Nieuwe artikelen

/
Toont 301 tot 400 (van 5278 produkten)
 • Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit / W. Frijhoff

  Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit / W. Frijhoff

   18/2/18. Niet alleen feestelijke gebeurtenissen in gezin en familie werden vroeger uitbundig gevierd in Nederland, maar ook plaatselijke en nationale gedenkwaardigheden. Dit boek laat zien hoe men er in de achttiende eeuw weg mee wist. Frijhoff, hoogleraar Rotterdam, karakteriseert het verschijnsel feest, de verschillende vormen en ontwikkelingen. Grijzenhout, van de Rijksdienst Beeldende Kunst, bespreekt de openbare, politieke feesten, die vaak verband hielden met de Oranjes, maar ook in de patriottentijd voor vermaak zorgden. Knuijt, conservatrice Kasteel Amerongen, stelt de feesten in huiselijke kring aan de orde, met name de bruiloften en het 'vermakelyk tydverdryf' hieromheen, onderscheiden naar de standen, want elite, burgerij en boeren hadden zo hun eigen kijk op feestvieren. De 43 pagina's illustraties, waarvan 8 in kleur, laten de verschillende facetten en de verwerking in beeldende kunst zien.(Biblion recensie, Drs. J. Kleisen.)

 • De avonturen van een VOC soldaat. / J. Parmentier & R. Laarhoven

  De avonturen van een VOC soldaat. / J. Parmentier & R. Laarhoven

   17/2/18. De auteur van dit dagboek was de zoon van een Vlaamse notabel, die uit zucht tot reizen en avontuur als soldaat in dienst trad van de VOC en in 1699 werd verscheept naar Batavia. Achteraf kreeg hij spijt van zijn beslissing en deserteerde hij naar de Filipijnen, waar hij ditmaal dienst nam als soldaat van de Spanjaarden. Ook dit kon hem niet blijvend bekoren en samen met enkele kameraden deserteerde hij opnieuw. Hij kwam in Japan terecht, waar hij door de Compagnie werd achterhaald. Tijdens zijn belevenissen hield hij een dagboek bij, mede om zich te onderscheiden van zijn ongeletterde, deels analfabetische kameraden. Zijn relaas breekt af in Japan, als hij wordt gevangengenomen en gedeporteerd naar Batavia. Omdat hij belangrijke inlichtingen over de Spanjaarden kon verschaffen, werd hij niet terechtgesteld en kwam hij tenslotte weer in Vlaanderen terecht. Zijn dagboek in originele spelling is door de uitgevers voorzien van een historische inleiding en verklarende noten en aangevuld met o.a. de tekst van zijn verhoor in Batavia. De oorspronkelijk niet voor publicatie bestemde, onopgesmukte tekst is interessant voor alle liefhebbers van oude reisverslagen. Met enkele zwart-wit reproducties.(Biblion recensie, P.F.Th.M. Turk.)

 • The German army handbook of 1917. / J. Beach

  The German army handbook of 1917. / J. Beach

   17/2/18. Compiled by British Intelligence, for restricted official issue by the General Staff, German Army Handbook of April 1918, is a comprehensive assessment of the German Army during the latter stages of the First World War. Illustrated throughout with plates, diagrams, charts, tables and maps, it provides a detailed breakdown of the army, covering all aspects from recruiting and training, mobilization, command and organization, weapons and signals to transportation, medical and veterinary services, and uniform. The German Army Handbook of 1918 was a remarkable achievement. It provides solutions to many questions that histories of the First World War and accounts of its battles are unable to answer. It shows how the static conventions of trench warfare usurped the traditional role of cavalry, and how the German Army were able to take advantage of the dominance of the machine-gun on the Western Front in 1915. There are also two maps, showing Army Corps Districts, and Zones of Administration and Lines of Command in June 1917.

 • Staatsbelang en krijgsmacht. / P. B. R. de Geus.

  Staatsbelang en krijgsmacht. / P. B. R. de Geus.

   17/2/18. Na de Tweede Wereldoorlog moest de Nederlandse krijgsmacht opnieuw worden opgebouwd. Dit gebeurde in een roerige tijd: in Nederlands-Indië werden Nederlandse troepen ingezet tegen de republikeinen, en bovendien brak de periode van de Koude Oorlog aan. De Verenigde Naties werden opgericht, gevolgd door de Westerse Unie en de NAVO. In Staatsbelang en krijgsmacht beschrijft oud-minister De Geus de rol van de Nederlandse krijgsmacht in de periode na 1945. Een tijdperk waarin voor Nederland het bewaren van de vrede voorop stond, of, als dat niet zou lukken, het voorkomen dat een conflict zou escaleren tot een kernoorlog.Dit boek gaat over defensie in haar totaliteit, in het kader van de internationale betrekkingen. Maar ook de gang van zaken binnen de drie krijgsmachtonderdelen - marine, landmacht en luchtmacht - komt aan de orde.De Geus was gedurende de gehele Koude Oorlog bij het veiligheidsbeleid betrokken, onder andere als minister van Defensie in het kabinet Van Agt-Wiegel. Hij geeft in dit boek zijn persoonlijke visie op de historische ontwikkelingen, hetgeen de lezer nieuwe interessante gezichtspunten biedt.

 • De terugkeer van de rishi / D. Chopra

  De terugkeer van de rishi / D. Chopra

   17/2/18. Deepak Chopra studeerde westerse medicijnen. Hij kreeg echter steeds meer het gevoel dat hij slechts symptomen bestreed en niet bijdroeg aan de werkelijk genezing van zijn patiënten. Tijdens een reis door zijn geboorteland kwam Deepak Chopra in aanraking met de Ayurveda, de oude natuurgeneeswijze die ervan uitgaat dat de geest heerst over het lichaam. Chopra begon de Ayurvedische principes met de westerse medische inzichten te combineren. In De terugkeer van de Rishi vertelt Deepak Chopra het fascinerende verhaal van hoe hij geleidelijk aan de man werd die wij nu kennen: een wereldberoemd genezer, schrijver en spreker. Hij schreef verder onder meer De zeven spirituele wetten van succes, De zeven spirituele wetten voor ouders, De terugkeer van Merlijn, en Leeftijd.

 • De parel in de pijn. / P. Young-Eisendrath

  De parel in de pijn. / P. Young-Eisendrath

   17/2/18.De parel in de pijn gaat over de rijkdom die verborgen kan liggen in tegenslagen, teleurstellingen, verlies en verdriet. Lijden draagt een boodschap in zich die we alleen kunnen verstaan wanneer we het recht in de ogen kijken. Wie dat aandurft zal ontdekken dat lijden vaak wordt veroorzaakt door vooroordelen en angsten. We hebben allemaal onze eigen verdedigingsmuren die pijn moeten tegenhouden. Maar pijn is in het leven onvermijdelijk. Wanneer pijn echter wordt geaccepteerd en doorleefd, wordt lijden omgezet in mededogen, inzicht en nieuwe kracht.

 • Niets in dit boek is waar / B. Frissell

  Niets in dit boek is waar / B. Frissell

   17/2/18. Als er ooit een boek een correcte titel voerde is dit het wel. Niets in dit boek is waar... is een toegankelijk handboek voor bewustzijnsverruiming en evolutionaire groei: het brengt de door de eeuwen heen opgebouwde kennis en het geloof van de mensheid opnieuw onder woorden en herinnert ons op die manier aan de spirituele erfenis die we met ons meedragen. Zo worden we in staat gesteld het universele patroon van de schepping te herkennen, hetgeen de evolutie van ons bewustzijn vergemakkelijkt, evenals die van de planeet Aarde.

 • De Japanse aanval op Nederlands-Indie / J. J. Nortier

  De Japanse aanval op Nederlands-Indie / J. J. Nortier

   16/2/18. Nog steeds bleef de boekenplank over de landoorlog in het vroegere Nederlands-Indië leeg. Dit boek behandelt de japanse aanval op Oost-Indonesië en geeft een nauwkeurig gedocumenteerde beschrijving van de gevechten, waarbij ook de japanse zijde van het gebeuren niet wordt vergeten. Ruime aandacht wordt besteed aan de oorzaken van de nederlaag die voor een belangrijk deel zijn terug te voeren tot zuinigheid, naïef pacifisme, angstvallig neutralisme en een hypocriet-ethische visie op de problematiek van vrede en veiligheid. De auteur neemt geen blad voor de mond en het eigen falen wordt niet verdoezeld. Hij rekent onder andere af met de onuitroeibare mythe van de enorme japanse overmacht. De werkelijkheid was dat de 'krombenige Aziaten met hun speelgoedbewapening' als een vuurzee door een stoppelveld de tegenstand van 'duizenden vastberaden Europeanen' (inbegrepen onze bondgenoten) van de kaart veegden. Voor een volk dat zijn strijdkrachten nog steeds beschouwt als een noodzakelijk kwaad en verder geen flauw benul heeft over wat zich 'daar' afspeelde, kan dit boek alleen maar verhelderend werken.

 • In 't verschiet en van Nâby / A. Polman

  In 't verschiet en van Nâby / A. Polman

   16/2/18. Het Nederlandse leger,van Staats tot Koninklijk was en is al eeuwenlang een inspiratiebron voor velen.

 • Comptabiliteit in uniform. / H. L. Zwitzer

  Comptabiliteit in uniform. / H. L. Zwitzer

   16/2/18. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het dienstvak der Militaire Administratie heeft de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht deze jubileumuitgave het licht doen zien. In een negental hoofdstukken geeft de auteur een uitstekend overzicht van de vele ontwikkelingen van het financieel beheer bij de krijgsmacht van 1795 tot heden. Zo behandelt hij o.m. de ingrijpende vernieuwingen tijdens de periode van de Bataafse Republiek, de ontwikkelingen tot aan de inlijving bij Frankrijk in 1810, de periode onder het koninkrijk tot 1840, de jaren tot na de eeuwwisseling, het tijdperk 1913-1939, de mobilisatietijd en de meidagen 1940, de wederopbouw van de Koninklijke Landmacht na 1945 en de nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen decennia, waaronder de automatisering binnen de krijgsmacht, de crisesbeheersingstaken en de uitzendingen in het kader van de Verenigde Naties. Het boek is voorzien van een aantal bijlagen en geïllustreerd met een aantal kleuren- en zwart-witafbeeldingen.(Biblion recensie, E. Westerhuis.)

