Nieuwe artikelen

/
Toont 401 tot 500 (van 5454 produkten)
 • Met man en macht / J. R. Bruijn & C. B. Wels

  Met man en macht / J. R. Bruijn & C. B. Wels

   2/4/18. In vrede of oorlog, Nederland heeft altijd een krijgsmacht gehad. Met man en macht gaat over de geschiedenis van dat Nederlandse leger, de marine en aan het slot ook over de luchtmacht. Het bestrijkt vierenhalve eeuw, van de slag bij Heiligerlee en de Watergeuzen tot aan de rol van Nederlandse militairen in internationale samenwerkingsverbanden als Stanavforlant en Unifil. Het militaire beleid, de organisatievormen, de krijgsverrichtingen in de verschillende oorlogen waarin ons land verwikkeld is geweest. Het zakelijke en menselijke, het avontuurlijke en dramatische, beroemde generaals en admiraals, het gewone voetvolk, het lijden en de overwinningen, alles wordt door een aantal experts in een veelomvattende historie behandeld.Met man en macht is het standaardwerk voor de komende jaren, en is een vernieuwende kijk op een uiterst belangrijk instituut: het Nederlandse leger door de eeuwen heen.

 • Is alles psychish / I. Olbricht

  Is alles psychish / I. Olbricht

   31/3/18.De wetenschap komt steeds meer aan de weet over de wisselwerking tussen lichaam en geest. Er is bijna geen arts meer die ziekte enkel en alleen als puur lichamelijk, organisch defect beschouwd.

 • Een gelukkig mens / T. Twijnstra

  Een gelukkig mens / T. Twijnstra

   31/3/18.Een gelukkig mens en andere geheimen in een uitzonderlijk geschreven boek waarin op een heldere manier talloze verborgen levenswijsheden in het licht worden gesteld. In 77 korte hoofdstukken ontsluiert de auteur vele geheimen die het menselijk bestaan in de kern raken. Door de grote variatie in literaire stijlen is de toon nu eens licht, dan weer indringend, soms betoverend of ontroerend. Door de afwisseling van verhalen, sprookjes, dialogen en brieven blijft de lezer voortdurend geboeid door de grote kennis van de menselijke geest en de diepe eerbied voor het leven die in alle verhalen doorklinkt.

 • Alle vragen die je zou moeten stellen. / S.Piver

  Alle vragen die je zou moeten stellen. / S.Piver

   31/3/18.Een vernieuwende en uitdagende vraag-en-antwoordmethode om door te dringen tot je diepste overtuigingen over relaties, vriendschap, gezondheid, familie, werk, geld, creativiteit, spiritualiteit en normen en waarden. Dit boek geeft geen pasklare antwoorden, maar stelt de juiste vragen, die je laten nadenken over alle belangrijke zaken in je leven. De antwoorden die je geeft, vormen de basis voor een nieuwe, frisse blik op je leven, vrij van leegheid en besluiteloosheid. Zo krijg je de emotionele kracht en het inzicht om met de onontkoombare veranderingen in je leven om te gaan.

 • Hometown quilts / J. Davis

  Hometown quilts / J. Davis

   30//3/18. Paper piecing is a popular way to create quilts by simply straight-line sewing pieces of fabric to marked paper patterns. This book encourages quilters to create a quilt of their own locality using the block design, borders and appliques included.

 • Fast , Fun & Easy / F. Kohler

  Fast , Fun & Easy / F. Kohler

  30/3/18.  Tired of "Wish You Were Here" and "Greetings from Orlando"? Fast, Fun & Easy Fabric Postcards lets readers use six simple techniques plus scraps of fabric, photos, and their own creativity to make exciting, completely one-of-a-kind postcards. Ideal for scrapbookers or any crafter, fabric postcards are a wonderful message from the heart.

 • Mode van A tot Z / P. Paris & G. Koning

  Mode van A tot Z / P. Paris & G. Koning

   30/3/18. Mode is een taal. Hoog tijd dus voor een modewoordenboek. Georgette Koning en Piet Paris zijn uw gidsen in modeland. Alles, van A tot Z, behandelen ze grondig en vrolijk in dit modealfabet. Mode van A tot Z verklaart begrippen als haute couture, glamour, vintage, maar legt ook uit waarom het wit dat nu in de mode is een ander wit is dan het wit van de jaren zestig. De E van Elegantie verwijst sierlijk naar het werk van modetekenaar Gruau die jarenlang voor Christian Dior werkte. De Y met het beroemde grafische Mondriaanjurkje is in woord en beeld een eerbewijs aan Yves Saint Laurent.

 • Things i have learned / Stefan Sagmeister

  Things i have learned / Stefan Sagmeister

   30/3/18. The projects in this book began as a list Stefan Sagmeister found in his diary under the title 'Things I have learned in my life so far'. Given an incredible amount of freedom by some of his clients, he began transforming these 21 aphorisms into typographic works; they have since appeared as French and Portuguese billboards, a Japanese annual report, on German television, in an Austrian magazine, as a New York direct mailer and as an American poster campaign. Taken together, the collection is part design project, part work of art, part examination of the pursuit of happiness. To this end, noted designer Steven Heller, art critic and curator Nancy Spector and psychologist and Happiness: The Science Behind Your Smile author Daniel Nettle will contribute essays to the book.

 • Beyer s leerboek der naaikunst / H. Leferenz-Vavra

  Beyer s leerboek der naaikunst / H. Leferenz-Vavra

   29/3/18. Een uitgebreide leergang voor beginners,een practisch handboek voor geoefenden met 280 foto s en 200 teekeningen.

 • Een nachtelijk avontuur / T. van Beem.Paleologo

  Een nachtelijk avontuur / T. van Beem.Paleologo

   29/3/18. De avonturen van twee jongens op een tabak plantage.

 • De stroojonker / R. Brolsma

  De stroojonker / R. Brolsma

   29/3/18. In de vele romans, verhalen, schetsen en toneelstukken toont de schrijver zich een scherp waarnemer van het leven op het platteland en van de kleine burger en achterbuurtbewoner uit de stad. Zijn werk is realistisch, met een milde kijk op zijn medemens. Dikwijls beeldt hij de mensen uit in de zware strijd om het bestaan, zoals die tijdens de landbouwcrises van 1880 en 1930 door velen gevoerd moest worden. Hij ontleende zijn inspiratie soms aan de dorpsbewoners van zijn geboorteplaats Stiens, de boeren en arbeiders in de Noordwesthoek, terwijl ook Leeuwarden redelijk veelvuldig het oord van handeling is.

 • Dieselmotoren voor de automobielen / C. W. Stants.

  Dieselmotoren voor de automobielen / C. W. Stants.

   28/3/18. Een handboek voor chauffeurs, monteurs, reparateurs en allen die in de automobieldieselmotor belangstellen.

 • Twee Kerstverhalen / Ida Heijermans

  Twee Kerstverhalen / Ida Heijermans

   28/3/18. Bundeling van de verhalen 'Het kerstfeest van oude Annemie uit het hofje' en 'Het vonnis van den koning'.

 • Bos Schoolatlas der gehele Aarde

  Bos Schoolatlas der gehele Aarde

   28/3/18. De eerste atlas van meester P.R. Bos! Gemaakt voor het toen nieuwe vak aardrijkskunde op de toen nieuwe, maar inmiddels weer verdwenen schoolsoort, de HBS (Hogere Burger School). De atlas ontwikkelde zich tot een standaard in eerst Nederland en later ook België en Frankrijk.

 • Jachtontwerpen / J. Geradts

  Jachtontwerpen / J. Geradts

   23/3/18. Er zijn tientallen professionele jachtontwerpers in Nederland. Toch komt het eerste boek over 'jachtontwerpen met de computer' van een betrekkelijke buitenstaander. De auteur is elektrotechnisch ingenieur en is vaste medewerker aan een watersportblad, waarin hij allerlei technische zaken duidelijk weet uit te leggen. Hij schreef een serie artikelen over jachtontwerpen met je eigen PC. Daar kwamen veel reakties op van lezers. Aan de hand van die tips werden de artikelen bijgewerkt en tot een boek gebundeld. De programma's zijn geschreven in Basic, een gemakkelijke programmeertaal. Daarbij zijn ze ook voor MSX aangepast. Ze zijn niet allemaal tot-en-met uitgewerkt. Dit is geen complete handleiding voor het ontwerpen van een jacht. Maar een serieuze amateur-ontwerper komt er een eind mee op streek. Als hij geen zin heeft om de programma's in te toetsen, kan hij die ook op een 5.25 schijfje kopen. Een leuke aanzet voor dit ontwerpwerk, ook door de vele zwart-witte illustraties.(NBD|Biblion recensie, Ir. J.A.M. Kramer.)

 • De laatste landvoogd / J. C. Bljkerk.

  De laatste landvoogd / J. C. Bljkerk.

