Nieuwe artikelen

/
Toont 401 tot 500 (van 5278 produkten)
 • Makkers / Drs. P. I. de Wijs o.a.

  Makkers / Drs. P. I. de Wijs o.a.

   1/2/18. Een ronduit geestig bezit, deze bundel. Een verzameling light verse over het (on)heil dat Jehova’s Getuigen elke zondagmorgen weer aanrichten!

 • Goden en helden van de Vikingen / M. Magnuson

  Goden en helden van de Vikingen / M. Magnuson

   1/2/18. Een beeld van de Vikingers. - De Vikingen: handelaren, ontdekkingrezigers, kolonisten, dichters, inventieve kunstenaars. Het illustreert de tekst en expliceren de motivaties, het geloof en de heroïsche aspiraties van de Vikingen.

 • Daar ik tot zang word aangespoord./ E. van Altena

  Daar ik tot zang word aangespoord./ E. van Altena

   2/1/18. De auteur verzorgde een inleiding op en een vertaling van meer dan honderd occitaanse liederen uit de periode 1100-1300. Het zijn liefdesliederen (dageraads- en meiliederen), spotliederen en cabaretpoezie. De auteur heeft zich veel moeite getroost om zowel de vorm als de inhoud van dit tamelijk ver van ons afstaande genre goed weer te geven. Het is een voortreffelijke bijdrage geworden, bestemd voor ieder die houdt van poezie, met name voor liefdespoezie, en in 't bijzonder is dit boek bestemd voor de romanist of de historicus, die de middeleeuwse sfeer kan aanvoelen en waarderen. Het werk van Van Altena heeft literaire en wetenschappelijke waarde, mede dankzij inleiding en toelichtingen.(NBD|Biblion recensie, Dr. H. Veldman.)

 • Calendrium van de Nederlandse taal / N. van der Sijs.

  Calendrium van de Nederlandse taal / N. van der Sijs.

   1/2/18. Calendarium van de Nederlandse taalNicoline van der SijsHoe ontwikkelde het Nederlands zich in de twaalfde eeuw? En tijdens de Tachtigjarige Oorlog? Wat gebeurde er op taalgebied in uw geboortejaar? Wanneer is 'Klein, klein kleuterke' voor het eerst in druk verschenen?Het antwoord op deze en duizenden andere vragen vindt u in dit calendarium: het eerste boek waarin de belangrijkste taalfeiten van het Nederlands in chronologische volgorde zijn samengebracht. Hierdoor worden tal van historische ontwikkelingen en verbanden duidelijk, zoals de opkomst van woordenboeken, spellinggidsen en grammatica's, het debuut van platte volkstaal in de Nederlandse literatuur, en de invloed van maatschappelijke en technische veranderingen op onze taal. Door de brede opzet biedt dit boek niet alleen een chronologisch overzicht van het Nederlands, maar geeft het ook een cultuurhistorisch kader bij andere ontwikkelingen in het Nederlandse taalgebied, zoals de rederijkerstijd, de eerste aandacht voor 'straattaal' aan het eind van de zeventiende eeuw, en de opkomst van Sinterklaas vanaf circa 1850.Dit calendarium beschrijft de geschiedenis van het Nederlands, niet alleen in Nederland, maar ook in Zuid-Nederland (later Belgi en de overzeese koloni en rijksdelen. Ook het Fries en het Afrikaans komen aan bod.

 • De structuur van het dagelijks leven./ F. Braudel

  De structuur van het dagelijks leven./ F. Braudel

   1/2/18. Braudel was jarenlang redacteur van het toonaangevende Franse historische tijdschrift "Annales". Vooral dankzij hem is in de geschiedschrijving een einde gekomen aan de overheersende positie van de politiek. Voor hem ligt de basis in de sociale en economische achtergronden en zouden geschiedenis en sociologie zelfs samen moeten vallen. Van zijn magistrale hoofdwerk "Civilisation materielle, Economie et Capitalisme" is nu eindelijk het 1e deel vertaald. Het is de geschiedschrijving van de langdurige processen die de structuur van het dagelijks leven bepalen: de ontwikkeling van de bevolking, voeding, huisvesting, techniek en energievoorziening. Functionele zwart-witte illustraties, noten en register zijn van het niveau van het werk zelf. (Socio-)historici, studenten, leraren, journalisten en geinteresseerden kunnen niet om dit werk heen. De vertaling is uitstekend; brede bladspiegel. (Zie ook: Braudel, F. "Geschiedschrijving", a.i. 79-41-027-8 voor de achtergronden van zijn ideeen).(NBD|Biblion recensie, A.P.G. Spamer.)

 • Zieke wereldleiders / D. Owen

  Zieke wereldleiders / D. Owen

   31/1/18. Winston Churchill had last van depressies, Boris Jeltsin was alcoholist, George W. Bush en Tony Blair lijden aan hybris. Het nieuwe boek van de Britse politicus David Owen gaat over medische aandoeningen van regeringsleiders in de 20e en 21e eeuw. Het behandelt de effecten van kwalen - zowel lichamelijke als psychische - op het politieke beleid, met speciale aandacht voor de dwaze, ondoordachte besluiten waartoe die kunnen leiden.

 • De koopman van Prato / I. Origo

  De koopman van Prato / I. Origo

   31/1/18. Francesco di Marco Datini was een uitzonderlijk succesvolle veertiende eeuwse koopman, die de arme inwoners van zijn woonplaats, het Italiaanse stadje Prato, niet alleen 70,000 florijnen naliet, maar ook zijn huis. In 1870, ruim driehonderd jaar na zijn dood, werden daar, verstopt onder een trap, de papieren gevonden die hij zijn hele leven lang had verzameld: kasboeken, koopakten, verslagen van zakelijke transacties, en meer dan 140,000 brieven. Sindsdien hebben vele geleerden van deze documenten gebruik gemaakt voor hun studies over het alledaagse leven in Italie aan de vooravond van de Renaissance. Iris Origo schreef op basis van dit rijke materiaal een briljante historische vertelling over het kleine, aardse, onschuldige en gewelddadige Prato.

 • Legenden van de oorlog van de grote scheuring deel 2. / R. Feist & J. Rosenberg

  Legenden van de oorlog van de grote scheuring deel 2. / R. Feist & J. Rosenberg

   31/1/18. Drie huurlingen ontvangen de opdracht om een baron te beschermen tegen een verwachte moordaanslag.

 • Merkwaardige Kasteelen in Nederland / Van Lennep & Hofdijk.

  Merkwaardige Kasteelen in Nederland / Van Lennep & Hofdijk.

   31/1/18. Mr. Jacob van Lennep werd 24 maart 1802 in Amsterdam geboren als zoon van de classicus, politicus, schrijver en dichter David Jacob van Lennep, en overleed in Oosterbeek op 25 augustus 1868.Naast zijn werk als advocaat en - kortstondig (1853-1856) - kamerlid was hij al een gevierd schrijver en dichter, toen hij in 1854 samen met Hofdijk deze reeks publiceerde, aangestoken door de geest des tijds van Byron en Walter Scott en de bijbehorende 19e eeuwse Romantiek, om de herinneringen uit het verleden te conserveren, en het verval en vernietiging van de restanten van dat - Middeleeuwse - verleden tegen te gaan. Willem J. Hofdijk (1816 - 1888) was zoon van een Alkmaarse Goudsmid, en schreef in 1839 zijn eerste - Byroniaanse - gedicht, onder invloed als hij was gekomen door de boeken van Jacob’s vader. Via Mw. Toussaint kwam hij in aanraking met de schrijverskring van Heilo, en mede door het werk van Jacob zelf raakte hij betoverd door de Kennemer landschap, en werd tekenaar van de schoonheid ervan. Van zijn werkgever - de Raad van Alkmaar - krijg hij een jaar verlof om zich te bekwamen als schilder, en ook in die hoedanigheid heeft hij stevig meegewerkt aan de gezamenlijk uitgave. Een groot aantal van de lithografieën zijn immers gemaakt aan de hand van zijn tekeningen.

 • Sarum / E. Rutherfurd

  Sarum / E. Rutherfurd

   30/1/18. Aan de hand van het leven van vijf families wordt het leven in en rond de Zuid-Engelse stad Salisbury vanaf de vroege middeleeuwen tot heden geschetst. geschetst.