 • De tactiek van Ender / Orson Scott Card

  De tactiek van Ender / Orson Scott Card

   16/2/18. Op een militair opleidingsinstituut in de verre toekomst moeten de - zeer jonge - recruten de tactiek van ruimtegevechten leren met behulp van computersimulaties teneinde zich voor de bereiden op een oorlog met een buitenaards ras. In feite blijkt de simulatie van de hoofdpersoon werkelijkheid te zijn. Hij denkt een verpletterende overwinning in een 'spelletje' behaald te hebben maar in feite heeft hij een heel buitenaards ras vernietigd. De jongen blijft achter met de psychologische belasting een volkenmoord bedreven te hebben. Beroemde sf-roman, bekroond met de Hugo en Nebula Award, die niet alleen heel boeiend is maar ook serieuze psychologische en morele problemen aan de orde stelt. Kleine druk.(Biblion recensie, J.A. Dautzenberg.)

 • Zangmeester / Orson Scott Card

  Zangmeester / Orson Scott Card

   16/2/18. Mikal de Verschrikkelijke, de grootste heelalvorst aller tijden, heeft een mateloze begeerte opgevat voor een 'zangvogel'.

 • Soldaten van smaragd / F. lanzing

  Soldaten van smaragd / F. lanzing

   16/2/18. In de periode 1880-1914 werd Nederlands-Indië als staatkundige eenheid gecreëerd. De hele archipel werd gewapenderhand veroverd en bezet door het koloniale leger, het KNIL. Van de veldtochten en militaire acties van dit leger bestaan rapporten en verslagen. Ook is er een aantal herdenkingsboeken. Maar hoe groot was het KNIL eigenlijk? Hoe werden rekruten opgeleid en waar kwamen ze vandaan? Wat deden de vrouwen bij dit leger en wat was hun positie? En de dwangarbeiders? Hoe was het dagelijks leven in kleine geïsoleerde fortjes in de binnenlanden en hoe was het om wekenlang met een kleine patrouille door de wildernis te trekken? Aan de hand van het aantekenboekje van zijn grootvader, een officier die van 1885 tot 1911 in het KNIL diende, beschrijft Fred Lanzing allerlei onbekende aspecten van het KNIL. Hij raadpleegde officiële rapporten en verslagen, kranten en tijdschriften, jongensboeken, (auto)biografieën, wetenschappelijke artikelen en romans. Wat zo ontstaat is een uniek beeld van het dagelijks leven van mannen, vrouwen en kinderen in een koloniaal leger dat honderdtwintig jaar lang een fascinerende maatschappij binnen een maatschappij vormde.

 • Nederlands-Indië 1830-1949./ H. Buiter

  Nederlands-Indië 1830-1949./ H. Buiter

   16/2/18. De belangstelling voor het Nederlandse verleden in de Gordel van Smaragd is nog steeds groot. Wat behelsde de Atjeh-oorlog, op welke wijze beheerden de planters hun bezittingen, hoe leefde de inheemse bevolking en op welke wijze werd het land ontwikkeld? In NEDERLANDS-INDIE (1830-1949) wordt ruim een eeuw koloniaal beheer beschreven: van de invoering van het cultuurstelsel in 1830 tot de onafhankelijkheid van de republiek Indonesië in 1949. De nadruk ligt hierbij op het ontstaan en de ontwikkeling van het plantagestelsel en de betekenis daarvan; door de export van onder meer suiker, thee, tabak en rubber ontstond een hechte economische band tussen kolonie en moederland. In dit boek worden de historische feiten getoond van een koloniale samenleving in beweging.

 • Zeehelden / R. Prud homme van Reine

  Zeehelden / R. Prud homme van Reine

   16/2/18. Zeehelden vervulden in de zeventiende eeuw een rol die vergelijkbaar is met die van muziek- en sportidolen tegenwoordig. Zij waren bij uitstek volkshelden. De carrières van de beroemdste zeehelden behoren tot de spectaculairste van de zeventiende eeuw. Na een beknopt overzicht van de organisatie van de marine en de geschiedenis van de oorlogsvloot voert Prud'homme van Reine de gouden generatie van zeehelden ten tonele, vlootvoogden die naam maakten tijdens de Engelse oorlogen in de zeventiende eeuw.Over monumentenmanie, rivaliserende admiraliteiten, grafmonumententoerisme, jammerlijk in bed gestorven zeehelden en roemrijke nederlagen, en voorzien van een top-40 van Nederlandse zeehelden uit de zeventiende eeuw.

 • Wij / D. Nicholls

  Wij / D. Nicholls

  15/2/18.  Douglas Petersen wordt midden in de nacht door zijn vrouw Connie gewekt met het bericht dat ze hem wil verlaten. Hun zoon Albie gaat na de zomer het huis uit om te studeren en zij vindt dat het de hoogste tijd is om te scheiden, nu hun ouderlijke taak erop zit.

 • De Gouvernementsmarine. / F. C. Backer Dirks

  De Gouvernementsmarine. / F. C. Backer Dirks

   15/2/18. De Gouvernementsmarine. In het voormalige Nederlands-Indie in haar verschillende tijdsperioden geschetst1861-1949.

 • Oud worden jong blijven / Deepak chopra

  Oud worden jong blijven / Deepak chopra

   15/2/18. Kan de menselijke geest het lichaam daadwerkelijk beïnvloeden? Is een heldere, positieve, actieve geest in staat het verouderingsproces te vertragen? Is het mogelijk - in combinatie met de juiste voeding, goede lichaamsbeweging en een gezonde leefwijze - om een 'biologische' leeftijd te hebben die 10 tot 15 jaar jonger is dan uw kalenderleeftijd?Dr. Deeprak Chopra gelooft van wel. Sterker: in zijn gezondheidscentrum 'Chopra Center for Well Being' hebben duizenden mannen en vrouwen bewezen dat dit kan. In Oud worden, jong blijven reikt hij ook u zijn effectieve 10-stappenplan aan om dit zelf te ondervinden.Dr. Deeprak Chopra is de beroemde Indiaas-Amerikaanse arts die de traditionele Indiase geneeskunst, de Ayurveda, verbindt met westerse medische inzichten. Hij is de auteur van vele succesvolle boeken, waaronder Leef-tijd, Leven in liefde, Leven zonder grenzen en Quantumgenezing. Dr. David Simon is verbonden aan het 'Chopra Center for Well Being' in La Jolla, Californië, VS.

 • Quantumgenezing / Deepak Chopra

  Quantumgenezing / Deepak Chopra

   14/2/18. Filosofisch-medische uitwerking van het streven om klassieke Indiase filosofie te integreren in het moderne westerse denken.

 • Een straatje zonder eind / G. de Kochere

  Een straatje zonder eind / G. de Kochere

   14/2/18. In Een straatje zonder eind wonen 26 mensen. Hun huisjes hebben geen huisnummer, maar dragen wel een letter. Die letter is de eerste letter van de naam van de persoon die in het huisje woont. De A staat voor Anneliesje, de B voor Belle, enz. Op elke pagina leren we een andere figuur kennen.

 • Speurtocht naar De Ark van Noach. / C. Berlitz

  Speurtocht naar De Ark van Noach. / C. Berlitz

   14/2/18. Dit boek bevat een mengsel dat is samengesteld uit heterogene elementen: harde feiten, moeilijk te controleren verslagen van expedities plus een aantal speculaties. Dit alles met betrekking tot de vraag of nu wel of niet de restanten van de Ark van Noach zijn gevonden. De auteur schreef ook over zulke 'raadselachtige' zaken als de Bermuda Driehoek en Atlantis. Steeds ziet hij kans Wahrheit und Dichting door elkaar te halen en wel zo geraffineerd, dat alleen een daarvoor gewaarschuwde en/of zeer kritische lezer het een van het ander kan scheiden. Dit boek is derhalve niet wetenschappelijk verantwoord. De stijl ervan is vlot. Grote gedeelten zijn ontleend aan en gebaseerd op oudere uitgaven. Geillustreerd met weinig zeggende en zeker niet overtuigende foto's in zwart/wit. Bevat bibliografie en een namenregister.(NBD|Biblion recensie, W.H. Bakker.)

 • Uit vrije wil ! / M. Derkse

  Uit vrije wil ! / M. Derkse

   14/2/18. Derkse's tweede boek Uit vrije wil! is een vingeroefening in mystieke psychologie een terrein dat zou goed beheersen als hij. In dit nieuwe boek verbindt hij de levensweg van ons mensen met twee oude mystieke leerstukken de weg van de zeven smarten en de zeven vreugden uit de christelijke en de weg van de Latifa uit de islamitische mystiek. Beide leerstukken zijn in de vergetelheid geraakt en nagenoeg onbekend. De herhaalde voltrekking van deze als geestelijke oefeningen of instrumenten bedoelde leringen nodigt ons uit de blauwdruk van onze oorspronkelijke levensweg, van wie wij zijn en waartoe wij in ons leven bestemd zijn, te herkennen en te omarmen. Zijn onmiskenbare vertrouwdheid met en kennis van de levenswetten die eraan ten grondslag liggen, maken de oude leerstukken voor de moderne lezer helder en navolgbaar. Derkse slaagt erin kostbare oude spiegels uit de mystieke traditie nieuwe glans te geven zonder dat de oorspronkelijke intentie verloren gaat. Zijn stijl is onderzoekend en oprecht, nu eens stellig dan weer kwetsbaar, vol soms wat rebelse perspectieven en frissen nieuwe doorzichten. Voor het Nederlandse taalgebied is Marcel Derkse een verassend nieuwe en oorspronkelijke auteur.

