Architectuur

/
Toont 1 tot 20 (van 91 produkten)
 • 40 architects under 40. / J. Cargill Thompson

  40 architects under 40. / J. Cargill Thompson

   28/2/17. This work offers a guide to the architects promoted as the talent of the new millennium. It is alphabetically arranged, providing biographical information on acclaimed architects such as Shigeru Ban of Japan to developing designers such as Marc Barani.

 • Abandoned Places. / H. van Rensbergen

  Abandoned Places. / H. van Rensbergen

   Henk van Rensbergen graaft niet in het verleden om een beschaving te ontdekken hij is een Urban Explorer, en gaat op onderzoek in de leegstaande gebouwen van zijn tijd. Verlaten fabrieken, ziekenhuizen, kazernes, scholen, kantoren, een kasteel of een doodgewoon huis. Dat is niet zonder risico: sommige plekken zijn bouwvallig, vervuild of doodgewoon levensgevaarlijk. Wat hij ontdekt is des te fascinerender: een wereld waar de mens is verdwenen op het ogenblik dat de poort werd gesloten en de ramen dichtgemetseld. De tijd staat hier niet stil, ze volgt enkel een ander ritme. De natuur herovert wat van haar was, muren brokkelen langzaam af, een naar beneden vallende dakpan of een opvliegende duif doorbreekt de stilte. Het is door te luisteren naar de stilte van het lege gebouw dat het terug tot leven komt en zijn geheimen prijsgeeft. Misschien voor de laatste keer. Henk van Rensbergen does not delve into the past in order to reveal a civilization he is an Urban Explorer, and explores the empty buildings of his times. Deserted factories, hospitals, barracks, schools, office buildings, castles or just houses. This is not without risk: some parts have become dilapidated, polluted or simply dangerous. What he finds is all the more fascinating: a world where mankind disappeared the moment the gates were closed and the windows were boarded up. Time is not standing still, it has merely adopted a different rhythm. Nature takes back what used to be hers, while a falling rooftile or a flying pigeon interrupts the silence. By listening to the silence of the empty building, we can bring it back to life and worm out its secrets. Maybe for the last time...

 • Achter het behang / E. f. Koldeweij. o.a.

  Achter het behang / E. f. Koldeweij. o.a.

   16/12/19. Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstelling "Behang, onze derde huid" in het Goois Museum en het expositiecentrum Gooiland te Hilversum, het Fries Museum te Leeuwarden en het Gemeentemuseum te Helmond (december 1991 t/m september 1992)

 • Al de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam / H. de Haan

  Al de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam / H. de Haan

   De Universiteit van Amsterdam is meer dan een verzameling van gebouwen en complexen verspreid over de stad.Het is een bolwerk van onderwijs en onderzoek dat door de eeuwen heen ook een enorme maatschappelijke invloed heeft gehad en dat nog steeds ambieert. Bladerend door deze gids wordt duide-ijk dat met het cultured erfgoed dat de Universiteit beheert voorzichtig en gewetensvol moet worden omgegaan. Daar is de Universiteit soms wel, soms niet in geslaagd. Dat geldt ook voor vroegere bouwers. Het blijft mensenwerk.

 • Amsterdam Beneden A.P. / E. Werkman

  Amsterdam Beneden A.P. / E. Werkman

   Foto's en tekeningen.. Toestand van het boek is goed, stofomslag: goed, band: gekartonneerd. De nogal droge mar desondanks soms wonderbaarlijke en niet zelden spannende geschiedenis van de bouw van de autotunnel onder het IJ. 

 • Apartments / P. Freierbend.

  Apartments / P. Freierbend.

   28/8/17. Nombreuses photographies en couleur, dans le texte et hors texte. In-12 Relié. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur acceptable Classification Dewey : 640-Economie domestique. Vie à la maison.

 • Architecten van vrijheid van ordening / Van Sambeek & Van Veen.

  Architecten van vrijheid van ordening / Van Sambeek & Van Veen.

   28/2/17. Het weerspiegelt een ontwerphouding waaruit rigueur en consequentheid spreken. De architectuur en stedenbouw die uit deze houding voortvloeien, worden bepaald door een strikte, en in tal van opzichten tevens zeer persoonlijke, logica. Het boek geeft aldus niet alleen een beeld van een oeuvre dat zich nog steeds verder ontwikkelt, maar ook van een universum waarin orde en ordening een cruciale plaats innemen. Het verstoren, versterken en herzien van de bestaande orde zijn onlosmakelijk verbonden met elk ruimtelijke ingreep van een architect.

