in the Canadas. He considers their formative experiences in the British Army and on active service in European and West Indian theatres and evaluates their roles in the context of North American conditions, which were very different from those of Europe.

 • Dracula / B. Stoker & T. Wynne-Jones

  Dracula / B. Stoker & T. Wynne-Jones

   3/6/18. After discovering the double identity of the wealthy Transylvanian nobleman, Count Dracula, a small group of people vow to rid the world of the evil vampire.

 • Bontekoe / K. Bostoen & R. Daalder o.a.

  Bontekoe / K. Bostoen & R. Daalder o.a.

   3/6/18. "Op weg naar Indië kwam het VOC-schip Nieu Hoorn ellendig aan zijn einde. Brand in de kruitkamer leidde tot een explosie; het vaartuig spatte letterlijk uiteen in ""hondert duysent stucken"". Schipper Willem Ysbrantsz Bontekoe overleefde de ramp op wonderbaarlijke wijze. Terug in Nederland vertelde hij zijn avonturen aan een uitgever, die in 1646 het 'Journaal van Bontekoe' publiceerde. Bontekoes verhaal werd een van de populairste boeken van de 17e en 18e eeuw. Er verschenen tientallen herdrukken, bewerkingen en vertalingen. Het verhaal kreeg in de 20e eeuw een nieuwe faam door Johan Fabricius' bewerking 'De scheepsjongens van Bontekoe'. De uitgave 'Bontekoe' geeft een beeld van het leven van de schipper en zijn avonturen. Bovendien gaat het boek dieper in op de publikatiegeschiedenis van dit bijzondere reisverhaal, dat na 350 jaar nog steeds velen weet te boeien."

 • Stiefdochters van de tijd./ R. Miles

  Stiefdochters van de tijd./ R. Miles

   3/6/18. De uiterst belangrijke rol die vrouwen in de ontwikkeling van de wereld hebben gespeeld, is tot nu toe stelselmatig onderschat of doodgezwegen. Mannen voeren de boventoon in de geschiedenis. Allicht, zij schrijven de kronieken. Beter gezegd: schreven, want met Stiefdochters van de tijd brengt Rosalind Miles, bekend door onder andere haar romans Terugkeer naar Eden en Bittere Erfenis, de balans eindelijk in evenwicht. Op overtuigende wijze zet zij op iedere pagina wel iets recht dat door de eeuwen heen was scheefgegroeid. Dit is niet alleen een boek voor zelfbewuste vrouwen, maar ook een must voor mannen, al zal het lezen voor hen geen onverdeeld genoegen zijn vanwege de - hopelijk niet te onderdrukken - plaatsvervangende schaamte bij de aanblik van de stoet onbekende en miskende vrouwen die Rosalind Miles ten tonele voert. Haar onderzoek gaat terug tot de vroegste oertijden. Ze onderwerpt niet alleen de mythe van de Man-als- Jager aan een kritische analyse, maar toont zelfs aan dat vrouwen ook bij de evolutie van het menselijke ras een centrale rol hebben gespeeld.

 • Raadsels van het menselijk temperament / R. Steiner

  Raadsels van het menselijk temperament / R. Steiner

   3/6/18. Kennis van de vier temperamenten (sanguinisch, cholerisch, flegmatisch en melancholisch) is van groot belang voor de opvoeding en om tot zelfkennis te komen. In dit boekje behandelt Steiner de vraag wat een temperament eigenlijk is en hoe het ontstaat. Bovendien geeft hij aanwijzingen hoe je met je eigen temperament en met dat van anderen om kunt gaan.

 • Droom bewust. / R. Moss

  Droom bewust. / R. Moss

   3/6/18. In dit boek presenteert de auteur een programma van negen stappen om dromen te doorgronden. De door hem gehanteerde droomtechnieken vinden hun oorsprong in sjamanistische tradities, zoals die van de Australische Aborigines en Noord-Amerikaanse indianen.

 • Handboek der droomsymbolen / K. Vollmar

  Handboek der droomsymbolen / K. Vollmar

   3/6/18. Het Handboek der Droomsymbolen dient als gids in de fascinerende wereld der droomsymboliek. Door de eigentijdse en volledige, maar vooral begrijpelijke uitleg van de vele symbolen en trefwoorden mag dit 'droomlexicon' tot het meest actuele standaardwerk in de huidige droomliteratuur worden gerekend. Tegenwoordig kan aan een symbool niet langer slechts één betekenis worden toegeschreven; elk symbool bezit een heel spectrum aan betekenissen. De therapeutisch zeer ervaren auteur maakt bij zijn interpretatie onder meer gebruik van de psychologische duiding volgens C.G. Jung, S. Freud of één van de vele uiteenlopende stromingen en scholen van droomverklaring.

