Nieuwe artikelen

/
Toont 1 tot 100 (van 6004 produkten)
 • De dood van God / K. Armstrong

  De dood van God / K. Armstrong

   21/5/19. In februari 1995 verscheen een omvangrijke cultuur-historische studie over de drie grote monotheïstische wereldgodsdiensten, Een geschiedenis van God. In deze bundel zijn voor het eerst enkele voordrachten en artikelen van Karen Armstrong bijeengebracht over fascinerende onderwerpen als 'De dood van God', 'God en de psyche' en 'God en de vrouw'.

 • De broekbewapperde mens / R. Anker

  De broekbewapperde mens / R. Anker

   21/5/19. Het valt niet te ontkennen dat Robert Anker in zijn nieuwe bundel de grens opzoekt van ons leven. Stervensoefeningen? De oude man in de reeks ‘Senex en Safinur’ staat zelfs al met één been aan gene zijde maar laat zich door zijn Turkse hulp weer graag naar deze kant trekken, Safinur, die zijn wangen inwrijft met sneeuw, ‘tot de kou hem met zijn warmte verzoent’.In een andere reeks marcheert een groepje mensen, genaamd ‘wij’, opgewekt maar onmiskenbaar naar het einde van de steenweg, al zegt ‘iemand van ons’ dat het einde maar een beeld is, ‘dat de steenweg nu al eindigt in onszelf’.

 • Ruize-rijmen / Charivasrius.

  Ruize-rijmen / Charivasrius.

   21/5/19. Onderverdeling: zede-rijmen, politieke rijmen, oorlogs-rijmen, taal, kunst, letteren, iersche gijn, sport- en verkeersrijmen, kalender-rijmen, allerlei en van leven en stilte.

 • Het vooroudergevoel / J. Blokker o.a.

  Het vooroudergevoel / J. Blokker o.a.

   21/5/19. Wie waren onze voorouders, wat hebben we met ze gemeen, wat voor gevoel roepen ze op. Die vraag stellen journalist Jan Blokker en zijn zoons Jan en Bas, beiden historicus, in dit boek. Zij doen dit onder meer aan de hand van de 43 schoolplaten van Isings met historische afbeeldingen, die in kleur en voorzien van commentaar allemaal worden afgedrukt. Isings had een duidelijke voorkeur voor de Gouden Eeuw, maar daar beperken de auteurs zich niet toe. Zij markeren dertig 'halteplaatsen' in de vaderlandse geschiedenis en hangen daar het voorouderlijke verleden aan op. Ze beschrijven in zevenmijlspassen de geschiedenis 'ouderwets' chronologisch en zetten de bekende feiten op een rijtje; het is inhoudelijk weinig vernieuwend, al worden er soms wel prikkelende vragen gesteld (waarom schilderde Rembrandt geen veldslagen of vredesverdragen?). Echt spannend wil het mooi uitgegeven boek niet worden, misschien doordat mensen als Van Speijk en Van Schaffelaar ontbreken, en de uitleg bij Isings prenten (een daarvan, met Willem van Oranje, siert de omslag) is helaas meestal wat aan de magere kant.J. van Bree

 • The Herbal Lore Of Wise Women And Wortcunners. / W. D. Storl.

  The Herbal Lore Of Wise Women And Wortcunners. / W. D. Storl.

   20/5/19. Traditional herbalists or wise women were not only good botanists or pharmacologists; they were also shamanic practitioners and keepers of occult knowledge about the powerful properties of plants. Traveling back to the healing arts of the ancient Egyptians, Greeks, and Romans, The Herbal Lore of Wise Women and Wortcunners takes readers deep into this world, through the leechcraft of heathen society and witches' herb bundles to the cloister gardens of the Middle Ages. It also examines herbal medicine today in the traditional Chinese apothecary, the Indian ayurvedic system, homeopathy, and Native American medicine.

 • De Oogst denkers die ons wereldbeeld veranderden.

  De Oogst denkers die ons wereldbeeld veranderden.

   20/5/19. Deze bundel bevat eerder in de NRC verschenen korte artikelen (ij p.) van diverse journalisten en schrijvers over boeken die een stempel op de twintigste eeuw hebben gedrukt. Er zijn bijdragen van o.m. Arnold Heumakers, Hugo Brandt Corstius, Geert Mak, Laura Starink, Ger Verrips, Hans Goedkoop en Elsbeth Etty. Op decennium geselecteerd geven ze telkens een samenvatting van het boek, de werkingsgeschiedenis en een hedendaags commentaar. Er is vooral aandacht voor filosofisch, historisch en literair werk. Naarmate de eeuw vordert worden de boeken meer politiek getint. Natuurwetenschappelijke publicaties zijn wat ondervertegenwoordigd. Bij de besproken boeken is werk van Lenin, Montessori, Einstein, Wittgenstein, Huizinga, Barth, Hitler, Heidegger, Freud, Du Perron, Gide, Sartre, Popper, Anne Frank, Kinsey, Camus, Chomsky, Germaine Greer, Havel en Fukuyama. Het commentaar op de boeken is meest relativerend, een enkeling noemt een boek ten onrechte vergeten. De selectie alleszins relevant, ook al hebben opvallend veel boeken auteurs met een Europese achtergrond. (Biblion recensie, Wim Fiévez)

 • De nieuwe Franse filosofie / B. Leven o.a.

  De nieuwe Franse filosofie / B. Leven o.a.

   20/5/19. In De nieuwe Franse filosofie presenteren vier jonge Nederlandse en Vlaamse filosofen de denkers uit Parijs voor de 21e eeuw. Welke onderwerpen worden bediscussieerd? Welke denkers doen ertoe? In aantrekkelijke hoofdstukken maakt de lezer kennis met nieuwe filosofen als Quentin Meillassoux, Lo c Wacquant en Catherine Malabou, maar ook oude bekenden als Gilles Deleuze en Jean-Luc Nancy blijken nog zeker relevant te zijn. Iedere filosoof wordt door een kenner ge ntroduceerd met een korte biografie, een heldere uitleg van zijn of haar idee n en suggesties voor verder lezen. Het boek is voorzien van een uitgebreid namen- en zakenregister en bevat vele illustraties.

 • Rijksmuseum Amsterdam. / P. Meurs M-T. van Thoor.

  Rijksmuseum Amsterdam. / P. Meurs M-T. van Thoor.

   19/5/19. Geen gebouw in Nederland heeft een zo onstuimige relatie met de Nederlandse identiteit als het Rijksmuseum. Dit boek volgt de geschiedenis van het 'Nationale Project Rijksmuseum'. Van de totstandkoming van het gebouw onder Cuypers, de relatie tot de collectie, de situering in de stad en de maatschappelijke context, tot de formulering van de opgave voor de restauratie en de lange weg naar de succesvolle heropening in 2013. Al vanaf de bouw in 1885 door architect P.J.H. Cuypers werd het gebouw gezien én bekritiseerd als nationaal symbool. De neogotische architectuur was te katholiek, het gebouw te groot en complex. Toch bleek het 'Rijks' een effectieve spiegel en uithangbord voor het zelfbeeld van de natie.Uitvoerig documenteert een team van specialisten de ontwerpgeschiedenis van het gebouw en de transformatie tot museum van de eenentwintigste eeuw. De ontwerpen van architecten Cruz y Ortiz, Van Hoogevest en interieurarchitect Wilmotte worden belicht in relatie tot de visie van de museumdirectie en monumentenzorg, de rol van de Rijksbouwmeester en de betrokken ministeries bij de totstandkoming van de meest spraakmakende verbouwing van Nederland.

 • Den Derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de polder Westzaan. / M. Verkade

  Den Derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de polder Westzaan. / M. Verkade

   19/5/19. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan Inhoud: Het ontstaan van de polder Westzaan De tweede helft 12e eeuw tot de tweede helft 16e eeuw.

 • Filosofie van de waarheid / S. Blackburn.

  Filosofie van de waarheid / S. Blackburn.