   28/3/18. H.J. van Mook (1894-1965) was na een glanzende carriere plaatsvervangend gouverneur-generaal in Nederlands-Indie toen Japan in 1942 het eilandenrijk bezette. Hij week uit en bereidde in Londen de Nederlandse terugkeer voor. Na de Japanse capitulatie ontstond het conflict tussen de eenzijdig uitgeroepen Republik Indonesia en het Nederlandse bewind o.l.v. Van Mook. Tot zijn ontslag in september 1948 drukte hij zijn omstreden stempel op het beleid. Als centrale figuur in het Indiebeleid verdient de briljante, gecompliceerde Van Mook zeker een aparte studie. Schrijver is er echter niet in geslaagd in zijn vlot leesbare verhaal een afgerond beeld te geven van Van Mooks ideeen en handelen. Het blijft steken in anekdoten en fragmenten en bevat onnodige uitweidingen. Vooral het ingewikkelde dekolonisatieproces na 1945 is slecht beschreven; Bijkerk beperkt zich te zeer tot citaten uit de briefwisseling van Van Mook met Haagse autoriteiten.(NBD|Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze)

 • De kern van Reiki / D. Stein

  De kern van Reiki / D. Stein

   28/3/18. Reiki (het Japanse woord betekent 'universele levenskracht') is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt. Reiki is een bekende en inmiddels geaccepteerde behandelingsmethode binnen de alternatieve geneeswijzen. De kern van Reiki biedt een volledig overzicht van alle aspecten van Reiki. Dit boek is een klassieker en een veel gebruikt studieboek.

 • Metropolen aan de Noordzee / W. Brockmans

  Metropolen aan de Noordzee / W. Brockmans

   27/3/18. Vanaf 1100 trad in diverse Nederlandse gewesten een opzienbarende groei op. Het is een intrigerende vraag waardoor aanvankelijk Vlaanderen, dan Brabant, en in derde instantie Holland en Zeeland deze voorsprongpositie konden verwerven. Hoe verhield de economische dynamiek zich tot de politieke verdeeldheid en de naar verhouding beperkte macht van de vorsten? Kon misschien juist hierdoor een politiek systeem ontstaan waarin burgers meer zeggenschap uitoefenden dan elders in Europa? Waren dit ook de omstandigheden die de uitzonderlijke creativiteit uitlokten in de landbouwtechnieken, de textielambachten, de scheepsbouw, evenzeer als in de schilderkunst en de muziek?Als de ligging langs grote rivieren en aan kusten aan deze bijzondere dynamiek heeft bijgedragen, blijft de vraag waarom die factoren alleen in bepaalde perioden en plaatsen cruciaal bleken.

 • Dese aengenaeme tocht / C. J. W. van Waning

  Dese aengenaeme tocht / C. J. W. van Waning

   27/3/18. Twee oud-marineofficieren behandelen gedegen de befaamde tocht naar Chatham (1667), die bepalend is geweest voor de afloop van de Tweede Engelse Oorlog. Nieuwe feiten worden bezien; het verloop van het getij gedurende de dagen van deze operatie blijkt een factor van gewicht. Een historische pennestrijd over 'Chatham' wordt opnieuw aangehaald. Tijdsdocumenten (o.a. van De Ruyter zelf) zijn integraal opgenomen. Het boek is met kaarten en foto's geillustreerd en mooi uitgegeven.(NBD|Biblion recensie, H.L. Bogaard)

 • Aan de grenzen van het Amerikaans imperium./ R. D. Kaplan.

  Aan de grenzen van het Amerikaans imperium./ R. D. Kaplan.

   27/3/18. De Verenigde Staten lijken zich onder George W. Bush te ontwikkelen tot een imperium, dat zich vooral bezighoudt met zijn eigen belangen in de wereld. Zij bekommeren zich weinig om de mening van andere staten. Maar hoe en door wie wordt deze imperialistische politiek nu eigenlijk ten uitvoer gebracht?

 • Camp Colt to Desert storm / G. F. Hofmann D. A. Starry.

  Camp Colt to Desert storm / G. F. Hofmann D. A. Starry.

   26/3/18. The tank revolutionized the battlefield in World War II. In the years since, additional technological developments--including nuclear weapons, ballistic missiles, computer assisted firing, and satellite navigation--have continued to transform the face of combat. The only complete history of U.S. armed forces from the advent of the tank in battle during World War I to the campaign to drive Iraq out of Kuwait in 1991, Camp Colt to Desert Storm traces the development of doctrine for operations at the tactical and operational levels of war and translates this fighting doctrine into the development of equipment.

 • De ongelofelijke reis door het menselijke lichaam / N. Harris

  De ongelofelijke reis door het menselijke lichaam / N. Harris

   26/3/18. Een kennismaking met het menselijk lichaam: via openingen in de pagina's laat men zien hoe alles er vanbinnen uitziet. Langs de mond, keel en slokdarm belandt de lezer via de maag in de darmen, waarna een (onlogische) overstap wordt gemaakt naar het binnenste van een haarvaatje. Dan volgt er een kennismaking met onder andere de lever en het hart. In een uitgebreide inleiding worden aan de hand van schematische tekeningen vele technische details over het functioneren van het menselijk lichaam uitgelegd. Het boek eindigt met een woordenlijst en een alfabetisch trefwoordenregister op de binnenkant van het omslag. Het kleurrijke boek toont wat rommelig door de vele tekeningen, de drukke bladspiegel en de in grootte varierende gaten. Ondanks wat moeilijke woorden is de tekst informatief (wel wat statisch) en is concentratie vereist. Aantrekkelijke, maar wat kwetsbare uitgave ondanks het stevige papier; als instructief en illustratief materiaal te gebruiken bij het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken in de bovenbouw van de basisschool. Vanaf ca. 11 jaar.Maike van der Velde-de Boer

 • Atlas van Archeologie / M. Aston & T. Taylor

  Atlas van Archeologie / M. Aston & T. Taylor

   26/318. Ontdek de fascinerende wereld van onze voorouders, van de verblijfplaats van de eerste jager-verzamelaars tot de uitvindingen van het Industriële Tijdperk. Volg het proces van een archeologische ontdekking, vanaf de eerste voorbereidende werkzaamheden tot de uiteindelijke opgraving en analyse van de vondsten.

 • De proefkolonie / W. Schackmann

  De proefkolonie / W. Schackmann

   26/3/18. Vanaf oktober 1818 trokken 52 gezinnen uit heel Nederland naar Frederiksoord, een nederzetting gesticht door de 'Maatschappij van Weldadigheid' die verarmde en verpauperde landgenoten een kans wilde geven op een beter leven. In een nog woest en maakbaar Drenthe zouden zij leren met (land)arbeid de eigen kost te verdienen, en zo 'opgevoed' worden tot betere mensen.Wil Schackmann vertelt over het ontstaan van de Maatschappij, over de landelijke inzamelingsactie - de eerste in zijn soort -, en vooral over het leven van de proefkolonisten en de initiatiefnemers van het net geopende dorp Frederiksoord. Hij toont hun hoop, verlangens en tegenslagen. De proefkolonie is gebaseerd op jarenlang onderzoek in de archieven van de Maatschappij, maar leest als een roman.Wil Schackmann geeft een inkijkje in de nabije vaderlandse geschiedenis, en verhaalt over een ambitieus project op het gebied van armoedebestrijding dat nog steeds zeer actueel kan worden genoemd.

 • Noord-Holland./ R. Stenvert o.a.

  Noord-Holland./ R. Stenvert o.a.

   24/3/18. Het elfde en voorlaatste deel van de serie Monumenten in Nederland is gewijd aan de provincie Noord-Holland. Noord-Holland is een provincie met aanzienlijke landschappelijke verschillen, met glooiende duinen in het westen, stuwwallen in het Gooi en de (voormalige) eilanden Texel en Wieringen in het Noorden. Terwijl de luchthaven Schiphol een steeds groter stuk van de Haarlemmermeerpolder inneemt, geven de oudere droogmakerijen benoorden het IJ nog een goede indruk van de weidsheid van het Hollandse polderlandschap. De centrale spil in de provincie is zonder twijfel de hoofdstad Amsterdam met zijn overweldigende aantal monumenten. Ook de andere vanouds historisch vermaarde steden als Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam en Weesp komen vanzelfsprekend aan de orde. Bijzondere aandacht krijgen de villadorpen in het Gooi en het Kennemerland en het industriële gebied langs de Zaan. Ook de vele dorpen en nederzettingen in de provincie komen ruimschoots aan bod, evenals de regio's waarvan zij deel uitmaken: Kop van Noord-Holland en Texel, West-Friesland, Waterland en Zaanstreek, Kennemerland, Meerlanden en de Gooi- en Vechtstreek.In de serie Monumenten in Nederland zijn inmiddels verschenen de delen over de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland, Drenthe, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland. De serie vormt een naslagwerk waarin per provincie op beknopte wijze feitelijke gegevens over cultuurhistorisch waardevolle objecten te vinden zijn.