 • Een mandje vol amandelen / Mien Stam-Van der Staay

  Een mandje vol amandelen / Mien Stam-Van der Staay

   3/6/18. In deze bundel staan de meest gezonden kinderliedjes, gerangschikt op thema. Feestliedjes en liedjes over dieren, liedjes voor bij het slapengaan, liedjes over sprookjes en nog veel meer. Alle liedjes zijn voorzien van pianobegeleiding en gitaarakkoorden. Daarnaast staan er ook een heleboel spelliedjes in dit kleurrijke boek. Een mandje vol amandelen is dan ook erg geschikt om te gebruiken op de peuterspeelzaal en in de eerste klassen van de basisschool. Maar ook thuis is zingen een van de leukste dingen om samen met kinderen te doen!

 • De Doofpotgeneraal / E. Giltay

  De Doofpotgeneraal / E. Giltay

   2/6/18. 'De doofpotgeneraal' mag weer verschijnen! Na een eerder verbod door de rechter, is dit vonnis in hoger beroep vernietigd. Een generaal met drie sterren op de mouw die een privé-spion laat neuzen binnen een particulier bedrijf. En niet de eerste de beste: zijn eigen vrouw. Een stammenstrijd binnen de Militaire Inlichtingendienst, waar nietsvermoedende burgers de dupe van worden. Dat verwacht je in Pyongyang, niet in de polder. Toch is dit wat auteur Edwin Giltay meemaakte - hij schreef er 'De doofpotgeneraal' over. De inzet van deze krachtmeting binnen Defensie: het beruchte fotorolletje van Srebrenica. De recruiter die Giltay had benaderd, wilde publiek maken dat die foto's allerminst waren mislukt. 'De doofpotgeneraal' is de weerslag van dit spionageschandaal. De absurde gevolgen worden door Giltay nauwgezet beschreven. Gezien de nu lopende rechtszaken en onderzoeken in de nasleep van het Srebrenica-drama, is dit boek zeer beslist van actueel belang.

 • Focussen / E. Gendlin

  Focussen / E. Gendlin

   2/6/18. Focussen is een techniek die mensen leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn. Focussen is een veranderingsproces dat zich moeilijk in woorden laat weergeven zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke kenmerken ervan. Men kent het pas wanneer men het (lijfelijk) ervaart. Gendlin deed jarenlang onderzoek naar die wezenlijke kenmerken (die therapie doen slagen), en bouwde daarop deze uiterst simpele en door iedereen toe te passen methode. In dit boek geeft hij aanwijzingen om de juiste condities te scheppen waaronder verandering mogelijk wordt, welke verandering dit ook is, door wie of wanneer ook geuit. Eugene T. Gendlin is hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Chicago en laat zich vooral inspireren door de humanistische psychologie. Hij werd bekend als redacteur van het tijdschrift Psychotherapy, en door bijdragen aan een groot aantal publicaties op het gebied van de psychotherapie.

 • Vrouw Holle / J. W. Stewig.

  Vrouw Holle / J. W. Stewig.

   2/6/18. Twee zusjes - de vriendelijke, vlijtige Rosalie en de luie, ijdele Else - beleven heel verschillende avonturen als ze in de wereld van Vrouw Holle terechtkomen. Rosalie is aardig tegen iedereen die ze onderweg tegenkomt en ze werkt hard voor Vrouw Holle. Daarom komt ze overdekt met goud weer thuis, terwijl Else gestraft wordt voor haar jaloerse, trotse en onvriendelijke gedrag.John Warren Stewig heeft in zijn bewerking een einde aan dit sprookje van de gebroeders Grimm toegevoegd, waaruit blijkt dat geen mens zo slecht is dat er geen verbetering mogelijk is. De rijke illustraties van Johanna Westerman zijn boeiend en betoverend.

 • De zwemsport / S. P. J. Borsten

  De zwemsport / S. P. J. Borsten

   2/6/18. Handboek voor de zwemkunst, de zwemsport en de training voor zwemmers, schoonspringers en waterpolo - spelers.

