Psychologie

/
Toont 1 tot 20 (van 138 produkten)
 • ABC van het enneagram / E. Salmon

  ABC van het enneagram / E. Salmon

   Het enneagram is een methode om de persoonlijkheid te bestuderen. Deze methode is gebaseerd op negen gedragslijnen van de menselijke natuur. Het enneagram berust op negen onbewuste conditioneringen, ook wel 'passies' genoemd, die het menselijk gedrag beïnvloeden. Deze passies zijn terug te vinden in de spiritualiteit en de filosofie van onder meer de christelijke en de soefistische traditie. Het zijn: woede, trots, nijd, hebzucht, onmatigheid, lust, luiheid, bedrog en angst. Het leuke van het enneagram is dat het rekening houdt met de ontwikkeling en de verschillende facetten van iedere persoonlijkheid. Door zijn concreetheid is het meteen in de dagelijkse praktijk toe te passen. Het enige dat men nodig heeft is het vermogen tot zelfobservatie. Op psychologisch niveau biedt de methode ons de mogelijkheid ons bewust te worden van onze conditioneringen. Daarnaast reikt het ons handvatten aan om ons uit de greep van het geconditioneerde 'ik' te bevrijden. Op spiritueel niveau gaat het om het terugvinden van de verborgen essentie van het zijn die in ons leeft en boven onze persoonlijkheid uitstijgt. Na een kennismaking met de dynamiek van de methode krijgt de lezer in ABC van het Enneagram op pakkende wijze uitleg over de psychologische opbouw van de negen persoonlijkheidstypen. De vele tekeningen maken de fixaties en kwaliteiten meteen inzichtelijk. In het derde en vierde deel worden de praktische toepassingen en de historie van het enneagram toegelicht.

 • Alle liefde is economie / S. Pont

  Alle liefde is economie / S. Pont

   9/12/17. Dit boek is een handleiding voor iedereen die de liefde niet alleen wil voelen ,maar ook doorgronden.

 • Alle vragen die je zou moeten stellen. / S.Piver

  Alle vragen die je zou moeten stellen. / S.Piver

   31/3/18.Een vernieuwende en uitdagende vraag-en-antwoordmethode om door te dringen tot je diepste overtuigingen over relaties, vriendschap, gezondheid, familie, werk, geld, creativiteit, spiritualiteit en normen en waarden. Dit boek geeft geen pasklare antwoorden, maar stelt de juiste vragen, die je laten nadenken over alle belangrijke zaken in je leven. De antwoorden die je geeft, vormen de basis voor een nieuwe, frisse blik op je leven, vrij van leegheid en besluiteloosheid. Zo krijg je de emotionele kracht en het inzicht om met de onontkoombare veranderingen in je leven om te gaan.

 • Als het leven een last wordt / R. Merkle.

  Als het leven een last wordt / R. Merkle.

   12/2/19. De schrijver is psycholoog en heeft een psychotherapeutische praktijk in Mannheim (Duitsland). Hij heeft meer zelfhulpboeken op zijn naam staan. Dit boek handelt over depressies. De dertien hoofdstukken zijn in drie delen te onderscheiden. Deel 1 geeft een inleiding en werk- cq. gebruikswijze van dit boek. In deel 2 worden theoretische kaders uiteengezet. Deel 3 (hoofdstuk 4 t/m 13) is in vier therapiesessies uitgewerkt. Het gehele boek laat zich qua woordgebruik, bladspiegel etc. zeer gemakkelijk lezen, wat voor de doelgroep (sombere/depressieve lezers) van groot belang is. Vakjargon wordt zoveel mogelijk vermeden dan wel duidelijk uitgelegd. De lezer wordt door middel van kleine opdrachten uitgenodigd het boek te doorlopen, waarbij de positief ondersteunende rol van de schrijver herkenbaar aanwezig blijft. Een kleine kritische noot: de schrijver wijst medicatie niet af, maar zijn informatie in deze is wat gedateerd.(Biblion recensie, G.H. von Faber.)

 • Als je man verandert / M. Bloem & P. Kil

  Als je man verandert / M. Bloem & P. Kil

     In Als je man verandert wordt op indringende en persoonlijke wijze beschreven wat de partner van de patiÙnt meemaakt vanaf het moment dat de arts de diagnose van prostaatkanker stelt. Klinisch psychologe, romanschrijver en ervaringsdeskundige Marion Bloem interviewde partners van prostaatkankerpatienten, die in de meeste gevallen voor het eerst die ervaringen met een lotgenoot deelden.