 • Russen en Engelsen in Noord-Holland / E. Walsh

  Russen en Engelsen in Noord-Holland / E. Walsh

   24/3/18. De Engelse arts E. Walsh schreef tijdens de Russisch-Engelse inval in de herfst van 1799 een dagboek over alle gebeurtenissen. Alles passeert de revue, vanaf de landing op 27 augustus tot en met de aftocht in oktober-november. Het geheel is verlucht met prenten uit die tijd. Na de stichting van de Bataafse Republiek (1795) bleef ons land onder sterke Franse invloed staan. De Engels-Russische inval van 1799 zou daar een einde aan hebben moeten maken. De inval mislukte echter. Dit boek is het eerste in het Nederlandse vertaalde werk, dat deze markante gebeurtenis uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis vanuit Engelse optiek bekijkt. Het boek draagt bij tot mogelijke verklaring van bepaalde dubieuze acties van geallieerde zijde. Verder is het voor de geinteresseerde leek een lezenswaardig geheel, dat alleen al vanwege de beschreven gebeurtenissen een brede publieke belangstelling verdient.(NBD|Biblion recensie, Peter J. Latjes)

 • Aanschouw de jaren 1900-1950 / J. de Jongh

  Aanschouw de jaren 1900-1950 / J. de Jongh

   24/3/18. Een halve eeuw in beeld fotoboek.

 • De oorsprong van de wereld. / J. Drenth

  De oorsprong van de wereld. / J. Drenth

   23/3/18. De Groningse seksuoloog Jelto Drenth schreef een encyclopedisch boek over de vrouwelijke seksualiteit waarin niets onbesproken blijft. Op onderhoudende wijze belicht hij de anatomie van de vrouwelijke genitaliën, de oorsprong van het seksueel verlangen, Freuds theorie van de coïtus, de verschillende soorten orgasmen en de werking van een vibrator. Drenths boek zit barstensvol wetenswaardigheden en praktische tips, literaire verwijzingen en citaten, en bizarre anekdotes uit de geschiedenis van de - overwegend mannelijke - medische bemoeienis met de vrouwelijke seksualiteit. Ook bespreekt Drenth gebruiken in niet-westerse culturen, zoals rituelen rond de menstruatie, geboorte en zuigelingenzorg, de waardering van de maagdelijkheid, en de gruwelijke initiatierite van de clitoridectomie. 'De oorsprong van de wereld' is een veelzijdig, inmiddels klassiek boek.

 • Het afzien van 2007. Fokke en Sukke / Reid & Geleijnse & Van Tol

  Het afzien van 2007. Fokke en Sukke / Reid & Geleijnse & Van Tol

   23/3/18. Het nieuws uit binnen- en buitenland van het afgelopen jaar (af)gezien door de brillen van Fokke en Sukke. Voor de achtste keer een bundeling van eerder gepubliceerde cartoons waarin de twee gevederde vrienden hun grappige commentaar geven. Dit jaar onder andere op de perikelen rond de overname van ABN-AMRO, de ondergang van Talpa, het geweld onder scholieren, de missie in Uruzgan, de toename van de Poolse arbeidskrachten, Abraham Moszkowicz versus Jort Kelder, het proces Holleeder en het overlijden van Majoor Bosshardt, Jos Brink en Jan Wolkers. De toch al bekende eend en kanarie zijn nog beroemder geworden sinds ze in iedere aflevering van het praatprogramma 'De wereld draait door' in een versneld getekende cartoon hun opwachting maken.Ria Warmerdam

 • Het afzien van 2010. Fokke en Sukke / Reid & Geleijnse & Van Tol.

  Het afzien van 2010. Fokke en Sukke / Reid & Geleijnse & Van Tol.

   23/3/18. Jaarlijkse terugblik op het jaar met de twee bekendste vogels van Nederland. Misbruikende priesters, blunderende politici, vastzittende kompels, dat was zó 2010! De beste grappen uit DWDD, NRC Next en NRC Handelsblad.

 • Het afzien van 2002. Fokke en Sukke /Reid & Geleijnse & Van Tol

  Het afzien van 2002. Fokke en Sukke /Reid & Geleijnse & Van Tol

   23/3/18. Na de uitverkochte delen 2000 en 2001 blikken Fokke & Sukke nu in Het afzien van 2002 op geheel eigen wijze terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het boekje bevat de beste tekeningen uit NRC Handelsblad en behandelt alle hoogte- en dieptepunten van 2002, zoals de moord op Pim Fortuyn, de grote omwenteling in de Nederlandse politiek na de afgelopen Tweede Kamer-verkiezingen, het Srebrenica-rapport en Bush' jacht op terroristen. Ter gelegenheid van een tentoonstelling van Fokke en Sukke-tekeningen in Amerika, waar de drie makers aanwezig waren, is een serie Fokke en Sukke in New York-tekeningen opgenomen.

 • Wie weet waar Willem Wilmink woont.

  Wie weet waar Willem Wilmink woont.

   22/3/18. Met veel succes is het afgelopen seizoen in theater Concordia in zijn eigen Enschede een voorstelling rond de liedteksten van Willem Wilmink gespeeld, onder de passende titel Wie weet waar Willem Wilmink woont.

 • Willem Wilmink de causeur

  Willem Wilmink de causeur

   22/3/18. Opl. van 300 ex., waarvan 175 ex. genummerd en bestemd voor bezoekers van de lezing en donateurs van de Stichting Literaire Manifestaties Enschede.

 • De Puttense moordzaak / J. A. Blaauw.

  De Puttense moordzaak / J. A. Blaauw.

   21/3/18. Tot welke dramatische gevolgen dubieuze verhoormethoden kunnen leiden, wordt duidelijk bij de reconstructie van de Puttense moordzaak. Het gaat hier om een in een afgelegen woning aan de Driewegenweg in Putten gepleegde moord op de drieëntwintigjarige stewardess Christel Ambrosius, in januari 1994. Voor deze moord (en verkrachting) werden ongeveer zes wekenlater vier verdachten gearresteerd. Twee van hen werden veroordeeld tot tien jaar gearresteerd. De beide anderen, die door een raam vanuit de voortuin het plegen van het misdrijf enige tijd zouden hebben gadegeslagen, werden uiteindelijk als getuige gehoord. Na nauwkeurige analyse van het dossier gesprekken met onder anderen de genoemde getuigen, onderzoek ter plaatse en langdurige interviews met de veroordeelden, komt de auteur tot de conclusie dat de veroordeling berust op valse bekentenissen. Drie mensen zijn het slachtoffer geworden van potentiële en justitiële scoringsdrift. Zij zijn onschuldig veroordeeld. De Puttense moordzaak zal zodoende de geschiedenis ingaan als de tot dusver grootste gerechtelijke dwaling in de Nederlandse rechtspraak. In Nederland zitten onschuldigen voor vele jaren achter de tralies!

 • 75 sierranden om te haken. / C. Sainio

  75 sierranden om te haken. / C. Sainio

   21/3/18. In aanvulling op de vele haakboeken die de laatste tijd zijn verschenen, geeft dit boek voorbeelden en patronen van 75 verschillende gehaakte sierranden. Ieder randje kan gebruikt worden voor het versieren van kleding, cadeautjes, gordijnen, linnengoed, accessoires en meer. Na basisinformatie over haken, benodigdheden, symbolen, afkortingen, terminologie en een overzicht van alle haaksteken volgen de beschrijvingen van de verschillende sierranden. Deze lopen min of meer op in moeilijkheidsgraad en variëren van beginner, gevorderde beginner tot gevorderde. Voorin een foto-overzicht van alle randjes. Achterin, na een helaas te kort hoofdstuk over mogelijke toepassingen, een trefwoordenregister. Aantrekkelijk handwerkboek met een mooi verzorgde lay-out en bladspiegel en een vrij kleine maar duidelijk leesbare letter. Feloranje omslagillustratie met daarop een aantal voorbeelden van randen. Leuke aanvulling op bestaand materiaal voor haaksters op verschillende niveaus.W.M. Bruins-Jorna

 • De sprookjeskoets

  De sprookjeskoets

   21/3/18. Bekende sprookjes vertaald door Donald Betlem. Met 33 losse kleurenreproducties.