 • Architectuur en bouwcultuur in Suriname. / M. Bakker

  Architectuur en bouwcultuur in Suriname. / M. Bakker

   11/11/18. Langverwachte publicatie over architectuur in Suriname. Van de beroemde houten kathedraal tot de Nederlandse ambassade. Van villa's aan de Anton Dragtenweg tot woningprojecten in de volkswijken. Van oude plantages tot spoorlijnen en bruggen. Over de woningen van Marrons en Indianen. Kortom, een compleet en prachtig boek voor iedereen die van Suriname houdt, of die beroepsmatig geïnteresseerd is in bouwkunde in de tropen.

 • Architectuur van de twintigste eeuw. / P. Gossel

  Architectuur van de twintigste eeuw. / P. Gossel

   Dik boek met vele foto s in kleur en zwart / wit.

 • Architectuurgids van Nederland / M. stenchlak

  Architectuurgids van Nederland / M. stenchlak

   28/2/17. Het verhaal van deze prachtig geïllustreerde Architectuurgids van Nederland begint bij de primitieve kampementen van onze prehistorische voorouders. De reis voert vervolgens langs de Romeinse bouwtraditie, de burchten, kloosters en woonhuizen van de Middeleeuwen, de fraaie stadhuizen en profane gebouwen uit de Renaissance, de rijke koopmanshuizen en kerken uit de Barok, architectuur uit de achttiende en negentiende eeuw, de monumenten uit de Industriële Revolutie, de Amsterdamse School, De Stijl, het Functionalisme, de Wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog en ten slotte de moderne architectuur van de periode daarna.

 • Atelier Pro

  Atelier Pro

   Weer een bekend architectenbureau dat zichzelf een mooi boek cadeau heeft gedaan. Deze uitgave steekt echter gunstig af bij andere boeken omdat het meer is dan alleen maar mooie plaatjes; de lezer wordt hier ook daadwerkelijk iets wijzer. Na een inleiding van architectuurcriticus Hans Ibelings vertellen de twee directiearchitecten van Atelier Pro (Hans van Beek en Leon Thier) over hun jeugd, over het ontstaan van het bureau en over de uitbreidingen van hun kantoorpand. Daarna volgt, thematisch ingedeeld, een overzicht van hun werk. Elk thema wordt kort ingeleid waarna de opvallendste ontwerpen met behulp van een aantal foto's (kleur en zwart-wit) en een korte tekst worden toegelicht. Niet alleen de bekende ontwerpen komen aan bod, maar ook onbekende: de Haagse Hogeschool, het terrein van de Oranje Nassaukazerne in Amsterdam, het ProBibliogebouw, het stedenbouwkundig plan van Velserbroek of de uitbreiding van het stadscentrum van Alphen aan den Rijn. Met als afsluiting een compleet overzicht van hun werk. Een mooi uitgegeven, leuk boek, maar zeker niet onmisbaar.Jeanine Deckers

 • Barok / R. Toman & E. Doelman

  Barok / R. Toman & E. Doelman

   25/9/17. Een der 'totaalboeken' van Konemann over een afzonderlijke stijlperiode, omvangrijk en toch laag geprijsd. Hier maken zeven auteurs de teksten bij een schat aan speciaal vervaardigde fraaie kleurenfoto's (ca. 450), aangevuld met een 150 bestaande illustraties deels in zwart. De Westerse bouwkunst van 1600 tot 1770 beslaat meer dan de helft van het boek en is door 3 auteurs bewerkt. Zij behandelen resp. Italie (Jung), West-Europa van Scandinavie tot Spanje met een kleine excursie naar Latijns-Amerika (Borngasser), en het Duitse gebied met Oost-Europa (Kluckert). Jung's verhaal is nogal droog en opsommend, Borngasser en Kluckert zijn onderhoudender. De weelde aan goede foto's, gelukkig vergezeld van talrijke plattegronden, maken het bouwkunstdeel niet slechts aantrekkelijk maar ook bruikbaar als architectuurgeschiedenis der Barok. De beeldhouwkunst is in deze periode niet uit de bouwkunst weg te denken. Twee andere auteurs behandelen deze in onmisbare, ook ruim geillustreerde hoofdstukken. Over de laatste sectie van het boek, de schilderkunst, kunnen we kort zijn: overbodig, want te summier. Uitstekende lijst van termen en redelijke bibliografie. Welkome aanvulling voor 17de/18de eeuw op bestaande architectuurhandboeken.(NBD|Biblion recensie, A. van Renssen.)