 • Radicale Verlichting / J. I. Israel

  Radicale Verlichting / J. I. Israel

   30/1/18. In Radicale verlichting laat Jonathan Israel zien dat de Verlichting die de westerse samenleving zo radicaal heeft veranderd in Nederland geboren werd. Uit Nederland afkomstige en in Nederland gevestigde denkers deden Europa op zijn grondvesten trillen. Overal werden ze gelezen, de radicale Nederlanders: Spinoza, Bekker, Van den Enden, de gebroeders Koerbagh, Lodewijk Meyer, Van Dale, Van Leenhof, en vele anderen. Hun ideeën bepalen nog altijd ons denken. Israel brengt ze in dit boek op onnavolgbare wijze tot leven.

 • Mussert & Co / T. Pollmann

  Mussert & Co / T. Pollmann

   30/1/18. Mussert blijkt een man die al in zijn ingenieurstijd veel jokte en zijn collega’s en chefs tartte. Zijn afkeer van de democratie leidde tot de oprichting van de NSB in 1931. Het programma was van Duits-antisemitische herkomst, en vandaaruit werkte hij met overtuiging aan een Nederlandse nazi-ideologie. Mussert wilde staatshoofd worden van Nederland in de Nieuwe Orde en begon al vroeg aanschaffen voor pracht en praal te doen. Hij hield van geld en verwierf bedrijven en een huis door corruptie en afpersing. Tot zijn roerend en onroerend goed hoorde joods bezit. Datzelfde gold voor de NSB.De accountantsrapporten die Justitie na mei 1945 van het NSB-bezit liet maken, gaan nu voor het eerst open. Ook Musserts naaste medewerkers en zijn familie zijn nader onderzocht.Mussert & Co was een gezelschap dat met zijn gewiekste Leider meer invloed had in bezet Nederland dan vaak wordt gedacht. Een crimineel gezelschap dat kort voor de bevrijding zijn archieven grootscheeps heeft vernietigd. Maar wat er bewaard is, spreekt boekdelen.

 • De kleine moeder van Bergen-Belsen / H. Verolme

  De kleine moeder van Bergen-Belsen / H. Verolme

   30/1/18. Autobiografisch relaas van een joodse vrouw dia als jong meisje het concentratiekamp Bergen-Belsen overleefde.

 • Dianetics / L. R. Hubbard

  Dianetics / L. R. Hubbard

   30/1/18. "Niemand is gelukkig zonder doel en niemand kan gelukkig zijn zonder geloof in eigen kunnen om dat doel te bereiken." - L. Ron HubbardLijkt het er weleens op dat er een verborgen vijand in je zit die je tegenwerkt en je zelfvertrouwen, gezonde verstand en geluk ondermijnt, ondanks het feit dat je er hard aan werkt om toch succes te hebben?Wel, die vijand bestaat wel degelijk. Hij wordt het reactieve verstand genoemd. Het reactieve verstand is de oorzaak van stress, depressies, stukgelopen relaties, bezorgdheid, angsten en psycho-somatische klachten, waaronder pijnen. Er is maar één methode waarmee je kunt doorgronden hoe het ons beïnvloedt en hoe je ervan af komt. Die methode staat in dit boek: Dianetics.New-Era. 2003. Isbn:

 • Leerling tovenaar vader & zoon / T. O. Heuvelt

  Leerling tovenaar vader & zoon / T. O. Heuvelt

   29/1/18. Ooit sloeg de nabijheid van de dood een gat in het leven van de jonge Travis Lauper. Een zonderlinge vreemdeling die Travis bij toeval op het strand ontmoette, leerde hem evenwel de dood te aanvaarden en maakte van hem een gevierd surfkampioen. Nu, twintig jaar later, ziet Travis opnieuw zijn einde naderen. Pas dan beseft hij indertijd bestolen te zijn – in een pact met de spreekwoordelijke duivel – van iets wezenlijks, waardoor zijn lotsbestemming voorgoed veranderde.

 • Antwerpen / R. Tijs

  Antwerpen / R. Tijs

   29/1/18. Een nieuwe kijk op een stad met vele gezichten * Een must voor elke Antwerpenaar * Waardevolle en unieke iconografie Antwerpen is een stad met een enorm rijk verleden. De architecturale verscheidenheid van de stad vormt het bewijs bij uitstek van deze rijkdom: elke periode, gaande van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw, heeft haar sporen nagelaten. Het Vleeshuis, de kathedraal, het stadhuis, het beursgebouw en het Centraal Station zijn slechts enkele van de vele architecturale hoogstandjes die de stad rijk is. Aan de hand van deze en andere monumenten van het stedelijk decor schetst Rutger Tijs de evolutie van Antwerpen. Het resultaat is een historische atlas die een boeiende kijk biedt op het ontstaan en de groei van de stad. Het chronologische overzicht wordt rijkelijk geïllustreerd met oude kaarten, foto's, prenten en schilderijen, die de uitgave tot een waardevol boek maken voor elke inwoner van de sinjorenstad. Voor de niet-Antwerpenaar is dit boek het perfecte uitgangspunt voor een boeiende ontdekkingsreis.

 • Poezie deel 1 en 2./ A. R. Holat

  Poezie deel 1 en 2./ A. R. Holat

   29/1/18. (Rik) Ronald Holst (1868-1938), die getrouwd was met Henrïette van der Schalk.

 • Lichtvoeding / Jasmuheen

  Lichtvoeding / Jasmuheen

   29/1/18. Jasmuheen's vierde boek is het fascinerende verhaal over haar persoonlijke tocht naar het lichamelijk onderhouden worden door puur Licht. Het boek raakt ook onderwerpen aan als fysieke onsterfelijkheid, spiritualiteit en seksualiteit, relaties in het nieuwe millenium en gedachtenbeheersing door gebruik van krachtige programmeringen. Dit boek geeft andere, meer positieve mogelijkheden voor de hongersnood en de armoede waarmee de derde wereld, en meer recent westerse landen, te maken hebben. Het is een tocht over nieuwe, maar reeds lang bekende wegen. Velen ontdekken nu de mogelijkheid van niet een vleeseter, een vegetariër, een veganist of een fruiteter te zijn, maar nu zelfs enkel te leven op vloeistof of op ademhaling. Zij worden onderhouden en gevoed, puur door het Licht van hun eigen Goddelijke natuur.

 • De Lage Landen / P. van der Krogt.

  De Lage Landen / P. van der Krogt.

   29/1/18.  Alle 63 kaarten van Nederland en België (in 1665 de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden) uit de mooiste en meest uitgebreide barokke atlas van Joan Blaeu. Dr. Peter van der Krogt van de Universiteit van Utrecht schreef de begeleidende tekst.

 • Planetenbiljart / G. T Hooft

  Planetenbiljart / G. T Hooft

   29/1/18. In Planetenbiljart is een deskundige aan het woord die het meeste van wat men in de sciencefiction leest naar het rijk der fabelen doorverwijst, maar die tegelijkertijd wel zelf aan het fantaseren slaat. Geen paranormale communicatie, geen antigravitatie, geen space warps, maar wel allerlei andere fantastische hersenspinsels die helemaal niet in strijd zijn met de natuurwetten…Gerard ’t Hooft neemt de lezer mee naar de wereld van het kleine, waar de nanotechnologie ons apparaatjes van atomaire afmetingen in het vooruitzicht stelt, en naar de ruimte, waar manen en planeten staan te wachten om door robots, en uiteindelijk ook door mensen, gekoloniseerd te worden. Terug op aarde voert hij de lezer naar drijvende steden, geïrrigeerde woestijnen en intelligente computers.

 • Over geweld / H. Arendt

  Over geweld / H. Arendt

   29/1/18. In Over geweld gaat Hannah Arendt in op het verschil tussen geweld door de staat en dat veroorzaakt door extremistische groeperingen of individuen. Omdat geweld in de moderne samenleving niet langer wordt gebruikt als middel tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel, stelt Arendt vast dat er tussen het een en het ander geen wezenlijk onderscheid meer is: geweld is in onze wereld slechts een middel tot het bereiken van politieke en economische macht.

 • De Groote oorlog in photos no;28. 1917.

  De Groote oorlog in photos no;28. 1917.

   29/1/18. Foto' s met onderschrift in het Engels, Duits, Fans, Italiaans en Spaans.

 • De Groote Oorlog in Beeld. No.40 / K. Schulte

  De Groote Oorlog in Beeld. No.40 / K. Schulte

   29/1/18. 40 pagina's oude oorlogsfoto's met begeleidende tekst. Foto's van o.m. Zeebrugge, Oostende, Ieper, de Kemmel etc.