 • Voor-en bijgerechten / T. Zadel

  Voor-en bijgerechten / T. Zadel

   21/3/18. Frankrijks chef koks presenteren vlees wild en gevogelte Renske De Boer 239 blzDe serie Délices de France heeft misschien wel voor hel eerst in de geschiedenis» de recepten van een groot aantal bekende chef-koks bijeengebracht in een uitgebreide verzameling delicatessen uit de Franse keuken. De Franse cuisine wordt over de hele wereld geëerd en wij vinden dat we op dit deel van ons culturele erfgoed, dat zoveel betekent voor de vreugde en de geneugten van het leven, trots mogen zijn.De kookboeken uit deze serie bieden een breed scala aan zorgvuldig geselecteerde culinaire delicatessen en pogen een brug te slaan tussen de experts uit de diverse gastronomische beroepen en iedereen die van lekker eten houdt. De serie heelt ons als chef-koks de kans gegeven onze expertise op schrift te stellen, onze beroepsgeheimen te verklappen en zo de kunst van het koken te verrijken en te bevorderen De haute cuisine, ooit een pure luxe. is nu niet langer voorbehouden aan de eigenaars van modieuze restaurants. De gepresenteerde recepten variëren in moeilijkheid van eenvoudig tot zeer ingewikkeld en zijn bedoeld om u ideeën te geven en aan te aanmoedigen bij het bereiden van uw dagelijkse maaltijden.Laat u inspireren! Bij deze recepten zult u nieuwigheden aantreffen, kennismaken met regionale en exotische specialiteiten en oude favorieten herontdekken. Er is een sterke continuïteit tussen deze recepten en de grote traditie van het Franse koken, een rijke en gevarieerde tafel vollekkernijen die variëren van een simpel, licht hapje tot een extravagante schotel.

 • Ernstige reken-wiskundeproblemen en Dyscalculie. / M. van Groenestijn 0.a.

  Ernstige reken-wiskundeproblemen en Dyscalculie. / M. van Groenestijn 0.a.

   21/3/18. De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten en stappen te ondernemen om te komen tot landelijke eenduidigheid. Het ministerie van OCW heeft in 2008 een subsidie toegekend om het protocol te ontwikkelen. Het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (protocol ERWD) richt zich op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

 • Snoeien , wanneer en waar / D. Farthing

  Snoeien , wanneer en waar / D. Farthing

   21/3/18. Behandelt meer dan 170 planten.Met tekeningen. 

 • Persoonlijke effectiviteit / J. Schouten & J. Lingsma

  Persoonlijke effectiviteit / J. Schouten & J. Lingsma

   21/3/18. Assertiviteit lijkt een vaardigheid uit de jaren zeventig. Tegenwoordig is immers niemand meer op zijn of haar mondje gevallen en zegt iedereen wat hij denkt. Maar niets is minder waar! Veel mensen zijn tegenwoordig niet assertief maar agressief. En dat is heel wat anders! Op een goede manier voor jezelf opkomen zonder anderen onnodig te kwetsen. Dat is de kern van assertief gedrag. Je wensen en meningen kunnen uiten, anderen minder de baas over je laten spelen, rustiger zijn in contacten met bekenden en onbekenden en vooral weten in welke situaties het belangrijk is assertief op te treden. Met dit boek kun je dat bereiken. Door de vele praktijkopdrachten leer je je wensen zo te uiten dat je jezelf en anderen niet tekort doet. Aan de hand van voorbeelden van herkenbare, alledaagse situaties onderzoek je je huidige gedrag en krijg je inzicht in hoe het ook anders, beter kan. Niets moet. Wie zich assertief opstelt, bepaalt zelf in welke situaties hij dat doet en hoe. Je keuzevrijheid vergroten en bewust achter je keuzes staan, daar gaat het om. Dit boek voorziet al decennia lang in een blijvende behoefte: opkomen voor jezelf en tegelijk de relatie met de ander goed houden. Een behoefte die zo menselijk is dat er ongetwijfeld nog veel herdrukken zullen volgen.

 • Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen / G. Asaert

  Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen / G. Asaert

   21/3/18. De geschiedenis van de scheepvaart is meer dan de ontwikkeling van de schepen en scheepstypen in de loop der eeuwen. Het schip is eeuwenlang het belangrijkste vervoermiddel geweest.

 • Schoenen / A. Pattison & N. Cawthorne

  Schoenen / A. Pattison & N. Cawthorne

  20/3/18.  Met beschrijvingen van alle belangrijke voorbeelden en grote namen in de schoenenbranche, bedoeld voor de modebewuste schoenen fan. Met aandacht voor bijzondere ontwerpen en tijdloze klassiekers, van prinsessenmuiltjes tot cowboylaarzen, sportschoenen, pumps en plateauschoenen.

 • Het Avantar master handboek / H. Palmer

  Het Avantar master handboek / H. Palmer

   20/3/18. Het Avantar master handboek is een handleiding die stapsgewijs is opgebouwd.. Het bevat informatie voor de opzet van Avatar cursussen.

 • De rechterkant/ Antifascisch kollektief.

  De rechterkant/ Antifascisch kollektief.

   20/3/18. Een overzicht van extreemrechtse en fascistische verschijnselen in Nederland.

 • De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584 / P. A. M. Geurts

  De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584 / P. A. M. Geurts

   20/3/18. Werk over pamfletten die werden verspreid tijdens de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden.

 • Atlas Van Topografische Kaarten Nederland 1955-1965.

  Atlas Van Topografische Kaarten Nederland 1955-1965.

   20/3/18. Stelt u zich eens voor: een atlas van Nederland met prachtige topografische kaarten uit de periode 1955 - 1965. Een 'mijmeratlas' van het Nederland uit úw jeugd. Hoe zag ons land er toen uit, hoe zag uw dorp of stad er uit? En wat is er veranderd in die tussenliggende decennia? Met de 'Atlas van mijn jeugd' ziet u het allemaal. Met deze atlas reist u terug naar de tijd tussen wederopbouw en flower power.Geraakt door de schoonheidWie de kaarten uit de periode 1955 - 1965 ziet, wordt geraakt door de schoonheid van het landschap, en de ruimte die er toen nog was. Nederland had in 1955 nog geen 11 miljoen inwoners. De steden en dorpen waren toen nog veel kleiner. In ons tijdsgewricht zijn Nederland en vooral de Randstad stukken voller geworden.

 • Dokter Koek van Boekelo / J. Koek.

  Dokter Koek van Boekelo / J. Koek.

   19/3/18. Dokter Koek van Boekelo : de eerste dokter tussen textiel en zout : een biografie van Cornelus Koek, 1892-1939, en een tijdsbeeld van Boekelo tussen de twee wereldoorlogen.

 • Enschede 1884-1934 / T. Wiegman

  Enschede 1884-1934 / T. Wiegman

   19/3/18. Met foto s.

 • Quilted Fairie Tales / L. M. Poole

  Quilted Fairie Tales / L. M. Poole

   19/3/18. Woodland imps dance in the moonlight, clever elves tiptoe through the flowers, and a cute pixie flirts from her Corvette. It is all part of Linda M. Poole's world of Quilted Fairie Tales. Linda provides eleven basic 'fairie' appliqué patterns, but the fairy tale does not end there. Appliqué enthusiasts will delight in bringing these fanciful patterns to life with stories of their own. The author has also provided a lot of extra prop patterns to accompany the fairies on their journeys. Not so long ago, not too far away, the Quilted Fairie Tales began - on the Internet. Wizard Linda (the author) sent forth a call for quilters to join her on her magical mission - to create fairies in fabric, accompanied by fanciful tales. The call was answered, and a number of those quilts and stories are included in the book. Several of these delightful quilts with their stories are now part of the 'Quilted Fairie Tales' exhibit of 50 pieces, which debuted at the AQS Quilt Exposition in Nashville. The traveling exhibit has a busy schedule ahead. For those who love fairies, storytelling, embellishing, appliquéing, and quilting, this charming collection of patterns is perfect.

 • Dutch Treat / J. Garden

  Dutch Treat / J. Garden

   19/3/18. Issue 42 For those of you who are potty about ceramics, and in particular Delftware, then this book of beautiful blue and white applique designs is the one for you. Judy first explains the technique of reverse or recessed applique and goes on to give step-by-step instructions for making her full size blue and white quilt Deft Delft . She also provides instructions for a smaller quilt in softer pastel shades. 196 applique block patterns are provided so if yu choose to make a small quilt then you'll have the hard task of choosing which block designs to use. I am in no doubt that you will be inspired to make your own unique quilt and will most probably find yourself drawing your own designs - it is surprising how good some simple designs look when using just blue and white fabrics. * Fabrications *

 • Patronen voor Amish quilts / R. T. Pellman

  Patronen voor Amish quilts / R. T. Pellman

   19/3/18. Bij de Amish is het maken van Quilts een vaardigheid die van generatie op generatie wordt overgedragen.Quilts maken deel uit van het dagelijkse bestaan. 