 • Binnenhuis architectuur

  Binnenhuis architectuur

   28/8/17. In Binnenhuisarchitectuur worden de nieuwste en creatiefste interieurs gepresenteerd. Dankzij de ruime materiaalkeuze die architecten tegenwoordig tot hun beschikking hebben, zijn steeds meer nieuwe technieken en oplossingen mogelijk. Tegelijkertijd worden huizen steeds persoonlijker en is het combineren van verschillende stijlen in zowel het interieur als in de meubels een manier om hier uiting aan te geven.In dit visuele boek is een selectie van internationale huizen te zien waarbij traditionele ruimten en revolutionaire concepten samengevoegd worden tot unieke en bijzondere leefomgevingen. In meer dan 300 foto´s wordt een boeiend overzicht gegeven van de huidige trends in de moderne binnenhuisarchitectuur.

 • Boerderijen in Nederland / K. Kleijn

  Boerderijen in Nederland / K. Kleijn

   1/3/17. Deze cultuurgids laat de schoonheid zien van de meest voorkomende boerderij-architectuur in Nederland. Het boekje is, naar beproefde methode, ingedeeld in een kort cultuurhistorische beschouwing over de boerderij-typologie in Nederland en een uitgebreide fotoreportage in kleur, van zorgvuldig geselekteerde voorbeelden. De begeleidende tekst bij de foto's is een goede aanvulling op de inleiding. Een kleurrijke, goed verzorgde cultuurwijzer. Helaas is er geen enkele interieur-foto opgenomen. Voor een helder begrip van de opbouw en indeling van een aantal boerderij-typen, zou dat een welkome verduidelijking zijn.(Biblion recensie, Ben Blaauw.)

 • Bouwen en duiden / E. de Hartog o.a

  Bouwen en duiden / E. de Hartog o.a

   Bouwen en duiden is een historische orientatie op architectuur en betekenis.

 • Bouwstijlen Van De Wereld / C. Jockle

  Bouwstijlen Van De Wereld / C. Jockle

   18/12/19. Dit rijk geïllustreerde overzicht van de bouwstijlen van de wereld bevat een schat aan gegevens en feiten. Alle bouwstijlen, vanaf de architectuur van de Soemeriërs tot aan de moderne twintigste-eeuwse bouwwerken in het Westen, komen aan bod. Het boek bevat meer dan 800 afbeeldingen, talrijke plattegronden, chronologische overzichten van elke stijlperiode en een verklarende woordenlijst.

 • Brancusi: L'Atelier la Collection / M. Tabart

  Brancusi: L'Atelier la Collection / M. Tabart

   17/4/17. Met veel foto s.  Légué en 1956 à l'État français, l'Atelier de Brancusi a été par deux fois reconstitué : au Palais de Tokyo en 1962 puis au Centre Georges Pompidou en 1977. Il est présenté depuis fin janvier 1997 au sein d'une architecture renouvelée conçue par Renzo Piano. 144 sculptures, 86 socles et meubles sculptés.

 • Bruggen / J. Dupré

  Bruggen / J. Dupré

  's Werelds beroemdste en belangrijkste bruggen. Inleidend interview met Frank O.Sinds de eerste omgehakte boom over een beekje viel. zijn mensen gefaseineerd geweest door bruggen en hun  verrmogen mensen en dingen bijeen te brengen die tot dan toe van elkaar gescheiden waren. Zehebben iets romantisch en spelen een rol in veel volksverhalen en films. Bruggen vormen een erbazingwekkend huwelijk tussen technologie en kunst, van de eenvoudigste oversteek tot ingewikkelde labyrinten van staal, van de Romeinse bruggen van voor onze jaartelling tot de hypermoderne Erasmus-brug in Rotterdam. Dit boek dat 2000 jaar bruggenbouw behandelt laat u kennis maken met de beroemdste en indrukwekkendste bruggen ter wereld. 

 • Bruggen in Nederland / H. de Jong.

  Bruggen in Nederland / H. de Jong.

   28/2/17. Nederland kent velerlei vormen van water zoals meren, rivieren, beken, kanalen en grachten. Bruggen zijn daarom onmisbare schakels die het ons mogelijk maken deze waterbarrieres te overwinnen. Mooi of lelijk, een brug is van nature functioneel en wanneer men meer van de cosntructie weet zelfs buitengewoon interessant. Moderne materialen, geavanceerde berekeningsmethoden en nieuwe technieken maken het tegenwoordig bovendien mogelijk om aandacht aan de vormgeving te besteden.In Bruggen in Nederland worden naast de verschillende typen bruggen in ons land de historie van de Nederlandse bruggenbouw, de toegepaste materialen en technieken beschreven en met tekeningen en een groot aantal foto's in beeld gebracht.

 • Building A New Millennium. / P. Jodidio

  Building A New Millennium. / P. Jodidio

   The first in a series of bi-annual surveys of architectural practice, this text is a reference for those interested in late-20th century buildings and design. The work of 57 architects is represented with exhaustive photographs, pland and commentary on 83 buildings.

/
Toont 1 tot 20 (van 91 produkten)