Oorlog

/
Toont 1 tot 20 (van 154 produkten)
 • 1940 Soldaat op de Afsluitdijk / B. J. Haijer

  1940 Soldaat op de Afsluitdijk / B. J. Haijer

   15/12/17. De belevenissen van een ordonnans in de meidagen van 1940.Een terug blik van de volwassen Haijer op zijn eigen belevenissen als 18-jarige soldaat die oorlog en bezetting beleefd, doorleefd en overleefd.

 • 250 jaar Genietroepen1748-1998. / M. Elands J. van Hoof o.a.

  250 jaar Genietroepen1748-1998. / M. Elands J. van Hoof o.a.

   20/2/18. In 1748 werd het Regiment Mineurs en Sappeurs gevormd. Het was het officiële startschot van een tot de verbeelding sprekend legeronderdeel: de genie. 25O jaar Genietroepen is een overzicht van de geschiedenis der Nederlandse genie-eenheden. Behalve mineurs en sappeurs maakten daar in de loop van de tijd ook pontonniers, torpedisten en spoorwegtroepen deel van uit. Dit boek schenkt veel aandacht aan de operationele inzet van de genie. De veldtocht naar Rusland in 1812, de Belgische Opstand, de Meidagen van 194O, Nederlands-Indië, Libanon en Bosnië. Ook staan de auteurs stil bij de oorlogsvoorbereiding tijdens de Koude Oorlog. Bij humanitaire operaties is de genie onmisbaar gebleken. Dergelijke acties - soms ver weg in Tunesië of Noord Irak, soms dichtbij tijdens de watersnood in eigen land - komen eveneens aan de orde. De fraaie illustraties geven een goed beeld van het veelzijdige takenpakket van de genie en het oude en moderne materiaal: van pontonbruggen tot en met brugleggende tanks.

 • 4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  4000 mensen en een koeiekop. / E. Lenderink-Talsma

  Nuchter geschreven verslag van de belevenissen van een groot gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Schrijfster, ije van 8 kinderen, leefde van haar 15e tot haar 18e in verschillende Japanse kampen. Vooral het nutteloze gezeul met groepen gevangenen van de ene plaats naar de andere en soms weer terug naar een plek waar ze al eerder waren, komt goed tot uiting. Ze vertelt er wat afstandelijk over. Pas in het laatste hoofdstuk, over de terugkeer in Friesland en de liefdeloze manier waarop haar gereformeerde ouders door hun geloofsgenoten werden opgevangen, laat ze duidelijk blijken hoe haar dat geraakt heeft. De titel slaat op een extraatje waarop de Japanners het kamp een keer tracteerden. Al met al een wat emotieloos verhaal. In dit herdenkingsjaar zullen er zeker meer titels verschijnen, waarbij dit geen slecht voorbeeld is, maar ook geen uitschieter. Met enkele zwart-witillustraties.(Biblion recensie, C. Grader.) 

 • 7 stompjes kaars / G. Hoyer

  7 stompjes kaars / G. Hoyer

   3/4/19. Verzetsliteratuur tweede wereldoorlog.Pseudoniem van G.B.J. Hiltermann, een Nederlands journalist, politiek commentator, uitgever en historicus.

 • Aanklacht. / M. Beversluis

  Aanklacht. / M. Beversluis

   Martien Beversluis werd in 1928 literair medewerker van de VARA. Hij schreef voor de VARA pacifistische gedichten. Deze werden gebundeld in 'Aanklacht' (1930, deze bundel haalde tien drukken en een totale oplage van dertigduizend exemplaren). Hij verzorgde ook het radioprogramma 'Internationale Socialistische Poëzie'.In zijn gedichten, die van grote technische virtuositeit maar weinig oorspronkelijkheid getuigen, had Beversluis zich onder invloed van de tijd tot een meer allegorische en symbolische vorm gewend; het verwijt van te weinig diepgang bij een teveel aan stemming zal hierin hebben meegespeeld. Beversluis' poëzie zou echter gekenmerkt blijven door de retorische vorm, waarvan de bezieling niet zelden werd betwijfeld. Onder het pseudoniem Huib Wouters schreef hij ook luchtiger werk ten dienste van de socialistische zaak, zoals het 'VARA-lied' en het 'lied voor de Liga tegen Oorlog en Fascisme'.