 • Baltische zielen / Jan Brokken

  Baltische zielen / Jan Brokken

   19/3/18.Na een gevangenschap van zes jaar werd Aina Roze, de dochter van boekhandelaar Janis Roze in Riga, vrijgelaten uit een Siberische strafkolonie. Haar moeder Emma moest in Siberië achterblijven. Ze vertikte dat. Haar twintigjarige dochter was door de dwangarbeid sterk verzwakt, ze wilde haar vergezellen. Emma ontsnapte en reisde met haar dochter mee. De vrouwen legden duizenden kilometers af, verstopt in treinen en vrachtwagens, of lopend. Toen ze Letland ten slotte bereikten, moest Emma onderduiken. Elf jaar lang diende ze als huishoudster bij een professor in Riga. De kinderen van haar zoon wisten niet wie ze was en spraken haar aan met 'tante'. Pas in 1959 durfde ze te zeggen: 'Wees nu maar aardig voor me, ik ben jullie oma.'  De verbijsterende geschiedenis van de familie Roze is een van de tientallen verhalen die Jan Brokken optekende. Van 1999 tot 2010 zocht hij in Estland, Letland en Litouwen naar levensgeschiedenissen. Baltische zielen geeft een onthutsend beeld van de twintigste eeuw, met al zijn illusies, desillusies, doctrinaire twisten en waanzinnige moordlust.

 • Bob Dylan kronieken / E. Bindervoet & R-J. Henkes.

  Bob Dylan kronieken / E. Bindervoet & R-J. Henkes.

   19/3/18. In een filmische, trefzekere stijl voert Dylan de lezer mee naar vijf belangrijke periodes in zijn leven: van zijn eerste dagen in het door sneeuw bedekte New York, hongerig naar succes, maar het Woodstock van de jaren zestig, het magisch centrum van de wereld; van een schamel appartement in Greenwich Village, van waaruit hij de in een razend tempo veranderende tijden waarneemt, tot de euforische dagen in een opnamestudio waar hij samen met Daniel Lanois werkt aan zijn meesterlijke comebackplaat Oh Mercy. Een helder, direct en openhartig verslag.

 • Amsterdam in kaarten. / W. F. Heinemeijer & M. F. Wagenaar.

  Amsterdam in kaarten. / W. F. Heinemeijer & M. F. Wagenaar.

   17/3/18. Aan de hand van een vijftigtal kleurenreprodukties van interessante stads- en regiokaarten en evenveel geillustreerde teksthoofdstukken presenteren de auteurs een beeld van de ontwikkeling van de hoofdstad vanaf de Middeleeuwen. Als een rode draad loopt door het boek de voortdurende wisselwerking tussen het leven en de activiteiten van de Amsterdammers en de structuur en het karakter van hun stad. Tot slot een visie op Amsterdam anno 2015. (NBD|Biblion recensie, Redactie.)

 • Ruimte atlas / R. Kerrod.

  Ruimte atlas / R. Kerrod.

  17/3/18.  Het boek geeft in 5 gedeeltes een beeld van de sterrenkunde en het ruimteonderzoek. Deze delen betreffen: 1. een inleiding over de plaats van de aarde in het heelal, 2. een uitvoerige beschrijving van het zonnestelsel (planeten, de maan, meteoren, kometen), 3. de nachtelijke hemel met diverse sterrenkaarten en korte beschrijvingen van hetgeen er te zien is, 4. sterren en melkwegstelsels, met korte uitleg van het uitdijend heelal, 5. verkenning van de ruimte (bemande- en onbemande ruimtevaart, maanonderzoek, satellieten etc.). Het boek is zeer fraai en functioneel in kleur geïllustreerd. Wel veel tekst in 'kadertjes' met een of meer afbeeldingen, wat de aanblik wat rommelig maakt, maar wel uitnodigt tot lekker 'grasduinen'. Bij de behandeling van de planeten is wel een structuur aangebracht waardoor bepaalde gegevens steeds op dezelfde wijze worden gepresenteerd. Moeilijke woorden worden niet geschuwd, maar wel steeds toegelicht, en er is achterin een verklarende woordenlijst. Uitgebreid register. Een prachtig boek, dat zeker inspirerend kan werken en verdere belangstelling voor deze onderwerpen kan stimuleren. Vanaf ca. 13 jaar.(Biblion recensie, Dr. E. Zwijnenberg.)

 • Een veelzijdige verstandhouding. / E. van der Wall & L. Wessels

  Een veelzijdige verstandhouding. / E. van der Wall & L. Wessels

   17/3/18. De verhouding tussen religie en Verlichting mag zich de laatste jaren, vooral onder invloed van het maatschappelijke debat, in een snel groeiende belangstelling verheugen. In het bijzonder komt dit thema aan de orde in de politieke en sociaal-culturele discussie rond vraagstukken als integratie, de multiculturele samenleving en de vermeende botsing van beschavingen. De vele uitlatingen en opinies die in dit verband worden geventileerd, getuigen echter niet altijd van een even zorgvuldig begrip van de historische context en betekenis van het spanningsveld tussen Verlichting en religie. Dat de relatie tussen religie en Verlichting op zeer uiteenlopende manieren gestalte kreeg, wordt wel eens uit het oog verloren. In Een veelzijdige verstandhouding beogen de auteurs licht te werpen op de veelzijdige wijze waarop religie en Verlichting zich tot elkaar konden verhouden.

 • Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen./ K. W. J. M. Bossaers

  Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen./ K. W. J. M. Bossaers

   17/3/18. De achttiende-eeuwse regenten zijn in het verleden vaak afgeschilderd als bepruikte nietsnutten die zich slechts inspanden voor hun eigen belang, waardoor de Republiek, na de glorieuze Gouden Eeuw afgleed naar een tweederangs mogendheid. Recent historisch onderzoek heeft reeds aangetoond dat dit beeld onjuist is. Het huidige beeld van de achttiende-eeuwse regent is met name door een drietal proefschriften van Utrechtse onderzoekers over de Hollandse steden Leiden, Gouda en Hoorn ontstaan. Bossaers heeft onderzocht in hoeverre dit algemene beeld opgaat voor de andere stemhebbende steden van het Noorderkwartier, die veel kleiner in omvang waren dan de drie genoemde middelgrote steden. Bovendien was het Noorderkwartier in de achttiende eeuw in economisch opzicht in verval, hetgeen ook van invloed kan zijn geweest op de samenstelling van de stadsbesturen.

 • Archipenko / D. Karshan

  Archipenko / D. Karshan

   16/3/18. Alexander Porfyrovych Archipenko  May 30, 1887 – February 25, 1964) was a Ukrainian-born American avant-garde artist, sculptor, and graphic artist.

 • Opkomst van de beschaving

  Opkomst van de beschaving

   16/3/18. Aan de hand van vele archeologisch vondsten, grot- en rotsschilderingen willen de samenstellers van dit boek de ontwikkeling van de mensheid laten zien. Zij beschrijven hoe de mensheid zich vanuit Oost-Afrika heeft verspreid over de vijf werelddelen en onafhankelijk van elkaar een bijna gelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hoe de mensen geleidelijk hun nomadenbestaan hebben opgegeven om zich blijvend ergens te vestigen en in staat waren een hoog beschavingspeil te bereiken. Maar ook hoe, door invloeden van buiten zoals bijvoorbeeld klimatologische veranderingen, culturen voorgoed konden verdwijnen. Aan elk continent is een hoofdstuk gewijd, de leestekst is verdeeld over twee kolommen en is aangevuld met ingekaderde informatieve teksten over de beschreven periode. Het boek opent met een geillustreerde tijdbalk en is voorzien van fraaie, kleurrijke illustraties van archeologisch vondsten en kaarten en bevat een register. De overzichtelijke opzet en de prettige lesstijl maken dit boek voor een breed publiek toegankelijk.P. Brugmans-Peters

 • Shinkichi Tajiri / H. Bavelaar & E. Barents

  Shinkichi Tajiri / H. Bavelaar & E. Barents

   16/3/18. De kunstenaar stamt uit een zeer oud adellijk Japans geslacht. Hij werd geboren in de USA (1923), na de Tweede Wereldoorlog in Parijs opgeleid, door zeer bekende beeldend kunstenaars als Zadkine en Leger. Woont en werkt sinds 1956 in Nederland. Zijn invloed op de vernieuwingen in de beeldhouwkunst in ons land is enorm geweest. Zijn grote bekendheid kreeg hij in de jaren vijftig en zestig met zijn krijgers en andere puntig-agressieve en erotisch aandoende beelden van metaal (een voor die tijd nieuw materiaal voor de Nederlandse kunst). Het andere centrale thema (nu al weer sinds zo'n 20 jaar) is gelegen in zijn knopen: als metalen- of kunstofbuizen om elkaar heen geknoopt worden. Niet alleen in de zware materialen werkt hij, maar ook met en op papier. De goede beschrijvingen van Hestia Bavelaar over zijn beeldhouwkunstige werken en van Els Barents over zijn fotowerk vormen, met de vele goede foto's, een heel leer- en leeszaam boek. Afbeeldingen in zwart-wit, enkele in kleur. Verzorgde uitgave.

 • Primitivism In 20Th Century Art. / W. Rubin

  Primitivism In 20Th Century Art. / W. Rubin

   16/3/18. Looks at primitive art by the African and Oceanic cultures, and discusses its influence on Gauguin, Matisse, Picasso, Klee, Moore and various movements in modern art.

 • Schilders van Amsterdam / C. Denninger-Schreuder.

  Schilders van Amsterdam / C. Denninger-Schreuder.