 • Berlin / J-L. Moulene

  Berlin / J-L. Moulene

   13/2/18. Fotoboek. In het Duits.

 • Amsterdam levend verleden / S. van Blokland

  Amsterdam levend verleden / S. van Blokland

   13/2/18. De honderden historische foto’s in dit boek, die in afzonderlijke onderwerpen -onder andere koninklijke bezoeken, markten, amusement, straathandel, molens, stegen en openbaar vervoer- zijn gerangschikt, benadrukken dat het hedendaagse Amsterdam stevig verankerd is in een ‘levend verleden’

 • Watergraafsmeer de geschiedenis van een polder / J. H. Kruizinga

  Watergraafsmeer de geschiedenis van een polder / J. H. Kruizinga

   13/2/18. De Meer is nog iets anders dan een willekeurige buitenwijk  van Amsterdam.De Meer heeft haar historie,die terug gaat tot de 14e eeuw, een historie die even bewogen is als interessant.

 • Tajiri / H. Westgeest.

  Tajiri / H. Westgeest.

   13/2/18. De omschrijvingen stille dynamiek en eenheid in pluriformiteit, ofwel veelzijdigheid zijn zowel van toepassing op de persoon van de kunstenaar Shinkichi Tajiri als op zijn werk. Tajiri straalt namelijk een grote rust uit maar is een zeer actief en gepassioneerd kunstenaar. Bovendien is hij een veelzijdig kunstenaar. Hij is vooral beeldhouwer, maar heeft zich ook met fotografie en film beziggehouden en in de jaren '80 begon hij tekeningen te maken met behulp van een computer. Veelzijdig betekent bij hem ook internationaal: Amerikaans door geboorteplaats, Japans door geboorte uit Japanse ouders, Frans doordat in Parijs zijn artistieke carrière begon en Nederlands omdat hij nu inmiddels 40 jaar in Nederland woont. In dit boek zal aan de hand van verschillende thema's duidelijk gemaakt worden dat de termen dynamische stilte en eenheid in pluriformiteit ook van toepassing zijn op Tajiri's werken. Centraal staan vergelijkingen van dit soort paradoxen in het recente werk van Tajiri met parado.

 • The Age of Battles / R. F. Weigley

  The Age of Battles / R. F. Weigley

   13/2/18. In 1631, Gustav Adolphus of Sweden - the creator of the first national army - scored a notable victory at Breitenfeld in the Thirty Years War. In 1815, Napoleon was defeated by Wellington and Blucher at Waterloo. This was the age of battles - romantic, even glorious in their spectacle - a period of nearly 200 years when military endeavour was dominated by the quest for the climactic battle of annihilation in which the fate of continents might be decided in a single afternoon. This study recreates the grand-scale battles of the 17th, 18th and early 19th centuries and examines their historical circumstances, the strategic thinking and the personalities of the military commanders, the tactical manoeuvring on the battle field, the role of armaments and the performance of the fighting men. Other books by the author include "The American Way", "A History of the United States Army" and "Eisenhower's Lieutenants: the Campaign of France and Germany, 1944-1945".

 • Voor Napoleon. / M. van Hattem

  Voor Napoleon. / M. van Hattem

   13/2/18. Drieëntwintig jaar lang, tussen 1792 en 1815, was Europa met korte tussenpozen in oorlog. Een complete generatie Nederlandse militairen vocht in verschillende legers voor verschillende heren. De meeste van deze soldaten werden gevormd door hun ervaringen in het leger van keizer Napoleon I van Frankrijk. Maar niet alleen soldaten waren bij het leger betrokken: het leven van vrouwen, kleermakers en wapenfabrikanten kon ook ingrijpend worden beïnvloed door de gebeurtenissen op het slagveld.VOOR NAPOLEON - HOLLANDERS IN OORLOGSTIJD 1792-1815 geeft een beeld van het leven van een aantal van hen, zoals de chirurgijn Hendrik Theodoor Verhoef, de dienstplichtige Albert Gerrits Kanis, de vaderlijke kolonel Frederik Hendrik Wagner, de courtisane Ida Saint-Elme en prins Willem van Oranje. De hoofdpersonen zijn mensen die allen op een verschillende manier in de maalstroom van hun tijd werden meegezogen. Dit boek laat de lezer kennismaken met Nederlandse soldaten in Franse dienst en bevat een bijzondere mengeling van verhalen en unieke voorwerpen die samen een helder inzicht bieden in de ervaringen van Hollanders in oorlogstijd.

 • Van Heiligerlee tot Korea / J. G. Raadgever

  Van Heiligerlee tot Korea / J. G. Raadgever

   13/2/18. Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.

 • Wisselend lot in een woelige tijd. / L. Turksma

  Wisselend lot in een woelige tijd. / L. Turksma

   12/2/18. Van Dirk van Hogendorp, Krayenhoff, Chassé en Janssens - naast Daendels en Ver Huell de meest vooraanstaande militairen uit de Bataafs-Franse tijd - bestaan geen of alleen 19de-eeuwse biografieën. Dit boek tracht hen aan de vergetelheid te ontrukken.Op Chassé na waren het geen stereotype vechtjassen. Dirk van Hogendorp, de oudere broer van Gijsbert Karel die koning Willem I in 1813 naar Nederland terughaalde, vocht onder meer tijdens de Russische veldtocht van 1812-13, maar hij is vooral bekend geworden door zijn ambitie de vaderlandse koloniale politiek ten aanzien van Indië te veranderen. Krayenhoff was naast generaal ook arts, waterbouwkundige en kartograaf. Janssens, die voor Napoleon streed in vele gevechten, werd gouverneur-generaal, in 1802 van Kaap de Goede Hoop en in 1810 van Nederlands-Indië. Chassé leidde de Hollandse brigade voor Napoleon in Spanje en was daar gouverneur. De vier generaals, die ook allen minister zijn geweest, werkten in dienst van het Bataafs-Franse regime, maar waren geen landverraders. Dat koning Willem I na 1815 ieder die maar genoeg capaciteiten had, wat ook zijn politiek verleden was, weer graag in zijn dienst zou hebben opgenomen, blijkt overigens niet juist te zijn: Van Hogendorp kreeg van Willem I geen kans en stierf als herenboer in Brazilië.

 • Het profijt van de macht. / C. R. Boxer

  Het profijt van de macht. / C. R. Boxer

   12/2/18. De ontwikkeling van de Republiek gedurende de Tachtigjarige Oorlog en de expansie in de Oost.

 • 'I have a dream' / M. Fogteloo

  'I have a dream' / M. Fogteloo

   12/2/18. Toespraken, voorafgegaan door een korte biografische schets en een bespreking van de context waarin de rede werd gehouden.

 • The Beatles files / A. Davis.

  The Beatles files / A. Davis.

   12/2/18. Showcases the UK's Daily Mirror archive collection of Beatles photographs, many of which have never been published, documenting the chronology of the pioneering rock group's career from late 1963 to 1970.

 • Het schip en de zee / D. Haws

  Het schip en de zee / D. Haws

   12/2/18. Het boek beschrijft de ontwikkeling van het schip en de zeevaart vanaf het prille begin tot nu.Het vermeldt in korte verslagen belangrijke data en gebeurtenissen.Het verhaalt over ontdekkingsreizen en zeeslagen, boekaniers en piraten. Het memoreert de vele beroemden en minder bekende kapiteins, stuurlui en navigatoren en beschrijft het leven aan boord in al die verschillende perioden.Met meer dan 600 illustraties, waarvan 200 in kleur van onder meer reconstructietekeningen maken van dit boek een schitterend nautisch werk.

 • Duurzaam opvoeden en ontwikkelen / M. van Herpen

  Duurzaam opvoeden en ontwikkelen / M. van Herpen

   12/2/18. Duurzaam opvoeden en ontwikkelen (DuOO) is een benadering die de kwaliteit van interacties verhoogt ten gunste van ontwikkelingen die de mens en de mensheid bestemd maken om 'langer te bestaan'. Het is een constructieve manier van denken en werken. Door DuOO krijg je enerzijds zicht op de complexe realiteit en wordt er anderzijds niet eenvoudig gedaan over die complexiteit.

 • Snel slank met Dr. Frank. / F. van Berkum

  Snel slank met Dr. Frank. / F. van Berkum

   12/2/18.Het Dr. Frank-dieet is gebaseerd op de resultaten van honderden wetenschappelijke onderzoeken en ruim 25 jaar praktijkervaring met patiënten met overgewicht en de daaruit voortvloeiende ziektebeelden. Als deskundige op het gebied van overgewicht en diëten deed Dr. Frank van Berkum in samenwerking met de universiteiten van Groningen en Maastricht weten- schappelijk onderzoek naar de effecten van diverse diëten op gewichts- verloop. Die kennis heeft geleid tot de ontwikkeling van het zogenaamde Dr. Frank-dieet, een dieet speciaal gericht op de Nederlandse consument. zame lunch en een licht avondmaal, en geeft een goed verzadigd gevoel. In het dieet worden voedingsmiddelen gebruikt die een verzadigend effect hebben om hongergevoelens te voorkomen. Uit ervaring weet Dr. Frank van Berkum dat mensen beter gemotiveerd blijven als zij ongeveer één kilo per week afvallen. Meer of sneller afvallen is niet nodig.

 • Op de tocht / T. Postma.

  Op de tocht / T. Postma.