 • Digitale Fotografie

  Digitale Fotografie

   2/6/18. Ga je er graag op uit met je camera en wil je nog mooiere foto’s leren maken én ze zelf bewerken tot perfecte beelden? Kies dan voor deze voordelige combinatiecursus Digitale fotografie en beeldbewerking. Je gaat meteen aan de slag en ontdekt alle technische en creatieve mogelijkheden van je spiegelreflexcamera.

 • Het gezicht van Nederland Hoorn

  Het gezicht van Nederland Hoorn

   2/6/18. Dit boekje is een uitgave van de Gemeente Hoorn.Het is een geschreven portret van de Gemeente Hoorn.

 • Vervolg Ze Tot In De Hel / G. Sprong

  Vervolg Ze Tot In De Hel / G. Sprong

   2/6/18. De aangifte van Spong en Hammerstein tegen politici en journalisten wegens nazi-gerelateerde beschuldigingen aan het adres van Pim Fortuyn bracht Nederland in beroering. Was dit een publiciteitsbeluste, kansloze actie? Het Openbaar Ministerie, van hogerhand aangemoedigd, seponeerde de zaak vliegensvlug. Een vijftal medeadvocaten eiste een tuchtrechtelijk onderzoek wegens `het schandalig optreden´ van het duo.Spong en Hammerstein konden echter de Deken van de Amsterdamse Advocaten er met verve van overtuigen dat het hier gaat om een alleszins terechte, en zelfs noodzakelijke actie.In `Vervolg ze tot in de hel´ (citaat van Fortuyn) stapelen zich de argumenten op elkaar om tot een doorwrochte eindconclusie te komen. Een uiterst intelligent en onderhoudend betoog ondersteund door vooraanstaande rechtsgeleerden en doorspekt met onthullende feiten en gebeurtenissen uit een woelige periode die nog niet is geëindigd.Het beroep van Spong en Hammerstein tegen het terzijde leggen van de aangifte wordt in maart 2003 behandeld door het Gerechtshof te Den Haag.Spong en Hammerstein zijn advocaten te Amsterdam. Gerard Spong publiceerde eerder Leugens om bestwil (1977).

 • Arresten strafrecht en strafprocesrecht 2016

  Arresten strafrecht en strafprocesrecht 2016

   2/6/18. Deze arrestenbundel bevat de belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad, op het terrein van de leerstukken van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht, uit de periode 1897 t/m 2016. Belangrijke uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens ontbreken uiteraard niet. De uitspraken worden weergegeven zoals zij oorspronkelijk zijn gepubliceerd: onverkort en met annotaties. De uitspraken zijn in de bundel opgenomen in de volgorde van publicatie in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Om het zoeken extra makkelijk te maken zijn de uitspraken in het chronologisch register opgenomen volgens de datum van de uitspraak. Daarnaast is er een systematisch register materieel strafrecht en is voor beide rechtsgebieden een register naar artikelen opgenomen. Deze inmiddels twintigste editie is na overleg met diverse zusterfaculteiten tot stand gekomen en aangepast aan het gebruik dat van deze bundel in het onderwijs aan die faculteiten wordt gemaakt.

 • Raster 75./ W. van Toorn o.a.

  Raster 75./ W. van Toorn o.a.

   1/6/18.Dit nummer gaat om een andere blik:die van de directe ervaring.

 • Het grijze paard van Aran / A. van der Veen

  Het grijze paard van Aran / A. van der Veen

   1/6/18. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Rotatyclub 's-Gravehage-oos.

 • Vooruitgang of het noodlot van Faust / W. de Ruiter

  Vooruitgang of het noodlot van Faust / W. de Ruiter

   1/6/18. Is de moderne technologie een macht ten goede of ten kwade? Verhoogt of verlaagt zij de kwaliteit van het bestaan? Op deze vragen is geen simpel antwoord mogelijk, al beweren doemdenkers enerzijds en vooruitgangsfreaks anderzijds vaak van wel. De wetenschapsfilosoof Willem de Ruiter is voorzichtiger. Hij kiest niet duidelijk stelling; in plaats daarvan is zijn visie op de toekomst zeker niet rooskleurig; in plaats daarvan giet hij het probleem in de vorm van drie dialogen (in interviewvorm waarbij de sprekers steeds met name genoemd worden) tussen een wat oudere, zieke natuurkundige en zijn jongere vriend en collega, die resp. een negatieve en een positieve visie op de technologie vertegenwoordigen. Een heel scala van actuele onderwerpen, van Star Wars tot het wereldvoedselvraagstuk, passeert de revue, waarbij De Ruiter in de gesprekken een heleboel feiten en argumenten verwerkt. Zijn boek bevat niets nieuws, maar het presenteert een oud probleem in een actuele en indringende vorm. En vanwege de urgentievan dat probleem zou het verplichte lectuur moeten zijn voor op zijn minst een hele schoolgeneratie.(NBD|Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen)