 • Wilt u de waarheid weten?

  Wilt u de waarheid weten?

   29/1/18. Propagandaschrift voor het bezette Nederlandse volk, in goede staat, met veel foto's.

 • Spanje!

  Spanje!

   29/1/18. De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939), die een half miljoen mensen het leven kostte, geldt als aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in Europa. Toch begon hij als een puur binnenlands conflict. Hitler, Mussolini, Stalin en de westerse democratieën wisten aanvankelijk niet wat ze ermee aan moesten.H. Schoots.

 • Het ontstaan van soorten ./ C. Darwin

  Het ontstaan van soorten ./ C. Darwin

   28/1/18. Toen Charles Darwin op 1831 zijn reis in de haven van Deavenport begon, wist hij niet dat zijn leven nooit meer hetzelfde zou worden. Zijn vijf jaar durende ontdekkingsreis zou de onderzoeker in hem wakker schudden. Zijn observaties en ontdekking zouden leiden tot de publicatie van The Origins of Species in 1859. In de volgende anderhalve eeuw is er geen wetenschappelijke publicatie meer verschenen met zo veel invloed en belang.Het ontstaan der soorten - Door natuurlijke selectie ofwel het bewaard blijven van rassen die in het voordeel zijn in de strijd om het bestaan is de vertaling van de laatste bij het leven van de auteur verschenen druk uit 1872, en staat bekend als de definitieve editie.

 • Het is zoals Het is. / J. Kersschot

  Het is zoals Het is. / J. Kersschot

  27/1/18.  Woorden en ervaringen zijn nuttige richtingwijzers, maar de ware spirituele spiegel is Zijn. Dit Zijn is altijd en overal beschikbaar, maar je bent zo gefascineerd door de beelden van jouw levensverhaal dat je het Licht in de beelden niet herkent. 'Het' is te dichtbij om het te zien of te voelen. Tegelijkertijd is Het overal en daarom ook onmogelijk om te omvatten of te begrijpen. In toegankelijke taal legt de auteur uit hoe je verstrikt bent in je eigen geloofssystemen, tot je ziet dat je je ware natuur nooit bent kwijtgeraakt. Als je op zoek bent naar het Universele, moet dat overal zijn, niet alleen in het heilige of in het spirituele. Nu op dit moment, zoals je nu bent, ben je al een volwaardige expressie van het zijn. Eenvoudigweg omdat je het bent. Alsje dit begrepen hebt, wordt het duidelijk dat je ware natuur reeds voor honderd procent voorhanden is. Al jouw pogingen om Verlichting te bereiken bevestigen alleen maar jouw gevoel van afgescheidenheid - terwijl het Ene al voorhanden is. Het is zoals Het is doet verslag van een aantal boeiende gesprekken met verschillende spirituele leraren. leder gesprek kan bij de lezer een bron zijn van herkenning. Sommige passages zijn uitdagend, sommige ideeën zullen weerstand oproepen, andere zullen bevestigen wat je als kind al wist.

 • Je lichaam als spiegel / Ansgar & D. Rank

  Je lichaam als spiegel / Ansgar & D. Rank

   27/1/18. In 'Je lichaam als spiegel' gaven Ansgar en Dietlinde Rank een compleet overzicht van wat zij noemen, 'de karakterologie van de bio-energetica'. Op een heldere, ook voor leken begrijpelijke manier worden de karakterstructuren en de typerende lichaamshoudingen en gelaatsuitdrukkingen beschreven, verduidelijkt door schetsen. Helaas is het zo dat veel mensen geen levendigheid belichamen, maar hun gevoel achter schone schijn en het masker van een imago verborgen houden. De uiterlijke verschijning laat soms maar weinig zien van de levenskrachten die op de achtergrond werkzaam zijn. Dit boek richt zich tot iedereen die het leven in zich wil laten doorbreken, wat alleen mogelijk is wanneer je ook bereid bent blokkades op te ruimen. Twee vragen staan in het boek centraal. Waar ben ik gebonden? Waar is bij mij een steekje los?

 • De hongerspelen deel 3. Spotgaai./ S. Collins

  De hongerspelen deel 3. Spotgaai./ S. Collins

   27/1/18. Katniss Everdeen overleefde tot twee keer toe de Hongerspelen, het macabere evenement dat eens per jaar plaatsvindt om de bevolking van Panem eraan te herinneren dat er niet te tornen valt aan het dictatoriale regime. Maar dat regime begint nu te wankelen. Rebellen nemen Katniss mee naar het grimmige District 13, waar de regering geen vat op heeft en waar plannen worden gemaakt voor een revolutie die haar weerga niet kent.

 • De hongerspelen deel 2 Vlammen / S. Collins

  De hongerspelen deel 2 Vlammen / S. Collins

   27/1/18. Tegen ieders verwachting in hebben Katniss en Peeta de Hongerspelen gewonnen. Maar daarmee hebben ze wel de toorn van het Capitool over zich afgeroepen en de consequenties zijn afschuwelijk. Er gaan geruchten over een opstand in verschillende districten. Tot hun schrik worden Katniss en Peeta door hun overwinning het symbool van die opstand. Het Capitool is kwaad en het Capitool wil wraak. In dit zinderende vervolg op De Hongerspelen wordt Katniss meer op de proef gesteld dan ooit tevoren.

 • Een theatergeschiedenis der Nederlanden. / R. L. Erenstein

  Een theatergeschiedenis der Nederlanden. / R. L. Erenstein

   26/1/18. Lijvig historisch overzicht van de toneelpraktijk in de Lage Landen, van de liturgische drama's in de 12e eeuw tot het Werktheater en De Appel. Tachtig theaterhistorici en neerlandici belichten in chronologisch geschikte essays 150 bepalende evenementen, zoals 1772: Brand in de Amsterdamse Schouwburg, 1875: Première van Multatuli's "Vorstenschool", en 1983: Jan Decorte regisseert "King Lear". Ook onderwerpen als de Kultuurkamer en de Aktie Tomaat komen ter sprake. Er zijn ruim 500 illustraties in kleur en zwart/wit. Het boek, ook bruikbaar als naslagwerk, is bedoeld voor toneelliefhebbers, vakgenoten, studenten en toneelmakers. (Biblion recensie, Redactie..)

 • Molens in Noord-Holland

  Molens in Noord-Holland

   26/1/18. In dit boek in grootformaat worden 158 molens of restanten ervan in Noord-Holland beschreven en afgebeeld. Aan de inventarisatie gaan inleidingen vooraf over de molens in het landschap, droogmakerijen in de 17e eeuw, boezems, molenbiotopen en een aantal interviews met molenaars en molenbewoners met hun gezinnen. De inventarisatie begint met een locatiekaart van Noord-Holland met alle nog bestaande molens, met concentraties in de Zaanse Schans en de Schermer. De systematische beschrijving van alle intacte molens bestaat uit o.a. naam, adres, ligging, molentype, bouwjaar, eigenaar, bouwtechnische aspecten, wiekenkruis en soms informatie over molenbouwers en -eigenaren. Elke molen wordt met verschillende, vaak fraaie kleurenfoto's afgebeeld. Een kortere inventaris van stompen, rompen en restanten volgt hierop, tezamen met overzichten van o.a. bouwplannen, verdwenen en verplaatste molens sinds 1945 en registers op molen- en poldernamen evenals plaatsnamen. Een bijgevoegde cd-rom bevat extra gegevens plus de inhoud van het vorige molenboek uit 1981.

 • Ivanhoe / sir W. Scott & G. Keller.

  Ivanhoe / sir W. Scott & G. Keller.

   26/1/18. Deze nieuwe versie van het beroemde romantische ridderverhaal plaatst de lezer midden in de fascinerende gebeurtenissen van een boeiende geschiedkundige periode. Dit boek werd samengesteld met de medewerking van Mr. H. Russel Robinson, assistent van de Wapenmeester van de Tower of London. INHOUD : De geschiedenis van Ivanhoe + wapenrusting + schilden + wapens + toernooien + steekspelen + munten + burchten en kastelen + ridderschap en alles wat de scherpzinnige lezer kan interesseren.

 • Pittige moide./ I. Slot & Y. Hentelaar & J. de Bruin

  Pittige moide./ I. Slot & Y. Hentelaar & J. de Bruin

   26/1/18. Beeld van het leven van vrouwen in oostelijk West-Friesland a.d.h. van interviews waarin gezin en werk, onderwijs en sport, kunst en kleding, en ook religie, politiek en gezondheidszorg besproken worden.