   19/5/19. Wat is waarheid eigenlijk? We geloven graag dat we haar waarderen en ons eraan houden - maar hoe kunnen we iets zeker weten in een wereld waarin zoveel tegenstrijdige religies, gewoonten en zeden bestaan? Simon Blackburns geleerde, slimme en stimulerende nieuwe boek is een betrouwbare gids door dit ondoordringbare gebied. Als geen ander is Blackburn in staat te laten zien hoe grote filosofen denken en dachten over de waarheid, waarbij hij hun idee prikkelend en verrijkend weet te presenteren.Blackburn stelt vragen als: bestaan er absolute morele waarden als goed en slecht? Of heeft ieder gezichtspunt zijn eigen waarde, hoe absurd we het ook mogen vinden? In deze gids voor de waarheid laat hij zien hoe je idee als relativisme en absolutisme, tolerantie en geloof, objectiviteit en kennis een plaats kunt geven, naast de ’nieuwe religies' van ‘wetenschap' en ‘de markt'. In Filosofie van de waarbeid maken we kennis met uiteenlopende figuren als Plato en Locke, Nietzsche en Wittgenstein en lezen we over de morele implicaties en nuances van de vele met elkaar strijdende concepten in de worsteling om erachter te komen wat we nu echt bedoelen als we spreken over ’de waarheid'.

 • De sublieme historische ervaring. / F. Ankersmit.

  De sublieme historische ervaring. / F. Ankersmit.

   19/5/19. De sublieme historische ervaring' is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen. In 'De sublieme historische ervaring' bekritiseert Ankersmit de theoretische benaderingen in de filosofie en de geschiedschrijving van de afgelopen eeuw, die geen ruimte hebben gelaten voor de ervaring. Hij koppelt vervolgens Huizinga's idee van de historische sensatie aan het besef van de verloren tijd, en tilt beide op naar de sublieme historische ervaring. Ankersmit vervlecht zijn persoonlijke geschiedenis met zijn pleidooi voor de erkenning van het primaat van de ervaring in de geschiedbeoefening. De beschrijving van zijn fascinatie voor het schilderij van Guardi en voor de rococo zijn prachtige voorbeelden van wat Ankersmit in 'De sublieme historische ervaring' voor ogen staat. Ankersmits eerherstel van de ervaring is een oproep tot een nieuwe romantische wending in de geschiedschrijving.

 • Denken en doen / J. Dorhout

  Denken en doen / J. Dorhout

   18/5/19. Met voorbeelden voor het zelf maken van o.a. beweegbaar speelgoed, bloembak, kinderstoeltje, sjoelbak, speelgoedkast en nog veel meer.

 • Smaken en kuiven / H. A. Boekwijt.

  Smaken en kuiven / H. A. Boekwijt.

   18/5/19. Het beroep van loods is reeds oud en nog steeds uiterst belangrijk voor de veiligheid van de scheepvaart. De geschiedenis leert ons hoe het was en hoe het zich ontwikkelde naar de moderne tiid met haar geavanceerde communicatietechnieken. Beschrijving van de loodsdienst van en op Amsterdam van de vroegste eeuwen tot heden.

 • Uit de geschiedenis van Oud-Schoten / A. Bicker Caarten o.a.

  Uit de geschiedenis van Oud-Schoten / A. Bicker Caarten o.a.

   18/5/19. Zeer schaars boek; dit geeft een complete weergave van het ontstaan van Oud-Schoten,voorzien van prachtige foto s uit het verleden, begeleid met uitgebreide omschrijving van kenners !!!

 • A universe of books / P. Whitfield

  A universe of books / P. Whitfield

   17/5/19. A wonderful book which takes you on a journey through the world's classic literature. No book-lover can afford to miss this one.

 • Spirituele intelligentie. / D. Zohar & I. Marshall.

  Spirituele intelligentie. / D. Zohar & I. Marshall.

   17/5/19. Met de traditionele intelligentietest wordt,uw denkkracht gemeten. Om met uw eigen gevoelens,en die van anderen om te kunnen gaan, hebt u emotionele intelligentie nodig. Maar er is nog een derde factor in het spel. Met uw spirituele intelligentie kiest u tussen goed en kwaad, bent u creatief, zoekt u naar de zin van uw leven en treedt u in contact met het hogere. Dromen, idealen, visies en aspiraties zijn de mens voorbehouden en worden gestuurd door uw spirituele intelligentie, de intelligentie van de ziel. Alleen hiermee bent u volledig mens, alleen hiermee verlegt u grenzen. 'Spirituele intelligentie' is het baanbrekende boek dat deze intens menselijke, maar tot nog toe niet herkende kwaliteit blootlegt. Met veel voorbeelden tonen de auteurs aan wat spirituele intelligentie is, hoe het werkt en hoe u er bewust gebruik van kunt maken. Er is ook een vragenlijst om uw eigen spirituele intelligentie te meten. 'Spirituele intelligentie' is een meeslepend boek dat u een geheel nieuw zicht op uzelf en de mensheid geeft.

 • De wedergeboorte van de natuur / R. Sheldrake

  De wedergeboorte van de natuur / R. Sheldrake

   17/5/19. Sheldrake propageert sinds jaren een zg. holistische visie op de natuur en de aarde, gebaseerd op geloof en mystiek. Hij bekritiseert de huidige wetenschappelijke materialistische, mechanistische benadering en geeft een aantal voorbeelden uit o.a. de geschiedenis, antropologie, etnologie en biologie. Hij concludeert dat er mysterieuze krachten moeten bestaan, zoals zijn 'morfogenetische velden' en het 'morfische veld van Gaia (de aarde)'. Al eerder verscheen een Nederlandse vertaling, wat aantoont dat er voor zo'n alternatieve visie een lezersmarkt bestaat. Hoewel de auteur zich, meestal tevergeefs, baseert op wetenschappelijke argumenten, hoort het boek zeker niet thuis in de categorie wetenschappen, maar in die van alternatieve en religieuze wereldbeelden.

 • De avonturen van Riki en Wiske / Willy vander Steen.

  De avonturen van Riki en Wiske / Willy vander Steen.

  17/5/19.  Om dit unieke jubileum van Willy Vandersteens creaties te vieren, schenkt Standaard Strips deze exclusieve uitgave aan vrienden en relaties'. Een van de 1500 (1071) genummerde en gepersonaliseerde exemplaren. 

 • Titaantjes Waren We..

  Titaantjes Waren We..

   16/5/19. Het motto Titaantjes is ontleend aan het gelijknamige verhaal van Nescio uit 1918, dat begint met een van de beroemdste zinnen uit de Nederlandse literatuur: 'Jongens waren we - maar aardige jongens.' Ter gelegenheid van deze mijlpaal verschijnt de jubileumuitgave 'Titaantjes waren we - Schrijvers schrijven zichzelf'. Vijfenzeventig auteurs schrijven of dichten een brief aan hun jonge ik. De deelnemende auteurs vormen samen een staalkaart van de Nederlandstalige literatuur, van poezie tot kinderboek. Tot de auteurs die hun medewerking hebben toegezegd behoren onder anderen Remco Campert, Adriaan van Dis, Bas Heijne, Herman Koch, Geert Mak, Erwin Mortier, Charlotte Mutsaers, Edward van de Vendel en Leo Vroman.

 • Paul Geerts; dertig jaar als peetvader van Suske en Wiske. / T. Vaessen

  Paul Geerts; dertig jaar als peetvader van Suske en Wiske. / T. Vaessen

   16/5/19. Het levensverhaal van Paul Geerts, de voormalige tekenaar van Suske en Wiske, is gelardeerd met anekdotes en boeiende herinneringen, verteld door Paul zelf en goede bekenden en vrienden. Theo Vaessen schetst een fascinerend portret van een man van grote eenvoud, diepe hartstochten en grote loyaliteit; een man die de lezer voor zich zal innemen. Dit boek bevat naast de uitgebreide biografie de mooiste tekeningen en aquarellen van Geerts' hand en het nieuwe stripverhaal dat hij voor deze biografie bedacht, tekende en inkleurde met de penseel: De Hemelboom. De Hemelboom is Paul Geerts in topvorm. Het is zonder twijfel het beste en mooiste stripverhaal dat hij schreef én tekende sinds zijn wereldseller De Parel in de Lotusbloem.

