Nieuwe artikelen

/
Toont 5201 tot 5300 (van 5539 produkten)
 • Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas

  Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas

   Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas behelzende eene beschrijving beknopte beschrijving van de Gronden der Astronomij; de aart, eigenschappen en beweeging der Hemelsche Ligchaamen, Zon, Maan en Sterren. Van het geheele Aardrijk, en deszelfs Gewesten, Rijken, Steden en Rivieren. Van Europa, en deszelfs bijzondere Rijken en Staaten; hunne Ligging, Grootheid, Landsgesteltenisse en Producten. Het Karakter der bijzondere Natien, hunne Koophandel, Manufactuuren, Maaten en Gewigten, Wissel en Munten, Geschiedenissen en Godsdienst, Regeeringswijze, Geleerdheid, Uitvindingen enz. -- Bevat 50 kaarten in kleur.

 • New York / L. Ligtenberg

  New York / L. Ligtenberg

    New York! In deze reisgids vindt u alles wat u elders niet kunt vinden. In deze gids geen openingstijden van musea, prijzen van hotels of waar u een metrokaartje koopt. Want de voorbereiding op een reis is zo vele meer dan het vergaren van praktische informatie. Lucas Ligtenberg kent New York als geen ander en weet dat de stad de wereld in het klein is én het centrum ervan. In die metropool leidt hij de lezer rond. Het is vooral een tocht door de geschiedenis en langs de mensen die de stad hebben gemaakt. Hoogtepunten en dieptepunten, winnaars en verliezers, steenrijk en straatarm. Over Subways en potholes, blt's en deli's, yellow cabs en Black Monday, ticker tape en gridlock. Chrysler en Greeley, Potok en Pulitzer, Roth en Rockefeller, Macy's en Mumford. Van het Nederlandse begin in het dorp Nieuw Amsterdam naar Harlem, Greenwich Village en Hell's Kitchen, Kleindeutschland en Little Italy, Lafayette en Queens, Chinatown en Little Haiti, Alphabet City en de United Nations, en tientallen etnische enclaves.

 • Natuur en volk van de stille zuidzee / N. Jacques

  Natuur en volk van de stille zuidzee / N. Jacques

   Amsterdam, Querido 1924 (eerste druk), gebonden in linnen,vertaald door A. van Nahuys, met ingeplakte zwart/wit foto's.

 • Moskeeen / R. Grover

  Moskeeen / R. Grover

    De geschiedenis van de grote moskeeën in de wereld is onlosmakelijk verbonden met die van de verbreiding van de islam. Tegen de achtergrond van de opkomst en ondergang van de belangrijkste islamitische dynastieën neemt dit boek de lezer mee op een fascinerende reis naar oude landen, waar enkele van de grootste architectonische wonderen uit de geschiedenis zijn gecreëerd. Moskeeën volgt min of meer chronologisch de ontwikkeling van de moskee in een groot aantal landen en gebieden over de hele wereld tot en met het heden. De architectonische details van de moskeeën wordt toegelicht met tal van tekeningen en kleurenfoto's.

 • Mosalect : bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur

  Mosalect : bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur

    In dit boekwerk uit 1976 staat een aantal prozastukken, geschreven door Kerkraadse en andere Limburgse auteurs. Het boek is een jubileum uitgave van Stichting Veldeke. Het is uitgegeven door Boosten en Stols B.V. te Maastricht. De redactieleden zijn: Max de Bruin, Eugène Coehorst, Paul van der Goor, Jan Notten en Lou Spronck. Medewerking wordt verleend door Coen Eggen.

 • Mijn Zeeland / K. Slager

  Mijn Zeeland / K. Slager

    In dit persoonlijke woordenboek heeft Kees Slager al zijn liefde voor, maar ook zijn kritiek op zijn geboorteland Zeeland en zijn mede-Zeeuwen samengebald. Het bevat zoektochten naar de ziel van de oorspronkelijke bewoners van de cluster eilanden tussen Holland en Vlaanderen, lofliederen op het landschap, maar ook requisitoirs tegen hen die het gedachteloos vernielden. Flarden jeugdherinneringen worden afgewisseld met actuele reportages, anekdotes en bespiegelingen.lt;brgt;In een bonte stoet passeren honderd onderwerpen, vari nd van aardappelen tot zondagsrust, van Quade Saterdach tot imagocampagne, van greppel tot vazze, van de mooiste dichtregels tot het mooiste dorpsplein.lt;brgt;Kees Slager (1938) werkte als journalist voor Het Vrije Volk, de VARA en VPRO. Hij publiceerde een aantal boeken gebaseerd op orale geschiedenis, zoals over het leven van landarbeiders en over Zeeuwse vrouwen.

 • Metronome Illustre Fl. / L. Deutsch

  Metronome Illustre Fl. / L. Deutsch

  Metronome Illustre Fl. De foto's bij het boek Metronome over de geschiedenis van Parijs aan de hand van zijn metrostations. 2010. 

 • Met de kinderdijk naar Java 1884/1886 / C. J. Jaski

  Met de kinderdijk naar Java 1884/1886 / C. J. Jaski

   Kort maar levendig verslag van een stuurmansleerling over diens reis per zeilschip naar Indie en terug gedurende het eind van de vorige eeuw. De auteur -die de traditie van zijn familie als zeevarende en als schrijver voortzet- geeft een betrouwbaar beeld van het leven aan boord van een dergelijk zeilschip. Het eigenlijke verhaal, dat slechts 23 bladzijden telt, is aangevuld met informatie over het desbetreffende schip 'Kinderdijk' en met biografische gegevens over de auteur en zijn voorouders met daarop betrekking hebbende oude foto's.