   16/3/18. Als er één stad veelbezongen is, is het wel Amsterdam. De schilderachtigheid van het 'Venetië van het noorden werd in de negen tiende eeuw ontdekt door buitenlandse kunstenaars als Whistler, Monet en Liebermann die in het verval van de oude stad de grandeur ontdekten van eeuwen daarvoor. Hollandse schilders als Breitner en Israëls werden door het turbulente stadsleven - dat zich kenmerkte door afbraak, bouwwerkzaamheden, paardentrams en verlichte pleinen en straten - geïnspireerd tot nieuwe schildersmotieven, die leidden tot hun mooiste werk. Ook in de zeventiende eeuw, de Gouden Eeuw, bruiste het leven in Amsterdam. De stad was het centrum van de wereldhandel en de rijkdom van de kooplieden manifesteerde zich in de bouw van schitterende grachtenwoningen. Kooplieden en regenten gaven door hun opdrachten aan schilders de aanzet voor een nieuw thema in de schilderkunst: het stadsgezicht. Bekende schilders als jacob van Ruisdael en Mein Hobbema waagden zich aan het, nieuwe genre, maar de top werd gehaald door jan van der Heyden en de gebroeders Berckheyde. Hun fijn geschilderde, stemmingsvolle beelden van de markantste plekken in de stad dienden de schilders tot ver in de negentiende eeuw tot voorbeeld. Schilders van Amsterdam biedt een chronologisch overzicht van vier eeuwen Amsterdams stadsgezicht, van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw.

 • Engelen om ons heen / R. Martina

  Engelen om ons heen / R. Martina

   16/3/18. Engelen zijn hier om ons te helpen. Weinig mensen herkennen ze en nog minder mensen weten hoe ze gebruik kunnen maken van engelenenergie.In 'Engelen om ons heen' legt Roy Martina uit hoe je je bewust kunt zijn van engelen, hoe zij je kunnen helpen om troost te vinden, nooit meer alleen te zijn, vrede en liefde te ervaren, veiligheid te bieden en gelukkig te zijn.'Engelen om ons heen' leert je hoe je engelen kunt herkennen en om hun hulp kunt vragen. Op de CD staan meditaties waarmee je de engelen om je heen kunt ervaren en in staat wordt hun hulp in te roepen.Dit prachtige boek is INCLUSIEF meditatie cd ingesproken door Roy Martina.

 • Leren coachen / M. van Beek & I. Tijmes.

  Leren coachen / M. van Beek & I. Tijmes.

   16/3/18. Marinka van Beek en Ineke Tijmes geven al enkele jaren les aan beginnende coaches. Voor de lessen hebben zij verschillende literatuur gebruikt, maar ze konden geen specifieke onderwijsliteratuur vinden waarin de methodiek van coaching duidelijk en overzichtelijk beschreven stond. Daarom schreven zij het methodiekboek Leren coachen. In het boek worden drie soorten coaching uitgewerkt, namelijk functiegerichte coaching, vooral gericht op het leren van het vak, procesgerichte coaching, waarbij het gaat om de persoonlijke ontwikkeling in het werk, en contextgerichte coaching, waar het zoeken naar nieuwe perspectieven en het omgaan met veranderingen in het werk en/of organisatie centraal staan. De auteurs beschrijven aan de hand van een model alle stappen in het coachingsproces. Het model structureert dit proces en geeft houvast bij het methodisch werken.

 • Jong blijven met tai chi. / Master Lam Kam Chuen

  Jong blijven met tai chi. / Master Lam Kam Chuen

   15/3/18.Tai Chi versterkt je lichaam en verkwikt je geest. Deze eeuwenoude Chinese methode wordt overal te wereld beoefend en wint nog steeds aan populariteit. In jong blijven met Tai Chi presenteert master Lam Kam Chuen, auteur van onder andere: Tai Chi zonder geheimen en Da Cheng Chuan: oefeningen voor het vergroten van de innerlijke kracht een stap voor stap programma dat voor iedereen te volgen is, ongeacht leeftijd of lichamelijke conditie.

 • Montsegur / B. Moerland

  Montsegur / B. Moerland

   15/3/18. In 1244 viel Montségur, de laatst overgebleven burcht van de katharen. De katharen behoorden tot de gnostieke tak van het christendom. De gnostiek vormde vanaf de eerste eeuwen een wezenlijk bestanddeel van het christendom. Maar vanaf die eerste eeuwen zijn de gnostici bestreden door de aanhangers van het christendom zoals wij dat kennen. Met de val van Montségur is die gnostieke tak voorgoed uit onze cultuur verdwenen. Het christendom zoals het nu bestaat, zowel katholiek als protestant, is het gelijk van de overwinnaars van Montségur.In dit boek beschrijft de filosoof Bram Moerland niet alleen de strijd tegen de katharen, zoals die in Zuid-Frankrijk woedde, hij plaatst die ook in een historisch perspectief. Bovendien gaat hij uitvoerig in op de gnostieke leer. Het blijkt dat velen in onze tijd juist in de oude christelijke gnostiek nieuwe inspiratie vinden.Naast de historische feiten beschrijft Bram Moerland zijn eigen ontdekkingstocht van de gnostiek en het katharisme. Hij tekent ons daarbij een verrassende en soms schokkende visie op de ontstaansgeschiedenis van het christendom tot de val van Montségur.

 • Vind je bron. / H. Kunneman

  Vind je bron. / H. Kunneman

   15/3/18.  In zijn lessen aan de conservatoria van Amsterdam en Inholland verweeft Hans Kunneman allerlei meditatievormen: "Daarbij merkte ik dat mijn studenten niet alleen op muzikaal gebied, maar juist ook in het algemeen meer creativiteit en inspiratie ondervonden." Het meditatief luisteren, de basistechniek die hij daarbij gebruikt, beschrijft hij in Vind je bron. "Inspiratie betekent letterlijk influistering. Het is een zacht, subtiel signaal, dat alleen tot ons doordringt als we ons er bewust voor openstellen. Deze gerichte aandacht kun je ook meditatief luisteren noemen." De oefeningen en muziek op de cd helpen je om deze techniek, waarmee je je eigen bron van inspiratie kunt aanboren, in de vingers te krijgen.

 • Jezelf en anderen helen met de Silva-methode / J. Silva & R. B. Stone

  Jezelf en anderen helen met de Silva-methode / J. Silva & R. B. Stone

   15/3/18. José Silva en zijn succesvolle Sitva Mind Control Methode zijn in. 'middels geen onbekenden meer in Nederland. Met op zich heel simpele oefeningen leren we het zogenaamde alfaniveau te bereiken, de toestand waarbij de hersenen hoofdzakelijk alfagolven uitzenden en waarin een volledige ontspanning optreedt. Eenmaal aangekomen op alfaniveau kunnen we ons een bepaalde gewenste toestand voorstellen. Op deze, wijze kunnen we heel bewust de kwaliteit van ons leven beïnvloeden. In dit boek wordt de hier beschreven techniek vooral gebruikt voor de verbetering van onze gezondheid, ons geestelijk en lichamelijk welbevinden. Door naar het alfaniveau te gaan kunnen we één genezingsproces op gang brengen. Silva, geeft een aantal treffende voorbeelden van gevallen waarin met alfatraining echt 'wonderen' werden verricht.

 • De stilte / E. Tolle

  De stilte / E. Tolle

   15/3/18. Eckhart Tolle laat ons zien hoe we rust en onze ware aard kunnen vinden in innerlijke stilte. De kern van zijn boodschap is eenvoudig te begrijpen: als we contact maken met de stilte in ons, laten we ons actieve denken en onze rumoerige emoties achter ons en ontdekken we grote diepten van blijvende vrede, tevredenheid en sereniteit. Sprekende teksten uit De stilte spreekt sieren deze set prachtige kaarten. Elke kaart biedt spirituele leiding en je kunt de doos als standaard gebruiken voor gerichte contemplatie.

 • Het signalenboek (deel 4) / C. Beerlandt.

  Het signalenboek (deel 4) / C. Beerlandt.

   14/3/18. De reeks Signalenboeken kan beschouwd worden als een vervolg op De Sleutel tot Zelf-Bevrijding, het eerste, welbekende werk van Christiane Beerlandt, dat ondertussen is vertaald in diverse wereldtalen. Deze Vlaamse levensfilosoof (1955) maakt gebruik van haar bijzondere vermogens om de diepstliggende betekenis (energetisch, emotioneel, psychologisch...) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen. Het "waarom" verklaard. Terwijl De Sleutel tot Zelf-Bevrijding de diepere oorsprong van ongeveer 1100 ziekten beschrijft, spreidt de inhoud van de Signalenboeken zich uit over een zeer breed terrein van gebeurtenissen, feiten, ziekten, psychische toestanden, enz. ...

 • Het signalenboek (deel 3) / C. Beerlandt.

  Het signalenboek (deel 3) / C. Beerlandt.