 • Achter de laatste brug. / J. Blokker

  Achter de laatste brug. / J. Blokker

    Drieënhalve dag duurde de oorlog in de Gelderse vallei. Toen de eerste bewoners een week na de Duitse aanval in mei 1940 voorzichtig waren teruggekeerd van hun evacuatieadressen, hadden ze de ruïnes aangetroffen van hun steden, dorpen en hoeven. Ze hadden de rommel opgeruimd, hun doden begraven en waren aan het werk getogen. De rust was weergekeerd. Maar in september 1944 kwam de oorlog terug in het lage land langs de Grebbelinie. De bevrijding lag aan de overkant van de rivier, voorbij de vernielde bruggen over de Rijn. De bewoners van de Gelderse vallei zaten gevangen tussen de strijdende partijen. In Achter de laatste brug beschrijft historicus Jan Blokker hun leven, dat zeven maanden lang totaal ontregeld raakte.

 • Adolf Hitler. Het einde van een mythe / J. toland

  Adolf Hitler. Het einde van een mythe / J. toland

   21/12/16. Dat deze pil van 1000 bladzijden in Nederland inmiddels aan zijn zesde druk is, bewijst de populariteit van dit boek. Terecht want deze Hitlerbiografie behoort tot de beste die er de afgelopen 20 jaar zijn verschenen. Op grond van een zeer uitvoerige documentatie - waaronder gesprekken met meer dan 150 personen die Hitler van min of meer nabij gekend hebben - schildert de historicus-journalist Toland het leven van deze verdorven figuur. Eens te meer blijkt uit dit boek dat Hitler vooral door wraak, haat en antisemitisme gedreven werd. Register, literatuuropgave, illustraties.(NBD|Biblion recensie, P. Schneiders)

 • Alles ging aan flarden / K. de Zwarte-Walvisch

  Alles ging aan flarden / K. de Zwarte-Walvisch

   21/12/16.Tijdens het onderzoek voor de tv-serie De Oorlog hebben medewerkers van de NPS een dagboek uit de Tweede Wereldoorlog gevonden dat volgens insiders grote historische waarde heeft. Het is geschreven door een 32-jarige joodse vrouw, Klaartje de Zwarte-Walvisch, die uitvoerig en in bijzonder felle bewoordingen beschrijft hoe ze na haar arrestatie in maart 1943 via de Hollandsche Schouwburg en kamp Vught uiteindelijk in Westerbork terecht kwam. Vandaar is ze naar vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd waar ze in juli 1943 in de gaskamer is vermoord.

 • Als de dag van gisteren K. Mallan

  Als de dag van gisteren K. Mallan

    Over dit schokkende gebeuren en de vijf enerverende oorlogsdagen die er in Rotterdam op volgden, alsmede over de broze periode van vrede en mobilisatie die eraan vooraf ging, handelt dit belangwekkende, rijk met authentiek fotomateriaal gei'llustreerd boek. Tijdens ruim tien jaar van intensief en minutieus historisch onderzoek is de auteur erin geslaagd een schat verrassende nieuwe feiten aan het licht te brengen.

 • Amor Fati / A. J. Herzberg

  Amor Fati / A. J. Herzberg

  Zeven opstellen over Bergen-Belsen, derde druk mei 1950. Het is op veler verzoek, dat de navolgende artikelen, die min of meer toevallig en los van elkander geschreven zijn, en in de groene Amsterdammer zijn verschenen, in een bundel worden uitgegeven.

 • Anzio the bid for Rome / C. Hibbert

  Anzio the bid for Rome / C. Hibbert

   Ballantines illustrated histoty of world war 2. 1970. 'The Beach Head has become a Death's Head the German propaganda leaflet told nothing but the truth. Fatal indecision led to months of loss and pointless bloodshed in the winter of 1943-44. 'The Allies,' Kesselring triumphantly recorded,.. missed a uniquely favourable chance of capturing Rome.

 • Aphorismen van de minne / A. J. Kuipers

  Aphorismen van de minne / A. J. Kuipers

   16/1/19. Verzen met 2 houtsnedes geïllustreerd door A.J. Kuipers.Gedrukt februari 1945,oorlogsuitgave.

 • Berijmd verzet. / F. Batten

  Berijmd verzet. / F. Batten

   16/4/19.Vertreden volk, volhard niet in uw zwijgen,Smeed uit uw fiere taal een bajonet. En wil daaraan, in naam van recht en wet.De leugenleer van de gehate rijgen.

 • Bevrijding van Nederland. 1944-1945./ B. Koning

  Bevrijding van Nederland. 1944-1945./ B. Koning

   1/8/17. Met fraaie zwart/wit foto´s.