 • Merkwaardige kastelen in Nederland

  Merkwaardige kastelen in Nederland

  Van oudsher was het zo dat een graaf of hertog van de keizer toestemming moest hebben om ergens opzijn gebied een kasteel te mogen bouwen. Maar hoe machtiger deze edelen zich voelden, des te mindervroegen ze iets aan de keizer. Ze handelden naar eigen inzicht, zodat ze feitelijk zelf op de troon vande keizer gingen zitten. Op hun beurt deden de vazallen van de graaf of de hertog weer net zo en alsze het kasteel eenmaal in bezit hadden, handelden ze vaak tegen de belangen van hun leenheer in enprobeerden er zelf beter van te worden Zij hadden dus maling aan boven hen staand gezag en gingenop hun beurt het volk in hun omgeving zwaar belasten en terroriseren. In de ongeveer duizend jaar dat kastelen nog een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer speelden waren een ongelofelijk aantal gruwelijke misdaden, oorlogen, belegeringen en verwoestingen het noodlottig gevolg. In dit boek wordt in kort bestek iets weergegeven van hetgeen voor en achter metersdikke muren heeft plaatsgevonden. 

 • Mekaron, amazone indianen / M. Pellanders

  Mekaron, amazone indianen / M. Pellanders

  Mekaron indianen in het amazonegbied.Paperback; 1992; Fragment Uitgeverij, met illustraties. 

 • Luchtfoto-archeologie in oosterlijk West-Friesland

  Luchtfoto-archeologie in oosterlijk West-Friesland

    Mogelijkheden en resultaten van archeologische Remote Sensing in een verdwijnend prehistorisch cultuurlandschap.

 • Lonely Planet Cities Book / Lonely Planet

  Lonely Planet Cities Book / Lonely Planet

    Cities represent civilization and human achievement: they are bubbling microcosms of virtues and vices, vanguards of technology and creative pursuits, incubators of traditions and melting-pots of diversity.

 • Leven in Frankrijk / T. Conran

  Leven in Frankrijk / T. Conran

  Frankrijk heeft me altijd geinspireerd,zowel bij mijn werk als ontwerper,als bij de ontwikkeling van de habitatwinkels.Fotoboek van Terence Conran . 

 • Leer mij ze kennen..de Limburgers / F. Van Oldenburg Ermke

  Leer mij ze kennen..de Limburgers / F. Van Oldenburg Ermke

    De Limburgers zijn een vrolijk volkje, vanuit het noorden gezien tenminste. Ze kunnen beter 'meedoen', weten nog wat een feest is, beschouwen hun vrije tijd als het belangrijkste deel van hun leven, vatten hun werk zo genoegelijk op als het gaat en eten vier keer per dag als ze de kans krijgen. Hun historie is zo bont als hun carnaval. En onderling verschillen ze meer dan de mensen uit binnen- en buitenland die als toeristen of vrienden hun gast zijn.

 • Koog aan de Zaan toen en nu

  Koog aan de Zaan toen en nu

  De voormalige gemeente Koog aan de Zaan, nu een deel van Zaanstad. zou een fraai openluchtmuseum zijn. ingeval de wegsloot niet was gedempt en vele bouwkundige ingrepen niet zoudcn zijn geschied. Dat geldt ook voor het buurdorp Zaandijk.Koog (we zullen ons nu maar tot die algemeen gebruikelijke naam beperken) zou onbegaanbaar zijn geworden voor het grote verkeer. Op de achterkant wat plekjes. 

 • Kleine Noord 17 Hoorn / W. Jeeninga

  Kleine Noord 17 Hoorn / W. Jeeninga

   Het boek Kleine Noord 17 bevat de volgende hoofdstukken: Het Kleine Noord, Beschrijving van het pand, Bewoners van het pand, Stamboom bewoners Kleine Noord 17, Gebruikte notariële akten, Verantwoording van de afbeeldingen. In het boek zijn historische foto's opgenomen, die een prachtig beeld geven van het Kleine Noord in vroegere tijden.

 • Kent u ze nog... de Axelaars / P.G. van den Bosse

  Kent u ze nog... de Axelaars / P.G. van den Bosse

   Kent u ze nog ... de Axelaars". Zo luidt de titel van dit boekwerkje, dat verschijnt in een door de Europese Bibliotheek uitgegeven serie van gelijke strekking. De foto's, die enerzijds afkomstig zijn uit het gemeentearchief en anderzijds welwillend zijn afgestaan door particulieren, tonen beelden uit een vrij recent verleden, te weten de periode vanaf de eeuwwisseling tot de tweede wereldoorlog.

 • Kent u ze nog ... de Andijkers. / P. Kistemaker

  Kent u ze nog ... de Andijkers. / P. Kistemaker

   Kent U ze nog? Nee, U zult ze niet allemaal kennen, Andijk is zo'n langgerekt dorp dat oost en west elkaar slechts zelden ontmoeten. Maar zowel van oost als van west vindt U hier foto's, Andijk is zeer rijk aan verenigingen, Dr. C. D. Scheer, oud-Andijker, berekende reeds in 1935 dat alle inwoners van Andijk, van zuigeling tot grijsaard, ieder lid van drie verenigingen waren. Muziek, zang, toneel, sport, politiek, bedrijf en ambacht, alles is op Andijk ruim vertegenwoordigd. Naast die verenigingen :ajn er nog verscheidene kleinere clubs. We hebben van verschillende verenigingen foto's verzameld. Mogelijk is of was U van een of meer van deze verenigingen lid, in elk geval vindt U familieleden of bekenden. Bekijk ze maar eens goed, desnoods neemt U er een loupe bij als de figuurtjes soms wat erg klein zijn ... Behalve van de verenigingen verzamelden we foto's van enkele dorpstypen. Sommigen ervan heeft U beslist wel gekend ... ,,0 ja, die", zult U zeggen, "die heb ik best gekend, en die ook, welja, die kende immers iedereen! We wensen U een prettig weerzien!

 • De MAD gids voor geschiften gluurders / T. Koch

  De MAD gids voor geschiften gluurders / T. Koch

   De MAD gids voor geschiften gluurders.Herken je een neuroot ?1984.

 • De kunst van het zijde schilderen / S. Hahn

  De kunst van het zijde schilderen / S. Hahn

   De kunst van het zijde schilderen: technieken en voorbeelden. Cantecleer, 1988 - 135 pagina's.

 • Creatief met kruissteek nr; 5

  Creatief met kruissteek nr; 5

     Creatief met kruissteek nr; 5. een unieke collectie kruissteekontwerpen.

 • Contemperary Graphic Design. / C. & P. Fiell

  Contemperary Graphic Design. / C. & P. Fiell

     A compendium that showcases the extraordinary work of 100 of the world`s most progressive graphic designers.