   14/3/18. De reeks Signalenboeken kan beschouwd worden als een vervolg op De Sleutel tot Zelf-Bevrijding, het eerste, welbekende werk van Christiane Beerlandt, dat ondertussen is vertaald in diverse wereldtalen. Deze Vlaamse levensfilosoof (1955) maakt gebruik van haar bijzondere vermogens om de diepstliggende betekenis (energetisch, emotioneel, psychologisch...) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen. Het "waarom" verklaard. Terwijl De Sleutel tot Zelf-Bevrijding de diepere oorsprong van ongeveer 1100 ziekten beschrijft, spreidt de inhoud van de Signalenboeken zich uit over een zeer breed terrein van gebeurtenissen, feiten, ziekten, psychische toestanden, enz. ...

 • Hollandia 85 jaar volharding / W. Vingerhoed

  Hollandia 85 jaar volharding / W. Vingerhoed

   14/3/18. Jubileumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van voetbalvereniging Hollandia 1898-1983.

 • Een cursus in wonderen

  Een cursus in wonderen

   14/3/18.Een cursus in wonderen is wereldwijd voor miljoenen mensen hun levensboek. Grote spirituele leiders als Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Marianne Willamson verwijzen allemaal naar de cursus als hun belangrijkste inspiratiebron. Een cursus in wonderen is de uitwerking van het manuscript dat psychologe Helen Schucman schreef, waarin alle tekst is opgenomen die zij gedicteerd kreeg van een innerlijke stem. Centrale thema's zijn liefde, vergeving en niet-oordelen. Wie aan de Cursus begint zal onder de indruk raken van de inhoud, het vanzelfsprekende gezag en de indrukwekkende toon van de woorden. Dit boek stelt ons ego voor radicale keuzes: kiezen we voor illusie of waarheid, angst of liefde, willen we gelijk of willen we geluk? Deze nieuwe uitgave bevat naast het Tekstboek (dat het denksysteem uiteenzet), het Werkboek (met 365 lessen) en het Handboek voor leraren (dat nog eens de belangrijkste principes kort samenvat) ook de in de oorspronkelijke uitgave niet opgenomen Aanvullingen. Dit is een specifieke toepassing van de principes van de Cursus ten aanzien van psychotherapie en gebed. Het geheel is opgezet als een zelfstudieprogramma.

 • Archaeologia Mediaevalis 35 / C. Laleman G. Vermeiren

  Archaeologia Mediaevalis 35 / C. Laleman G. Vermeiren

   13/3/18. Archeologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de drie Belgische gewesten en de aangrenzende gebieden.

 • De eenling / Westerling

  De eenling / Westerling

   13/3/18. Huidige situatie Uruzgan, Afghanistan. Vergelijk hoe kapitein Raymond Westerling 60 jaar geleden zijn anti-guerilla strijd voerde. Met een selecte groep speciaal getrainde commando's had hij meer succes dan een grote conventionele strijdmacht. Leven als de lokale bevolking, en tussen de lokale bevolking. Door het winnen van hearts and minds, door een bijzonder verfijnd inlichtingenapparaat, en door een keihard en consequent gevoel voor recht verdiende hij het respect van de bevolking en verdreef zo de tegenstander. Ook wordt fijntjes geschetst hoe de politiek ook toen al roomser was dan de paus, en waar nodig integere en loyale militairen als zondebok gebruikte.

 • De verre oorlog. / N. Beets

  De verre oorlog. / N. Beets

   13/3/18. De Nederlanders die in het vooroorlogse Nederlands-Indie werkten ondervonden een dramatische breuk in hun levensloop toen Japan begin 1942 Ned.-Indie bezette. Na de Japanse nederlaag in augustus 1945 werden ze geconfronteerd met de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, die hen opnieuw ontwortelde en vrijwel allen omstreeks 1950 deed repatrieren naar Nederland. De auteur, hoogleraar psychologie, behoorde zelf tot deze groep. Hij wil de invloed van deze dramatische gebeurtenissen op de gemiddelde burger nagaan. Hiertoe interviewde hij 140 ex-krijgsgevangenen. Aangevuld met historische, sociologische en psychologische gegevens en analyses ontstaat, zonder vakjargon, een overtuigend, boeiend en helder beeld van de levensloop, ontberingen en veerkracht van een groep toevallig zwaar bezochte Nederlanders. In Nederland is deze groep vaak "vergeten"; Beets beoogt met zijn boek tevens de groep "eerherstel" te verschaffen.(NBD|Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze)

 • Werkers aan de Burma-spoorweg / H. L. Leffelaar & E. van Witsen

  Werkers aan de Burma-spoorweg / H. L. Leffelaar & E. van Witsen

   13/3/18. De beruchte Burmaspoorlijn in Thailand en Birma werd van juni 1942 tot oktober 1943 aangelegd om het Japanse leger te steunen in de geplande campagne tegen Brits-Indie. De erbarmelijke omstandigheden leidden tot de dood van 15.000 geallieerden en vrijwel alle werkers uit de regio. De in 1980 overleden journalist Leffelaar had een grote massa materiaal verzameld voor dit boek, dat werd voltooid door Van Witsen. Het beschrijft de achtergronden van de Japanse agressie, de planning en aanleg van de baan en het lot van de arbeiders tot na de capitulatie van Japan. Helaas is de systematiek van het boek nogal chaotisch en veroorlooft Van Witsen zich nogal eens onnodige persoonlijke uitweidingen. Dit doet aan de waarde van een niet eerder verschenen overzichtwerk over dit onderwerp nogal af. Niettemin is het door de talloze opgenomen aangrijpende ooggetuigenverslagen en de tientallen afbeeldingen een belangwekkend boek.(NBD|Biblion recensie, Dr. H.A. Poeze)

 • Het gedroomde rijk / P. Hopkirk

  Het gedroomde rijk / P. Hopkirk

   13/3/18. De politieke intriges van Engeland, Rusland en China na 1917 in Chinees en Russisch Turkestan.

 • 40 jaar het ST. Nicolaas lyceum. / Pater H. Van Beurden o.a.

  40 jaar het ST. Nicolaas lyceum. / Pater H. Van Beurden o.a.

   12/3/18. Het Sint-Nicolaaslyceum (SNL) is een katholieke middelbare school aan de Prinses Irenestraat in Amsterdam-Zuid, voor leerlingen die het havo-, atheneum- of gymnasiumniveau volgen.

 • De molens van Zeeland / M. van Hoogstraten

  De molens van Zeeland / M. van Hoogstraten

   12/3/18. De molens van Zeeland in beeld met hun technische gegevens en andere informatie. Achter in het boek een uitklapkaart waarop de plaatsen van de molens zijn aangegeven.

 • Moeten we vaker doen / Peter van Straaten

  Moeten we vaker doen / Peter van Straaten

   12/3/18. Deze bundel erotische cartoons is een uitgebreide herdruk van 'Schande' uit 2013*. Peter van Straaten (1935-2016) was een veelzijdig dubbeltalent. Strips, politieke prenten, het feuilleton 'Agnes' en vooral veel cartoons verschenen van zijn hand. Als chroniqueur van het dagelijks leven had hij een scherp oog voor het menselijk tekort. Ook in zijn erotische cartoons is dat duidelijk zichtbaar. In de vorige bundels 'Aanstoot' (1984), 'Nastoot' (1987) en 'Lust' (2006) zijn de cartoons explicieter en zonder tekst. Deze uitgave oogt onschuldiger en moet het qua humor ook hebben van de onderschriften. Meesterlijke tekeningen die stuk voor stuk goed zijn voor een bevrijdende (glim)lach.

 • Holland / W. P. F. van Deventer

  Holland / W. P. F. van Deventer

   12/3/18. Met veel prachtige sepia foto,s van het leven in Holland rond 1933.

 • Groei en bloei van de geschiedenis van Andijk / P. Kistemaker

  Groei en bloei van de geschiedenis van Andijk / P. Kistemaker

   11/3/18. Dit boek is een monument voor de heer Kistemaker, die die zich heeft ingezet voor de geschiedenis van West-Friesland.

 • Blokker in oude ansichten. Deel 2. / J. J. v.d.Gulik

  Blokker in oude ansichten. Deel 2. / J. J. v.d.Gulik

   11/3/18. Geill. met 38 foto's en afb naar oude ansichtkaarten met inleiding en omschrijving in Zwart/Wit.

 • Prana voeding / A. Kamper.

  Prana voeding / A. Kamper.

   10/3/18. Sommige voedings- en levensmiddelen ondersteunen je spirituele ontwikkeling doordat ze door hun energetische gesteldheid je trilling verhogen. Andere voedingsmiddelen werken deze ontwikkeling juist tegen door de energie die ze in zich dragen. In dit boek beschrijft Angela Kämper het effect van voedingsmiddelen, vooral op het fijnstoffelijke gebied.