   11/2/18. Sar Mattheus is het reizende alter ego van de schrijver en dit boek is een verslag over zijn eco-walk van Amsterdam naar Jeruzalem. Een wandeling van meer dan 6500 kilometer die hem over hoge bergen en door diepe dalen voert. Zijn groene boodschap brengt hem van West-Europa naar de Oostbloklanden, over de Karpaten en via Klein-Azië tot diep in het Arabische Midden-Oosten. Met veel mysterieuze ontmoetingen en gevaarlijke avonturen, en dat alles om onze natuur te redden. Een zware tocht van zestien maanden langs vergeten hamlets, zwoele harems en afgelegen Bedoeïenententen, waarover hij met veel humor weet te verhalen.

 • Yoga en emotie / B. Bennett

  Yoga en emotie / B. Bennett

   11/2/18. Yoga is goed voor lichaam en geest, maar hoe ga je om met de (soms heftige) emoties die vrijkomen als je met yoga bezig bent? En omgekeerd, welke oefeningen zijn geschikt voor welke gemoedstoestand? In de traditionele yogaboeken wordt hieraan weinig aandacht geschonken. Het is de verdienste van de ervaren Amerikaanse yogalerares Bija Bennett dat zij deze emotionele component tot hoofdonderwerp van haar boek heeft gemaakt - of om met trendsetter Ken Wilber te spreken: `Bennett introduceert de volgende stap in yoga en tilt gezondheid en welbevinden naar een hoger plan.´ Yoga en emotie bevat een compleet oefenprogramma, dat lichaam en geest volledig met elkaar verbindt. Bija Bennett is een internationaal bekende yogalerares, die werd opgeleid door onder meer T.K.V. Desikachar. Ze gaf meer dan tien jaar yogalessen aan het medisch centrum van Deepak Chopra en woont in Denver, Colorado.

 • De Nederlandse defensie, (1839-1874) /. W. Bevaart

  De Nederlandse defensie, (1839-1874) /. W. Bevaart

   11/2/18. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

 • Aura lezen voor iedereen / T. andrews

  Aura lezen voor iedereen / T. andrews

   11/2/18. Een aura is een veelkleurig, etherisch energieveld dat het fysieke li chaam omhult. leder mens bezit zon aura en ieder mens zou eigenlijk de betekenis daarvan moeten weten, d.w.z.: zou in staat moeten zijn deze kleurensluier te onderscheiden en de waarde ervan te doorzien, want met de kennis van de aura kan men veel meer van zich zelf begrijpen. Wie bijvoorbeeld weet dat zijn auraveld op een bepaald moment vitaal geladen is, kan ongestraft veel meer energie uit de kast halen dan hij gewend is. Wie daarentegen ontdekt dat zijn auraveld zwak is, moet er voor oppassen zich niet te laten manipuleren of moet er rekening mee houden dat hij sneller dan normaal vermoeid raakt. Het knappe van Ted Andrews is, dat hij met Aura Lezen voor Iedereen in kort bestek een accurate, praktische handleiding heeft geschreven, waarmee niet alleen de beginner goed int de voeten kan, maar waarvan bovendien de ervaren aura-lezer het nodige kan opsteken. Een eenvoudig, prettig boekje dat brengt wat het belooft: inzicht in het benutten van de kracht van de aura.

 • Getallen van de engelen. / D. Virtue

  Getallen van de engelen. / D. Virtue

   10/2/18.Waarom zie ik altijd dezelfde getallen, waar ik ook ben?" Dit is een van de meest gestelde vragen tijdens Doreens workshops. In dit boek legt ze uit dat de engelen ons boodschappen sturen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt. Deze handige gids biedt een interpretatie van de getallen 0 tot 999 en zal je helpen om de tekenen van boven onmiddellijk te begrijpen. Doreen Virtue werkt engelen en elementwezens in haar boeken en workshops. Ze studeerde psychologie en is regelmatig te gast bij Oprah. Daarnaast schrijft ze columns voor meer dan vijftien tijdschriften.

 • Anna / A. van der Zijl

  Anna / A. van der Zijl

   10/2/18. Iedereen kent Annie M.G. Schmidt, misschien wel de populairste Nederlandse schrijfster aller tijden. Maar wie kent haar nu eigenlijk echt? Voor Schmidt kwam de grote roem immers pas laat en wat er over haar leven bekend is, is vooral datgene wat ze er zelf over kwijt wilde.Op basis van een schat aan nieuw materiaal reconstrueerde Annejet van der Zijl de lotgevallen van de vrouw achter de schrijfster: haar hardnekkige zoektocht naar liefde, de onstuimige opgang tot ’s lands ‘schaduwkoningin’ en het roerige en soms inktzwarte persoonlijke leven achter de roem. Het resultaat is het inspirerende verhaal van een vrouw die in haar jeugd eigenlijk niets mee had, maar er dankzij haar humor en moed toch in slaagde om alles uit het leven te halen.

 • Het licht en de korenmaat. / H. Wopereis.

  Het licht en de korenmaat. / H. Wopereis.

   10/2/18. 'Licht en de korenmaat - je ziel als werkgever' gaat over de bezielende invloed die je als individu kunt uitoefenen binnen je organisatie als je je persoonlijke spiritualiteit weet te verbinden met je dagelijks werk. Nog een hele uitdaging, want hoe maak je die verbinding in een werkomgeving die zo dikwijls geregeerd wordt door vaste routines en kortetermijnbelangen? Wopereis laat zien dat als je het durft om je licht niet onder de korenmaat van de cultuur te zetten, maar het juist ten volle te laten schijnen, jíj het beslissende verschil kan maken in het doorbreken van een gevestigde cultuur. Kortom: een inspirerend en praktijkgericht boek waarin mythen, sprookjes en (bijbel)verhalen een grote rol spelen speciaal voor iedereen die van grotere betekenis wil zijn in zijn werkomgeving. Maar ook als je vanuit professioneel oogpunt geïnteresseerd bent in het verband tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling.

 • Waarom ben je niet bij mij / Arie Boomsma.

  Waarom ben je niet bij mij / Arie Boomsma.

   10/2/18. Niets ter wereld inspireert dichters meer dan de liefde. Arie Boomsma verzamelt in zijn nieuwe gedichtenbundel Waarom ben je niet bij mij een serie van ruim 200 gedichten over verlangen, ontluiking en hartstocht, maar ook over tranen en kou.

 • Hierogliefen lezen / K. Th. Zauzich

  Hierogliefen lezen / K. Th. Zauzich

   10/2/18. Dit boekje behelst een inleiding in het egyptische hiërogliefenschrift. Het geslaagde gebruik van afbeeldingen van beschreven voorwerpen uit het oude Egypte stimuleert de lezer de verworven kennis daadwerkelijk toe te passen. De auteur heeft daarbij een goed gebruik gemaakt van de collectie van het Egyptisch Museum te Berlijn, waarvan hij conservator is. Toch zal alleen de geïnteresseerde en volhardende lezer erin slagen het geheel door te werken. Zijn moeite zal dan echter ruimschoots beloond worden: met deze kennis kan men een groot aantal oud-egyptische teksten redelijk ontcijferen. Het boekje vult een leemte tussen de vele oppervlakkige introducties in het hiërogliefenschrift en de uitgebreide grammatica's voor egyptologen.

 • Een Nijmeegse familie./ M. J. M. Dongelmans

  Een Nijmeegse familie./ M. J. M. Dongelmans

   9/2/18. Vier ondernemende en maatschappelijke bewogen generaties Dobbelmann werkten en leefden in de stad aan de waal.

 • Verborgen taal van de droom / D. Fontana.

  Verborgen taal van de droom / D. Fontana.

   9/2/18. De betekenis van dromen verbeeld.Dit schitterend geïllustreerde boek geeft een overzicht van de geschiedenis van de droomanalyse en van het karakter en de taal van dromen.

 • Heerlijk relaxed. / S. Brewer.

  Heerlijk relaxed. / S. Brewer.

   9/2/18. Ontspannen zijn is geen karaktereigenschap, maar komt voort uit een serie geestelijke en lichamelijke vaardigheden die eenvoudig aangeleerd kunnen worden. Heerlijk relaxed is een praktische introductie tot stressbeheersing. Het bestrijkt het hele reportoire van effectieve benaderingswijzen, waarin zowel oosterse als westerse methoden zijn gecombineerd: van rustig ademen tot meditatietechnieken, omgaan met tijd en seizoenen, leven met emoties en stressvrij werken. Een complete gids om je op je gemak te voelen. Rijk geïllustreerd, full colour, vol inspirerend advies!

 • De nieuwe mens. / A. van der Woude

  De nieuwe mens. / A. van der Woude

   9/2/18. In de late negentiende eeuw steeg de materiële welvaart spectaculair, en de mensen gingen anders kijken, ervaren en denken. Zo ontstond de nieuwe cultuur die tot op de dag van vandaag als de moderne wordt gezien. In de oude beschaving stond het streven naar 'het hogere' voorop, de hoogste waarden waren immaterieel, 'geestelijk'. De nieuwe cultuur kwam met andere, heel aardse waarden en normen. Die werden massaal omarmd, het eerst en vooral in de grote steden. Daar waren de spraakmakende winkels, de verbluffende horecaconcepten, de eerste bioscopen, daar waren alle nouveautés te zien. In deze nieuwe cultuur werd het concrete, het materiële, belangrijker dan het ideële. Het hebben van spullen en een goede gezondheid werden de bronnen van geluk. Auke van der Woud beschrijft de culturele revolutie zoals die plaatsvond in de etalages, in de cafés, de theaters en de bioscopen, de musea en bij de monumenten, de badplaatsen, de nieuwe modieuze bloemen en planten, in de scholenbouw en de nieuwe stadswijken. Dit machtige panorama toont de bakermat van de nieuwe mens.