 • Other Council Fires Were Here before Ours. / J. Sams

  Other Council Fires Were Here before Ours. / J. Sams

   16/5/19. A retelling of the Seneca creation story and prophesies for the future.

 • Roodkapje en de wolf / Richard Scarry

  Roodkapje en de wolf / Richard Scarry

   16/5/19. Roodkapje (in dit boek is zij een poesje) en de Wolf, in een boek van Richard Scarry: dit sprookje werd door Jan G. Steur bewerkt voor kinderen die net hebben leren lezen. De auteur heeft bewust de inhoud van het oorspronkelijke verhaal ondergeschikt gemaakt aan de leesmogelijkheiden van kinderen tussen zes en acht jaar. De leuke, kleurrijke tekeningen van Richard Scarry geven de bekende sprookjes een totaal nieuw gezicht.

 • Colombia / J. Porup

  Colombia / J. Porup

   15/5/19. - Includes expanded coverage of cool, cosmopolitan Bogota and sultry Cartegena and tons more coverage of off-track and emerging destinations like the Rio Magdelena Valley and Taganga - New Colombia Outdoors chapter advises the best locales for trekking, diving, paragliding and horseback riding - Dedicated regional and themed itineraries to help travellers customize their trips - A detailed Greendex has details of eco-friendly sights, lodgings and activities and there is also expanded coverage of volunteer travel options.

 • Toeval! Hoe de kwantumfysica ons wereldbeeld verandert. / A. Zeilinger

  Toeval! Hoe de kwantumfysica ons wereldbeeld verandert. / A. Zeilinger

   15/5/19. Albert Einstein geloofde dat de wereld 'ontdekt' kon worden. Als men de sluier van onwetendheid weg zou halen, zou de ware vorm van de wereld tevoorschijn komen. Maar de kwantumfysica zette dat wereldbeeld op zijn kop. In de subatomaire wereld van de kwantumdeeltjes vervagen de ons zo vertrouwde categorieën van tijd, ruimte en causaliteit. In plaats daarvan blijken termen als 'toeval' en vooral 'informatie' van doorslaggevend belang om deze wereld te begrijpen. Dus de wereld hangt aan elkaar van toevalligheden? Dus er bestaat geen natuur die men kan ontdekken en ontsluieren, zoals Einstein dat geloofde? In dit boek geeft topwetenschapper Anton Zeilinger een zinderende uitleg van een wereld die het menselijke verstand te boven gaat.

 • Darwin's Unfinished Symphony./ K. N. Laland

  Darwin's Unfinished Symphony./ K. N. Laland

   15/5/19. Humans possess an extraordinary capacity for cultural production, from the arts and language to science and technology. How did the human mind--and the uniquely human ability to devise and transmit culture--evolve from its roots in animal behavior? Darwin's Unfinished Symphony presents a captivating new theory of human cognitive evolution. This compelling and accessible book reveals how culture is not just the magnificent end product of an evolutionary process that produced a species unlike all others--it is also the key driving force behind that process. Kevin Laland shows how the learned and socially transmitted activities of our ancestors shaped our intellects through accelerating cycles of evolutionary feedback. The truly unique characteristics of our species--such as our intelligence, language, teaching, and cooperation--are not adaptive responses to predators, disease, or other external conditions. Rather, humans are creatures of their own making. Drawing on his own groundbreaking research, and bringing it to life with vivid natural history, Laland explains how animals imitate, innovate, and have remarkable traditions of their own.

 • Sprookjes. Een uniek luisterboek door Viktor en Rolf.

  Sprookjes. Een uniek luisterboek door Viktor en Rolf.

   15/5/19. Wat moet je doen als je pinnige tante je heeft behekst en je voorgoed je 's' kwijt bent? Of als je altijd voor het donker terug naar je holletje moet, omdat je niet wilt dat iedereen ziet dat je dan licht begint te geven? Wat gebeurt er met je als je steeds per ongeluk vuur spuwt? En als je een eendagsvlieg was, welke dag zou je dan het liefst meemaken?Een verdrietig parfumflesje, twee eenzame manen, een vrolijke bloemenbom en nog vele andere fantasievolle sprookjesfiguren nemen je mee naar een andere wereld; een betoverende wereld waarin onvergetelijke dingen gebeuren.

 • 10 jaar top schaatsen / T. Koomen.

  10 jaar top schaatsen / T. Koomen.

   14/5/19. Met foto s in zwart/wit.

 • De mens in de filosofie van de twintigste eeuw. / J. Sperna Weiland

  De mens in de filosofie van de twintigste eeuw. / J. Sperna Weiland

   14/5/19. Iedereen heeft een beeld van zichzelf, van anderen, van de mens in het algemeen. Soms is dat beeld samenhangend, dan weer te mooi om waar te zijn. Wat mensen doen en laten wordt niet alleen door omstandigheden bepaald, maar ook en misschien nog meer door het beeld dat zij van zichzelf en anderen hebben. De mens in de filosofie van de twintigste eeuw is een uitnodiging tot nadenken, meedenken en tegendenken over mensbeelden, tot het ophelderen van het grote onbekende raadsel dat de mens is. J. Sperna Weiland heeft de geheimtaal die onder filosofen zo gebruikelijk is vermeden. Het boek bestaat uit een reeks toegankelijke miniaturen van twintigste-eeuwse filosofen, waardoor het aangenaam concreet blijft.

 • Exotisch koken.

  Exotisch koken.

   14/5/19. Recepten uit De Antillen, China, Indonesië, Marokko, Suriname en Turkije.

 • Tot rust komen / B. Jollands

  Tot rust komen / B. Jollands

   14/5/19.Tot rust komen: natuurlijke manieren om de stress te verminderen. Natuurlijke manieren om de symptomen van stress te verlichten. Praktisch advies over verschillende technieken om met spanning om te gaan, waaronder ontspanning, meditatie en voeding. Advies over het gebruik van kruiden en aromatherapie om geestelijk en lichamelijk welzijn te herstellen. Volledig geïllustreerd met foto's die u stap voor stap begeleiden.

 • Een vorm van beschaving. / K. van Egmond

  Een vorm van beschaving. / K. van Egmond

   14/5/19. Onze huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd. Klaas van Egmond laat in dit boek zien welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe naar een nieuwe 'kwaliteit van leven' kan worden gezocht om onze beschaving te veranderen. Herhaling van de rampzalige geschiedenis kan alleen worden voorkomen door naar een min of meer gedeeld mens- en wereldbeeld te zoeken. Deze nieuwe manier van leven past binnen de draagkracht van de fysieke aarde en zal tegelijkertijd onze beschaving weer menselijk en waardig maken.

 • Runen / A. Baggott

  Runen / A. Baggott

   11/5/19. Het gebruik van RUNEN om voorspellingen te doen en bescherming, genezing en inzicht te krijgen. Ontdek de oude mysteries van de runen om voorspellingen te doen en bescherming, genezing en inzicht te krijgen. Leer hoe u de runen kunt raadplegen en interpreteren, voor uzelf en anderen. Gemakkelijk te volgen voorbeeldinterpretaties. Gedetailleerde uitleg van de 24 runen van het runenalfabet.

 • Oud Iran. / G. P. F. van der Boorn

  Oud Iran. / G. P. F. van der Boorn

   11/5/19. Pre-islamitische kunst en voorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

 • De tijden veranderen

  De tijden veranderen

   11/5/19. Overzicht van traditionele en actuele typografieën en boekverzorging.

 • Boerderijen - Gaade's Schilderschool / F. Jansen

  Boerderijen - Gaade's Schilderschool / F. Jansen

   11/5/19. Ruim 60 kleurenfoto's van boerderijen in verschillende seizoenen om na te schilderen.

 • Het raadselachtige leven van Mojud.

  Het raadselachtige leven van Mojud.

   11/5/19. Een soefi-verhaal met commentaar van Shree Rajneesh.

 • N.V.Rotterdamsche Tramweg Maatschappij./ B. van Heiden

  N.V.Rotterdamsche Tramweg Maatschappij./ B. van Heiden

   10/5/19. Op 1 juni 1879 werd de eerste paardentramlijn in Rotterdam geopend.

 • Het leuke Lubbers kleurboek / P. van Straaten.