 • Clowns om zelf te maken! / B. Martens

  Clowns om zelf te maken! / B. Martens

    Mijn werkwijze is niet erg moeilijk, omdat ik niet met verhoudingen of patronen werk maar alles met mijn poppenoog' doe. Als u kijkt naar de verhoudingen van het hoofd tot het lichaam (bij poppen 1:6, bij mij 1:4 en soms zelfs 1:3) of naar de handen die in alle gevallen te groot zijn, of naar de neus en de oren (ook geen kleintjes), dan ziet u dat er theoretisch niets van klopt. In de praktijk blijkt het allemaal wel mee te vallen. Sterker nog, het ziet er soms zelfs leuker uit omdat het zo anders is. Ik maak mijn figuren al sinds mensenheugenis op deze manier.De poppen wijken niet alleen qua uiterlijk af van de gangbare, ze zijn ook aanmerkelijk kleiner, namelijk tussen de 15 en 20 cm.

 • Citadel Miniatures

  Citadel Miniatures

    Citadel Miniatures Catalogue Section Two 2 Excellent Condition Games Workshop. 1991.

 • Cellini. The royal touch / E. M. McFalls

  Cellini. The royal touch / E. M. McFalls

    Cellini The Royal Touch - A guide To the Art of Street Magic.Ill.1997.

 • Cartoon workshop / S.M. Shon

  Cartoon workshop / S.M. Shon

   Cartoon Workshop" is a practical and informative journey through the process of creating cartoons.

 • Broderies Norvegiennes

  Broderies Norvegiennes

   Broderies Norvegiennes.1e serie (French language)1964.Paperback – 1964.Rug iets minder mooi.

 • Broches en amuletten / K. Feder

  Broches en amuletten / K. Feder

    Een paar stukjes band uit een laatje, wat kralen, pailletten en strassteentjes die over zijn van je vorige creaties, een beetje vilt, een paar lapjes stof in alle kleuren en een handjevol bij elkaar gesnuffelde knopen… zijn genoeg voor deze kleine objecten van geconcentreerde creativiteit. Met deze broches geef je een nieuwe gedaante aan je kleding, tassen, ceintuurs en, waarom ook niet, je hoeden en schoenen. Natuurlijk kun je ze ook, met trots op jezelf, cadeau geven aan je naasten.

 • Borduren / N. Hana 	 Borduren / N. Hana

  Borduren / N. Hana Borduren / N. Hana

   In dit boek veel technieken en voorbeelden om zelf aan de slag te gaan.

 • Boomgezichten / D. van Vlodorp

  Boomgezichten / D. van Vlodorp

    Ideeën voor het boetseren van boomstronken uit klei met menselijke gezichten.

 • Bloemen schilderen / J. Rodwell

  Bloemen schilderen / J. Rodwell

    Bloemen zijn een symbool van liefde en leven, frisheid en kracht. Bloemen schilderen is puur genieten. Ze vormen een enorm gevarieerd onderwerp dat deel uitmaakt van ons dagelijks leven, niet alleen in de tuin en op het platteland, maar ook in decoraties - denk maar aan stoffen, serviesgoed en advertenties. Bloemen zijn een onuitputtelijke inspiratiebron.

 • Bloemen in aquarel / E. Harden

  Bloemen in aquarel / E. Harden

    BLOEMEN IN AQUAREL is een handige, veelomvattende gids voor het schilderen van bloemen met aquarelverf. Meer dan 70 voorbeelden geven in detail weer hoe u de juiste kleuren mengt en de bloem zo natuurgetrouw mogelijk weergeeft.Naast een uitleg van eenvoudige aquareltechnieken, vindt u een overzicht van de verschillende bloemvormen - zoals klok-, trompet- en buisbloemen. Deze bloemvormen worden vervolgens per kleurgroep stuk voor stuk behandeld. Voor zowel de beginnende als de verder gevorderde schilder.

 • Beeldhouwen in steen / I. Toner

  Beeldhouwen in steen / I. Toner

   Beeldhouwen in steen. Het proces van de ruwe steen tot een afgewerkt beeld wordt in dit boek uitgebreid getoond. Niet alleen de techniek wordt grondig besproken en geïllustreerd met foto's en tekeningen, ook het ontwerpen en de vormgeving van een beeld komen aan de orde. Kortom: een praktisch boek, waarin ook de vele voorbeelden van beeldhouwwerken zullen inspireren om zelf aan de slag te gaan.

 • Basisboek patroontekenen / D. Bosgra

  Basisboek patroontekenen / D. Bosgra

    Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt het nemen van de maat, schaaltekenen, patronen voor het maken van bijvoorbeeld een basisrok, broeken, mantels, bovenstukjes, mouwinzet en kragen. In het tweede deel komen de variaties aan bod. Hierin wordt duidelijk uitgelegd wat voor 'sier'aanpassingen er mogelijk zijn: verbreden, versmallen, verlengen, verkorten enzovoort. Zo kan een basispatroon tot oneindig veel variaties vertekend worden en kunnen de veranderende modetrends op de voet worden gevolgd.

 • Babybreiboek / W. Stappers

  Babybreiboek / W. Stappers

    In dit boekje vind je allerlei leuk breiwerk voor baby's. Makkelijke truitjes in tricotsteek maar ook héél eenvoudig ajour en een paar simpele kabels. Stoere vestjes, kleurrijke truitjes en hier en daar een romantisch accent door toevoeging van gehaakte bloemetjes en randjes. In het boekje vind je truitjes in alle babymaten.

 • Automata & Mechanical Toys / M. Hillier

  Automata & Mechanical Toys / M. Hillier

    This is the first book to deal with the evolution of mechanical toys following on the history of automata from very early times. It covers the entire story, worldwide, introducing famous makers and historical characters as well as their inventions. The special emphasis is from the eighteenth century onwards, when the awakening of technological interest produced both frivolous and luxury toys to amuse people and the ingenious robot machines that eventually were to transform industry. For the interest of modern collectors who assemble private or museum displays the later chapters have facts on patents, factories, and types of output by which antique toys and automata may be identified.