 • Filosofische Wandelingen./ E. brinckmann

  Filosofische Wandelingen./ E. brinckmann

   9/2/18. Spirituele brandstof voor de wandelaar! | In de informatiesamenleving zijn het binnen en het buiten meer gescheiden dan ooit. Al wandelend kunnen we de tegenstelling tussen binnen- en buitensferen verzachten. In deze filosofische wandelgids neemt Eric Brinckmann de lezer mee naar buiten. Hij schetst in uiteenlopende Nederlandse landschappen hoe het denken zich in de loop der eeuwen heeft verhouden tot de ruimte van stad, natuur en landschap. Overzichtelijk opgezet rond een tiental wandelingen.

 • Strohalmen voor de lezer. / J. Brodsky

  Strohalmen voor de lezer. / J. Brodsky

   9/2/18. Strohalmen voor de lezer biedt een uitgebreid en representatief overzicht van de poëzie van Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky. Deze selectie bevestigt Brodsky’s unieke positie in de wereldliteratuur: een moderne dichter met een grote passie voor de klassieke literatuur en een noodgedwongen politiek denker die in veel van zijn uitingen de kracht van het geschreven woord bezingt. Met deze monumentale uitgavewordt eindelijk eer gedaan aan de rijkdom, de emotionele zeggingskracht en de ironie van deze onvergelijkbare dichter. Veel van de gedichten in Strohalmen voor de lezer verschijnen voor het eerst in vertaling. De nieuwe vertalingen zijn van de hand van Margriet Berg, Jan Robert Braat, Anneke Brassinga, Het Gents Collectief van Poëzievertalers, Arthur Langeveld, Anne Stoffel, Marja Wiebes en Peter Zeeman. Kees Verheul, slavist, schrijver en vertaler, verzorgde de redactie en de samenstelling en voorzag het geheel van annotaties en een verantwoording.

 • Wie wij zijn / F. Koerselman

  Wie wij zijn / F. Koerselman

   9/2/18. Menselijk gedrag kan zo tegenstrijdig zijn dat we er haast geen vat op krijgen. Waarom kwetsen we soms degene van wie we houden en hechten we ons aan iemand die niet om ons geeft? Waarom willen we zo vaak iets wat niet samengaat? Want wie kan er nu zowel vrij en onafhankelijk zijn als zich veilig en geborgen weten? Wie kent dat niet: 'twee zielen in één borst'?  Voortdurend zoeken mensen hun weg tussen strijdige verlangens. In Wie wij zijn beschrijft Frank Koerselman hoe die zoektocht van invloed is op hoe we in het leven staan - op hoe ons dat kwetsbaar of juist weerbaar maakt. Nu eens zal dat herkenning oproepen, maar soms ook verrassing of zelfs tegenspraak. Want uiteindelijk gaat dit over de kern van onze identiteit en raakt het ons in wie wij zijn ...

 • Autismespectrumstoornissen bij volwassenen./ A. Spek

  Autismespectrumstoornissen bij volwassenen./ A. Spek

   8/2/18. In Autismespectrumstoornissen bij volwassenen beschrijft Annelies Spek wat we op dit moment weten over ASS. In het eerste deel staat ze stil bij de oorzaken en de rol van erfelijkheid en omgevingsfactoren daarin. Ook gaat ze in op de bijzonderheden in de informatieverwerking van mensen met ASS. In het tweede deel komen de gedragskenmerken aan bod zoals deze beschreven worden in de DSM-5. In het derde deel gaat Annelies Spek in op een aantal belangrijke thema's, zoals het diagnostisch proces, seksualiteit en verschillen tussen mannen en vrouwen met ASS. Het boek sluit af met een hoofdstuk over hoe autisme zich ontwikkelt over de verschillende levensfasen.

 • Hartstochtjes / Kees van Kooten

  Hartstochtjes / Kees van Kooten

   8/2/18. In Hartstochtjes laat Kees van Kooten zien hoe schilderijen, boeken, muziek, cartoons en vele historische gebeurtenissen onlosmakelijk verbonden zijn geraakt met zijn persoonlijke herinneringen en verbeelding. Een houtsnede van Frans Masereel kust een dierbare jeugdherinnering wakker, de fantasie over een minuscuul meisje: `een dinky toy van een Playmate, ze mag mee naar de schouwburg en ze klimt als een paaldanseresje in mijn vulpen alles wekt Van Kootens fantasie. Uit hartstochtelijke liefde voor hun werk onderneemt hij de terugreis naar overleden kunstenaars als Hendrik Valk, César Domela en Duane Hanson, maar ook schrijft hij over de vergeten dadaïst Gras Heyen, over spectaculaire legpuzzels uit 1926, over het vergeten satirische tijdschrift L Assiette au Beurre, over `gebotoxte kleuren in de Franse dorpen, over de tekenkunst van zijn kleinzoon en over de onvermijdelijke struikelpartijen bij zijn eigen artistieke pogingen alles rijkelijk geïllustreerd. Scherpzinnig en met humor balanceert Kees van Kooten tussen kunst en leven, maar altijd toont hij zich een hartstochtelijk levenskunstenaar.

 • Het geheim van slanke mensen / M. Kosters

  Het geheim van slanke mensen / M. Kosters

   8/2/18. 'Dan hoorde ik zo'n dun type zeggen: "Ik eet wat ik wil en ik kom niet aan." Oneerlijk vond ik dat: ik kwam van de wind al aan.' Vanaf haar vijftiende was Mieke Kosters met lijnen bezig. Maar afvallen en op gewicht blijven lukte pas echt toen ze haar slanke vriendinnen ging observeren: hoe konden zij wel bitterballen eten en toch in maatje 38 passen?Mieke kopieerde het 'slanke' eetgedrag en werd - met elke dag chocola en wijn - 15 kilo lichter. Mieke ontwikkelde een methode waarin je ontdekt hoe je de regie op je eetgedrag pakt: Alles mag! Je wilt niet langer te veel eten. Jij kiest bewust voor afvallen en slank(er) blijven. In Het geheim van slanke mensen ontdek je hoe ook jij kunt eten wat je wilt... en afvallen!

 • Dag en nacht / J. A. Deelder

  Dag en nacht / J. A. Deelder

   8/2/18. Het werk van J.A. Deelder is als zijn stad: rauw, vitaal en no-nonsense. Voor het eerst in een halve eeuw wordt er van Deelders poëzie een bloemlezing gemaakt, en wie kan dat beter dan de burgervader van Rotterdam? De democraat Aboutaleb heeft zich bij zijn keuze laten leiden door zijn burgers, en brengt daarmee een ode aan een ongekend literair fenomeen.

 • Vleugeljaren. / Marten Toonder

  Vleugeljaren. / Marten Toonder

   8/2/18. Bundel gedichten van de bekende markies uit de Bommelstrips.

 • 24 conversaties met de nachtpoes. / J. C. Schagen

  24 conversaties met de nachtpoes. / J. C. Schagen

   8/2/18. Tekeningen Bas Blankevoort.

 • De geschiedenis van de VOC / F. S. Gaastra

  De geschiedenis van de VOC / F. S. Gaastra

   8/2/18. Dit boek toont aan dat twee eeuwen geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie vooral twee eeuwen geschiedenis van de handel zijn.Vier eeuwen geleden verkreeg de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie voor de vaart op Azië. De VOC werd het grootste scheepvaart- en handelsbedrijf van de wereld in de 17de en 18de eeuw. Met de handel in specerijen als peper en kaneel en later ook producten als zijde, thee en porselein bracht de VOC Nederland een periode van ongekende economische en culturele voorspoed.

 • De losers twee paar. / A. Diggle & Jock & S. Martinbrough

  De losers twee paar. / A. Diggle & Jock & S. Martinbrough

   8/2/18. Hun laatste gok werkte goed voor de Losers: ze saboteerden de illegale kredietlijn van hun voormalige werkgever, de CIA. Maar om de winnende hand te houden, moeten ze het lot blijven tarten. En dat betekent dat ze de mythische Max moeten opsporen, de fantoomagent wiens bestaan zelfs voor CIA-insiders verborgen wordt gehouden.

 • Het misplaatste oranje boven-gevoel / M. C. Hoff

  Het misplaatste oranje boven-gevoel / M. C. Hoff

   7/2/18. In Het misplaatste Oranje Boven-gevoel wordt aan de hand van deze antieke wijsheden geanalyseerd hoe op cruciale momenten in de Nederlandse politiek-militaire geschiedenis leiders geconfronteerd werden met fatale faalprocesen. Vervolgens worden vertaalslagen gemaakt naar het bedrijfsleven. De onderzochte casussen zijn over bijna twee eeuwen verspreid. Tussen koning Willem I en de huidige minister van Defensie liggen vele generaties en zitten grote verschillen. Toch hebben zij op z'n minst één ding gemeen en dat is dat zij dragers zijn van het mysterieuze Oranje Boven-gevoel, een bijna constante factor in de politieke en militaire besluitvorming.

 • Onze Indische geschiedenis / J. van Hulzen

  Onze Indische geschiedenis / J. van Hulzen

   7./2/18. Met tekeningen van Menno van Brouwer.

 • Atlas van de 2e Wereldoorlog / A. Swanston & M. Swanston

  Atlas van de 2e Wereldoorlog / A. Swanston & M. Swanston

   7/2/18. Dit boek geeft de beslissende veldslagen en gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog weer. De gedetailleerde kaarten en verklarende uitleg maken de grootste wereldbrand in de menselijke geschiedenis inzichtelijk, vanaf de Duitse inval in zijn buurlanden tot de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ze verklaren de oorsprongen van het wereldwijde conflict en ontleden de tactieken en strategieën die de sleutel tot de geallieerde eindzege waren.

 • Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702. / F. Gaastra

  Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702. / F. Gaastra

   7/2/18. De financiële en commerciële politiek van de bewindvoerders, 1672-1702.