  Het leuke Lubbers kleurboek / P. van Straaten.

   10/5/19. Cartoons betrekking hebbend op de Nederlandse oud premier.Deze bloemlezing behandelt het functioneren van Neerlands politicus nr. 1, Lubbers. In een 3-tal cartoons krijgt bovendien Van Agt er van langs, verder zijn er enkele verwijzingen naar andere bekende politici.

 • De bloemvis. Paulus de boskabouter / J. Duieu.

  De bloemvis. Paulus de boskabouter / J. Duieu.

   10/5/19. Paulus doet een vreemde vondst:een levensgroot ei, dat zomaar uit een boom valt!

 • Paulus de boskabouter. Het nachtpaard. / J. Dulieu

  Paulus de boskabouter. Het nachtpaard. / J. Dulieu

   10/5/19. Pam het aapje wil zo graag zijn eigen klapperbomenbos,waar hij zich meer thuis kan voelen.

 • Beeld naar buiten / J. Cahen

  Beeld naar buiten / J. Cahen

   10/5/19. Deze bundel prentbriefkaarten van de Amsterdamse Jodenbuurt in de jaren 1900-1940 is een selectie uit de verzameling Jaap van Velzen. In de inleiding laat drs. Joel Cahen zien, dat in die tijd de Jodenbuurt (die nooit een echt ghetto was) niet slechts door Joden werd bewoond, maar dat de Joden er wel de meerderheid vormden. Door de stadssanering wegens erbarmelijke woningtoestanden, ontvolkte deze buurt al ver voor de 2e wereldoorlog - in de toenmalige nieuwbouw ontstonden nieuwe joden buurtjes. Maar naar buiten, voor de niet-Joden, bleef het beeld van de Jodenbuurt typisch Joods, omdat de Joodse instellingen in die buurt gebleven waren, en vooral vanwege de Zondagsmarkt.

 • Belgisch-Nederlandse visserij-almanak 1959 / P. Vandenberghe

  Belgisch-Nederlandse visserij-almanak 1959 / P. Vandenberghe

   9/5/19. Bevat : kalender en getijen, sterrenkundige coördinaten en tabellen, koersen-vuren-lichtschepen en boeien, reglementen, radiorubriek, radio-navigatiemiddelen, praktische wenken en inlichtingen, sociale wetgeving, inlichtingen voor de Belgische visserij : zeevaartpolitie, beroepsverenigingen, vismijnen, vis nijverheid, vishandelaars, reders, scheepswerven, officiële lijst der Belgische en Nederlandse vissersvaartuigen.

 • Bella figura. / J. Houtman.

  Bella figura. / J. Houtman.

   9/5/19. Waarom zijn de Italianen zo bijgelovig? Waarom blijven volwassen mannen tot voorbij hun 30e bij hun mamma wonen? Waarom zijn de Italianen allergisch aan alles wat de staat dicteert? Waarom is er niets mis met een politicus die elf keer van partij verandert? En waarom moet in alles dat verduvelde "fare bella figura' nagestreefd worden? Waarom doet het er niet toe of iets "goed' of "slecht' is, maar wel of het mooi overkomt? Waarom is Mona Lisa's faam te danken aan een sullige Italiaanse amateurschilder? Waarom is Jezus eigenlijk een Italiaan? En Napoleon ook? Wat maakt de Italianen zo Italiaans?Bella Figura wil dat achterhalen. Die zoektocht wordt u geserveerd in een lasagne gevuld met de meest wonderlijke verhalen. Met humor en passie leggen de auteurs de essentie van het zoete leven in De Laars bloot. Dat u na het lezen de Italianen iets beter zal begrijpen is zeker. Dat u in een volgend leven als Italiaan wil herboren worden, al helemaal.

 • Tolkien / H. Carpenter

  Tolkien / H. Carpenter

   9/5/19. Ter ere van het honderdste geboortejaar van de bekende auteur werd deze biografie uit 1977 opnieuw vertaald en uitgegeven. De schrijver geeft een aardig beeld van Tolkien, zijn leven, zijn tijdgenoten en 'Inklings', en hoe zijn boeken tot stand zijn gekomen en vrij onverwacht wereldberoemd werden. In het grote aantal boeken van en vooral over deze auteur moet zeker een plaats worden ingeruimd voor deze aardige biografie. Wat nu vooral opvalt is de eerbied van de biograaf voor zijn onderwerp. Er is weinig of geen verschil met eerdere drukken. Waar niet aanwezig zal dit boek over een schrijver, die nog steeds zeer populair is, een aanvulling zijn op de al bestaande collectie.(Biblion recensie, H. de Jong.)

 • Taal top 100

  Taal top 100

   9/5/19. Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! Kort en duidelijk antwoord op de honderd meestgestelde vragen over het Nederlands, waarbij je in één oogopslag ziet hoe het in vergelijkbare gevallen moet. Bondig, praktisch en overzichtelijk.

 • Nederland en het poldermodel / M. Prak & J. Luiten van Zanden

  Nederland en het poldermodel / M. Prak & J. Luiten van Zanden

   8/5/19. Nederland is een rijk land, met een egalitaire samenleving. Historisch onderzoek heeft aangetoond dat die kenmerken ver teruggaan in de tijd. Een ander kenmerk van de Nederlandse samenleving was en is het overleg dat overal en voortdurend gevoerd wordt en werd – het ‘poldermodel’ is misschien wel duizend jaar oud. In NederlandNederland en het poldermodel en het poldermodel worden de opkomst en ontwikkeling van dit vaak als typisch Nederlands omschreven overlegmodel gevolgd in een wereld die voortdurend veranderde. Van een overwegend agrarische maatschappij ontwikkelde Nederland zich eerst tot een commerciële en vervolgens tot een geïndustrialiseerde natie. Tijdens die tien eeuwen is Nederland uitgegroeid tot een van de meest welvarende landen ter wereld. Hoe dat kon gebeuren, en welke rol het poldermodel daarbij speelde, is het onderwerp van NederlandNederland en het poldermodel en het poldermodel.

 • Dwarsligger. De doodsvogel / S. Bjork

  Dwarsligger. De doodsvogel / S. Bjork

   8/5/19. Holger Munch en zijn onderzoeksteam van de politie in Oslo worden geconfronteerd met de moord op een 17-jarig meisje.

 • Dwarsligger. Last Minute / L. van Rijn

  Dwarsligger. Last Minute / L. van Rijn

   8/5/19. In 'Last minute' verandert de romantische duikvakantie van Susan en Hugo in een nachtmerrie als Susan geconfronteerd wordt met een gebeurtenis die ze altijd voor Hugo heeft verzwegen. 'Viva España' gaat over Anne, die op een makelaarskantoor van luxe vakantievilla's in Spanje werkt. Aan haar zorgeloze leventje komt een eind als blijkt dat criminelen het op haar hebben voorzien. 'Blue Curaçao' draait om het raadsel van de spoorloze verdwijning van Hannahs kersverse echtgenoot tijdens hun huwelijksreis op Curaçao.

 • Dwarsligger. Het Rosie effect / G. Simsion.

  Dwarsligger. Het Rosie effect / G. Simsion.

   8/5/19. Don Tillman is en Rosie Jarman zijn terug Als je hebt genoten van de internationale bestseller Het Rosie Project, dan mag je Het Rosie Effect niet missen! Don Tillman en Rosie Jarman zijn getrouwd en wonen in New York. Juist als Don wil vertellen dat Gene, zijn schuinsmarcherende beste vriend uit Australië komt, heeft Rosie nieuws: ze is zwanger. Op zijn geheel eigen wijze verwerft de autistische Don in no time alle kennis over vader worden. Maar zijn oude zwakheden komen weer boven en brengen hem in de problemen. Terwijl hij opgaat in het perfectioneren van alle praktische details, verliest hij zijn emoties totaal uit het oog. Hij dreigt Rosie kwijt te raken op het moment dat ze hem het hardste nodig heeft. De Australiër Graeme Simsion is de auteur van de internationale bestseller Het Rosie Project. Het Rosie Effect is de opvolger van deze wereldwijde hit. Simsion werkte als consultant voor hij fulltime schrijver werd.