 • Oorlog 40-45 nl. / S. Anstadt & K. Eykman 0.a.

  Oorlog 40-45 nl. / S. Anstadt & K. Eykman 0.a.

   31/5/18. oorlog40-45.nl is een nieuw boek met verhalen over de Tweede Wereldoorlog van bekende Nederlandse (kinderboeken)schrijvers. Een groot aantal van hen heeft de oorlog zelf van nabij meegemaakt. Sommige hoofdstukken vertellen de persoonlijke belevenissen van de auteur, andere beschrijven een waar gebeurde geschiedenis of zijn verzonnen. Ze spelen zich af in alle gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden. Onderwerpen zijn onder andere: de meidagen van 1940 en 1945, de vervolging van joden en Sinti, verzet en collaboratie, Suriname in de oorlog en de pilotenhulp.De auteurs tonen het verdriet, de angst en de boosheid, maar ook de kracht die in mensen naar boven komt onder uitzonderlijke omstandigheden. Ook feiten, namen en achtergronden van de oorlog komen aan bod.

 • Stelligen onwil / A. Barten & F. Kraan

  Stelligen onwil / A. Barten & F. Kraan

   31/5/18. Dienstweigeren tijdens de Belgische opstand in 1830.

 • De SS'ers / Armando

  De SS'ers / Armando

   31/5/18. Bij verschijning in 1967 veroorzaakte dit boek een storm van verontwaardiging,vele vonden dit boek ,waarin acht voormalige Nederlandse SS'ers vrij uit het woord voerden,verschrikkelijk of fascistisch.

 • Verborgen verleider / Piet Vroon o.a.

  Verborgen verleider / Piet Vroon o.a.

   31/5/18. Onderwerp van deze studie - coproduktie van de psychologen Vroon en de Vries en de bioloog van Amerongen - is het menselijk reukvermogen in al haar aspecten. Na een inleiding in cultuur- en wetenschappelijke geschiedenis van de reuk wordt bouw en werking van het reukorgaan uiteengezet. Vervolgens komen achtereenvolgens de algemene eigenschappen van de reukzin aan de orde, inter- en intrapersoonlijke verschillen in geurwaarneming, geurherkenning en persoonlijk geurpaspoort. Het reukorgaan heeft verbindingen met lang geleden ontstane systemen in de hersenen die emoties, stemming en motivatie regelen. Geuren beïnvloeden daardoor het gedrag op een vaak onbewuste, maar zeer direkte manier en hebben een sterke verbinding met het episodisch geheugen. Reukstoornissen, onderwerp van het laatste hoofdstuk, hebben dan ook ingrijpende gevolgen. Het boek wordt afgesloten met enkele praktische tips en aanbevelingen. Een prettig leesbaar en onderhoudend werk over een door velen onderschat zintuig. De belangrijkste feiten over het reukzintuig worden op heldere wijze uiteengezet. Niet alleen interessant voor psychologen, maar zeker ook voor een breder lezerspubliek.(Biblion recensie, Drs. N.P. Aders.)

 • Schitterend schaak / H. Ree

  Schitterend schaak / H. Ree

   30/5/18. Schitterend schaak is de terechte titel voor dit boek. Hans Ree bewijst eens te meer (voor zover dat na zijn vorige bundels nog noodzakelijk was) dat hij zeer onderhoudend kan schrijven over alle facetten van het schaakspel. Met grote kennis van zaken (zowel op als rond het schaakbord) beschrijft hij zowel recente gebeurtenissen in de schaakwereld als thema's uit het verleden op een manier die ook voor niet-schakers zeer toegankelijk en interessant is. Hans Ree is na Donner de tweede Nederlander die via zijn schrijven schaken naar de literatuur tilt. Als gezegd ook voor niet-schakers leuk en leerzaam om te lezen, terwijl dit boek eigenlijk in geen schaakverzameling mag ontbreken.