 • Als man je eigen weg vinden / A. Grun

  Als man je eigen weg vinden / A. Grun

     Wat betekent het om man te zijn in de 21ste eeuw? Veel mannen zijn onzeker over hun rol en over hun plaats in de samenleving. Voor hen beschrijft Anselm Grün achttien mannen uit de bijbel, eigenlijk archetypen. Zo zijn er Jakob - de vader, Mozes - de leider, Salomo - de minnaar en Simson - de krijger. Deze mannen zijn voorbeelden hoe je met je mannelijke energie in het leven kunt staan.

 • Als mijn geheugen me niet bedriegt / D. Draaisma

  Als mijn geheugen me niet bedriegt / D. Draaisma

   16/2/19. Wat doet het met je herinneringen als je pas op oudere leeftijd te horen krijgt dat je een andere biologische vader hebt dan je altijd dacht? Wat gebeurt er in je geheugen als aan het licht komt dat je bent bedrogen door een geliefde en het tot je doordringt dat het bedrog al een tijd gaande is? Wat verandert er in je herinneringen aan een vriend of een dierbare als later blijkt dat deze een ernstig delict heeft gepleegd? Sommige ervaringen zijn zo ingrijpend dat ze je niet alleen een andere toekomst geven, maar ook een ander verleden. Wat je pas op latere leeftijd begrijpt of te weten komt kan een levensverhaal van het ene moment op het andere van gedaante laten veranderen, als een kussen dat een stomp krijgt om het een passende vorm te geven.

 • Amazing Journey. / C. Pater

  Amazing Journey. / C. Pater

   Een spiritueel filosofische verkenning.

 • Amsterdams mooiste woord / P. Arnoloussen

  Amsterdams mooiste woord / P. Arnoloussen

   25/3/19. Maar wat wordt het mooiste Amsterdamse woord? Pikketanissie, befgajes, sijssieslijmer? Het Parool vraagt het de komende maanden zijn lezers in een vrolijke campagne. En kort nadat dat mooiste woord in het zonnetje wordt gezet verschijnt het boek Amsterdams mooiste woord.Honderdvijftig woorden, voorzien van geschiedenis, van verhalen van lezers. Inclusief een hoofdstuk over de Amsterdamse taal. Van gebbetje tot tinnef, van belatafelen tot juut, van pieremegoggel tot jajem."

 • Angst en andere ongewenste gasten. / H. Lerner

  Angst en andere ongewenste gasten. / H. Lerner

   19/3/20. Angst voor de tandarts, vliegangst, watervrees, angst voor grote massa's of juist voor lege pleinen... Niemand leeft zonder angsten. Zo lang ze beperkt blijven tot concrete objecten en niet uit de hand lopen is er geen probleem. Angsten kunnen echter zo dominant worden dat ze een normaal psychisch en sociaal functioneren belemmeren. En op een existentiëler niveau kunnen mensen bevangen worden door een algemene angst voor het leven of door depressie en angst voor de dood.

 • Autisme / T. Peeters

  Autisme / T. Peeters

     Hoewel autisme het best gedocumenteerde kinderpsychiatrische syndroom is, blijft er een grote kloof tussen het theoretische begrijpen van autisme en de dagelijkse praktijk. Autisme. Medisch en educatief probeert die kloof te overbruggen.Mensen met autisme hebben het moeilijk met onze abstracte soepele symbolen van sociaal gedrag en communicatie. Dat maakt dat ze leven in een wereld die vaak chaotisch en deels onbegrijpelijk overkomt. Ze kunnen zich ook tegenover ons moeilijk verstaanbaar maken en uitleggen wat er schort. Zowel in hun opvoeding als in het onderwijs hebben ze begeleiding die echt met hun speciale aanleg rekening houdt.Daarom wordt de basis van het medische begrijpen en die van het educatieve begrijpen in één boekje samengebracht.

 • Autisme wegwijzer / D. E. Betts

  Autisme wegwijzer / D. E. Betts

     Als ouder van een kind met een autisme spectrumstoornis loop je tegen allerlei problemen op: in en rond het huis, op school, onderweg, bij de dokter et cetera. Met behulp van de AUTISME-WEGWIJZER hoef je in die situaties niet zelf meer het wiel uit te vinden, maar kun je terugvallen op de adviezen en tips van twintig jaar ouder-ervaring die in dit boek is verzameld.Telkens wordt een probleemsituatie geschetst waarbij ouders aangeven waar ze precies tegenaan lopen, maar ze spreken ook hun angst en onzekerheid uit. Er wordt vervolgens helder en bondig uitgelegd wat dit specifiek met autisme te maken heeft, waarna er mogelijke oplossingen worden gegeven om het kind zich in zo'n situatie beter te laten voelen of om dit probleem in het vervolg te voorkomen.