 • Dwarsligger. Zondaarskind / M. Pauw

  Dwarsligger. Zondaarskind / M. Pauw

   7/5/19. Geertruida ‘Truitje’ Langhout heeft altijd moeten vechten voor haar bestaan. Op jonge leeftijd verliest ze beide ouders en ze groeit op bij de hardvochtige Zusters van Liefde. Als ze als dienstmeisje bij een deftige familie gaat werken lijkt het tij te keren: ze wordt verliefd, raakt zwanger en heeft grootse plannen. Totdat Frédérique Vos haar entree maakt.Zestig jaar later kruisen de paden van beide dames elkaar opnieuw. Deze keer laat Truitje niet over zich heen lopen en neemt op ultieme wijze wraak.

 • Dwarsligger. Extreem luid en ongelooflijk dichtbij / J. Safran Foer

  Dwarsligger. Extreem luid en ongelooflijk dichtbij / J. Safran Foer

   5/5/19. Oskar Schell is uitvinder, sieradenontwerper, amateur-entomoloog, francofiel, slagwerker, verwoed schrijver van fanmail, pacifist, archeoloog van Central Park, romanticus, Groot Ontdekkingsreiziger, juwelier, shakespeareaans acteur, inconsequent veganist, verzamelaar van zeldzame munten en vlinders die een natuurlijke dood zijn gestorven. Hij is negen jaar. Oskar heeft zijn vader verloren bij de aanslagen op het WTC in New York. En nu is hij bezig met een geheime zoektocht door New York, en zelfs door de geschiedenis, om het slot te vinden dat past bij een mysterieuze sleutel die van zijn vader is geweest. Dit in een poging betekenis te geven aan de dood van zijn vader.

 • Dwarsligger. Het pauperparadijs / S. Jansen

  Dwarsligger. Het pauperparadijs / S. Jansen

   5/5/19. Suzanna Jansen beschrijft in 'Het pauperparadijs' vijf generaties van haar familie en daarmee anderhalve eeuw armoede in Nederland: van heropvoedingsexperimenten in het Drentse Veenhuizen tot wonen-onder-toezicht in de twintigste eeuw. Gaandeweg blijkt hoe de opvoedcampagnes ingrijpen in het leven van haar voorouders, en in dat van haarzelf.

 • Geschiedenis van de gymnastiek / J. Kugel

  Geschiedenis van de gymnastiek / J. Kugel

   4/5/19. Een beknopte beschrijving van de geschiedenis van de gymnastiek, zoals deze in de oudste culturen voorkwam en zich door de eeuwen heen ontwikkelde tot wat wij in de moderne tijd hieronder verstaan. De relatie, die er bestaat tussen cultuur en lichamelijke oefeningen wordt tot uitdrukking gebracht. Dit leerboek voor opleidingen in de lichamelijke opvoeding, de paramedische beroepen en de sport, is voortreffelijk. Bovendien is het rijk geïllustreerd.(Biblion recensie, Redactie..)

 • Dwarsligger. Ik kom terug. / A. van Dis.

  Dwarsligger. Ik kom terug. / A. van Dis.

   2/5/19. Na een lang leven van zwijgen en buitensluiten begint een moeder opeens te praten tegen haar zoon – aarzelende ontboezemingen over grensoverschrijdende liefde, verraad en drie oorlogen. Hij, een romanschrijver, mag haar biograaf worden, maar er is een voorwaarde: hij moet haar een zachte dood bezorgen.

 • Dwarsligger Het familieportret. / J. Blum.

  Dwarsligger Het familieportret. / J. Blum.

   2/5/19. In Het familieportret heeft Anna Schlemmer vijftig jaar lang geweigerd te praten over haar leven in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anna s dochter Trudy herinnert zich niet veel: zij was nog maar vier toen zij en haar moeder door een Amerikaanse soldaat werden bevrijd en met hem meegingen naar Minnesota. Maar ze bezit één bewijsstuk uit het verleden: een familieportret waarop zijzelf staat, samen met haar moeder en een nazi-officier. Gedreven door schuldgevoel over wie haar voorouders zouden kunnen zijn, gaat Trudy op onderzoek uit. Ze slaagt erin om eindelijk de dramatische, hartverscheurende waarheid over haar moeders verleden boven tafel te krijgen.

 • Dwarsligger. Daglicht / M. Pauw

  Dwarsligger. Daglicht / M. Pauw

   3/5/19. Iris is een jonge succesvolle advocate die worstelt met het combineren van haar carrière met de zorg voor haar moeilijk opvoedbare zoontje. Ray is veroordeeld voor de moord op zijn buurvrouw en zit zijn straf uit in een tbs-kliniek. Hij houdt bij hoog en bij laag vol dat hij onschuldig is. Op het eerste gezicht lijken Iris en Ray weinig met elkaar gemeen te hebben, maar dat verandert wanneer hun wegen elkaar kruisen. Iris is geneigd Ray te geloven en belooft hem te zullen helpen om herziening te krijgen in zijn zaak. Wanneer Iris op onderzoek uitgaat, komen er echter steeds meer feiten aan het licht die Ray als de dader aanwijzen.

 • Dwarsligger. De greppel / H. Koch

  Dwarsligger. De greppel / H. Koch

   2/5/19. Robert Walter, geliefd burgemeester van Amsterdam, vermoedt dat zijn vrouw vreemdgaat met een van zijn wethouders. En nog wel met die oerdegelijke wethouder die zich inzet voor het milieu. Niet veel later beweert een journaliste dat de burgemeester betrokken is geweest bij het toetakelen van een agent tijdens een Vietnam-betoging. Dan staat opeens zijn vierennegentigjarige vader op de stoep: hij en zijn vrouw willen samen euthanasie plegen. ‘De greppel’ laat zien hoe een ogenschijnlijk stabiele man in korte tijd steeds verder verstrikt dreigt te raken in zijn eigen angsten en vermoedens. Of ziet Robert Walter de dingen juist voor het eerst echt helder?

 • Glossaire / M.Neuf De Vougue.

  Glossaire / M.Neuf De Vougue.

   2/5/19. Met kleuren en zwart wit foto s.

 • Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland./ D. A. Wittop-Koning.

  Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland./ D. A. Wittop-Koning.

   1/5/19. Het Compendium is bedoelt als een handleiding voor de bestudering van de pharmacie. Het bevat daartoe zeer veel feitenmateriaal, een uitgebreide literatuurlijst en registers op persoons-- en plaatsnamen. Ondanks het vele feitenmateriaal is het boek toch leesbaar gehouden, 230 illustraties waarvan 26 in kleur, dragen hiertoe bij. Rijk geïllustreerd in kleur en zwart/wit.

 • Drawing Boundaries: Architectural Images in Qing China / A. Chung.

  Drawing Boundaries: Architectural Images in Qing China / A. Chung.

   1/5/19. Qing China (1644-1912) witnessed a resurgence in architectural painting, a traditional subject category known as jiehua, or boundary painting. Drawing Boundaries concerns itself with the symbolic implications of this impressive and little studied reflorescence. Beginning with a concise and well-illustrated history of the evolution of the tradition, this new study reveals how these images were deployed in the Manchu (Qing) imperial court to define political, social, or cultural boundaries. Characterized by grand conception and regal splendor, the paintings served to enhance the imperial authority of rulers and, to a segment of the elite, to advertise social status. Drawing Boundaries thus speaks to both issues of painting and architectural style and the discourse of powerful cultural forms.Drawing Boundaries is the first full-length study of an important tradition of premodern Chinese art and architecture.

 • Manga tekenen / Personages / T. Ozaki

  Manga tekenen / Personages / T. Ozaki

   1/5/19. Dit boek laat zien hoe je heel verschillende personages creëert. Het leert je treffende gezichtsuitdrukkingen, kapsels en houdingen te tekenen en gaat uitvoerig in op de basistechnieken en kenmerken van de Japanse Manga stijl.

 • Boris / Jaap ter Haar.

  Boris / Jaap ter Haar.

   1/5/19. Een Russische jongen voert tijdens de belegering van Leningrad door de Duitse troepen een voortdurende strijd tegen honger en kou. Toch leert hij dat je omwille van de vrijheid niet hoeft te haten.