 • Welkom in het bos / A. Warmerdam

  Welkom in het bos / A. Warmerdam

   30/5/18. In 'Welkom in het Bos' zwerven twee vrouwen door een bos - Dora, weggelopen van haar man, en Fannie, die haar steunt en troost. Ze strijden tegen honger en dorst en 's nachts zijn er verontrustende geluiden. Dan stuiten ze op een aantal merkwaardige personages: een timide faun, een rijke nietsnut en een onbehouwen priester. Allen willen ze bevrijd worden van hun lusten, maar de kunst van het verleiden beheersen ze niet. Voor Fannie en Dora zit er niets anders op dan van zich af te bijten.

 • Imperium / R. Kapuscinski.

  Imperium / R. Kapuscinski.

   30/5/18. Kapuscinski heeft een specialisme: waar een politieke tijdbom tikt, daarheen reist hij af. Dus ook naar Rusland toen zich daar in 1989 een periode van grote omwentelingen aankondigde. Hij doorkruiste het imperium in de jaren van zijn ontbinding tot in zijn verste uithoeken, van Brest tot de Stille Oceaan, en van Vorkoeta of Nova Zembla tot de politiek instabiele Centraal-Aziatische republieken in het zuiden. Op onnavolgbare wijze schetst hij de chaotische situaties die zijn ontstaan als gevolg van de afbrokkeling van de centrale macht. Uit zijn persoonlijke verslagen rijst een indringend beeld op van een werelddeel in een overgangstijd, gekenmerkt door desintegratie en culturele diversiteit, politieke onrust en pseudo-kapitalisme. Kapuscinski zoekt de werkelijkheid achter de mediabeelden. Hij dompelt zich onder in het leven van de autochtone bevolking in de dorpjes en steden van Siberië tot Armenië en Oezbekistan. Zijn blik is die van de betrokken toeschouwer, de solidaire ooggetuige: het gaat hem om de weerslag die de grote politiek heeft op de dagelijkse praktijk van kleine mensen. Met een mengeling van empathie en ongebreidelde nieuwsgierigheid inventariseert hij de tragische erfenis van het oude systeem: tergende armoede, de wildgroei en tot in het staatsapparaat reikende macht van de maffia, de ecologische verwoesting van het landschap.

 • A La Japonaise / R. Molijn

  A La Japonaise / R. Molijn

   30/5/18. Japan verandert... dat horen tenminste we al jaren. Maar als dat zo is, wat zijn daar dan de tekenen van? Is dat bijvoorbeeld de spectaculaire herstructurering van Nissan door Renault´s Carlos Ghosn, waardoor het voor buitenlandse bedrijven gemakkelijker is geworden om Japanse ondernemingen over te nemen? Zijn het nieuwe winkelformules zoals Uniqlo die de Japanse retailsector op z´n kop zetten? Is het de Japanse uittocht naar China die het land leeg achterlaat? Zijn het de veranderende humor in Japan, de dramatisch lage geboortecijfers of misschien de veranderende damesmaten die de kledingindustrie tot aanpassingen dwingen?Iedereen die wel eens in Japan is geweest, die eraan denkt ernaar toe te gaan, of die zich misschien afvraagt waarom dat land in zoveel opzichten gewoon ánders is, leest in dit boekje de antwoorden op in elk geval deze, en nog veel meer vragen.

 • Onder yakuza / C. Seymur

  Onder yakuza / C. Seymur

   30/5/18. Yakuza - de Japanse variant van de maffia - behoort tot de grootste, rijkste en meest geheime criminele organisaties ter wereld. Een macht die tien keer groter is dan die van de Amerikaanse maffia, met winsten die iedere multinational naar de kroon steken. Maar behalve dat zij immers rijk zijn en veel politieke invloed hebben, zijn de moderne yakuza ook erfgenamen van een 400 jaar oude gedragscode die, boven alles, buitenstaanders weert uit hun organisatie. Christopher Seymour is het echter gelukt te infiltreren in de yakuza. Hij schetst in dit boek een levendig beeld van een wereld die tot op heden hermetisch gesloten was.