 • Balsem voor de ziel. 5/ J. Canfield. & M. V. Hansen

  Balsem voor de ziel. 5/ J. Canfield. & M. V. Hansen

     Zesenzestig gebundelde verhalen, bedoeld om mensen in allerlei situaties een hart onder de riem te steken. Het geheel verraadt de Amerikaanse afkomst van de schrijvers. Onder alle omstandigheden is iets positiefs te vinden en te ervaren. Schrijvers zijn beide professionele trainers, die inspireren tot verbetering van zelfbeeld en prestaties.

 • Barsten zonder te breken / M. Epstein.

  Barsten zonder te breken / M. Epstein.

   1/3/20. Al jarenlang belooft de westerse psychologie dat we tot een optimale persoonlijke ontwikkeling kunnen komen door het opbouwen en verstevigen van het ego. We zijn opgegroeid met het ideaalbeeld van een sterk, geïndividualiseerd zelf dat door bekrachtiging steeds meer vorm krijgt.?Mark Epstein kiest vanuit zijn psychiatrische kennis en zijn persoonlijke ervaring met meditatie voor een andere benadering. Zijn uitgangspunt is dat de westerse opvatting van het zelf ernstige gebreken vertoont, omdat geluk niet voortkomt uit het verkrijgen van materieel of psychisch bezit, geluk komt voort uit het vermogen om los te laten.?Epstein draagt veel kennis aan uit de twee gebieden die hem wezenlijk interesseren, het boeddhisme en de westerse psychotherapie, en verweeft die tot nieuwe denkbeelden.

 • Beginning Your Enneagram Journey / L. Brady

  Beginning Your Enneagram Journey / L. Brady

     The Enneagram theory, as applied to human nature, suggests that there are nine different vantage points from which we humans view reality. From our particular views of reality will flow our motivations, our thoughts, our feelings, and our choices of action. There are two ways to approach the Enneagram. One way is to study it as a theory.

 • Benedictijnse regels. / Anselm Grun

  Benedictijnse regels. / Anselm Grun

   18/8/18. De benedictijner monnik Anselm Grün (1945) trad na zijn eindexamen in 1964 toe tot de abdij Münsterschwarzach. Hij probeert de spirituele traditie van de monniken te verbinden met de moderne psychologie. Sinds 1978 schreef hij veel boeken over spirituele onderwerpen, over psychologisch advies vanuit het geloof en over managementthema's. Zijn boeken zijn in 31 talen vertaald.

 • Bepaal zelf je leeftijd / B. de Boer

  Bepaal zelf je leeftijd / B. de Boer

     (Neurolinguistisch programmeren), een communicatiemethode die steeds meer ingang en sympathie krijgt bij mensen, die bewuster willen omgaan met interpersoonlijke communicatie en zichzelf daarin beter willen hanteren. Het gevolg is ook een verandering van gedrag. Inmiddels zijn er verschillende opleidingsinstituten ook in Nederland. Velerlei soorten van hulpverleners, maar ook begeleiders uit de sportwereld en het bedrijfsleven maken veelvuldig gebruik van de technieken en inzichten van de NLP. De schrijver is van huis uit fysiotherapeut en heeft een eigen NLP-instituut.

 • Beren op de weg, spinsels in je hoofd / T. Ijzermans & C. Dirkx

  Beren op de weg, spinsels in je hoofd / T. Ijzermans & C. Dirkx

   25/3/19. Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de 'Rationele Effectiviteits Training' (RET), een veel gebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken.

 • Beyond Gentle Teaching / J. J. McGee

  Beyond Gentle Teaching / J. J. McGee

     Presents a new way of thinking for caregivers to children and adults with severe behavioral difficulties (or others comparably disadvantaged and marginalized) which substitutes for the current trend toward reward and punishment a psychology based on mutual change.

 • Beziel je leven / W. Dyer

  Beziel je leven / W. Dyer

   Dr. Wayne Dyer heeft wereldwijd zijn naam gevestigd als de psychotherapeut met de heldere inzichten, de begrijpelijke woordkeus en de praktische, effectieve adviezen. In Beziel je leven leert Dyer ons om onze gedachten, wensen, doelstellingen én ons leven te stroomlijnen en te bezielen.Ieder van ons constateert wel eens met spijt dat het leven van onze dromen niet overeenkomt met ons werkelijke bestaan. Wij denken dan natuurlijk al heel snel dat een droomleven niet voor ons is weggelegd. Dyer laat ons zien dat dat een fabeltje is en dat wij onze dromen juist wel waar kunnen maken.

/
Toont 1 tot 20 (van 138 produkten)