 • De oorlog in Vietnam / C. McNab & A. West.

  De oorlog in Vietnam / C. McNab & A. West.

   28/4/19. De oorlog in Vietnam: het tragische relaas van alle belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen.Overzicht in woord en beeld van de Amerikaanse betrokkenheid bij en verschillende aspecten van de oorlog in Vietnam tussen 1954 en 1975.

 • Dit kan niet waar zijn / J. Luyendijk

  Dit kan niet waar zijn / J. Luyendijk

   28/4/19. Over de tijdbom in het hart van onze samenleving.De financiële wereld blijkt geen ver-van-mijn-bedshow. De financiële wereld is het bed zelf. En toen op 15 september 2008 de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging, stortte dat bed op een haar na in. Bankiers in de City hamsterden voedsel, zetten hun geld om in goud, of bereidden de evacuatie van hun kinderen naar het platteland voor. Joris Luyendijk begaf zich twee jaar lang in het hart van de financiële wereld, The City van Londen. Wat begon als een blog op The Guardian groeide uit tot een verzameling aan interviews die de basis vormen voor dit boek. Als absolute leek op het gebied van de bankenwereld begon Luyendijk onderzoek te doen naar de achterliggende motieven van deze gehaaide bankiers. Ondanks de gesloten wereld begonnen steeds meer insiders met hem te praten. Over hoe mooi hun baan was, hoe interessant en hoe gevaarlijk.

 • Over de oorlog / C. von Clausewitz

  Over de oorlog / C. von Clausewitz

   27/4/19. In de publiciteit rondom de Golfoorlog is de belangstelling voor de theoretische kant van het militaire bedrijf als vanzelfsprekend toegenomen. Als er één publicatie is die in de krijgsgeschiedenis naam heeft gemaakt en voor generaties van officieren een handboek heeft gevormd, dan is het dit postuum verschenen werk van de 19e eeuwse Pruissische generaal Von Clausewitz. In één van de belangrijkste stellingen die het boek bevat, nl. dat oorlog enkel een voortzetting is van de politiek met andere middelen, kan het tot op de huidige dag zijn aanhangers vinden. In meer dan één opzicht kan het werk ook vandaag de dag de toets der kritiek ruim doorstaan, zij het dat de effecten van de wapens en daarmee de omvang van het slagveld dramatisch zijn vergroot.

 • Gnosis./ J. Slavenburg

  Gnosis./ J. Slavenburg

   27/4/19. Gnosis betekent inzicht, kennis. Inzicht in de totale samengang en eenheid van alle dingen, in het wezen van God, de kosmos en de mens.

 • Evolutie en verlichting / C. Wilson

  Evolutie en verlichting / C. Wilson

   27/4/19. Evolutie en Verlichting is het laatste deel van "Mysterie Mens", waarin Colin Wilson ingaat op zijn theorie vande meervoudige persoonlijkheid die een verklaring vormt voor veel paranormale verschijnselen.

 • Een plek om lief te hebben / M. Wolf.

  Een plek om lief te hebben / M. Wolf.

   27/4/19. Carré bestaat 125 jaar. Reden voor een jubileumboek over de bewogen geschiedenis van Nederlands beroemdste theater, in 1887 opgericht als circusgebouw.De circusfamilie Carré trekt in het midden van de negentiende eeuw met een paardenspel door heel Europa en doet vanaf 1864 ook Nederland aan. Vanwege de hartelijke ontvangst besluit Oscar Carré Amsterdam tot zijn thuishaven te maken en aan de Amstel een stenen paleis te laten bouwen, een circusvorst waardig. Maar niet alleen het circus blijkt er uitstekend te gedijen. Met succes begint het gebouw aan een tweede leven als variététheater en in de loop van zijn bestaan zal Carré alle mogelijke gedaantes aannemen: van circus- tot toneelarena, van operahuis tot operettetheater, van balletpodium tot Broadway aan de Amstel, van (ijs)revuepaleis tot poptempel en van bokszaal tot kerkgebouw.

 • Uit het hoofd!/ I. De Wijs.

  Uit het hoofd!/ I. De Wijs.

   26/4/19. Wat is er gebeurd met de verloren kunst van het memoriseren van gedichten? Waarom vinden wij het niet langer noodzakelijk om de meest prachtige gedichten uit de Nederlandse taal uit ons hoofd te leren? Eeuwenlang leerden mensen gedichten uit hun hoofd. Vaak voor het plezier, soms uit noodzaak. Uit het hoofd! biedt de lezer de mogelijkheid op een prettige wijze het geheugen te trainen....Wie zo'n gedicht van buiten kent, zit de dichter op de hielen, ontstijgt aan het grauwe bestaan en heeft de Schoonheid voor eeuwig in z'n hoofd. En in z'n hart. Misschien heeft u geenszins de aanvechting om een publiek te verbazen met de verzen in uw hoofd. Dat geeft niet. Houd uw kennis gerust voor uzelf. Probeer ook nooit om iemand die de poëzie niet bemint, een gedicht in het hoofd te rammen. Dat haalt niks uit. Gedichten van buiten leren is een middel om uzelf een plezier te doen. U haalt het mooiste in huis wat er te krijgen is. Iets waarvan u nooit meer scheiden wilt. Gedichten uit het hoofd leren is een Daad van Liefde.

 • Balanceren tussen Boeddha en Freud. / A. F. G. Hanken

  Balanceren tussen Boeddha en Freud. / A. F. G. Hanken

   25/4/19. De Amerikaanse, in Nederland woonachtige auteur van deze holistische handreiking was hoogleraar systeemkunde; dat verklaart misschien de overwegend prettig-zakelijke toon van dit boek. Hij onderscheidt, zoals vele esoterici voor hem, twee fundamentele en schijnbaar onverenigbare menselijke drijfveren: zelfbehoud en zelfvergetelheid. Voor het denken over de eerste staat Freud model, voor dat over de laatste Boeddha. Na een overzicht van de manier waarop men in de wereldreligies, mystiek, psychologie, maar ook in de exacte wetenschappen met dit probleem is omgegaan introduceert hij het balansprincipe: door de aandacht te fixeren op een van beide drijfveren (liefst dan toch de zelfvergetelheid, volgens de auteur de natuurlijke staat van de mens) kan de andere drijfveer zich niet meer hinderlijk opponeren. Hij somt een aantal klassieke en moderne methoden op die deze tactische aandachtsverlegging van het persoonsgebonden naar het universele zelf kunnen bevorderen (ook ecstacy komt daarbij b.v. ter sprake). Achterin geeft de auteur uitvoerig antwoord op vragen van proeflezers. Ook is er een verklarende begrippenlijst. Hoewel niet alle stappen van het betoog even beredeneerd aandoen valt het boek positief op in de New Age-literatuur.(Biblion recensie, Redactie/TB./TB.)

 • Het vijfde inzicht / D. M. Ruiz & D. J. Ruiz & J. Mills.

  Het vijfde inzicht / D. M. Ruiz & D. J. Ruiz & J. Mills.

   25/4/19. In Het vijfde inzicht schrijven Don Miguel Ruiz en zijn zoon Don Jose Ruiz voor het eerst samen en belichten ze niet alleen de vier inzichten opnieuw, maar introduceren ze tevens een krachtig vijfde inzicht. Dit vijfde inzicht zorgt ervoor dat je door middel van transformatie bij je hogere zelf komt. Hierdoor bereik je een dieper niveau van bewustzijn en word je teruggebracht naar de authenticiteit waarmee we geboren worden. Door het vijfde inzicht te trainen leer je jezelf volledig accepteren. We worden zo herinnerd aan het mooiste cadeau dat we onszelf kunnen geven namelijk de vrijheid om echt onszelf te zijn. Creëer je persoonlijke levensdroom met de vijf inzichten.

 • Vertellen met getallen /C. J. Labuschage.

  Vertellen met getallen /C. J. Labuschage.