 • De ijzeren wil./ B. Haring

  De ijzeren wil./ B. Haring

   29/5/18. De ijzeren wil is een boek over de verschillen tussen mensen, konijnen en computers. Dat computers intelligente machines zijn merken we dagelijks; en konijnen - of dieren in het algemeen - zijn meestal ook niet op hun achterhoofd gevallen. Toch lijkt het alsof er een speciaal plekje is voor ons, de mens. De intelligentste van allemaal. Veel mensen hebben het gevoel dat wij iets extra's hebben ten opzichte van dieren en machines: een ziel, bewustzijn, of een wil. Maar is dit gevoel terecht? De ijzeren wil gaat over kunstmatige intelligentie en over de filosofische vragen die daaraan gerelateerd zijn. Vragen als: - Hoe kan het dat onze gedachten ontspruiten uit anderhalve kilo hersenvlees? - Wat is bewustzijn, en zit het ergens? - Begrijpt een tekstverwerker de tekst die hij verwerkts? - Kan een verzameling domme mieren in zijn totaliteit intelligent zijn? - Kan een robot bang zijn om te sterven? - Hoe kunnen miljarden losse hersencellen je een gevoel van individualiteit geven? - Zal er ooit kunstmatig leven bestaan met een wil? - Wat is emotie, en waarom hebben we het? - Kan een computerprogramma slimmer zijn dan zijn programmeur?De ijzeren wil geeft niet per se antwoorden, maar laat wel zien hoe je op een intelligente manier met dit soort vragen om kan gaan. Speels, en met voorbeelden uit het dagelijks leven.

 • Einstein in Nederland / S. I. Rispens

  Einstein in Nederland / S. I. Rispens

   29/5/18. In Einstein in Nederland schetst Sybe Izaak Rispens Einsteins intellectuele en wetenschappelijke ontwikkeling. Hij traceert de wortels van Einsteins verwondering en nieuwsgierigheid; zijn passie voor natuurkunde; de buitengewone levendigheid van zijn denken; het plezier dat hij ervaart bij het uitproberen en ontdekken en zijn bewondering voor simpele en elegante formules. De jaren twintig van de vorige eeuw brengen Einstein vaak in ons land, waar hij geniet van de levendige filosofische en natuurkundige discussies. In Leiden komt hij geregeld bij H.A. Lorentz over de vloer, die hij beschrijft als de man die `meer voor mij heeft betekend dan iedere andere persoon die ik later heb ontmoet'. In Groningen heeft hij regelmatig contact met H. Kamerlingh Onnes.

 • Einstein vertel eens / J-C Carriere

  Einstein vertel eens / J-C Carriere

   29/5/18. Een jonge studente gaat een deur binnen van een groot kantoor en raakt in gesprek met... Albert Einstein - vijftig jaar na zijn dood. Deze merkwaardige ontmoeting, geheel in overeenstemming met de beroemde theorie over de relativiteit van ruimte en tijd, is het begin van een fantastische reis door het universum van een van de grootste denkers uit onze geschiedenis. Het nieuwsgierige meisje en de springlevende geleerde voeren indringende, geestige en verrassende gesprekken, die op een onnadrukkelijke manier duidelijk maken wat de theorieën van Einstein behelzen. We lezen over Einsteins werk, maar ook over zijn relatie tot collega's en zijn connectie met de atoombom. Door de vragen die het meisje de geleerde stelt, en de verantwoorden die deze daarop geeft, krijgt de lezer inzicht in de ideeën die wij allen kennen, maar die weinigen ook echt begrijpen.

 • Melancholie van de onrust / J. J. Hermsen

  Melancholie van de onrust / J. J. Hermsen

   28/5/18. De mens is een homo melancholicus, die weet heeft van verlies en vergankelijkheid en dit besef probeert om te buigen tot hoop en creativiteit. Als het tij echter tegenzit en onze melancholie door onrust en angst slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt, kan deze omslaan in depressiviteit. Behalve rust, liefde en aandacht hebben we ook sociale verbondenheid en een bloeiende politiek-culturele wereld nodig om onze angsten te bezweren en de melancholie 'gezond' te houden.

 • Winnie-the-Pooh Classic Collection. / A. A. Milne

  Winnie-the-Pooh Classic Collection. / A. A. Milne

   28/5/18. Milne’s classic children’s stories – featuring Tigger, Piglet, Eeyore, Christopher Robin and, of course, Pooh himself – are both heart-warming and funny, teaching lessons of friendship and  reflecting the power of a child’s imagination like no other story before or since.

/
Toont 101 tot 200 (van 5454 produkten)