 • Alchemie en spirituele transformatie / C. Gilchrist

  Alchemie en spirituele transformatie / C. Gilchrist

   10/3/18. De weg van individuele zelfontplooiïng wordt geschetst in termen van de alchemie en de hermetica.

 • Wat je niet verteld wordt over vaccinaties. / A. Bleeker.

  Wat je niet verteld wordt over vaccinaties. / A. Bleeker.

   10/3/18. Hoe kunnen overheidsfunctionarissen zo eenvoudig besluiten nemen over onze lichamen en de lichamen van onze kinderen?Dat is wat de auteur van het boek Vaccinaties bezig hield en nog steeds houdt.Door zelf op onderzoek uit te gaan - voornamelijk via Internet - kwam Anneke Bleekererachter dat niet alles wordt verteld door de autoriteiten. Vele wereldwijde wetenschappelijke onderzoeken worden weggehouden van het grote publiek of worden zelfs belachelijk gemaakt.De ingrediënten van de huidige vaccinaties zijn de laatste jaren drastisch veranderd, hetgeen ook niet aan de grote klok wordt gehangen.De farmaceutische industrie maakt zelfs afspraken met overheden waardoor - indien er bijwerkingen optreden bij gevaccineerden - de slachtoffers geen juridische claims kunnen indienen.Er worden ziekten verzonnen om te kunnen vaccineren: de farmaceutische industrie groeit explosief.

 • Bioenergieveld van de mens / K. Klink

  Bioenergieveld van de mens / K. Klink

   10/3/18. Wij zijn energie,iedere cel schwingt,ze zend en ontvangt frequenties. De kwantenfysika heeft duidelijk gemaakt dat het universum als een hologram is opgebouwd en dat alles met elkaar verbonden is.

 • Anastasia De zoemende ceder / V. Megre

  Anastasia De zoemende ceder / V. Megre

   10/3/18. De nuchtere Russische zakenman Vladimir Megre ontmoet op een reis met zijn koopvaardijschip over de rivier de Ob twee oude mannen. Zij willen zijn bemanning lenen om een zoemende Siberische ceder - vermaard om zijn heilzame werking - te oogsten, Megre gaat niet in op het dringende verzoek en zet zijn reis voort. Het voorval laat hem echter niet los, en een jaar later keert hij terug naar de plek van ontmoeting. Ditmaal zijn daar niet de beide mannen, maar ontmoet hij hun kleindochter, Anastasia. Het is het begin van een bijzondere relatie met een vrouw die - zonder huis - in volstrekte harmonie met haar omgeving in de taiga woont, nooit naar school is geweest en niettemin op de hoogte is van de gebeurtenissen in de wereld en de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Anastasia heeft niet alleen een visie voor de aarde en de mensheid, ze lééft die visie, en in dit eerste boek van deze serie maakt ze Megre deelgenoot.

 • Legenden van de oorlog van de grote scheuring.

  Legenden van de oorlog van de grote scheuring.

   10/3/18. In een fantasy-wereld raakt een zakkenroller opnieuw in de problemen nadat hij naar het platteland is gevlucht.

 • Heerlijk Schagen / H. Th. M. Lambooij o.a.

  Heerlijk Schagen / H. Th. M. Lambooij o.a.

   9/3/18. De titel Heerlijk Schagen roept herinneringen op aan aan het slot en de Heren van Schagen en is tegelijk een knipoog naar ieder die Schagen  een gezellige plaats vindt.

 • Koude voorgerechten / Eurodelices

  Koude voorgerechten / Eurodelices

   9/3/18. De in Eurodélices -Koude voorgerechten-verzamelde recepten noden niet alleen tot nadoen, maar inspireren ook tot eigen creativiteit. Door de gedetailleerde afbeeldingen die de opeenvolgende handelingen laten zien, de nauwkeurige instructies en de waardevolle achtergrondinformatie bij de gerechten en hun ingrediënten en bereidingsmethoden zal menigeen al snel zelf een enthousiaste meesterkok worden.

 • Even buiten kijken / P. Kouwenhoven

  Even buiten kijken / P. Kouwenhoven

   9/3/18. In dit natuurdagboekje is een bonte verzameling wetenswaardigheden bijeengebracht over bloemen,planten en dieren in uw directe omgeving.

 • Gebak mag..van Monignac / T.Ordelman.

  Gebak mag..van Monignac / T.Ordelman.

   8/3/18. Gebak mag, dat klink goed! Want we hebben allemaal we eens zin in een koekje. Voor lekkerbekken die gezond willen leven en op gewicht willen blijven is dit boek een uitkomst.

 • Contrasten / M. pontier

  Contrasten / M. pontier

   8/3/18. Glasobjecten met nieuwe technieken en matrialen.

 • Silva Methode

  Silva Methode

   7/3/18. De originele Alfatraining volgens de Silva Methode.

 • Salades van Montignac / F. van Arkel

  Salades van Montignac / F. van Arkel

   7/3/18. De schrijfster geeft in deze uitgave een honderdtal saladerecepten ingedeeld volgens de methode Montignac.De salades zijn ingedeeld naar de vier seizoenen, apart vermeld staan barbecue, picknick en/of buffetsalades, sausen, dressings en vinaigrettes. Per bladzijde een recept. Aangeduid wordt hoe de salade te gebruiken (als hoofd- voor- of bijgerecht) en voor welke fase en type maaltijd (Montignacmethode) deze geschikt is. De type salades varieren van eenvoudig voor-, bij- of lunchgerechten, volledige maaltijdsalades, waaronder vegetarische, koude en lauwwarme, zoete en hartige.

 • De probiotica-revolutie / G. B. Huffnagle

  De probiotica-revolutie / G. B. Huffnagle

   7/3/18.Steeds meer mensen kampen met aandoeningen als ontstekingen, allergieën en schimmelinfecties. Om deze klachten te beteugelen worden er al snel zware middelen ingezet. Dat is te voorkomen. Probiotica verhogen de weerstand en verkleinen de kansen op vervelende kwalen. Ze helpen bij de helft van alle astma- en eczeempatiënten klachten te voorkomen. Ook baby's hebben minder kans op astma en eczeem als hun moeder in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding probiotica gebruikt. Een baanbrekend boek over veilige voedingssupplementen, de verbazende werking van yoghurt en een duidelijke uitleg over probiotica en de effecten ervan. Helder uitgelegd en wetenschappelijk onderbouwd. Met lekkere, gezonde recepten.

 • Gods namen jouw gebed. / A. Spangler.

  Gods namen jouw gebed. / A. Spangler.

   7/3/18. God wordt in de Bijbel bij allerlei namen genoemd. Door zijn namen laat God zien wie Hij is: de Creator, de Eeuwige, de God die mij ziet, de God die geneest, de Heer mijn Rots, de Heer mijn Herder … In dit unieke dagboek ontdek je aan de hand van Gods namen vele facetten van zijn persoonlijkheid. Zo leer je Gods karakter, zijn liefde en zijn trouw steeds beter kennen. Iedere week wordt één naam behandeld: - De maandag geeft een uitleg van de Hebreeuwse naam.- Op dinsdag, woensdag en donderdag worden bijbelgedeeltes behandeld waarin de naam van God gebruikt wordt. Deze kun je gebruiken als springplank voor je eigen gebed.- De vrijdag legt een verband tussen Gods naam en zijn beloftes in de Bijbel.

 • Vlees, wild en gevogelte. / Eurodelices

  Vlees, wild en gevogelte. / Eurodelices

   7/3/18. Met zijn meer dan 150 recepten voor vlees, wild en gevogelte, is dit boek een ontdekkingsreis door het culinaire Europa en brengt het uitgelezen specialiteiten van bekroonde topkoks in uw eigen keuken. Niet minder dan 94 chef-koks van gerenommeerde toprestaurants uit 14 landen tekenen voor deze bijzondere verzameling recepten.In de reeks Eurodélices ontvouwt zich een fascinerend panorama van de gastronomische cultuur van de Oude Wereld, waaronder ook de heerlijkste Europese recepten voor vlees, wild en gevogelte. Of het nu lamsfilet in een kruidenjasje, reerug met truffel, of gevuld mesthoen op Baskische wijze betreft, onder de recepten uit Italië, Frankrijk, de Benelux, Spanje, Zwitserland, Engeland, Scandinavië, Griekenland, Portugal en Duitsland zal iedereen wat van zijn gading kunnen vinden - licht verteerbaar, meer of minder gekruid, hartig, of echte winterkost.De in Eurodélices - VLEES, WILD & GEVOGELTE verzamelde recepten noden niet alleen tot nadoen, maar inspireren ook tot eigen creativiteit. Door de gedetailleerde afbeeldingen die de opeenvolgende handelingen laten zien, de nauwkeurige instructies en de waardevolle achtergrondinformatie bij de gerechten en hun ingrediënten en bereidingsmethoden zal menigeen al snel zelf een enthousiaste meesterkok worden.

/
Toont 401 tot 500 (van 5454 produkten)