 • Ten noorden van het paradijs / T. Engstrom

  Ten noorden van het paradijs / T. Engstrom

   26/1/18. Ten noorden van het paradijs is de derde spionagethriller in het Ludwig Lichtkwartet, de prijswinnende serie over Ludwig Licht, voormalig Stasi-agent en problem solver voor de CIA. Deze derde thriller speelt zich af in 2014: in Little Havana, Miami, ontploffen twee autobommen. De slachtoffers zijn prominente figuren binnen de anti-Castrobeweging in Cuba. Wanneer Ludwig Licht samen met de FBI de aanslag onderzoekt, wordt hij een samenzwering ingetrokken die al vijftig jaar bestaat: een die directe gevolgen kan hebben voor de diplomatieke relaties tussen de Verenigde Staten, Havana en Moskou. Het machtsspel om Cuba is begonnen. Eerder verschenen in de serie de spionagethrillers Ten westen van de vrijheid en Ten zuiden van de hel. Over Thomas Engström zei Arne Dahl: ‘Met zijn thrillers over de hardste Duitse held ooit heeft Thomas Engström de klassieke spy novel naar de 21ste eeuw getild. De stijl is bondig, de setting inktzwart, de spanning ondraaglijk en Engströms gevoel voor humor bevrijdend.’

 • Ten zuiden van de hel / T. Engstrom

  Ten zuiden van de hel / T. Engstrom

   26/1/18. Ten zuiden van de hel is het tweede boek van Thomas Engström in het kwartet over Ludwig Licht, ex-Stasi-agent en cia-topspion in de voormalige ddr, nu barkeeper en freelance problem solver. Het eerste boek uit de serie, Ten westen van de vrijheid, werd genomineerd voor Beste Zweedse Boek van het Jaar.Pennsylvania, USA, verkiezingen 2012. Een jongeman wordt dood gevonden in een vervallen motel, met een brief waarin hij politicus Ron Harriman ervan beschuldigt zijn hart te hebben gebroken. Ludwig Licht wordt ingehuurd om te achterhalen wat er is gebeurd. Zodra hij ter plaatse is, ontdekt Licht een complot. Naarmate hij dieper infiltreert in de groep die achter de samenzwering zit, worden zijn vermoedens over een onafwendbaar dodelijke afloop steeds sterker.

 • Ten westen van de vrijheid / T. Engstrom

  Ten westen van de vrijheid / T. Engstrom

   26/1/18. Marrakech, juli 2011. In een kapperszaak worden drie Amerikaanse burgers bruut geëxecuteerd. Een week later belt een Amerikaanse vrouw de ambassade in Berlijn met meer informatie. De CIA-top in Berlijn vangt het bericht op en vermoedt een groot complot. Oud-agent en -spion Ludwig Licht wordt ingeschakeld om de vrouw op te sporen, en daarmee begint de jacht op Amerika’s gezworen vijanden. Marrakech, Berlijn en Amerika: plaatsen waar de oude wereld in botsing komt met de moderne. Wie zijn vijanden, wie zijn bondgenoten en wie beschermt onze vrijheid? ‘Ten westen van de vrijheid’ van Thomas Engström is het eerste boek in het Ludwig Licht-kwartet: de nieuwe spionagethrillersensatie uit Zweden, waarin de lezer kennismaakt met ex-CIA-agent Ludwig Licht: barkeeper en problem solver.

 • De snijkunst verbeeld.

  De snijkunst verbeeld.

   25/1/18. Delftse anatomische lessen nader belicht : beschrijving van de vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en haar beoefenaren in de zeventiende en achttiende eeuw.

 • De graanrepubliek / F. Westerman

  De graanrepubliek / F. Westerman

   25/1/18. Overzicht van de sociale geschiedenis van het Groninger boerenland tijdens een reis door de tijd in het voetspoor van Sicco Mansholt.

 • Treindromen / D. Johnson

  Treindromen / D. Johnson

   25/1/18. De vijfsterrenroman Treindromen van Denis Johnson is een pareltje. Dagloner Robert Granier is een gewone man in buitengewone tijden. Gebroken door het verlies van zijn vrouw en dochtertje worstelt hij om zijn weg te vinden in het snel veranderende Amerikaanse westen van het begin van de twintigste eeuw.

 • Indianen van Noord-West Amerika / H. C. ten Berge

  Indianen van Noord-West Amerika / H. C. ten Berge

   25/1/18. Mythen van de Indianen van noordwest-Amerika, rond 1900 opgetekend.

 • Siberies.Vertellingen uit Siberie / H. C. ten Berge

  Siberies.Vertellingen uit Siberie / H. C. ten Berge

   15/1/18. Mythen en fabels, rond 1900 opgetekend.

 • Het orb project / M. Ledwith & K. Heinemann

  Het orb project / M. Ledwith & K. Heinemann

   24/1/18. Er is een toenemende interesse voor de vraag of de sferische objecten die soms op digitale foto's verschijnen simpelweg stofdeeltjes zijn dan wel iets anders. In 'Het Orb Project' combineren de theoloog Míceál Ledwith en de fysicus Klaus Heinemann, twee experts op het gebied van het orb fenomeen, hun (verschillende) pogingen om deze verschijnselen te duiden. Zij komen tot analyses met behulp van kleurenfoto's van verschillende soorten orbs, doen verslag van fascinerende onderzoeksresultaten en geven uitgebreide informatie over de orbpatronen en -kenmerken. 'Het Orb Project' demonstreert op overtuigende wijze dat onze dagelijkse realiteit slechts onderdeel is van een grenzeloze dimensie en dat orbs verbonden zijn met werkelijkheden buiten onze dagelijkse perceptie.

 • Braque: The Complete Graphics / D. Vallier

  Braque: The Complete Graphics / D. Vallier

   24/1/18. Considers well this artwork rendered by French painter Georges Braque (1882-1963). The illustrated and lightly annotated catalogue presents 192 specific graphic pieces, with more listed as supplemental. Includes selected exhibitions history and bibliography.

 • Het hele jaar rond / M. van Raephorst

  Het hele jaar rond / M. van Raephorst

   24/1/18. Verhalen, volksverhalen, sprookjes, legenden, volksgebruiken, jaarfeesten.

 • Alexander Rodchenko / D. King & D. Elliott

  Alexander Rodchenko / D. King & D. Elliott

   24/1/18. Photographs by the Russian artist portray the social life of the Soviet Union in the 1920s and 1930s.

 • De onderkant van Nederland / E. van Ginkel

  De onderkant van Nederland / E. van Ginkel

   23/1/18. Een boek voor de jeugd, waarin de natuurlijke belangstelling voor archeologie wordt gestimuleerd.Rijk geïllustreerd in kleur.

 • ABC van de bijbel

  ABC van de bijbel

   23/1/18. Deze publikatie van Reader's Digest is in de eerste plaats bedoeld om informatie te geven. Dat gebeurt aan de hand van ruim 400 vragen en antwoorden, meer dan 100 achtergrondverhalen en zeker 300 overwegend kleurenillustraties. Zo is een schitterend en vooral boeiend lees- en kijkboek ontstaan, dat uitleg en achtergrondinformatie geeft over de (wereld van de) bijbel, met verwijzingen - in de kantlijnen - naar de vindplaats van de gebruikte bijbelcitaten. Het laatste van de acht hoofdstukken gaat in op zaken als de oorsprong van de bijbel, de geschiedenis en canon, de bijbelverspreiding, de bijbel en de kunst enz. Het gaat vooral om globale kennis voor een breed publiek, en in dat opzicht mag het werk zeker geslaagd heten.(Biblion recensie, Ds. Jenno Sijtsma.)

 • Republiek van rivaliteiten. / P. de Rooy.

  Republiek van rivaliteiten. / P. de Rooy.

   23/1/18. Een historisch overzicht van de moderne geschiedenis van Nederland.

 • Jaap Mooy / M. van Beek

  Jaap Mooy / M. van Beek

   23/1/18. Met veel illustraties in kleur en zwart/wit.

 • Oud-Utrecht in ansichtkaarten / A. J. de Graaf

  Oud-Utrecht in ansichtkaarten / A. J. de Graaf

   23/1/18. Op elke pagina's een historische afbeelding met korte informatieve teksten.