 • Amsterdamse gevelstenen / P. van Leeuwen

  Amsterdamse gevelstenen / P. van Leeuwen

    De gevelsteen is in het grote Amsterdamse gezin nog steeds een stiefkind en het wordt hoog nodig tijd dat de stiefkinderen duidelijk ontgroeid raken.

 • Airbrush Works / C. M. Mette

  Airbrush Works / C. M. Mette

    Soft Cover. 95 pages with colour illustrations. Text in English, French and German. Fourteen international airbrush artists present examples of their work.  . Benedikt Taschen Berlin, Germany 1990, groot full-color fotoboek.

 • 101 Greatest magic secrets exposed / H. L. Becker

  101 Greatest magic secrets exposed / H. L. Becker

   From Houdini to Penn and Teller, the secrets of the world's greatest magicians are revealed by Becker, a.k.a. "The Great Kardeen." 100 photos & line drawings.

 • Jugendbyen Alesund / H. Grytten

  Jugendbyen Alesund / H. Grytten

  Norway 1997. The city of lesund in Norway is not only beautiful, but unique in its architectural heritage in that the town was completely rebuilt after a fire in 1904 in only a few years exclusively in art Art Nouveau, or Jugend style. The book shows not only the finished result from around 1907, but details with reference to the building plans, how much attention was paid to achieving a ÔnaturalÕ variety in building styles and expression. The result is truly impressive, as the town looks as though it evolved in a traditional, more piecemeal way. The town is also like a living sourcebook of the varieties of Art Nouveau details and forms culled from the rest of Europe. The excellent introductory essay points out with photographs the divergent strains of this style existing side by side in different countries of the continent, from Budapest to Paris. These were all recreated in lesund in 1907. 

 • Joure zo was het / P. Rigters van der Zee

  Joure zo was het / P. Rigters van der Zee

   Meren,vaarten en kanalen waren en zijn voor Friesland van grote betekenis. Ook voor Joure, gunstig gelegen aan de rand van het Friese merengebied.

 • Java / O. Luinenburg

  Java / O. Luinenburg

   Onze Zendingsvelden is de naam van een kleine reeks boeken die werd uitgegeven door de Boekhandel van de Zendingsstudie-Raad in Den Haag, de boekhandel en uitgeverij van het Zendingsbureau in Oegstgeest. De bedoeling was om de lezers te laten kennismaken met de landstreken, volken en culturen van de Nederlandse overzeese gebiedsdelen waar de protestante zending haar arbeidsveld had.Vanaf 1919 verscheen een aantal gebonden boeken van klein formaat (19 x 14 cm.), geïllustreerd met paginagrote foto's en voorzien van een losse kaart. Jaren later werden gecartonneerde plaatjesalbums uitgegeven onder dezelfde serienaam. De plaatjes bestonden voor het merendeel uit foto's, voor een kleiner deel uit tekeningen van Albert J. de Neef, die ook de omslagen en vignetten in de tekst verzorgde.

 • Indonesische tragedie / J. de Kadt

  Indonesische tragedie / J. de Kadt

  Het treurspel der gemiste kansen. 

 • Indie Blijft Onze Denkwereld. / A. P. de Graaff

  Indie Blijft Onze Denkwereld. / A. P. de Graaff

   In dit boek een keur aan verhalen uit de leefwereld van de militairen in Indië. Allemaal ervaringen uit de eerste hand. Naast korte en langere verhalen, gedichten, dagboekfragmenten en notities uit Indië zelf, deze keer ook een rapport over de Burma-Siam Spoorlijn, waar velen uit Indië terechtkwamen. Inclusief het diep ontroerende relaas over de echtgenoot van de bekende Zuster Else, de 'Engel van Bandoeng'. Ze was precies één dag met hem getrouwd toen hij werd opgeroepen en ze zag hem nooit weer.

 • Indianen van Noord-Amerika / N. Bancroft-Hunt

  Indianen van Noord-Amerika / N. Bancroft-Hunt

    Indianen van Noord Amerika beschrijft de verscheidenheid en het hoge beschavingsniveau van de levens van de eerste Amerikanen. Het vertelt over volkeren die leefden op een continent met zeer verschillende landschappen, van het ijzige noorden via het gematigde klimaat van de bossen tot de woestijnen van het westen. De economische structuren, godsdiensten, sociale verbanden en de geschiedenis van de belangrijke groepen en stammen komen aan de orde. Aan de hand van hun kunstnijverheid en omgeving worden de oereenkomsten en verschillen tussen deze Amerikaanse volkeren gedemonstreerd. Meer dan 130 foto's in kleur tonen het leven van de Indianen van Noord Amerika ten tijde van de eerste Europese kolonisten. De illustraties zijn afkomstig uit verzamelingen en musea uit Noord Amerika en Europa.

 • In Toscane / F. Mayes

  In Toscane / F. Mayes

    In dit schitterende gebonden boek voert Frances Mayes ons mee naar de heuvels van Toscane. Niet alleen in woord - zoals in haar levendige en succesvolle boeken Een huis in Toscane en Bella Toscane - maar ook in beeld. Frances Mayes bezoekt feesten en bekijkt prachtige, eeuwenoude pleinen, waar een gevoel van tijdloosheid je overvalt. Ze gaat naar markten, wijn- en olijfgaarden, en laat de lezer zo meegenieten van het adembenemende Toscaanse landschap. En vanzelfsprekend brengt ze veel tijd door in Toscaanse keukens. Door de vele prachtige kleurenfoto's, gemaakt door Bob Krist, kan de lezer nu zelf zien waar Mayes met zoveel passie over schrijft. De vijf delen van het boek laten elk een aspect van het Toscaanse leven zien:- La Piazza: het centrum van het Italiaanse dorpsleven. Met foto's van winkeltjes, markten, oude straatjes, haar vrienden en kennissen, en met fragmenten van gesprekken die Mayes opving, brengt ze op originele wijze haar stadje Cortona in beeld.

 • In een Warung aan de zuidzee / D. Vlasbloem

  In een Warung aan de zuidzee / D. Vlasbloem

  Indië. Verhalen spelen zich af in Indonesië. 