 • Mozart / Martin Ruyter

  Mozart / Martin Ruyter

   7/2/18. Koppermaandag is de tweede maandag in Januari. Het was een feestdag voor de gilden.  Martin Ruyter schreef dit korte verhaal voor Designatori.

 • Vrij zijn , waar je ook bent / Thih Nhat Hanh

  Vrij zijn , waar je ook bent / Thih Nhat Hanh

   7/2/18. In ‘Vrij zijn, waar je ook bent’ leert de Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh hoe je met mindfulness innerlijke vrijheid kunt bereiken. Thich Nhat Hanhs woorden zijn vriendelijk en liefdevol, en laten je zien hoe je met volle aandacht in het hier en nu kunt leven. In dit kernachtige boek staan de belangrijkste lessen van Thich Nhat Hanh samengevat. Thich Nhat Hanh is een Vietnamese boeddhistische monnik, dichter, wetenschapper en mensenrechtenactivist.

 • Willem Van Oranje.1533-1584. / O. Morke

  Willem Van Oranje.1533-1584. / O. Morke

   7/2/18. Willem van Oranje, in 1533 als zoon van een Duitse rijksvorst geboren, kwam als elfjarige naar de Nederlanden. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de meest invloedrijke leden van de hoge adel aan het hof van de toenmalige Habsburgse vorsten, keizer Karel V en Filip II van Spanje. De politiek van Filips maakte hem in de jaren zestig van de zestiende eeuw tot diens hardnekkige tegenstander. In 1584 werd Willem van Oranje in Delft het slachtoffer van een aanslag. In deze biografie, de eerste sinds dertig jaar, wordt het leven van Willem van Oranje beschreven tegen de achtergrond van de politieke cultuur in de Nederlanden. Ondanks alle tegenstrijdigheden was zijn handelen bepaald door bindende tradities die hun fundament hadden in de opvattingen over zijn eigen positie als lid van de hoge adel.

 • Verademing / B. Bakker & K. de Jong

  Verademing / B. Bakker & K. de Jong

   7/2/18. Verslaving is een even ingrijpend als ongrijpbaar fenomeen en kent vele, soms bizarre vormen. Behalve aan alcohol, drugs, nicotine en medicijnen, kun je verslaafd raken aan eten (of juist vasten), winkelen, seks, gamen, sporten, internet, de tv, et cetera. De overgang van verslaving naar ernstige vormen gaat geleidelijk en vaak ongemerkt. Tot het te laat is. Bram Bakker studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit, specialiseerde zich tot psychiater en promoveerde op paniekaanvallen. Naast psychiater is Bram Bakker actief als publicist waarbij hij zijn eigen expertise combineert met andere specialisten. Meindert Inderwisch (1958)is naast schrijver, columnist en dichter, psychosociaal therapeut (specialisatie Gestalttherapie),coach en trainer voor diverse bureaus. Hij is persoonlijk coach voor meerdere 'bekende Nederlanders' en directeur van Amor en Psyche, bureau voor Coaching, Counseling en Psychotherapie.

 • 100 jaar Koster./ J. C. W. Broersen

  100 jaar Koster./ J. C. W. Broersen

   6/2/18. Gedenkboek, uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van de modewinkel Köster in Alkmaar.

 • In Beweging Komen Vanuit Oerkracht. / E. Kikke

  In Beweging Komen Vanuit Oerkracht. / E. Kikke

   6/2/18. Dit boek probeert ons lezers terug te brengen naar een natuurlijke staat, waarin wij geestelijk en lichamelijk in beweging zijn, ons vrij, onafhankelijk en gezond voelen. Niets moet, maar er gebeurt van alles, want de oerkracht beweegt, stroomt en ademt door ons heen. Het is een scheppende kracht, die pulseert, verbindt, vorm aanneemt en weer vrijkomt - een continue, efficiënte beweging. Denk aan het stromen van water, de bliksem die zich ontlaadt, twee geliefden die elkaar aantrekken, warmte die ijs verandert in water, licht dat zichtbaar maakt, opent en openbaart. Deze vitale daad- en scheppingskracht is aanwezig in iedere beweging van mens en dier, van plant tot materie. Het is passie die tot uiting komt in dans, muziek, zang, kunst. Het hele universum is doortrokken van deze scheppende kracht. In haar boek biedt Els Kikke de lezer handvatten om deze vitale kracht te ontdekken en toe te passen.

 • Koningin Emma / C. A. Tamse

  Koningin Emma / C. A. Tamse

   6/2/18. Tien wetenschappelijke artikelen belichten aspecten van het regentschap van koningin Emma der Nederlanden, 1890-1898, en haar voogdij over haar dochter koningin Wilhelmina. Op een inleidende bijdrage over koningin Emma in deze periode volgen o.a. artikelen over haar rol in de opvoeding van Wilhelmina, over Emma en haar geboorteland Waldeck, haar rol in de buitenlandse politiek van Nederland, en over haar invloed op de liefdadigheid van het Oranjehuis. De bijdragen die 9 Nederlandse en 1 Duitse historicus leverden aan een op 8 december 1990 gehouden symposium over hetzelfde onderwerp, zijn in uitgewerkte vorm in deze bundel opgenomen. Alle artikelen zijn van een goed wetenschappelijk niveau, en zijn informatief. De bundel als geheel geeft geen nieuwe inzichten, maar wel belangrijke nuanceringen. De omslagillustratie is een reproduktie van een schilderij van koningin Emma.

 • Over zinnenprikkelende oesters en verslavende chocolade. / E. de Maerteleire

  Over zinnenprikkelende oesters en verslavende chocolade. / E. de Maerteleire

   6/2/18. Over voeding doen de vreemdste verhalen de ronde. Op basis van zijn jarenlange ervaring schreef Eric de Maerteleire daarom dit boek, waarin de meest gestelde vragen over de relatie tussen voeding en gezondheid zijn opgenomen. Het was de auteur immers opgevallen dat heel veel vragen terugkeerden, waardoor de indruk ontstond dat de antwoorden tekortschoten. Dit wordt hier verholpen. De schrijver verzoent wetenschappelijke kennis met grote begrijpelijkheid. Een greep uit de behandelde onderwerpen:- Bestaan er 'trucjes' om af te slanken?- Wat moet je eten voor een actiever libido?- Mogen mensen met jicht geen tomaten eten?- Is een microgolfoven veilig?- Zijn biologische producten beter dan conventionele producten?- Bestaan er voedingsmiddelen met een sterk antikanker-effect?- Bevordert een glaasje melk voor het slapen de nachtrust?- Zijn er producten die remmend werken op de ziekte van Alzheimer of Parkinson? Of op osteoporose?- Is de consumptie van zuivelproducten aan te raden?

 • Zusters van de duisternis / T. Goodkind

  Zusters van de duisternis / T. Goodkind

   6/2/18.Als een Zuster van de Duisternis Richard Cypher gevangen neemt, blijft zijn geliefde Kahlan achter en moeten ze beiden onafhankelijk van elkaar strijden voor hun leven.

 • Bloedboek / D. Verhulst

  Bloedboek / D. Verhulst

   5/2/18. Dimitri Verhulst keerde terug naar de Bijbel om de schoonheid van de taal, maar toen hij zich aan het hervertellen zette realiseerde hij zich dat de verhalen eigenlijk mooier zijn dan de woorden waarin ze gevat zijn.De eerste vijf Bijbelboeken bevatten de geschiedenis van het ontstaan van de wereld, de verspreiding der volkeren en de wetgeving. Het zijn de verhalen die iedereen wel kent, maar ze worden steeds minder gelezen.Verhulst besloot de verhalen terug te geven aan de taal en verbaasde zich over gruwelijke details en lachwekkende eigenaardigheden...

 • Het gelukkige jaar 1940 / H. Munstermann

  Het gelukkige jaar 1940 / H. Munstermann

   5/2/18. Van de AKO-prijswinnaar, waarin het Nederlands-Duitse huwelijk van de ouders van Andreas Klein – bekend uit De bekoring – centraal staat. De ouders van Andreas Klein zijn op 10 mei 1940 in het huwelijk getreden. Dat is geen goed tijdstip om te trouwen, vooral niet omdat zijn moeder een Nederlandse is en zijn vader een Duitser. De trouwdag is het startsein voor een lange reeks dubbelzinnige tegenslagen, fouten en vergissingen, die in de familie Klein nog altijd nadreunen.Bijna zestig jaar later wil Andreas nog één keer aandacht vragen voor deze geschiedenis. Tijdens een feestelijke familiebijeenkomst keert hij terug naar de trouwdag en hoewel aanvankelijk niemand er een woord over wil horen, krijgt hij gaandeweg de gespannen aandacht van zijn broers en zusters, en zelfs van zijn bejaarde moeder, die haar geheimen nu niet langer alleen hoeft te dragen.

 • Man zonder gezicht / M. Wolf

  Man zonder gezicht / M. Wolf

   5/2/18. In Man zonder gezicht beschrijft Wolf hoe hij in zijn grootste en meest riskante spionageprojecten de 'vijand' om de tuin wist te leiden. De politieke leiders van zijn tijd en talloze spionnen worden nietsontziend geportretteerd. Met zijn herinneringen aan een jeugd in Moskou geeft Wolf deze onthullende memoires een onverwachte persoonlijke dimensie.

 • Militaire strijdkrachten / R. Bennett

  Militaire strijdkrachten / R. Bennett

   4/2/18. Een specialistisch overzicht van 25 van de belangrijkste landmachten ter wereld.

 • Bij de les schoolplaten van Nederlands-Indie. / Hella S. Haasse.

  Bij de les schoolplaten van Nederlands-Indie. / Hella S. Haasse.