 • Spirituele crises / F. vde Waard

  Spirituele crises / F. vde Waard

   23/1/18. De Amerikaanse comedienne Lily Tomlin stelde ooit verwonderd vast dat we het bidden noemen als iemand tegen God praat, en schizofrenie als God iets terugzegt. In dit boek komen mensen aan het woord over innerlijke ervaringen waarin zij zichzelf en de wereld z— anders beleefden, dat zij dachten gek te worden. Ervaringen van existentiele leegtes, hoogtes en dieptes en stiltes, van pure energie, liefde en angst, eenheid en chaos. Betekenis vonden zij daarvoor niet bij wetenschap of religie; de traditionele maatstaven van normaliteit en moraliteit brachten hen niet verder dan gekte en ketterij. Noodgedwongen leerden zij koersen op een soort innerlijk kompas, en begonnen zij onconventionele hulpbronnen aan te boren. Daarmee kreeg hun ervaring per saldo de diepte en dynamiek van een geestelijke transformatie die zij niet hadden willen missen.

 • De genezende kracht van water en edelstenen / M. Gieger & J. Goebel

  De genezende kracht van water en edelstenen / M. Gieger & J. Goebel

   23/1/18. Sardonyx-water tegen oorontsteking, chrysopraas-water om te ontgiften en ontslakken, smaragd-water bij ontstekingen en aquamarijn-water bij allergie. Dit zijn enkele voorbeelden van de heilzame werking van water waaraan edelstenen hun kracht hebben afgegeven. Deze traditie bestaat al eeuwenlang, maar doet in deze moderne tijd weer opgeld – mede dankzij het wateronderzoek van Masaru Emoto, waardoor de genezende werkingen nu ook kunnen worden verklaard.

 • Oude gedichten / Jean Pierre Rawie.

  Oude gedichten / Jean Pierre Rawie.

   23/1/18. Alle gedichten uit de bundels: Het meisje en de dood [1979] & Intensive care [1982] & Kwade trouw [1986] & Liederen in opdracht & Vertalingen.

 • Gaade's teken en schilderboek / B. W. Jaxtheimer

  Gaade's teken en schilderboek / B. W. Jaxtheimer

   22/1/18. Dit boek is een uitstekend hulpmiddel om de vele mogelijkheden van zelfexpressie te ontdekken. Een wegwijzer voor de beginner en gevorderde en vakman. Probleemoplossend voor je werk tijdens of na het werk.

 • Sculptural ceramics / I. Gregory

  Sculptural ceramics / I. Gregory

   22/1/18. Provides a brief overview of the history of clay figure work, discusses essential materials and techniques for sculptural ceramics, and includes a survey of current work in the field.

 • Satierik. Erik Satie / O. Volta

  Satierik. Erik Satie / O. Volta

   22/1/18. Éric Alfred Leslie Satie (artiestennaam: Erik Satie) (Honfleur, 17 mei 1866 – Parijs, 1 juli 1925) was een Franse componist en pianist. Satie leidde het leven van een bohemien en was maatschappelijk een buitenstaander. Hij werd gezien als een kolderieke zonderling en provocateur. Zijn oeuvre, dat vooral uit piano- en toneelwerken bestaat, raakte na zijn dood in de vergetelheid. Niettemin oefende hij tijdens zijn leven invloed uit op andere componisten zoals Claude Debussy, Maurice Ravel, Darius Milhaud, Edgard Varèse en Francis Poulenc, en later ook op John Cage. De Amerikaan Cage was het ook die in de jaren 40 op de moderniteit van Satie wees en daarmee de aanzet gaf voor een nieuwe receptie van Saties werken.

 • Zelf schilderen en tekenen / J. Allen

  Zelf schilderen en tekenen / J. Allen

   22/1/18. Observeren, compositie, schetsen, kleurgebruik, olieverf- en waterverftechnieken en de afwerking.

 • Wie ben jij in deze wereld./ A. Bos

  Wie ben jij in deze wereld./ A. Bos

   21/1/8. "Wie Ben Jij In Deze Wereld" is een greep naar jezelf via filosofie, neurowetenschappen en het bovennatuurlijke.Ons bewustzijn; wat weten we ervan? Wat maakt ons wie we zijn?En hoe kunnen we de kwaliteit van ons leven verbeteren? Dit boek gaat over jouzelf. Het geeft een overzicht van wat we weten over ons bestaan en onze waarneming. Ons "wezen"! Vanuit onze maatschappij ontstaat steeds meer belangstelling voor wie wij eigenlijk zijn, waar we vandaan komen en wat onze missie in dit leven is. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de kennis die we hebben van onszelf en ons bewustzijn. Zelfkennis kan bovendien de kwaliteit van ons leven verbeteren. Dit boek is een bescheiden bijdrage tot een verdieping van de kennis over jezelf.

 • Achter de rug / Jan-Simon Minkema

  Achter de rug / Jan-Simon Minkema

   21/1/18. De auteur (1950) is acteur, cabaretier, dichter, maker van (lied)teksten en verhalen en kinderboekenschrijver. Hij kijkt hier in een bloemlezing van zijn gedichten en korte verhalen terug op zijn verleden, op dat wat achter de rug is. De gedichten zijn ingedeeld in 3 afdelingen, in totaal zo'n 35 en 15 korte verhalen met aardige (jeugd)anekdotes. Vooral aardig voor wie nadere interesse heeft in deze veelzijdige auteur, maar ook herkenbaar voor leeftijdsgenoten.R.A. Wagenaar-Duursma

 • Menselijke Bommen / C. Reuter

  Menselijke Bommen / C. Reuter

   21/1/18. Wat bezielt de zelfmoordterrorist?‘Menselijke bommen’ of zelfmoordterroristen: er gaat bijna geen dag meer voorbij of hun daden en de ellende die zij veroorzaken halen het nieuws. Niets lijkt ze te kunnen stoppen. Het verschijnsel is zeker niet nieuw; al in de Middeleeuwen had je bijvoorbeeld de Assassijnen. Maar sinds de aanslagen in New York en Washington komt de dreiging ook voor ons wel angstig dichtbij. Wat bezielt mannen, maar ook vrouwen en zelfs kinderen, zichzelf en anderen te offeren in hun strijd om een beter leven?Journalist en islam-deskundige Christoph Reuter leeft en werkt al jarenlang in islamitische landen. Op basis van zijn ervaringen en gesprekken met daders, familieleden, politiek leiders en deskun-digen schetst hij de motieven en psyches van zelfmoordterroristen en reconstrueert hij hun levens. Hij rekent af met misvattingen die vooral dit laatste jaar opgang maakten, bijvoorbeeld dat alle zelfmoordterroristen gehersenspoelde religieuze fanaten zouden zijn. Menselijke bommen is het eerste boek dat een heldere, uitgebreide analyse geeft van een beangstigend fenomeen.

 • Krondor / R. E. Feist

  Krondor / R. E. Feist

   21/1/18. De traan der goden is een geheimzinnig juweel dat de priesters van de orde van Ishap in staat stelt met de goden te communiceren.

 • Krondor / R. E. Feist

  Krondor / R. E. Feist

   21/1/18. Het is tien jaar na de slag om Sethanon, en er doen geruchten de ronde dat de zwarte elfen van de Broederschap van het Onzalige Pad opnieuw het Koninkrijk zijn binnengedrongen. Op een missie in het barre noorden ontdekken Jonker Joolstein en de jonge magiër Owyn dat de donkere elfen op het punt staan Krondor aan te vallen.De 'Krondor'-trilogie verhaalt van een tot nu toe onvermelde periode in de geschiedenis van Midkemia en speelt zich af in de periode tussen de 'Oorlog van de Grote Scheuring' en 'De Slangenoorlog', in het door oorlog uitgeputte Koninkrijk der Eilanden.

 • Krondor / R. E. Feist

  Krondor / R. E. Feist

   21/1/18. Als Krondor wordt geplaagd door een serie moordaanslagen, laat prins Arutha zijn meesterspion uitzoeken wat er aan de hand is.

 • Flap-uit boek van de kabouter / R. Poortvliet & W. Huygen

  Flap-uit boek van de kabouter / R. Poortvliet & W. Huygen

   21/1/18. Panoramaboek met maar enkele onderwerpen uit het grote aantal dat in "leven en werken van de kabouter" (a.i.'s 79-23-208/209) aan de orde komt. Vnl. het dagelijks leven (huis, werk, spelletjes, maar ook vijanden) wordt weergegeven. Tekeningen en tekst zijn ontleend aan de oorspronkelijke uitgave; de tekst in schrijfletters en vnl. fungerend als bijschrift bij de illustraties, is voor kinderen bewerkt. Hoewel deze uitgave er verzorgd en fleurig uitziet, verdient voor bibliotheken de oorspronkelijke editie de voorkeur, vanwege de uitvoering (uitklapbare en beweegbare elementen) en het beperkte karakter van dit boekje.(NBD|Biblion recensie, J. van Bethlehem)

 • Stemmen op schrift / F. van Oostrom

  Stemmen op schrift / F. van Oostrom

   20/1/18. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van het begin tot 1300.