   25/4/19. De auteur laat met veel sprekende voorbeelden zien welke belangrijke rol het getal in de wereld van de Bijbel speelde. Naast de getallen die alom bekend zijn om hun symbolische waarde, gaat het vooral om het gebruik van de getallen 17 en z6, die de getalswaarde van de 'Godsnaam JHWH vertegenwoordigen. Deze twee getallen lopen als een rode draad door de meeste Bijbelse geschriften. Krachtens hun symboliek verdiepen ze de tekst en helpen de boodschap vertellen, die de Bijbelse schrijvers willen overbrengen.

 • Zijn bliksem, zijn donder / M. van Amerongen

  Zijn bliksem, zijn donder / M. van Amerongen

   24/4/19. Brede historische en inhoudelijke bespreking van de Mattheus Passie van J.S. Bach.

 • De kunst van het dromen. / Carlos Castanada.

  De kunst van het dromen. / Carlos Castanada.

   24/4/19. De kunst van het dromen, het aanleren van een nieuwe manier van waarnemen. Castaneda, op zijn beurt, voelt zich na jaren van oefeningen vertrouwd genoeg op dit terrein om zijn kennis door te geven. In dit voor het ongrijpbare onderwerp vrij helder geschreven boek staat de methode van het loslaten en doorleven centraal. Een intrigerend boek.

 • Valsheid in geschrifte / J. Slavenburg

  Valsheid in geschrifte / J. Slavenburg

   24/4/19. De evangelieschrijvers waren geen directe leerlingen van Jezus, maar stelden pas generaties na zijn dood hun verhalen samen. Regelmatig werd iets in de geschriften veranderd en aangepast aan de geloofsinzichten van latere tijd. De bijbel als 'het letterlijke woord van God' komt daarmee op losse schroeven te staan. Valsheid in geschrifte onthult op toegankelijke wijze de manier waarop de bijbeltekst in de loop van enkele eeuwen werd gemanipuleerd. De spectaculaire ontdekking van de Nag Hammadi-geschriften bracht onder andere het Evangelie van Thomas aan het licht, dat ouder en authentieker is dan de bijbelse evangeliën. Dit toont aan dat de oorspronkelijke teksten op vele duizenden punten verschillen van de latere gecanoniseerde versie.

 • Zo moet je vissen / W. van Veenendaal

  Zo moet je vissen / W. van Veenendaal

   23/4/19. Hoezeer de hengelaar, sportvisser zo ge wilt, hoe langer hoe meer in de belangstelling komt, moge blijken uit de verschijning van deze rijk geillustreerde vis-gids, door RIZLA uitgegeven.

 • Wegen en riten van inwijding. / W. Lindenberg.

  Wegen en riten van inwijding. / W. Lindenberg.

   23/4/19. Sjamanen, Druïden,Yogi's, Starrtsen. Middelaren.

 • Het volle leven. / W. Schmid

  Het volle leven. / W. Schmid

   23/4/19. Een inspirerend boek voor iedereen die zoekt naar geluk maar niet ten koste van alles Iedereen heeft het over geluk. Veel mensen worden ongelukkig, alleen al omdat ze geloven altijd gelukkig te moeten zijn. Maar in plaats van koortsachtig te streven naar een toestand van permanente gelukzaligheid, zouden we ook kunnen stilstaan bij de vraag wat geluk eigenlijk is. In Het volle leven onderscheidt Wilhelm Schmid het toevallige geluk (de meevaller, de mazzel, de gelukkige omstandigheid) en het geluk van het goede gevoel (de momenten van gelukzaligheid die vandaag als norm gelden voor een geslaagd leven). Daartegenover stelt hij het geluk van de volheid: het gelukte leven, dat het leven in al zijn tegenstrijdigheid omvat: vreugde en angst, macht en onmacht, ziekte en gezondheid, geluk en ongeluk. In honderd fragmenten geeft Schmid een indruk van hoe het leven in al zijn volheid geleefd kan worden: van de liefde voor de natuur tot de heilzame eenzaamheid, van eeuwige lust tot de lof der traagheid, van een donkere herfstavond tot een beloftevolle voorjaarsmorgen.

 • Shakespeare als therapeut / L. Maguire

  Shakespeare als therapeut / L. Maguire

   23/4/19. Aan de hand van Shakepeares werk belicht Laurie Maguire universele thema's als identiteit, de strijd der seksen, familierelaties, vriendschap, (onbeantwoorde) liefde, jaloezie, verlies, woede, vergeving, acceptatie en dood. Ze laat zien hoe dilemma's die in de klassieke tragedies, komedies en vertellingen van Shakespeare centraal staan, de lezer nog steeds helpen zijn eigen emoties, benaderingen en zienswijzen te verkennen. Met vereende krachten doen Maguire en Shakespeare aanbevelingen, bieden zij troost en tonen zij begrip, terwijl ze een aantal tijdloze principes van het leven uiteenzetten. Shakespeare lezen is begrijpen wat het betekent om mens te zijn. Shakespeare als therapeut lezen helpt je begrijpen hoe je daar mee om moet gaan.

 • Noten lezen / A. Charlton.

  Noten lezen / A. Charlton.

  23/4/19. Dit boek is voor iedereen die wil leren noten lezen. Goed noten lezen is bijvoorbeeld praktisch wanneer iemand met anderen muziek wil maken in een koor of orkest, zelf muziek wil componeren, of muziek beter wil leren begrijpen.

 • Stemmingen. / J. van Dam.

  Stemmingen. / J. van Dam.

   23/4/19.Iedereen kan ervaren hoe het hart een belangrijke rol speelt als het gaat om moed of empathie. Zodra er echter een stoornis bij het hart optreedt, vermindert ook de kracht van die beide vermogens.Zo levert de lever de fysiologische basis voor het willen, en hebben de longen en de nieren een functie als het gaat om gevoelens.In dit helder geschreven boekje vertelt antroposofisch huisarts Joop van Dam over de werking en de invloed die het hart, de longen, de nieren en de lever hebben op de menselijke manifestatie.Joop van Dam was vele jaren antroposofisch huisarts. Door zijn persoonlijke betrokkenheid, zijn verrassende manier van waarnemen en de heldere wijze waarop hij zijn bevindingen verwoordt is hij steeds weer een groot inspirator voor mensen in de zorg.

 • Chakra s / D. Pond

  Chakra s / D. Pond

   23/4/19. Chakra’s legt uit hoe u uw energiestromen z kunt behoeden dat uw leven weer in balans raakt. U leert de functies kennen van de zeven chakrs’s, de energiecentra, en met behulp van praktische oefeningen en meditaties kunt u uw energiestromen verbeteren en bereikt u spirituele groei.

 • Alleen in mijn gedichten kan ik wonen / M. Wigman

  Alleen in mijn gedichten kan ik wonen / M. Wigman

   20/4/19. Evergreens noemen we ze, eeuwig groene gedichten. Maar ook in het eeuwig groene landschap van de poëzie verandert wel eens iets. Van de jongste generaties dichters komen er gedichten bij die lezers van nu bij blijven, andere gedichten hebben hun dienstjaren erop zitten en vallen af.In dit beweeglijke landschap hebben Menno Wigman en Rob Schouten de canon opnieuw tegen het licht gehouden, met oog voor de traditie, maar vooral ook met oog voor het nieuwe. En zo komt men in Alleen in mijn gedichten kan ik wonen het ijzeren repertoire tegen van Marsmans 'Herinnering aan Holland' en J.C. Bloems 'De Dapperstraat', maar ook de meest gelezen en geciteerde verzen van relatief nieuwe dichters als K. Michel, Tonnus Oosterhoff en Esther Jansma, die hier hun eerste sporen in de canon van onze tijd nalaten.Alleen in mijn gedichten kan ik wonen is een indrukwekkend overzicht van het mooiste wat de Nederlandse poëzie te bieden heeft, zowel voor bevlogen poëziekenners als voor hen die nog nooit eerder een gedicht lazen.

 • De zingende Walvisch /B. Cooper & J.W.F. Werumeus Buning

  De zingende Walvisch /B. Cooper & J.W.F. Werumeus Buning

   19/4/19.Zijnde een bundel zeemansliedjes en verzen,rijmen, gezegden en rariteiten uit vele eeuwen.

 • Muziek.Van Mozart tot megaster./ M. Cox.

  Muziek.Van Mozart tot megaster./ M. Cox.