   4/2/18. Wie kent ze nog, uit eigen ervaring of uit de overlevering van (groot)ouders? De schoolplaten uit de reeks 'vaderlandse geschiedenis' of 'kennis der natuur'. Achter één voorstelling ontvouwde zich een hele wereld: 'De prins trekt over de Maas, 1568' of 'Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag, 1666'. Ook over Nederlands-Indië zijn reeksen schoolplaten gemaakt, zowel voor het onderwijs daar als hier.'Muskaatnotenbedrijf op de Banda-eilanden', 'De Sabang-haven op Poeloe Weh', oftewel Insulinde in woord en beeld. Hoe zag een toko eruit? En hoe een pasar?Hella S. Haasse haalt bij een veertigtal schoolplaten herinneringen op. In haar overtuigende en evocerende stijl voert ze de lezer mee naar tempo doeloe, vervlogen tijden.

 • Het land van onze grootouders./ K. van Gemert.

  Het land van onze grootouders./ K. van Gemert.

   4/2/18. In een kleine vierhonderd foto's met begeleidende tekst geeft samensteller en auteur Ko van Geemert een uitgebreid en helder beeld van het leven van gewone mensen aan het begin van de twintigste eeuw. - Het leven thuis en op het werk - Over de fröbelschool, bewaarschool en kleuterschool - Over winkels en markten - Vissers, boeren en ambachtslieden - Kerkelijk leven - Kermis, circus en ander vermaak - Cafés, restaurants en nachtleven - Speeltuinen en dagjes uit - Armen-, ouderen- en ziekenzorg.

 • Redevoering en legerorders in de periode 1941-1945 / J. Stalin

  Redevoering en legerorders in de periode 1941-1945 / J. Stalin

   4/2/18. Jozef Stalin  was een Sovjet-Russisch politicus die in de jaren 20 dictatoriale macht kreeg over de Sovjet-Unie en deze tot zijn dood in 1953 bleef behouden. Stalin was een van de bolsjewistische revolutionairen die meehielpen met de Oktoberrevolutie in Rusland. Van 1922 tot zijn dood in 1953 was hij officieel Secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie.

 • Fockema Andreae's juridisch woordenboek. / R. D. J. van Caspel.

  Fockema Andreae's juridisch woordenboek. / R. D. J. van Caspel.

   4/2/18.In deze veertiende druk is opnieuw veel veranderd. De socialeverzekeringswet is ingrijpend gewijzigd, de pachtovereenkomst kreeg, evenals de Vormerkung en de bedenktijd bij koop van onroerend goed, een plaats in het BW; het merkenrecht kreeg een andere wettelijke basis en de visakte werd vispas. Ook het belastingrecht en het recht van de Europese organisaties ontkwamen niet aan vele veranderingen.

 • Ik heb niet eens de borst gehad / H. Haarlemmermeer

  Ik heb niet eens de borst gehad / H. Haarlemmermeer

   3/2/18. Uit de 13 brieven aan Yanka S.

 • Oorlog in je achtertuin / J. Blokker jr.

  Oorlog in je achtertuin / J. Blokker jr.

   3/2/18. Het dramatische verhaal van opgejaagde bewoners van de Gelderse vallei. Tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug ligt de Gelderse vallei. Het leven is simpel, de grond arm. De traditie is er net zo onontkoombaar als de Christelijke godsdienst en de eigen denominatie. Het lijkt of er nooit iets zal veranderen. Maar dan, eind augustus 1939, dringt de boze buitenwereld onverhoeds het gebied binnen: het Nederlandse leger wordt gemobiliseerd, en bijna vijftigduizend soldaten worden ingekwartierd in de steden en dorpen. En onvermijdelijk volgt op de mobilisatie op de vrijdag voor Pinksteren ook daadwerkelijk de oorlog. Meer dan honderdduizend mensen worden afgevoerd op boten en op treinen. Ze vertrekken in westelijke richting, tot binnen de vesting Holland, waar ze het einde van de gevechtshandelingen zullen afwachten. Twee weken later zijn de meesten weer terug.

 • De middeleeuwse liefde / G. Duby

  De middeleeuwse liefde / G. Duby

   3/2/18.Dit boek bevat zestien essays die zijn geschreven tussen 1967 en 1986. De artikelen zijn gegroepeerd rondom drie thema's: 'Liefde en huwelijk' (6 essays), 'Verwantschapsstructuren' (ij) en 'Culturen, waarden, samenleving' (6). Al deze artikelen zijn al eerder verschenen in het kader van congressen, colloquia enz., behalve het in 1980 geschreven slotartikel: 'Richtingen in het historisch onderzoek in Frankrijk 1950-1980'. Dit artikel geeft een fraai overzicht van de toonaangevende Franse geschiedschrijving over deze periode. Het boek besluit met een bronvermelding en een register. De schrijver, die sinds 1970 aan het Collège de France is verbonden, is een groot stilist, die ook wat moeilijker onderwerpen zeer leesbaar weet te behandelen.

 • Als het gewelt comt / D. Alten

  Als het gewelt comt / D. Alten

   3/2/18. Als het gewelt comt, soo is het recht uyt', zei een Alkmaarse burgemeester tegen protesterende sluiswachters toen hij in gezelschap van gewapende lieden een sluis in de dijk langs de noordzijde van het IJ liet opendraaien. De lage waterstand dreigde de handelsvaart op Alkmaar te blokkeren. De burgemeester greep in zonder te overleggen met het verantwoordelijke hoogheemraadschap. Deze actie van het Alkmaarse stadbestuur in 1648 is bepaald niet uitzonderlijk. De geschiedenis van de binnenlandse handel van het preïndustriële Holland wordt juist gekenmerkt door een eindeloze serie van moeilijkheden en spanningen in allerlei gradaties. In de nijverheid was het niet anders. Ondanks het grote aantal conflicten en de heftigheid waarmee de tegenstellingen soms werden uitgevochten, hebben zij lange tijd nauwelijks aandacht van historici getrokken. De laatste jaren lijkt er echter sprake te zijn van een herwaardering van de betekenis van dit soort politieke kwesties in de verklaring van economisch-historische processen. Hierbij aansluitend beschrijft en verklaart Diederik Aten de spanningen in de binnenlandse handel en industrie in het gebied benoorden het IJ, het zogenaamde Noorderkwartier van Holland. Bij het streven hun positie als schakel in het Amsterdamse handelsnetwerk te versterken, kwamen de steden zowel in conflict met elkaar als met het platteland. Iedere stad probeerde zijn verkeersverbindingen met Amsterdam veilig te stellen. De concurrentie van het platteland probeerden de steden zowel individueel als gezamelijk uit te schakelen. Vanaf eind zestiende eeuw legden de Staten van Holland de dorpsneringen allerlei beperkingen op als onderdeel van de belastingwetgeving. Dat deze maatregelen minder effect hadden dan op grond van de toegenomen stedelijke macht aangenomen zou mogen worden, hing samen met de economische en politieke ontwikkelingen in de zeventiende eeuw.

 • Drie akkoorden en de waarheid. / R. van Scheers

  Drie akkoorden en de waarheid. / R. van Scheers

   3/2/18. Muzikale levenslessen Een muzikaal-culturele ontdekkingsreis Een goed popliedje is als een polaroid uit het volle leven: een vaak herkenbaar verslag van een ervaring, een uitdrukking van een stemming, een maatschappelijk statement soms. In Drie akkoorden en de waarheid probeert cultuurreporter Rob van Scheers de cyclus van het leven van geboorte tot aan de dood & beyond te vangen in popliedjes. Hij volgt de makers van die liedjes op de voet; van Chuck Berry, Johnny Cash en Bob Dylan via Frank Zappa, Rolling Stones en Talking Heads tot aan Rufus Wainwright, Stromae en alles daartussen. Zijn muziekverhalen kenmerken zich door een grote kennis van zaken, een rijkdom aan details en een brede blik, en zijn geschreven in een soepele, trefzekere stijl. Drie akkoorden en de waarheid is een avontuurlijke en aanstekelijke ontdekkingstocht voor iedere cultuurliefhebber!

 • Gelderse gezichten / J. C. Bierens de Haan o.a.

  Gelderse gezichten / J. C. Bierens de Haan o.a.

   3/2/18. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850Johan Carel Bierens de Haan (eindredactie)Nog niet eerder werd onderzoek verricht naar de Gelderse portretkunst van de late 16de tot het begin van de 19de eeuw. Behalve de beschrijving van een 80-tal portretten bevat Het Gelders Portret vier inleidingen. Daarin worden de achtergronden van de Gelderse portretschilders en hun geportretteerden beschreven, evenals de historische context en de tijd waarin zij leefden.Ook bevat het boek een inleiding over de rol van het portret in het historisch interieur en wordt er aandacht besteed aan het bijeenbrengen van portretcollecties in Gelderland.

 • Grootvader Piepestok / G. Rooijendijk

  Grootvader Piepestok / G. Rooijendijk

   3/2/18. Grootvader Piepestok gaat over schoolmeesters en -juffen, over de fundamentbouwers van de samenleving. Het gaat over Joris van Lanckvelt, die de maatschappij humanistisch wilde maken en zijn leerlingen toneelstukken liet opvoeren voor Utrecht. Dirck Adriaenszoon Valcoogh leerde zijn kinderen goed lezen en zingen. Hij was ook de koster van het dorp en schraapte de duivendrek van de kerktoren. Theo Thijssen was gelukkig met zijn klassikale schoolklas, terwijl Jan Ligthart juist slootjes liet graven rondom zijn school, zijn leerlingen leerde hoe je kaas moest maken en de lastigste kinderen aanpakte met zijn zelfbedachte sinaasappelmethode.

 • Carl Henning Pedersen / W. Stokvis. o.a.

  Carl Henning Pedersen / W. Stokvis. o.a.