 • Neurobics / L. C. Katz & M. Rubin

  Neurobics / L. C. Katz & M. Rubin

   20/1/18. Heeft u wel eens last van vergeetachtigheid of moeite met het leren van nieuwe dingen? Neurobics is een nieuw hersenoefenprogramma, voortgekomen uit recent neurowetenschappelijk onderzoek. Deze eenvoudige oefeningen werken stimulerend bij de productie van de voedingsstoffen die verantwoordelijk zijn voor de groei van hersencellen, zodat de hersenen jong en sterk blijven. Neurobics maakt op onvoorziene wijze gebruik van de vijf zintuigen en zet de dagelijkse routine op zijn kop. De oefeningen zijn ongewoon en grappig en kunnen waar dan ook uitgevoerd worden. Het resultaat: een gezond brein dat elke uitdaging aan kan - of het nu gaat om het opdiepen van een naam uit uw geheugen, een nieuw computerprogramma onder de knie krijgen of creatief blijven in uw werk.

 • Coming Home / J. Kersscgot

  Coming Home / J. Kersscgot

   20/ 1/18. Jan Kersschot Eén Zijn Thuiskomen bij je Zelf Één zijn maakt gebruik van woorden om je te leiden voorbij de woorden. Wijzend naar de directe beschikbaarheid van Bevrijding, is dit een uitnodiging om Thuis te komen bij je grenzeloze Zelf. Wanneer je wakker wordt uit jouw dagdroom, wordt de innerlijke stem stil en alles wat er dan over blijft is Bewustzijn dat van zichzelf bewust is. Het feit dat je deze woorden kan lezen betekent dat je bewust bent. Dit bewustzijn is de essentie van jouw bestaan. En het bewustzijn als dusdanig herkennen is de sleutel om al jouw geloofssystemen te ontmaskeren. Wanneer al jouw verwachtingspatronen in twijfel worden getrokken, zal je merken dat jij zoals je nu bent precies bent zoals je moet zijn. In tegenstelling met wat sommige religies suggereren, is er niets mis met jou. Nu, op dit moment, ben jij al een unieke expressie van het Oneindige. Als je dat ziet, kan dit inzicht je misschien bevrijden van het juk van de religieuze tradities. En dit boek nodigt je uit om dit heel concreet te onderzoeken.

 • Denken als Einstein / S. Thorpe

  Denken als Einstein / S. Thorpe

   19/1/18. Doorbreek vastgeroeste denkpatronen en vind een creatrieve oplossing voor al uw problemenAlbert Einstein was een van de origineelste denkes aller tijden en hij wist een aantal van de moeilijkste natuurkundige problemen op te lossen. Einstein was zo’n groot probleemoplosser, omdat hij afweek van platgetreden denkpistes en op een compleet andere manier dacht: hij doorbrak en negeerde de traditionele regels.Creatief denken is een vaardigheid die geleerd en verfijnd kan worden. In dit boek woden trucjes en technieken beschreven die niet alleen geschikt zijn voor het ontsluieren ven de raadsels van het universum, maar ook om meer alledaagse problemen aan te pakken, zoals de winst van uw bedrijf opvoeren, de opleidingsmogelijkheden van uw kinderen verbeteren, artistieke en creatieve doorbraken bedenken en de kwaliteit van uw leven vergroten.

 • Het bearnaisesyndroom / S. Witteman

  Het bearnaisesyndroom / S. Witteman

   19/1/18. 'Superieure culinaire journalistiek!' ... 'Men kan alleen maar houden van iemand die een pleidooi voor boter en room zo prachtig weet te verwoorden' ... 'Graag neem ik aan dat u voor uw moeite door de Volkskrant beloond wordt. Zo niet, ga dan toch door voor mijn plezier.' ... 'Wanneer komt haar boek uit?' Dit zijn slechts enkele van de vele reacties die Sylvia Witteman wekelijks krijgt van haar trouwe schare lezers. Menig ijskast in Nederland is als zodanig niet meer te herkennen. De deuren hangen immers tjokvol met recepten die zij al jarenlang schrijft voor de rubriek 'de Volkskeuken' in de Volkskrant . Maar waar hangt nou ook weer dat ene recept waarmee je die tien mensen die hongerig in de kamer zitten te wachten ogenblikkelijk stil krijgt, om maar niet te spreken van de bij hen horende jengelende kinderen? Uiteindelijk wordt een dergelijk 'kookboek' niet anders dan los zand en veroorzaakt het nog slechts wanhoop. Hoogste tijd dus om de allerbeste van Wittemans meesterwerkjes in boekvorm te laten verschijnen, voorzien van duidelijke registers zodat de gebruiker eindelijk alles weer makkelijk terug kan vinden.

 • Traditie en experiment / J. Boyens

  Traditie en experiment / J. Boyens

   19/1/18. Bundel essays over tien bekende hedendaagse Nederlandse beeldhouwers.

 • Henry Moore

  Henry Moore

   19/1/18. Henry Moore is bij het grote publiek met name bekend door zijn grote abstracte bronzen en marmeren sculpturen. Hij speelde een belangrijke rol bij het introduceren van een nieuwe vorm van modernisme in het Verenigd Koninkrijk. Zijn figuren zijn meestal abstracties van het menselijk lichaam. Veel van zijn beste werken vallen in de categorie: "moeder en kind" of "achteroverleunende figuren", behalve een korte fase in de jaren 50 toen hij zich toelegde op het uitbeelden van groepen personen.

 • Entartete beeldhouwkunst 1900- 1945 / S. van Dirk.

  Entartete beeldhouwkunst 1900- 1945 / S. van Dirk.

   19/1/18. Een projectgroep kunstgeschiedenis stuitte bij de analyse van werk van Hoetger (1874-1949) op het begrip 'entartet': een gecompliceerde maatstaf voor de in het Derde Rijk verboden kunst. In samenwerking met Duitse en Nederlandse musea ontstond het plan die kunst in perspectief te verduidelijken: exposities in o.a. Nijmegen en Haarlem worden nu begeleid met een fundamenteel boek over zowel Hoetger, de entartete Duitse beeldhouwkunst in diverse facetten en thema's, en een uitvoerig catalogusdeel. 'Entartet' is niet los te zien van de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst, van de controverses tussen ambacht, traditie en expressie en abstractie en de mate waarin het nationalisme daar uitdrukking in vindt. Daarmee ontstaat een rijk inzicht in de problematiek, toegespitst op 1933-'45. Een interessant terrein, dat hier uitnodigend is bestudeerd, zowel naar de kunst toe, de politiek, de kritiek en de houding van de kunstenaars.(Biblion recensie, Drs. F. Kreytz.)

 • De klassieke wereld / R. L. Fox

  De klassieke wereld / R. L. Fox

   19/1/18. De klassieke wereld brengt op magistrale wijze de eeuwen tot leven waarin Griekenland en Rome hun bloeitijd kenden. Aan de hand van de thema's vrijheid, recht en weelde bekijkt Robin Lane Fox wat deze beschavingen met elkaar gemeen hadden.

 • Schatten van de Farao s / D. Pemberton.

  Schatten van de Farao s / D. Pemberton.

   19/1/18.Dit boek biedt een fascinerend overzicht van een van de ceremoniële complexen die het meest tot de verbeelding spreken - de stad Thebe aan de Nijl met haar schitterende tempels en beeldhouwwerken - en de daar vlakbij gelegen graftombes in het Dal de Koningen en het Dal der Koninginnen. Brengt de mysterieuze wereld van de farao's als nooit tevoren tot leven, in een chronologisch verslag van hun heerschappij, aan de hand van de tempel, schatten en graven uit hun tijd. Laat met gebruik van de nieuwste onderzoeksmethodes en technieken een onthullend en waarheidsgetrouw beeld zien van de monumentale stad Thebe en haar legendarische koninklijke begraafplaatsen.