   19/4/19. MUZIEK - VAN MOZART TOT MEGASTER, M. CoxWij presenteren…Een superswingende, megamusicale belevenis!¦ Supersterren zoals Elvis, Marco Borsato en Michael Jackson!¦ Coole klassiekers zoals Mozart, Beethoven en Stravinsky!¦ Buitengewone beroemde bands zoals de Beatles, Blof en Oasis. Grijp je gitaar, duik op je drumstel en schetter met je trompet op dit mega melodieuze feest! Lees dit boek en kom alles te weten!

 • Boeddhisme / K. Trainor

  Boeddhisme / K. Trainor

   19/4/19. Boeddhisme combineert een onberispelijke kennis van zaken met prachtige kleurenillustraties om de voornaamste aspecten van een van de grootste levende religies te belichten, van de essenti'le leer en principes van de Boeddha tot diverse vormen van praktijkbeoefening, rituelen en heilige geschriften. Boeddhisme is met diepgang en helderheid geschreven en geeft wezenlijk inzicht in de menselijke hoedanigheid. Daarnaast wekt het alle belangrijke aspecten (historische, religieuze, sociale, culturele en kunstzinnige) van deze eerbiedwaardige geestelijke traditie tot leven.

 • Paramaribo. De modernistische architectuur van ir. Peter J. Nagel. / F. Strik

  Paramaribo. De modernistische architectuur van ir. Peter J. Nagel. / F. Strik

   19/4/19. Architect Peter Nagel introduceert het modernisme in Suriname. Hij ontwerpt in de jaren '50 de eerste modernistische gebouwen voor het stadscentrum van Paramaribo, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. In de periode 1951-1969 ontwerpt Nagel meer dan veertig gebouwen in deze stijl, in en buiten Paramaribo. Rond het Kerkplein, een centraal punt van de stad, is Nagels modernisme nadrukkelijk aanwezig. Hier staan vijf belangrijke gebouwen van de architect: het OGEM-gebouw (nu N.V. EBS), De Surinaamsche Bank, het Fatum-gebouw (onherkenbaar verbouwd), de HBU-Bank (nu de Republic Bank Suriname N.V.) en het hoofdpostkantoor. Nagel ontwerpt ook Buitensociëteit Het Park (nu de Nationale Assemblee) en scholen, kerken, ziekenhuizen en woonhuizen. De bouwwerken zijn belangrijk cultuurhistorisch erfgoed, dat in nog geen twintig jaar is ontstaan. De gids beschrijft elk gebouw, met foto's bij de oplevering en in de huidige staat. Op twee kaarten zijn alle projecten aangegeven, met een wandelroute voor de projecten in het centrum.

 • Plato and a Platypus Walk into a Bar / T. Cathcart & D. Klein

  Plato and a Platypus Walk into a Bar / T. Cathcart & D. Klein

   19/4/19. Here’s a lively, hilarious, not-so-reverent crash course through the great philosophical traditions, schools, concepts, and thinkers. It’s Philosophy 101 for everyone who knows not to take all this heavy stuff too seriously. Some of the Big Ideas are Existentialism (what do Hegel and Bette Midler have in common?), Philosophy of Language (how to express what it’s like being stranded on a desert island with Halle Berry), Feminist Philosophy (why, in the end, a man is always a man), and much more. Finally—it all makes sense!“I laughed, I learned, I loved it!” Roy Blount Jr.

 • Opoa en opoe pluisie / Dick Druna.

  Opoa en opoe pluisie / Dick Druna.

   19/4/19. In Opoa en opoe pluisie op se mokums (Opa en Oma Pluis in het Amsterdams) gaat Nijntje op visite bij opa en oma Pluisie. 'Opoa hep foor nijn een steppie gemoakt' en 'Nijn bree een omslegdoek foor opoe Pluisie'. Bij de thee eten ze 'bauterkoekies en nijn mog-ur twei'.

 • Ooggetuigen van de Gouden Eeuw / R. van Stipriaan

  Ooggetuigen van de Gouden Eeuw / R. van Stipriaan

   18/4/19. De beeldenstorm, het ontzet van Leiden en de moord op Willem van Oranje - het zijn legendarische momenten uit de Nederlandse vrijheidsoorlog, die het begin van een ongekende bloeiperiode markeren: de Gouden Eeuw. Het was een tijd waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden met ontzag werd gadegeslagen en de VOC de lakens uitdeelde op de wereldzeeën. Het waren mooie jaren voor avonturiers: ontdekkingsreizen, veldtochten en zeeslagen stonden borg voor spektakel. En telkens waren er individuen die aan het papier toevertrouwden wat ze zagen. In Ooggetuigen van de Gouden Eeuw heeft René van Stipriaan hun opmerkelijkste verslagen bij elkaar gebracht.

 • Ooggetuigen van de middeleeuwen / B. Hellemans o.a.

  Ooggetuigen van de middeleeuwen / B. Hellemans o.a.

   18/4/19. In Ooggetuigen van de Middeleeuwen zijn ruim honderd fragmenten verzameld, met grote en kleine evenementen uit de geschiedenis van West-Europa van 500 tot 1550. Een twintigtal specialisten in de middeleeuwse cultuur, verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft de verslagen voorgedragen.

 • Weekblad de schaakwereld

  Weekblad de schaakwereld

   18/4/19. Met vaste medewerkers / schaakgrootmeesters als Max Euwe en Louis Gans etc.

 • Stil leven / Ted van Lieshout

  Stil leven / Ted van Lieshout

   18/4/19. Tijdens een reis door de kunstgeschiedenis worden telkens twee kunstwerken met elkaar vergeleken. Met afbeeldingen in zwart-wit en kleur van 52 werken. Vanaf ca. 13 jaar.

 • Vogels kijken in Europa / R. Hume.

  Vogels kijken in Europa / R. Hume.

   17/4/19. Vogels kijken in Europa. Deze schitterend geïllustreerde gids combineert duidelijk beschreven praktische adviezen voor de beginnende vogelspotter met inspirerende afbeeldingen en tips voor de meer ervaren vogelwaarnemer. In het boek wordt ook aandacht besteed aan waarneemmethodes en optische apparatuur om vogels goed in beeld te krijgen.

 • Telegraph Avenue / M. Chabon

  Telegraph Avenue / M. Chabon

   17/4/19. De jonge eigenaars van een tweedehands platenzaakje in Amerika proberen het in 2004 op te nemen tegen grote winkelketens.

 • Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog / W. Melching

  Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog / W. Melching

   17/4/19. Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog geeft een overzicht van de aangrijpendste en indrukwekkendste verslagen uit deze oorlog. Deze verslagen zijn afkomstig van de diverse fronten, maar ook vanaf de zee, vanuit de lucht en vanaf het thuisfront. De auteurs van de fragmenten zijn afkomstig uit alle lagen van de diverse krijgsmachten en samenlevingen. Ze laten zien hoezeer de oorlog het aanzien van de wereld voorgoed veranderde.

 • Albert Hahn / K. van Weringh

  Albert Hahn / K. van Weringh

   16/4/19. Studie over de Nederlandse tekenaar (1877-1918) die vooral bekend werd door zijn sociaal bewogen politieke spotprenten.

 • Berijmd verzet. / F. Batten

  Berijmd verzet. / F. Batten

   16/4/19.Vertreden volk, volhard niet in uw zwijgen,Smeed uit uw fiere taal een bajonet. En wil daaraan, in naam van recht en wet.De leugenleer van de gehate rijgen.

 • World of Warcraft: Wrath of the Lich King Official StrategyGuide

  World of Warcraft: Wrath of the Lich King Official StrategyGuide

   15/4/19.BradyGames’ World of Warcraft: Wrath of the Lich King Official Strategy Guide includes the following:Complete coverage of each race, with strengths, weaknesses, and more. WEAPONS: Discover the awesome battery of weapons and armor, with detailed equipment lists. NORTHREND EXPLORED: In-depth information on quests, bosses, and treasures.NEW DUNGEONS: Instances and Raid roles explained plus locations and strategy.COMPLETE CRAFTING COVERAGE: Every recipe for every crafting profession.Platform: PCGenre: Role-Playing Game.

/
Toont 1 tot 100 (van 6004 produkten)