 • Bezettingstijd in Friesland deel 2. / P. Wijbenga.

  Bezettingstijd in Friesland deel 2. / P. Wijbenga.

   29/11/19. Geschiedenis van het Fries verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 • Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  Binnevaart in oorlogstijd / B. van Lange

  De rol die de binnenvaart tijdens de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld, wordt in het algemeen afgedaan met het gezegde dat zij gewoon heeft doorgevaren en flink heeft verdiend aan vervoer voor de bezetter. Dat niets minder waar is toont de schrijver van dit boek aan na uitvoerig archiefonderzoek, aangevuld met interviews met nog levende betrokkenen. Om de situatie bij het uitbreken van de oorlog te begrijpen staat de auteur eerst stil bij de periode daarvoor van deze bedrijfstak. Uitvoerig beschrijft hij vervolgens de 'gelijkschakeling' van de binnenvaartorganisaties door de bezetter, het verzet, het onderduiken en de vordering van schepen met alle gevolgen voor de schippersgezinnen. Na de oorlog begint dan de zoektocht naar binnenvaartschepen die soms ver in Duitsland worden teruggevonden. Het boek is voorzien van zwart-witfoto's en andere illustraties.(Biblion recensie, E.A. de Vries.)

 • Bioscoop in de oorlog. / T. Leeflang

  Bioscoop in de oorlog. / T. Leeflang

   18/4/18. De bioscoop, het machtige propagandamedium, kreeg van de nazi's speciale aandacht, ook in Nederland. Het toenmalige bioscoopbedrijf (waaruit de relatief talrijke Joodse bedrijfsgenoten al snel waren verjaagd) heeft zich maar zwakjes verzet; veel mogelijkheden tot verzet waren er ook niet. En het publiek bleef massaal komen, ondanks de 'verplichte' films en de eveneens verplichte, land verraderlijke journaals. Leeflang schildert deze weinig verheffende geschiedenis met eerbied voor de feiten (tientallen interviews, meer dan 100 blz. bijlagen en noten), aandacht voor het Duitse beleid en de bureaucratische uitvoering daarvan in Nederland, en goed gedoseerde 'anekdotes'. Hij vindt dat er na de oorlog te weinig 'gezuiverd' is, maar is voor het overige vrij mild (c.q. ironisch en sarcastisch) in zijn oordeel. Ondanks de massa feiten en feitjes - het omvangrijke bronnenonderzoek doet niet onder voor dat van een dissertatie - is het een zeer toegankelijk, 'plezierig' leesbare studie voor iedereen die belangstelling heeft voor film/bioscoop en/of oorlog/bezetting.(Biblion recensie, P.M.H. Cuijpers.)

 • Breekbare dagen 4 en 5 mei door de jaren heen

  Breekbare dagen 4 en 5 mei door de jaren heen

   20/1/20.In 2012 is het een kwart eeuw geleden dat de Nederlandse regering het Nationaal Comité 4 en 5 mei instele. Eén organisatie die zowel invulling geeft aan de Dodenherdenking als aan het vieren van Bevrijdingsdag, bestond tot 1987 niet. Wat wel bestond was de sequentie van een herdenkingsdag en een feestdag, een unicum in de wereld.Breekbare Dagen laat in woord en beeld zien hoe Nederland sinds 1945 zijn doden herdenkt en zijn bevrijding en vrijheid viert. En hoe nieuwe generaties nieuwe vormen vinden voor het uiten en beleven van oude en universele emoties.

 • Buiten schot / Max Nord

  Buiten schot / Max Nord

   Illegale druk. Buiten schot 1943 gedrukt in een oplage van 50 exemplaren.[pseudoniem van Maarten Vrolijk].Nr :19. Met handtekening en opdracht aan Han G. Hoekstra.

 • Camp Colt to Desert storm / G. F. Hofmann D. A. Starry.

  Camp Colt to Desert storm / G. F. Hofmann D. A. Starry.

   26/3/18. The tank revolutionized the battlefield in World War II. In the years since, additional technological developments--including nuclear weapons, ballistic missiles, computer assisted firing, and satellite navigation--have continued to transform the face of combat. The only complete history of U.S. armed forces from the advent of the tank in battle during World War I to the campaign to drive Iraq out of Kuwait in 1991, Camp Colt to Desert Storm traces the development of doctrine for operations at the tactical and operational levels of war and translates this fighting doctrine into the development of equipment.

/
Toont 1 tot 20 (van 154 produkten)