 • Drie oorlogen / M. van Rossem

  Drie oorlogen / M. van Rossem

   18/1/18. De moord op de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger in Sarajevo leidde tot de Eerste Wereldoorlog. De hele bestaande Europese orde werd ontwricht, zowel in politiek, economisch als cultureel opzicht. Duitsland leek de grote verliezer te zijn, maar al spoedig werd duidelijk dat de Duitse strategische positie eerder versterkt dan verzwakt was. Nadat de nazi's aan de macht waren gekomen besloot Hitler de sterke positie van Duitsland te gebruiken om de Eerste Wereldoorlog nog eens over te doen. Duitsland faalde opnieuw, maar daarvoor was wel de militaire kracht van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten nodig.

 • Het kleine huis in het grote bos / L. I. Wilder

  Het kleine huis in het grote bos / L. I. Wilder

   18/1/18. In een klein houten huis in de uitgestrekte bossen van Noord-Amerika woont Laura, met haar ouders en twee zusjes. Er wonen bijna geen andere mensen; wel leven er wolven, beren en grote wilde katten. En in de winter ligt de sneeuw zo hoog tegen het huis, dat ze er een gang doorheen moeten graven om buiten te komen. Overdag helpt Laura met karnen, bakken en kaas maken. 's Nachts ligt ze soms te luisteren naar de geluiden van de wilde dieren. Ze weet dat die gevaarlijk kunnen zijn. Maar hun hond Jack houdt de wacht, en boven de deur hangt het geweer van haar vader.

 • De wereld van Christiaan Andriessen. / A. Hoogenboom.

  De wereld van Christiaan Andriessen. / A. Hoogenboom.

   18/1/18. Het getekende dagboek van de kunstenaar Christiaan Andriessen (1775-1846), dat hij van 1805 tot en met 1808 met pen en penseel tekende, is een unieke bron om het alledaagse leven van die tijd te leren kennen. Andriessen maakte aanvankelijk vaak dagelijks een schets. Familie en vrienden, politieke gebeurtenissen en impressies van het Amsterdamse straatleven vormden zijn belangrijkste onderwerpen. De tekeningen laten, met name door de vaak bijzondere blikrichtingen en uitsneden, een zeer persoonlijke visie op de werkelijkheid zien, die dikwijls lijkt vooruit te lopen op de fotografie. Hij voorzag de tekeningen van schriftelijk commentaar, vaak in geheimschrift. De publicatie De wereld van Christiaan Andriessen verschijnt naar aanleiding van een tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam. In het boek worden de mooiste honderd tekeningen op ware grootte afgebeeld en van uitgebreid commentaar voorzien. Er zijn twee inleidende teksten voorzien, van Annemieke Hoogenboom en Jan Stroop, over de kunsthistorische en taalkundige aspecten van het dagboek van Andriessen.

 • Het complete tekenboek / B. Barber.

  Het complete tekenboek / B. Barber.

   18/1/18. Dit boek is zowel voor beginnende als voor gevorderde kunstenaars een onmisbaar handboek om alles te leren over het tekenen van stillevens, figuren, landschappen en portretten. Barber begint bij de basisbeginselen zoals techniek, perspectief en compositie. Daarbij moedigt hij de lezer aan zijn artistieke persoonlijkheid te manifesteren en echte kunstwerken te scheppen.

 • 300 haaktips & technieken. / J. Eaton

  300 haaktips & technieken. / J. Eaton

   18/1/18. Rijk met kleurenfoto's en -tekeningen geillustreerd haakboek. Beschrijft verschillende haaktechnieken en hoe een patroon te ontwerpen. Bevat veen nieuwe suggesties om nieuwe vaardigheden uit te proberen. Het boek heeft voorin een overzichtelijke inhoudsopgave. Achterin zijn een register en praktische informatie (maattabellen, een uitslaande lijst met haakafkortingen) te vinden.

 • De Beeldhouwgids. / J. plowman

  De Beeldhouwgids. / J. plowman

   18/1/18. Met deze gids geeft u uw beeldhouwwerken prachtige visuele effecten door de vele verschillende bewerkingen van oppervlakten. Meer dan 350 illustraties laten de belangrijkste technieken zien. Voeg details toe aan steen, hout, gips en klei met gekleurde was, email, acryl en vernis, en zie hoe u metalen een prachtige bronskleur kunt geven. Ontdek hoe u de verschillende materialen kunt gebruiken, zoals marmer, cement, brons, hout en hars, en leer alles over de belangrijkste gereedschappen en vaardigheden die u nodig hebt om met elk materiaal te werken.

 • The city / Frans Masereel

  The city / Frans Masereel

   18/1/18. Woodcuts depict the tragedies, loneliness, and pleasures of city life during the period between the two world wars.

 • Kleurenmengtechnieken / I. Sideway

  Kleurenmengtechnieken / I. Sideway

   17/1/18. Ziet u op tegen de tijd en moeite die het kost om kleuren te mengen tot de gewenste tinten? Zakt de moed u in de schoenen als u moet kiezen uit al die kleuren in de schappen? Dan is dit het boek voor u. Dit is hét naslagwerk voor alle kunstenaars die met olieverf, acrylverf, waterverf, gouache, zachte pastels, kleurpotloden of inkt werken.

 • Herinnering van een engelbewaarder / W. F. Hermans

  Herinnering van een engelbewaarder / W. F. Hermans

   17/1/18. In deze veelgeprezen en aangrijpende oorlogsroman, door hemzelf 'een van de mooiste romans die ik heb geschreven' genoemd, toont Willem Frederik Hermans aan dat het menselijk handelen niet doelgericht is, maar neerkomt op een aaneenschakeling van willekeur en vergissingen. Een officier van justitie, ontredderd omdat zijn joodse geliefde is gevlucht en hem heeft achtergelaten, overrijdt aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog een jong meisje dat clandestien in Nederland verblijft. Hij wordt verscheurd tussen verdriet om het verlies van zijn vriendin en schuldgevoel over het ongeluk, dat omgeven is door raadsels die hij probeert te ontrafelen terwijl de wereld om hem heen ineenstort. Intussen wordt over hem gewaakt door zijn engelbewaarder, die hem waarschuwingen influistert, en de duivel, die zich van dezelfde vermaningen bedient.

 • Edward Lear's Book of Nonsense

  Edward Lear's Book of Nonsense

   17/1/18. A selection of Lear's best limericks & illustrations faithfully reproduced in colour from the 1870 edition.

 • Recurring Themes / Eduardo Paolozzi

  Recurring Themes / Eduardo Paolozzi

   17/1/18. Foto s in zwart/wit en kleur.

 • Charley Toorop 1891-1955.

  Charley Toorop 1891-1955.

   17/1/18. Lijst van werken van Charley Toorop op de tentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht 1982.

 • Gustav Klimt/ G. Fliedt

  Gustav Klimt/ G. Fliedt

   16/1/18.Gustav Klimt was al meteen een succesvol en bekend kunstenaar. In de Weense 'Secession' had hij een groot aandeel in pogingen esthetische vernieuwingen door te voeren in de fin de siecle-maatschappij, bijvoorbeeld door gezamenlijke uitvoering van monumentale opdrachten of het meewerken aan een Gesamtkunstwerk als het Beethovenfries. Fliedl analyseert het werk en gebruikt de uitkomsten als argumentatie voor bestrijding of nuancering van bestaande opvattingen over Klimt. Daarna worden zijn portretten, landschappen en erotische tekeningen besproken met aandacht voor de voor hem kenmerkende afbeelding van de ruimte door vlakke decoratie en de relatie tussen de door hem gebruikte symboliek en de rituele vernieuwingen in de nadagen van de dubbelmonarchie. Met meer dan 200 afbeeldingen in zwart-wit of kleur, noten, beknopte biografie en bibliografie. Omdat de tekst meer een beschouwing is over opvattingen over Klimts werk dan een standaardcombinatie van ontwikkeling en biografie, is dit boek meer dan alleen een 'koffietafel boek'. Het stofomslag toont aflopend detail van een schilderij met titel in wit.(NBD|Biblion recensie, J.H. Breeschoten.)

 • Dierenmummies / E. J. Holwerda

  Dierenmummies / E. J. Holwerda

   16/1/18. Van kat tot baviaan, van vis tot ibis, van slang tot lam. Ook dieren werden gemummificeerd door de oude Egyptenaren. Maar waarom, hoe en door wie? En zit in de dierenmummies eigenlijk wel wat de buitenkant doet vermoeden? Dit boek vertelt over dieren in het oude Egypte, dierenmummies, onderzoek en restauratie in het Rijksmuseum van Oudheden.