 • Ik zal zijn als as / S. Kunst

  Ik zal zijn als as / S. Kunst

   Verslag van ontmoetingen met honderden vrouwen in Afghanistan. De schrijfster ontdekt langzaamaan hoeveel rek er in de rigide leefregels van de Taliban zit, als gevolg van 'de omstandigheden' (armoede, honger, sociale hiërarchieën) en door de persoonlijkheid van vrouwen die nooit gedwee of bang zijn geworden. De reis van Kunst is een momentopname, ze is niet echt op zoek naar een toekomstperspectief. Duidelijk wordt wel dat Afghaanse vrouwen heel goed in staat zouden zijn hun eigen leven in de hand te nemen, als ze ooit de kans zouden krijgen. Vrij zakelijk, informatief en met oog voor menselijk detail geschreven.(Biblion recensie, Anneke van Ammelrooy.)

 • Ik stond erbij. / D. van der Meulen

  Ik stond erbij. / D. van der Meulen

  IK STOND ER BIJ. Het einde van ons koloniale rijk.Bosch & Keuning, Baarn. Paperback.foto's. Gelezen exemplaar.Iets geel.(ca.1965). 

 • Hutspot haring en wittebrood

  Hutspot haring en wittebrood

  Hutspot haring en wittebrood - tien eeuwen Leiden en de leienaars is een 13-delige tijdschriften serie over de geschiedenis van de stad Leiden. De Kler/Waanders.13 delen in band, en in prima staat.

 • Huizen van Brienen / C. A. van Swigchem

  Huizen van Brienen / C. A. van Swigchem

   Huize van Brienen, Herengracht 284 te Amsterdam is de zetel van de Vereniging Hendrick de Keyzer, de vereniging die zich inzet voor het behoud van oude gebouwen in Nederland.  1)Huize van Brienen. 2). Het deftige wonen. 3). Een rechte gevel. 4). Trapgevel en lijstgevel. 5). De gevel. 6). De geveldecoratie. 7). Asymmetrische plattegrond. 8). Barokke compositie. 9). De gang. 10). De voorkamer en de achterkamer. 11). Twee kamers en suite. 12). Het ornament. 13). De binnenplaats. 14). De zaal. 15). Diek Dalens en Antonie Elliger. 16). Gerard de Lairesse. 17). De hoekpijlers. 18). De vier seizoenen. 19). De opbouw van het landschap. 20). Het karakter van het landschap. 21). Roger de Piles. 22). De lusthuizen aan weerskanten van de schoorsteen. 23). De elementen. 24). De voorstellingen van het zolderstuk. 25). De betekenis van het zolderstuk. 26). Het schoorsteenstuk. 27). Hendrick de Keyser. 75 illustraties.

 • Huanuco Pampa / C. Morris

  Huanuco Pampa / C. Morris

  Huanuco Pampa: An Inca City and Its Hinterland. New Aspects of Antiquity; Hardcover: 181 pages. 1985. 

 • Hoort gij de donder niet ?? / D. van der Meulen

  Hoort gij de donder niet ?? / D. van der Meulen

   Hoort gij de donder niet?Persoonlijke herinneringen van het einde van de Hollandse tijd in Indië. Begin van het einde onzer gezagvoering in Indië. Een persoonlijke terugblik. Franeker, 1977., 365 pp., linnen met stofomslag.

 • Hoornse herinneringen / W. A. Braasem & H. O. J. Ruyter de Wildt

  Hoornse herinneringen / W. A. Braasem & H. O. J. Ruyter de Wildt

   Een beeld van Hoorn in de periode 1870 - 1920 aan de hand van een groot aantal impressies en korte beschrijvingen, gelardeerd met 121 oude foto s en advertenties uit plaatselijke bladen en met gedichten van Han G. Hoekstra en Klaas J. Dekker en met tekeningen van J.C. Kerkmeijer en Peter Dorleijn. met bibliografie en een alfabetisch overzicht van de opgenomen foto's.  Met de plattegrond van Hoorn ca. 1900.

 • Hoorn in zakformaat / L. Stilma

  Hoorn in zakformaat / L. Stilma

  1963 tweetallig Ned en Engels.Met zwart-wit foto,s Voor vreemdeling en stadsgenoot, voor wie zich hier komt vestigen en voor wie hier reeds lang woont is dit boekwerkje bestemd. 

 • Holland / H . van Amsterdam

  Holland / H . van Amsterdam

  De beste manier om Holland te leren kennen is een rondgang, zoals in dit boek, door de twaalf provincies. 5-talig ; Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans . 

 • Historische Atlas van de Zaanlanden / Prof. Dr. A. van Braam e.a

  Historische Atlas van de Zaanlanden / Prof. Dr. A. van Braam e.a

  Meijer Pers 1970, gebonden, stofomslag, 118 blz. groot form. stofomslag lichte slijtage aan de randen. Twintig eeuwen landschaps ontwikkeling. 

 • Het Westland/ H. van der Zande

  Het Westland/ H. van der Zande

   Het Westland. De tuin van Europa.Boekencentrum b.v 1979.Met afbeeldingen in zwart/wit en kleur.

 • Het veranderend gezicht van Noord-Holland

  Het veranderend gezicht van Noord-Holland

  Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.1976. Met box. 

 • Het Toppunt van Nederland / A. Struijs

  Het Toppunt van Nederland / A. Struijs

   Soms luchtig, dan weer diepgravend spit Het Toppunt van Nederland in de wereld van de archeologie, kunst, cultuur, architectuur, vaderlandse geschiedenis, natuur en techniek. Bekende en alledaagse dingen komen opeens in een heel verrassend licht te staan.

 • Het Statenlogement In Hoorn. / C. Boschma-Aarnoudse

  Het Statenlogement In Hoorn. / C. Boschma-Aarnoudse

  15/6/18. Het Statenlogement in Hoorn. dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters. (met bijdragen van H.J. Zantkuijl, E.F. Koldeweij, H.W. Saaltink, l. Hoogeveen, J. Buchner) Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus. 2001 

 • Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn / C. Boschma-Aarnoudse

  Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn / C. Boschma-Aarnoudse

  Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn : Den Oudtgeworden Mensch, die men in dit huis laat woonen. Hoorn, Bas Baltus, 1998 (eerste druk) Gebonden, 272 pp. 

