Scheepvaart

/
Toont 1 tot 20 (van 163 produkten)
 • A century in fair and foul weather. / Max Dendermonde

  A century in fair and foul weather. / Max Dendermonde

   26/7/18. The world's weal and woes in a hundred years of sailing with Vinke & Co.

 • Aanzien van de oude visserij. / R. Martens & L. Westra

  Aanzien van de oude visserij. / R. Martens & L. Westra

   Aanzien van de oude visserij. ...met de beste groeten van...Talloze oude visserij foto's met bijschrift. Advena Hoogeveen.1988 gebonden, geillustreerd.

 • Afbouw en verbouw van een platbodem / J. van der Post

  Afbouw en verbouw van een platbodem / J. van der Post

   Het is fijn dat voor het zeer kleine groepje amateurafbouwers van een platbodemjacht een speciaal boek werd geschreven. Maar bladzijden vol woorden kunnen niet eenduidig omschrijven, wat een technische bouwtekening in een oogopslag duidelijk maakt. Die bouwtekeningen ontbreken, en daardoor is het boek vaak moeilijk leesbaar, vooral voor de amateur-afbouwer. Wie echter zelf over bouwtekeningen beschikt, kan in dit boek een menigte handige tips, nuttige aanwijzingen en waardevolle adviezen vinden.

 • Alleen in een zeilboot de wereld rond / C. Craandijk

  Alleen in een zeilboot de wereld rond / C. Craandijk

  5/10/16  Met 63 penteekeningen van den vertaler naar illustraties van Thomas Fogerty en George Varian. Uitgave begin 20e eeuw.

 • Archeologie onder water / Th. j. Maarleveld & E. J. van Ginkel

  Archeologie onder water / Th. j. Maarleveld & E. J. van Ginkel

   23/7/18. Dit boek biedt een inzicht in de wijze waarop archeologen onder water werken.

 • Batavia te water / V. Roeper o.a.

  Batavia te water / V. Roeper o.a.

   16/7/17. Begin 1992, toen de romp van de 'Batavia' grotendeels in elkaar zat, verscheen het boek 'Batavia - De terugkeer van een retourschip' (door Priska Gretler e.a. (a.i. 92-13-111-5)). Die 'terugkeer' sloeg in dit geval op de herbouw van het schip in Lelystad en daaraan was dat boek gewijd. Deze uitgave behandelt de geschiedenis van de havenstad Batavia en het ontstaan van de Hollandse handelsrelaties overzee. Het daarop volgende verslag van de eerste en tevens laatste reis van de 'Batavia' in 1628/29 is kort en eindigt op de fatale klippen van het 'Zuidland'. Voorts een beschrijving van de VOC-schepen, het duikersonderzoek op het wrak van de originele 'Batavia' en de reconstructie ervan te Lelystad tot aan de tewaterlating in 1995. Prettig leesbaar, fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd met veel oude prenten en nieuwe foto's in zwart-wit en kleur, vormt het een goede aanvulling op het bovengenoemde boek over de replica.(Biblion recensie, Jaap A.M. Kramer.)

 • Bestemming New York / H. Top

  Bestemming New York / H. Top

   6/7/19. In 1939 wordt de Zaandam, een nieuw lijnschip van de Holland-Amerika Lijn (HAL) in gebruik genomen. De politieke spanningen in Europa zijn al voelbaar en de schepen van de HAL kunnen het aanbod van passagiers nauwelijks verwerken.Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt halen Engelse, Franse en Duitse rederijen hun passagiersschepen uit de lijndiensten tussen Europa en de VS. Hoewel de risico's steeds groter worden varen de Nederlandse maatschappijen door. De Zaandam wordt eind april 1940 naar Nederlands-Indië gedirigeerd, maar ook daar breekt de oorlog uit. Kapitein Stamperius weet een aanval van Japanse Zero jagers af te slaan en ontsnapt - met honderden evacués aan boord - aan de Japanse omsingeling van Java. Ook een hachelijke bevoorradingsmissie van het Britse leger in het Midden-Oosten brengt hij, ondanks de dreiging van Duitse U-boten, tot een goed einde.

 • Beter zeezeilen met Eric Tabaerly

  Beter zeezeilen met Eric Tabaerly

   Praktische handleiding waarin zonder veel theorie de diverse manoeuvres met zeiljachten worden behandeld, zoals afmeren, droogvallen, zwaar weer zeilen, etc. De liefhebbers van zeezeilen, wier aantal voortdurend toeneemt, vinden hier een prima gids in Tabarly, met zijn op jarenlange ervaring gebaseerde grondige kennis van zaken en zijn vermogen praktische problemen en hun oplossing overzichtelijk onder woorden te brengen. De vele tekeningen vullen de tekst uitstekend aan. De vertaling is voortreffelijk.(NBD|Biblion recensie, M.C.E. Rutten-van der Putten)

 • Binnenvaart onder stoom / R. Martens & L. Westra

  Binnenvaart onder stoom / R. Martens & L. Westra

   Binnenvaart onder stoom .. met de beste groeten van..Advena Hoogeveen.1988 gebonden, geillustreerd.

 • Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  De rol die de binnenvaart tijdens de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld, wordt in het algemeen afgedaan met het gezegde dat zij gewoon heeft doorgevaren en flink heeft verdiend aan vervoer voor de bezetter. Dat niets minder waar is toont de schrijver van dit boek aan na uitvoerig archiefonderzoek, aangevuld met interviews met nog levende betrokkenen. Om de situatie bij het uitbreken van de oorlog te begrijpen staat de auteur eerst stil bij de periode daarvoor van deze bedrijfstak. Uitvoerig beschrijft hij vervolgens de 'gelijkschakeling' van de binnenvaartorganisaties door de bezetter, het verzet, het onderduiken en de vordering van schepen met alle gevolgen voor de schippersgezinnen. Na de oorlog begint dan de zoektocht naar binnenvaartschepen die soms ver in Duitsland worden teruggevonden. Het boek is voorzien van zwart-witfoto's en andere illustraties.(Biblion recensie, E.A. de Vries.)

 • Building Ships on the North East Coast / J. F. Clarck.

  Building Ships on the North East Coast / J. F. Clarck.

   1/1/20. Met foto s en tekeningen in zwart/wit.

 • Dagboek van Jan Janse 1905 1907

  Dagboek van Jan Janse 1905 1907

   23/6/18. Stuurmansleerling aan boord van het Viermastbarkschip Jeanette Francoise 1905-1907.

 • De boekeniers / J. Piekalkiewicz.

  De boekeniers / J. Piekalkiewicz.

   5/3/17. De boekeniers , oorspronkelijk Franse en Engelse gelukzoekers, opgejaagd door Spaanse kolonisten, vestigden zich in de Karibische Zee.

 • De Clippers / A. Teenstra

  De Clippers / A. Teenstra

   2/1/18. Een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft van der 19e eeuw.

 • De eeuw van de toerbeurt / J. Salverda.

  De eeuw van de toerbeurt / J. Salverda.

   5/11/19. De zgn. Evenredige Vrachtverdeling, in 1933 als tijdelijke crisismaatregel bedoeld, waarbij bij toerbeurt vracht werd toegewezen, is na 65 jaar opgeheven. Hiermede houdt ook de Schippersbeurs op te bestaan. Van het begin af aan waren zowel voorstanders als tegenstanders voor dit systeem te vinden, hetgeen tot soms gewelddadige acties leidde die de solidariteit onder de schippers aantastte. De uitgever vond deze overgang naar een vrije markt een goede gelegenheid de voor- en tegenstanders in dit boek nog eens aan het woord te laten. Dit werpt een intrigerende kijk op deze voor de buitenwacht ogenschijnlijke rustige bedrijfstak. De samenstellers van dit boek hebben echter verzuimd als inleiding op het onderwerp een heldere uitleg te geven van de EV en de werking van de Schippersbeurs. Hierdoor zal deze uitgave een beperktere doelgroep hebben, nl. de direct betrokkenen en niet het grote publiek. Bevat zwart-witte foto's.(Biblion recensie, E.A. de Vries.)

 • De glorie van de scheepvaart

  De glorie van de scheepvaart

   Dit boek werd samengesteld en in 1972 uitgegeven door Tre Tryckare in Zweden. In datzelfde jaar verzorgde Elsevier de eerste Nederlandse editie; waar nodig, was die aan de Nederlandse situatie aangepast. Dit bijna encyclopedische werk wordt grotendeels gedragen door 1500 tekeningen. Het behandelt vrijwel alles wat met schepen te maken heeft: scheepsbouw, voortstuwing, navigatie en zeemanschap. De tekeningen geven een beeld van de historische ontwikkeling van koopvaardij-, oorlogs- en vissersschepen en van de recreatievloot. Dit fraaie boek hoort zeker in een bibliotheek thuis. De zojuist verschenen derde druk is op een twintigtal plaatsen aangevuld met tekeningen van moderne schepen, motoren, voortstuwers enz. De inleiding bij het hoofdstuk over pleziervaart werd vernieuwd, maar ging daarbij in kwaliteit achteruit. Door de toegevoegde, nieuwe illustraties en door enige andere verbeteringen is het werk weer behoorlijk up to date.(NBD|Biblion recensie, J.A.M. Kramer)

 • De Gouvernementsmarine. / F. C. Backer Dirks

  De Gouvernementsmarine. / F. C. Backer Dirks

   15/2/18. De Gouvernementsmarine. In het voormalige Nederlands-Indie in haar verschillende tijdsperioden geschetst1861-1949.

 • De horizon verdwijnt / J. Hoogenhout

  De horizon verdwijnt / J. Hoogenhout

   18/6/19. In de zeventiende eeuw werd het laatste grote meer in Noord-Holland drooggelegd. Vanaf het Schermereiland is daardoor de verbinding over water met Alkmaar, Amsterdam en Zuiderzee verdwenen. In deze roman beschrijft de auteur hoe een schipper in Schermerhorn worstelt met het verdwijnen van zijn bestaan. Zal hij verdergaan als schipper vanuit een andere plaats? Kan zijn echtgenote dat accepteren? Kiezen zijn zoon en dochter voor een bestaan in het nieuwe polderland, of willen zij als schipperskinderen in de voetsporen van hun ouders treden? Vasthouden aan oude zekerheden of kiezen voor een nieuwe, onbekende toekomst stelt hen voor de moeilijkste keuzes in hun leven.

/
Toont 1 tot 20 (van 163 produkten)