 • Rampjaar 1672. / L. Panhuysen.

  Rampjaar 1672. / L. Panhuysen.

   16/1/18. Spannende, meeslepende geschiedenis van de grootste crisis van de Gouden EeuwHet jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis gegrift als het Rampjaar. In dat jaar werd de Republiek overrompeld door een gecombineerde aanval van de Franse koning, de Engelse koning en de bisschoppen van Münster en Keulen. Sinds de Romeinen had Europa geen groter leger aanschouwd; het laatste uur voor de Republiek leek aangebroken. Hoe kwam het dat het land toch overleefde?

 • Sensitieve intelligentie / B. Driessen

  Sensitieve intelligentie / B. Driessen

   16/1/18. De sensitief intelligente mens is een bewust waarnemende mens. Hij ziet, weet en voelt dat we op weg zijn naar een hoger en zuiverder waarnemen vanuit de intelligentie van de ziel. Introspectie, empathie en het vermogen tot mededogen zijn kwaliteiten van de sensitief intelligente mens, in wie hooggevoeligheid en inspiratie herkenbaar zijn.  De maatschappij lijkt nog niet altijd ingesteld te zijn op deze mens, waardoor hij zijn vermogens als lastig of als klacht kan gaan ervaren. Op een duidelijke en verhelderende manier worden in dit boek de krachten, uitdagingen en valkuilen belicht waarmee de sensitieve mens te maken heeft. Het laat nog niet erkende kwaliteiten zien en geeft daarmee nieuwe inzichten.

 • Land van verhalen / J. Blokker

  Land van verhalen / J. Blokker

   16/1/18. Er was eens een koning, die wijs en vredelievend regeerde over zijn onmetelijke rijk. Op een dag vond hij een bericht uit een ver land, waarover weinig bekend was. De koning stuurde elf speciale gezanten naar het land om hem meer nieuws te brengen. Tien lange jaren bleven ze weg, maar toen kwamen ze terug om te vertellen wat ze hadden aangetroffen.  Ze vertellen van een beroemde kunstschilder, die ook ingenieur en zakenman was, en zich op de drooglegging van een Hollandse polder stortte. Ze vertellen van een machtig staatsman, een raadpensionaris die zijn afkomst en imago opvijzelde om mee te tellen. Ze vertellen van een Nederlandse diplomaat in Peking, een Chinese generaal en een handvol mariniers die een bankkluis leegroofden. Ze vertellen van overspelige mannen en bedrogen vrouwen, van roddel en achterklap. En ze vertellen nog veel meer. Maar wat betekenen deze verhalen? En hoe betrouwbaar zijn de vertellers?

 • Jean Brusselmans / D. de Vos & N. De Dauw

  Jean Brusselmans / D. de Vos & N. De Dauw

   16/1/18. Bij het grote publiek is Jean Brusselmans misschien niet zo bekend, ten onrechte. Het is een kunstenaar die nog steeds een grote moderniteit uitstraalt.

 • Hans Aeschbacher / H. H. Holtz.

  Hans Aeschbacher / H. H. Holtz.

   16/1/18. Mit Beiträgen von Fritz Billeter, Adolf Max Vogt, Hans Aeschbacher und Jörg Steiner.

 • De heldenreis / L. Faber

  De heldenreis / L. Faber

   15/1/18. Dit boek neemt je mee op een tocht naar lang vergeten oorden in de uiteinden van de psyche.

 • Tao van het lichaam / D. Reid

  Tao van het lichaam / D. Reid

   15/1/18. TAO is een fundamenteel element in de oudst ' e samenleving ter wereld en wordt al 5000 jaar toegepast door Chinese artsen, atleten en priesters. TAO is heden ten dage nog tiet zo relevant voor de westerse wereld als tiet altijd is geweest voor het Oosten. Om die reden heeft Daniel Reid de onderwerpen bijeengebracht die voor het westerse publiek van direkt praktisch belang zijn. Het boek gaat gedetailleerd in op voeding en meditatie. Bovendien laat Reid zien hoe u geestelijke en lichamelijke harmonie kunt bereiken.- en daarmee ziekte en verval voorkomen. De ademhalingsoefeningen en Chinese bewegingsoefeningen worden zorgvuldig uitgelegd en zijn verhelderend geïllustreerd.

 • Sterk genoeg / R. Bosman

  Sterk genoeg / R. Bosman

   15/1/18. Sterk genoeg! Geeft in een boeiende verteltrant tien lessen in levenskunst, die de geheimen bevatten voor een gezond, gelukkig en lang leven. De lessen worden gepresenteerd in de vorm van een verhaal, maar zijn gebaseerd op de modernste inzichten over de verbijsterende wisselwerking tussen lichaam en geest.

 • Het gevleugelde woord / H. Pleij

  Het gevleugelde woord / H. Pleij

   15/1/18. De literatuur is volwassen geworden in de vijftiende eeuw. Ze heeft een eigen taal gevonden en gaat over alles wat mensen opwindt _ liefde, hiernamaals, zelfkennis, huwelijk, misstanden in de kerk, het ware geloof, ketterijen en erotiek. Ook zijn er nu auteurs die gevierd worden en van hun pen kunnen leven.Maar nog steeds werkt literatuur alleen op straat, in kroeg of klooster, en ook op zolder en kerkhof _ zolang er maar mensen zijn. Literatuur blijft een publieke zaak, zelfs een gedrukt boek met schelmenstreken leest men aan elkaar voor. Maar de rol van het publiek verandert. Van deelnemer aan het gewilde volksfeestrepertoire verandert men in toeschouwer bij de imposante voordrachten en schouwspelen van de literair geschoolde rederijkers. Die treden graag in het voetspoor van Erasmus. In hun spectaculair geënsceneerde drama's verbeelden ze de kracht van het debat, verdraagzaamheid en ieders kansen op de eeuwigheid.

 • Corpus hermeticum / R. van den Broek & G. Quispel

  Corpus hermeticum / R. van den Broek & G. Quispel

   15/1/18. In deze fraai uitgevoerde uitgave vindt men een Nederlandse vertaling voorzien van inleiding en aantekeningen van een belangrijk Griekstalig geschrift uit de tijd van de Romeinse keizers, dat sinds de herontdekking in de renaissance een tijdlang een grote invloed heeft gehad op West-Europa. Men duidt dit werk aan als het Corpus Hermeticum of de Hermetische geschriften. Het gaat om een aantal afzonderlijke tractaten van religieus-filosofische inhoud, die in de oudheid in verband werden gebracht met de Egyptische god Thot, die aan de Griekse god Hermes werd gelijkgesteld. Vandaar de naam. De Hermetische geschriften vertonen een bont mengsel van filosofische en religieuze ideeën, voornamelijk ontleend aan de Griekse traditie. Ze geven een goed beeld van de religieuze wereld, waarbinnen het Christendom tot bloei is gekomen, al is het Corpus Hermeticum zelf zeker niet christelijk. De vertalers zijn bekende specialisten op dit gebied en zij hebben voortreffelijk werk geleverd. Uit voor- en nawoord blijkt dat deze literatuur opnieuw in de belangstelling is gekomen, ook buiten wetenschappelijke kring.(Biblion recensie, Prof. dr. K.A.D. Smelik.)

 • Taoistische geheimen der liefde / M. Chia & M. Winn

  Taoistische geheimen der liefde / M. Chia & M. Winn

   15/1/18. Het taoïsme is een religieuze filosofie die haar wortels heeft in China. Taoïstische wijzen kennen methoden en leringen omtrent de seksualiteit die eeuwenlang in het geheim zijn overgeleverd. Met deze hoogst verfijnde methoden kan de man zijn seksuele vitaliteit verhogen en zijn seksuele energie transformeren tot spirituele liefde. Mantak Chia maakte een uitgebreide studie van deze overleveringen en openbaart ze ons. Hij wijdt ons in in de ideeën, technieken en richtlijnen zoals die door taoïstische en boeddhistische meesters zijn doorgegeven. De in dit boek aangereikte methoden en technieken stellen de man in staat zijn seksualiteit verder te ontwikkelen en de vitale lichaamsfuncties te verjongen en versterken. Ze leren boe de man zijn seksuele liefde kan beheersen, zijn sperma-energie kan transformeren en hoe hij zijn energie tijdens het vrijen het beste met een vrouw kan uitwisselen. Door seks verliest de man namelijk meer energie dan de vrouw; zij is bovendien seksueel actiever en sterker.

/
Toont 401 tot 500 (van 5278 produkten)