 • Het orgel in de Zuider-of st. Pancraskerk te Enkhuizen / J. Jong

  Het orgel in de Zuider-of st. Pancraskerk te Enkhuizen / J. Jong

  Orgel in de Zuider- of St.Pancraskerk te Enkhuizen.Een uitgave van Restauratie Orgel Zuiderkerk, hardcover, geillustreerd, Enkhuizen, 1991. 

 • Het natte hart van Nederland. / E. Leijenaar

  Het natte hart van Nederland. / E. Leijenaar

    In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van de Zuiderzee en de stadjes aan de oever ervan vanaf de IJstijd tot heden op vlotte wijze beschreven. Aan de hand van allerlei boeiende verhalen en feitelijke informatie over onder meer opgravingen, flora en fauna, dijkbouw en landaanwinning, de Zuiderzeewerken, watersnoden, kalkbranderijen, visserij, scheepsbouw, walvisvaart, zeeslagen en plundertochten, krijgt de lezer inzicht in dit economisch eens zo belangrijke gebied. Het bevat uniek foto- en illustratiemateriaal.

 • Het Hart Van Nederland / M. Bosscher e.a

  Het Hart Van Nederland / M. Bosscher e.a

  Het Hart Van Nederland: Steden En Dorpen Rond De Zuiderzee. Beschrijft geschiedenis van de Nederlandse binnenzee van prehistorie tot heden. 

 • Het grote naderen

  Het grote naderen

  Het grote Naderen of De Nieuwe Poorten van Amsterdam.1986-1990. Gemeente Amsterdam.Werkgroep Openbare opdrachten. 

 • Het goddelijk gezicht van Indonesië / J. Fontein

  Het goddelijk gezicht van Indonesië / J. Fontein

  Meesterwerken der Beeldhouwkunst 700-1600. Dit boek brengt hoogtepunten bijeen van sculpturen in steen, brons, zilver en goud. Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling Het goddelijk gezicht van Indonesië, Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1992. 

 • Het eeuwige lied van de Amsterdamse haven / T. Heijdra

  Het eeuwige lied van de Amsterdamse haven / T. Heijdra

   Amsterdam en de haven zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Van het IJ vertrokken al vroeg grote zeilschepen naar verre werelddelen terwijl in het stoomvaarttijdperk oceaanreuzen de wereldzeeën bevoeren. De haven bracht niet alleen rijkdom maar zorgde ook voor contact met vreemde culturen. Door de haven is Amsterdam een welvarende stad van internationale allure geworden, een stad waar vreemdelingen en creatieve geesten zich thuis voelen. Een grote diversiteit aan schrijvers - van Vondel tot Jacques Brel; van Jan Mens tot Simon Vinkenoog - hebben de lof van de Amsterdamse haven gezongen. Dit boek geeft een overzicht van wat zij schreven over de oude havens in Oost en West, met een enkel uitstapje naar Noord.

 • Het Drentse esdorpenlandschap. / T. Spek.

  Het Drentse esdorpenlandschap. / T. Spek.

  Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie.Als nieuw.3 delen samen 200 euro.3e deel is paleogeografische kaart van Drenhe aan het einde van de vroege Middeleeuwen ( circa 1000 na Christus)Matrijs.2004. 

 • Het Claas Stapels Hofje in Hoorn / W. Jeeninga

  Het Claas Stapels Hofje in Hoorn / W. Jeeninga

  Het Claas Stapels Hofje in Hoorn. Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 11. Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, 256 pp.2002.Harde kaft met opdruk Geill met afb in Z/W. 

 • Het bos van Blaauw / T. Coops.

  Het bos van Blaauw / T. Coops.

   Dit is een heel vreemd boek. Het is niet zozeer de 'biografie van een 's Gravelandse buitenplaats' zoals de ondertitel zegt, maar die van een excentrieke landgoedbewoner aan het begin van de 20ste eeuw, Frans Blaauw. Blaauw had een levendige belangstelling voor bomen, insecten, uitheemse dieren en vogels, waarvan hij er vele verzamelde; over zijn activiteiten op dat terrein wordt uitvoerig verteld. Maar ook zijn sociale leven, zijn slechte huwelijk met Louise Six (die de eigenlijke eigenares was) en zijn reizen worden breeduit behandeld. Het feit dat Gooilust met het land eromheen sinds zestig jaar eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten verklaart waarom het is geschreven en zo fraai, bijna glossy kon worden uitgevoerd (veel illustraties in kleur en zwart-wit). Maar het geheel heeft toch nog het meest van een omgevallen archiefkast. Met register.

 • Het Amsterdams beeldenboek / D. Spruijt

  Het Amsterdams beeldenboek / D. Spruijt

   Amsterdam huisvest een rijke collectie beelden. In dit boek passeren de mooiste en meest interessante de revue. Tot de selectie van circa 150 beelden behoren bekende kunstwerken als de Atlas op het Paleis op de Dam, de Dokwerker, het standbeeld van Rembrandt, of de 40 bronzen hagedissen op het Kleine Gartmanplantsoen, maar ook verrassende onbekende werken, zoals Domweg gelukkig in de Dapperstraat of de gouden vuilnisbakken in Molenwijk. Van ieder beeld is een afbeelding opgenomen, begeleid door een veelzijdige beschrijving. Het Amsterdams Beeldenboek laat u de kunstwerken kennen en illustreert zo de geschiedenis van Amsterdam. Met de plattegrond op de binnenzijde van de omslag kan dit boek ook als wandelgids gebruikt worden.De beschrijving van elk op de kaart aangegeven beeld is zeer eenvoudig in de tekst terug te vinden.

 • Herinnering aan twee Overijsselse buitenplaatsen / h. van der Wy

  Herinnering aan twee Overijsselse buitenplaatsen / h. van der Wy

  Herinnering aan twee Overijsselse buitenplaatsen; "De Alerdinck"en "Het Warmelo" vermeerderd met "de Kinderen van Warmelo" en 'Een familieoverlevering" door L.E., voor het eerst verschenen in "Eigen Haard"in 1903 en 1906.Alphen a.d Rijn, Canaletto. 1982. Zwart-wit illustraties. 