   2/2/18. Carl-Henning Pedersen (Kopenhagen, 23 september 1913 - Frederiksberg, 20 februari 2007) was een Deense kunstschilder van internationale betekenis. Hij was lid van de Cobra-beweging en had daarin een belangrijke Deense inbreng. Als kunstschilder was Pedersen een autodidact. Hij schilderde bijna van meet af aan abstract en had een voorliefde voor buitenaardse wezens, voor paarden en vogels, alsook voor fabeldieren; dat laatste vanaf 1938.

 • Schiele / W. G. Fischer

  Schiele / W. G. Fischer

   2/2/18. Egon Schiele .Tulln, 12 juni 1890 – Wenen, 31 oktober 1918. was een Oostenrijks expressionistisch kunstschilder.De werken van E.  Schiele zijn expressionistisch en behoren tot de schilderstijl van de Weense Sezession. De tekeningen en schilderijen van Schiele zijn voornamelijk afbeeldingen van mensen. In beperkte mate heeft Schiele stadsgezichten en landschappen geschilderd. Door het sterke gebruik van lijnen kan Schiele eerder als een tekenaar dan als een schilder gezien worden.

 • De huismus / M.van der Plas-Haarsma & P. Vos

  De huismus / M.van der Plas-Haarsma & P. Vos

   2/2/18. Beschrijving van leven en gedrag van deze vogelsoort en de rol die hij speelt in het leven van de mens.

 • Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde / R. Steiner

  Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde / R. Steiner

   2/2/18. De antroposofische geneeskunst dankt haar ontstaan aan een unieke samenwerking tussen geestesvorser en arts, namelijk Rudolf Steiner en de Nederlandse arts Ita Wegman. Doelstelling is: een verruiming van de huidige geneeskunde, door de kennis van de mens als geestelijk wezen bij diagnose en therapie te betrekken.

 • De mineraaltherapie van Dr. Schussler / G. Harnisch

  De mineraaltherapie van Dr. Schussler / G. Harnisch

   2/2/18. De Komboecha-theezwam is een tweeduizend jaar oud natuurgeneesmiddel, dat vooral in Zuidoost Azië bij vele kwalen werd toegepast en sinds enige tientallen jaren ook in het westen werd ontdekt. De Komboecha-drank wordt tegenwoordig op velerlei terrein gebruikt als ondersteuning bij de gezondheid. Het heeft een antibiotische werking, versterkt het immuunsysteem, verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed en wordt als ondersteuning o.a. ook toegepast bij kankertherapie. Kortom: het bevordert, ondersteunt en revitaliseert de menselijke gezondheid op vele terreinen. Dit boek beschrijft alles wat u over Komboecha wilt weten, de historische en medische achtergronden ervan, de toepassingsmogelijkheden en in het bijzonder ook de manier waarop u de Komboecha-drank zelf kunt bereiden.

 • Ayahuasca / G. Derix

  Ayahuasca / G. Derix

   2/2/18. 'Eenmaal op het pad van ayahuasca terechtgekomen werd snel duidelijk dat ik het op mijn eigen manier moest afleggen. Ik stond voor de uitdaging om als filosoof een standpunt te bepalen in een territorium dat door filosofen zelden voor vol wordt aangezien.'Van bekendheden als Sting en Braziliaanse zangers als Caetano Veloso weten we dat ze belangrijke ervaringen opdeden met de Amazonedrank ayahuasca. De thee wordt sinds mensenheugenis gedronken door indianen van het Amazonegebied, maar geniet ook buiten Zuid-Amerika een groeiende reputatie als het ultieme psychedelicum, als medicijn tegen verslavingen en als 'bondgenoot' in het proces van zelfrealisatie. Filosoof-ondernemer Govert Derix dronk de thee voor het eerst in 1990 tijdens een sessie van de Braziliaanse Uniano do Vegetal.Derix ontleent aan zijn ayahuasca-ervaring een kritiek op de rationalistische filosofie en benadert ruim twee eeuwen na de Kritiek van de zuivere rede van Immanuel Kant de grote filosofische vragen over de plaats van de mens in de kosmos (wat kan ik weten?, wat moet ik doen?, wat mag ik hopen?) vanuit een nieuw perspectief.

 • Als chemische stoffen en geuren je ziek maken / E. Valkenburg

  Als chemische stoffen en geuren je ziek maken / E. Valkenburg

   2/2/18. De in dit boek beschreven vragen en antwoorden met betrekking tot de milieuziekte MCS zijn vanuit persoonlijke ervaring en gedegen kennis samengesteld. De geboden informatie biedt een belangrijk en uitgebreid naslagwerk, onontbeerlijk voor zowel de MCS-patiënt en diens omgeving, als voor de arts of therapeut. Maar ook voor anderen die meer willen weten over de achtergronden en mogelijke gevolgen van het gebruik van de huidige, alledaagse 'cocktail' aan chemische en synthetische stoffen, biedt dit boek veel informatie en handige tips.Tegenwoordig ondervinden veel mensen last van bijvoorbeeld parfum, luchtverfrissers, (sigaretten-)rook, uitlaatgassen enz., maar kunnen door gebrek aan informatie niet het verband leggen met hun gezondheidsproblemen, zoals astma, hoofdpijn, (chronische) vermoeidheid, ontstekingen, huidproblemen, enz. Pas veel later, vaak wanneer de klachten aanzienlijk zijn verergerd, worden de mogelijke oorzaken van deze chronische, vage en/of onbegrepen klachten ontdekt of (h)erkend; te laat dus.

 • Karel V / G. G. Hellinga.

  Karel V / G. G. Hellinga.

   2/2/18. Op jonge leeftijd werd Karel V (1500-1558) heer der Nederlanden, koning van Spanje en keizer van het Duitse Rijk. Ondanks zijn minderwaardigheidsgevoelens en zwakke gezondheid werd hij heer van een uitgestrekt rijk. Dat bestond niet alleen uit hertogdommen, bisdommen, graafschappen, markizaten en vrije steden in Europa, maar er werden ook nog grote gebiedsdelen in Oost-Azië en Amerika aan toegevoegd. Als heerser over een rijk waar de zon nooit onderging trok Karel van oorlog naar oorlog. Karels rijk bleek echter te groot voor één vorst, zeker voor iemand die altijd met één been in de middeleeuwen zou blijven staan. Zijn pogingen om de zich snel uitbreidende hervormingsbeweging in de kiem te smoren mislukten; de eigengereide Nederlanders voelden zich niet aangesproken door het autoritaire regime van de Katholieke Kerk. Ondertussen wist hij van de Nederlanden wel een bestuurlijke eenheid te maken. Aan de hand van de levens van Karels belangrijkste mede- en tegenstanders creëert Gerben Hellinga in deze rijk in kleur geïllustreerde uitgave een helder beeld van het tot de verbeelding sprekende tijdperk, waarin de middeleeuwen overgingen in de renaissance.

 • Schans ob de Grens / J. J. Lenting.o.a.

  Schans ob de Grens / J. J. Lenting.o.a.

   2/2/18. Het in Oost-Groningen gelegen vesting-plaatsje Bourtanger is gereconstrueerd naar de situatie zoals deze schans er ongeveer moet hebben uitgezien in 1742.Met veel illustraties in zwart/wit.

 • Kindsbeen. / Neeltje Marie Min

  Kindsbeen. / Neeltje Marie Min

   1/2/18. De destijds als dichtend wonderkind gelanceerde scholiere, Neeltje Maria Min, schrijft nog steeds intrigerende gedichten. In 'Kindsbeen' worden - als vanouds bij deze dichteres - sterke emoties opgeroepen in heel directe taal: het kind dat men was ('iets op gelukkige beentjes'), het geheime spel, het groeien en het eerste verlangen. In dit kleine leven spelen ouders en grootouders een indringende, soms onheilspellende rol. Daaromheen groepeert zich het volwassen leven dat weinig inspireert: dorpsroddel, een sleets huwelijk. Een bezoek aan het ouderlijk huis brengt de dichteres in wezen verder van huis: de samenhang van vroeger is voorgoed weg. Het emotioneel uitvergroten van heel kleine dingen, onverwachte humor en een ongewone zeggingskracht zorgen ervoor dat het lezen van 'Kindsbeen' een groot genoegen is. Voor enigszins gevormde poëzielezers.(Biblion recensie, Els van Geene.)

 • Description of Egypt / G. Neret.

  Description of Egypt / G. Neret.

   1/2/18. Napoleon Bonaparte's excursion into Egypt in the late eighteenth century was far more important to the world than even he had planned. As a new sense of amazement and discovery came over the French invaders, their leader came to realize the need to document their cultural and scientific findings. This book takes an illustrated view of their recordings and how the French expedition, though a military and political fiasco, changed the face of the earth by revealing the splendor of a mysterious and forgotten civilization.

 • Het wel en wee / Armando.

  Het wel en wee / Armando.

   1/2/18. In Het wel en wee gaat Armando op dezelfde voet verder als in De haperende schepping (2003). Ook deze bundel is een verzameling ultrakorte verhalen vol weemoed en vergankelijkheid, verdrongen schuldgevoelens en onthechting, daders en slachtoffers, macht en onmacht, mensen en dieren. Een jongen die in opstand komt tegen zijn meerderen omdat zij hem dwingen scherven glas te eten. Een man die onopgemerkt op de rug van een reuzenschildpad zit en daarin het bewijs ziet dat de mensheid volledig is afgestompt. Een schijnbaar onbeduidende overpeinzing van een ik-figuur over de zinloosheid van het leven en de onmacht van de mens om zich met zijn lot te verzoenen.In soms niet meer dan twintig regels schetst Armando zijn medemens. Buitenstaanders zijn het, beschouwers van elkaar of van zichzelf, van de omgeving, de natuur en het verleden.

/
Toont 301 tot 400 (van 5278 produkten)