 • Witch / G. Matena

  Witch / G. Matena

   Witch verzamelstripnr; 3 deel 11 t/m 15. W.I.T.C.H. : Will, Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin : de verzamelstrip.

 • Tom Poes in de middeleeuwen 2 / M. Toonder

  Tom Poes in de middeleeuwen 2 / M. Toonder

    Tom Poes in de middeleeuwen 2.Ongekleurd.Bewerking van het verhaal voor het onderwijs.1967, geplastificeerd.

 • Tom poes en het lemland / M. Toonder

  Tom poes en het lemland / M. Toonder

  Tom Poes en het Lemland (in boekuitgaven/spraakgebruik verkort tot Het Lemland) is een in 1961 verschenen verhaal van Tom Poes, geschreven door Marten Toonder. Het verhaal verscheen voor het eerst op 8 december 1960 en liep tot 8 februari 1961. Thema: illegale immigratie.

 • Tom Poes en de wenswerkster / M. Toonder

  Tom Poes en de wenswerkster / M. Toonder

    Sinds enige tijd woont Querulijn Xaverius Markies de Canteclaer van Barneveldt in een nieuwgebouwd buiten in de buurt van slot Bommelstein en hij dient zich bij zijn buurman aan om de door hem verafschuwde 'steenklomp' bij een etentje op te kopen. Heer Ollie tracht de markies op gepaste wijze te ontvangen, maar door zijn en Joosts onhandigheid wordt het bezoek een farce en hij ontslaat zijn trouwe bediende op staande voet.  De markies kondigt vanwege de doorstane vernederingen een duel aan. Tom Poes wijst zijn vriend op een vallende ster en heer Ollie wenst iemand die voor hem zorgt en al zijn moeilijkheden oplost. Meteen dient zich een vreemde werkster aan, die zich Wijmpje noemt en ze doet alle klusjes die haar opgedragen worden. Dat komt mooi van pas, want met haar hulp wint heer Ollie het duel met de markies met gemak. De grootste en beste taart bakken, een zijarm van de Rommel droogleggen en de meest ridderlijke daad verrichten.

 • Toby en Tuppy en professor Kraai. 'n groot avontuur.

  Toby en Tuppy en professor Kraai. 'n groot avontuur.

   Oblong boekje met 6 plaatjes met teksten eronder per pagina. Afwisselend een pagina met gekleurde en een (identieke) pagina met zwart-wit plaatjes. De tekst van het verhaal gaat over Toby de beer, Tuppy de hond en de geleerde kraai loopt onder de plaatjes door.

 • Tijs Wijs de Torenwachter / H. Loomans & W. Smit

  Tijs Wijs de Torenwachter / H. Loomans & W. Smit

   Het verhaal is "Het avontuur met Oebiranka de wonderpapegaai". Heel oude stripalbums van Tijs Wijs De Torenwachter, de voorganger van Tom Poes in het dagblad De Telegraaf uit 1941,er zijn in totaal maar vier albums  uitgegeven door drukkerij Elsevier.

 • The Sagwa, Chinese Siamese Cat / Amy Tan

  The Sagwa, Chinese Siamese Cat / Amy Tan

   In this charming original folktale, a mother cat tells her kittens the true story of their ancestry. Schields's energetic illustrations prove an atmospheric counterpart.

 • The complete little nemo / W. McCay

  The complete little nemo / W. McCay

    A collection of Little Nemo's fantasy adventures, reprinted from the vintage comic strip.

 • Suske&Wiske/ Een bij voor jou en mij

  Suske&Wiske/ Een bij voor jou en mij

   Speciale uitgave ter gelegenheid van de Stripdag in Kalmthout (17 juni 2007), ter promotie van het 10-jarig bestaan van het Bijenteeltmuseum. Oplage 2500 exemplaren.

 • Suske en Wiske, een bij voor jou en mij / W. Vandersteen

  Suske en Wiske, een bij voor jou en mij / W. Vandersteen

   Tijdens de 10e Stripdag te Kalmthout (2007) is andermaal een speciale Suske en Wiske uitgave verschenen.Het album 'Een bij voor jou en mij' verschijnt als tweede in deze serie. Oplage: 500 luxe en 2500 soft-covers. Dit album wordt voorzien van een speciaal door Luc Morjaeu getekende cover en 10 extra bladzijden met extra informatie over de bijtjes en het bijenteeltmuseum.

 • Suske en Wiske - Het ministickerboek / W. Vandersteen

  Suske en Wiske - Het ministickerboek / W. Vandersteen

   Een prachtig verzamelboek voor de ministickers, vol plezierige informatie van alle Suske en Wiske avonturen.Kompleet met meer dan 150 stickers.Met wat losse vellen om zelf in te plakken.

 • Skydoll / BARBUCCI, & CANEPA,

  Skydoll / BARBUCCI, & CANEPA,

   Het grootste televisiestation van de planeet staat op het punt om het succes van de Aqua-missie bekend te maken, en daarmee zal de hegemonie van pausin Lodovica in het hele sterrenstelsel worden gevestigd.

 • Hem-Venhuizen zingt./ P. Ruitenberg

  Hem-Venhuizen zingt./ P. Ruitenberg

  Hem-Venhuizen zingt. 'De Drieban' en andere zangverenigingen.1996, 1e druk, ingenaaid, 136pp, met talrijke foto's. 

 • Hartog Abbekerk 50 jaar 1950-2000

  Hartog Abbekerk 50 jaar 1950-2000

  Hartog Abbekerk, 2000, 56 pp.24,5 x 32,5 cm. Hardcover herdenkboek over grasdrogerij Hartog met gedeelte over motorcoureur Wil Hartog rijkelijk geill. 

 • Harthout / K. Good & D. Chanoff

  Harthout / K. Good & D. Chanoff

   Leven en liefde bij de Yanomami in het regenwoud.Vijftien maanden wil antropoloog Kenneth Good bij de Yanomami in het Amazonegebied blijven. Het worden twaalf jaren, waarin hij hun taal leert spreken en zich bij dit 'woeste en gewelddadige' oerwoudvolk thuis gaat voelen.

 • Haarlemboek / C. Hoefsmit

  Haarlemboek / C. Hoefsmit

   Het Haarlemboek is in één jaar tijd gefotografeerd door Chris Hoefsmit samen met zijn zoons Jurriaan en Daan. Haarlem is geheel gefotografeerd, inclusief allerlei markante personen, buurten, stijlen en onder alle weersomstandigheden. Daan Hoefsmit: “We hebben echt geprobeerd om elk deel van Haarlem vast te leggen, in welk seizoen of onder welke weersomstandigheden dan ook. Het ging er juist om het levendige van de stad vast te leggen en dat valt nu eenmaal niet te organiseren. Dat was onze intentie ook niet. Dit is onze stad en zo ziet die eruit. Niet alleen mooi, maar ook minder mooi. Je leert anders naar je stad te kijken.Het is een fotoboek geworden wat je eigenlijk moet lezen”

 • Haarlem zo was het deel 1 / L. Peetoom

  Haarlem zo was het deel 1 / L. Peetoom

  Een prachtige selectie oude ansichtkaarten van Haarlem.

 • Haarlem En Zuid-kennemerland In 19de-eeuwse

  Haarlem En Zuid-kennemerland In 19de-eeuwse

   Tot diep in de 19de eeuw was Haarlem economisch een vrijwel dode stad en sociaal onderontwikkeld. Dat kwam door het verval van de voornaamste bronnen van welvaart in de 16de en 17de eeuw: de bierbrouwerijen en de textielnijverheid.

 • Grote Stilte Atlas van Nederland / T. Breukel

  Grote Stilte Atlas van Nederland / T. Breukel

   In het drukke Nederland zijn nog talloze plaatsen waar stilte is. Maar je moet ze weten te vinden! Er zijn kerken, synagogen, moskeeën, Zen-zalen, waar de sereniteit wordt gekoesterd en bewaakt. Thom Breukel speurt al jaren naar plaatsen waar het nog rustig is. Hij heeft zich langzamerhand ontwikkeld tot deskundige op dit gebieden heeft een keuze gemaakt uit de ruim 3000 oude kerken in ons land, en uit andere plekken waar stilte kan worden ervaren.De Grote Stilte Atlas van Nederland geeft per provincie de adressen en de routebeschrijving van het openbaar vervoer naar dergelijke stilte-oorden. Het is een puur praktische hulp bij het vinden en genieten van rust. De auteur illustreert deze gids met trefzekere tekenpen.

 • Groeten uit Amsterdam. / L. C. Schade van Westrum

  Groeten uit Amsterdam. / L. C. Schade van Westrum

   De vroegste prentbriefkaarten met stadsgezichten van Amsterdam stammen uit de jaren negentig van de vorige eeuw.

 • Goed kamp / J. Stoovelaar

  Goed kamp / J. Stoovelaar

  Gebonden boekje over kamperen uitgegeven door de ANWB in 1952 (derde druk). 

 • Gjoa Haven / S. de Boer & B. Assink

  Gjoa Haven / S. de Boer & B. Assink

  Welkom op de Noordpool, een witte wereld vol contrasten. Zoals in Gjoa Haven, een dorpje in het noorden van Canada, waar een kleine Inuit gemeenschap leeft. "Het mooiste havenplaatsje ter wereld", aldus de Noorse ontdekkingsreiziger. 

 • Gids archeologische monumenten in nederland

  Gids archeologische monumenten in nederland

    In 1997 viert de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zijn 5O-jarig bestaan. De ROB benadrukt dit jublieum door een aantal aandachttrekkende archeologische activiteiten die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden. De halve eeuw ROB is bovendien aanleiding tot de uitgave van deze gids waarin 52 archeologische monumenten zijn beschreven en in beeld gebracht. De 52 archeologische plekken variëren van het kersverse Werelderfgoedmonument Schokland tot de Kiekebelt bij Deventer en de miracleuze Willibrordsputten bij Heiloo en Egmond. Gestreefd is naar een zo goed mogelijke spreiding van locaties over heel Nederland. Zichtbaar wordt de boeiende wisselwerking tussen de mens en zijn leefwereld: de ontwikkeling van nederzettingen, handelscentra en plaatsen van eredienst, verdwenen verdedigingswerken, veranderde functies van routes en gebouwen.

 • Geschiedenis van Doetinchem / J. C. Boogman

  Geschiedenis van Doetinchem / J. C. Boogman

  Geschiedenis van Doetinchem. Dit boek is een ongewijzigde herdruk van de uitgave zoals die voor het eerst verscheen in 1986 onder auspicien van de Oudheidkundige Kring Deutekom.Zutphen : De Walburg Pers, 1986. 

 • Geschiedenis van de polder 'Het Grootslag' / P. Noordeloos en J

  Geschiedenis van de polder 'Het Grootslag' / P. Noordeloos en J

   Bij de opening van het vernieuwde Poldermuseum "Het Grootslag" hoort een historisch overzicht. Je kunt geschiedenis schrijven uit verschillende oogpunten, bijvoorbeeld de geschiedenis van het gezag over het gebied. Of de geschiedenis van de cultuur. Je kunt zelfs geschiedenis schrijven over de zaadteelt of de ontwikkeling van de sperzieboon. Maar bij een polderland als Het Grootslag hoort een waterstaatsgeschiedenis: de strijd tegen het water.Hèt boek op dit gebied is "Geschiedenis van den polder Het Grootslag" van P.Noordeloos en Joh. Morsink.

 • Geografica

  Geografica

  14/7/17. Dit boek is meer dan een gewone atlas. Een team van internationaal erkende geografen en cartografen heeft een grote hoeveelheid informatie verzameld. Naast kaarten van elk werelddeel en de afzonderlijke landen wordt per land het politieke, industrieële, geografische en culturele landschap in handige landenprofielen beschreven. 

 • Reign of the Robots Dan Dare / F. Hampson

  Reign of the Robots Dan Dare / F. Hampson

   Dan Dare: Reign of the Robots . Dan Dare Deluxe Collector's Edns. London: Hawk Books, 1993. First edition of the Seventh Deluxe volume (hardback). Folio (35cm by 27cm), c. 140pp. Illustrated throughout in colour. Original laminated boards, no dustwrapper.

/
Toont 5201 tot 5300 (van 5539 produkten)